Uitkijkertjes Trouwen V, 9 tof Annemarie en Gerrie jaap en Wil Kaandorp voor kip en kaas Equipe Coiffures Modehuis Marja Geels LIMMEN ZONNEVELD LIMMEN *7W(xle van nu gebr. min t Kapsalon Margaretha SLAGERIJ W. KROM Modehuis MARJA GEELS AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! 1(06-0375 Wij staan iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Parochiehuis in Limmen. Visweg 14 tel. 02205-1951 yA vindt u bij 25% KORTING OP DE PULLOVERS 20% KORTING op de gehele VOOORJAARSCOLLECTIE PANTALONS van 149,00 voor 99,00 FREDERIK HENDRIK DOORN JOHANNA VENDEL-MERKS VERA JONKMAN DANNY ZIJLSTRA MARIA KERSSENS Verzorging van BEGRAFENISSEN en CREMATIES met al het bijbehorende J.TH. HOOGENBOOM HEILOO TEL. 072-3315 79 Dagelijks HAPPY HOUR van 3 tot 4 uur IJS voor de HALVE PRIJS Echte Bakker HEMMER "omjf "ansen GW I J.J. Gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING COEN DOEN HOGEDRUKREINIGER TE HUUR Uitvaart verzorqinq I Jmondu a frmGMtft - Dag en nacht bereikbaar. NELLY KAAN-KISTEMAKER UITVAARTVERZORGING? De Associatie kunt u DAG EN NACHT bereiken Tel. 072-154544 Voor leden, niet leden en alle gezindten. Geheel naar persoonlijke wensen op niet-commerciële basis. Tevens diverse vormen van uitvaart kostenverzekering. Informeer er eens naar. Associatie Uitvaartverzorging Alkmaar en Omstreken Alkmaar, Overkrocht 20, tel. 072-154544 Annemarie Breukels - Traiteur Maandagmiddag en zaterdag de gehele dag gesloten. r UW KERASTASE-KAPPER Donderdag: Biefstukdag 100 gram 2.95 WEEKREKLAME 100 gram KIPFILET van 1.90 voor 1.40 100 gram GEP. KIPSCHNITZEL van 1.90 voor1.40 100 gram KIP CORDONBLEU van 2.10 voor 1.60 Visweg 29 Limmen - Tel. 02205-1316 Voor: VERZEKERINGEN SPAREN (belastingvrij) Ruime parkeer gelegenheid Onder het genot van een kopje koffie kunt u gezellig even rondkijken. Wij veranderen gratis. Tot ziens bij: OOSTERZIJWEG 25 - HEILOO M N T PART-TIME MEDEWERKERS IVT/V AUTOSCHADE Rijksweg 40 - Limmen Telefoon 02205 - 3300 privé 02205 - 1980 Middenweg 10, 1906 AR LIMMEN Telefoon 02205-3778 Wegens familie-omstandigheden zijn wij donderdag 21 mei GESLOTEN FOCWA GRASZODEN TUINAARDE TUINTURF POTGROND COMPOST ZAND MEST Hoogeweg 94 - Visweg 23 Telefoon 02205-1337 - 2306 Voorgenomen bouwvergunningen Vrijstelling gebruiksvoorschriften Uitgeesterweg 5 UITKIJKPOST 20 MEI 1992 PAGINA 15 Heden overleed, na de Here met opgewektheid gediend te hebben, onze geliefde vader en groot vader weduwnaar van Johanna Elisabeth van Leeuwen op de leeftijd van 85 jaar. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Petrus 5 7 T. Haan-Doorn J. Haan Hajo Ferry en Dorine Martijn Heiloo, 12 mei 1992 Commandeurslaan 7 Correspondentie-adres: Keldercroftlaan 35, 1851 VG Heiloo De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden. Geheel overgegeven aan Gods Heilige Wil is na een welbesteed leven, gesterkt door het Sacrament der zieken, na een kortstondige ziekte, rustig overleden mijn lieve vrouw op de leeftijd van 83 jaar. W. A. VENDEL 1852 AD Heiloo, 17 mei 1992 Westerweg 183 Woensdag 20 mei is er om 19.30 uur een avondwake in de St. Willibrorduskerk, Westerweg 265 te Heiloo, waarna gelegenheid tot condoleren in de kerk. De gezongen uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 21 mei om 11.00 uur in de St. Willibrordus kerk, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin den op het kerkhof bij de kerk. In ons midden is overleden onze moedige en Heve op de leeftijd van 68 jaar. Namens personeel en bewoners van Vincentius II Heiloo, 18 mei 1992 Psych. Centrum ,,St. Willibrord" Kennemerstraatweg 464 Wij nemen afscheid van Vera op vrijdag 22 mei a.s. om 14.00 uur in de Kapel van het Psych. Centrum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof bij de St. Willibrorduskerk, Wester weg 265 te Heiloo. De vele handen De honderden brieven De indrukwekkende laatste groet. De stiltegevuld met dierbare herinneringen Moge al uw woorden van troost en kracht die u met zo velen ons toewenste, ons steun geven het grote ver lies te dragen van mijn lieve man en onze onvergete lijke pa en zoon Wij zijn u zeer dankbaar voor al uw lieve woorden en daden als blijk van vriendschap en genegenheid. Jetty Zijlstra-van Raam Mariska en Peter Eelco S. C. C. Zijlstra-Dix P. H. E. van Raam-Kieft Heiloo, mei 1992 De Kistemaker 24 IN PLAATS VAN KAARTEN DANKBETUIGING Wel uit ons leven niet uit ons hart. Uw belangstelling en hartelijk medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van onze lieve moeder, oma en vriendin waren voor ons een bewijs dat velen een goede herin nering aan haar zullen bewaren. Het heeft ons veel steun en troost gegeven. In het bijzonder onze dank aan Jos Hoogenboom voor de keurige uitvaartverzorging. kinderen en kleinkinderen Heiloo, mei 1992 Stationsweg 39 GEZOCHT: zelfst. studen te min 18 jr., voor VAKAN TIEWERK in winkel van 13 juli tot 1 aug. Tel. 072- 334971. Te kp.: ZONNESCHERM 2 mtr.br. 95,-; rotan wieg g.st. 85,-; fr. naaimach. m. kapca. 90jr. 95,-. Tel. 072-333465. Wilt u een rustpunt in uw tuin? Plaats dan een beeld getiteld: „MAN MET KALENDE KRUIN". Beeldengieterij Alphenaar, Slootenslaan 26 Heiloo, tel. 072-333463. GRATIS TUINIEREN bij: mevr. Th. Glorie, Heren weg 231Heiloo. Te koop: partij DAM- WAND plaat en partij ge bruikte golfplaten. Fa. Metzelaar en Zn., Bogerdl. 23, Limmen, tel. 02205-13279, b.g.g. na 18.00 uur. AMERBOS ASSURANTIËN ook voor uw reis verzekeringen. Tel. 072-335305. Heerenweg Heiloo LA M mSTAUAtlt GA-WA-LO-INSTALLATEUR Kennemerstraatweg 344 1851 BJ Heiloo Tel. 072-332367 Het juiste adres voor al uw Loodgieters-, gas- water- en dak werkzaamheden. voor 1/2 dag in de week. Tel. 072-335523". (Na 19.00 uur vanaf donderdag). Te koop: MOUNTAIN BIKE, i.z.g.st., 9 mnd. rose/groen 550,-. Tel. 072-339470. AUTOWASSERETTE SUPERCLEAN elke dag open. Ma.-vr. 7.00-20.00 uur; za. 8.00-18.00 uur; zo. 10.00-14.00 uur. TOT ZIENS. Ind. terrein, Oosterzij 2, Heiloo. Gevr. bij een Bankinstel ling: SCHOOLVERLA TER met HAVO-(Ec. I e/o II) VWO-diploma voor een periode van maximaal drie maanden, voor de inbreng van gegevens van een te au tomatiseren projekt. Perio de Juni t/m aug. a.s. Met eventueel reeds gemaakte vakantieafspraken valt re kening te houden. Br. o. no. 11, bur. v.d, blad. België Ardennen bij Vaals 6-P. BUNG, op recr.park. Inl 02205-3483. BEST TUINEN onder- houdsabonnementen Hei loo. Tel. 072-333605. Te koop: partij gebruikte TEGELS 30x30. Fa. Metze laar en Zn., Bogerdl. 23, Limmen, tel. 02205-1379, b.g.g. 2977 na 18.00 uur. Coöperatieve Vereniqmq Uitvaartcentra te I jmuiden Deverwijk Heem/kerk Ca/tricum Heiloo Voor uw hartelijke blijken van deelneming, ondervon den na het overlijden van onze geliefde vrouw, moe der en oma betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: N. D. KAAN Heiloo, mei 1992 Bestevaerslaan 12 AANGESLOTEN BIJ DE LOVU, LANDELIJKE ORGANISATIE VAN UITVAARTVERENIGINGEN EN STICHTING GESCHILLENCOMMISSIES VOOR CONSUMENTENZAKEN Na een intensieve trai ningsperiode van ruim ne gen jaar gaan wij Kees Kraakman en Mariëtte Kwant uiteindelijk dan toch trouwen op woensdag 3 juni 1992 om 13.45 uur in het Gemeente huis te Heiloo. U bent van harte welkom op onze receptie van 18.30 tot 20.00 uur in: Restaurant Klein Varne- broek, De Omloop 22 te Heiloo. Ons adres blijft: Pauwweijdt 5, 1851 EN Heiloo. Te koop: BALKHOUT, vloerhout, vellinghoute, raggels, antie slipdelen, tuinhout, vloerplaten, af- timmerhout, merantie ko zijnhout, raggels, hecht- hout, grote partij rode ste nen. Fa. Metzelaar en Zn., Bogerdl. 23, Limmen, tel. 02205-1379, b.g.g. na 18 uur 2977. 12 JUNI THEORIEWEEKEND 85,-, incl. examen. Inl.: Piet Gelderblom, tel. 072-335583, Erik Berkman, 072-336423. Te koop: ORGEL Solina 275,-; hek gegalvaniseerd 3 m br. 1500,-; 2 rotan stoeltjes 35,- p.st. Rijks weg 125, Limmen. Gevr. OPPAS v. 2 of 3 midd. p.w. v. 3 kind. van 2, 3 en 4 jr. Tel. 072-336175. Te koop: EIKEN KEU KEN, kasten2 glas in lood 600,-. Tel. 072-336591. Gevr.: zelfst. HULP i.d. huish. voor 2 ocht. p.w. Tel. 072-335217. BEST TUINEN als water fascineren gaat. Heiloo. Tel. 072-333605. BOUWBEDRIJF TERLUIN Voor al uw aan-, ver- en nieuwbouw. Ook renovatie: kozijnen, deuren, ramen. Vrijblijvend prijsopgaaf: Tel. 02205-3395. exclusieve lunches en diners luxe borrelhapjes koude en warme buffetten en gerechten kooklessen Bel voor informatie: 072-331360 Ridders's Wandmode, Corfstraat 36, Alkmaar, 072-128382. Kosteloos opmeten en ophangen van raammode en horren. Voor al uw tuinaanleg en onderhoud. HOVENIERSBEDRIJF DE IRIS. Kees Hageman, Tel. 072-336002. HOOGEBOÖM'S STOFFEERDERIJ Uw meubelen vakkundig gestoffeerd door het sinds jaren vertrouwde adres. Grote kollektie meubelstof- fen. Tel. 02205-1488. Te koop: VOUWWAGEN scout, i.z.g.st. 750,-. Tel. na 18.00 uur: 02205-2223. VOORJAARSBAZAR „TESSELSCHADE" 26 mei v. 10-14 uur in de Schakel, verl. Overtoom, Castricum. Veel nieuwe ar tikelen. Jaap Ligthart, BILJART- Te koop; WIT KEUKEN- KEU'S, reparaties en biljar- blok grijskunstst.blad -F 2 tatikelen. Ook voor pnve spoelbakken; servieskast biljartles. Kennemerstraat- 500,-; koelkastje; 4 pits- weg 298a, Heiloo, 072-334625. tel. kookstel 100,-. Tel. 02513-14289. 91 Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen HYPOTHEKEN PENSIOENEN Uw verzekerings hypotheek-adviseur weet de weg. Assurantie hypotheekadviseur W.M. ROTTEVEEL Molenweg 107, 1906 DH Limmen tel. 02205-3061 Wij maken er gewoon meer werk van! za. 10.30-16.30 uur. Gevraagd: voor toezicht bij het gemeentelijk kinderzwembad Dampegheest Indiensttreding Periode zo spoedig mogelijk mei tot september Inlichtingen over werktijden en arbeidsvoorwaarden kunnen telefonisch worden ingewonnen bij de sportambtenaar van de gemeente, Meintje Guyt, (telefoon 02205-2930). Aan personen boven de 20 jaar, die bereid zijn in een rouleersysteem met anderen, ook in de weekends, te werken, wordt verzocht schriftelijk te reageren bij het college van burgemeester en wethouders van Limmen, postbus 9, 1906 ZG Limmen. FO-99-CW Bij autoschade altijd rechtstreeks naar een FOCWA Garantiebedrijf Dat zijn de enige gespecialiseerde scha deherstelbedrijven die een vol jaar schriftelijke garanne, geven, die de fabrieksgarantie op de herstelde^- 7 delen volledig overnemen, die alles voor u v regelen met de verzekering, en die nog een ruilauto kunnen aanbieden ook l ZO N N E- STUDIO NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET CARROSSERIEBEDRIJF SAMEN LIJNEN SAMEN STERKER DE SLANKCIRKEL lebet./ 25,-, daarna weke lijks/ 5,-. Inl. M. Laan, tel. 02205-3406. Gratis! Haal ik uw WAS- MACHINESc.v.'s, kacheis. autowrakken, ijzer en meta len bij u weg (ook spulletjes voor de rommelmarkt), ook kleding. TeL 02206-4217/2480. Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen. Telefoon 02205-1456 Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ad 1 en artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ad 2 bouwvergunning te verlenen aan: 1 W.F.M. Groot, Het Achtkant 9 te Limmen - bouwen dak kapel 2 P.C. Driessen, Zuidkerklaan 4 te Limmen - verbouwen boerderij tot woning, Westerweg 25 te Limmen. De bouwplannen liggen met ingang van 21 mei 1992 gedu rende veertien dagen voor eenieder ter inzage op het gemeen tehuis. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn/haar bezwaren tegen de plannen aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om vrijstelling te verlenen van de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied t.b.v. het gebruik van het perceel Uitgeesterweg 5 te Limmen voor andere doeleinden dan mogelijk worden gemaakt door de vigerende bestem ming. Het perceel en de bijbehorende gronden zijn thans bestemd voor Agrarische doeleinden, categorie I (van landschappe lijke en natuurwetenschappelijke waarde). Ingevolge artikel 3, sub A1van de planvoorschriften zijn de aldus aangewezen gronden bestemd voor landerijen met agrarische bedrijven, met name veehouderij-, akkerbouw- en tuinbouwbedrijven, met de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken en open erven. Ingevolge artikel 3, sub B2, van de planvoorschriften is het verboden gebouwen anders te gebruiken dan ten dienste van de in dit artikel aan de bijbehorende grond gegeven bestem ming. Artikel 3, sub B3, van de voorschriften geeft ons de bevoegd heid om vrijstelling te verlenen van dit verbod, indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. Bij de aankoop van het perceel Uitgeesterweg 5 door de gemeente is door de verkoper, het Bureau Beheer Landbouw gronden, bedongen dat het pand niet meer voor agrarische doeleinden mag worden gebruikt. De bedrijfsgebouwen zullen worden gebruikt voor niet- milieuhinderlijke, ambachtelijke bedrijfsuitoefening. Gedurende een termijn van veertien dagen na de verschijning van deze advertentie kunnen schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 20 mei 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 15