Jubileumtentoonstelling van 77-11 negen dagen te zien in Witte Kerk Staatssecretaris opent De Kring A.J. VOS Falkland speelt driemaal 'Brom en de wonderdrank' in De Beun Kosta Boda, exclusieve glas expositie in 't Porceleyn Huys Ypsalon CUAPUMAKin DAKDEKKER - LOODGIETER nHv/MlVIMINVa Holleweg 19 072-335085 ZATERDAG a.s. 31 okt. van 11.00 tot 15.00 uur DEMONSTRATIE PERGAMANO Kantoorvakhandel Geslaagd FALKLANDTONEEL 57e JAARGANG NO. 44 N IE UWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN 28 OKTOBER 1992 Karaoke-competitie bij café-bar Oud-Inn Open dag De Hout en Westerlicht Hafre-avond in Egmond Pippeloentje: speelzaal voor peuters van Ypestein Voor de kinderen vanaf 4 jaar: "Brom en de wonderdrank" Entree f 5,00 in theater de Beun op 7 november om 13.30 uur en 16.00 uur 8 november om 14.00 uur Kaarten bij: Reisburo Holland Int. Boekhandel 'Het Hoekstuk' Boekhandel 'Avis' en Het Open Huis. Concert in Witte Kerk Expositie in Slotkapel De tien leden-exposanten van de Werkgroep 77-11. finale, de laatste avond zijn dus alle deelnemers finalisten. Van hun optre den wordt een eigen cd gemaakt van het gezongen lied van die avond. Er zijn prachtige prijzen te winnen t.w. 1. video 8 camera; 2. fiets Gazelle; 3. vi deo camera; 4. compact disc. De karao ke competitie begint elke zondag om 20.00 uur. Ga maar gaw een formulier halen bij Café Bar Oud Inn aan de Hee- renweg 142 in Heiloo. HEILOO - Een groep kunstenaars, die zich geen beroeps maar ook geen ama teurs noemen werken al 15 jaar onder de naam: "Werkgroep 77-11". Dit weekeinde gaat er weer een expositie van start in het witte kerkje. Wethouder A.A.M. Willemse-van der Ploeg zal vrijdagavond om 20.00 uur de expositie officieel openen. Het exposeren in het Witte Kerkje is el ke keer weer een feest. De entourage van de Witte Kerk, de bloemversierin- gen van Magda Bakker en Heieen Groot, de muziek van Conny Grond- hout, viool en Liesje Schuytemaker pia no vormen de juiste omlijsting van het werk van 77-11. Optreden Het eerste gezamenlijke optreden van de Werkgroep vond in 1977 in het Witte Kerkje-plaats en trok meer dan 3000 be zoekers in tien dagen tijd. Dat is zo ge bleven, elke drie jaar volgde een nieuwe presentatie. Alleen in 1979 in de Ze vensprong en in 1982 in de 'Betty's Hof', daarna het Witte Kerkje, met als motto ,de Wonderbare visvangst' (1983), ,In ander licht bezien' (1986) kontrapunt 1989 en nu dan Prisma. Dit thema is niet alleen gekozen om de drie nieuwe letten te introduceren maar ook om aan te tonen dat elk van de leden, ie der afzonderlijk, steeds vernieuwend aan het werk is. Stationscentrum Heerenweg 140 Heiloo Telefoon: 072-334955 Telefax: 072-338354 s Vijf leden van Falkland in actie tijdens de repetitie voor het jeugdstuk 'Brom en de wonderdrank'dat driemaal in De Beun wordt opgevoerd. HEILOO - Onze plaatsgenoot Wim Wessel is onlangs aan de Vrije Universi teit te Amsterdam geslaagd voor het doctoraal examen organische scheikunde. HEILOO - Voor kinderen van 4 tot 12 jaar valt weer een hoop te genieten als Falkland het komische toneelstuk 'Brom en de wonderdrank' opvoert. Het stuk is geschreven door Marcel de Wit en Albert Linnebank. In Luckyland woont in een grot de tove naar Grotgriezel. Deze tovenaar maakt een toverdrank, die de inwoners van Luckyland gelukkig maakt. Deze drank kan hij alleen maken met de honing, die zijn vriendjes Brom de aardvlieg en Truus *de aardbij uit de bloementuin verzamelen. Iedereen is gelukkig, totdat burgemeester Wepstra en zijn onhandi ge agent Stopstreep besluiten dat er een snelweg dwars door de mooie bloemen tuin aangelegd moet worden. Natuur-1 lijk zullen Grotgriezel, Brom en Truus er alles aan doen om de kwade plannen van Wepstra te laten mislukken. Wie zal er winnen, de gemene burgemeester of de gelukkige bewoners van Luckyland? Je bent welkom zaterdag 7 november om 13.30 of 16.00 uur en zondag 8 no vember om 14.00 uur in theater De Beun te Heiloo. Ben je jarig en heb je zin in een leuk feestje? Kom dan met je vriendjes en vriendinnetjes naar dit leu ke toneelstuk kijken. De jarige krijgt zelfs een verjaardagskadootje! De kaarten kosten 5,00 en zijn te koop bij Boekhandel Avis (Stati onsplein), Reisbureau Holland Interna tional (Raadhuisweg), Boekhandel 't Hoekstuk en het Open Huis (ook 's avonds). Kaarten kunnen ook één uur voor aanvang aan de kassa van Theater De Beup gekocht worden. Voor inlich tingen kunt u bellen naar: 072-338022. Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°PiCH3i Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Win een CD van je eigen gezongen lied! HEILOO - In de maand november, te weten op 8, 15, 22 en 29 november, or ganiseren Lex en Jolande van Café Bar Oud Inn aan de Heerenweg 142 een Ka raoke wedstrijd. Er zijn mooie prijzen te winnen en een vakkundige jury zal beslissen wie deze prijzen mee naar huis mag nemen. Hoe moet je nu te werk gaan om mee te doen. Eerst even, je weet toch wat kara oke is? Meezingen met een filmpje op tv waar je favoriete zanger(es) zingt zon der dat je de stem hoort, maar wel de muziek. De tekst verschijnt onder in beeld, je krijgt een microfoon en kan zelf de tekst in zingen. Bij de Oud Inn kun je een formulier gaan halen, dat moet je invullen en weer inleveren. Er is een boekje waarin alle liedjes staan (zo'n 2000), die gespeeld kunnen worden. Vraag dus even aan Lex of je dat in mag zien en bepaal je keus en vul die op het formulier in. De Oud Inn is open door de week vanaf 19.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur. Je mag een liedje naar eigen keuze doen en je mag bij Lex komen oefenen, maar er is ook een keus van de Oud Inn bij. Dus één lied wat je mag oefenen en één voor de vuist weg. (Nederlandstalig sfeer nummer). Het gaat er öm datje je net zo kleedt als de artiest die je uitbeeldt en probeert de ze zo goed mogelijk te imiteren en zo goed mogelijk te zingen. Er worden voor alle drie de categorieën afzonder lijk punten gegeven. Kan je dus niet zo erg goed zingen maar zie je er wel net zo uit ais je favoriete artiest dan kan je toch nog in de finale komen. Jury Over de vier avonden verdeeld zitten in de jury: de Porcupines, de zanger John van de Sting, Joke Bos, Johan Bouquet en iemand van het artiestenburo van Ben Sierhuis. De zangers uit de jury zul len zelf ook een optreden via karaoke zingen. Plaatje Per aVond krijg je te horen of je naar de volgende ronde gaat. De 22e is de halve collection en zeldzame kunstzinnige stukken. Kosta Boda produkten onderscheiden zich door een perfekte beheersing van de oude glasblazers technieken en hun schitterende ontwerpen. Een vaste groep ontwerpers is verbonden aan deze fabriek. De vraag naar kunstzinnige stukken van Kosta Boda neemt de laatste jaren zeer sterk toe. Steeds meer mensen komen onder de bekoring van de unieke schoonheid en kunstzinnige stukken. Gisteravond opende burgemeester N.P.M. Schoof deze bijzondere ex positie. ALKMAAR - Tijdens het 60-jarig bestaan van Westerlicht deze maand, is er veel aandacht besteed aan de bewo ners en de medewerkers van verzor gingshuis Westerlicht en verpleeghuis De Hout, beide in Alkmaar. Nu wordt het tijd óók aandacht te besteden aan familie, vrienden en allen, die be langstelling hebben voor het leven, wer ken en leren in deze instelling. Tussen 11.00 en 15.00 uur bent u op zaterdag 31 oktober onze gast. Na ontvangst in de hal van Westerlicht, wordt u rondge leid door onze huizen, waar u gecon fronteerd wordt met de verschillende werkers en hun werkzaamheden. EGMOND - Hafre is de laatste jaren voor velen een begrip geworden. Alhoe wel de mensen Hafre kennen van een experimenteel muziek-theater optreden, doen de Hafreïsten veel meer. Zij bege ven zich op elk terrein om hun ideeën, dromen, emoties en waarden tot uit drukking te brengen. Of het nu muziek is, beeldende kunst, poëzie, theater of het maken van video's, de Hafreïsten weten de toeschouwer iedere keer weer in verwarring te brengen. Oorzaak hiervan is dat Hafre puur is, zonder vooropgezet doel om zoveel mo gelijk erkenning te krijgen, wat veelal uitmondt in het aanpassen van creaties en geldende regels. Puur om het indivi du te laten zijn wat hij is, wat hij kan en om hem grensoverschrijdend bezig te la ten zijn in zijn belevingen en uitingen. Of je nu uitvoerder bent of toeschou wer, Hafre beleef je en laat je in een ver vreemde sfeer tot jezelf komen. Hafre gaat in dit kader een reeks van avonden organsieren, die het bezoeken meer dan waard zijn. De Hafreïsten no digen je uit om op zaterdag 31 oktober aan de Herenweg 69 te Egmond-Bin- nen, onder de titel 'Poetrias Gitara Do cumentras' Hafre te ondergaan. De zaal is vanaf 21.00 uur geopend, waar je na betaling van 5,00 entreegeld de we reld van Hafre kan binnen treden. Van 15.00 tot 18.00 uur is de zaal geopend voor het bekijken van de expositie Hafre-1992, de entree is gratis. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. van Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Karaoke: zingen met behulp van de televisie. Bij de Oud-Inn start binnen kort een grote competitiewaaraan iedereen kan meedoen. HEILOO - In het door staatssecretaris Wallage op 21 oktober geopende com plex De Kring is ook opgenomen een peuterspeelzaal. De heer Wallage roem de de unieke combinatie van scholen, wijkcentrum en peuterspeelzaal. Voor de ontwikkeling van kinderen is het be zoeken van een peuterspeelzaal belang rijk. De peuterspeelzaal Pippeloentje draait vanaf 1 september 1992 in een ge deelte van het wijkcentrum Ypsalon in een goed uitgeruste, vrolijke ruimte. De inrichting van deze speelzaal is mo gelijk gemaakt door een groot aantal sponsors: G.P. Groot BV, Kampmeijer Koolzuur, Corn Candies, Hanraad Schoenen, Salon Kroon, Baltus Instal latiebedrijf, Hoebe Fietsen, Optiek Zonneveld, Autobedrijf Bleeker, Meijer Tuincentrum, Bakker Hemmer, Kleur- consulente Mieke Smit, Zoon Verwar ming, Decorette Ursem, Drukkerij Uitkijkpost, Arend de Winter Combi- Groen B.V. Peuterspeelzaal Pippeloentje is de vier de zaal van de Stichting Kinderspeelza len Heiloo. De andere zijn: Brammetje en Olleke in Mariënstein en De Teddy beer aan het Slimpad. De stichting hoopt, wanneer de gemeenteraad het groene licht geeft, vanaf 1 januari 1993 een tiende groep te kunnen starten en wel in de zaal in Ypestein. Gelijk bij de start van deze zaal ontstond er al een wachtlijst van peuters, die weliswaar twee jaar en zes maanden zijn, maar waar nog geen plekje voor op de speel zaal was. Ook voor de andere zalen bestaan er wachtlijsten, maar door ca paciteitsproblemen kunnen die niet di rect worden opgelost. Tweede generatie Het is alweer 15 jaar geleden dat de werkgroep 77-11 werd geformeerd door elf beeldende kunstenaars uit Heiloo en omgeving. Nu na 15 jaar zien we dat de tweede generatie zich in deze groep aan dient. Dorette Giling en Menno Watze- ma doen dit jaar voor het eerst in de expositie van de Werkgroep mee evenals Marij Janssen. De groep ziet er nu als volgt uit: Dorette Giling, Jan Giling, Marij Janssen, Willem Klein Schip horst, Mary Koekenbier, Kees Ooster- baan, Ineke, Menno en Watze Watzema en Rien Wensma. Dit jaar kreeg de ex positie de naam Prisma" mee. Technieken In de werkgroep 77-11 zijn diverse tech nieken en stijlen vertegenwoordigd van pastel tot aquarel en van gouache tot olieverf en acryl. Het werk bestaat uit tekeningen en schilderijen, sculptures, keramiek maar ook uit objekten z.g. kistjes, mail-art en performances. Als stijlen kunnen gesignaleerd worden, zo wel naturalistische, impressionistische als abstrakte werken, maar ook pop-art en andere eigentijdse invloeden. De expositie is te zien: vrijdag 30 okto ber 19.00-22.00 uur (opening 20.00 uur door wethouder Willemse-van der Ploeg). Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 11.00-17.00 uur. Maandag 2 november t/m vrijdag 6 november 14.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur. Za terdag 7 november 10.00-12.00 uur. HEILOO - Op zaterdag 14 november om 20.15 uur wordt er in de Witte Kerk een concert gegeven door het Farrenc Trio, bestaande uit: Doroté Crijns, pia no, Berna van de Hulst, cello en Ankie Teunisse, viool; m.m.v. Martin Roze- ma, dwarsfluit. Deze beroepsmusici zijn allen o.a. werkzaam als docent aan mu ziekscholen, waarvan drie aan de mu ziekschool te Heiloo. Daarnaast zijn zij actief in diverse ensembles. Er worden in wisselende samenstellin gen werken uitgevoerd van Bizet, Far renc, Martin, Sjostakovitch, Saint- Saëns en Taktakishivili. De toe gangsprijs bedraagt 10,00 7,50 voor 65 en CJP). Plaatsreservering is mogelijk, tel. 331721 en 332882. HEILOO - Heeft u een grote voorliefde voor glas, dan is het alleszins de moeite waard om eens bij het Porceleyn Huys aan de Heerenweg 211 te gaan kijken. Tot en met 27 november is daar een ex positie te zien van het beroemde Kosta Boda glaswerk. Kosta Boda viert dit jaar zijn 250 jarig jubileum. De betrokken glaskunste naars kregen de opdracht elk drie objec ten te ontwerpen. Het resultaat was zo bijzonder van kwaliteit en schoonheid dat alles in het werk is gesteld, door le den van de Stichting ID groep om één serie exclusief in Nederland te kunnen exposeren. Het is het Porceleyn Huys gelukt deze expositie in huis te halen. De Zweedse Kosta Boda groep omvat drie fabrieken: Kosta, Boda en °Arfors en is daardoor zeer veelzijdig. Men pro duceert zowel glaswerk voor dagelijks gebruik, waaronder de serie 'Chateau' en 'Line' maar ook de unieke 'Artist' beeld van Bert Jonk: een geit. In zijn toespraak vertelde Wallage blij te zijn met de aanwezigheid van open baar en bijzonder onderwijs in De Kring. De kans op samenwerking tussen de twee scholen zal hierdoor zeker gro ter zijn. Tegenwoordig verdwijnen er steeds meer scholen, vanwege bezuini ging op het ministerie van onderwijs. Maar Ypestein had een serieus tekort op de onderwijsvoorzieningen. De Kring heeft volgens Wallage ver schillende voordelen. Er zullen niet al leen sneller contacten worden gelegd tussen de scholen, maar de ouderen zul len ook meer bij de jongeren betrokken worden en de voorbereiding op de bais- school is groter, door de aanwezigheid van de peuterspeelzaal. Iedereen in de wijk kan volgens Wallage trots zijn op deze gemeenschapsinvestering. Wethouder van onderwijs J. Wuijster- Schuddeboom meende dat het voor staatssecretaris Wallage plezierig moest zijn, om bij de feestelijke opening van De Kring aanwezig te zijn. Het is een multifunctioneel gebouw, waardoor het een financieel voordeel oplevert. Dit laatste is zeker niet de hoofdreden waar voor De Kring is gerealiseerd. De omge ving vond de wethouder prachtig aan gepast bij het werk van de architect. Bert Jonk heeft dan ook de kroon op dit unieke project gezet, dat harmonieert met het geheel. Na nog enkele speeches van betrokke nen, werd er een rondleiding door het gebouw gegeven en koffie gedronken. Adverteren doe je niet zomaar Kies voor de Uitktfkptot Northern Lights V: één van de fraaie glaswerkendie geëxposeerd worden bij 't Porceleyn Huys. EGMOND - In de Slotkapel is vanaf zondag 1 november een expositie van beelden in brons en klei van mevrouw A.G.H. Kraakman-van Kan. Zij woont in Egmond aan den Hoef en beelden boetseren is één van haar hobbies. Na haar lyceum-opleiding te Haarlem met vakken als latijn, psychologie, kunstgeschiedenis en tekenen (vooral koppen in houtskool) heeft zij haar ei gen stijl ontwikkeld, zonder daar ooit een opleiding voor te hebben genoten. De uitdrukkingen, die zij in de gezich ten weet te leggen, vertellen veel over deze kunstenares, die haar figuren in ro buuste lijnen verder uitwerkt. Haar werk was al eerder te zien op ten toonstellingen in De Zevensprong te Heiloo, Galerie De Kapberg, de Eg- mondse Abdij (kerstgroep), het medisch centrum Alkmaar en het Elisabeth- ziekenhuis. De expositie in de Slotkapel wordt geo pend op zondag 1 november om 12.30 uur met een koffie-concert. Mevrouw Kraakman-van Kan bespeelt de dwars fluit en Klaartje Broers de harp. De ex positie is te bezichtigen op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zater dag van 14.00 tot 17.00 uur. HEILOO - In Ypestein is op woensdag 21 oktober De Kring officieel geopend. Hierin zijn de openbare basisschool Meander, de R.K. Paulusschool, het wijkcentrum Ypsalon en de peuterspeel zaal Pippeloentje ondergebracht. De of ficiële openingshandeling werd door staatssecretaris drs. J. Wallage verricht. In de stromende regen onthulde hij een Het gebouwencomplex De Kring werd vorige week geopend door de onthldling van het beeld van Bert Jonk. Links is nog net de entree zichtbaar van peuterspeelzaal Pippeloentje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1