Tweede aktie compostvaten A.J. vos Antieke grenen meubelen bij Van Burgsteden in Heiloo Expositie 77-11 nog vier dagen te zien C. HACHMANG Twee jubilea in de R.K. Kerkgemeenschap Nivon Heiloo biedt schilderen op zijde Computerclub SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. Belastingvrij belonen Dierenbescherming met stand in Loo Kleindierenshow bij Jan Ranzijn Groots toernooi van bowlingvereniging Heiloo Politieberichten Burgemeester Schoof opent expositie in Porceleyn Huys p VAN°E^®Ste^ao 1 Literair jazz-café Nieuwe expositie in het gemeentehuis 57e JAARGANG NO. 45 Pia Beck en Dutch Swing College Band in actie voor 'Een Hart voor Polen' NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 4 NOVEMBER 1992 -"«-rws-"*" Wethouder Borsjes reikte zaterdag het eerste compostvat uit bij de firma Ranzijn aan de heer Van Eist. HEILOO - Op zaterdag 31 oktober heeft wethouder J. Borsjes het startsein gegeven voor de aktie 'Zelf compost maken' door een compastvat officieel aan te bieden aan de eerste inwoner van Heiloo, die deze dag een compostvat kwam halen bij tuincentrum Ranzijn in de stand op het Stationsplein. De gehele zaterdag werd door de VAM, in samen werking met Ranzijn extra voorlichting over composteren gegeven in deze stand. De gemeente Heiloo wil de mogelijkhe den tot het terugdringen van de afval berg bevorderen. Vandaar dat de gemeente voor de tweede keer de inwo ners van Heiloo de mogelijkheid biedt om een compostvat aan te schaffen te gen een gesubsidieerd bedrag. Vanaf 28 oktober kan men bij de gemeente een waardebon afhalen, die recht geeft op 50,- subsidie op de aanschaf van een compostvat. Ook de tuincentra Ranzijn en Intratuin geven in de aktieweken tot en met 14 november een extra korting. HEILOO - In het weekend van 7 en 8 november is het feest in de Willibror- duskerk, omdat deze kerk 65 jaar gele den werd ingewijd. Dit kerkgebouw staat op de plaats waar de katholieken van Heiloo al sinds 1681 bijeen komen in steeds weer een ander gebouw. Op 12 en 13 december is er feest in de Moeder Gods Kerk. Het is dan 25 jaar geleden dat deze kerk werd ingewijd. Deze twee jubilea zullen feestelijk wor den gevierd. Allereerst liturgisch: - op zaterdag 7 november om 19.00 uur m.m.v. Die Schaeckelsinghers; - op zondag 8 november om 10.00 uur m.m.v. het dames- en herenkoor en het kinderkoor; - op zaterdag 12 december om 19.00 uur m.m.v. Mogojoko; en - op zondag 13 december om 10 uur m.m.v. het dames- en herenkoor. Voor de kinderen zijn er feestelijke diensten op de zondagen 8 november en 13 december om 10.00 uur. Vervolgens zal er ook op andere manie ren aandacht geschonken worden aan deze jubilea. Zo wordt op zaterdag 7 november om 14.00 uur een tentoon stelling geopend in de pastorie naast de Willibrorduskerk. De geschiedenis van de katholieke kerkgemeenschap in Hei loo zal in beeld worden gebracht door het tentoonstellen van een groot aantal voorwerpen. Op zondag 13 december is er in de Moe der Gods kerk een feest van ontmoe ting. Tussen 14.00 en 17.00 uur is er een presentatie van de vele werkgroepen en zangkoren, waardoor het hedén en de toekomst van de geloofsgemeenschap zichtbaar en hoorbaar worden gemaakt. Bij een feest hoort natuurlijk ook een cadeau. Voor de Willibrorduskerk een nieuw altaarkleed en voor de Moeder Gods Kerk een nieuw evangelieboek. Giften hiervoor zijn welkom op het gi ronummer van het kerkbestuur 278099 o.v.v. 'bijdrage cadeau'. HEILOO - Schilderen op zijde is een aparte ervaring. Het materiaal biedt verschillende mogelijkheden. Aquarel leren is een mooie techniek óók op zij de. Zomaar met het penseel kleuren en in elkaar over laten vloeien is prachtig om te zien. Schilderen op zijde: een niet moeilijke creatieve bezigheid. Deze 4 wekelijkse lessen staan o.l.v. Ans Moolhuijsen en Tonnie Pietersen. Start: dinsdagavond 17 november om 20.00 uur in het Open Huis te Heiloo. Kosten: Nivonleden betalen 26,50, anderen 35,50. Bij deze cursus hoort een materialenpakket ad 27,50. U kunt inlichtingen verkrijgen en zich op geven bij: Reina Mulder (072-333127) of Lineke Muller (072-334576). HEILOO - Zaterdag 7 november houdt de computerclub van de wijkvereniging Plan Oost open dag. De computerclub is reeds enkele jaren actief voor jong en oud die zijn nieuw verworven software wil tonen of vragen heeft over jumpers, interfaces e.d. De deelnemers komen uit de hele kop van Noord-Holland, dus niet alleen Oostkanters zijn welkom. De toegang is zaterdag gratis en consump ties zijn, als altijd, tegen zeer aanvaard bare prijzen verkrijgbaar. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 c Schilderwerken, wandafwerking - Kwaliteit en vakmanschap 02205-3062/072-338472 Eerlijk advies en kosteloze offerte Makelaar Taxateur o.g SOpotheken Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN m*®' Kantoor Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - Wie een bezoek brengt aan van Burgsteden aan de Kennemerstraat- HEILOO - De Kamer van Koophandel organiseert op dinsdagavond 17 novem ber in Motel Heiloo een informatiebij eenkomst over belastingvrij belonen. Tijdens de bijeenkomst worden diverse mogelijkheden van belastingvrij ofwel fiscaal vriendelijk belonen belicht. In ie der geval worden besproken de regelin gen betreffende auto van de zaak. Daarnaast komen mogelijkheden aan de orde die over het algemeen minder bekend zijn. Ingegaan wordt voorts op diverse vormen van bedrijfsspaarrege- lingen. Twee deskundige inleiders zullen de avond inhoudelijk verzorgen.. Er wordt vanzelfsprekend de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor ondernemers in het midden-en kleinbe drijf. De kosten van deelname bedragen 95,00 per persoon, inclusief docu mentatiemap en consumpties. Be langstellenden kunnen contact opnemen met de Kamer: tel. 072-195700. HEILOO - De Dierenbescherming Hei loo staat van donderdag 5 tot en met za terdag 7 november met een verkoop- en informatiestand in winkelhof 't Loo op het plein voor Albert Heijn. Naast vele nuttige en leuke kado-artikelen voor Sinterklaas en Kerst (o.a. de fraaie DB- kalender 1993) zijn er ook weer wat tweedehands spulletjes te koop. De re centelijk door de Dierenbescherming uitgegeven diervriendelijke winkelgids is eveneens bij de stand verkrijgbaar. ALKMAAR - De Alkmaarse klein- diersportvereniging Aves houdt van 6 tot en met 8 november haar jaarlijkse Kaasstad-Show bij Jan Ranzijn aan de Omval te Alkmaar (Tuin Dier). Naast 500 konijnen en 60 cavia's zijn er mini- paardjes uit Zuid-Amerika met een schofthoogte van 75 cm, Toggenburger geiten, watervogels en nog veel meer (klein-)dieren. Dit alles met prachtige bloemsierkunst omgeven. De entree voor deze kleindiershow is gratis. De openingstijden zijn: vrijdag van 17.00- 22.00 uur, zaterdag van 10.00-22.00 uur en zondag van 10.00-15.00 uur. De leden van de Werkgroep 77-11 waren vorige week donderdag zowel 's middags als 's avonds druk in de weer met de inrichting van de grote expositie in het Witte Kerkje. HEILOO - De expositie en tevens jubi leumtentoonstelling van werkgroep 77-11 is op 30 oktober in het Witte Kerkje officieel geopend door wethou der Willemse-v.d. Ploeg. Na haar toespraak werd de wethouder door de werkgroep benoemd tot erelid. In een toespraak besprak de wethouder de werkgroep, waarin leden zitten 'van af het eerste uur', 'tussentijdse instro- mers' en 'recente nieuwkomers'. Ze sprak de wens uit dat de middelpunt zoekende kracht van de creativiteit nog steeds groter blijft dan de middelpunt vliedende kracht van de individuele vormgeving. Dit was een beschrijving uit de brochure van het 10-jarig bestaan, dat men 5 jaar geleden vierde. ,De bloemen en muziek completeren het geheel van de expositie: een prachti stukje Heilooër samenwerking', aldus de wethouder. Tenslotte feliciteerde ze de werkgroep namens het gemeentelijk bestuur met hun 15-jarig jubileum. De expositie in het Witte Kerkje is nog te bezoeken van woensdag 4 t/m vrijdag 6 november 14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur en zaterdag 7 november 10.00-12.00 uur. HEILOO - Van maandag 9 tot en met zondag 15 november organiseert bow lingvereniging Heiloo in het bowling centrum Heiloo aan de Kennemerstraat- weg 341 te Heiloo een in Nederland zeer gewaardeerd toernooi: de 10e Heiloo single scratch week, met als hoofdspon sor bowling service Noord-Holland. Dit jubileumtoernooi is met 20 series en 320 deelnemers uit Nederland, België en Finland volledig volgeboekt. Dit toernooi, met 16.270 gulden aan prijzengeld en vele sportprijzen, is extra spannend, omdat vele prominenten uit 'de bowlingwereld, zoals Marco Maass winkel (in augustus in Malta le op een internationaal toernooi met een 300 ga me), Erik Kok (met in september een 299 game in Amstelveen), zaterdag 14 en zondag 15 november tevens het beste zullen geven om een perfecte 300 game te bereiken. Velen verwachten, dat de nog nimmer in Heiloo gescoorde 300 game deze week gaat vallen, omdat bowlingcentrum Heiloo deze zomer nieuwe banen heeft laten plaatsen door Bowling Service Noord-Holland. Als sponsor van dit toernooi heeft Bowling Service Noord-Holland een beloning uitgeloofd voor de eerste 300 game van 25.000 gulden (belastingvrij). De voorronden vinden plaats de hele week vanaf maandag 9 november elke avond, zaterdag 14 november van 9.30 tot 18.45 uur en zondag 15 november van 9.30 tot 16.00 uur. Zondag 15 no vember zijn de halve finales van 16.30 tot 18.00 uur en de finales zijn van 18.50 tot ongeveer 21.00 uur. weg 536 zal ten eerste verbaasd zijn over de grote ruimte die er achter het huis ligt en in de tweede plaats over de mooie collectie antieke (hoofdzakelijk) grenen meubelen, die daar in staan. Van Burgsteden is een vakman, restau rateur in hart en nieren, met een jaren lange ervaring en ziet zijn beroep liever als een uit de hand gelopen hobby. ,,Ik koop oude of antieke meubelen op, meest grenen maar ook andere hout soorten en dan behandel ik ze zo dat ze weer als nieuw zijn maar met behoud van het oude karakter van het meubel", zegt van Burgsteden. Het voordeel is dat wie er iets van Z'n gading ziet staan meteen geleverd krijgt. Geen maanden lange wachttijd. Het wordt meteen thuis bezorgd. We zagen een oude 'spijskast, aan de ene kant een deur met ventilatie- gat, aan de andere kant vijf laden. Sluit men de grote deur af, dan zijn meteen de laden vergrendeld en zullen snoepers ergens anders moeten gaan zoeken. Prachtige kussenkisten staan er hele maal bewerkt, mooie tafels zowel salon tafels als eetkamertafels, stoelen en veel kasten, o.a. een oude apothekerskast met veel laadjes. Als u wat te restaureren heeft kunt u al tijd kontakt opnemen met van Burgste den. Let u wel even op de openings tijden, deze zijn van woensdag t/m za terdag van 10.00-16.00 uur. Vrijdag avond tot 21.00 uur, maandag en dins dag gesloten. De opening van de expositie in het Porceleyn Huys was zeer bijzonder. HEILOO - Op de kruising Kennemer- straatweg - Ypesteinerlaan vond op 23 oktober een aanrijding plaats tussen een motorrijder en een automobiliste. De automobiliste zag de motorrijder niet naderen over de Kennemerstraatweg. Een botsing was het gevolg. De motor rijder liep ernstig letsel op aan zijn knie. Een geparkeerde auto, alsmede een te gemoetkomende auto werden door de motorfiets beschadigd. De politie ver zoekt getuigen, die zij nog niet heeft gesproken, zich te melden. Vlak voor middernacht vond op 23 ok tober een aanrijding plaats op de krui sing Westerweg-Stationsweg-P. v. Muijenweg. Het niet verlenen van voor rang was de oorzaak. De schade was aanzienlijk. Op het Industrieterrein werd bij een be drijf een inbraak op heterdaad ontdekt door de eigenaar. Toen de politie ter plaatse was, bleken de daders te zijn ge vlogen. Ook bij een ander bedrijf bleek te zijn ingebroken. Uit een schuur aan de Krommelaan ver dwenen 2 fietsen. Deze werden dezelfde dag weer aangetroffen aan de Groene- laan. Ze zijn weer bij de eigenaar. Uit een kantine van een bedrijf aan de Zevenhuizerlaan verdween geld uit de fooienpot. Er bleek te zijn ingebroken in een wo ning aan de P. v. Muijenweg. De ach terdeur werd opengebroken. Er is een klein geldbedrag weggenomen. Tweemaal werd illegaal vuil gestort. Aan de Butterlaan meende iemand dat je zomaar in andermans vuilcontainer puin kon storten. Op het Brugstuk (Ypestein) was het andere geval. Dat heeft de politie nog in onderzoek. Op de Zeeweg was een boom omge waaid waardoor de helft van de rijweg geblokkeerd werd. De brandweer heeft de zaak verwijderd. Op de Rijksweg A9 geraakte een kam peerauto, die net van een nieuwe motor was voorzien, in de brand. De brand weer heeft de zaak geblust. Uit een garagebox aan de Kloosterhof belken enkele dozen met haarmodearti kelen ontvreemd te zijn. Op de Stationsweg was illegaal vuil gestort. Het vuil is overgebracht naar opslagplaats van gemeentewerken en een onderzoek wordt ingesteld. Aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets op de kruising, Kenne merstraatweg/Ypesteinerlaan. De bestuurder van de personenauto ver leende bij het afslaan de op het fietspad rijdende bromfietser met duopassagier geen voorrang. Beiden kwamen ten val en liepen snij- en schaafwonden op als mede enkele kneuzingen. Na een blikseminslag is in de wijk Ypestein enige tijd de elektriciteit uitge vallen geweest. In de periode van 23 tot en met 30 okto ber werden 5 fietsen ontvreemd, 3 fiet sen werden teruggevonden, 3 fietsen werden teruggegeven aan de eigenaar. HEILOO - Burgemeester Schoof nam de gelegenheid te baat om bij de ope ning van de bijzondere expositie Kosta Boda, die tot 7 november nog te zien is in het Porceleyn Huys aan de Heeren- weg, iets te vertellen over het beleid van de gemeente inzake bewinkeling. Het Loo en omgeving en het Stationscen trum zijn twee van de drie hoekpunten van centrumdriehoek uit de structuurvi sie. Er zijn vijftien inspraakreacties ge komen die hoofdzakelijk gericht waren op verkeer, economie en vormgeving. De eerste schetsen pasten prima in de sfeer van Heiloo, verfijnde architec tuur. Omvang van de uitbreiding moet wel blijven passen binnen de schaal van Heiloo. Er moet nog eens worden be zien of een autovrij plein in de Heeren- weg de enige oplossing is voor het verbinden van de winkelgebieden aan beide zijden van deze weg. De gemeen teraad heeft besloten voor een groot ge bied rond het station, inclusief gebied Pastoor van Muijenweg en het gebied rond het Trefpunt Overkerck, een bestemmingsplan te ontwikkelen. Daar voor is geld vrijgemaakt. Het Stationscentrum is de tweede be langrijke aankoopplaats in Heiloo. On aanvaardbaar is de verdubbeling van de spoorbaan, alle andere mogelijkheden zijn bespreekbaar. Men wil één supermarkt in het Stations centrum een samengaan van de Boer (Kennemerstraatweg) en de Boer (Stati onsweg). Eigendomskwesties spelen hier een belangrijke rol, zijn die opge lost, dan wil de gemeente snel tot zaken komen. Heiloo is mooi, maar staat niet stil. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? I donderdag tot 15.00 i 072-330175 ^QTel.:°72-330560 Detag^eVJeVidt2 Hel° ^nrhoudend- 3 - HEILOO - Ook in het komende winter seizoen staat weer een aantal zondag ochtenden op de kalender aangekruist, waarop cultuur in de meest prettige zin van het woord wordt bedreven. Al voor het vierde seizoen worden bekende, of iets minder gerenommeerde schrijvers /sters uitgenodigd een inleiding te hou den over hun werk. Reeds eerder moch ten wij o.a. ontvangen Midas Dekkers, Annemarie Oster, Tim Krabbé, Marjan Berk en Baantjer. Voor 29 november is Yvonne Kroonen- berg gecontracteerd, één van die auteurs die met haar pen geen zee te hoog gaat. Pikante, maar ook fijngevoelige korte verhalen zijn een verademing in deze jachtige tijd. Zij schrijft o.a. in NRC- Handelsblad en Playboy en publiceerde enkele verhalenbundels. De jazz-muziek wordt wederom ver zorgd door het bekende Eastside Com bo, melodie.ën om heerlijk naar te luisteren. De Heilooër kunstenares An nie Vreeker exposeert gelijktijdig een aantal fraaie aquarellen, olieverfschil derijen en pentekeningen, waaraan u eveneens uw aandacht kunt schenken. Plaats van handeling is het Open Huis (boven 't Loo), aanvang 11.00 uur. De entree inclusief een kopje koffie is nog steeds 7,50. De kaartverkoop is vanaf 16 november via de bekende adressen: Reisburo Holland International, Boek handel Avis-Bruna, Kado-shop Ria Giesbertz en de Foyer van het Open Huis. HEILOO - Mevrouw A.A.M. Willemse -van der Ploeg, wethouder Welzijn, opent donderdag 5 november om 16.00 uur een nieuwe tentoonstelling in het ge meentehuis van Heiloo. Het is een ten toonstelling van schilderijen, aquarellen en naaldwerk van Vrouwkje Wit en ke ramiek van Nella van Os. De expositie in het gemeentehuis duurt tot eind de cember 1992 en is te bezichtigen op werkdagen van 8.00-12.30 en van 13.30 -16.30 uur. Vrouwkje Wit is geboren in de Rijp en woont nu al meer dan 60 jaar in Heiloo. Zij wilde graag schilderes worden, maar haar opvoeding voerde haar over ande re wegen. Zij werd lerares kunstnaald werk. Een opleiding die jaren later de basis vormde van haar met naald en draad versierde kunstwerken. Gedwon gen door een zekere inspiratie greep zij uiteindelijk toch naar het penseel, en kon zij haar dromen uitwerken. Thans sieren haar werken diverse wanden. Haar werk wordt gezien als visionair en heeft een zekere symboliek. Haar werk op deze expositie loopt over verschillen de perioden tot heden. Er is dan ook veel recent werk te zien. Nella van Os-Algra werd in 1932 te Amsterdam geboren en houdt zich sinds de jaren '60 bezig met kunst. Zij begon bij de Noorderkunstkring in Den Hel der en studeerde daar 5 jaar anatomisch tekenen. In Heiloo werd zij lid van Teken- en Schildervereniging Tintoret to. Bij bronzen en keramiek gaat haar voorkeur uit naar het uitbeelden van mensen en dieren in karakteristieke houdingen. Nella van Os werkt meestal figuratief, hoewel sommige van haar werkstukken gestyleerd zijn en sterk symbolisch. Zij geeft les in haar atelier in Limmen. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag o.m 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De kaarten voor het Rotary- benefietconcert van morgenavond (5 november) in de Moeder Godskerk zijn vrijwel uitverkocht. De entreegelden worden, dankzij de royale hulp van het bedrijfsleven van Heiloo en elders, hele maal gebruikt voor de inrichting van een zorghuis in Swietochlowice. De Stichting 'Een Hart voor Polen' zal daardoor morgenavond een mooie aan vulling krijgen van het werkkapitaal. De Rotaractclub Alkmaar en omgeving besteedt de opbrengst van de consump ties aan de opvang van de Poolse kinde ren uit Swietochlowice, die jaarlijks door de Stichting voor enkele weken in Heiloo worden ondergebracht om weer wat op krachten te komen. De musici spelen temidden van prachti ge planten die beschikbaar zijn gesteld door de plantenkas van de Willibror- dus. Samen met bloemarrangementen wordt het kerkpodium omgetoverd tot een fleurig subtropisch paradijs. De or ganisatie verwacht dat de concert gangers al vroeg naar de kerk zullen ko men om zich een goed plaatsje te ver werven. Vanaf kwart over zeven schenkt de Rotaractclub verse koffie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1