Rij maar Robert Eenhoorn bij Double Stars Heiloo Oppositie schaaknieuws HSV Nieuws Damclub Heiloo Foresters Nieuws Schaatsenruilbeurs Zwemdiploma's Bridgclub Sans Atout Flashing Heiloo Ponyclub Heiloo e.o. Verhalenwedstrijd Kerstconcert Eensgezindheid Radiokerstveiling op radio Noordzee Montessorischool viert feest voor Unicef Meervogels handbal Bridgeclub Egmond Schaken in Limmen PAGINA UITKIJKPOST 16 DECÉMBER 1992 HEILOO - Robert Eenhoorn staat op de drempel van het honkbal-walhalla. Tussen nu en begin april weet hij of zij komend seizoen in de hoogste afdeling van de Amerikaanse competitie de Ma jor League zal uitkomen. Drie jaar gele den koos Eenhoorn voor een Ameri kaans avontuur en thans staat hij op de lijst van de veertig selectie-spelers. Be gin februari start de training in Fort Lauerdale waarna na zes weken de defi nitieve selectie van 25 spelers bekend zal zijn. Double Stars Heiloo is er in geslaagd om Robert^ Eenhoorn naar Heiloo te krijgen om van zijn ervaringen en alles wat hij heeft moeten doen en laten om dit te bereiken, te vertellen. Maandag 21 december om 20.00 uur is iedereen die dit wil meemaken welkom in de kantine van Double Stars Heiloo aan het Ven- newater. HEILOO - Met een knappe overwin ning op C. Jongkind maakte A. Slob duidelijk dat er zeer goed tegenspel no dig is om zijn ongeslagen status in ge vaar te brengen. De 2e op de ranglijst, E. van Etten, verloor helaas van P. Fol- kertsma, zodat Slob niet meer verdron gen kan worden van de le plaats. Onderin een gedrang om de degradatie plaatsen tu.ssen Niehaus, Ebregt, Maas, ^d. Werff en Ligthart. In de B-poule is Groot weer helemaal terug aan de top. De Jager verloor van een uitstekend spelende Lindenhovius, terwijl v.d. Werff sr. zich liet verrassen door Horninge. Uitslagen dinsdag 8-12: v. Hoek- Hassing 1-0, Sauer-v.d. Werff Zi-Zi Slob-Jongkind 1-0, Folkertsma-v. Etten 1-0, v. Lienen-Kerst 1-0, Heeringa- Alleman Zi-Zi, Kracht-Maas Z2-Z2, Ligthart-Niehaus Zi - ZiEbregt- Langereis 0-1, Bosma-Koenders 1-0. B-poule: Lindenhovius-de Jager 1-0, Alleman-Bos Zi-Zi^ v.d. Werff-Hornin- ge 0-1, Groot-Brink Z2-Z2, Manni- Obdam 1-0, Jonkheer-Beyers 1-0, Moll- v.d. Zwart 0-1, Plas-v. Stee 1£0, Kraaijenbrink-Vonk 0-1. Verder waren er voor de beide externe schaakteams goede successen te melden. In de altijd lastige uit-wedstrijd tegen Toren van Egmond speelde het 2e team een verdienstelijke 4-4, vooral te dan ken aan een zeer creatieve Niehaus die op zeer originele wijze zijn tegenstander klem zette. Het le team won van Castri- cum 3 met 41/2-31/2, en deze 2e overwin ning van dit team geeft de burger moed voor de rest van dit seizoen. HEILOO - De weergoden zorgden er voor dat de meeste wedstrijden werden afgelast, zo ook bij HSV. Het kantine- personeel had eindelijke eens een vrije zondag en kan zondag voor de laatste keer aan de bak, want dan gaat de win terstop in. Het laatste programma luidt: HSV 1 gaat uit naar S.E.W. 1, aanvang 14.30 uur; HSV 2 gaat uit naar SVW 3, aanvang 11.00 uur; HSV 3 gaat uit naar Purmerend 2, aanvang 11.30 uur. Maar denkt u nu niet dat HSV stil zit tijdens de winterstop. Hier een over zicht van de activiteiten tijdens de stop. 29 December: A-B-C junioren zaalvoet baltoernooi, plaats sporthal Het Venne- water aanvang 8.30 uur. Nieuwjaarsreceptie 1 januari van 16.00 uur tot 18.00 uur. U bent van harte Welkom. Zaterdag 2 en zondag 3 januari gaat het weer gebeuren voor de 12e keer het HS V-senioren zaalvoetbaltoernooi Aanvang op zaterdag 18.00 uur en op zondag 9.30 uur. En net zoals vorige ke ren zal de sporthal weer uit zijn voegen barsten van zoveel inzet, strijd en gezel ligheid. En natuurlijk speelt er zondaga vond een band. HEILOO - Van een Kerstsfeer was ge durende de negende ronde van de on derlinge competitie van D.C.H. bepaald geen sprake. Dammers leveren tot het bittere einde strijd en dat hoort ook zo. Zo ondervond ook André Valkering de gelukzalige hoogtepunten, maar ook de schokkende ervaring bij een hopeloze verliespartijDe musicus won eerder van de sterke De Boer. Ditmaal zat een uiterst gemotiveerde Niek Ursem de hoog genoteerde Valke ring het damleven uitermate zuur te ma ken. Als een ijzersterke bok op de haverkist bereikte Ursem een voordelige stand en schoof zijn opponent naar een verrassende nederlaag. Koploper Nico Ligthart blijft maar zijn punten pakken. Ditmaal verliepen de zaken echter minder gemakkelijk. De uiterst bekwaam schuivende De Boer, had lange tijd een riant uitzicht op een goed resultaat. De berekenende Lig thart profiteerde in het eindspel van een kleine fout van zijn tegenstander en pakte, welliswaar met de tong op de schoenen, de volle buit. De uitslagen waren: R. Koch-F. Schou ten 0-2, R. de Boer-N. Ligthart 0-2, A. Valkering-N. Ursem 0-2, M. Out-P. Heijne 2-0, C. Bijwaard-J. Kraakman 0-2, A. Kroon-L. Koersen 0-2, M. Houtenbos-C. v. Lieshout 0-2. HEILOO - Waren het afgelopen week end zeer veel wedstrijden afgelast, de wedstrijd van het eerste zondagelftal te gen S.E.W. in Nibbixwoud ging tegen veler verwachting in door. Voor beide ploegen was dit een belangrijke wedstrijd. Foresters zou bij winst een leuke stap richting middenmoot doen, S.E.W. had de punten hard nodig te neinde niet geïsoleerd op één der fatale plaatsen te belanden. De Foresters zet ten ook deze middag de opwaartse lijn in hun verrichtingen voort en slaagden er in via een verdiende 2-1 overwinning, beide punten mee naar Heiloo te nemen. Hoewel vooral in de laatste fase van de wedstrijd wederom nogal kwetsbaar, is er een duidelijke verbetering in spelop vatting waar te nemen. Vooral de beide spitsen, Aart de Jong (beide doelpunten kwamen van zijn voet) en Brian Kenton wisten het de S.E.W. achterhoede danig lastig te maken. Slecht met uiterste krachtinspanning waren beiden af te stoppen, enkele malen op te felle wijze. Vlak voor het einde van de eerste helft was de scheidsrechter genoodzaakt één van deze overtredingen met rood te bestraffen. Het verlies aan mankracht werd bij S.E.W. ruimschoots gecom penseerd met enorme inzet, echter De Foresters liet zich de kaas niet meer van het brood eten en kan zich gaan voorbe reiden op de ingelaste uitwedstrijd aan staande zondag in Purmerend tegen Purmersteijn, aanvang 14.00 uur. Voor de jeugd is het 22 december dan zo ver, het grote zaalvoetbaltoernooi in sporthal het Vennewater! De A, B, C, D, E en F junioren gaan weer strijden om de punten en de prijzen. Ongetwij feld zal dit jaarlijks terugkerend Fo resters jeugdfestival weer een enorm succes worden. Aan de organisatie zal het in ieder geval niet liggen, avonden hebben de commissieleden besteed aan het in elkaar zetten van een zodanige in deling dat spanning deze dag vol op de vloer en in de zaal aanwezig zal zijn. Het programma voor de selectie-teams luidt: zaterdag S.V.A.P. - Foresters 1 (14.30 uur) en zondag de twee ingelaste wedstrijden St. Adelbert 2-Foresters 2 (aanvang 11.30 uur) en Purmersteijn- Foresters (aanvang 14.00 uur). ALKMAAR - Zaterdag 19 december or ganiseert kunstijsbaan De Meent te Alk maar voor de tweede keer dit seizoen een schaatsenruilbeurs. De vorige keer moesten enkele bezoekers teleurgesteld worden, aangezien zij te laat arriveer den. Een zinvol advies derhalve: kom op tijd. De ruilbeurs begeint om 14.00 uur en eindigt om 15.15 uur. Er is geen markt meester aanwezig. Men moet zelf de waarde van de schaatsen bepalen. Evenmtueel kan men advies inwinnen bij sportshop Slikker. Voor deze alweer laatste ruilbeurs van dit seizoen is de en tree gratis. HEILOO - Zaterdag 12 december heb ben de volgende kinderen, die zwemles hebben genoten in 't Vennewater te Hei loo, afgezwommen. Voor het A-diploma: Femke Koppen, Sandra v.d. Plaat, Mary Mooy, Jessica de Bruyn, Larissa Brink, Rosaline Nieuwmeyer, Lotte Oudhuis, Inge Zo merdijk, Sander Robert, Corine Schol, Ariel Hays, Pascal Zwaan, David Vo gelpoel, Tom Manshande, Froukje den Nijs, Michele Bruin, Danny Haak, Bram Brandsma, Rixt de Jong, Sanne Dirkson, Joelle Oosterveld, Trude Wy- ers, Alexia Koch, Ellen v. Noort, Ra mon Tromp, Maaik Kareis, Niels Struik, Marijn Hoorn, Jarrin Min, Hester Jonk. Voor het B-diploma, Saskia Jansen, Charissa Jonker, Ilonka Brouwer, Ur sula Min, Thys v. Diepen, Joost Alexander Kleyn, Helen Moerman, Myrna Meyaard, Maarten Sommeyer, Robert Termes, Jorne Rol, Jelle Blak- born, Lisa Retnders, Savanna en Rens- ke Groot, Lion van der Horst, Dennes Reek, Marjolein Wittebrood. HEILOO - Uitslagen maandag 14 de cember: A-lijn: 1 Fam. Dolmans 61,7% 2. Haafkens-v. Zomeren 60% B-lijn: 1. Fam. Kaashoek 58,8% 2. Ds. Bakker- de Waal 55,8% C-lijn: 1. Ds. Hommes- Schouten 59,4% 2. Ds. Piersma-v.d. Pol8% D-lijn: 1 Krieger-Overtoom 67,2% 2. Fam. Maas 58,9% E-lijn: 1 Fam. G. Toby 64,6% 2. Mw. Visser- Keesen 64,2% F-lijn: 1. Ds. Hellemans- Harreveld 61,7% 2. Ds. Schuyling- Spruyt 55,8%. HEILOO - Flashing Heiloo Dames 1 heeft zaterdag in een zinderende wedstrijd de winst kunnen behalen. Met 57-55 waren de dames van coach Huib van Boven net te sterk voor de Dames van Amsterdam. De wedstrijd ging steeds gelijk op, bij de rust was de stand 26-24 in het voor deel van Heiloo. In de laatste 10 secon den haalde Esther van de Meer, met een goed afgeronde dribbel, de winst bin nen. Top-scoorster voor Heiloo was Sonja van Lieshout met 13 punten. Aanstaande zaterdag speelt Dames 1 weer thuis in de Vennewaterhal tegen Lisse, aanvang 18.30 uur, de toegang is vrij. Flashing Heiloo Heren 1 heeft in een af getekende wedstrijd van Epibratos met 78-51 verloren. Top-scorer voor Heiloo was Arno Junger met 16 punten. EGMOND - Uitslage van de wedstrijd voor recreatieruiters bij manege Groot: 1. Monique Hoogland, 124 p.; 2. Pim Lausberg, 123 p.; 3. Simone Baltus, 117 p.; 4. Paul van 't Vèêr 114+ p.; 5. Nan- da Pleging, 114 p. ALKMAAR - Openbare Bibliotheek Alkmaar, Cultureel Centrum De Vest en Boekhandel Zwaan en Ter Burg or ganiseren een verhalenwedstrijd. onder het motto ,Vestverhalen'. Iedereen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Alk maar of omgeving, kan meedoen. Een jury maakt de bekroonde inzenders be kend tijdens een feestelijke bijeenkomst in Cultureel Centrum De Vest op 17 maart 1993. De organisatie van de verhalenwedstrijd vindt plaats ter gelegenheid van de Boe- kenweel 1993, die van 10-20 maart ge houden zal worden. Het thema is deze keer Dagboeken, brieven en biogra fieën'. Het thema van de verhalen wedstrijd, Levensecht', sluit hierbij aan. De inzendingen worden beoor deeld door een jury bestaande uit Han- ny Alders (schrijver), Kees de Bakker (uitgever/directeur Uitgeverij Conser ve), Peter Brusse (schrijver/journalist), Maarten Mourik (dichter, publicist en oud-ambassadeur) en Mischa de Vreede (schrijver/dichter). De prijzen bestaan uit boekenbonnen ter waarde van 500,00, 250,00 en 150,00 die in gewisseld kunnen worden bij Boekhan del Zwaan en Ter Burg. Tevens zal op 17 maart een aantal eervolle vermeldin gen èn de publieksprijs bekend worden gemaakt. De drie winnende verhalen worden voorgelezen en de avond zal op geluisterd worden door twee leden van het Gemini-ensemble en een groep Zuidamerikaanse musici. Kaarten a 12,50 kunnen gereserveerd worden bij Boekhandel Zwaan en Ter Burg. Het verhaal mag maximaal uit 1200 woorden bestaan en moet zijn getypt met IZ2 regelafstand op A-vier for maat. De inzending dient te geschieden in zesvoud, waarvan slechts één exem plaar is voorzien van naam, adres, tele foon en geboortedatum. De verhalen over het thema Levensecht' moeten vóór donderdag 18 februari 1993 wor den gestuurd naar: Openbare Biblio theek Alkmaar, Heul 30, 1811 GL Alkmaar, t.a.v. mw. A. E. Bolsen- broek, onder vermelding van Restver halen' op de enveloppe. EGMOND - Op zondag 20 december wordt in Egmond-Binnen een bijzonder kerstconcert verzorgd in de Egmondse Adelbert-abdijaanvang 14.30 uur. Het concert wordt gegeven door het ge mengd koor Crescendo onder leiding van dirigent Jan Stam en het fanfare orkest van muziekvereniging Eensge zindheid onder leiding van Karei Bruin. De orgel- en pianobegeleiding is in han den van Cees Jonkers. De Adelbert-abdij is een unieke plaats voor een dergelijk concert. In het pro gramma komen oude en bekende kerst liederen voor. Bovendien is er samen zang en zijn er sfeervolle composities te beluisteren. EGMOND - Op tweede Kerstdag vindt er wederom de gezellige Radiokerstvei ling plaats. Dit bracht ons in de gelegen heid om voor de luisteraars weer een heel jaar lang, elke dag, radioprogram ma's te maken waaronder ook sport- verslaggèvingen, live-uitzendingen en goede doel actie's. Want Radio Noord zee draait op eigen gelden wat voor tkomt uit: contributies van onze medewerkers, donaties en natuurlijk de Radiokerstveiling Zoals waarschijnlijk weet is-ongeveer 7 .weken geleden onze zender ontvreemd, een grote domper voor ons, vooral fi nancieel gezien. Een nieuwe zendmast moet er komen, geen luxe maar bittere noodzaak! Ook zijn we bezig de legale status te bereiken. U begrijpt dat wij voor het komend jaar het geld hard no dig hebben! Iedere ondernemer kan samen met de luisteraars ons hieraan helpen, niet al leen in ons belang maar ook in het uwe! Hoe kunt u ons helpen? Simpel. U stelt iets (een artikel of dienst) beschikbaar. Wij komen dit, na uw telefoontje, bij u ophalen. Dit wordt tweede Kerstdag via de radio geveild. De telefonische bieders komen dan in de uitzending om een bod te doen. De hoogste bieder koopt het ar tikel of de dienst. De opbrengst komt ten goede aan de kas van Radio Noordzee. Voor informatie en/of opgave: 02206- 6356 of 072-150439. CASTRICUM - Op de Montessori- school in Castricum wordt op donder dag 17 december het jaarlijkse Unicef- feest gevierd. Het Unicef feest is op de Montessorischool inmiddels een begrip geworden. Al voor de 18e achtereenvol gende keer staat de hele school een dag lang in het teken van Unicef. Vóór en dóór kinderen worden allerhande spel letjes en muzièkaktiviteiten georgani seerd en wordt er een kerstmarkt geor ganiseerd om geld in te zamelen voor leeftijdgenootjes in derdewereldlanden, 's Ochtends zullen de verschillende klas sen van de Montessorieschool op het podium in de gemeenschapsruimte een aantal Nederlandse en niet-Nederlandse liedjes ten gehore brengen, 's Middags vindt er van 14.00 tot 15.30 uur een grote kerstmarkt plaats waarbij de kin deren allerlei eigengemaakte kerstver sieringen en kerststukjes aan de man zullen proberen te brengen. Ook kun nen er diverse leuke spelletjes en kleine wedstrijdjes gedaan worden, zoals bal gooien, ring werpen, grabbelen, en nog veel meer. Kortom, voor elk wat wils! Voor de lezers van de Uitkijkpost is het Uniceffeest, misschien een mooie aan leiding om eens éln kijkje te nemen bij het Montessorie onderwijs. Belangstel lenden worden dan ook van harte uitge nodigd om op donderdag 17 december van 14.00 tot 15.30 uur een kijkje te ko men nemen in de school (Koekoeks bloem 55, Castricum, tel. 02518-54888). AKERSLOOT - JHC, op papier een sterke tegenstander, nam in de eerste minuut de leiding, maar het herstel van Meervogels Dames 1 kwam na het stop pen van een strafworp door Susan Bron. De nummer twee van JHC had een passeerbeweging die menig Meervo- gelsspeelster tot wanhoop bracht. Mir jam Kerssens scoorde veel vanuit de hoek. Meervogels liet wel eens gaten in de verdediging vallen, waardoor de ruststand 10-7 werd. Na een moeizaam beging in de tweede helft, begon Meer vogels vooral door snelle aanvallen en kansen afmaken te bouwen aan een gro te overwinning op een tegenstander die veel aan techniek heeft verloren (18-9). Werd de uitwedstrijd door de dames ju nioren met één punt verschil gewonnen, afgelopen zondag lieten de junioren zien, dat hoewel er verdedigend wel eens wat aan mankeerde, er een stijgende lijn in de prestaties is. De onderhandse schoten van Laura Verzijde verrastten de Hugo-keepster. Deze wedstrijd ken merkte zich ook door sportiviteit. Zon der straf minuten werd deze wedstrijd afgesloten met een 15-7 overwinning voor Meervogels. EGMOND - Uitslag donderdag 8 de cember. A-lijn: 1. Bakker-Tromp 61,90%, 2. Maureau-Neefjes 58,93%. B-lijn: 1. ds. Glas-Imming 57,59%, 2. Schuit-Hollander 57,14%. C-lijn: 1. Imming-Schol 58,93%, 2. mw. Onrust- Van der Velden 57,59%. LIMMEN - Drie overwinningen plus één remise aan de borden, waar Lim men de zwarte stukken stuurde, bene vens eén bordzege van E. Kerkhof aan het achtste bord met wit hebben Vrede- burg 2 een nipte zege van 4Z2-3Zi opge leverd tegen Aris de Heer. Met in totaal twee zeges en een nederlaag hebben de Limmer reserves in hun bondscompeti- tie de kans op promotie dus nog in eigen hand. De bordzeges, behalve die van Kerkhof, kwamen van N. Hageman, G. Hes en J. Zentveld terwijl J. Limmen aan het eerste bord voor het belangrijke halve puntje zorgde. In de onderlinge A profiteerde G. Haf kamp van afwezigheid van het drietal aan de top door P. van der Heijdt klop te geven en aldus weer wat kansrijker uitzicht op de uiteindelijke prijsplaatsen te verkrijgen. Zonder nederlaag is er, na de verrassende winst van J. Tebbens op de al gepromoveerde F. Nijman, in de B-groep, nu in heel Limmen niemand meer. De frapperende krachtsinspan ning van Tebbens zal, wat mogelijke promotie van hem betreft niet baten, daar B. de Waard tegelijkertijd van R. Jagtenberg won en onbereikbaar blijft voor zijn concurrent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 8