Schoon Schip Milieutip o aak j. i Rabobank. Aangenaam. Kennemerstraatweg 143 Wester weg 244 Heiloo Tel. 072-335344 Kerkweg 2 Limmen 02205-2044 Concert Eensgezindheid in Blockhovepark Concert Amerikaans College Koor Engeland en Frankrijk- kunde nieuw bij Cornelis Drebbel Diploma zwemmen Eerste kampioensteams TV Het Vennewater Door De Kleine Aarde, postbus 151, 5280 AD Boxtel Heilzame werking van Moederkruid Natuurmuren en bloeibalkons KVG St. Monica Recept van de week De vroegte wint Jac Thijssecollege werkt aan een leefbare wereld Tennisclub Hogedijk Agenda Open Huis Europees Management Slotmiddag N.V.v.H. Zomer-bridge Bijeenkomst C.D.A. Speelgoed voor Pippeloentje lang PAGINA 6 UITKIJKPOST 27 MEI 1992 HEILOO - Nog even en de zomer staat weer voor de deur. De dagen worden steeds langer, en als het mooi weer is zit men graag 's avonds nog wat uurtjes buiten. Ook Muziekvereniging Eensge zindheid Heiloo blijft op dat soort da gen niet binnen repeteren, maar zoekt de mooie plekjes van Heiloo op om daar de mensen op te vrolijken met een leuk concert. Afgelopen donderdagavond was dat ook het geval. Omdat Eensgezindheid iedere laatste zaterdag van de maand haar oud papier voor een groot deel bij het Blockhovepark vandaan haalt, besloten ze een gevarieerd zomerconcert te brengen in deze mooie wijk van Hei loo. Het was prachtig weer en de men sen zaten in de tuin, maar het duurde niet lang of de buurtbewoners ver plaatsten gewoon hun tuinfeest naar de muzikanten toe, waar de leden natuur lijk zeer blij mee waren. Al gauw werd er een pauze ingelast. Na deze gezellige kennismaking, speelde de vereniging weer diverse populaire num mers zoals de 'Easy Pop Suite' en na tuurlijk ook hét zeer toepasselijke stuk 'Summertime' van Gershwin. Niet lang daarna was dirigent Jeroen Drenth ge noodzaakt weer een pauze in te lassen omdat de knallende champagnekurken hem om de oren vlogen. Blijkbaar wa ren de mensen nogal tevreden met de muziek, en ook later op de avond be vestigde mep dat Muziekvereniging Eensgezindheid voor hun veel heeft be tekend die avond. Na afloop kon er natuurlijk nog wat ge probeerd worden op een instrument, daar Eensgezindheid op het moment verlegen zit om met name mensen die graag op de nog beschikbare bügels wil len spelen. De bügel, ook wel flügelhorn genoemd, is hét melodie-instrument van een fanfare-orkest en heeft een zeer mooie en warme klank. Eensgezindheid wil u dan ook graag uitnodigen bij haar volgende zomeravondconcert op don derdag 4 juni om 19.30 uur in de wijk Ypestein, waar zij u graag met dit mooie instrument kennis willen laten maken en waar voorzitter G. Ootes, (tel. 115643) u graag als lid of donateur noteert. ALKMAAR - Een 40-stemmig koor, dat het Hesston College in Hesston, Kansas, USA, vertegenwoordigt, zal op vrijdag 29 mei om 20.00 uur zingen in de Doopsgezinde Kerk, Koningsweg 12, Alkmaar. Het repertoire bevat klassieke, vocale li teratuur uit de Renaissance, Barok en Klassieke perioden. De helft van het programma zal bestaan uit Amerikaan se volksliedjes en spirituals. Verschillen de studenten zullen solo's zingen. In het programma is ook opgenomen Mo zart's Missa Brevis in C, KV 258. HEILOO - Met ingang van het cursus jaar 92/93 biedt het Cornelis Drebbel College in Heiloo en Heerhugowaard twee nieuwe cursussen aan op het ge bied van de moderne talen. Wat houden deze cursussen in? In de eerste plaats leert men er Engels of Frans. De nadruk bij deze taallessen zal liggen op de spreek- en luistervaardig heid. Uiteraard zal de grammatica niet vergeten worden. Er komen in Heiloo voor Frankrijkkunde twee groepen: een groep beginners en een groep gevorder den. Daarnaast komen de aardrijkskun de en geschiedenis van Engeland of Frankrijk aan bod. Om een land te leren kennen en begrijpen is het oefenen van de taal niet voldoende. Nu wij door middel van de kabel-TV in staat zijn om Engelse en Franse zenders te ontvangen, blijkt al snel dat meer kennis van de betreffende landen nodig is. Waar liggen die plaatsen waar ze het over hebben; wat is daaraan zo bijzon der; welke culturele en toeristische at tracties zijn daar? Wat is de politieke situatie, welke landschapsvariëteiten zijn er en hoe is de bevolkingsopbouw? Daarom schenken wij bij deze cursussen ook aandacht aan de aardrijkskunde en geschiedenis van Engeland of Frankrijk (denk hierbij niet aan de jaartallen- en plaatsnamenlijstjes van vroeger). Iedere week, behalve in de schoolvakan ties, is er één hele ochtend les. De taal komt iedere week aan bod, aardrijks kunde en geschiedenis wisselend om de 14 dagen. Na afloop van dit jaar kunt u instromen in de reguliere groepen. Voor wie zijn de cursussen bestemd? Voor een ieder die meer van een vakan tie in Engeland of Frankrijk wil genie ten. Voor een ieder die op een andere manier een taal wil leren. Dit alles vindt plaats samen met leeftijdgenoten in een prettige omgeving, waar men les krijgt van ervaren docenten. De inschrijving start in de week van 10 juni (de school in Heiloo is gesloten van 4 juli t/m 28 augustus). Heiloo: dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur. De kosten (excl. boe ken) bedragen: voor de beginnersgroe- peri 273,00 en voor de gevorderden- groep 388,00 voor het gehele cur susjaar. HEILOO - Zaterdag 16 mei hebben de kinderen die zwemles hebben genoten in zwembad 't Vennewater te Heiloo weer afgezwommen voor het A-diploma: Martin Kroone, Kevin Keyzer, Anna Hageman, Inge Valkering, Linsey de Boer, Chantal v.d. Reep, Hanneke Kuyper, Evelien Groot, Ate de Vries, Amanda Meyer, Marlinda Langerak, Marleen Bolten, Linda Oudhoff, Anne- miek Heyne, Marleen Wessel, Astrid v.d. Matten, Rob Netze. Voor het B-diploma: Elles Comman deur, Bart Slooten, Stefan v.d. Haak, Suzan Jacobs, Rianne Smit, Nicolet Koopman, Cassandra Groenland, Fre derick Mandje, Jessica v. Heyningen, Max Groot, Miloe v. Hoeve, David v. Diepen, Hans Wijsma, Saskia Pranger, Arjan Mooy. HEILOO - Het eerste damesteam van tennisvereniging Het Vennewater, dat uitkomt in de districtscompetitie, viert vandaag ongetwijfeld het kampioen schap in de derde klasse. Joyce Nijland en haar team hadden na de wedstrijd van vorige week nog maar twee punten nodig om de titel te pakken en dat leek er alleszins in te zitten. Aanstaande zon dag, op de laatste competitiedag, wordt ook duidelijk of het gemengde Venne- waterteam van aanvoerder Dick Velze- boer kampioen wordt. Na de 4-1 overwinning op Grootslag hadden de Heilooërs nog een kleine kans. Het stralende tennRweekeinde bracht voor het Vennewater goede uitslagen. Het tweede gemengde zaterdagteam van Jacomien Mey won bijvoorbeeld met 3-2 van KLTV II. En Hanneke Zoon won met gemengd IV voor de tweede keer met 4-1, nu van Hoorn IV. Gemengd Vennewater VII won o.l.v. Peter van de Meer met 3-2 van Elckerlyc XI. Bij de zaterdag-uitslagen viel ook de overwinning op van het vierde heren team van Hein Jansen. Met 6-0 won het van Langedijk VI en daarmee zijn er nog volop kampioenskansen. Na de 5-1 overwinning op Beemstar II zal het der de herenteam zich wei handhaven in de vijfde klasse. Jeugduitslagen: het eerste gemengde team van 12-14 jarigen verloor met 1-5 van Schagén I, het derde speelde 3-3 ge lijk tegen DEM I en het vierde moest diep buigen voor KZTV: 0-6. Het eerste mix van 16-18 jarigen o.l.v. Paulien Schouten speelde 3-3 tegen LTV Zaan. In de zondagcompetitie verloor ge mengd Vennewater I opnieuw, nu met 3-5 van Hoorn III. Met nog een compe titieronde te gaan, is er geen keuze meer: dik winnen. Een belangrijke over winning haalde gemengd III van M. Koster binnen: 5-3 tegen Langedijk II. Dat gemengd IV verloor en nog wel van de laatste op de ranglijst, was een tegen valler: 3-5 tegen Groetincke III. Bram Mey en de heren van Vennewater I pak ten goed uit: 5-1 regen KZTV. De damesteams in de kringcompetitie deden het goed, Anne Bosman leidde Vennewater I in de eerste klasse naar een 3-1 overwinning op Schoorl I, in de tweede klasse noteerde het derde van Janneke Knippenberg dezelfde uitslag tegen Petten I. De Vennewater-teams die kampioen zijn of het komende weekeinde worden, worden zondag 31 mei gehuldigd in de kantine van de club, 's avonds om 20.00 uur. Maar voordien wacht eerst het laatste en spannende competitiewee- keinde, waarbij iedereen van harte wel kom is ronde kunstgrasbanen op het Vennewater-complex. HEILOO - Van oorsprong is Moeder kruid afkomstig uit het Midden-Oosten. In Midden- en Zuid-Europa en Enge land komt deze plant tegenwoordig in het wild voor. In Amerika wordt Moe derkruid als tuinplant gekweekt. Ze be hoort tot de familie der Composieten, en kan variërend tussen 25 en 60 cm. lang worden. Mpederkruid lijkt qua uit erlijk veel op de welbekende kamille. Dankzij allelei successen bij migraine geniet Moederkruid ook op weten- schappelijk nivo een grote belangstel ling. Het anti-migraine-succes werd bij toeval ontdekt door een doktersvrouw uit Cardiff, die van een levenslange mi graine werd afgeholpen. Ondertussen hebben moderne laboratorium technieken de werkzaamheid van Moe derkruid blootgelegd. Verdere toepassing van Moederkruid is de al eerder genoemde migraine alsook andere hoofdpijnklachten. Arthritis (gewrichtsontsteking) kan met name in de acute ontstekingsfase aanmerkelijk verlicht worden. Zowel migraine als arthritis hebben een hoog percenta^b van allergische achtergronden die deze ziektebeelden beïnvloeden. Moeder kruid heeft naast pijnstillende ook anti- allergische eigenschappen. Ook al dui zenden jaren oud is de toepassing bij al lerlei vrouwenklachten, zoals pré-men strueel syndroom (PMS), menstruatie- problemen en overgangsklachten. Er zijn vele klinische studies gedaan naar de werkzaamheid van Moeder kruid. Een voorbeeld is een studie uit 1984 waar onder 270 migraine- patiënten, 72% positieve resultaten aan gaf na gebruik van Moederkruid. Een opmerkelijk resultaat! Zelfs bij langdurig gebruik van Moeder kruid zijn er geen bijwerkingen te ver wachten, behalve voor mensen die overgevoelig zijn voor dit kruid. Geble ken is dat door het eten van verse blaad jes bij overgevoeligheid irritaties en zweertjes in het mondslijmvlies kunnen ontstaan. Dit ongemak is te voorkomen door niet het verse kruid, maar capsules in te nemen. Bijvoorbeeld de Moeder kruidcapsules uit de serie Phytocaps van Arkopharma. Een Frans bedrijf met één van de meest toonaangevende laboratoriumtechnieken voor fytothera- pie in Europa. De Phytocaps worden in Nederland gedistribueerd door de firma Indros uit Almere. HEILOO - Groene vingers, maar geen tuin: wat een smartelijk gevoel! Is er nog hoop in flatjes en in smalle straatjes zonder groen? In boekwinkels ligt het vol met tuinboeken, maar de krap be meten pechvogel heeft daar weinig aan. Toch krijgt de stadsnatuur steeds meer aandacht. Langzamerhand ontdekt men, hoe belangrijk die is voor het stadsmilieu. Groen geeft rust. Bomen vangen stof uit de lucht, produceren zuurstof en zorgen voor koelte en vocht op hete dagen. Bomen, struiken en be groeide muren vormen ideale plekjes voor vogels en andere dieren, die op hun beurt als natuurlijke bestrijders die nen voor allerlei hinderlijke beestjes. Stoeptegel Hoe kun je als kleinwoner een stukje natuur in je omgeving brengen? Wie goed in steden rondkijkt komt ze soms tegen: tuintjes ter grootte van een stoep tegel. Je kunt er bijvoorbeeld een prach tige klimplant in opkweken. Bijkomend voordeel: het werkt isolerend en tempe- ratuur-dempend in huis. Een gevel- konstruktie voor de plant is zelf te ma ken, of bij het tuincentrum te koop. Mi lieubewust: inlands hardhout (eiken, robinia), of douglas-hout. Oude staal- rasters (sloopafval) doen het ook goed. Maak een scharnierende konstruktie: die is later om te klappen om hinderlijke wortels weg te knippen. Kies liefst in heemse planten, want daarvan profite ren vogels, vlinders en andere insekten het meest. Heel sierlijk is de oude tradi tie van 'spalierbomen', een tegen het huis opgroeiende en in fraaie vorm gek nipte boom. Hang-aardbeitjes Ook leuk op de vierkante-decimeter zijn een opgebonden vlinderstruik of een mini-bloemperkje met inheemse plan ten. En wat meer weinig mensen zich realiseren: op balkons en zelfs binnens huis is veel te doen met bakken. Je kunt er hele kruiden- en moestuinen aanleg gen. Om eens wat te noemen: prachtige aardewerk ophang-potten met verschil lende 'terrasjes' bieden tegenwoordig een ideale mogelijkheid om binnen hang-aardbeitjeste kweken. In één pot komen er soms meer dan op een vier kante meter kas-grond! Het mooist is natuurlijk een gevel of raam op het zuiden, maar er zijn genoeg gewassen die ook met minder licht toekunnen. Het Grote Boek voor Gevel-, Balkon en Raam-tuiniers is helaas nog niet ver schenen. Maar op onderstaande adres sen kunt u al wel terecht met vragen. - Over tuinhout e.d.: De Kleine Aarde: 04116-84921. - Over biologisch volkstuinieren: AVVN: 03240-78536. Voorlichtingscen trum De Kemphaan: 03240-11423. - Over geschikte stadsplanten: Kweke rij De Schutsboom: 080-783299. - Over natuur in de stad: Stads-ekoloog Utrecht (Mv. Massop): 030-919547 (Ook bij de Gemeenten Haarlem, Zoe- termeer en Arnhem zitten stadse- kologen). - Over vlinderplanten: Vlinderstich ting: 08370-11220. HEILOO - Woensdag 20 mei 's mor gens om 8 uur vertrokken wij uit Heiloo met prachtig weer naar de Floriade in Zoetermeer. Wat daar allemaal te zien is, is niet op een dag te bekijken, wij gingen in groepjes aan de loop op het park met prachtige bloemen in kassen en mooi aangelegde tuinen. Tropische kassen met grote cactussen, japanse tui nen een weelde om te zien. Na een heer lijk diner in Stompetoren ging iedereen met 'n voldaan gevoel naar huis. Donderdag 21 mei hadden wij weer de jaarlijkse bedevaart, op een heel andere wijze dan de afgelopen jaren, iets mo derner, maar toch zinvol en goed verzorgd. Koolrabisalade met zonnebloempitten Het eetbare deel van deze voorjaars koolsoort is de verdikking van de zacht groene of paarsachtige knol. Het lek kerst is de knol als hij nog vrij jong is. De smaak is fijn en lijkt een beetje op die van bloemkool. Koolrabi is gekookt te eten als losse groente of gekookt dan wel rauw in salade. Benodigdheden: 1-2 koolrabi's, zout 2 eetl. olijfolie citroensap 4 eetl. zonnebloempitten maggi, tamari of ketjap (maar de berei dingswijze van ketjap is minder milieu vriendelijk) Schil de koolrabi en snijd deze in plak ken van 1/2 cm. Kook de plakken in ruim water met zout gedurende ca. drie minuten. Laat ze uitlekken en afkoelen. Snijd de plakken in dunne reepjes of blokjes. Voeg twee eetl. olijfolie en ci troensap naar smaak toe. Rooster de zonnebloempitten in een droge koekepan lichtbruin. Schep ze in een kommetje en giet er meteen een scheutje maggi bij. Goed mengen. Strooi de zonnebloempitten vlak voor de maaltijd over de koolrabi. Meer originele koolrabi-toepassingen zijn te vinden in: Bijzondere groenten en vruchten uit binnen- en buitenland van Stichting Propaganda Groenten en Fruit (tel.: 070-475051). Ook te koop bij uw groentespecialist. Prijs: 2,50. HEILOO - Op zondag 17 mei werd de derde viswedstrijd van dit seizoen voor de heren witvissers vervist. De uitsla gen: 1) D. Struylaart 4400 gram; 2) C. Blokker, 2200 gram; 3) mevr. V. Kaan dorp 2100 gram. Ook de vierde wedstrijd voor de heren is nabij. Deze wordt op zondag 31 mei vervist in onze eigen vijver aan Het Maalwater in Heiloo West. Het verza melen vindt, bij wijze van uitzondering, ditmaal niet plaats bij de brandweerka zerne, maar bij de parkeerplaats aan de voet van de sledeheuvel nabij het Maal water om 6.30 uur 's morgens. Voor op gave en inlichtingen S. Blokker, tel. 072-332411 of P. Welp, tel. 02518-54867. DVW jeugd Op woensdag 3 juni wordt het druk op de parkeerplaats bij de Loet in Heiloo Oost, waar zich tussen 17.30 en 18.00 uur tientallen jeugdige DVW-vissertjes verzamelen om deel te nemen aan de tweede DVW-jeugdwedstrijd van dit seizoen. Voor informatie de heer J. Scholten, tel. 072-613152 of mevr. Kaandorp, tel. 072-337795. HEILOO - Op 1 juni start in Rio de Ja neiro de grootste conferentie over Mi lieu en Onderontwikkeling die ooit op aarde is gehouden: de Unced. Meer dan tien dagen lang praten regeringsleiders uit bijna alle landen van de wereld over o.a. de regenwouden, het broeikaseffect en over de armoede in de wereld, dus over onze toekomst en die van onze (klein-)kinderen. Aan deze conferentie zal de komende weken in de kranten en op de radio en televisie veel aandacht worden besteed. Om uiting te geven aan die betrokken heid wordt door internationale Milieu- en Ontwikkelingsorganisaties vanaf woensdag 22 april (Dag van de Aarde) t/m 30 mei (One World Action Day) een wereldwijde kaartenactie georgani seerd. De miljoenen kaarten worden in juni vanuit alle delen van de wereld naar het Flamingopark in Rio de Janeiro gestuurd. De vele kaarten moeten de ongerustheid van de wereldbevolking over een steeds verdergaande aantasting van het milieu en de nog steeds aanwezi ge armoede aan de wereldleiders over brengen. Overal in Nederland zijn mensen voor deze actie bezig. Ook in Heiloo, Lim- men, Castricum waar de kaartenactie wordt gecoördineerd door o.a. het Jac. P. Thijssecollege in Castricum. Wilt u ook de regeringsleiders en weten schapsmensen in Rio de Janeiro op hun verantwoordelijkheden wijzen neem dan contact op met het Jac. P. Thijsse college. Tot en met 5 juni vinden er op het Jac. P. Thijsse college talloze, natuur- en milieuactiviteiten plaats met als hoogte punt de JPT-milieudag 1992 die wordt afgesloten met een grote inzamelingac tie voor Unicef projecten in Nepal. Door de grote bevolkingsgroei is er steeds meer landbouwgrond en brand hout nodig. Daarvoor is al meer dan de helft van het bos van Nepal gekapt. De regering van Nepal probeert er zelf veel aan te doen: boomkwerijen, herbebos sing, beter onderhoud van de grond en modernisering van de landbouw door o.a. scholing van de boeren. Daar is echter veel geld voor nodig. Het Jac. P. Thijsse college levert daar een bijdrage aan. Deze week gaan de leerlingen van deze scholengemeenschap op pad voor een sponsoractie. Op maandagavond 1 juni wordt er rond de school een spectaculai re fakkelloop georganiseerd; de leerlin gen leveren met elkaar een sportieve prestatie, waarvoor u ze kiint sponso ren. U kunt deze actie voor de leerlingen en voor de inwoners van Nepal tot een succes maken door uw bijdrage te zetten op de lijst waarmee de leerlingen bij u langs komen. Verdere informatie over de kaartenactie voor Rio de Janeiro en de Unicefactie voor Nepal kunt u krijgen bij Klaas Kuiper, docent Jac. P. Thijsse college, Bakkummerstraat 14a Castricum (tel. 02518-57850 - school of 072-334803 - privé). De kaarten voor Rio de Janeiro kunt u ook afhalen bij K.T.J. Kuiper, De Waard 111 in Heiloo. EGMOND - Uitslagen van de voor laatste competitiedag. Dinsdag 19 mei damesdistrikt: Hogedijk 1-De Hulk 1 4-2. Zaterdag 23 mei: heren, Hogedijk 1- Schagen 11-5, Hogedijk 2- Koedijk 4-2. Gemengd Hogedijk 1-Apollo 1 5-0, Heb Durf 1-Hogedijk 2 1-4. Vet. gemengd Ilpendam 1-Hogedijk 1 1-3. Vet. heren Cromme Bal 1-Hogedijk 1 0-4. Jeugd gem. t/m 18 j. Julianadorp 3-Hogedijk 1 5-1. Meisjes 12 t/m 15 j. Hogedijk 1-Noordend 1 6-0, Heb Durf 1-Hogedijk 2 1-5. Zondag 24 mei: gemengd Hogedijk 1-Grootslag 2 5-3, Julianadorp 3-Hogedijk 3 7-1. Heren Medemblik 2-Hogedijk 11-5, Hogedijk 2-Drieban 2 6-0. Heren 35+ Hogedijk 1-De Maaier 1 3-3, Atlas 1-Hogedijk 2 3-3. Gemengd 35+ Hogedijk 1-Petten 1 5-1, Obdam 1-Hogedijk 2 4-1. Junioren Spatter 2-Hogedijk 1 6-2. Het le gemengde zondagteam, het vlag- geschip van de vereniging, is op één punt na kampioen. Afgelopen zondag werd met 5-3 van concurrent Grootslag 2 gewonnen. Op de laatste competitie dag heeft men aan één puntje voldoen de, om kampioen te zijn en dus automatisch te promoveren. Zaterdag heren 2, bestaande uit Her man Neijens, Ton Schuit, Marcel Ul- lers, Arie Heddes en Jan Hopman werd kampioen en promoveert naar de 3e klas. Donderdag 28 mei Gesloten Vrijdag 29 mei Begel.orkest v.NH.rep. 20.00-22.00 Vliegclub Heiloo 20.00-22.00 Zaterdag 30 mei Gesloten Zondag 31 mei Kindernevendienst NHK 10.00-11.00 Maandag 1 juni N.v.v.H. zang 14.00-15.30 Rode Kruis Welfare 14.00-16.00 Plattel.vr.zang 14.00-15.30 Hatha Yoga 13.30-15.30 Falkland toneel rep. 20.00-23.00 E.H.K. klaverjassen 20.00-22.00 Soc. alleenst. 20.00-22.00 Hatha Yoga 19.30-21.30 Dinsdag 2 juni G.T.H. 11.00-12.00 s.o.h. antiek cursus 14.00-15.30 Nieuw Leven Zang 20.00-22.00 Woensdag 3 juni Volkshuisvesting 20.00-22.00 Falkland toneelrep. 20.00-23.00 Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 HEILOO - Op donderdag 11 juni is de laatste inschrijvingsavond voor de opleiding Europees Management As sistent. Van 19.00 tot 21.00 uur kunnen geïnteresseerden terecht bij het RAC- West-Friesland, Draafsingel 37 in Hoorn. Na deze laatste mogelijkheid is inschrijving voor deze nieuwe één-jarige dagopleiding, die gegeven wordt in Hei loo niet meer mogelijk. De opleiding Europees Management Assistent is gericht op jonge, dynami sche mensen met een HAVO/VWO- diploma, die na één jaar hard werken tijdens deze vervolgstudie bereid zijn om in internationaal gerichte organisa ties hun nieuw verworven kennis te ge bruiken. Zo fungeren zij als schakel tussen management en organisatie en externe contacten. Inschrijving is ook nog tot 11 juni 1992 mogelijk na telefonisch overleg met de coördinator van de opleiding, Drs. J.P.W. Oudejans (tel. 072-154841). Ook kan een uitgebreide brochure wor den aangevraagd bij het Cornelis Dreb bel College in Alkmaar. HEILOO - Woensdag 13 mei - de eerste stralende middag sinds weken - hield de N.V.v.H. een wandeling door het Hei- looër bos onder leiding van de heer J. de Vries van het I.V.N. (Instituut voor Na tuurbeschermingseducatie). Ons startpunt was de kattenberg en we hoorden dat deze berg zijn bestaan dankt aan het uitgraven van de-vijvers bij de bouw van Nijenburg. Het bos op deze plek is een oude strandwal, die loopt van de Grote Kerk in Alkmaar tot aan Limmen. We hebben veel geleerd, o.a. dat we de bomen goed kunnen on derscheiden aan hun stam. Bij de Zandersloot attendeerde de heer De Vries ons op het verschil tussen wa terhoentjes en meerkoetjes. Op de plek waar de paddenwerkgroep de padden heeft uitgezet, wemelt het op dit mo ment van de dikkopjes. Ook zagen we speenkruid en lelietjes van dalen volop in bloei. We hebben erg veel opgestoken tijdens deze wandeling. De middag werd feestelijk voortgezet in het Open Huis. EGMOND - Vanaf woensdag 3 juni tot en met 26 augustus organiseert bridge club De Branding weer zomeravond drives. De drives worden gehouden in de Speeltuin (restaurant De Egmonden) Sportlaan 2 te Egmond aan Zee. Aan vang 19.45 uur. Inschrijven tot 19.30 uur aan de zaal. De kosten bedragen 5,00 per persoon voor niet leden en 4,00 per persoon voor leden. Plaat sing voor de finaledrive vindt plaats vol gens puntenstelsel. De finale zal worden gehouden op zondag 27 september. Voor inlichtingen kunt u bellen: fam. de Goede tel. 02206-5188. HEILOO - Het CDA Heiloo houdt woensdag 3 juni een algemene ledenver gadering. Op deze avond, die voor iede re belangstellende bedoeld is, zal door het CDA tweede kamerlid de heer Hui- berts en door de heer Braam, beleidsme dewerker van een grote gemeente, ingegaan worden op de vraag in hoever re het huidige sociaal zekerheidsstelsel vereenvoudiging behoeft. Zo zullen zij o.a. hun mening geven over de invoe ring van een zgn. ministelsel, waarbij al leen een minimumniveau van uitkerin gen gegarandeerd is. Ook zal een even tuele aanpassing van de huidige WAO- regeling besproken worden. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk te Heiloo. HEILOO - De Stichting Kinderspeelza len Heiloo start met ingang van au gustus 1992 een peuterspeelzaal in het wijkcentrum van Ypestein. Voor de peuterspeelzaal, die de naam krijgt van het beertje 'Pippeloentje', is zij op zoek naar speelgoed dat u ongebruikt op zol der staat. Het gaat om de volgende din gen: muziekinstrumenten, poppen, Fisher-price speelgoed, duplo, strijk- plankje, houten peuter-puzzels, garage, autootjes, nopper, kralen, knikker- baan, poppenhuis, fietsjes, stepjes, cur- verboxen. Wanneer u iets van deze dingen wilt afstaan, kunt u het brengen naar fam. Vos, Van Catsstraat 29, Hei loo. We willen het ook op komen halen, bellen naar 072-334902. De peuters zul len er veel plezier van hebben. U bent ondernemer. Vanzelfsprekend maakt u voor uw betalingsverkeer gebruik van een rekening courant. Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat u omzetprovi- sie betaalt? En dat uw geld enkele da gen renteloos 'onderweg' blijft? Is het soms ook vanzelfspre kend dat de rente op uw huidige rekening courant minimaal is? Voortaan betaalt u per soort transactie. Waarbij elektronische transacties goedkoper zijn dan handmatige.Verder hebben we de valuteringsdagen voor girale beta lingen afgeschaft. Van ons krijgt u exact de rente waar u recht op heeft. Geen dag minder. Bovendien ontvangt u op uw" tegoeden die een kalendermaand of Bij de Rabobank, die als coöperatieve bank handelt in het belang van haar ondernemers, vin den we van niet. We vinden het berekenen van omzetprovi- sie onterecht en daarom hebben we het afgeschaft. er niveau v ning op uw rekening staan een hogere rente. Vanaf 25.000 gulden ligt deze zelfs op het an een termijndeposito. Tja, zo'n rekening courant zou beter reke- coulant kunnen heten. IiMmI S3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6