Informatiemarkt voor 50-plussers Echtpaar Groenland viert 60-jarige bruiloft Tentoonstelling van Italiaanse schilder Rafaele Nigita in gemeentehuis Heiloo Rode Kruis-postzegel 1992: hulpverlening op en met een paar vierkante centimeter fty A.J. VOS C. HACHMANG Nederland SCHOOLBOEKEN BESTELLEN? DAT DOE JE NATUURLIJK BIJ: D~] Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 4 1851 LN Heiloo, tel. 072-332834. De bestelkosten nemen wij voor onze rekening Sponsorloop matrassen Renegade in Buk Buk waardebon waardeb FLANDRIA Op donderdag 3 september op LAPJESDAG Bij inlevering van een kleu renfilm van 24 of 36 opnames GRATIS dat ietsje meer service... simon peek juwelier voor Chili Aktiviteiten in 'Overkerck' Reconstructie fietspad Kennemerstraatweg Expositie in het Trefpunt Jeugdtitels 't Vennewater HSV Nieuws Uw hoofdpijn te lijf Bekijk zelf uw bedrijf Bijzondere expositie in Galerie Profiel Vondelschool 40 jaar Startdag Hervormde Jeugdraad 57e JAARGANG NO. 36 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AAST RE KEN 2 SEPTEMBER 1992 3$«69 wyxtii} HEILOO - Zaterdag 5 september vanaf 10.00 tot 16.00 uur organiseren de Alge mene Nederlandse Bond voor Ouderen, de Katholieke Bond van Ouderen en de Stichting Ouderenwerk Heiloo hun tweejaarlijkse informatiemarkt voor 50-plussers in het Trefpunt aan de Westerweg 294 te Heiloo. Middels een uitgebreid programma van demonstra ties, exposities, voordrachten en uitvoe ringen kunt u tijdens deze dag u kennis maken met en zich opgeven voor alle ac tiviteiten die deze organisaties komend seizoen te bieden hebben. Hiervoor worden alle zalen van het Trefpunt gebruikt: In de grote zaal vindt een bont programma plaats met verschillende hoogtepunten, waaronder meteen al 's morgens een conference van plaatsgenoot Jan Pannekeet. In de kleine zaak presenteren zich allerlei acti viteiten, daar kunt u zich op deze dag ook voor het komend seizoen opgeven voor een bepaalde cursus of activiteit. In de biljartzaal kunt u (uiteraard) mee doen aan biljart en verder aan een sjoel wedstrijd; een andere zaal is ingeruimd voor simultans schaken en dammen en wedstrijdscrabble en ten slotte wordt het plein achter het Trefpunt (bij goed weer) gebruikt om allerlei buiten- en binnensporten te showen. Ook op dit plein een rad van avontuur (met een schat aan prijzen), en 'zomaar voor de gezelligheid' Oudhollandse spellen. Overal kunt u - uitsluitend op deze 5 september - gratis aan deelnemen.. Deze manifestatie zal om 10.30 uur worden geopend door Mevr. A. Meertens-Wiltens (oud-bestuurslid Stichting Ouderenwerk Heiloo, nu voorzitter van verzorgingstehuis de Loet). De gehele dag zijn consumpties verkrijgbaar en tussen de middag staan soep eh broodjes voor u klaar. Aan het eind van de dag vindt tenslotte de verlo ting plaats met naast vele kleinere geld prijzen de hoofdprijzen van 200,00 (loten op deze dag, maar ook nu reeds verkrijgbaar!) Indien u aan één van de simultaans of aan het wedstrijdscrabble wilt meedoen, is het aan te bevelen even van te voren te reserveren: telefoon 331297. Makelaar Taxateur o.g. hypÓthekEfRnK00P Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - Symfonische rock staat za terdag 5 september centraal in het café van jongerencentpum Buk Buk Heiloo. De uit de regio Alkmaar afkomstige band Renegade zal dan de snaren en drum vellen laten trillen. Het optreden zal om ca. 22.00 uur beginnen, toegang kost 5,00. Renegade heeft al de nodige naam en faam opgebouwd binnen de Buk. De band bestaat al jaren. Ondanks een paar wisselingen in de bezetting, is ze nog steeds gerenomeerd. Voor de zo veelste keer zal de Renegade de Buk aandoen, maar maar dit betekent echter niet dat het optreden een saaie herhaling zal worden van alle vorige keren. Een optreden van Renegade staat altijd ga rant voor een avond stevige rock. Renegade bestaat uit een zangeres, een zanger en vier muzikanten. Deze combi natie resulteert in een swingend geheel, compleet met meerstemmige zang en spetterende solo's. Renegade speelt voornamelijk covers, o.a. van Marilli- on, Melissa Etheridge, Pink Floyd, To to en Maria McKee. Toch heeft de band in de loop der jaren ook het eigen werk uitgebreid welke het publiek zaterdag zeker ten gehore zal krijgen. vier op een rij spel 't Loo 9, tel. 072-334701 Stationsweg 85A - Heiloo - Telefoon 072-335730 HEILOO - Pater Theo Borst (oud leerling van de Willibrordschool) werkt al jaren in de sloppenwijken van Santia go. Hij doet daar goed werk. Dit jaar is de opbrengst van de sponsorloop bestemd voor het aanschaffen van ma trassen (voor de kleinere kinderen die 's middags slapen in hun school", zij lig gen nu op de grond!) en voor spel en les materiaal. De Willibrordleerlingen ko men een dezer dagen bij u langs voor dit goede doel voor het intekenen op hun sponsorlijst. Op vrijag 25 september va naf 16.30 uur is er rondom en op het schoolplein van alles te doen en ditmaal een heus ,rad van avontuur', waar iede reen aantrekkelijke prijzen kan winnen met daarbij nog een hele bijzondere hoofdprijs. Het jubilerende echtpaar Groenland in de woning aan de Potgieter weg. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 HEILOO - Een paar weken geleden tij dens het stralende weer was de jaarlijkse barbecue gepland. Het merendeel van de bewoners en een aantal gasten van de 'open tafel' zaten lekker op tijd buiten. De tuin was versierd met slingers en bal lonnen. De zon scheen heerlijk, dus ook de parasols tevoorschijn gehaald. Al met al was de versierde tuin al een lust om te zien. De drankjes en hapjes smaakten prima en de stemming zat er goed in. Mede door een 'leger' van zee, enthousiaste vrijwilligers en gemoti veerd personeel was het een zeer geslaagde middag. Het bleef mooi weer dus weer naar buiten, met een aantal be woonsters (de heren lieten het afweten) in de rolstoel zijn we 's avonds gaan wandelen. Er was een route uitgestip peld door plan West. Een ieder genoot zeer van mooi Heiloo, nog even een ijsje gegeten en na twee uur weer terug in 'Overkerck'. HEILOO - Bergen aan Zee was nog maar net gesticht toen Piet Groenland daar badmeester werd. Trijntje Koning kwam uit Koedijk en ging op een dag naar Bergen aan Zee. En zoals dat gaat, het werd wat tussen die twee. Op de- vraag hoe het in z'n werk was gegaan moeten beiden het antwoord schuldig blijven. ,,Het is ook al zo lang geleden". Al op 12-jarige leeftijd kwam Groen land daar te werken. Het was een jonge plaats en ,,bad Noordzee" was net geo pend, 15 jaar woonde Groenland in Bergen en vertelt over die periode: ,,Toen ik nog op school ging was dat 5 km heen en 5 km terug naar Bergen. We mochten dan overblijven op Kranen burg, het huis van de Burgemeester. We kregen daar een warme maaltijd en za- x HEILOO - Deze week is de gemeente Heiloo begonnen met de reconstructie van een gedeelte van het fietspad aan de oostzijde van de Kennemerstraatweg ter hoogte van de gemeentegrens met Lim- men. De werkzaamheden worden daar bij zodanig uitgevoerd dat de toekomst van de bestaande en nieuw te planten bomen voor de komende decennia is verzekerd. Meer informatie over deze werkzaamheden kunt u vinden in de In formatierubriek van de gemeente Hei loo in de Uitkijkpost van deze week. HEILOO - Op zaterdag 5 september wordt van 10.30 - 16.00 uur in het Tref punt, Westerweg 294 te Heiloo een ex positie gehouden van werkstukken van bewoners van de Loet. Het betreft zo wel geschilderde als geborduurde en zo wel naar eigen ontwerp als naar voorbeeld gemaakte werkstukken. De expositie geeft een goede en verrassende indruk van de creativiteit en technische vaardigheid van de (vaak hoogbejaarde) bewoners. De expositie is een onderdeel van de informatiemarkt voor 50-plus- sers, welke op deze dag in dezelfde loka- tie georganiseerd wordt. ten dan aan een lange tafel, de jongens aan de ene kant, de meisjes aan de ande re kant". Na verloop van tijd, Groen land was intussen getrouwd, verhuisde het echtpaar naar Alkmaar, ze kregen twee kinderen een zoon en een dochter. Mevrouw Groenland had voor haar hu welijk eerst 2 jaar een zieke mevrouw in Enkhuizen verzorgd, zij was toen 12 jaar! Later werkte ze als dienstbode bij een familie aan de Nieuwlandersingel. Toen kwam Groenland op Nijenburg te werken bij de familie van Foreest daar werden zo'n beetje all£ voorkomende werkzaamheden gedaan, de vruchtbo men en de groentetuin werden bij ge houden, maar als er iets van timmer werk gedaan moest worden stond Groenland ook zijn mannetje. Vijftien jaar heeft hij daar gewerkt, maar toen Jonker Herbert overleed is er naar an der werk uitgekeken. ,,Toen kwam ik terecht in de winkelbetimmering op de Rechte Hondsbosschelaan, daar was een oude school en daar zat het bedrijf van Jan Pepping en Bakker. Intussen was het echtpaar verhuisd naar de Nico- laas Beetsweg daar woonden zij, 40 jaar. „Toen was het wel even anders vanzelf" zegt mevrouw Groenland. „We zaten vlak bij de winkels zoals Schoen, van Sloten, Pranger, kapper Klompert, Arie Klaasen, die verkocht vis en fruit". Plan Oost bestond nog niet en je kon de Alkmaar pakket voor bij zien komen"/ Tegen een flinke wandeling heeft het echtpaar Groenland ook nooit opge zien. Met de kinderwagen lopend naar Koedijk was de gewoonste zaak. Nu wonen ze alweer 12 jaar aan de Pot- gieterweg naar volle tevredenheid en blij dat ze in de oude omgeving mogen wo nen. De buren zijn voor het feest een middagje op bezoek geweest en met de kinderen, kleinkinderen en achterklein kinderen is het feest in besloten kring gevierd. HEILOO - Marc van Tuin en Marloes Koster zijn jongens- en meisjeskampi oen van tennisvereniging 't Vennewater. Zij wonnen de jaarlijkse wisselbeker na sportieve en spannende strijd met respectievelijke Bart v.d. Meer en Susan Brocke. De uitslagen waren: JE A: 1. Mare v. Tuin, 2. Bart v.d. Meer; ME A 1. Marloes Koster, 2. Susan Brocke; Mix Al.M. Koster/M. v. Tuin, 2. B. v.d. Meer/N. Over; JD A 1. J. Warden burg/N. de Boer, 2. B. v.d. Meer/O. Jansen; MD Al.M. Koster/L. Zomer dijk, 2. K. Stoffers/H. Klamer; JE B 1. Thomas Verstappe, Daan de Geus; ME B 1. Annet v. Oosterom, 2. Mirella IJ- pelaan; Mix B 1 R. Thesing/J. Bou- brois, 2. G. J. Schouten/H. Klamer'; JD BIJ. Wardenburg/R. Mantel, 2. S. Borst/R. Thesing; MD B 1 S. v.d. Zan- de/M. Kok, 2. K. Bolten/M. Schagen; JE C 1 Roelant Mantel, 2. Bart Schel- lart; ME C 1 Inger Snaphaan, 2. Sophie Tervoort; JD C 1 D.v.d. Meer/N. Kok, 2. B. Schellart/F. de Graaff. Adspiran- ten 1. Cindy Admiraal, 2. J. de Geus. HEILOO - Het HSV toernooi is dit jaar gewonnen door HSV zelf. Op vrijdag won de ploeg van trainer Van Wijk van Limmen met 4-2. Foresters was te sterk voor Zeevogels, de uitslag was hier 3-2. De finale ging dus tussen HSV en Fo resters. Na een matige wedstrijd stond er 0-0 op het scorebord en moesten strafschoppen de beslissing brengen. HSV toonde zich hier in beter dan Fo resters. Doelman René Buur stopte drie van de vijf strafschoppen. Waardoor HSV de eerste prijs in ontvangst kon ne men. De derde prijs was voor Limmer, zij wonnen van Zeevogels met 1-0. Bij de tweede teams pakte Limmen 2 de eerste prijs door HSV 2 na strafschop pen terug te wijzen. Zondag 6 september start de competitie en het programma ziet er als volgt uit: HSV 1 speelt thuis tegen Zap, aanvang 14.00 uur. HSV 2 gaat uit naar Limmen 2, aanvang 11.30 uur; HSV 3 speelt thuis tegen Zilvermeeuwen, aanvang 10.00 uur. HEILOO - Mevrouw A. A. M. Willem- se-van der Ploeg, wethouder Welzijn, opent donderdag 3 september een schil derijententoonstelling (olieverf en pas tel) in het gemeentehuis van Heiloo. Het is een tentoonstelling van het werk van de Italiaanse schilder Rafaela Nigita, geboren in Comiso op het eiland Sicilië, Italië. Tegenwoordig woont en werkt hij in Heiloo. De expositie in het ge meentehuis van Heiloo duurt tot 30 ok tober en is te bezichtigen op werkdagen van 8.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Rafaele Nigita blijkt al vanaf zijn prille jeugd over artistieke talenten te beschik ken. Met veel interesse'volgde hij de schilder- en beeldhouwkunst en bezocht regelmatig de ateliers, waar hij vrienden en artiesten ontmoette, die hun draai in steden als Florence en Milaan hadden gevonden. Hij volgde oen opleiding op het Kunstinstituut te Comiso en gaf va naf 1970 les in de beeldhouwkunst. Na deze periode ontwikkelde hij de technie ken van pastels en bleef hij lesgeven in schilderen en „Moderne Vormgeving". In de jaren '80 wordt Nigita beïnvloed door mytologische thema's en begint wederom een nieuwe periode. Vandaag de dag worden zijn werken ge kenmerkt door een stroming, die hij zelf 'Nieuwe Romantiek' noemt. Een soort van ideale mengeling van abstracte tra dities. Het creëeren van meer afbeeldin gen in een enkel werk wordt belangrijk. Landschappen, vormen en objecten, die elkaar overlappen, zonder dat de tech niek eronder lijdt. Tegenwoordig woont en werkt Rafaele Nigita in Heiloo. Hij heeft het onder wijs verlaten ora zich geheel aan de schilderkunst te kunnen wijden. Rafaele Nigita heeft verscheidene exposities, zo wel individueel als in groepsverband, op zijn naam staan in diverse steden in Italië, ALKMAAR - Interkruis Noord-Kenne- merland start op woensdag 22 septem ber in het wijkgebouw aan de Muider- waard te Alkmaar met een cursus Hoofdpijn te lijf. De cursus bestaat uit één introduktiebijeenkomst en 8 cursus bijeenkomsten. De cursus is opgezet voor mensen met spanningshoofdpijn of migraine. De bijeenkomsten begin nen om 19.30 uur en duren ongeveer 2 uur. In de curus bekijken de deelnemers hun eigen gedrag waardoor het inzicht in het ontstaan van hun hoofdpijn groeit. Daarnaast leren de deelnemers effektie- ve ontspanningsoefeningen waardoor de hoofdpijn vermindert. Tenslotte ont vangen de deelnemers nuttige tips en ad viezen die bijdragen tot een verminde ring van klachten. In één bijeenkomst is een apotheker aanwezig als gastspreker voor uw vragen over medicijnen. Meer informatie verkrijgen over de cur sus, of aanmelden voor de cursus kan bij het bureau Voorlichting van Inter kruis Noord-Kennemerland. Het tele foonnummer is (072) 199222. ALKMAAR - De Alkmaarse Kamer van Koophandel organiseert op 21 en 28 september en 5 oktober de drie avonden durende workshop Bekijk zelf uw be drijf. Tijdens deze workshop wordt om der deskundige leiding aan de hand van het werkboek Bekijk zelf uw bedrijf een bedrijfsdiagnose gesteld. Eenmaal inge vuld vertelt het werkboek de onderne mer of hij goed en verantwoord bezig is dan wel dat bepaalde zaken in de be drijfsvoering bijstelling behoeven. De workshop is bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Voor na dere informatie en aanmelding: Kamer van Koophandel, afdeling Handels voorlichting, tel. 072-195750. BEVERWIJK - Van 4 t/m 29 september exposeren 4 beeldende kunstenaars uit Castricum en Heiloo in Galerie Profiel onder het thema "Spiegelingen". "Spiegelingen" geeft aan dat het gaat om de weergave van de innerlijke bele vingswereld en is tevens symbool voor de techniek van het etsen waarbij spie gelbeeldig afgedrukt wordt. Saina Brejqo komt oorspronkelijk uit Polen, maar woont al 18 jaar in Neder land. In 1984 begon zij bij Tintoretto met schilderen. Daarna volgde zij een driejarige opleiding "Coheniile" voor kunstzinnige therapie en psychosynthe- HEILOO - In september brengt de PTT drie speciale Rode Kruis-Postzegels uit. Zegels die elk een aspect van de Rode Kruis-hulp symboliseren. Het zijn geen mooie' zegels, zoals ook de werkelijk heid van de Rode Kruis-hulpverlening niet altijd 'mooi' is. De zegel van 60 cent beeldt een Rode Kruis-vlag uit met een kruis in bewe ging. Het is de vlag zoals die wappert in conflictgebieden, temidden van het oor logsgeweld, de kreten van pijn en het geschreeuw om hulp. Het kruis op de vlag is zwart; een kleur die niet alleen dood en rouw en ellende symboliseert maar ook de kleur is van de kranten waarin die ellende dag in dag uit zwart op wit beschreven wordt. Toch is ook op de foto's in die kranten dat zwarte kruis voor wie het ziet onmiddellijk her kenbaar als rood. Zo bekend is men nu eenmaal met de rol die het Rode Kruis al ruim een eeuw in conflictgebieden speelt. De zegel van 70 cent gaat dieper in op wat hulverlening in essentie is: de ene mens die de andere helpt. Voor het Ro de Kruis betekent dat heel concreet: naar die mens toegaan, kijken en vragen wat hij nodig heeft, hem optillen als hij gevallen is, hem verbinden als hij ge wond is, hem te eten geven als hij hon ger heeft, een tent neerzetten als zijn huis verdwenen is èn, wat minstens zo belangrijk of zelfs nog belangrijker is, hem de middelen geven om er weer bo ven op te krabbelen en zichzelf te helpen als die middelen door welke omstandig heden dan ook zijn weggevallen. De zegel van 80 cent is een afbeelding se. De kleur is haar grote liefde. Sabina werkt voornamelijk met acrylverf en in bijenwastechniek. Haar laatste exposi tie was te bezichtigen in het gemeente huis te Heiloo. Cor den Enting is 15 jaar geleden be gonnen met poppen maken, aquarelle ren en acrylschilderen. Nu etst hij al meer dan 12 jaar bij SKVC in Castri cum o.l.v. Yvonne Draisma. Het etsen is zijn grote passie geworden. Aanvan kelijk in zwart-wit maar de laatste tijd in kleur. Zijn stijl is zowel figuratief als abstrakt. Hij laat zich inspireren door de natuur en zijn direkte omgeving. Marjan Lambeck-Groeneveld heeft haar LO-opleiding Tekenen in '82 vol tooid en werkt momenteel met mensen d.m.v. mandala- en intuitief tekenen. Zelf is ze sinds geruime tijd bezig met haar innerlijke wereld door middel van beeldende kunst in vele vormen te uiten, o.a. etsen, mandalatekenen, schilderen en textiel. Een inspiratiebron voor haar zijn dromen, gevoelens en emoties en si tuaties in haar leven, die zij door vorm, kleur en symbolen gestalte geeft. Magda Luttikhuizen behaalde in 1968 een akte Tekenen. Sinds een jaar of vijf houdt zij zich weer intensief bezig met tekenen en schilderen en de laatste twee jaar ook met etsen bij Yvonne Draisma. Met name het etsen inspireerde haar om tekst en beeld te combineren. Het werk is figuratief, maar geleidelijk aan gaat de emotie naast de directe waarneming een grotere rol spelen. De expositie wordt vrijdag 4 september om 20.00 uur geopend door drs. Mark Assenberg, projektmanager aan de Ho geschool van Amsterdam. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Mirek Brejwo, gitaar. Galerie is geopend van 10.00 tot 18.00 uur, zondag en maan dagmorgen gesloten. Arendsweg 43, Be verwijk, tel. 02510-28360. van het weefsel van een wondverband; een grauwe, geel-grijze achtergrond waartegen het rode kruis helder staat weergegeven. Een achtergrond die ook doet denken aan stof en zand. Tallozen die gewond in dat stof, dat zand, die droogte of die eenzaamheid, kortom die grauwe werkelijkheid van menselijk lij den verkeren, zien dat rode kruisem- bleem als een symbool van de hulp die komt. De drie Rode Kruis-zegels zijn postze gels met bijslag. Die paar dubbeltjes bo venop de werkelijke prijs van de zegels hebben hun eigen symboliek. Rode Kruis-Hulp is humanitaire hulp, de hulp van mensen die solidair zijn met ande ren. Wie de Rode Kruis-zegels koopt, betaalt per zegel met een paar dubbelt jes mee aan die hulp; is zelf dus ook so lidair, al is het indirect. De rode Kruis postzegelactie loopt van 8 tot en met 30 september 1992. De actie wordt ondersteund met een tentoonstel ling. Van 9 september tot 22 oktober kan men daarvoor terecht in het PTT- museum in aan de Zeestraat 82 in Den Haag. HEILOO - De Vondelschool viert feest. Een reünie op 12 september van 14.00 tot 17.00 uur. Een feestweek voor de leerlingen en als afsluiting op vrijdag 18 september van 17.00 tot 21.00 uur een fancy fair. Opgeven voor de reünie kunt u doen door 5,00 over te maken op bankrek.nr. 87.65.73.294 t.n.v. Von delreünie '92; graag het laatste school jaar vermelden! (gironr. Ver. Spaar bank 2459). Uiteraard kunt u ook op de dag zelf deze bijdrage doen. HEILOO - Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen en daarom nodigt het ge zamenlijke jeugdwerk van de Hervorm de en Gereformeerde kerken in Heiloo en Limmen u uit voor de volgende acti viteiten onder het motto: "samen spe len": startdienst om 9.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Noordergeest straat 9, Heiloo. Voorganger is ds. H.C. van het Maalpad. Na afloop van de dienst koffie, thee of limonade. Le vend ganzenbord rond de kerk (bij goed weer, anders in de kerk). Afsluiting van de dag door het gezamenlijk eten van een broodje. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV f verzorgt tevens al uw drukwerk: f) van briefpapier tot full-color brochures. V Vraag offerte! De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1