SNEL, COMFORTABEL EN GOEDKOOP VERVOER VAN HUIS NAAR UW WERK Rosemarie Roos: nieuwe voorlichtster bij gemeente Goed gevuld programma bij Wijkvereniging Plan Oost Laat Hollands Roem uw was doen! lijn 302 Bel voor een gratis weekabonnement; 02518-59001 De bus voor uitgeslapen mensen Uitkijkpost, hét gratis week blad voor Heiloo en omstreken! ridderlijk aanbod ill lijn 302 tel. 072-330175 fax 072-335644 HEILOO LAAN VAN FRANS 15 Makelaardij Heiloo Van de Ridder VERENIGING VOOR VOLKSHUISVESTING „HEILOO" De Vereniging voor Volkshuis vesting "Heiloo" biedt per 1 ok tober 1992 te huur aan: Gouwe Boom 28 in Heiloo Vrijwilligers bij het Nederlandse Rode Kruis Grote groep Heilooërs vertrokken naar Polen Trias nieuws Concours Hippique Zonnebloem houdt Nationale Ziekendag Patiëntenplatform Noord-Kennemerland Cursussen astrologie en klassieke homeopathie Lever Darm Stichting PAGINA 8 UITKIJKPOST 9 SEPTEMBER 1992 Goedkoper reizen dan met de Spitsbus is bijna onmogelijk. Of u zou per fiets of te voet van en naar Amsterdam moeten pendelen. Een beetje auto kost tegenwoordig 49 cent per kilometer. En ook de trein legt het in prijs af tegen de Spitsbus van Ezaco. Daarbij komt nog de kortere reistijd. Van deur tot deur (zonder overstappen!) komen wij in de spitsuren ook als beste uit de bus. U kunt dus gerust wat langer in bed blijven liggen. En als u onze comfortabele bussen, die elke ochtend en avond op vaste vertrektij den rijden, heeft gemist? Geen nood. De strippenkaarten, maand- of (OV-)jaarkaarten die u in de Spitsbus gebruikt, gelden even eens voor het overige streekvervoer. U neemt dan gewoon de eerstvolgende bus. Van Naar Strippen Sterren Heiloo Amsterdam-West 9 5-ster Amsterdam-Zuid 10 5-ster Limmen Amsterdam-West 8 4-ster Amsterdam-Zuid 9 5-ster ■Castricum Amsterdam-West 8 4-ster Amsterdam-Zuid 9 5-ster Uitgeest Amsterdam-West 6 3-ster Amsterdam-Zuid 7 4-ster Krommenie Amsterdam-West 5 3-ster Amsterdam-Zuid 6 3-ster DIENSTREGELING EZACO SPITSBUS Lijn 302 Heiloo - limmen - Costricum - Uitgeest Krommenie - Amsterdam (maandag t/m vrijdag), vanaf 1 juni 1992 UJN Ie OCHTEND LIJN 2e OCHTEND LIJN le MIDDAG LIJN 2e MIDDAG ZONE HEILOO Bushalte M.S. Stationsweg 06.58 07.23 17.53 18.23 3610 LIMMEN Busholte Rijkstraatweg-Kerkweg 07.04 07.29 17.47 18.17 3620 CASTRICUM Bushalte Geesterduinweg tegen over Apotheek 07.10 07.35 17.41 18.11 3630 UITGEEST Busstation N.S. Uitgeest 07.18 07.43 17.33 18.03 3642 KROMMENIE Busstation N.S. Krommenie 07.25 07.50 17.26 17.56 3732 AMSTERDAM-WEST Bushalte Basisweg-Af/Oprit E10 Kantoren S.F.B./G.A.K./Telegraaf 07.43 08.13 17.03 17.38 5712 AMSTERDAM-WEST Busstation N.S. Sloterdijk/Rodarweg 07.45 08.15 17.01 17.36 5713 AMSTERDAM-WEST Bushalte Jon Tooropstraat Lucas Ziekenh./J. von Bremen inst./GAK. 07.50 08.20 16.56 17.31 5713 AMSTERDAM-SLOTERVAART Bushalte Oeiflandlaan-Schipluidenlaan Kontoren Confectiecentrum/A. BNbonk 07.53 08.23 16.35 17.28 5713 AMSTERDAM-SLOTERVAART Bushalte Johan Huizingolaan-Sierplein Huize Driehoven 07.55 08.25 16.51 17.26 5713 AMSTERDAM-SLOTEN Bushalte Johan Huizingalaan-Aletta Jacobslaan Kontoren A.E.G/I.B.M./A.v.L.+Sloterv. Ziekh. 07.56 08.26 16.50 17.25 5713 AMSTERDAM-SLOTEN Busholte Henk Sneevlietweg Kpntoren I.B.M. 07.58 08.28 16.48 17.23 5713 AMSTERDAM-BUITENVELDERT Bushalte Boeleloan Hoofdingang V.U. Ziekenhuis 08.02 08.32 16.44 17.19 5714 AMSTERDAM-BUITENVELDERT Bushalte Boeleloan Hoofdingang Universiteit 08.03 08.33 16.43 17.18 5714 AMSTERDAM-ZUID Busholte busstation Strawinskyloon Stotion Zuid Kantoren W.T.C./Slovenburgbonk 08.06 08.36 16.40 17.15 5714 1 Dinsdag gehaald en dinsdag weer terugbezorgd in Heel Heiloo. Lakenpakket zelf halen en brengen. 5 LAKENS of TAFELLAKENS vanaf 9,25 WOLLEN DEKENS, heerlijk fris gewassen 9,35 Kennemerstraatweg 436 - Heiloo - Telefoon 330766 Op fraaie lokatie staat deze VRIJSTAANDE WONING met GARAGE op 437 m2 eigen grond. INDELING: hal met marmeren vloer, woonka mer 33 m2 met open haard, keuken in mas sief eiken uitvoering met ged. inbouwapparatuur, CV-ruimte tevens wasruim te, badkamer met douche, slaapkamer 13,5 m2. VERDIEPING: 2 slaapkamers, vlizotrap naar geheel bevloerde zolder. Voorzien van CV, ged. dubbel glas en ged. dakisolatie. ZONNIGE TUIN met veel privacy. Een woning met diverse extra's en mogelijk heden. Aanvaarding in overleg. VRAAGPRIJS: f 398.000,- k.k. NVM NVM Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 goed in onroerend goed Tevens kantoren te Alkmaar en Noord-Scharwoude Extra presentatie in de vitrine bij het VVV in Heiloo .Ook voor HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN, TAXATIES, Kenmerken woning: woonkamer, 1 slaapkamer, keuken, lig ging op 1e etage. Huurprijs f 455,27 per maand, incl. stookkosten. Voorwaarden bij toewijzing: - men dient ingeschreven te staan als woningzoekende in Heiloo of bij ver huizing een woning achter te laten van een der woningbouwcorporaties in de gemeente; - leeftijd vanaf 50 jaar; - bruto maandinkomen tot f 4.000,-. Wilt u voor deze woning in aanmerking komen, dan stuurt u binnen een week na het verschijnen van dit blad een brief met opgave van: naam, adres, inschrijf- datum als woningzoekende of, als u een woning achter laat, de bewoningsdatum van de huidige woonruimte. Uw brief schrijft u naar: Vereniging voor Volkshuisvesting "Heiloo", Van der Feen de Lilleweg 14, 1851 BR Heiloo. Berichten van afwijzing worden niet ver zonden. HEILOO - Zo'n 32.000 mensen zijn als vrijwilliger actief via het Nederlandse Rode Kruis. Ze draaien mee in telefoon cirkels. Ze begeleiden en verzorgen zie ke en gehandicapte mensen. Ze gaan op huisbezoek. Ze gaan op stap of uit win kelen met mensen die dat niet (meer) zelfstandig kunnen. Ze verlenen eerste hulp. Ze assisteren bij bloedafnames. Ze staan paraat om hulp te verlenen bij rampen en ongevallen. Kortom, ze zijn op tal van manieren be trokken bij de gezondheidszorg en de sociale en maatschappelijk dienstverle ning in Nederland. Dat doen ze om niet, in hun vrije tijd, naast baan en gezin, gewoon, omdat ze het fijn vinden iets voor een andere te doen. Sterker nog, ze steken niet alleen tijd in helpen, ze ste ken ook nog eens tijd in leren helpen. Want iedere Rode Kruis-vrijwilliger wordt opgeleid en bijgeschoold om de mensen die hij of zij helpt, zo goed mo gelijk te kunnen helpen. Rode Kruis-postzegels Van 8 tot en met 30 september geeft de PTT drie speciale Rode Kruis-zegels met bijslag uit. Eén van die drie postze gels symboliseert het werk van het Rode Kruis en de Rode Kruis-vrijwilliger. De ze postzegel toont een hulpverlener met dat ene, uiterst simpele gebaar: de arm van een mens om de schouder van een ander. De andere twee postzegels sym boliseren de moeilijke omstandigheden waarin veel van het Rode Kruis-werk wordt verricht en de herkenbaar van de Rode Kruis-vlag als symbool voor hulp. Ter ondersteuning van deze postzege lactie zullen de vrijwillig(st)ers van de afdeling Heiloo op twee plaatsen de ver koop ter hand nemen, te weten: van 8 t/m 16 september in het hoofdpostkan toor in Heiloo, waar op de eerste dag mevr. Willemse-van der Ploeg het start signaal heeft gegeven. Op vrijdag 11 september in de hal van het winkelcen trum 't Loo. Kees Borst (voorzitter Caecilia) en Erik Smit (Stichting Stedenband) laad den afgelopen zaterdag het GTI-busje, dat beschikbaar is gesteld voor het transport van o.a. instrumenten naar de Poolse stad Swietochlowice. HEILOO - Vanaf vandaag is het in de Poolse stad Swietochlowice 'Hollandse week', het vervolg van de Poolse week in Heiloo in mei jl. In het kader van de uitwisseling tussen deze twee gemeentes is gisteravond een grote groep mensen uit Heiloo vertrokken. Onder hen be vindt zich burgemeester Schoof De Heilooër delegatie bestaat verder uit ruim dertig leden van Caecilia, verte genwoordigers van de Heilooër Ama teur Fotoclub, Teken- en schilderver eniging Tintoretto, een vertegenwoordi ging van de gemeenteraad en het ambte lijk apparaat en natuurlijk het bestuur van de Stichting Stedenband Heiloo- Swietochlowice. Ook muziekant Dirk Jan Ranzijn en zangeres Marika Lansen maken de reis naar Polen mee. HEILOO - Sinds 1 augustus van Heiloo beschikt de gemeente Heiloo weer over een eigen ambtenaar voor de afdeling voorlichting. Rosemarie Roos maakte per die datum de overstap van de afde1 ling Welzijn naar haar nieuwe post. Waarom deze verandering? ,,Bij Wel zijn deed ik al veel projecten, waarbij beleid en praktijk samen gingen", zegt Rosemarie Roos. ,,Bij voorlichting kan ik nog meer op die manier werken en dat ligt mij goed". Communiceren is vandaag de dag een gegeven. Vooroverleg en evaluatie, het hoort bij de dagelijkse praktijk, zeker bij een gemeente. Communicatie is van groot belang, zowel binnen het ambte lijk apparaat als met de inwoners van Heiloo. ,,In eerste instantie zal ik me richten op de interne communicatie", aldus Roos. „Go^de voorlichting naar de bevolking is daarbij gebaat. Het gaat immers ook om het beeld dat mensen van de gemeente hebben. Juist nu de ge meentelijke organisatie is veranderd, gaat het er om de nieuwe lijnen goed uit te dragen". De wijze waarop de interne voorlichting gestalte krijgt is in de afgelopen zes weken natuurlijk nog niet geheel afge bakend. Maar veel aandacht wordt be steed aan het personeelsblad: ,,Een ideale manier om kennis te némen van eikaars werk en talenten. Dat is niet al leen informatief, maar versterkt ook de saamhorigheid", meent de gemeente voorlichtster. Daarnaast worden er een soort van spel regels gemaakt over de manier waarop informatie vanuit de gemeente naar de inwoners wordt overgedragen. Het gaat er om het gemeentelijke beleid te verta- lei+naar de burgers. Heel scherp wordt daarbij gelet op de doelgroep en de mid delen, waarmee gewerkt wordt. Bij voorbeeld met grote projecten, zoals de Structuurvisie, moet de gemeente veel tijd besteden aan een goede overdracht van informatie. Voorlichtster Rosemarie Roos heeft een redelijk zelfstandige functie. Natuurlijk wordt haar zowel door het politieke bestuur als door collega-ambtenaren in gefluisterd of voor een bepaald onder werp actieve voorlichting nodig is of niet. ,,Dat moet een wisselwerking zijn", meent Roos. ,,Het is wellicht een voordeel dat ik al goed ben ingewerkt in de gemeentelijke organisatie. Vooral via Welzijn had ik al veel contacten met in woners van Heiloo". Rosemarie Roos verzorgt sinds 1 augustus de voorlichting bij de ge meente Heiloo. Een snelle dienstverlening is één van de uitgangspunten van Rosemarie Roos. ,,Als ik kan, geef ik zelf direct ant woord op vragen van burgers. Zo niet, dan verwijs ik door. Maar men mag niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Een vraag moet zo snel moge lijk beantwoord worden". De gemeente moet voor de buitenwacht één gezicht hebben. Om dat te bereiken zal de voorlichting planmatig worden opgezet. Er is daarom ook bewust geko zen voor een nieuwe start van de afde ling, die een centrumfunctie binnen de gemeentelijke organisatie vervult. Al doende leren en waar nodig zaken ver- andere of verbeteren, is naast de snelle deinstverlening bij concrete vragen een tweede uitgangspunt. ,,Een gemeente is altijd in beweging, er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen", zegt Rosemarie Roos. Interne en externe voorlichting staan daarbij naast elkaar of liggen in eikaars verlengde. Het doel van voorlichting is eigenlijk heel simpel: het produkt van de gemeente zo objec tief en positief mogelijk aan de burgers presenteren. Geen mooi-praterij, maar iedereen voldoende informatie geven om een eigen mening te vormen". HEILOO - Het was weer een druk wee kend voor de atletiekvereniging Trias. Zaterdag werd in Heiloo een pupillen- wedstrijd georganiseerd en zondag tra den diverse ploegen aan in competitiefinales. De pupillen hadden nogal te lijden van het slechte weer, veel regen en wind beïnvloedden de wedstrijd. Toch wist de organisatie alle nummers vlot te verwerken en was men nog voor het geplande tijdstip klaar. Zondag kwam de damesploeg in actie in de finale van de landelijke eerste divisie. Ondanks enkele goede prestaties kon promotie niet bewerkstelligd worden, wat overigens ook niet werd verwacht. De heren hadden in Zaandam de finale van de districts eerste klasse. Uiteinde lijk eindigde men op een keurige vierde plaats, hoewel ook dat niet genoeg was voor promotie. De beste prestatie kwam op naam van Dick ten Bruggencate, die de 5000 meter liep in 15.08.0 min., een nieuw vetera- nenclubrecord. Verder vielen op Casper Boekhout met 1.85m hoog en Jorg van der Wel met 47.20m bij het speer werpen. De B-junioren hadden hun districtsfina le in Amsterdam. Trias was zowel bij de meisjes als de jongens vertegenwoor digd maar kon in beide categorieën niet in de hoogste regionen eindigen. Mar- loes Zijl wierp de speer naar een prima 33.60 m en Michiel Edelman wiep het zelfde attribuur bij de jongens 40.80 m ver. Michiel Cadenau verberde zich bij het polsstokhoogspringen tot 2.90 m. Een aantal C-junioren deed zondag mee aan wedstrijden in Castricum. Timo Zijl won het discuswerpen met een mooie worp van 34.56 m voor Jasper van Baar net 31.67 m. Jasper werd ook eerste bij het hoogspringen met 1.65 m. Komende vrijdagavond van 19. 00 tot ca. 21.00 uur wordt in Heiloo een wedstrijd gehouden voor veteranen, se nioren A-B junioren. Kom eens kijken, de toegang is vrij. HEILOO - Zondag 6 september werd, onder een stralende zon, het program ma afgewerkt van het Concours Hippi que voor recreatieruiters. Zo'n 60 ruiters en amazones hadden zich inge schreven voor deze wedstrijd en kwa men gezamelijk 100 keer in de baan. De uitslagen zijn als volgt: rijbaan 3 klassé BI, proef 1:1. Wendy Liffman May Ti me 124 pnt. 2. Brigit Walra Daisy 123 pnt. 3. Mieke Valkering Maribel 122 pnt. Rijbaan 2, klasse BI, proef 3: 1. Nienke v. Rooyen Puck 130 pnt. 2. Do- rien Pepermans Valentino 128+ pt. 3. Tamara Meyer Moonlight 128 pnt. Rij baan 1 klasse B2 proef 6: 1Inger Koot Gigi 131 pt. 2. Caroline Bontekoe Shei la 128 pt. 3. Judith Rijkhof Nanda 127 pnt. Rijbaan 3 klasse LI proef 9: 1. Jac- kelien Louweret Gina 126 pt. 2. Simone Baltus Farasche 122 pt. 3. Angelique IJ- pelaan Cesar 120 pt. Springen 40-60: 1. Nienke v. Rooyen Puck 21.88 2. Anita Pepping Elja 21.91 3. Isabel Bakker Sa rah 25.94. Springen 60-80 1. Petri Schipper Nouska 18.82 2. Angelique IJ- pelaan Gesar. Springen 80-100 le Kim Eijkenbroek Kim. In Swietochlowice zullen diverse uitvoe ringen verzorgt worden en worden en kele expositie ingericht. De gasten uit Heiloo, die voor het merendeel bij par ticulieren zullen logeren, krijgen daar naast nog een programma boordevol activiteiten aangeboden om zodoende de zustergemeente van Heiloo beter te leren kennen. Volgende week dinsdag zal het gezelschap weer terugkeren in Heiloo. Om de vele instrumenten en expositie materialen te vervoeren stelde het be drijf GTI een busje beschikbaar. Drukkerij Uitkijkpost maakte posters in de nationale kleuren van Nederland en Polen om in Swietochlowice te ver spreiden. Voorts werd deze uitwisseling financieel en in natura mogelijk ge maakt door Intratuin, winkelhof 't Loo. Rabobank, VSB Bank en Jan Ranzijn. HEILOO - Al vele jaren wordt de twee de zondag in september aangemerkt als Nationale ziekendag. Doelstelling is, deze dag eens wat extra aandacht te besteden aan de zieken, gehandicapten en eenzamen. Het thema voor deze dag luidt dan ook. ,,Kijk eens naar een an der". Velen vinden het noodzakelijk om blijken van waardering of medele ven te ondersteunen met cadeaus in wel ke vorm dan ook. Laat de ziekendag echter nooit verwor den tot een commerciële aangelegen heid. Belangstelling, aandacht en medeleven behoeven geen materiële on dersteuning, maar dient veel meer echt uit de kast te komen. Maak waar moge lijk tijd vrij voor bezoek. Wees even voor de ander een luisterend oor. Ziek zijn, eenzaamheid, gehandicapt zijn gaat over de grenzen van de overtui gingen. Op grond van bovenstaande heeft de Zonnebloem Heiloo haar gasten uitge nodigd voor deelname aan een oecume nische dienst, welke op zondag 13 september om 11.00 uur wordt gehou den in de grote kapel van O.L. Vrouw ter Nood. Wij hebben vicaris G.P.M. Geukers en emeritus dominee P.H. Ou- wendijk bereid gevonden in deze dienst voor te gaan. HEILOO - Als je niets mankeert en in je omgeving zijn ook geen zieke of ge handicapte mensen dan sta je er meestal niet bij stil wat het betekent om niet ge zond te zijn. Pas wanneer je zelf iets gaat mankeren besef je dat je dan met een totaal andere wereld te maken krijgt. Een wereld van afhankelijkheid, waarin anderen vaak de beslissingen voor je nemen. Denk niet te snel: "Dat overkomt mij niet". Iedereen kan van het ene op het andere moment "patiënt" worden. Dan ben je ineens van buitenstaander tot gebruiker van de gezondheidszorg ge worden. De vrijwilligers van patiënten platforms zijn zich hiervan wel bewust. Omdat wij met ons allen jaarlijks een fors bedrag betalen aan gezondheids zorg vinden wij dat er niet zomaar zon der overleg met gebruikers of toekom stige gebruikers van die zorg beslissin gen genomen mogen worden. Wij willen graag kritisch meedenken, in het belang van ons allemaal, want het gaat om een zaak die ons allemaal aangaat. Vroeg of laat zult ook u wel eens gebruik moeten maken van die gezondheidszorg. En dan wilt u toch ook op de best mogelij ke manier geholpen worden? Daarom streeft het patiëntenplatform naar een zo breed mogelijke afspiege ling van de bevolking. Niet alleen vanuit patiëntenorganisaties, die zéker alle maal een afgevaardigde in het platform zouden moeten hebben, maar ook va nuit andere organisaties zou men moe ten willen meedenken en meewerken! In Alkmaar en omgeving kunt u ook mee werken aan het vele werk dat op dit ter rein nog moet gebeuren. Het Patiënten Platform Noord-Kenne merland is één van de drie platforms verenigd in het Regionaal/Consumen ten Platform Noord-Holland-Noord. Indien u geïnteresseerd bent in dit boei ende vrijwilligerswerk dan kunt u kon- takt opnemen met het secretariaat van het patiëntenplatform Noord- Kennemerland. Onze kantooruren zijn: maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel. 072-153885. HEILOO - In september en oktober be ginnen weer de cursussen Astrologie en Klassieke Homeopathie in het cursu scentrum van de Wester in Overdie. Klassieke Homeopathie geeft u in tien avonden inzicht in de theorie en de filo sofie ervan en behandelt geneesmidde len, die u zelf zonder risico kunt toepassen. U wordt ook wegwijs ge maakt in andere vormen van natuurge neeskunde, zodat u een betere keus kunt maken omtrent een te volgen therapie, waarbij de gewone geneeskunde niet bij voorbaar wordt uitgesloten. De cursus staat open voor iedereen. Bekendheid met medische termen is niet nodig. De cursussen Astolögie worden op twee nivo's gegeven: beginners en gevorder den. Zij leren u de Astrologie gebruiken als middel bij karakterduiding en geven inzicht in de samenhang tussen komi sche verschijnselen en gebeurtenissen in de wereld om ons heen. De gele folders met informatie zijn ver krijgbaar in boekhandel en bibliotheek. U kunt ook opbellen, 's morgens en 's avonds: 072-128709. HEILOO - Vorige week zijn in het Oosthonk, het vaste onderkomen van wijkvereniging Plan Oost, de eerste ac tiviteiten i$a de zomervakantie weer van strat gegaan. Een blik in het program ma van de vereniging leert, dat er van alles en nog wat te beleven valt voor de wijkbewoners. Op de maandagavond vanaf 20.30 uur - is het Oosthonk geopend voor iedereen, die zin heeft in een gezellige, sportieve avond. Men kan tafeltennissen, kaar ten, darten, dobbelene enzovoort of ge woon aan de bar een beetje bijpraten. Op de dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur en de donderdagavond van 19.30- 21.30 uur kan men deelnemen aan een conversatiecursus Engels (bij voldoende belangstelling). De start is op 22 sep tember, opgeven zo spoedig mogelijk bij H. Barewijk, tel. 126295. Op de woensdagochtend is er als va nouds naailes vanaf 10.00 uur. Men moet wel de eigen naaimachine mee brengen. Voor de woensdagavond is de heer P. van de Vlies wederom bereid gevonden een bridgecursus te verzorgen, welke start op 22 oktober om 19.45 uur. Deze cursus is een prima voorbereiding voor de bridgedrives op de vrijdagavond in het Oosthonk. Voor opgave en/of in lichtingen kan men bellen met P. van de Vlies (333141), G. de Ruiter (336702) of N. Koomen (337947). Er kunnen maxi maal 28 deelnemers inschrijven. Medio januari gaat de vervolgcursus bridge van start, eveneens onder leiding van P. van de Vlies. Bij hem kan men terecht voor opgave en/of inlichtingen (tel. 333141). Onder leiding van een bevoegde sport- docent is er elke donderdagmorgen om 9.00 uur een conditietraining, waaraan iedereen kan deelnemen. Tweemaal per maand kan men bij wijk vereniging Plan Oost laten zien over welke bridgekwaliteiten men beschikt. Iedere eerste en derde vrijdag van de maan wordt er 's avonds vanaf 19.45 uur gespeeld. Men dient zich de woens dag voorafgaand aan de speelavond op te geven. Voor de eerste vrijdag kan dat via tel. 333141 (b.g.g. 336702 of 337947). Voor de derde vrijdag via tel. 337949 of 336702. De avond van iedere tweede vrijdag van de maand is gereserveerd voor de kla verjassers, zowel beginners als gevor derden, vanaf 19.45 uur. Inzet is de wisselbeker over het hele seizoen en di verse prijzen per avond. Opgeven: de woensdag voorafgaand bij G. de Ruij- ter, tel. 336702. Het afgelopen seizoen is men bij de wijkvereniging begonnen met het geor ganiseerd spelen van mah-jongg. Op vrijdag 25 september wordt de eerste competitie-avond weer gehouden in het Oosthonk, aanvang 19.30 uur. Opgeven op woensdag 23 september via tel. 334234 of 335179. De computerclub is in Plan Oost al ge ruime tijd actief en geldt als de drukst bezochte club met deelnemers uit alle windstreken. Iedere eerste zaterdag van de maand om 14.00 uur houdt de club haar bijeenkomsten, waar mensen met of zonder computer welkom zijn om de computerkennis te vergroten. Met ingang van zondag 20 september is er iedere zondag vanaf 15.00 uur een koffie- en thee-uurtje voor de 55-plussers Een kaartje leggen of een ander spel doen, een rustig muziekje op de achtergrond, voor elk wat wils. Ie dereen is welkom. De wijkvereniging is voor deze activiteit nog op zoek naar enkele vrijwilligers: aanmelden op 20 september. In het komende seizoen staan er ook nog enkele extra activiteiten op het pro gramma. Op 14 november de jaarlijkse rommelmarkt met schaats/skibeurs. Op 29 november is er het gezellige volley baltoernooi en natuurlijk worden het Sint Nicolaasfeest en Koninginnedag niet overgeslagen. Voor een aantal activiteiten van de wijkvereniging Plan Oost geldt dat er een entreebedrag of cursusgeld betaald moet worden. In het Oosthonk kan men u er meer over vertellen. Ook de speci fieke activiteiten vermelde personen zul len u graag informeren. Voor een aantal activiteiten zal de wijkvereniging aan kondigingen publiceren in de Uitkijk post onder het verenigingsnieuws of de evenementenagenda HEILOO - Twee weken geleden heeft de Nederlandse Lever Darm Stichting (NLDS) haar jaarlijkse collecteweek ge houden. Die week had als thema: "Geef om kinderen met spijsverteringsziek- ten". De opbrengst in Heiloo was 275,80. Door uw gift en het werk van de collectanten wordt de NLDS in staat gesteld het onderzoek naar aandoenin gen aan het spijsverteringsstelsel een flinke financiële steun in de rug te ge ven. Wilt u overigens meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen onder nummer 03462-64946. (medische vragen: van maandag tot en met don derdag van 15.00 tot 17.00 uur). Heeft u de collectant niet gezien en wilt u als nog een bijdrage leveren, dan kunt u dat doen op giro 2737 of bankrekening 70.70.70.538 t.n.v. NLDS, Wilhelmi- nastraat 45, te Breukelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 8