Albert Heijn opent in Limmen z'n nieuwste supermarkt Openingscadeaus zijn van Albert Heijn Huismerk Het openingsfeest van Albert Heijn Limmen Doe mee aan de grote openingswedstrijd 'Bouw je eigen supermarkt' Tien redenen waarom winkelen bij Albert Heijn een feest is Na acht maanden bouwen aan de Vuurbaak 17 NOVEMBER 1992 1 Groot assortiment. Albert Heijn verkoopt zo'n 15.000 produkten. 2 Onvoorwaardelijke kwali teitsgarantie. Vindt u een artikel niet elke cent waard die u ervoor betaald heeft, dan krijgt u uw geld terug, prompt zonder enige be denking. 3 De Albert Heijn reclame cheque. Is een aanbieding te snel op dan heeft u recht op een reclamecheque. Zo dra de voorraad tegen de normale prijs is aange vuld, krijgt u het produkt tegen inlevering van de bon alsnog met de aanbie dingskorting. Dit geldt niet voor produkten die eenmalig worden verkocht. 4 Tijdens het winkelen staat de koffie voor u klaar. Altijd vers en gratis. 5 Het AH Vaste Klanten fonds. Zegels sparen om te beleggen. Al 30.000 klan ten gingen u voor. 6 De AH servicelijn 06-0305 (gratis). Vele telefonistes zijn van maandag tot en met vrij dag voor u beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden. 7 Het huismerk van Albert Heijn heeft al een traditie van bijna honderd jaar. Goede produkten die onder strikte kwaliteitseisen speciaal voor Albert Heijn worden gemaakt. 8 Albert Heijn heeft professio nele medewerkers, die graag bereid zijn u een handje te helpen. 9 Met Allerhande, het huisblad van Albert Heijn heeft u een gratis 'abonnement' op 's lands grootste culinaire tijd schrift. 10 Wijn is altijd in de aanbieding bij Albert Heijn. Bij aankoop van twaalf flessen wijn, van dezelfde soort ontvangt u de twaalfde fles gratis. Van 8 tot en met 12 jaar Eerste prijs: Een walkman Tweede prijs: Een leuke video van Walt Dysney Derde prijs: Een set kleurstiften met tekenboek De inzendingen moeten zijn voor zien van naam, adres (straat, post code, woonplaats, telefoonnum mer), jongen of meisje en de leef tijd. Inzendingen zonder deze gegevens vallen buiten de prijsuitreiking. Veel plezier! Alles is nieuw aan de Vuurbaak in Limmen. De supermarkt, de dag winkels, de parkeerplaats, zelfs de straat is nieuw! De plattegrond van Limmen moet weer worden gewij zigd. De klanten van Albert Heijn hoeven echter niet lang te zoeken. De Vuurbaak, wie weet het niet, is een zijstraat van de Kerkweg. Eigenaar Gerard J. van Westerho ven is niet bang dat de mensen lang zullen moeten zoeken naar de nieu we winkel. 'De plek is de afgelopen acht maanden wel bekend geworden met al die bouwactiviteiten', zegt hij. Gelukkig is dat nu voorbij en kan de supermarkt eindelijk open. Binnen zullen de klanten wel even moeten zoeken waar de spullen staan. Als het aan Van Westerho ven ligt zal dat niet lang duren. 'De eerste dagen zijn er kleine platte- grondjes beschikbaar voor de klan ten en in.de winkel wijzen erg veel dingen zichzelf. Langs de wanden begint het vanaf de ingang met de groente'. Dan volgen de zuivel, brood/kaas, vleeswaren, slage- rij/deli en de diepvries. In het mid den vinden de klanten de stellingen met kruidenierswaren. De service counter met de verkoop van bloe men en tabakswaren is achter de kassa's te vinden. Als klanten vra gen hebben over waar de artikelen staan, dan kunnen ze dat altijd even vragen aan onze medewerkers. Per slot van rekening zijn we er om de klanten te helpen.' Vijftig mensen Bij Albert Heijn Limmen werken ruim vijftig mensen in full-time of part-time banen, Daarmee is de su permarkt direct één van de grotere werkgevers in de gemeente. De me dewerkers die hoofdzakelijk uit Limmen en Heiloo afkomstig zijn, hebben de afgelopen maanden aller lei stages gelopen bij andere Albert Heijn winkels. 'Sommige mensen hadden nog nooit in een supermarkt gewerkt', zegt Van Westerhoven, 'Dan valt er toch een heleboel te le ren. Niet alleen over de produkten, maar ook over hoe je met klanten moet omgaan. Voor medewerkers die elders al supermarktervaring hebben opgedaan, waren de stages ook belangrijk. Bij Albert Heijn worden toch veel andere produkten verkocht dan in andere supermark ten en het is belangrijk dat zij daar toch het fijne van leren kennen. Ik streef ernaar om van deze super markt een hele klantvriendelijke winkel te maken, waar het gewoon prettig winkelen is.' 15.000 produkten Over het aanbod van produkten zal niemand te klagen hebben; in de winkel zijn ruim 15.000 produkten te vinden. 'Zo'n groot assortiment vind ik erg belangrijk', vertelt Van Westerhoven. 'Klanten verwachten nu eenmaal dat zij in de supermarkt al hun boodschappen kunnen doen. Het is dan vervelend als je iets niet verkoopt. Hoe ruimer het assorti ment, hoe kleiner die kans echter is. En, als het dan toch een keertje ge beurt dan kunnen we het heel snel bijbestellen.' Franchiser Hoezeer de nieuwe Limmense su permarkt ook op een Albert Heijn vestiging lijkt, de supermarkt is toch een zelfstandige onderneming van de heer Van Westerhoven. De eigenaar is franchiser van Albert Heijn. Dat betekent dat hij de for mule van Albert Heijn gebruikt, maar verder volstrekt onafhanke lijk opereert van het moederbedrijf in Zaandam. Van Westerhoven is echter geen onbekende binnen Al- bert Heijn. 'In september vierde ik mijn twaalf en half jarig jubileum nog bij Albert Heijn', vertelt hij la chend. 'Ik heb er vele jaren gewerkt als opleidingsfunctionaris, maar op een gegeven moment dacht ik dat het zelfstandig runnen van zo'n winkel toch wel erg leuk zou zijn. Bijna vier jaar geleden ben ik be gonnen met de voorbereidingen; ook ik moest het vak van vooraf aan leren.' 'De kans om in Limmen een winkel te openen, heb ik met beide handen aangegrepen. Ondanks het feit dat ik niet uit dit gebied kom, wist ik wel degelijk waar Limmen ligt. Ik heb familie in Heiloo wonen, waar ik van tijd tot tijd wel op bezoek kom, zodoende. Ik hoop in elk ge val heel snel in te burgeren en Lim men nog beter te léren kennen.' Bij aankoop van tenminste 25 gulden aan boodschappen. Van donderdag t/m zaterdag zullen de klanten in AH Limmen blij wor den verrast. Donderdag ontvangen de klanten bij aankoop van tenminste 25 gul den aan boodschappen een Zaans huisje gevuld met Zaanse koeken. Vrijdag wordt u verrast met een pak Perla Mild koffie a 250 gram zodra u 25 gulden of meer besteedt. En zaterdag krijgt u bij 25 gulden of meer aan boodschappen een pakje AH echte boter mee naar huis. Alleen op woensdag, de dag van de opening, deelt Albert Heijn aan iedereen iets lekkers uit. Wat? Dat blijft nog even een verrassing. Al deze produkten komen uit het AH huismerk assortiment en daar mee laten we ii graag kennismaken. Dat huismerk van Albert Heijn omvat inmiddels 1500 artikelen, die voor een deel in eigen fabrieken worden gemaakt en voor een deel door andere fabrikanten worden ge produceerd. Koffie, thee, drop, hagelslag, verpakte vleeswaren en bake off brood maakt Albert Heijn zelf. Andere produkten uit het huismerk assortiment laat Albert Heijn door andere fabrikanten pro duceren onder strikte voorwaarden. Het huismerk vaq. Albert Heijn evenaart de kwaliteit van de beken de A-merken en is tegelijkertijd zo'n tien tot vijftien procent goed koper. Waard om te proberen zo'n combinatie. Welke prijzen zijn er te winnen? Voor 4 tot en met 7 jaar Eerste prijs Een cassette recorder Tweede prijs Keyboard, een bijzon der muziekinstrument Derde prijs Een set kleurstiften met tekenboek Vanaf vandaag is het feest in Lim men. Deze krant is het begin van vijf dagen* feestelijk spektakel rond de nieuwe Albert Heijn supermarkt aan de Vuurbaak. Dat de opening Gerard J. van Westerhoven:Een groot assortiment is belangrijkklanten verwachten dat zij in de supermarkt al hun boodschappen kunnen doen. niet stilletjes aan u voorbij zal gaan, merkt u meteen vanavond als de Harmonie en Drumband Excelsior met de Rowans een muzikale fak keloptocht verzorgen. Misschien wel bij u voor de deur! Morgen op de dag van de opening, is de bloemenkoningin van Limmen onze eerste klant. Zij zal u om half negen uitnodigen naar binnen te ko men waar niet alleen een prachtige winkel, maar ook iets lekkers op u wacht. Buiten verzorgt een draaior gel de gehele dag gezellige muziek. Donderdag, 19 november. Kom maar op de koffie! U krijgt er een lekkere plak krentewegge bij. Op alle andere dagen staat het gratis kopje koffie natuurlijk ook al voor u klaar. Vrijdag wordt een lange dag! Albert Heijn is dan niet alleen overdag open, maar ook 's avonds. En na de boodschappen, bieden we u op ver toon van de kassabon een smakelij ke portie poffertjes aan. Zaterdag, de winkeldag bij uitstek. Neem gerust uw kinderen mee naar de winkel. Een clown zal ze gezellig vermaken. Bouw je eigen supermarkt, volgens je eigen fantasie. Lever je bouw werk uiterlijk 30 november in. Op 2 december zal Sinterklaas de mooiste uitzoeken en de prijzen uitreiken. Albert Heijn Limmen is open. Na bijna acht maanden bouwen aan de Vuurbaak in Limmen staat er nu een prachtige supermarkt. Wij da gen je nu uit om hetzelfde te doen. Bouw je eigen supermarkt! Hoe? Alles mag je gebruiken: Kar ton, papier, luciferhoutjes, klei, piepschuim, plastic. Het maakt niet uit. Maar: Jouw supermarkt mag geen groter oppervlak hebben dan 30 x 30 centimeter en niet hoger zijn dan 30 centimeter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1