■M Heilooër fietsfanaten rijden eigen Tour de France Henk de Vries na veertig jaar gemeentedienst met pré-VUT 'De rode prinses': spektakelstuk op plein van Willibrordschool ft) A.J. VOS C. HACHMANG KE5?!?"SÏÏ52 U Bibli- ■theek 15 JULI 1992 57e JAARGANG NO. 29 m H Trias-avond over Olympische Spelen Excursie Heilooër Bos Nieuw leesprogramma voor de jeugd heet 'Nachtbraken' Natuurwandeling Maalwater «5 Politieberichten Openbare bibliotheek Het blijft geen kermis: feest voor De Vijfhoek Henk de Vries heeft na een lange staat van dienst zijn baan bij de gemeen te Heiloo ingeruild voor de vut. Geslaagd The Basement Hype in Buk Buk Canadese namen Geslaagd tekstverwerken PRAKTIJKCURSUS PUBLIC RELATIONS IN SEPTEMBER BIJ DE WESTER De bestelkosten nemen wij voor onze rekening. DUS BESTEL NU JE SCHOOLBOEKEN BIJ: Q—1 Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 Jr 1851 LN Heiloo, tel. 072-332834. Cursus public relations Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 .V.V.V.V.V.V.V.J ■■v.'.'.y.y- De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraaq offerte! HEILOO - Volgende week vindt in Bar celona de opening plaats van de 25e Olympische spelen. Tot 9 augustus zul len tal van topsporters datgene willen presteren, waarnaar zij jaren hebben toegewerkt. Al die prestaties van al die verschillende sporten moeten dan in twee weken worden neergezet. Om dat allemaal goed in banen te leiden is natuurlijk een gigantische organisatie nodig, waarvan dus ook een toppresta tie wordt gevraagd. Iemand die zich nogal heeft verdiept in die organisatie is KNAU-bestuurder Klaas Hemke. Hij heeft zich bereid verklaard om daaro ver, met alles wat daar bij komt, het een en ander te willen vertellen. Op maandag 20 juli om 20.00 uur is daarom iedereen welkom in de kantine van atletiekvereniging Trias aan het Maalwater te Heiloo. De toegang is gratis. Op de foto van links naar rechts: Wim Rosien, Simon LamasDick Snel, Paul Oudejans, Eltjo Rijke, Leo Snepvangers, Piet Nanne en Kees Wesseling. HEILOO - Op het moment dat het Tour de France spektakel in volle gang is, staan 5 Heilooër fietsers klaar om in na volging van de Tourvedetten een groot aantal Alpenreuzen te beklimmen. Vrij dag 24 juli vertrekt namelijk een groep van in totaal 10 fietsers en 2 begeleiders met een bus, aanhanger, fietsen en ba gage richting de Franse Alpen. Doel van de reis is het volbrengen van de AGU- Mont Ventoux Tocht, een in 1983 door AGU uitgestippelde monstertocht door de Franse Alpen van 1000 kilometer. Deze onderneming is voorgekomen uit het feit dat de 5 Heilooër fietsers, Paul Oudejans, Wim Rosier, Eltjo Rijks, Dick Snel en Leo Snepvangers allen ook actief zijn bij volleybalvereniging Ef fect. Mede door de betrokkenheid van AGU-directeur J. van de Kommer bij Effect (zowel lid als vader van 3 volley ballende zonen) leidde een sluimerend idee bij de 5 de afgelopen winter tot een concreet plan. Besloten werd dan ook de reis zelf te organiseren. Aangevuld met 5 vrienden ontstond de groep van 10 fietsers, waarbij Piet Nanne en Kees Wesseling bereid gevonden werden de groep te begeleiden. Tijdens de tocht, die in 10 etappes zal worden afgelegd, moeten 20 cols be- kommen worden. Vermeldenswaardig zijn de uit de Tour de France bekende col du Galibier (2645 m), de col d'Izo- ard (2360m), de Mont Ventoux (1920m), en niet in de laatste plaats de in Nederland zo bekende klim naar L'Alpe d'Huez (1860m). De Mont Ven toux is ongetwijfeld de beruchtste berg, die ooit is opgenomen in de Tour de France. De tocht voert verder in het zuidelijkste gedeelte langs één van de fraaiste streken van Frankrijk, de Grand Canyon du Verdon. De weg slin gert hier langs de wanden van een diepe rotskloof, honderden meters boven de rivier de Verdon. Het spreekt voor zich dat bij een derge lijke onderneming zo ver van huis mate- riaalpech zo snel mogelijk moet worden verholpen. Racefietsspecialist Kroone Liefting uit Limmen heeft daarom een uitgebreide set reservematerialen ter be schikking gesteld. Ter herinnering aan de tocht zullen de begeleiders tijdens de etappes video-opnames maken om na derhand een fraaie impressie te kunnen samenstellen. De groep verwacht zon dagavond 9 augustus terug te keren in Heiloo. HEILOO - Op zondagmorgen 19 juli houdt het Instituut voor Natuurbe schermingseducatie (IVN) afd. Nrd. Kennemerland, haar maandelijkse rondleiding in het Heilooërbos. De ex cursie begint om 11.00 uur bij de Kat- tenberg (aan de Kennemerstraatweg in het bos), duurt anderhalf uur en wordt geleid door ervaren natuurgidsen. Extra informatie is te krijgen op 072-331588. Het uniekee IVN-bezoekers- en na tuurstudiecentrum Parnassia, in het Parnassiapark in Bergen aan Zee (eerste weg links), is elke zondagmiddag geo pend van 13.00 tot 17.00 uur. HEILOO - Nachtbraken: is dat nu echt zo'n gek woord of lijkt het maar zo? Wat nacht is, weten we. Dan slapen de meest mensen en ook de meeste dieren. Want wanneer je een paar nachten zou opblijven en ook overdag gewoon wilt door gaan zonder slaap, dan wordt je eerst draaierig en op het laatst tot bra- kens toe misselijk. Hoe dat komt? Dat komt, omdat ons lichaam overdag af valstoffen produceert. Niet de beste stoffen, denk maar aan het milieu. Wanneer er bij windstilte te veel af valstoffen in de lucht blijven hangen, worden sommige mensen ziek. Anderen voelen zich minder lekker. Wat hoofd pijn, een beetje draaierig, ademha lingsmoeilijkheden, enzovoort. Met wind en een flinke regenbui is alles weer opgeklaard. Wat wind en regen in de natuur doen, doet ons lichaam 's nachts als we slapen. Dan worden onze af valstoffen opgeruimd. Dus wanneer je ouders, ja zelfs in de vakantie zeggen" zorg jij nu maar dat je in je bed komt, het is warempel al elf uur", is dat geen potje pesten, maar gewoon een noodza kelijke waarschuwing. Zoiets als ,,fase twee in het Botlekgebied". Natuurlijk is het begrijpelijk, dat jullie in de vakantie, ook wel eens 's nachts, iets extra spannends willen beleven; 's nachts met een vriendje of een vriendin netje er op uittrekken. Lekker huiveren van enge nachtgeluiden, of als je ogen eenmaal gewend zijn aan het pikkedon ker, sidderen van heel griezelige schaduwen. De bibliotheek weet dat slapen gewoon moet! Er is door heel geleerde mensen veel over geschreven. Maar wij zullen jullie tegemoetkomen. En wel met het leesprogramma Nacht-braken". Ei genlijk is het dus een woord met een waarschuwing: ,,Als je dag en nacht doorgaat zonder slaap, word je zo moe, dat je op het laatst gaat braken". Maar hoe dan ook ik blijf het een gek woord vinden. Goed, de boeken dus van het leespro gramma: Die boeken spelen zich alle maal af in de nacht. Zoals: Annetje Lie in het holst van de nacht; Een leeuw bij de achterdeur; De nacht van de donder goden; De Duizend ogen van de nacht; De Nachtboerderij; De Heksentoren, en nog veel meer. Wanneer je vijf boeken van dit programma hebt gelezen, krijg je een oorkonde, waarmee je lid wordt van de ,,Orde van de Nachtbrakers". Carla van de Bibliotheek Het talrijke publiek genoot van het spektakelstuk, dat door de leerlingen van de Willibrordschool werd uitgevoerd. HEILOO - De leerlingen van de Willi- brordbasisschool voerden op 2 juli op het schoolplein het spektakelstuk 'De rode prinses' op, een vrije eigen bewer king naar het gelijknamige boek van Paul Biegel. Een streng opgevoede, rode prinses wordt op haar twaalfde verjaardag tij dens een feestelijke optocht door drie rovers ontvoerd. Niemand van het volk heeft haar gezien. De rode prinses ont snapt en maakt veel omzwervingen. Niemand gelooft dat het roodharige meisje in vieze kleren de echte prinses is. Een slimmerik uit het volk kiest een nepprinses om de uitgeloofde beloning in ontvangst te kunnen nemen. Maar de ervaren koningin-grootmoeder doorziet de intrige, wanneer zij haar verrekijker te hulp roept Elke groep van de school beeldde een scene uit. Ouders, kinderen, oudleerlin gen en buurtbewoners zagen een werve lend stuk totaaltheater: toneel, muziek, dans, zang en kleurrijke kleding. Dit al les in een sprookjesachtig decor, dat door de leerlingen van de Willibrord school zelf ontworpen en gemaakt was. HEILOO - Op dinsdagavond 21 juli houdt het Instituut voor Natuurbe schermingseducatie (IVN) afd. Nrd. Kennemerland, een rondleiding voor belangstellenden in het natuurgebied Maalwater (Heiloo West). De avond wandeling duurt anderhalf uur, begint om 19.00 uur vanaf het zwembad het Baafje, en wordt geleid door ervaren natuurgidsen. Extra informatie is te krijgen op 072-331588. edeten uake\aar A\ktnaar toorhou HEILOO - Er was een auto-inbraak op het Malevoort, de parkeerplaats bij de Zeskant. Vermist werden o.a. een col bert, polstasje, rijbewijs, geld, sleutels. Auto-inbraak op de Omloop nabij de kermis. Een ruitje werd vernield en een portemonnee uit een tas ontvreemd, 's Nachts bleek te zijn ingebroken in een bedrijf aan de Kapellaan. Uit het be drijf werd een witte IVECObestelbus, kenteken VF-12-NN ontvreemd. Ook werd ingebroken in het Corn. Drebbelcollege. Een ruit werd vernield om binnen te komen. Binnen werden een radio en een telefoon ontvreemd. Voorts werd brand gesticht door de vi trage aan te steken. Winkeldiefstallen bij de Hema. Het ging om naalden en band, 2 shorts en zwembroeken, 1 schaar en 2 kaarten en een portemonnee met kam. Aanrijding op het parkeerterrein aan de Willibrordusweg. Twee achteruitrijden de auto's raakten elkaar bij het inrijden van een parkeervak. Op de Stationsweg raakte een achteruitrijdende auto een stilstaande auto. Auto-inbraak op de Kennemerstraat weg ter hoogte van de Kattenberg. Het slot van de kofferbak werd geforceerd en een tas met geld, portemonnee, sleu tels en auto-papieren werd ontvreemd. Winkeldiefstal bij Karwei. Kwasten en messen werden niet afgerekend. Een brommer zonder verzekeringsplaat werd gecontroleerd. De berijder kon geen verzekeringsbewijs laten zien. De bromfiets werd voor onderzoek naar het buro gebracht. Daar bleek teveel vermogen en teveel geluid door de bromfiets geproduceerd te worden. Auto-inbraak op de Bayershoffweg. Een ruitje werd vernield en een paar tas sen met inhoud werden ontvreemd. Een PTT-buitenbrievenbus aan de Hee- renweg werd gestolen uit de voortuin van een woning. Aanrijding tussen een auto en een brommer op de kruising Kennemer- straatweg/Zevenhuizerlaan. De auto verleende geen voorrang. In Baetenburg raakte een auto een licht mast. Onderweg kwam de politie de ver oorzaker tegen en de zaak is geregeld. In de Ronge werd overdag een diefstal uit een woning gepleegd. Uit de woning werden geld, sieraden en pasjes ont vreemd. Mogelijk is een schuifpui niet afgesloten geweest. Inbraak woning aan de Cruijscamp- laan. Het slot in de achterdeur werd ge forceerd. Wat ontvreemd werd, moet nog worden vastgesteld. Auto-inbraak aan de Belieslaan. Een portierslot werd geforceerd en een tas met portemonnee, geld en bankpas werd ontvreemd. Ingebroken bleek er te zijn in een wo ning aan de Heerenweg. Ontvreemd werden twee koevoeten en een radio. Diefstal uit een woning aan de Blinken- laan. Mogelijk was het huis niet geheel afgesloten. Ontvreemd werd een tas met inhoud. Vernielingen op het terrein van de Bosc- rossers op sportcomplex 't Vennewater. Vernield werden enkele ruiten, terras stoelen en tafels, stopcontact en inte rieur omroeptoren. Voorts werden di verse vuilnisemmers leeggegooid. Inbraak in de kantine van Trias aan het Maalwater. Een lichtkoepel werd ver wijderd en enkele deuren opengebro ken. Vermoedelijk is er wat frisdrank weg. Auto-inbraak op parkeerplaats van het Baafje. De radio werd ontvreemd. In de periode van 2 tot en met 10 juli werden 15 fietsen ontvreemd, 7 fietsen werden gevonden en 5 gingen terug naar de eigenaar. HEILOO - De openbare bibliotheek aan het Malevoort te Heiloo is in de va kantieperiode (13 juli tot 22 augustus) gesloten op woensdag en zaterdag. HEILOO - Het muziekfestijn dat afge lopen vrijdag op het Stationsplein werd gehouden, is een groot succes gewor den. Een succes dat op meerdere manie ren kan worden uitgelegd: een prima samenwerking tussen vele Heilooër mu zikanten, uitstekende muziek voor de vele honderden bezoekers en bovenal een prachtig resultaat voor de actie 'Vierkant achter de Vijfhoek'. Dit laatste was het uitgangspunt voor de or ganisatoren van het muziekfeest. 'Vierkant achter de Vijfhoek' is een actie die tot doel heeft om geld in te za melen voor het realiseren van een snoe- zelruimte bij De Vijfhoek in Heiloo, de dagopvang voor kinderen met gecom pliceerde handicaps. De bouw en inrich ting van deze ruimte kost in totaal zo'n 200.000 gulden. Afgelopen vrijdag kon de voor dit doel opgerichte stichting be kend maken dat in het najaar van 1992 gestart kan worden met de bouw. Door de talrijke acties is inmiddels al ruim 150.000 gulden ontvangen en het reste rende bedrag is 'onderweg'. Het muziekfeest 'Het blijft geen kermis' heeft gezorgd voor een bijdrage van ruim 5.000 gulden. Dit geld is verwor ven door de verkoop van consumpties op het plein, waarvoor de café's De Wit en Oud Inn hun medewerking gaven. Daarnaast was er sponsoring door Drafsport Heiloo, Makelaar Don kersloot, G.P. Groot, Houtunie en Team de Haas. Alle bands tenslotte tra den pro deo op. Een schitterende samenwerking, die probleemloos is ver lopen. Vlak voor het middernachtelijk uur werd het Vijfhoek-festival besloten. Makelaar Taxateur o.g. S?pÓthekEen00P Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES t HEILOO - Op 1 juli heeft de heer H. de Vries afscheid genomen als gemeente ambtenaar. Om gezondheidsredenen en de vele reorganisaties maakt De Vries gebruik van de pré-vut. Oud-Heilooënaars herinneren zich nog wel het kruidenierszaakje van Jac. de Vries. In dit winkeltje, bij zijn vader, werd geleerd wat werken was. Drie jaar werkte de Vries hier. Maar je bent jong en je wilt meer. Nu speelde vader de Vries in die tijd bridge met de heer Bar- telomij van het gemeentehuis, deze kon wel een hulpje gebruiken en zo kwam de Vries in 1953, op het ontvangerskantoor te werken. ,,De eerste dag kap ik mij nog goed herinneren, ik moest met een grote truck mee om kleren op te halen voor de mensen van de watersnood ramp in Zeeland, dat vond ik natuurlijk prachtig! Maar na drie dagen kwam ik dan toch op het ontvangerskantoor te werken". Het werk was verdeeld in een halve dag bij de ontvanger en een halve dag bij de heer Rootjes, afdeling finan ciën. ,,Daar heb ik de kneepjes van het vak geleerd" zegt de Vries. In 1959 werd er getrouwd en in de hu welijksweek gebeurde er verschrikkelij ke dingen. Voor het inbinden van de gemeente begroting ging men naar Friesland. Het mistte erg die dag en Bartelomij samen met Vennik van de gemeente, zouden deze tocht maken. Er gebeurde een vreselijk ongeluk, waarbij de heer Bartelomij om het leven kwam. Hierna werd de Vries benoemd tot ont vanger en werd het salaris verdubbeld (alles in de huwelijksweek). De Vries werd in de raad beëdigd, in die tijd werd het salaris vastgesteld door het Rijk. De Vries heeft dit werk 10 jaar gedaan en ging toen naar de afdeling financiën. Velen zullen hem hiervan kennen, kost winner vergoeding, gemeente garantie, huursubsidie, gemeente rekening en be groting, verhuur sportaccommodaties enz. vielen onder zijn verantwoording. Toen de variabele werktijden werden in gevoerd kon men de Vries altijd om 7 uur op zijn post vinden. Als strandlief- hebber was dit voor hem een uitkomst. In zijn toespraak schetste burgemeester N. P. M. Schoof de Vries als een aima bel mens, opgewekt en klantgericht. „Wie in nood zit, even bijspringen" had de Vries hoog in het vaandel. Ook zijn direkte chef W. Knaap noemde de Vries een „manlijke kloek" goed voor het wij gevoel. Als afscheid werd een boek waarin alle collega's wat geschre ven hadden kado gegeven. Vervelen zal de Vries zich niet, als pianist beleeft hij veel plezier aan z'n instrument. The Basement Hype uit Egmond tracteert de bezoekers van Buk Buk zaterdag op prima muziek. HEILOO - Komende zaterdag, 18 juli, speelt de band The Basement Hype in het Café van jongerencentrum Buk Buk Heiloo. De band zal om ca. 22.00 uur beginnen, de entree bedraagt 5,00. De uit Egmond afkomstige band The Base ment Hype is een voortvloeisel uit de voormalige band Tijd is Geld. Bij de overgebleven bandleden van Tijd is Geld sloten Marco (gitaar) en Rob Ver hoogt (bas) zich aan. Samen met Rob Diemeer (zang), Raymond Apeldoorn (gitaar) en Marco de Groot (drums) be gonnen ze puur voor de lol muziek te maken. Alleen de nummers die bij alle vijf de heren hoog in het vaandel staan, brengen ze ten gehore. Het repertoire uit covers en eigen werk en valt onder de noemer rock. Voor een lekkere swin gende, relaxte avond kun je deze zater dag dus bij de Buk terecht! HEILOO - Enkele kenners van Canada hebben de redactie van de Uitkijkpost gewezen op een paar storende fouten in het derde artikel van Joan van Baarle in de uitgave van 1 juli jl. Het betrof voor al de schrijfwijze van eigennamen. Saskatchewan is niet de naam van de vermelde provincie, maar Saskatche wan. Brake Superior moest zijn Lake Suprior, terwijl Lake Louis officieel La ke Louise heet. Tenslotte bestaat de stad Bauft niet: op de landkaart staat Banff. Mevrouw Kostense uit Heiloo vulde de informatie van Joan van Baarle in twee gevallen aan. Zo is het vermelde Regina de hoofdstad van de provincie Saskat chewan. De stad Vancouver in West- Canada is de op-twee-na grootste stad van het land met bijna anderhalf mil joen inwoners. Vancouver ligt buiten het gebied van de Rocky Mountains, maar staat toch te boek als de mooiste stad van Canada. HEILOO - In het tweede tijdvak slaag den aan het Jac P. Thijsse College te Castricum Maarten Bosman uit Heiloo en Igor de Haas uit Limmen voor res pectievelijk het Mavo- en VWO-exa- men. Oud-plaatsgenote Marijke Hes is aan de Gerrit Rietveld Academie te Amster dam geslaagd voor de opleiding textiel- vormgeving en weven. Onze plaatsgenote Marianne Duyneveld is op 2 juli aan de Hogeschool van Amsterdam geslaagd voor de opleiding voedingskunde en diëtiek. HEILOO - Op het in mei door de Asso ciatie SMK afgenomen examen slaag den voor het door de Centrale Overheid erkende diploma Tekstverwerken de da mes J. Aafjes (Nieuwe Niedorp), M. Bakkum (Broek op Langedijk), M. Bal- tus ('t Zand) Th. Bosman (Alkmaar), H. Bulder-Frey (Alkmaar), M. Glim- Vuyk (Akersloot), A. Kooiman (Hei loo), E. Kuverner (Egmond aan Zee), S. Weeda (Castricum), en I. van Wijn gaarden (Avenhorn). Het praktijkdiplo ma tekstverwerken werd behaald door de dames E. Brouwer (Heiloo) en Ch. Koopman (Warmenhuizen). Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking - kwaliteit en vakmanschap - eerlijk advies en kosteloze offerte Folders in bibliotheek of bel 072-128709 HEILQO - 'Hoe zet ik mijn bedrijf, on derneming of vereniging eens in de schijnwerpers? Wat moet ik nou met een PR-plan? Hoe kom ik aan een pers bericht?' Dit zijn vragen die aan de orde komen in 'Praktische PR', een praktijk gerichte cursus van zes bijeenkomsten. In de cursus worden de basisbeginselen van public relations behandeld. De na druk ligt op praktische wetenswaardig heden een vaardigheden. Doel van de cursus is de deelnemers inzicht geven in de iuuiiiei w ncti. \_»p een positief beeld van hun bedrijf, onderneming of vere niging kunnen uitdragen. Docente is Marjolein Voorberg, die ruim vijftien jaar werkzaam is als jour nalist en pr-adviseur. Als zelfstandig ondernemer - zij heeft een eigen bureau voor journalistieke producties en publi- citeitsadviezen - kent zij de vragen en wensen van het bedrijfsleven met be trekking tot PR van binnenuit. De cursus gaat van start op dinsdag 8 september en wordt 's avonds gegeven. Voor informatie en/of opgave kunt u bellen naar Instituut De Wester, tel. 072-128709.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1