m Kunstmarkt op de Kapellaan Hallo Venray in JC Buk Buk Unique fa A.J. VOS C. HACHMANG nu 98,- TALEN INSTITUUT DE WESTER 072-128709 Huisartsen Heiloo beter te bereiken Sandra Osses wint Nestlé-prijsvraag AANBIEDING! r 57e JAARGANG NO. 24 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKE 10 JUNI 1992 AANWEZIG OP ONDERWIJSMARKT DE VEST: ZA. 13 JUNI Politieberichten Ponyclub Heiloo Unie van Vrijwilligers Amnesty komt op voor Indianen Onderwijsmarkt in De Vest Heilooër Viskampioenschap voor bedrijven en clubs Teenage Dance Club in De Buk Superloterij bij Double Stars Heiloo Zomerfeest in het Oosthonk Cabaret en poëzie in de Slotkapel Mark Out damkampioen van Heiloo Geslaagd Bloemschikken KMTP De Vroegte Wint Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond:Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! QiJiOQFDPRUS WWWWVV. HEILOO - Sandra Osses, die van oor sprong uit Chili komt, heeft een prach tige prijs gewonnen in een Nestlé prijsvraag: met vier personen drie dagen naar Disneyland in Parijs. Het is daar om een goede prestatie omdat Sandra (pas) 10 jaar in Nederland woont en dan met een slagzin maken een prijsvraag wint. Weliswaar een beetje geholpen door haar vriend, maar toch.... De slagzin luidde als volgt: 'Wij lopen hand in hand naar Disneyland, want Mickey Mouse heeft gelijk, er valt veel te beleven in het magische koninkrijk. Van de heer Vinke, bedrijfsleider van Albert Heijn, kreeg Sandra er nog een bloemetje bij. Makelaar Taxateur o.g. SCto^kTn °°P M Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES b_!d Er was een aanrijding met letsel op de Kennemerstraatweg kruising Kerkelaan tussen een motor en een bromfiets. De motorrijder verleende geen voorrang aan de bromfietser, die op de Kenne merstraatweg rechtdoor wilde. De bromfietser werd voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd. Op de Kapellaan werd in een tuin een autora'dio-cassetterecorder gevonden. Terug te krijgen via de politie. Opnieuw een aanrijding tussen een brommer en een motor op de kruising Kennemerstraatweg-Kerkelaan. De mo tor verleende geen vrije doorgang aan de brommer. Een onderzoek aan de brommer leverde teveel motorvermo gen, teveel geluid en geen goedwerkende voorwielrem op. In Termijen werd tijdens inlaadwerk- zaamheden vanuit een kampeerwagen een portefeuille met div. papieren ont vreemd. In de steeg naast een woning in Vries wijk werden diverse kledingstukken ge vonden. Onder meer een gestreepte rok en een T-shirt. Terug te krijgen via de politie. Aangifte van diefstal van enkele tassen met div. papieren, portemonnee, foto camera en boodschappen vanuit een au to op een parkeerplaats aan de Omloop. Aangifte van diefstal van een aktentas met diverse bouwtekeningen, rapporten en rekenmachine vanuit een in aanbouw zijnde complex aan de Stuifbergen (Ypestein). Aanhouding van een 25-jarige inwoner van Heiloo omdat hij een in Heiloo gestolen fiets verkocht. Het onderzoek loopt nog. Gevonden voorwerpen: Diverse sleutel, onderdeel van kanteldeur, trui gestreept, rugzak blauw inh. kleding, dameshorloge goud eh armband goud, eend, bankbiljet, portofoon merk Cu- na, port met inhoud, bankbiljet, gou den armketting Michelle', autoradio/cassetterecorder Philips zwart/wit gestr. rok, zwart T-shirt, zwarte bh, dameshorloge goudkleurig merk Gucci, konijn, bril bruin montuur en een geldbedrag. HEILOO - Uitslagen wedstrijd in Zuid- Schermer: LI-dressuur: 3. Nathalie Schuurman 127 pnt; M2-dressuur: 1 Ni- coletta Kanakis 120 pnt. HEILOO - Zaterdag 30 mei stelde Mo tel Heiloo gratis één van zijn zalen be schikbaar aan de Zonnebloem voor een ontspanningsmiddag. De voorzitter, de heer Spruit, verwelkomde de gasten, onder wie ook enkele vertegenwoordi gers van de UW en het Rode Kruis. Zij waren speciaal uitgenodigd met het oog op een mogelijk nauwere samenwerking van de drie verenigingen in de toekomst. Na de ontvangst met koffie en gebak trad het gezelschap ,Tre donne', bestaande uit een fluitiste, een harpiste en een zangeres op. Zij brachten een licht klassiek programma en gaven daarbij enige uitleg over de instrumen ten en de muziek, o.a. uit de Westside- Story. In de pauze vond een loterij met talrijke prijzen plaats. Een hapje en een drankje droegen bij tot de gezellige sfeer. In zijn dankwoord aan het einde van de ze geslaagde ontspanningsmiddag on derstreepte de heer Spruit nog eens het belang van een nauwere samenwerking tussen de Zonnebloem, het Rode Kruis en de UW. In Heiloo was hiervoor al een goede aanzet gegeven. Hij pleitte voor een landelijke voortzetting hiervan met behoud van eigen identiteit. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 HEILOO - Dit jaar, 500 jaar na de ont dekking van Amerika door Columbus, is Amnesty International een wereldwij de campagne gestart in een poging een halt toe te roepen aan verdwijningen, martelingen en willekeurige arrestaties van de oorspronkelijke, indiaanse be volking van Zuid Amerika. Op dit moment is een actie gaande tegen wantoestanden in Oaxaca, een agrarisch gebied ten zuiden van Veracruz, aan de Golf van Mexico. De oorspronkelijke bevolking bewerkt hier nog maar een zeer klein gedeelte van het landbouwge bied dat het vroeger in bezit had. Het grootste deel, 95%, is in handen van en kele grote landeigenaren, die er hun vee op laten grazen of er, zoals gerappor teerd door Amnesty, drugs op verbou wen. De macht van deze grondbezitters is groot. Bij onenigheden tussen hen en de oorspronkelijke Indiaanse bevol king, zijn de laatste jaren aan de kant van de indianen meerdere doden geval len en vele mensen mishandeld of 'ver dwenen'. Amnesty International wil bekendheid geven aan deze misstanden en pro testeert hiertegen bij de regeringsintan- ties die de verantwoordelijkheid dragen voor de situatie in dit gebied. Ook de Amnesty-groep Heiloo draagt een klein steentje bij door brieven hierover te schrijven aan de autoriteiten ter plaatse, waarin opheldering gevraagd wordt over bovenstaande zaken. Dit is één van de akties waar de groep Heiloo, die bestaat uit zo'n 10 enthousi aste mensen, zich momenteel mee bezig houdt. Mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van Amnesty International en meer informatie hierover willen, kun nen hiervoor terecht bij Cobie Keilman, tel. 332343. ALKMAAR - De onderwijswinkel or ganiseert in samenwerking met het regi onaal educatief centrum Noord-Holland-Noord (R.E.C.) op za terdag 13 juni weer een Onderwijsmarkt voor Volwassenen in de Vest aan het Canadaplein in Alkmaar van 10.30 tot 15.00 uur. Verschillende instellingen en instituten zijn aanwezig en geven informatie over opleidingen en cursussen, zowel voor vrouwen als voor mannen, in Alkmaar en omgeving. Het aanbod is zeer geva rieerd. Er zijn niet alleen opleidingen en cursussen voor technische, administra tieve en verzorgende beroepen, maar ook voor talen, persoonlijke ontplooi ing en kreatieve ontwikkeling. De markt biedt naast een overzicht aan opleidin gen en cursussen, ook de mogelijkheid zich te informeren over beroepskeuze, j omscholen en herintreden. HEILOO - Op zondag 28 juni is het weer zover. Dan vindt het jaarlijkse vis- festijn voor bedrijven en verenigingen plaats. De organiserende commissie dringt er op aan om vooral tijdig in te schrijven, zodat de voorbereidende werkzaamheden optimaal kunnen ver lopen. Teams van bedriven en/of vere nigingen die nog niet eerder deelnamen zijn natuurlijk van harte welkom. Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij tel. 330934 of 334104. HEILOO - Vrijdag 12 juni is het weer de hoogste tijd voor de tweewekelijkse Teenage Dance bij Buk Buk Heiloo. Vorige keer was het optreden van Quali ty een daverend succes. Deze keer staat er dan wel geen act, maar de avond zal weer net zo gezellig zijn. Galaxy zal de beste Hip Hop te voorschijn toveren. De entree bedraagt 3,00 (incl. garde robe). Het begint om 19.30 uur en stopt om 22.00 uur. Tientallen kramen bieden zondag van alles wat op de Kapellaan tijdens de Kunstmarkt. HEILOO - Zondag 14 juni wordt voor de tweede maal in successie op Kapel- laan, ter hoogte van het Kapelbos en de pittoresque uitspanning 't Akertje, een kunstmarkt georganiseerd. Onder auspiciën van de uitbater van voor noemd etablissement, Hans van Am- mers, zullen de passanten op zo'n 70 kramen getrakteerd worden, waar men vaak ogen tekort komt. Een greep uit het aanbod zal de moeite van het komen kijken zeker lonen: oude munten, oude kunstboeken, alsook we tenschappelijke en antiquarische boe ken, aquarellen, olieverfschilderijen, curiosa, bakkeliet uit de 50-er jaren, le derwaren, fossielen, poppen, sieraden etc. Voorts kan een ieder zich laten por tretteren door een kunstenaresse. Aan de verzorging van de innerlijke mens is ook aandacht geschonken en men kan zich tegoed doen bij een pof fertjes en een loempiakraam. De kinde ren kunnen zich naarriiartelust uitleven op een groot luchtkussen, terwijl Trio Hattrick muzikaal een pittig steentje bijdraagt vanaf 16.00 uur. De Kunst markt zelf vindt plaats van 14.00 tot 19.00 uur. Al met al weer een interes sant en feestelijk gebeuren ,Op Kapel'. HEILOO - De honk- en softbalve- reniging Double Stars Heiloo wil in de nabije toekomst de huidige kan tine en kleedkamers vervangen door nieuwbouw. Daarvoor is veel geld nodig. Dit weekend is de vereniging van start gegaan met de verkoop van loten van de superloterijdie de club houdt om aan een startkapitaal te komen. In totaal zullen 1.000 lo ten aan de man/vrouw worden ge bracht. Elk lot kost 100 gulden. In de maanden augustus tot en met november worden in totaal vier trekkingen gehoudentelkens met enkele duizenden guldens aan goe deren. Tijdens de laatste trekking op 30 november, zal de hoofdprijs, een Suzuki AIto, uitgeloot worden door de Heilooër notaris Winter. Het afgelopen weekend kon een ie der op het honkbalveld een voor beeld hiervan bekijken. Voor inlichtingen over de loterij kan men terecht in de kantine van Double Stars Heiloo op sportpark Het Ven- HEILOO - Hallo Venray, één van Ne derlands meest veelbelovende bands, zal zaterdag 13 juni op de bühne van jonge rencentrum Buk Buk Heiloo plaatsne men. In het voorprogramma treedt de band Bowel Flowers op. Deze viermans formatie - gekenmerkd door hun veel zijdigheid en lef - speelde in maart tijdens de Big Buk Buk Band Battle ook al in de Buk. De Haagse band Hallo Venray (in de bezetting: Henk Koorn - zang, Toon Moerland - gitaar en zang, Peter Ko- nings - bas en zang, Dim Veldhuisen - drums) heeft al lang haar sporen ver diend in de Nederlandse popscene. Dit jaar verscheen haar derde album 'the more I laugh, the hornier due gets'. De ze sloeg direkt aan en behaalde de tien de plaats op de Moordlijst van muziekblad OOR. Hallo Venray is verrassend veelzijdig en verdient het om dit jaar ook eens echt door te breken bij het massale publiek. Aan de band zal het niet liggen, op bij na elk groot festival zullen ze optreden (ine. Pinkpop). Stevige rock en melan cholieke klanken wisselen elkaar af. De grote idolen van de band zijn dan ook Velvet Underground en Neil Young. In derdaad lijkt de stem van Koorn veel op Alle JEANS pantalons 149,- 169,- Heerenweg 174 - Tel. 332091 Ged. Gracht 42 - Schagen die van laatst genoemde. Zijn weemoe dige stem laat het publiek beslist niet koud. Het optreden van deze gepassio neerde band zal je zeker kippevel be zorgen. De zaal zal om 21.00 uur openen. Kaar ten a 10,00 zijn reeds verkrijgbaar bij Centerdisc Heiloo, Popeye Alkmaar en de Buk (Past. van Muijenweg 12) zelf. De Buk zal op zondag 14 juni gesloten zijn i.v.m. het Ypestock-festival. HEILOO - De huisartsen van Heiloo zijn per 15 juni telefonisch beter bereik- baaf. Voor avond- en weekenddiensten is er nu een vast nummer: telefoonnum mer 339669. Men wordt dan automa tisch doorgeschakeld naar de dienst doende huisarts. Hiermee hopen de Heilooër huisartsen een omweg via diverse antwoordapparaten te voorko men. Verder is er een zgn. noodlijn' in het le ven geroepen: telefoonnummer 339596. Dit nummer is bedoeld voor echte spoedgevallen, als de eigen huisarts of diens waarnemer niet bereikbaar is. Vaak krijgen patiënten bij het draaien van het telefoonnummer van hun hui sarts het ingesprek-signaaal te horen, vooral op drukke uren, bijv. maanda gochtend. Het is een grote verbetering, dat op dergelijke momenten echte spoedgevallen toch kunnen worden doorgegeven. Via herhaalde berichtgeving in dit blad en via folders zullen de huisartsen de in woners van Heiloo hierover blijven in formeren. EGMOND - Op zaterdagavond 13 juni speelt de 21-jarig Charlotte Glorie in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef haar avondvullend programma ,Waar zou ze naar toe gaan?' Gedichten, kleine con ferences en vooral liedjes, dat zijn de in grediënten, waarmee Charlotte haar publiek een avond lang weet te verma ken. Egmond aan den Hoef is haar woonplaats. Ze is er geboren en getogen en speelt er dus voor eigen publiek. Toen ze voor het eerst in de Slotkapel optrad, bijeen jaar geleden, kwam dat publiek in groten getale opdragen: de Kapel was uitverkocht. Ook in dit nieu we programma begeleidt Charlotte zich zelf aan de piano; alle teksten en alle muziek schreef ze zelf. De aanvang is 20.15 uur, de entree bedraagt 10,00. Reserveren 02206-2033 of 2387. HEILOO - Op vrijdag 5 juni besloot de Damclub Heiloo het. seizoen 1991/1992 en herdacht tevens het feit dat 55 jaar geleden in de kapsalon van de heer Kroon de vereniging werd opgericht. Bij gelegenheid daarvan werden de dam mers met hun echtgenotes in motel Hei loo voor een gezellig samenzijn uitgenodigd. De nestor van de vereniging, de heer Kroon, mede-oprichter en 55 jaar lid, werd in het bijzonder welkom geheten. Daarbij werd hem een cadeau overhan digd en werd mevrouw Kroon een boe ket bloemen aangeboden. Na een borreluurtje werden het seizoen en het jublieum met een goed verzorgd diner afgesloten, hetgeen door de gasten zeer op prijs werd gesteld. Mart Out werd voor de 3e maal in 4 jaar de kampioen, terwijl de 2e plaats werd ingenomen door de heer Koersen. De ti tel van groep 2 ging naar de heer Kraak man en de 2e plaats werd opgeëist door de heer Ursem. De heer de Boer behaal de de meeste punten met het oplossen van de wekelijkse damproblemen. In de competitie van de Kennemer Damkring behaalde de vereniging de 3e plaats. Be gin september begint het 56ste seizoen in sporthal Het Vennewater aan het Ze venhuizen. Adverteren is naamsbekendheid De Uitkip helpt daarbij HEILOO - Onze oud-plaatsgenote Mi chelle Delleman is op 11 juni geslaagd voor het diploma maatschappelijk werk aan de Hogeschool te Amsterdam. won Kevin Morsel met 25 visjes. Geluk kig bleven maar heel weinigen geheel zonder vangst. In de aankondiging van de wedstrijd werd een verrassing voor alle deelne mers beloofd. Bij de prijsuitreiking werd deze verrassing onthuld. Het is een speciaal infoboekje voor de DVW- jeugd, dat Jan de Wit als eerste uit han den van Peter Scholten van de jeugd commissie van DVW mocht ontvangen. De bedoeling van deze info is, de jeugd meer aan de club te binden en te laten zien, dat vissen zoveel meer is, dan het vangen van vis. Daarom wordt in het boekje ook niet alleen gesproken over vissen, hun gedrag en vangstmethoden, maar bijv. ook over hazen, kieften en veldleeuwerikken! Als je niet bij de wedstrijd bent geweest en nog geen jeugdinfo hebt, ga dan even bij Handy Fish langs. Als je daar kunt laten zien, dat je een vergunning van DVW hebt, krijg je het info-boekje zo mee naar huis. Leuk om te lezen en erg leerzaam. Ook praktisch: alle jeugd wedstrijden staan erin en er zit een blad zijde in, waarop je je vangsten kunt noteren. De volgende jeugdwedstrijd is op woensdagavond 17 juni. Op zondag 14 juni laten de heren baar- zers weer op tal van stekjes hun mest- piertjes zakken om de gunst van de meeste en de grootste baarzen. Om 5.30 uur wordt er verzameld bij de brand weerkazerne bij 't Loo. Voor opgave en informatie: S. Blokker, tel. 332411, of de heer P. Welp, tel. 02518-54867. Op woensdagavond 10 juni zetten de dames hun strijd om het kampioen schap voort in één der vijvers van Plan Oost. Verzameld wordt om 18.45 uur op de parkeerplaats bij de Loet. Voor informatie, mevr. Beentjes, tel. 336762, of mevr. de Jong, tel. 337239. Afgelopen maandag nog op Pinkpop, zaterdag reeds in Buk Buk: defor matie Hallo Venray met swingende rock en zang a la Neil Young. HEILOO - Zaterdag 13 juni is het feest bij Wijkvereniging Plan Oost. We vie ren dan dat de Wijkvereniging 15 jaar bestaat en dat we één jaar in ons nieuwe gebouw zitten. Op deze avond zal de welbekende band Skyline optreden. De ze band speelt voornamelijk muziek uit de jaren '60, aangevuld met enkele ei gen composities. Ook zal er een superloterij gehouden worden met, zoals de naam al zegt, su per mooie prijzen. Aanvang: 20.30 uur in het Oosthonk aan de Oostkanter 14. De entree is voor leden gratis en niet- leden betalen 2,50. HEILOO - De jeugdviswedstrijd van woensdag 3 juni leverde een avond op, die niet gauw zal worden vergeten. Wat een grandioze opkomst! Wat een sfeert je, eerst aan de Lange- en de Driehoeks vijver, later in de St. Benedictusschool! Eerst even wat cijfers: door bijna zeven tig deelnemertjes, waaronder opvallend veel meisjes, werden in totaal 527 visjes binnengehaald. Bij de "groters" onder de kleintjes werd Jan de Wit onbetwist winnaar met 51 visjes. Bij de kleintjes Een 4-persoonsreis naar Euro Disneyland was de hoofdprijs in een supermarkt-spel van Nestlé. HEILOO - Bij de publicatie van de uit slagen van het bloemschik-evenement van de KMTP in 't Loo enige weken te rug is de uitslag van één rubriek onver meld gebleven. Bij deze alsnog de uitslag: Verplicht stuk, gevorderden: 1. Maria de Vries-Blaauw; 2. Ina Stam; 3. Ank van de Laarschot. 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1