1 a SUPER VERBOUWINGS UITVERKOOP /Vlascotte/Wode Zomerkollektie EXTRA afgeprijsd! ft» A.J. VOS Buurtfeest in Bosvaren Heilooënaar Rik Dekker (17) opent Alkmaarse McDonald's n DE LAATSTE WEEK DE LAATSTE RESTANTEN DE ALLERLAAGSTE PRIJSJES 4- KSfiS foy.:v:v OMSTREKEN 22 JULI 1992 NIEUWSBLAD VOOR 57e JAARGANG NO. 30 SCHOOLBOEKEN BESTELLEN? DAT DOE JE NATUURLIJK BIJ: D—j Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 4 U 1851 LN Heiloo, tel. 072-332834. De bestelkosten nemen wij voor onze rekening ZOMERDIJK KEUKENS Tijdelijk Stationsweg 83, Heiloo Paarden nemen een belangrijke plaats in bij Circus Renz Vrijmarkt in Egmond-Binnen Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mo gelijk volgende week opnemen. Schweizer Gospelsingers Jeugdvisclub Samen Beet Politieberichten CM A AUllll A K\fl DAKDEKKER - LOODGIETER nHV/niVIRMVa Holleweg 19 072-335085 I li ijl!! 11 wè 1 I ll!ii§Ë s mmmmummmmmm Beter te vroeg... Geslaagd Workshops creatief schrijven Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 ftwvwSK De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures Vraag offerte Circus Renz komt twee dagen naar Heiloo HEILOO - Het blijft toch altijd een fa scinatie, de komst van een circus. Meestal in de late avonduren binnenko mend met dikwijls de meest vreemd soortige voertuigen, waarvan er som mige de last van zeer vele kilometers hoorbaar en soms zichtbaar torsen. Toch zal deze vorm van amusement al tijd blijven bestaan, zolang er kinderen geboren worden en zolang volwassenen ,zo nu en dan terugverlangen naar hun jeugd. In het circus zoeken zij naar de toen opgedane ervaringen met die on verschrokken leeuwentemmer, die schit terende, wervelende paarden in de piste en die o zo mooie waaghalzerij van de juffrouw hoog in de nok van de tent aan de trapeze. Wat de aanleiding ook mag zijn, het pu bliek vergaapte zich heel lang geleden al aan deze circusmensen en zij doen dit anno 1992 nog steeds. Want ondanks de regelmatig opduikende geruchten als zou het circus ten dode zijn opgeschre ven en geen reden van bestaan meer hebben, zijn er iedere keer opnieuw de gedrevenen uit de circuswereld, die jaar op jaar voor hun 'hooggeëerd publiek' voortgaan met deze vorm van amuse ment. Of het is zo'n 'burgerkind' dat zo nodig - tegenwoordig dikwijls vooraf gegaan door een gedegen opleiding aan één van de circusscholen - in het circus moet, om daar zijn dromen van eer en roem waarheid te laten worden en de in spanningen beloond te zien met meestal meer een gul applaus dan hoge financië le verplichtingen. Het is werkelijk zo dat het circus jaar lijks honderdduizenden mensen naar de tent of het vaste circusgebouw trekt, meer dan operette, opera en toneel sa men. In de ogen van de overheid is cir cus geen cultuur, er is voor deze bedrijven geen enkele steun in de vorm van een subsidie. Maar een circusdirec teur mag dan klagen dat hij geen cent overhoudt van al zijn inspanningen, dat hij zich blauw betaalt aan staangelden, precariorechten, lonen en andere lasten, ieder jaar opnieuw worden in de woon wagens de plannen gesmeed voor een volgend seizoen, worden artiesten geën gageerd. Het moet natuurlijk weer mooier en grootser zijn dan het jaar er voor. Circusartiesten blijven onverbe terlijke optimisten. In de loop der jaren zijn bepaalde fami lies er in geslaagd uit te groeien tot ware circus-dynastieën. Denk maar aan na men als Sarasani, Krone, Hagenbeek, Knie, Renz enzovoort. Van de laatste, de familie Renz, reist inmiddels alweer de achtste generatie van de oorspronke" lijke grondlegger (Ernst Jacob Renz) rond. Circus Renz Nu is een sprankelende on derneming met een feestelijk gevarieerd programma, waarin alle facetten van de edele circuskunst aanwezig zijn. Een er eplaats is nog steeds ingeruimd voor het paard: vijf paardennummers, zoals vrij heidsdressuur, voltige, par force en jockey-rijderij. Maar ook talrijke ande re diersoorten spelen hoofdrollen, bij voorbeeld Schootse hooglandrunderen, leeuwen, tijgers, pony's, duiven en ze ker de niet over het hoofd te ziene vier Indische olifanten laten zich bewonde ren. Verder zullen een heuse fakir, een trape- ziste, een koordanseres, grondakroba- ten en natuurlijk ook clowns zullen het publiek amuseren. Kortom, een pro gramma met voor ieder wat wils. Dit alles wordt gebracht in een vrolijk gestreepte geel-blauwe tent. Een restau ratietent staat opgesteld om het publiek te voorzien van de gewenste verfrissin gen, terwijl het dierenbestand is onder gebracht in een ruime staltent met een lengte van meer dan veertig meter. De ruim vijftig nostalgische wagens zorgen voor het vervoer van plaats tot plaats en de comfortabele huisvesting van de be woners van de tentenstad van Renz. Circus Renz komt volgende week naar Heiloo. Op het evenemententerrein aan De Omloop worden op donderdag 30 juli (19.00 uur) en vrijdag 31 juli (16.00 uur) voorstellingen gegeven. De kaart verkoop is reeds gestart. Men kan voor entreebewijze terecht bij Rookshop- Postagentschap Jan-Tine Braam in Winkelhof 't Loo. RIJKSWEG 35-37 1906 BD LIMMEN TEL.: 02205-3838 FAX: 02205-3839 1 HEILOO - Muziek van Bassie en Adri- aan klinkt door de luidsprekers. Kinde ren doen allerlei spelletjes en doen zich te goed aan snoep en limonade. En tot slot zijn er poffertjes, 's Avonds is er een barbecue voor de volwassenen. Het was even zoeken, niemand kon ons de plaats wijzen waar de oranjetent stond waar het buurtfeest van de Bosva ren werd gehouden. Gelukkig is er dan iemand die zo vriendelijk is even met je mee te rijden en de weg te wijzen en dan tussen de huizenblokken, op het plein staat de bewuste oranje tent. Alles ziet er keurig en gezellig uit. ,,Dat heb je als je allemaal bouwvakkers in de buurt hebt, die zetten zo'n tent even neer" zegt Maritha Houtenbos, één van de or ganisatoren. ,,Eens in de vijf jaar ben je aan de beurt om het feest te organiseren en dit jaar waren wij aan de beurt". De een maakt salades, een ander de sauzen, een paar moeders staan de hele middag poffertjes te bakken en zo is iedereen er maar druk mee. En dit gebeurt nu al voor de tiende keer. De kinderen kregen een groepsfoto aan een ballon als herin nering en de volwassenen besloten het feest met champagne. Tien keer is ook wel iets om even bij stil te staan. HEILOO - Op 26 juli mag Rik Dekker uit Heiloo de eerste hamburger bakken en aan burgemeester Pop overhandigen. Hiermee is dan de Alkmaarse McDo nald's een feit. Waarom deze jongen uit Heiloo zult u zich afvragen. Al vanaf z'n 11e jaar is Rik gek van de hamburgers van Mc Do nald's. Als hij met z'n ouders in Haar lem of Amsterdam was moest deze lek kernij even genuttigd worden. Rik be greep maar niet waarom er geen zaak in Alkmaar was. Daar ging hij wat aan doen. Hij stapte naar, toen nog burgemeester Roozemond en vroeg of hij daar niets aan kon doen. Deze beloofde Rik con tact met McDonald's op te nemen en hij zou er nog wel van horen. Van McDo nald's kreeg Rik een stel comsumptie .bonnen toegestuurd voor de eerste aan zet. Maar het zou nog vijf jaar duren voor zijn wens in vervulling ging. Tot Rik zijn grote verbazing las hij ver leden jaar in de krant dat er een McDo nald's in Alkmaar zou komen, maar hij had niets gehoord. Nu had Alkmaar in tussen een nieuwe burgemeester gekre gen, die kon dus van de aktiviteiten van Rik niet op de hoogte zijn. Maar Rik schreef een brief naar McDonald's en deze antwoordde dat hij maar contact met de eigenaar de heer Richard Pach op moest nemen. Dit alles had tot gevolg dat Rik nu op 26 juli de nieuwe vestiging mag openen. In één van de andere zaken is al geoefend met het bakken hamburgers. Rik leert voor kok en zou straks best een baan bij gers gewoon lekker er komen veel jon- McDonald's willen hebben. Op de gelui en je kunt er lekker eten". Een vraag wat hij er nu zo leuk aan vond betere propagandist zal McDonald's antwoordde hij: ,,Ik vind die hambur- niet gauw vinden. ■"'"'"''I'll"..'! Rik Dekker uit Heiloo met op de achtergrond de zaak van McDonald's. EGMOND - Tijdens het evenement Eg- mond op z'n kop, dat dit jaar wordt ge houden op 14, 15 en 16 augustus wordt voor de negende keer de vrije markt ge houden. De eerste dag van dit jaarlijkse evenement (vrijdag) zal van 10.00-16.00 uur in het teken staan van een groots opgezette markt met meer dan 200 kramen. Vele deelnemers hebben zich al weer aangemeld voor deze markt. Zoals ieder jaar zal de koopwaar varieëren van ou de boeken tot zelfgemaakte schilderijen of sieraden, van antiek tot nieuwe spul len en ook natuurlijk weer allerlei over tollige spullen van bijv. de schuur- of zolderopruiming. Kortom (bijna) alles kan van achter de kramen worden ver kocht. Alleen standhouders welke etenswaar of drankjes willen verkopen worden zeer beperkt toegelaten. Wilt u een kraam reserveren op deze markt, wacht dan niet te lang, maar bel zo snel mogelijk met de Egmond op z'n kop - marktmeester Aad Admiraal, (02206-5156). Ook verenigingen en in stellingen kunnen tijdens deze markt aan het publiek laten zien wat hun vere niging of instelling allemaal voor activi teiten ontwikkelt. Behalve de 200 marktkramen natuurlijk ook weer vele acttracties tijdens de markt o.a. een straatpoppenkast, kin- derschmincken door toneelvereniging De Spiegel, de Magic-Bike, springkus sen, kinderdraaimolen en autoscooters. De overige dagen Egmond op z'n kop zijn er ook weer vele evenementen als: eierengooien, meerkamp, kortebaan draverijen, prestatietrimloop en kin derspelen. EGMOND - Zondag 26 juli zingen de Schweizer Gospelsingers, een Zwitserse Gospelgroep, in het Dorpshuis, Hans- wijk 1 te Egmond aan den Hoef, in de dienst van de Evangelische Gemeente. Pastor Walter Rijer gaat voor in deze dienst. Zowel de liederen als de predi king worden uit het Duits vertaald in het Nedelands. De toegang is gratis. Ie dere belangstellende is van harte wel kom bij deze dienst, die om 19.00 uur begint. Bel voor informatie 02268-1296 (overdag). LIMMEN - Zaterdag 18 juli hield de jeugdvisclub van Limmen zijn jaarlijkse open wedstrijd. Van de 33 deelnemers bleven er slechts 3 zonder vis. De uit slag: A-klasse: 1 Wouter Sloog 16 st. 2. Ad de Waard 12 st. 3. Paul van Dam 11 st. B-klasse: 1 Paul v.d. Steen 16 st. 2 Robert van Haaster 10 st. 3 Jos Hout man 8 st. HEILOO - Op 10 juli omstreeks 3.30 uur, werd de bewoner van een woning in Vrieswijk wakker omdat haar hond aansloeg. Bleek dat er werd ingebroken. Men was al wel binnen, maar werd gestoord. Er was een raam geforceerd om binnen te komen. Een nooduitgangdeur van theater de Beun bleek te zijn opengebroken. Er waren goederen klaar gezet om mee te nemen, maar kennelijk werd men ge stoord bij de inbraak-aktiviteiten. Door een kleedkamerraam open te bre ken kwam men binnen in de kantine van tennisvereniging HSV aan de Bayers- hoffweg. Binnen werd een grote puin hoop gemaakt. Allerhande etenswaren en kleding werden op de grond gegooid. Vermoedelijk werd er niets ontvreemd. In de tuin van een woning in Ma- riënstein werden een aantal plantjes uit de grond getrokken en vernield. Er kwam een aantal geluidsoverlast- meldingen van bewoners rondom het Stationsplein. Op dat plein werd een muziekfestival georganiseerd. Vergun ning was door gemeente verleend. Op 11 juli merkte een automobilist dat zijn op het Stationsplein geparkeerde auto was aangereden aan de voorzijde. Een deuk was de schade. De veroorza ker heeft zich niet bekend gemaakt. Omstreeks 17.00 uur werd op 11 juli in gebroken in een woning aan de Breede- laan. Een passerende fietser zag/hoorde dat een ruit vernield werd en dat iemand de woning binnenging. De fietser waar- schude de buren en die daarop de poli tie. De politie was in 2 minuten ter plaatse, maar de inbrekers waren toen al vertrokken, vermoedelijk zonder buit. Kennelijk werden zij gestoord door de buurman, die na de melding aan de politie, naar de woning ging. De zeer attentie fietser werd bedankt. Een putdeksel bleek weggehaald te zijn op de Holleweg. Na enig speurwerk werd die in de omgeving teruggevon den. De laatste weken wordt het wegha len van putdeksels vaker bij de politie gemeld. Dat mede-burgers daardoor onnodig risico lopen en letsel kunnen oplopen, zal duidelijk zijn. Stoppen dus met dit soort aktiviteiten. Bij de dansschool aan de Schuine Hondsbosschelaan werd een TL-ver- lichting ontvreemd en nog diverse ver nielingen aangericht. Er werd ingebroken in het jongerencen trum Buk Buk aan de Pastoor van Mui- jenweg. De daders kwamen binnen door een deur te forceren. Binnen werden di verse automaten opengebroken. Geld werd weggenomen. Inbraak in een supermarkt aan de Ken- nemerstraatweg. Via verbreking van een koepelraam op het dak kwam men in het pand. Aldaar- werd met een valse sleutel geld uit de kluis gestolen. Op de kruising Malevoort/Boswinde verleende een bromfietser geen voor rang aan een personenauto. De brom fietser raakte licht gewond aan z'n knie. Weer een inbraak in de kantine van de In Boswijk vermaakte de jeugd zich prima tijdens het tiende wijkfeest. B O U T/ I. Q U E BERGEN HEILOO HOORN Makelaar Taxateur o**» iSoST" Postbus 95.1850 AB Heilofc Twp)72-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852'CfGfyejJe>o TAXATIES ponyclub aan de Zeeweg. Eerst werden een zwaailicht en een sensor vernield en daarna werd de toegangsdeur openge broken. Het is nog niet bekend wat er wordt vermist. Op de Holleweg werd een personenauto opengebroken en daaruit de radio/cas- setterecorder ontvreemd. Op de Ype- steinerlaan werd een ruit van een perso nenauto vernield waarna een radio/cd- speler uit de auto werd ontvreemd. In de periode van 10 tot en met 17 juli werden 10 fietsen ontvreemd, 6 fietsen werden gevonden en 4 gingen terug naar de eigenaar. In diezelfde periode waren er ook diverse meldingen van auto inbraken, vernielingen en aanrijdingen zonder lichamelijk letsel voor de be trokkenen. EGMOND - Aan het einde van de Zeeweg stond vorige week dit bord. Je kunt met de aankondiging van een evenement niet vroeg genoeg beginnen! Of geldt hier: Foutje Bedankt HEILOO - Onze plaatsgenoot S.J.J. Bakker is aan de Hogeschool Haarlem afgestudeerd als bouwkundig ingenieur. HEILOO - Sinds enkele jaren worden er in Heiloo schrijfcursussen gegeven waardoor in door middel van gerichte opdrachten geleidelijk toegewerkt wordt naar het schrijven van teksten. Op deze wijze bekwamen deelnemers zich in het trainen van de fantasie, ver schillende stijlen, genres, en perspectie ven en in het gebruik maken van het geen taal biedt. Komend cursusseizoen wordt dit aan bod verrijkt met de mogelijkheid korte workshops te volgen. Zaterdag 26 sep tember is dat de workshop ,Van idee tot verhaal'. Centraal hierin staat het ont dekken van eigen toon, stijl, kracht en valkuilen. Daarnaast wordt er tijdens deze intensieve trainingsmiddag onder andere gewerkt aan het opzetten van een kort verhaal, het vermijden van be- ginfouten, bondigheid en verrassen. De maand daarna volgt op zaterdag 24 oktober de workshop Personages, mo tieven en drijfveren' waarbij het vooral gaat om typeringen en karakteriserin gen van verhaalfiguren en hun lotgeval len. De workshops worden op zaterdag 21 november afgesloten met het thema Dichtbij poëzie'. Deze middag is bestemd voor een ieder die zich wil be zighouden met ritme, rijm, klank en het dichterlijk beeld, maar vooral met het schrijven van verzen. De workshops zijn bedoeld voor iede reen, ongeacht de leeftijd, die graag schrijft. Schrijfervaring is een voordeel, maar niet persé noodzakelijk. De workshops zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te volgen. De begeleiding is in handen van Margreet Schouwenaar. Voor opgave en/of inlichtingen kunnen belangstellenden tussen 17.00 en 19.00 uur bellen, telefoon (072) 332418.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1