Win de superhoofdprijs in December-actie in Heiloo Nico Akkerman: ''Zolang ik vlot op het paard kan klimmen, blijf ik Sint Nicolaas-markt in 't Loo 29 nov. Koopzondag CUAPUMAM^ DAKDEKKER - LOODGIETER nMUnlVIMNU Holleweg 19 072-335085 V olleybaltoernooi Avond over Nieuw- Zeeland Gerard Schoon Geslaagd Karaoke-finale in De Oud Inn 57e JAARGANG NO. 48 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AAST RE KEN 25 NOVEMBER 1992 Yvonne Kroonenberg in literair jazz-café Zaterdag 28 november intocht Sint Nicolaas honda-nissanmazda en dat met een mooi accent. De Japanner kon z'n lachen niet houden en dat was dus dikke pret. Opnieuw komen er lichtjes in de ogen van Nico Akkerman want de volgende anekdote schiet hem al weer te binnen. Sem Buitenkant heeft zich jaren met de organisatie van de intocht van Sinterklaas be moeid. Maar een paar jaar geleden lag hij op 5 december in het zieken huis, reden voor Sint en z'n knech ten om even langs te gaan. ,Wat er dan allemaal mogelijk is, houd je niet voor mogelijk. Het was natuur lijk geen bezoekuur, we liepen zo maar door via de keuken en natuur lijk grapjes maken ook met het ver plegend personeel. Uit de operatie kamer komt net een chirurg gelopen en ik zeg: ,Wat hoort Sint nu, is uw mes een beetje uitgeschoten?' En dan gebeurt het wonderlijke zo'n man wordt niet kwaad, maar gaat er even bij zitten, en begint uit te leggen, wat hij heeft gedaan. Sem Buitenkant wist daarna ook niet hoe hij het had maar leuk was het wel. ,Je hebt als Sinterklaas eigenlijk een machtspositie, maar ik zal daar nooit misbruik van maken'. Toch is het allemaal wel veranderd, vroeger werd een kwajongen die iets uitge haald had in de zak gestopt en kreeg de roe, vandaag de dag zijn vele kinderen lief. Tot voor kort bracht Sinterklaas ook nog bezoeken aan Huize De Loet en Overkerck maar dat is nu voorbij, het werd wat veel. Waar hij nog altijd komt is bij Theo Stet, mijn buurman, hij heeft een grote meubelzaak in Heerhugo- waard en voor hem en zijn perso neel treedt ik nog altijd op. En ja, ik heb me net toch weer laten verleiden voor een bezoek aan Voorschoten, maar ja, daar wonen mijn kleinkin deren, wat doe je dan Akkerman heeft ook nog een lief verhaal van z'n buurmeisje. Ze kwam elke dag even langs voor een praatje en'een snoepje. Op 5 decem ber mocht ze op school bij Sinter klaas op schoot, omdat ik haar zo goed kende kon ik natuurlijk veel vragen. De volgende dag komt ze als gewoonlijk weer langs en in geu ren en kleuren kreeg ik het hele ver haal van wat er op school allemaal gebeurd was. ,Hoe weet Sinterklaas dat toch allemaal'. Met z'n eigen kinderen ging het al net zo. HEILOO - Dit jaar gaat het een beetje anders dan de afgelopen jaren bij de Middenstand van Heiloo. Hadden we toen de z.g. krasloten nug gaat het als volgt: In de Uitkijkpost van deze week treft u een kaart aan 'December Aktie Heiloo'. Hierop kunt u de zegels plakken die u krijgt bij aankoop van 10,00 bood schappen. Is de kaart vol, dan staan er in Heiloo bussen waar de volle kaart in gedeponeerd kan worden. U vindt ze op de volgende plaatsen: 't Loo (2), Stati onscentrum (2, Peek en Decorette), 't Hoekstuk (2, van Baar en van Holland), Wester weg bij Rozing, Kennemerstraat- weg (2, Brink en Jansen) en de Venne- watersweg bij Intratuin. Er zijn vier trekkingen t.w. Ie trekking op 10 december ('t Loo), 2e trekking 17 december (Hoekstuk), 3e trekking 28 december (Stationscentrum) en de 4e trekking.is ook op 28 december (Kenne- merstraatweg), dus twee trekkingen op één dag. Er zijn schitterende prijzen te verdie nen, de superhoofdprijs is een reis voor 2 personen t.w.v. 4000,00, 3 week ends voor 2 personen t.w.v. 1000,00; 3 reischeques t.w.v. 750,00; 3 reische- ques t.w.v. 500,00 en 33 M.V.H. bonnen t.w.v. 250,00. Als dat niet de moeite waard is Mocht u bij een winkelier per ongeluk geen zegels krijgen vraag er dan rustig om, in de drukte kan het wel eens verge- weet. Bovendien oriënteert hij zich goed over de plaats waar opgetre den wordt en als je dan iets in een bekende straat uit die plaats laat spelen en je weet een paar namen van prominenten uit het dorp denkt iedereen dat je uit die plaats komt. Ook het Westfries beheerst hij goed en de mensen vinden dat leuk en zij niet alleen. Dat je bij zo'n druk le ven gezond en fit blijft, daarvan is Nico Akkerman het levende bewijs! ten worden. De winnaars worden in de Uitkijkpost bekend gemaakt. HEILOO - Wijkvereniging Plan Oost organiseert op 29 november weer een volleybaltoernooi in de gymnastiekzaal aan de Burenweg. Aanvang 12.00 uur, einde ca. 17.00 uur. Telefonisch opge ven per team voor 26 november op tel. nr. 336702. De kosten bedragen 10,00 per team. We strijden om de W.P.O. wisselbokaal. HEILOO - Voor de ledenavond van het Nivon-Heiloo op zaterdagavond 28 no vember zijn nog kaarten verkrijgbaar. Het onderwerp is Ni^uw-Zeeland. Aan de hand van zijn eigen dia's houdt de heer M.C. Veen een inleiding over land, bevolking en cultuur. De Openbare Bi bliotheek verzorgt een kleine ten toonstelling van boeken e.d. De avond wordt gehouden in het Open Huis, aan vang 20.00 uur. De entree bedraagt voor Nivon-leden 3,50; anderen 5,00; jeugd 1,00 p.p. Kaartverkoop aan de zaal en bij de fam. Mulder, Het Veld 12. Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°PIt Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES h A U D I O V I D E O HOLLEWEG 55, 1851 KD. HEILOO 072-33 97 74 INTERIEUR-ARCHITECTUUR BINNENHUIS-DECORATIE Geopend van i 1.00 tot 17.00 uur Kanaalweg 19 Heiloo 072-332228 HEILOO - Onze oud-plaatsgenote Ka rin Borst is onlangs aan de Universiteit van Amsterdam geslaagd voor de doc torale examens Franse taal en letterkun de en Europese studies. HEILOO - Na twee voorrondes en een halve finale is het zondag 29 november zover. In café De Oud Inn aan de Hee- renweg wordt dan in de avonduren de finale gehouden van de eerste grote karaoke-wedstrijd in Heiloo. Voor de uiteindelijke winnaars staan prachtige prijzen klaar. Maar alle finalisten kunnen daarnaast rekenen op een unieke herinnering. Van de finale worden namelijk door Pioneer opnamen gemaakt, die samen op een cd komen en elke deelnemer krijgt een exemplaar hiervan. De cd wordt verder niet verkocht. Tijdens de finale moeten de overgeble venen drie nummers meezingen: twee van hun eigen keuze en één aangewezen lied in de Nederlandse taal. Zij worden op hun zangkwaliteiten en presentatie beoordeeld door een driekoppige jury, bestaande uit zangeres Joke Bos, Ben Sierhuis van het gelijknamige organisa tiebureau en een vertegenwoordiger van de Uitkijkpost-redactie. De negen finalisten aanstaande zondag zijn: Karin Schut, Erick Nanne, Rick Koppes, Paul Las van Bennekom, Ray mond Berger, Hortense Assink, Michel Nieuwenhuis, Jeanette Muscher en Na thalie Komen. HEILOO - Hij trimt, traint bij Tri as, heeft een theaterburo, speelt zelf bijna dagelijks cabaret, houdt de tuin bij en rijdt rustig naar Overijs sel om daar een voorstelling te ge ven, rookt niet en drinkt matig. We hebben het over Nico Akkerman, 78 jaar. Dit jaar zal hij Heiloo voor de 34e keer als Sinterklaas bezoeken. Het is onvoorstelbaar, bruisend vol le venslust vertelt hij enthousiast over zijn werk en hobbies. Sinterklaas Wat heeft iemand nodig om een goede Sinterklaas te zijn? In de eerste plaats een groot postuur en een beetje zware stem. Ik praat te snel voor een Sinterklaas maar ik kan me goed inhouden en probeer waardig over te komen. Ik geniet er van, aldus Akkerman. Ten tweede moet je veel van kinderen houden, want daar gaat het allemaal om. Z'n eerste optreden als Sinterklaas weet Akkerman zich nog heel goed te herinneren. ,We moesten ons in Alkmaar verkleden omdat daar de grimeur zat. We gingen per trein naar Heiloo en dan verder in een open Landauer, maar dat vond ik niets, Sinterklaas hoort op een paard en hoewel ik nog nooit op een paard had gezeten, heb ik dat op die ene keer na, altijd gedaan'! Natuurlijk zijn er in al die jaren een aantal dingen gebeurd, lachend ver telt Sinterklaas: ,Ik had eens een erg wild paard, het was erg onrustig, bij Overkerck stond een man en die zei: ,Dat gaat niet goed Sint', maar hij vertelde ook waarom het niet goed ging. In het begin reed Sinterklaas voorop en de stoet er achteraan. Het lawaai en de muziek maken het paard nerveus, want het paard ziet niet wat er gebeurt. Tegenwoordig komt Sint er achteraan en dat gaat een stuk beter. Heel belangrijk is natuurlijk welke piet het paard leidt. Piet Schaap is de oudste piet, die was vroeger smid en weet dus alles van paarden. Ook was het een keer erg glad, het paard schrok van iets en voor ik het wist lag ik op de grond, snel stapte ik weer op, maar niet zo snel kon ik opstappen of het nieuws had in Hei loo al de ronde gedaan, dat ik van m'n paard was gevallen. Ik heb in die jaren ook heel wat bur gemeesters (zes stuks) en paarden versleten'. De wijk in Wat ik ook heel goed vind is dat we tegenwoordig de wijk ingaan. Dan heb je een leuk contact met de kin deren. De vragen die altijd weer gesteld worden zijn: Hoe oud ik ben en hoe mijn paard heet. Dat laatste verandert natuurlijk nog wel eens, maar meestal kijk ik naar de TV en de naam van dat paard gebruik ik ook, dit jaar heet het paard Americo'. Raadzaal Nadat er een paar jaar geen ont vangst in de raadzaal is geweest is dat nu gelukkig weer in ere hersteld. ,Wat ik nu zo leuk zou vinden is, dat er ook publiek mee naar boven komt. Het is echt niet alleen voor vip's en böbo's. Iedereen is vrij om na het optreden op het bordes, naar de raadzaal te komen. Daar kan men kennis maken met het college en de raadsleden want voor velen heeft Sinterklaas wel iets in petto. Stel de goedheiligman dus niet te leur en kom naar de raadzaal. Japans Nico Akkerman is een grote AZ fan. Ook hierover heeft hij een mooi verhaal. Op een keer moest AZ tegen PSV spelen, een volle bak met 13.000 man. Of Akkerman nu als Sinterklaas niet een kado uit wil de reiken aan een hoge vertegen woordiger van Hitachi. ,Je spreekt toch een paar zinnen Japans?' Nico Akkerman zou Nico Akkerman niet zijn om niet te antwoorden: ,Ik spreek vloeiend Japans'. Het mo ment was daar; te paard met zijn pieten reed Sint het veld op en daar stond de Japanner die toegesproken moest wordén. ,Nu had ik wel het zinnetje 'welkom in Alkmaar' in het Japans uit mijn hoofd geleerd, maar dat was het dan wel'. Toch hield Akkerman een keurige speech: hyundaitoyotha Mitsubishi-suzuki Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. HEILOO - Zondag 29 november om 11.00 uur zal Yvonne Kroonenberg acte de présènce geven in het Open Huis. Zij is o.a. bekend door haar bijdragen aan het NRC-Handelsblad en Playboy. De koffie is inclusief de entreeprijs van 7,50. Het jazz-sfeertje wordt on derstreept door het Eastside Combo met bekende jazz- en bossa melodieën, en de expositie van pentekeningen en olieverfschilderijen van Annie Vreeker completeert deze cultuur-ochtend, waar sfeer en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Kaartveroop via Boekhandel Avis, Ria Giesbertz in het Hoekstuk, Reisburo Holland International en de Foyer van het Open Huis. Sinterklaas moet te paard komen. Toch vereist het Sinterklaas zijn veel voorbereiding. Al maanden van tevoren, wordt veel informatie ingewonnen, uit kranten en wat je in de wandel zo hoort. Je moet je natuurlijk altijd neutraal opstellen. Het is niet aan Sinterklaas een me ning te geven', aldus Akkerman. ,Maar ik geniet ervan, ik vind het enig om te doen en zolang ik op mijn paard kan komen, blijf ik Sin terklaas'. Vraag nog een keer of de mensen in het gemeentehuis komen, zodat het weer vol wordt, zoals vroeger, ook de raadsleden', aldus Akkerman. Theaterburo Sinterklaas houdt veel van kinderen, ook van de allerkleinsten. HEILOO - Aanstaande zaterdag zal Sint Nicolaas, vergezeld door vele Zwarte Pieten, zijn intocht in Heiloo houden. Zoals ieder jaar zal de tocht om 11.00 uur van start gaan bij verzor gingshuis Overkerck tegenover de Willi- brorduskerk aan de Westerweg. Via een iets gewijzigde route zal de stoet rond kwart voor twaalf het gemeentehuis be reiken, waar de goedheiligman door burgemeester Schoof op het bordes of ficieel welkom wordt geheten. In het voetspoor van Sint Nicolaas ne men dit jaar de fanfare-showband Hei loo, De Boscrossers, tamboer- en majorettenkorps Nijenburg, volksdans groep Pridini, Ponyclub Heiloo en na tuurlijk vele, vele kinderen deel aan de intocht. Voor hen is het natuurlijk nog leuker, wanneer de bewoners langs de route deze ochtend de vlag uithangen als rood-wit-blauw welkom aan Sint Ni colaas. De route ziet er als volgt uit: Hoog en Laag, Westerweg, Stationsweg, Heeren- weg, Ter Coulsterlaan, Holleweg, Ber- geonstraat, Schuine Hondsbosschelaan, Van de Veldestraat, Heerenweg, Laar manstraat, Van Aostastraat, Heeren weg en Raadhuisweg. Zoals men ziet is de oversteek van de Kennemerstraatweg dit jaar buiten de route gelaten. Eenmaal aangekomen bij het gemeente huis is het aan de kinderen om de Sint onder begeleiding van de muziekvereni ging toe te zingen. Wanneer één en an der is gepasseerd zal Sint Nicolaas zich met zijn gevolg terugtrekken in het ge meentehuis, waar een ontmoeting wacht met het college van burgemeester, wet houders en raadsleden. De kinderen ontvangen buiten een presentje. In de middaguren zal Sint Nicolaas een bezoek brengen aan de volgende wij ken: Plan Oost, Ypestein, Termijen en Vredenoord. Wat velen misschien niet weten, is dat Nico Akkerman al 40 jaar een theaterburo heeft. Dat begon alle maal zo. In de oorlog was er het zg. huiscabaret o.l.v. Jaap van de Kommer. Als onderduiker was er niet veel te beleven dus dan zelft maar aan de slag. Met o.a. Puck en Klaas Koomen zijn er heel wat huiscabaretavonden in de omgeving gegeven. In ruil werd dan wat eten gegeven, iets wat in die tijd zeer wel kom was. Er werd natuurlijk ook veel gelachen. Na de oorlog was er nog niet veel te doen. Verenigingen benaderden Akkerman om te vra gen of hij niet wat leuks wist. Er werd opgetreden in het helaas ver dwenen 'Victory' in Alkmaar, daar was Kees Stet toen beheerder van, samen met hem en André Carell (de vader van Rudy) werden er gezellige avonden georganiseerd. Toen in 1950 de vraag kwam of ik samen met Kees Stet een avondvullend programma kon maken was dat ei genlijk de geboorte van het 'Alk- maars Theaterburo'. Tot het eind van de jaren vijftig deden Stet en Akkerman het samen. Nadien ging Akkerman alleen verder tot op de dag van vandaag (40 jaar). Zelf treedt Akkerman nog regelmatig met de zoon van Kees Stet, Marian ne van Wijk en Jan van Twuyver op. Mensen die allen hun sporen op artistiek gebied verdiend hebben. Akkerman praat de boel aan elkaar, introduceert artiesten en doet skets- jes. Er wordt veel opgetreden voor ouderen. Het aardige is dat Nico Akkerman veel van Noord Holland sieraden van Els Jongerling en Lia Wiersema. Lia heeft trouwens ook een kraam met schitterende poppen. Van Ine Veen kunnen we weer schilderijen verwachten met bladgoud en edelsteen en ook de man met de gedroogde tor ren, mineralen en opgezette spinnen is weer aanwezig. Jean Thomassen zelf is ook met werk aanwezig. Op 2, 3 en 4 december is 't Loo tot 21.00 uur geopend. Boeddha's en sculpturen uit Thai land en India. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Vanaf 27 november bent u winkelhof 't Loo weer welkom op de traditionele St. Nicolaasmarkt. Ook dit jaar heeft Jean Thomassen weer ge zocht naar een speciaal tintje voor deze manifestatie. Het accent ligt een beetje op sculpturen. Zo zijn er echte antieke sculpturen te koop. De oudste stukken dateren van 300 voor Christus en ko men uit het oude Griekenland. Er zijn ook Boeddha's en boeddhakoppen uit allerlei periodes. Japanse beelden in brons en houten sculptures uit India. Ze zijn voorzien van een uitgebreide be schrijving. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor hedendaagse kunst. Schitterend plexig- laswerk van Dirk van der Linden, een uitgebreid aanbod van keramiek o.a. gebruiks keramiek van pottenbakkerij de Mal en van Titi Gerritsen, maar ook van Gerda Jillissen en van Ellen Du- bach. Jan van Well geeft demonstraties van het zeefdrukken. Erg leuk om het eens in het echt te zien gebeuren. Er is een kraam waar niets te koop is. Dat is de speciale informatiekraam over Anna Pavlova. Hier kunt u uw handte kening zetten onder een petitie die tot doel heeft de laatste wens van de groot ste ballerina uit de geschiedenis te reali seren, in Rusland begraven te worden. Er zijn verder sieraden te zien van Pohl Chand. Zeer fraaie exclusieve stukken. Voor de kleinere portemonnee zijn de Een Japanse Boeddha.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1