Ito A.J. vos Egmond op z'n kop Voor de 25e keer op vakantie in Heiloo m i C. HACHMANG S5 AUGUSTUS 1992 UWSBLAD VOOR HEILOO 57e JAARGANG NO. 32 Cursussen Stichting Ouderenwerk Heiloo Ringsteken in het Stationscentrum Politieberichten SCHOOLBOEKEN BESTELLEN? DAT DOE JE NATUURLIJK BIJ: n-n Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 4 Tl 1851 LN Heiloo, tel. 072-332834. De bestelkosten nemen wij voor onze rekening Geslaagd tekstverwerken Geslaagd HSV Limmen Ponyclub Heiloo Strand plezier Dierenbescfierminf Hoibo-limmen- Castricum Cursus tuinieren Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjesiaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 V.V v.v.y.v De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Na de zomerperiode gaan er bij de Stichting Ouderenwerk Heiloo weer vele cursussen van start. In dit overzicht een summier overzicht. Antiek herkennen: 10 lessen, start eind september, kosten 55,00. Zelfverdediging voor vrouwen: 12 bij eenkomsten in Dojo 't Loo aan de Ber- geonstraat, start half september, kosten 80,00. Origami: 8 lessen in de Japanse kunst van het papier vouwen o.l.v. Karin Dojes-Scaf, start donderdag 1 oktober, kosten 55,00 25,00 voor boek en materiaal. Bloemschikken: 6 lessen o.l.v. Astrid Wesselius, start woensdag 16 septem ber, kosten 42,00 11,00 voor ma teriaal per les. Geheugenoefening: 10 bijeenkomsten 0.1.v. een deskundige docente, start op 2 oktober, kosten 95,00. Beurs en beleggen: 8 bijeenkomsten o. 1.v. een beleggingsspecialist, start maan dag 5 oktober, kosten 50,00. Zorg voor informatie: een cursus van 12 bijeenkomsten voor iedere 55-plusser die goed geïnformeerd wil worden of blijven over diverse zaken, start 11 sep tember, kosten 7,00 per les. Voor inlichtingen over de hier genoem de cursussen of voor opgave kan men contact opnemen met de Stichting Ou derenwerk Heiloo, Westerweg 294 te Heiloo, tel. 331297. De S.O.H. is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur. Engels voor beginners: voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen vrij, evenals voor de cursus voor gevorderden; start 7, 8 en 9 september; opgave en/of in lichtingen: J. Linnekamp, tel. 333872. HEILOO - Op zondagmiddag 16 au gustus wordt er in het Stationscentrum Heiloo ringsteken georganiseerd, met zowel het aangespannen als het losse paard. Er wórdt gereden met diverse soorten wagens. Rond 13.00 uur starten de losse paarden en 14.30 uur zijn de aangespannen paarden aan de beurt. De toegang is gratis en we hopen op een ge zellige middag. Inlichtingen: 336229 Makelaar Taxateur o.g. Apotheken °°P S3 Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel 072-331895 ASSURANTIËN |"vM Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES t Geconcentreerd brengen de deelnemers aan de theaterdag van de vak'antiespelen het ingestudeerde spel. Vakantiespelen zijn halverwege HEILOO - De tweed dag van de zome- ractiteiten stond in het teken van de at letiek. Op het trias-veld werd in verschillende ploegen, ingedeeld naar leeftijd, gestreden op verschillende on derdelen zoals verspringen, balgooien en sprinten. Aan het eind van de mid dag was er een prestatieloop met ver schillende afstanden, ook,naar leeftijd. Zo'n 75 a 80 kinderen waren constant fanatiek bezig om hun "records" te ver breken. Het was een mooie, zonnige dag om lekker sportief bezig te zijn. De kinderen gingen dan ook tevreden met diploma's naar huis. Vrijdag 31 juli was de theaterdag in hét Brunogebouw. Onder leiding van thea tergroep Toverlink voerde de jeugd van Heiloo een groot toneelsteuk op. In groepjes werd er de hele dag hard ge werkt aan decors, liedjes, teksten, kle ding en het toneelspelen zelf. Iedereen kon dus doen wat hij of zij het leukste vond. Het toneelstuk droeg de naam ,,Uit de Kunst". Hierin kregen de bewoners van het dorp Heiloo een opdracht van de burgemeester om een kunstwerk te ma ken voor de school in Ypestein. De dorpsbewoners hadden 3 weken de tijd en bespraken hoe het kunstwerk eruit zou komen te zien. Uiteindelijk werd een schilderij gekozen van een meisje, die een cheque van 10.000(!) gulden ontving. Zij vertelde dat zij van het geld een Barbiepop zou gaan kopen. De eerstvolgende zomeractiviteiten zijn: Vrijdag 7 augustus: het fitspektakel op de HBV- velden (het Vennewater). Op allerlei onderdelen is het mogelijk be hendigheid te tonen. De aanvang is 13.00 uur, het eindigt om 16.00 uur en de kosten zijn 2,50. Maandag 10 augustus: houtbewerking in het Brunogebouw. De hele dag crea tief met hout aan de gang zijn. Aanvang 13.00 uur, einde 15.30 uiir en de kosten zijn 2,50. Woensdag 12 augustus; Olympische Spelen op de HBV- velden. Behendig heid en snelheid tonen op een parcours, waar verschillende spelen zijn uitgezet. Aanvang 13.00 uur, einde 16.00 uur en dek osten zijn 1,00. HEILOO - Aanrijding op de kruising Kennemerstraatweg/Stationsweg waar bij een afslaande bestelauto de door gang niet vrij liet voor een recht doorgaande bromfietser. De bromfiet ser werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Op de kruising Zeeweg/Malevoort/De Omloop deed zich een aanrijding voor tussen twee personenauto's. Een 57-jarige bestuurder uit Heiloo verleen de geen voorrang. Er was alleen mate riële schade. Op vrijdag omstreeks 12.00 uur werd op het parkeerterrein ten westen van het winkelcentrum 't Loo een grijze Ford Fiesta personenauto aangereden. Hier bij werd schade veroorzaakt. De ver oorzaker is weggereden zonder zijn identiteit bekend te maken. Bij het station werd een personenauto van het merk Volkswagen, type Golf ontvreemd. Later werd deze auto op Het Wielemakersland weer aange troffen. Uit een geparkeerde personenauto aan de Westerweg werd een autoradio gesto len. Men vernielde hiervoor de por tierruit. Op het parkeerterrein bij het Baatje werd uit een geparkeerde personenauto een radio-cassetterecorder gestolen. Een portierruit werd hiervoor vernield. Van een school in Boekenstein werden op het dak de ontluchtingskappen vernield. Een 19-jarige inwoner van Heiloo werd aangehouden naar aanleiding van een mishandeling. Hij werd ingesloten en na verhoor weer heengezonden. Een woning aan de Van Catsstraat werd vrijdagavond (24 juli) getroffen door een blikseminslag. Hierdoor sloeg een groot gat in het dak. Er werd aanzienlij ke schade aangericht. Er ontstond won der boven wonder geen brand. Doordat de bewoners niet aanwezig waren liep niemand letsel op. Ook omliggende wo ningen liepen schade op. Een 25-jarige fietster uit Alkmaar kwam op de Zeeweg te vallen door een defect aan haar fiets. Met hoofd- en rugletsel werd zij overgebracht naar het ziekenhuis. Zondagmiddag slaagde de politie er in een autokraker op heterdaad aan te houden, toen hij uit een personenauto een tasje ontvreemde. Deze auto stond geparkeerd op een parkeerterrein aan de Zeeweg (Noorderneg). De politie hield een 26-jarige Alkmaarder en zijn 25-jarige vriendin aan. Zij bekende meerdere auto-inbraken. De Alkmaar der is in bewaring gesteld. Het onder zoek gaat nog verde. Op de Westerweg werd ingebroken in een woning. Doordat de bewoners af wezig zijn kon niet worden vastgesteld of er ook iets is ontvreemd. Er waren twee insluipingen in het Motel Heiloo. De daders namen geld en een paspoort, weg. Van een woning aan de Kanaalweg werd een ruit van de voordeur ingegooid. Het vorig weekend werd er ingebro ken/ingeklommen in het Trefpunt aan Hoog en Laag. Binnen werden diverse goederen vernield. Mogelijk kunnen aanwonenden wat nadere informatie verschaffen over dit zinloze vernielen. In een achtertuin aan het Zevenhuizen ontstond brand in wat tuinafval. Hier door liep een schuurtje lichte brand schade op. De brandweer bluste de zaak. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Uit een etalage van een modezaak aan de Stationsweg werd kleding ont vreemd.^ In de laatste week van juli werden 6 fiet sen ontvreemd, 7 fietsen werden gevon den, en 3 gingen terug naar de eigenaar. EGMOND - In het programma van het evenement Egmond op z'n kop, dat wordt gehouden op 14, 15 en 16 au gustus te Egmond-Binnen, zijn ook dit jaar weer een aantal sportieve en gezelli ge onderdelen opgenomen waaraan ie dereen kan deelnemen. Tijdens de vrije/zwarte markt op vrij dag 14 augustus zal een parcours wor den uitgezet wat verreden moet worden met een speciale fiets. Het basisprincipe van deze magic bike is dat-ie naar rechts stuurt als je linksaf wilt. Nabij eetcafé The Boss zal gedurende de vrije/zwarte markt een Rodeo-stier staan opgesteld. Ook hieraan kan iedereen deelnemen. Het onderdeel eierengooien (met afge keurde rauwe eieren) zal dit jaar plaats vinden op de vrijdagavond. Het is de bedoeling een ei over een zo groot mo gelijke afstand te werpen, waarna het weer heel moet worden opgevangen door de ploegmaat van de werper. Er wordt gestreden in twee leeftijdsklasse: tot 15 jaar en vanaf 15 jaar. Inschrij ving voor het eierengooien kan op vrij dagavond 14 augustus nabij café 't Haasje. Meerkamp Al enige jaren wordt de zaterdag van Egmond op z'n kop ingevuld door een zeskamp voor dames en een zeskamp voor heren. Dit jaar zullen ook de zes kampattributen weer opgesteld staan in de Abdijlaan van Egmond-Binnen. De onderdelen worden nu achter elkaar af gewerkt door gemengde teams bestaan de uit 3 dames en 3 heren hun coach. Het spektakel concentreert zich niet meer geheel op één onderdeel, maar meerdere onderdelen komen tegelijker tijd aan bod. Op veelvuldig verzoek wordt er dit jaar voorafgaande aan de meerkamp een jeugd-meerkamp gehouden. Nog niet alle teams voor deze jeugd-meerkamp hebben zich aangemeld. Deelnemers in de leeftijd 13 t/m 16 jaar kunnen zich nog aanmelden bij Caroline Tromp, tel. 02206-7497. In samenwerking met loopgroep De Klok wordt er op zondagmorgen 16 au gustus een prestatie/trimloop gehouden over twee afstanden. De 3,3 km start om 10.30 uur en de 9,1 km start om 11.00 uur. De inschrijving voor beide lopen vindt plaats op 16 augustus vanaf 10.00 uur in dorpshuis de Schulp alwaar ook douches en kleedruimtes gebruikt kunnen worden. Informatie betreffende deze presta tie/trimloop kunt u verkrijgen bij Siem Hopman of Adri Wittebrood van loop groep De Klok (tel. 02206-4298 of 3139) of bij Aad Admiraal van het comité Eg mond op z'n kop (tel. 02206-5156). Kinderspelen Zondagmiddag 16 augustus worden er traditiegetrouw spelen voor de jeugd t/m 12 jaar gehouden. Dit jaar worden de wedstrijden gehouden met een echte stormbaan, gevolgd door een rit op electrische auto's. Opgave van kinderen voor dit onderdeel per leeftijdsgroep t/m 6 jaar, 7 en 8 jaar, 9 en 10 jaar en 11 en 12 jaar. Inschrijven voor dit on derdeel op zondagmiddag vanaf 13.00 uur nabij de muziektent in de Abdij laan te Egmond-Binnen. HEILOO - Onlangs slaagde aan de Ger- rit Rietveld Academie te Amsterdam, in de catagorie beeldende kunsten, onze plaatsgenoot René Olgers. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00- 14.00 uur. Zaterdag 8 augustus BSC Double Stars Heiloo, parkeerter rein sportpark Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Iedere woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.0p-20.00 uur). Alle dagen Fanfarè^-showband Heiloo, Werken- delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. HEILOO - Op het in juli door de Asso ciatie SMK afgenomen examen slaag den voor het door de Centrale Overheid erkende diploma Tekstverwerken de da mes: A. Admiraal-Komen (Limmen), E. Dekker (St. Pancras), G. Kalverdijk (Noord-Scharwoude), A. Koning (Hei loo), C. Ligthart, N. Ligthart (Alk maar), M. Schaap-Beemsterboer, E. Schuurman-van der Wal (Heiloo), M. Snel (Limmen), L. Verbeek (Alkmaar), J. Westinga-Winder (Limmen en B. Zutt (Warmenhuizen). Zij werden opge leid door Instituut Dompvloet te Heiloo. Gevonden voorwerpen: diverse sleutels, blauw beschermkapje van bromfiets, zwarte portemonnee knijpmodel met geldinhoud, portmonnee blauw/rood klittenband met inhoud, damesschoen, konijn wit langoor, schoen blauw/zwart, zwarte fietstas met in houd, plastic blauw regenkapje. LIMMEN - Zondag 19 juli visten de he ren witvissers uit Limmen hun laatste wedstrijd in het Maalwater in Heiloo. Van de 21 deelnemers bleven er maar 2 zonder vis. Het weer was voortreffelijk, maar vooral de grotere vissen lieten het afweten. Er werd toch nog ruim 16 kilo vis gevangen, waarvan 131/2 kilo in de A-groep. Het was vooral in die A-groep erg span nend. Een kampioen was er al (Jim Jak), maar er waren nog 7 gegadigden voor de tweede en derde plaats. Vooral G. Tuijn jr. en R. Jak, als ook C. Bak ker deden hiervoor goede zaken, hoewel het verschil tussen alle overige kansheb bers slechts 450'gram betrof! Uitslag: A-groep: 1. G. Tuijn jr. 3250 gram; 2. R. Jak 1800 gram; 3. J. Jak 1650 gram. In de B-groep waren het wederom Jan Kaandorp en Cees Levering, die de hoogste plaatsen pakten en vermoede lijk promotie wisten af te dwingen. Kanshebber J. Baltus was op vakantie, maar had al veel punten gepakt. Af wachten dus. Uitslag B-groep: 1. J. Kaandorp 1000 gram; 2. C. Levering 375 gram; 3. J. Hageman 350 gram; P. Levering sr. 350 gram. HEILOO - Uitslagen Midden-Beemster, 30 juli: Rijbaan 19, L2-dressuur: 5e prijs Soraya Groot 115 pnt.; Rijbaan 21 M2 dressuur: 6e prijs Renske v. Vliet 120 pnt. EGMOND - Op zaterdag 8 augustus or ganiseert Rang een Lekker Lang Plezier Dag op het strand van Egmond. Tijdens deze dag staat het strand in het teken van diverse sportieve activiteiten. Zo bestaat de mogelijkheid om onder bege leiding van professionals te stuntvliege- ren met echte powervliegers. Dit zijn vliegers die door hun speciale wingvorm extra veel trekkracht hebben. Boven dien is er nog een 4-lijn'svlieger. Deze precisievlieger is, na enige oefening, tot op de centimeter nauwkeurig te bestu ren. Verder geven de twee Nederlandse kampioenen Beachvolleyball doorlo pend demonstraties. Voor de strand- gasten bestaat de gelegenheid om zelf eens met of tegen deze toppers te spelen. Het plezierterrein wordt op het strand gemarkeerd door een 13 meter lange showvlieger. De activiteiten beginnen om 12.00 uur. Het Rang Promotieteam is natuurlijk ook van de partij. Martina Koerner krijgt van mevrouw Rozing een bloemetje aangeboden. De familie Apeldoorn is best trots op hun gasten. HEILOO - Dit jaar is Martina Koerner voor de 25e keer op vakantie in Heiloo. Een feit om even bij stil te staan. Als kind kwam zij al, met haar ouders naar Heiloo toe om vakantie te vieren. Toen Martina Koerner trouwde, nu 15 jaar geleden, werd de traditie gewoon voor tgezet, maar nu met echtgenoot. Zoon Christian (15) komt nu ook weer elk jaar mee. Mevrouw R. Rozing bood de familie namens de V.V.V. een bloemetje aan. De familie Apeldoorn, waar de (Duitse) familie nu logeert, is in tien jaar dat de ze de gasten nu heeft heel goed met deze bevriend geraakt. Er worden dan ook tegenbezoekjes in Duitsland gebracht. Op de vraag waarom elk jaar weer juist Heiloo antwoordde Martina Koerner: ,,Je hebt hier alles, het voornaamste is het strand, maar als het weer eens wat minder is zijn er zoveel leuke plaatsen in de omgeving. Bovendien fietsen wij erg graag". De familie Koerner afkomstig uit het Sauerland heeft niet alleen bij de familie Apeldoorn gelogeerd ook nog tienmaal bij de familie Harreveld, twee maal bij de familie Velzeboer, eenmaal bij de familie Baltus en tweemaal bij de familie Sprenkeling en tienmaal bij de familie Apeldoorn. Een mooiere rekla- me kan Heiloo zich niet voorstellen. Inspectie Heiloo e.o. 072-335642. Katten Heiloo en Limmen 072-616106. Honden Heiloo en Limmen 02205-2256. Honden en katten Akersloot 02513- 10079. Vakantie advies 072-336180. Asiel (ook voor adoptiehond om mee te wandelen) 072-114861. Goed tehuis gezocht voor Honden: Droopy zoekt een leuk gezin om fijn mee te spelen en te wandelen. Hij is een grappige jonge reu van net 1 jaar. Bovendien is hij klein dus hij kan gemakkelijk oveal mee naar toe. Kor tom een probleemloos hondje dat gauw een baas zoekt. Inf. 02205-2256. Daar kunt u ook terecht voor de andere honden die nog een nieuw tehuis zoe ken. Ze variëren in leeftijd van 1 tot 12 jaar. Droopy. Katten: 3 Jonge poesjes (V/i maand) in zwart en zwart/wit. Meer bijzonderheden bij tel. 072-616106. Vermist Zwarte poes, 10 jaar, verhuisd van Ter- muijen naar de Stuifbergen in Heiloo. Kleine schildpadpoes met witte bef en bruine vlooienband, 10 jaar. Kenne- merstraatweg bij Alkmaar, afkomstig van Baetenburg, Heiloo. Rode gec. ka ter met witte bef en buik en wit fluwelig bandje, 5 jaar, Groot Barlaken, Heiloo; 2 cyperse poezen, waarvan 1 met rood bandje, 5 jaar Trompenburg, Heiloo; rode gec. kater, met witte vlooienband -l- zilverkleurig kokertje, De Dresch, Heiloo; witte gec. kater met een paar grijze vlekjes en adresbandje, 2 jr. Kel- dercroftlaan, Heiloo, Inl. 072-616106. Gevonden Klein zwart/wit poesje, bovenkant zwart, onderkant wit, Lagelaan bij snel weg A9 Limmen; wit/gele kanarie, Geestakker, Heiloo; gele parkiet, Vin- kenbaan, Limmen; cyperse kat met wit te pootjes en witte vlooienband, Burg. de Wildtlaan, Heiloo. Inl.: 072-616106. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 HEILOO - Met dit mooie weer kunnen we heel dicht bij huis al in een echte va kantiesfeer raken. Met een mooie tuin voel je je helemaal tot rust komen. Met het nieuwe aanbod van tuincursussen van Groen Advies Jeanine Jonker kunt ook u meer over de mogelijkheden met de tuin te weten komen. In september start de basiscursus tuinie ren 1 op twee niveaus. In de 6 lessen du rende algemene cursus komen diverse onderwerpen aan bod. Onderwerpen als tuinonderhoud, juist snoeien, planten kennis, bemesting en beplantingstips ge ven een goed beeld wat er allemaal bij komt kijken. Met specifieke plannen en als men nog meer wilt weten zijn de the macursussen het vervolg. In 4 lessen wordt dan een bepaald onderwerp uit gediept. Op het programma staan Tui nonderhoud, Water in de tuin, vervolg cursus tuinieren 2, snoeien, tuinachter- gronden en tuinbesprekingen. De lessen worden gegeven in Heiloo, Sint Pancras en Castricum. Voor infor matie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met Jeanine Jonker, telefoon 338243.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1