limmen Equipe Coiffi/ires min A TUIN 10 DAAGSE A De Limmer Plankeniers DANS- EN FEESTCENTRUM LIMMEN Assurantiekantoor W.M. Rotteveel de Best makelaardij b.v. P. COMMANDEUR Wij gaan met vakantie van 19 t/m 26 oktober Dinsdag 6,50 SLAGERIJ W. KROM 't Is weer bollentijd Geen minimum storting, geen minimum saldo, geen opnamebeperkingen, wél 8% rente. SPAAR BELEG V 4 nvm| AGRARISCH CENTRUM NUYENS B.V. Haaskarbonade KAUFMANIANA TULPEN AGRARISCH CENTRUM NUYENS B.V. LIMMEN Slagwerk-promotiedag in Limmen Schietvereniging 'De Vrijheid' Limmen Loopgroep Limmen weer gereed Verkoop afgeschreven boeken in bibliotheek Limmen Spannend lot baarscom- petitie Limmen Schilderijen van Jaap van der Dussen bij Galerie Amber Het kopen van een nieuw huis Nierstichting Schaken in Limmen T.T.V. Limmen: Nu al uitgeput Conquista *- RIJKSWEG 121 - LIMMEN - TEL. 02205-1383 NIEUW!!! ELKE dag van de week kunt u uw bruiloften, feesten en dergelijke vieren in onze aange paste, nieuw-verbouwde feestzaal. T Bel voor infofolder of inlichtingen: 02205-1383 of 02518-56555 (fam. Assink) jf Molenweg 107, 1906 DH Limmen, Tel. 02205-3061, fax 02205-3666. kenrwwerstraatw«g 111 t$5l BC helloo, tel. 072-333000 ■11 LIMMEN RIJKSWEG 190 de Best EINDE SEIZOENSPRIJZEN SABO ELEKTROMAAIER Breedte 37 cm.1.1.kw. van 745,- voor 495,- ZITMAAIER YARD PRO Breedte 91 cm 10 PK van 3590,- voor 3175,- Breedte 91 cm 12 PK van 3990,- voor 3525,- HAKSELAARS vanaf 595,- TAKKENSCHAREN GARDENA vanaf 79,- WOLF TUINSCHEPJE van 4,50 voor 2,95 BLOEMENSPUIT FIX van 7,95 voor 5,50 UW KERASTASE-KAPPER PARASOL AANBIEDING Brood- en Banketbakkerij 27 oktober staan wij weer voor u klaar! Visweg 29 - Limmen - Tel. 02205-1316 AANBIEDINGEN 25 NARCISSEN GELE Extra zware kwaliteit 7.95 100 TULPEN Kort 7.50 25 KAUF. TULPEN ROODKAPJE Rood 5.75 3 KEIZERSKRONEN 5.75 GRASZODEN TUINAARDE TUINTURF POTGROND COMPOST ZAND MEST GEBR. Hoogeweg 94 - Visweg 23 Telefoon 02205-1337 - 2306 Begroting 1993 Sluiting afdeling Bouw- en Woningtoezicht Voorgenomen bouwvergunningen PAGINA 14 UITKIJKPOST 14 OKTOBER 1992 LIMMEN - Op zondag 1 november a.s. wordt in Limmen een slagwerk- promotiedag georganiseerd. Dit evene ment wordt gehouden in de sporthal aan de Middenweg in Limmen. Het doel van deze middag is om het publiek ken nis te kunnen laten maken met een aan tal vormen van slagwerkgroepen. In de drumbandwereld zijn de laatste jaren een aantal ontwikkelingen op gang ge komen waardoor er een grote variatie is ontstaan in de bezetting van de diverse korpsen. Het streven is om op deze mid dag een aantal korpsen te laten musice ren met een verschillende bezetting van instrumenten. Ieder korps zal een optre den verzorgen van ongeveer 20 minuten en direkt worden afgewisseld door het volgende korps. Doordat de bezetting van de korpsen verschillend is wordt het een snel en afwisselende programma. Deze middag wordt georganiseerd door de drumband Excelsior uit Limmen in verband met het 35 jarig bestaan. Zodra het programma van deze middag be kend is zal dit worden gepubliceerd. De aanvang is waarschijnlijk om 15.00 uur. Aan de kampioenschappen deden 166 schutters mee en 10 teams. De schiet vereniging kreeg veel waardering van de vele schutters voor de uitstekende organisatie en accommodatie. Resultaten overzicht week 7 oktober. Klasse E, K. Hooijboer 100 pnt. nr. 1. K. Mooy, 100 pnt. nr. 1, F. Zonneveld 99 pnt. nr. 3, T. Vermolen 95 pnt. nr. 4. Klasse A: J. Drenth 98 pnt. nr. 1 W. Verzijlenberg 97 pnt. nr. 2 R. Schaft 96 pnt. nr. 3 W. Erkamp 95 pnt. nr. 4. Klasse B: A. Engel 96 pnt. nr. 1, K. Schol 92 pnt. nr. 2 R. Walbeek 91 pnt. nr. 3 Klasse C: R. Hageman 96 pnt. nr. 1 B. Meijer 92 pnt. nr. 2 J. Pepping 92 pnt. nr. 2. LIMMEN - Voor de vijfde maal wordt dit jaar de estafetteloop rond het IJssel- meer gehouden. Deze loop, georgani seerd door Limmenaar Rem Pronk, is in korte tijd uitgegroeid tot een groots evenement dat in alle uithoeken van Ne derland bekendheid geniet. In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 oktober nemen ruim zeventig ploegen 900 lo pers) deel aan de IJsselmeerloop (394 km), waarvan de start en de finish dit jaar in de nabijheid van het Amster damse Olympisch stadion plaatsvinden. Ook Loopgroep Limmen heeft zich weer terdege voorbereid op deze monstertocht. De ploeg, die vorig jaar de eerste plaats bij de toergroepen voor zich opeiste, heeft opnieuw een sterke formatie op de been weten te brengen. De equipe die dit jaar een gooi naar de hoofdprijs zal gaan doen bestaat uit: Nico Zomerdijk, Herman Zomerdijk, Elles Pronk, Coby Admiraal, Marijke Zomerdijk, Sjaak Koot, Rinus Koot, Peter van Stralen, Jan van der Reep, Jaap de Graaf, Hans Rijs en Sjaak Den- neman. Deze ploeg wordt ondersteund door Adrie Groot, Jos van Vegten, Otto Bruschke en Jaap Bult. Dit kwartet zal tevens als chauffeur fungeren. De medi sche begeleiding van de lopers is in han den van Ruud Eggenhuis, terwijl Gerrit Hartog de rol van kok op zich neemt. José Winkelman completeert als-alge meen medewerkster de loopgroep Lim men. Een dergelijk evenement kost echter veel geld. Te denken valt aan een volgauto die in het kielzog van de loper moet blijven en een camper waarin de overige lopers worden verzorgd. Geluk kig kunnen wij ons verheugen in de be langstelling van een omvangrijke groep sponsors. Langs deze weg zouden wij, als Loopgroep Limmen, onze dank wil len uitspreken aan iedereen die ons steunt. Daarbij gaat het om de volgende bedrijven en instanties: Smits Bouwbedrijf; beton- en gevel re novatie Aannemingsbedrijf J. Bruis- schaart Heemskerk Schildersbedrijf Nico Castricum Verhuisbedrijf J. Koop de Wit Rijwielhandel Kroone Liefting Harry Levering Cock Droog Wils Groot Maarten Min gla- zewasserij 5 sterren Annemingsbedrijf R. Min Ber Molenaar, machinale houtbewerking Slagerij Snel Bakke rij Bakker Zuivelfabriek De Vereeni- ging Groenten Fruit Kuyper Gastronome Gebroeders Nuyens, bloemen en planten Wil Rotteveel ver zekeringen. Het batige saldo dat Loop groep Limmen na afloop overhoudt, komt ten goede aan het Rode Kruis. J. Bult Organisatie LIMMEN - Toneelvereniging De Lim mer Plankeniers' presenteren voor u 2 doldwaze éénakters genaamd ,,de fami lie Bale en juffrouw Neeltje" en „grap je van meneer" op zaterdag 24 en 31 oktober a.s. met verloting en bal na, en op donderdag 29 oktober a.s. voor de 55+ met verloting. Wij spelen in het Parochiehuis te Limmen aanvang 20.00 uur. Kaarten a 7,50 voor de zaterdag verkrijgbaar bij J. Zijp, Kerkweg te Limmen, en aan de zaal. Kaarten a 3,50 voor de donderdag, verkrijgbaar aan de zaal. -Op tv ziet u 50% narig heid maar bij ons is het 100% gezellig heid want ik verzeker u dat u met een brede lach huiswaarts keert op het eind van de dag.- komen dus. In de herfstvakantie van maandag 19 oktober tot vrijdag 23 oktober worden in de Openbare Bibliotheek Limmen af geschreven boeken verkocht. Op een grote tafel liggen de afgeschreven boe ken allemaal bij elkaar. De prijzen zijn vastgesteld op 1,- voor een jeugdboek of een leesboek voor volwassenen, 2,- voor een studieboek volwassenen en 2,50 voor een ingebonden tijdschrift jaargang. Tijdens de normale openingsuren van de bibliotheek kan iedereen een'kijkje komen nemen. De verkoop start op maandagmiddag 19 oktober om 14.30 uur en duurt de hele week. De voorraad boeken wordt tussentijds aangevuld. Dus noteert u het alvast op de kalender: in de herfstvakantie naar de Openbare Bibliotheek Limmen, Kapelweg 6a, tel. 02205-2135. Openingstijden elders op deze pagina. Zondag 11 oktober vertrokken 33 Lim- menezen met hun baarshengels naar de Langereis. Wat een grote vangst moest worden, leek eerder een fiasco. Pks hal verwege de wedstrijd begon de vis (of de vissers) op gang te komen. Toen ook ontpopte zich een spannende wedstrijd om het eremetaal. In de A poule dacht P. van der Heijdt een ruime voorsprong te hebben opgebouwd ten opzichte van de gebroeders Jac en Ko Bakker. Maar met name de Jakken gingen er stevig op los. Vooral na het eten in het 'Vissers huis' liep de marge snel terug, maar een goede laatste ronde bracht van der Heijdt toch nog het kampioenschap. Outsider M. Veldt dook ook nog op in ranglijsten. Uitslag A-poule: 1. R. Jak 56 baarzen J. Jak 56 baarden 2. M. Veldt 54 baarzen 3. P. v.d. Heijdt 51 baarzen 4. L. Mors 40 baarzen.. Ook in de B-poule was het spannend. Nadat aanvankelijk maar enkelen de pinkgrote baarsjes wisten te vangen, kwamen in de 4e ronde de vangsten op gang. De strijd leek zich te concentreren tussen de 2 kanshebbers W. Krom (winnaar Schulpvaart) en N. Gijzen (winnaar Koedijk), hoewel zich ook een ware fa miliestrijd ontpopte bij de Leveringen. Uiteindelijk was Nico Gijzen toch de beste, zowel deze dag als in de competi tie. Uitslag B-poule: 1. N. Gijzen 45 baarzen 2. W. Krom 39 baarzen 3. P. Levering jr. 34 baarzen 4. G. Boer 33 baarzen. Totaal werden er liefst 822 baarzen geteld door Gre en Marian. We wensen tante Mien alvast sterkte en be terschap en we hopen dat u er de vol gende keer weer bijbent. De wedstrijd van Herman Lute is i.v.m. de bedrijven- wedstrijd van Beverwijk verzet naar 8 november. Nader bericht hierover volgt nog' Het Bestuur LIMMEN - Bij Galerie Amber in Lim men exposeert van 15 oktober tot 8 no vember 1992 Jaap van der Dussen zijn acrylschilderijen en tekeningen. Jaap van der Dussen, huisarts te Limmen, schildert al zeker tien jaar. Via Scara- bee, waar hij les kreeg van Loek Bos, kwam hij bij de vereniging Doorwerken terecht. Hij schildert bijna ieder vrij ogenblik. Zijn werk staat op hoog ni veau. Landschappen, portretten en mensen deeluitmakend van een land schap zijn de onderwerpen van zijn wer ken die in sterke kleuren geschilderd zijn. Het werk straalt kracht en een gro te zekerheid uit. Galerie Amber is gelegen aan de Dussel- dorperweg 18 te Limmen tussen de Hor tus Bulborum en het Bloembollenmuseum. De openingstij den zijn: donderdag-, vrijdag- en zater dagmiddag van 14-17 uur. Op zaterdagmiddag 17 oktober a.s. zal Jaap van der Dussen zelf aanwezig zijn. LIMMEN - Op 15 september j.l. heeft wethouder Snijder een inleiding ver zorgd op de eerste avond van de cursus ,het kopen van een nieuw huis'. Deze cursus werd verzorgd door de Vereni ging Eigen Huis en had als doel aspirant-kopers te, informeren over al lerlei zaken die bij het kopen van een nieuw huis een rol spelen. Na afloop van de cursus zijn de meningen van de deelnemers gepeild. De reacties waren zeer positief. Met name de avonden waarbij de financiële en de juridische aspecten aan de orde kwamen werden zeer positief beoordeeld. Vanwege het beschikbaar stellen van subsidie door het gemeentebestuur van Limmen kon de financiële bijdrage die van de deelne mers gevraagd werd beperkt blijven tot 10,00. De belangstelling voor de cur sus was dusdanig groot dat het aantal geïnteresseerden groter was dan het aantal beschikbare plaatsen. Zonder uitzondering waren alle deelnemers van mening dat deze cursus jaarlijks georga niseerd zou moeten worden. LIMMEN - De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Nierstichting heeft in Lim men 3727,35- opgebracht. Het geld wordt gebruikt voor hulpverlening aan chronische nierpatiënten en de verbete ring van de dialysebehandeling, thuis en in het ziekenhuis. Ook wordt het geld gebruikt voor donorwerving voorlich ting en wetenschappelijk onderzoek. Ie dereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen hartelijk dank, in het bij zonder de collectanten voor hun goede inzet. LIMMEN - Als K. Aafjes en P. v.d. Heijdt elkaar ontmoeten in de onderlin ge competitie is er meestal sprake van een boeiende partij met wisselende kan sen zo ook vrijdag jl. De opening was duidelijk in het voordeel van K. Aafjes met als beloning één pion-voordeel. Het tussenspel bracht P. v.d. Heijdt terug in de partij en wist zelfs een pion- voorsprong te forceren. Door de ruimte die ontstond kon K. Aafjes de druk op voeren. Om overeind te blijven moest P. v.d. Heijdt een paard inleveren. Het eindspel moest de beslissing brengen. Een torenoffer werd door K. Aafjes verkeerd ingeschat, waardoor een situa tie ontstond van mat in een zet. P.v.d. Heijdt wist hier wel raad mee en klom daarmee op de ranglijst naar een derde plaats. In de B-groep kwam koploper J. Tebbens uit tegen F. Nijman, de als nummer 3 geplaatste. Slimme Frankie liet Jeroen met lege handen zitten en klom daarmee op diens eerste plaats. In de C-groep gaan Willem Thijsse en Wil ly Könst door overwinningen op Paul Evenhuis en Koen Kramer beiden on geslagen aan de leiding. Uitslagen A-groep: N. Hageman-J. Krijt 0-1, R. Rommel-G. Hes Vi-Vi. H. Druijven-T. Schut 0-1, P. Vessies-R. v.d. Storm jr. 1-0. B-groep: B. de Waard-A. de Waard 0-1, M. Custers- M. Out 1-0, R. Lammers-R. Jagtenberg 1-0, O. Kaandorp-R. Limmen. C. Groep: W. Könst-K. Kramer 1-0, W. Thijsse-P. Evenhuis 1-0. LIMMEN - Na de tweede wedstrijd van de najaarscompetitie, tegen Dito 3, die met te ruim verschil werd verloren, dachten wij dat de 'jongens' van het eerste seniorenteam er wellicht een schepje op zouden doen tegen het wel sterke, maar niet onverslaanbaar geach te Noordkop 1. We kwamen bedrogen, maar vooral teleurgesteld uit.... Giovanni en Jan hadden wel niet hun sterkste avond, maar dat ook het dub bel met Henk-Jan zo ruimschoots naar de broers Oosterbeek zou gaan was een nare verrassing. Pas bij 0-6, in de zéven- de partij, deed Henk nog een eigen duit in de lege zak en won in drie games. De week erop was Treffers Bovenkarspel 4 te gast in Limmen. Een niet onbekend team, waarvan voorheen al enkele ma len was gewonnen en wat nu aantrad met een ex-jeugdspeler, waarvan niet bekend was wat hij bij de senioren kon. Dat bleek alras, want in zijn eerste par tij, tegen Mark Stoop, won hij in twee games zeer verdiend. Toen daarna Ap- pie van Jan Twisk won en ook Giovanni Bakker net aan zijn enkelspel inleverde, kwam er even een opleving in de vorm van een fraai dubbelspel dat in drie ga mes werd gewonnen. Mark en Jan, hier door gestimuleerd, wonnen elk nog een enkelspel, maar verder dan 3-7 kwamen ze niet meer....Het wordt tijd voor de heer Bakker enkele straftrainingen in te lassen!!!! Afgelopen weekend was weer een enorm succes. Vooral de zaterdagavond voor de tieners was erg geslaagd, mede te danken aan onze gastbarkeepers Ro nald en Stef (nogmaals bedankt hier voor) en natuurlijk door onze vaste bearkeeper Koen. Ook het komende weekend zijn jullie van harte welkom, met op vrijdagavond weer vaste prik ge opend vanaf 16 jaar, met geweldige c.d.-muziek, een leuke sfeer en genoeg enorm lekker bier in huis. Zaterdagmiddag om 14.00 uur staan de deuren weer open voor de kinderen van 7 tot 12 jaar. We gaan dan terug in de tijd met een film vol met bekende strip helden. Zaterdagavond zijn we er weer met een van de populaire tieneravon den. Deze keer een enorme leuke film. De naam van deze film zal de meeste mensen wel bekend voorkomen, name lijk: 'the aoams family'. De film gaat over een duistere griezelige familie, die allemaal grappige dingen meemaakt. Kinderen die hun tijd doden met moordspelletjes, een oom die na 25 jaar weer komt opduiken. Maar is deze om de echte uncle Fester of een bedrieger die het familiefortuin probeert in te pik ken. Daar kom je maar op 1 manier achter en dat is kijken. En dat voor maar 1,- entree. Zondag zijn we er weer voor de jongeren met steengoeie muziek en 2 wereldbarkeepers achter de bar. Ook op maandagavond zijn we el ke week geopend voor de jongeren en natuurlijk op woensdagmiddag nog voor de tieners. De RenteRekening van Spaarbeleg. Wilt u meer weten? Bel of schrijf: makelaardij b.v. TE KOOP 072- ,333000, Aantrekkelijk gelegen, goed onderhouden helft van een dubbel woonhuis op 225 m2 eigen grond. Indeling: entree, toilet, doorzonkamer, keuken, aangebouwde bijkeuken en fietsenberging. 1e verdieping: ruime badkamer, overloop en drie slaapkamers. 2e verdieping: bergzolder. Algemeen: verwarming d.m.v. gaskachels, ged. dubbel glas, bouwjaar 1925. Aanvaarding: in onderling overleg. VRAAGPRIJS: f 179.500,-k.k. na MAKELAAR J. de Best makelaar'taxateur o.g. R. Kee makelaar-taxateur o.g. dienstverlening bij de aan- en verkoop huur en verhuur van onroerende goederen Uitgeesterweg IB, 1906 N\X/ Limmen, Tel. 02205-2484, Fax 02205-1538. Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen 500 gram van f 8,00 voor Rijksweg 150 - Limmen - Tel. 02205-1279 Wij bieden U een keuze uit prachtige kwaliteitsbloembollen w.o. een grote col lectie (kort- en vroegbloeiend) 25 KAUF. TULPEN VERDI Geel met rood 5.75 Uitgeesterweg IB, 1906 NW Limmen, Tel. 02205-2484, Fax 02205-1538. Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen. Telefoon 02205-1456 De begroting over I993 van de gemeente is aangeboden aan de gemeenteraad. Deze behandelt de begroting in de commissievergadering van 15 oktober en in de raadsvergadering van 30 oktober a.s. De begroting ligt ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op het gemeentehuis en tijdens openingstijden in de bibliotheek. Net als vorig jaar geeft de gemeente dit jaar een Begroting In Een Oogopslag (BIEO) uit Dit is een klein overzichtelijk boekje waarin in grote lijnen de financiële positie en de beleidsvoornemens van de gemeente staan. De BIEO is bedoeld om de inwoners van Limmen beter te informeren over de financiële positie, daar niet iedereen in staat is de begroting door te kijken op het gemeentehuis of in de bibliotheek. De BIEO is gratis te verkrijgen op het gemeentehuis en op de commissievergadering van 15 oktober. Op de donderdagen 22 en 29 oktober, 5, 12 en 19 november 1992 zal de afdeling Bouw en Woningtoezicht de gehele dag gesloten zijn. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ad I en 3 en van artikel 19 van dezelfde wet ad 2 bouwvergunning te verlenen aan: 1 R.M. Boon, Thalia 8 - plaatsen kap op garage 2 W. van Diepen - bouw woning met berging aan de Hogeweg (voormalige Hyacinth 3 P.J.M. Crandel, Ostara 7 - vergroten bestaande berging. De bouwplannen liggen m.i.v. 15 oktober 1992 veertien dagen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk zijn of haar bezwaren tegen de plannen aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. 14 oktober 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6