YuvAsUnk fty a.j. vos SUPER VERBOUWINGS UITVERKOOP 1 GRATIS GEVRAAGD HALVE PRIJS C. HACHMANG ZS?L°™ m M Hm WÈm 57e JAARGANG NO. 23 N I F l JWSBLAD VOOR EILOO EM O AAST RE K E M 3 JUNI 1992 Muziekverenigingen starten met ophalen voor romtnelmarkt Albert Heijn sluit knuffelbeestenaktie af WÊÊÊÊ Öbeaton y'/. Veiligheidstestdagen bij Van der Steen Autobedrijf Luilakfestival in Buk Buk Nieuw record Stichting 'Heiloo, houden zo!' St. Jan Mavo: tienduizend gulden voor Leprastichting Gemeente en tuincentra gaan afvalberg te lijf Ruitili» Popli" Between Warriors Color Composteren ffestival '92 DeOudrWert wijkYpestein IfellOO voor de bezorging van het weekblad 'UITKIJKPOST' in Egmond-Binnen een bezorger/bezorgster 850 ex. per week m.i.v. 10 juni a.s. Goede beloning! Inlichtingen: Drukkerij Uitkijkpost Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo Tel. 072-330175 ;V-- Raad behandelt Voorjaarsnota NU, MANTELS-BLAZERS KOSTUUMS EN PULLOVERS Stationsweg 85 1851 LJ Heiloo tel. 072-335465 Jan Kuijzer (72) gestopt met les geven Heilooër Viskampioenschap voor bedrijven en clubs Pinksterpopweekend bij La Strada met Porcupines, Sin Semilla, Peckerhead en Skyline Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezif zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent.(excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Op zaterdag 6 juni beginnen de Heilooër muziekverenigingen Fanfa re Showband Heiloo, Nijenburg en Caecilia weer met het inzamelen van goederen voor de jaarlijkse rommel markt in oktober. Om van de rommel markt, die dit jaar op 16 en 17 okotber wordt gehouden, evenals voorgaande jaren weer een groot succes te maken, is veel 'rommel' nodig. Vandaar dat nu al wordt begonnen met ophalen. Vanaf zaterdag 6 juni kunt u wekelijks - met uitzondering van kle ding en schoeisel - alles, wat nog bruik baar is, weer aan ons kwijt. U kunt het zo gek niet bedenken of het brengt voor de verenigingen geld in het laatje. Geld dat we hard nodig hebben om te waar borgen dat niet alleen nu, maar ook op langere termijn de mensen in Heiloo aan deze vorm van muziek maken kun nen blijven deelnemen. U steun voor het slagen van de rommelmarkt is dan ook onontbeerlijk. Heeft u goederen voor de rommelmarkt bel dan tel. 334955 (di. t/m vr. van 9.00 tot 12.30 uur) of tel. 331783 (alle werk dagen na 12.30 uur). Deze worden dan de eerstvolgende zaterdagochtend bij u opgehaald. HEILOO - Op zaterdag 13 juni is de knuffelbeesten-aktie bij Albert Heijn aan zijn laatste dag gekomen. Een enorm aantal knuffels hebben een plek je gevonden bij onze Albert Heijn- klanten! Ter afsluiting organiseert Al- bert Heijn in het winkelcentrum 't Loo twee feestelijke woensdagmiddagen. Op 10 juni van 14.00 tot 16.00 uur kun nen alle kinderen zich gratis laten schminken als clown. Wanneer de kin deren als clown zijn geschminkt, wordt er een leuke foto gemaakt ter herinne ring met een tractatie. Op 17 juni om 14.00 uur zullen honder den blauw/witte ballonnen het luch truim kiezen voor een ballonnen-wedstrijd. Er is een walkman te winnen voor diegene van wie de bal lon het verste komt. Haalt u s.v.p. de ballon-labels eerst op bij Albert Heijn in Heiloo. Dus komt allen naar Albert Heijn in 't Loo op 10 en 17 juni. HEILOO - De dagen voor Pinksteren staan bij Van der Steen Autobedrijf op het bedrijventerrein De Oude Werf (Ypestein Heiloo) geheel in het teken van de veiligheid. Drie dagen lang biedt Van der Steen de mogelijkheid om uw auto op enkele essentiële onderdelen te laten controleren. Dat zijn de verlich ting, de banden, de uitlaat en de schok dempers. Bovendien worden de kop lampen afgesteld. Al deze zaken zijn van het grootste be lang voor uw en andermans veiligheid op de weg. Bijvoorbeeld is rijden met versleten schokdempers niet alleen on gemakkelijk, het is vooral gevaarlijk. Langzaam maar zeker wordt de weglig- ging slechter, wordt de auto gevoeliger voor zijwind, is moeilijker in de bocht te houden. En de remweg wordt steeds langer. Ongemerkt past u uw rij gedrag daarbij aan. Zonder het te weten neemt u grote risico's. Reden genoeg derhalve om de schok dempers regelmatig te controleren. Voor de zomervakantie, voor de winter, bij iedere servicebeurt, wanneer u uw banden vernieuwt en in ieder geval na de eerste 30.000 kilometers. De medewerkers van Van der Steen Au tobedrijf weten van de hopd en de rand wat betreft schokdempers. Tijdens de veiligheidstestdagen bekijken zij snel de stand van zaken en adviseren u. Als het nodig is kunnen de huidige, versleten dempers vervangen worden. Bij Van der Steen Autobedrijf wordt gewerkt met het betrouwbare merk Monroe: een technisch geperfectioneerde schokdem per van de grootste fabrikant op dit ter rein ter wereld. De veiligheidstestdagen bij Van der Steen Autobedrijf worden gehouden op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 ju ni. De eerste twee dagen tussen 8.00 en 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt zonder afspraak langsko men om de veiligheid van uw auto te la ten controleren. Over deze testdagen heeft u vorige week in de Uitkijkpost uitgebreid kunnen lezen. Van der Steen voegt nu de daad bij het woord en heeft bovendien een leuke actie (zie de adver tentie elders in dit blad). HEILOO - Zaterdagochtend, 6 juni, houdt jongerencentrum Buk- Buk Hei loo de Luilak-traditie in ere. Vanaf 0.00 tot 6.00 uur wordt er een rustverstoren- de party gehouden in de zaal van het Bruno-gebouw. De drive-inshow Ga laxy zal de muziek door de boxen laten schetteren. De entree bedraagt 5,00. In verband met Pinkpop zal Buk Buk op zondag 7 juni gesloten zijn. Op 13 juni speelt de rockband Hallo Venray in de Buk. Kaarten a 10,00 voor dit op treden zijn reeds verkrijgbaar bij Cen- terdisC Heiloo Popeye Alkmaar en de Buk zelf. HEILOO - Kon op 7 mei de 500ste do nateur worden ingeschreven, op 27 mei werd de 600ste donateur gehaald. Dit aantal is inmiddels reeds ver gepasseerd, wat vermoedelijk ook de voorgenomen plannen van B W van Heiloo ten aan zien van de uitbreiding, van het winkel centrum 't Loo .als oorzaak heeft. De Stichting 'Heiloo, houden zo!' acht het grote aantal gezinnen dat de afgelopen maanden donateur is geworden een be wijs van onvrede tegen het concept Structuurvisie Heiloo, waaronder de uitbreidingsplannen van de winkel centra. HEILOO - 'Red een kind voor maar vijf tientjes!' zo luidt de recente slagzin waarmee de Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding iedereen toeroept. Wanneer je als school van bijna 240 leerlingen een cheque van tienduizend gulden aan deze organisatie kunt geven, dan ma^kt een eenvoudig rekensom metje duidelijk, dat een bijna even grote groep leeftijdgenoten elders op de we reld een beter leven tegemoet kan gaan. Op woensdag 27 mei kon Jeroen van der Ham van de St. Jan Mavo uit Hei loo in aanwezigheid van zijn medeleer lingen en de docenten, namens de school het forse bedrag aan ontwikke lingsarts Jos Dekker overhandigen. In z'n eentje heeft deze derdeklasser ruim 500,- bij elkaar gehaald: een reden om hem het royale gebaar te laten maken. Wat vorig jaar een spontaan initiatief was van een tweede klas met de mentor J. Spanjaart is gedurende het afgelopen jaar tot een ware schoolcampagne uitge groeid. Rond kerstmis werd een actie op touw gezet waarbij leerlingen unieke, zelf ontworpen kerstkaarten verkochten die tijdens de lessen beeldende vorming waren gemaakt. Ook andere lessen stonden in het teken vanhet thema 'Weg ermee!', waarvan de actie voor de leprabestrijding deel uitmaakte. De ontwikkelingsarts Jos Dekker, die in de toen vertoonde film 'Dokter in Tan zania' de hoofdpersoon was, kwam in de week voor Pasen het vervolg van de actie inleiden met de film 'Het verhaal van Baobab'. Daarin werd duidelijk, dat met vrij bescheiden financiële mid delen de lepra heel doeltreffend bestre den kan worden. HEILOO - Woensdag 27 mei nam we thouder mevrouw J. Wuijster-Schudde- boom van Heiloo het eerste compostvat in ontvangst bij Intratuin Heiloo. Dit gebeurde in het kader van de 'Aktie Compostvaten'. Deze aktie heeft tot doel om het composteren in eigen tuin te bevorderen. Inwoners van Heiloo kunnen tot 13 ju ni, op vertoon van een geldig legitima tiebewijs, een waardebon afhalen bij het gemeentehuis van Heiloo. Deze waardebon geeft recht op 50,- korting op de aanschaf van een compostvat bij de Heilooër vestigingen van de tuincen tra Ranzijn en Intratuin. Deze tuincentra helpen zelf ook een handje mee: zij geven in dejik? een extra korting var, VAM compostvat. 7 van Heiloo uiteind tijk voor dit, uit gerec} led pl< i - vervaar digde, de nor male verkoopprijs van 169,-. De beide tuincentra besteden in de ak- tieweken extra aandacht aan de voor lichting over composteren in eigen tuin. Zo is bij Intratuin een speciale informa tiestand ingericht. Op deze manier biedt Heiloo haar inwoners de mogelijkheid om het terugdringen van-de afvalberg te bevorderen en om zichzelf te voorzien van goede en goedkope meststof. HEILOO - Zo'n twintig jaar zijn we nu in ons huishouden 'bezig' met het com posteren van ons g.f.t.-afval en vanuit die ervaring wil ik even wat kwijt over dit onderwerp, als toevoeging bij de goede gemeentelijke informatie hiero ver in de Uitkijkpost. Wie zelf zo te werk wil gaan hoeft het afval niet -zoals een bedrijf- snel ver werkt te hebben. Toch zou het niet slim zijn er veel onverteerbare spullen in te dumpen. Wel is het heel gunstig voor het leven in de 'brouwerij' en voor het tegengaan van vieze luchtjes om bij elke vulling van het vat een kleine hoeveel heid (handje) grond er over te strooien. Dat is natuurlijk niet nodig als die vul ling bestaat uit afval (blad, onkruid, bloemblaadjes) wat al grond bevat. Ook is het wel handig om het koudere seizoen te beginnen met een bijna leeg vat, omdat dan de vertering langzaam gaat. Misschien zorgen citrusschillen voor een kleine vertraging, ze geven geen probleem en verteren goed. Soms een litertje water op de -mogelijk wat droge- inhoud versnelt de zaak. Even vlug iets in de keukenemmer (schil, klokhuis, kliekje), dat vraagt om een kiepdeksel. Als de compost, die onder uit het vat wordt gehaald, klaar is, dan is er voor wormen en veelpoters niets meer te ha len. In die compost zijn ze niet te vin den. De koffie die koud werd omdat u 'bezig' was, kan er meteen bovenop. A. Bakker Makelaar Taxateur o.g. Apotheken Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES Op donderdag 16 april hebben alle leer lingen een sponsortocht gelopen. Uit eindelijk brachten beide activiteiten d< genoemde tienduizend gulden op. Eei bewijs, dat je als kleinere school tod groot kunt zijn! v - - ...v,,,:. Te\ 072-33055° "e«°° Tel 06 ^houdend" 3 -- HEILOO - Donderdag 4 juni vergade ren de leden van de Heilooër gemeente raad vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze openba re vergadering is het belangrijkste agen dapunt de voorjaarsnota 1992. In deze nota wordt de stand van zaken gegeven wat betreft de rekening over 1991, de begroting 1992, het meerjarenbeleids- plan 1992-1995 en de ombuigingen, als mede de uitgangspunten voor de begro ting 1993 en het meerjarenbeleidsplan 1993-1996. Alle stukken, die bij de agenda van deze vergadering horen, liggen ter inzage in de openbare bibliotheek en het gemeen tehuis, beide tijdens de openingsuren. CENTER DISC, DE CD-ZAAK VAN HEILOO HEILOO - Ze zullen hem missen, de man die vijf jaar de senioren fitness- groep heeft geleid en kans zag in een uur tijd alle scharnieren' weer soepel te la ten lopen. Jan Kuijzer, heeft 52 jaar in de gymnastiek gewerkt. Van beroep ei genlijk vertegenwoordiger, maar zijn hart lag bij de gymnastiek. ,,In heb in 1940 mijn diploma behaald, op 20-jari- ge leeftijd slaagde ik cum laude, maar ik moest een jaar op het diploma wachten omdat ik niet meerderjarig was. Je moest toen een eed afleggen, een zg. ak te van weL'oegelijkheid, waarin je orde en netheid tegenover vrouwen moest be loven", aldus Kuijzer. Begonnen in Krommenie, kwam Kuij zer 12 jaar geleden naar Heiloo. Al snel wist hij de weg naar de Stichting Oude renwerk te vinden waar hij bij de groep schilderen en tekenen ging werken. Op een dag kwam er iemand van de gym nastiekles binnen om te melden dat de lerares ziek was en hoe dat nu moest. U begrijpt het al, Kuijzer zei spontaan: ,,Ik wil best een uurtje les geven". De dames keken eerst een beetje vreemd op, les van een man waren ze niet ge wend, maar het ijs was snel gebroken. Toen bleek dat er een groep mannen was die ook wel gymnastiekles wilden hebben en zo heeft Jan Kuijzer vijf jaar lang met ruim 30 mannen de spieren los gemaakt. Veel kwaaltjes verdwenen en de groep is aanmerkelijk soepeler dan in het begin. Ze zien Jan Kuijzer dan ook met lede ogen vertrekken, maar begrij pen dat als iemand 72 jaar is er ook aan zijn grote inzet een einde komt. Een grote foto van de hele groep zal Jan Kuijzer als dankbare herinnering op zijn kamer hangen. Vervelen is er niet bij, schilderert is zijn grote hobby en daar is nu wat meer tijd voor. De grootste beloning van het gymnastiekles geven is altijd de voldoening geweest", zegt een tevreden Jan Kuijzer. HEILOO - Op zondag 28 juni is het weer zover. Dan vindt het jaarlijkse vis- festijn voor bedrijven en verenigingen plaats. De organiserende commissie dringt er op aan om vooral tijdig in te schrijven, zodat de voorbereidende werkzaamheden optimaal kunnen ver lopen. Teams van bedriven en/of vere nigingen die^nog niet eerder deelnamen zijn natuurlijk van harte welkom. Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij tel. 330934 of 334104. HEILOO - Komend weekeind timmert La Strada stevig aan de (Kenne- merstraat)weg, om de Pinkster op muzi kale wijze extra luister te verschaffen. Maar liefst 4 Heilooër bands, zullen ac te de présènee geven, om het vaak gemê leerde publiek drie onvergetelijke avon den te bezorgen. Gemêleerd, daar jong en oud, groen of geel, links of rechts et cetera zijn of haar hart kan ophalen op grotendeels klanken uit de jaren 60, eind '50 en begin '70! Rock 'n Roll, beat, blues, rock, rythm'n blues, folk, tikkeltje funk, underground en ga zo maar door. De entree is driemaal gratis. Vrijdagavond 5 juni, bijt Sinsemilla om 21.00 uur de spits af. Kees Heynes en Bart Klaasse op gitaar, terwijl Tom Klaasse (bas) en Bob Mooy (drums) de motor vormen. Ook over zangeres Lin da Verweel zijn de meningen eenslui dend: Klasse! Zaterdagavond is het de beurt aan de The Porcupines, en zij die zich hun vorige optredens bij La Strada in de Buk of Ypestein nog voor de geest kunnen halen, hebben ook beslist geen drempelvrees! Sjaak, Piet, Tanja, Ger- rit, Henk-Jan en Sjaak hebben er in ie der geval weer veel zin in! Zondag le Pinksterdag, wordt het wee kend afgesloten door Peckerhead. Een nog maar pasgeboren' band, welke evenwel onlangs al met succes te be- luisteren )én te aanschouwen) was bij o.a. Double Stars en in de HSV-kanti- ne, na het voetbaltoernooi t.b.v. de Vijfhoek. Peckerhead: John Hoetjes- drums, Tim Klaasse-sologitaar, Ferry Kops-slaggitaarMatthi j s Beent j es- basgitaar, Bas Lute en Annemiek Heldoorn-zang. Voorts verzorgt de band Skyline deze avond een gastoptre den; een groep bestaande uit Gert-Paul v.d. Horst, Wim Kingma, Tom Min en Marian Botter, op 30 april nog succes oogstend in het Oosthonk. Echte Heilooër bands, als paddestoelen uit de 'oesdommer' zandgrond gescho ten, en welke op de een of andere wijze telkens weer iets met elkaar te maken hebben! Gert-Paul van Skyline was ooit medeoprichter van The Porcupines, eii nog steeds broer van ,stekelvarkens'- drummer, Henk-Jan, Kees en Bart van Sinsemilla waren de roadies van The Pi- nes, Matthys van Peckerhead' maakte de eerste affiches voor de Egelshoe kers', is tevens volle neef van Tim, Tom, Bart en Kees; drummer John van Peckerhead' werd weliswaar niet in hetzelfde bed, maar wel in dezelfde ka mer en idem dito huis geboren als zan ger Piet, èn bijna een derde van alle bandleden moet oom zeggen tegen Sjaak Klaasse van The Porcupines.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1