Voetbaltoernooi Openingsavond Dans- en muziekgroep Aankomst in Heiloo OCHLOVV/q HEILOO - De gemeente Heiloo stond vorige week zes dagen lang in het teken van Polen. De Stichting Stedenband Heiloo- Swietochlowice had tal van activiteiten georganiseerd, waarvan het bezoek van een delegatie van ongeveer 60 inwoners van Swietochlowice de Rode Draad vormde. De redactie van de Uit kijkpost, voor de gelegenheid versterkt, was alle dagen aanwe zig. Op deze pagina een verslag in woord en beeld. Donderdag 28 mei begon om 12.00 uur het Stedenband Toernooi voor de voet ballers op het sportpark van HSV. Be halve de gastvereniging en de Polen namen ook ploegen van Limmen en De Foresters deel. De Polen waren opge lucht dat zij eindelijk in actie mochten komen. De hele week hadden de sporters inter esse getoond voor andere zaken dan voetbal, maar nu konden zij zich uitle ven. Het was prachtig weer voor spelers en toeschouwers. Het toernooi, dat zeer sportief verliep, werd tenslotte gewon nen door HSV. Zij ontvingen van de Polen een prachtige kristallen vaas, met als onderliggende gedachte dat de vriendschap deze dag voorop stond, niet het winnen. De door HSV gewonnen beker werd door de Heilooër ploeg ge schonken aan de Oosteuropese voet ballers. De dans- en muziekgroep was ook op het sportveld aanwezig en zorgde voor een vrolijke stemming. Enkele aanwezi gen, waaronder de organisatoren van de Poolse week, zongen de melodieën in middels mee: zij hadden de liedjes al di verse keren gehoord. Alle betrokkenen toonden zich uiterst tevreden over de sportieve Hemelvaarts dag, die begonnen was met deelname aan een kerkdienst in de Moeder Gods- kerk. Na afloop van het Stedenband Toernooi werd door iedereen benadrukt dat de wedstrijden zeker een vervolg verdienen. De feestelijke openingsavond werd dins dag in het Brunogebouw gehouden. Be halve de Polen en ,de Stichting Stedenband, waren er ook vele gastge zinnen aanwezig. Ook medewerkers van de gemeente Heiloo, sponsors en vele andere betrokkenen waren van de partij De Heilooër Harmonie Caecilia zorgde voor welkomstmuziek, wat de zaal goed in de stemming bracht. Er volgden hier na verschillende speeches, ondermeer van Piet Rusch en de burgemeesters Schoof en Rawska. Burgemeester Rawska vertelde dat het bezoek aan Heiloo heel erg veel voor hen betekende. Tijdens haar vorige regi me in haar land zou een uitwisseling nooit mogelijk zijn geweest. Hierna werd spontaan in het Pools 'Lang zal zij leven' gezongen, hetgeen betrekking had op de vriendschapsband tussen Hei loo en Swietochlowice. De mensen in de zaal verplaatsten zich hierna naar buiten, waar het tamboer en majoretteskorps Nijenburg gereed stond voor een optreden. Bij de rentree in de zaal werd er een glaasje wodka uitgedeeld, een symbolisch gebaar van de Stichting Jeugd Jongeren Heiloo, de organisator van deze avond. Zij hiel den geen toespraak, maar zorgden wel voor spraakwater. Opnieuw speelde Caecilia uitbundig en kele nummers, waarbij de solo's spon taan applaus opriepen. De harmonie maakte vervolgens plaats voor het duo Victor Posch en Jean Paul van der Meij. Zij kregen de Polen èn gastgezin nen van hun stoelen; men danste met groot enthousiasme, een opvallend ver schil met de doorsnee nuchtere Hollan der. Tot in de kleine uurtjes werd het feest voortgezet. Na de officiële opening startte een uit gebreid programma voor de Polen. Een deel maakte een rondgang langs diverse winkellocaties. De Poolse dansgroep be gon om kwart over drie met de eerste van in totaal drie optredens. Qp het Stationsplein werden diverse traditionele dansen uitgevoerd. De dansen komen uit Swietochlowice en omgeving en het repertoire was voor de ze speciale gelegenheid uitgebreid. In Polen wordt er vaak en uitbundig ge danst, bijvoorbeeld bij bruiloften. De dansgroep trok de aandacht van het winkelend publiek en vooral de aanwe zige kinderen, die elkaar spontaan een hand gaven en meebewogen öp de maat van de muziek. Inmiddels stond in Het Hoekstuk een muziek- en zanggroep klaar voor hun Heilooër première. Veel mensen bleven even staan om te kijken en te horen wat er aan de hand was. De groep wisselde constant van opstelling. Deze amateur zanggroep luistert naar de naam Znamy Sie, wat in het Nederlandss zoveel bete kent als 'Wij kennen elkaar'. Sommige zangers en zangeressen won nen op festivals in Polen al eerste prij zen: mede een bewijs voor de uitstekende zangstemmen. De winkeliers van Het Hoekstuk stelden het optreden zeer op prijs en schonken alle Polen een vochtige versnapering om mee naar huis te nemen: een gewaar deerd vriendschappelijk gebaar. Maandagavond 25 mei was het zover. De bus met verhitte Polen kwam aan bij het NS-station. Onder begeleiding van de Fanfare Showband Heiloo werd er stapvoets naar het gemeentehuis van Heiloo gëreden, waar de gastgezinnen al nieuwsgierig wachtten. De bus werd 'geleegd' en de vermoeid heid was van de Poolse gezichten af te lezen. Maar ook blijheid was te zien vanwege de aankomst en de aanstaande kennismaking met Heiloo. Op het fluitsignaal van Piet Rusch, voorzitter van de Stichting Stedenband Heiloo-Swietochlowice, ging men het gemeentehuis in, waar onder het genot van koffie de Polen werden verdeeld over de gastgezinnen. Vele Polen misten het uitreiken van het weekprogramma, daar zij het gemeente huis vroegtijdig hadden verlaten. De gasten uit Swietochlowice hadden - be grijpelijk - hun opgemaakte bed al in gedachten. Opening De Poolse week in Heiloo werd op dinsdag 26 mei om 14.00 uur officieel geopend bij het gemeentehuis. De groep Polen was, iets fitter dan een dag eer der, aanwezig, samen met het gemeente bestuur van Heiloo en het bestuur van de Stichting Stedenband. Burgemeester Schoof heette de mensen, die deelnamen aan de uitwisseling wel kom. Hij sprak de wens uit dat het contact tussen Swietochlowice en Heiloo nog lang zal blijven bestaan en hoopte op een succesvolle week. Zijn vrouwelijke collega, burgemeester Rawska van Swietochlowice, legde in haar toespraak vooral de nadruk op het aan elkaar presenteren van de verschil lende culturen. Hierna was het woord aan de onder ambassadeur van Polen in Nederland, de heer Bkulski. De samenwerking, zo sprak hij, dient vooral vriendschappelijk en nuttig te zijn. Nuttig, omdat hij hoopt dat alle goede eigenschappen van beide culturen in de contacten worden meegenomen. Vervolgens werd bij de nieuwe entree van het gemeentehuis de Poolse vlag ge hesen onder begeleiding van trompetge schal. De Poolse week was officieel geopend en alle aanwezigen hadden er duidelijk zin in om er een feestelijk ge heel van te maken. PAGINA 8 UITKIJKPOST 3 JUNI 1992

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 8