Internationale Vrouwendag trok veel belangstelling in Kruispunt Batmobile in Buk Buk wmiïÈÈÊÈÊÊF Vakantiebeurs in De Ypsalon C. HACHMANG DAKDEKKER - LOODGIETER Maaike sssa 58e JAARGANG NO. 10 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO E N OMSTREKEN 10 MAART 1993 DRINGEND VERZOEK Diercnbtscfitminf Foresters Nieuws Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Mag ik even storen: Ik ben vandaag geboren, en ik wil u laten weten dat ik zal heten. Dit is slechts één voorbeeld uit de nieuwe geboorte-kollektie van Intercard. 1 infercsirtl Cursus 'Vrouw en Communicatie' bij Federatieve Vrouwenraad Voorjaarsconcert door Caecilia en Nijenburg Op vakantie met de Alliance Fran^aise Cocktail-concert door Savoy in Kruispunt UW Heiloo 12Vi jaar Boekenfeest bij boekhandel Deutekom Vier prijswinnaars bij juwelier Herman Kwaad dat ietsje meer service... simonpeek juwelier Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE Holleweg 19 072-335085 4S* A I 1/AC Makelaars Taxateurs o.g. verkoop-j, I ii -J yll J Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN iSS W Kantoor Zeeweg 20.1852CR Heiloo TAXATIES De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende ver zoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. Bij voorbaat dank! De redactie. Nn'fooLimmen— Castrieum Inspectie Heiloo e.o.: 072-335642. Vermiste en gevonden katten: 072- 616106. Honden en katten Heiloo en Limmen: 072-334316. Knaagdieren: 072-119998. Honden en katten Akersloot: 02513- 10079. Vakantie advies: 072-336180. Asiel (ook voor een adoptiehond om mee te wandelen): 072-114861. HEILOO - Jongstleden zaterdag werd door het eerte zaterdagteam een zeer goede prestatie geleverd door tegen ko ploper SRC thuis met 0-0 gelijk te spe len. Deze prestatie komt nog meer tot uiting als men weet dat SRC tot zater dagmiddag in totaal slechts twee ver- liespunten had! Komende zondag vindt de langzamer hand traditionele derby plaats. De Fo resters ontvangt op sportpark De Egelshoek plaatsgenoot HSV. Beide teams moeten dit seizoen met beschei den resulaten genoegen nemen, waarbij met nog vier wedstrijden te spelen, de roodgelen vier verliespunten minder hebben dan de mannen van Paul van de Hoogen. t De laatste wedstrijd eindigde na een ma tige vertoning in een gelijkspel, hopelijk zullen de ongetwijfeld talrijke toeschou wers ditmaal wel een kwalitatief goede wedstrijd voorgeschoteld krijgen. Hoe het resultaat ook zal zijn, na afloop kan in de kantine de wedstrijd nog eens besproken worden onder het genot van een drankje en live-muziek. De inmiddels om zijn prijzen befaamde verloting krijgt deze maal een wel zeer bijzonder tintje, twee ere-tribune plaat sen, vak 0 voor de zeer belangrijke en ongetwijfeld spectaculaire Europa-cup wedstrijd Ajax-Auxerre, zijn in het prij zenpakket opgenomen. Alleen dat al is een bezoek aan de Egelshoek aanstaan de zondagmiddag meer dan waard. Tenslotte vermelden wij nog dat ons voormalige jeugdlid en thans jeugdin- ternational Tristan Ooms een contract bij AZ heeft getekend. Iets waar we niet alleen Tristan van harte mee feliciteren, maar waar we als Foresters toch ook wel trots op mogen zijn. Het programma voor de selectieteams voor het komende weekend luidt: zater dag KBV 1-Foresters 1 (14.30 uur), zon dag Foresters-HSV 1 (14.00 uur) en Foresters 2-Spirit 2 (aanvang 11.00 uur). Goed tehuis gezocht voor Nicky, een gezellige rode kater voor ie mand met een tuin (9 jr.) Noekie, lieve zwarte schootpoes met witte onderkant, ook voor iemand met een tuin, maar zonder andere katten (10 jr.); Maartje, een zwarte poes (5 jr.); Vlekkie, een wit te kater met grijze vlekken (6'/2 jr.); Loesje, een cyperse poes met veel rod (6 jr.); Noraly, een zwart poesje met iets wit 9 maanden). Belt u gerust om meer bijzonderheden: 072-334316. Vermist Klein mager schildpadpoesje, donker bruin met beige, lange witte snorharen, 21 jr. De Wieken, Limmen; Donkerro de ongec. cyperse kater met geel bandje en witte vlooienband met bel en kokert je, 11 maanden, Keldercroftlaan, Hei loo. Inl.072-616106. Gevonden Zwarte poes met witte bef en voetjes, gele vlooienband, Vossenakkers, Hei loo, Zilver fazant, Westerweg/Zeeweg, Heiloo. Inl.: 072-616106. Oproep Wie wil af en toe tegen vergoeding van onkosten een kat verzorgen voor de die renbescherming? Inl.: 072-334316. DRUKKERIJ UITKIJKPOST B.V. RECHTE HONDSBOSSCHE LAAN 22 POSTBUS 68,1850 AB HEILOO TELEFOON: 072-330175 TELÉFAX: 072-335644 HEILOO - Het onderwerp 'Hoe gebrui ken we onze taal?' staat centraal tijdens de laatste cursus die de Federatieve Vrouwenraad Heiloo voor de zomerva kantie organiseert. Deze cursus 'Vrouw en Communicatie' gaat van start op donderdagmiddag 18 maart en wordt gegeven door Catharina de Haas, de al meerdere cursussen voor de Federatieve Vrouwenraad in Heiloo heeft verzorgd. Het wordt naast een bezinning over on ze alledaagse taal ook een filosofische verkenning. In zes bijeenkomsten van elk twee uur komen onderwerpen aan de orde als: de taal van het lichaam, taal en meta-taal, ons luisteren, de reclame en de boodschappen waarvan zij zich bedient. Steeds gaat het om de vraag welke relatie onze taal heeft met de wer kelijkheid. Ofwel: 'Wat zeg ik als ik iets zeg?' In afwijking van wat gebruikelijk was, wordt de cursus niet op donderdagoch tend, maar in de middaguren gegeven van 14.00 tot 16.00 uur. De eerste bij eenkomst is op donderdag 18 maart, de volgende steeds een week later, met uit zondering van de laatste: die vindt niet plaats op 22 april, maar op 29 april. Dit om ook de deelneemsters aan de cursus 'Vrouw en Communicatie' de gelegen heid te bieden deel te nemen aan de the mamiddag. 'Vrouw en Verzekering' die de Federatieve Vrouwenraad op 22 april verzorgt. De cursussen en bijeenkomsten van de Federatieve Vrouwenraad zijn toegan kelijk voor alle vrouwen uit Heiloo en omgeving. Dankzij subsidie van de ge meente bedragen de totale kosten voor de cursus 'Vrouw en Communicatie' slechts 30,-. Plaats van samenkomst is het Open Huis in Heiloo. Voor opga ve en inlichtingen kunt u bellen met me vrouw C.K. Overwater, tel. 072-335212, of Marijke van Overeem, td. 333776. De Federatieve Vrouwenraad is een samenwerkingsverband waarin alle- vrouwenorganisaties van Heiloo verte genwoordigd zijn. Doelstelling is het be vorderen van de deelname van vrouwen aan de maatschappij. HEILOO - Op 20 maart zullen ruim 120 enthousiaste muzikanten zich presente ren tijdens het jaarlijkse voorjaarscon cert van Heilooër Harmonie-Orkest Caecilia, met medewerking van Tam boer- en Majorettenkorps Nijenburg. Het bloeiende jeugdorkest van Caecilia, dat zo'n 50 leden telt, speelt een goed in het gehoor liggend programma, waar voor men heel hard gestudeerd heeft. Ook het A-orkest, bestaande uit 52 le den, haalt het nodige uit de kast om van dit concert iets moois te maken. Het ge heel wordt afgewisseld door rake klap pen op de trommels van Nijenburgh en een optreden door de majorettes. Deze avond benadrukt het samenspel tussen jong en oud, en de goede samen werking van Heiloose verenigingen. In de pauze is er de jaarlijkse loterij, met mooie prijzen. Het geheel speelt zich af in theater de Beun, de aanvang is 20.00 uur. De entree is 7,50, donateurs be talen 5,00. Het belooft een muzikale en vooral gezellige avond te worden. HEILOO - Voor honderdduizenden Ne derlanders is Frankrijk het ideale va kantieland: zon, zee, strand, bergen, leuke dorpjes, mooie kastelen, lekker eten... Het enige struikelblok is vaak de Franse taal. Het is dan ook geen wonder dat de Alliance Frangaise vaak gevraagd wordt naar speciale cursussen voor va kantiegangers. Voor velen zal het een leuke verrassing zijn te horen dat er van eind maart tot eind mei een snelle cursus vakantie- Frans wordt georganiseerd, voor men sen die wel wat 'school-Frans' kennen, maar in de praktijk daar niet echt mee uit de voeten kunnen. Als er voldoende liefhebbers zijn, komt er een ochtend cursus in Heiloo en een avondcursus in Alkmaar. Bel voor informatie: 072- 331622. HEILOO - Zondag 28 maart geeft Sa voy een cocktail-concert in 't Kruispunt, Frederica's Hof, Heiloo, aanvang 15.30 uur. Savoy bestaat uit zes vrouwen. Begeleid door piano of ge luidsband zingen zij drie- soms vier stemmig het licht genre. Het repertoire beslaat een tijdperk van 70 jaar. Savoy is een vocal group die met de juiste kleding en instelling zorgt voor een welkome afwisseling op praktisch elk evenement. Wat aanvankelijk een gelegenheidsgroep leek, ter opluistering van de Open Muziekschooldag in Hei loo, bleek een groep vrouwen met een frisse ambitie. Talloze feesten, bruilof ten en personeelsavonden zijn inmiddels van een kort optreden voorzien. Voor een ieder die belangstelling heeft dit eien Savoy cocktailuurtje bij te wo nen: kaarten a 6,00 zijn verkrijgbaar bij Bruna-boekhandel Avis, Stations plein, Sporthuis Johan Jansen, Kenne- merstraatweg, of via tel. 337225. Veel vrouwen luisterden maandagavond in het Kruispunt naar een optreden van het koor Indigo. HEILOO - Veel vrouwen kwamen maandagavond in 't Kruispunt bij el kaar om aandacht aan de Internationale Vrouwendag te schenken. Het thema was 'Grenzen vervagen'. Mevrouw J. Jongerius voerde gesprekken met een Poolse, een Nederlandse, een Ameri kaanse en een Turkse vrouw over hoe zij hun jeugd hadden doorgebracht, hoe zij zich in het huwelijk voelden ook m.b.t. de kinderen en hoe zij de toe komst zien en hun plaats in de maat schappij. Het geheel werd omlijst door het vrou wenkoor Indigo, dat op schitterende wijze liedjes uit verschillende landen ten gehore bracht. De volksdansgroep Pri- dini liet een aantal dansen zien. Am nesty International was ook met een stand vertegenwoordigd. Door de gesprekken met de vrouwen werd er een goede indruk verkregen van het leven van deze vrouwen en misschien brengt ons dat een stapje dichterbij elkaar. HEILOO - Op zondag 14 maart van 12.00 tot 17.00 uur organiseert Wijkve- reniging Ypestein een gezellige reis- informatiebeurs in haar Wijkcentrum De Ypsalon, De Hucht 4 te Heiloo. Aan deze vakantiebeurs zullen de vol gende organisaties hun medewerking verlenen: Reisbureau Holland Internati onal te Heiloo; ANWB, regiokantoor Alkmaar; VVV Heiloo; Kras Sterva kanties Alkmaar met busreizen; NZH- Travel, Alkmaar met busreizen en dag tochten; New Spirit Travel Heiloo; Safari Camper, Heerhugowaard zal met twee campers aanwezig zijn; diverse in formatiestands met landendocumenta tie, o.a. van Griekenland, lurkije, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, De nemarken, Portugal en Nederland. Po len wordt vertegenwoordigd door de Stichting Poolse gastfccdnnen. Volks dansgroep Pridini verzorgt een optre den met Grieks/Turkse dansen om 15.00 uur en staat tevens met een stand. Er is een stand met informatie van Zon- nestudio Sunrise, Stationsplein, Heiloo en informatie over Camping Patersven in Brabant, onlangs aangekocht door Rob en Marian Scholte uit Heiloo. Gedurende de hele middag zullen er vi deobanden worden afgespeeld zowel van de diverse landen als van Eurodis- ney. Folders worden uitgedeeld door Disneyfiguren in de betreffende kle ding; via Brasserie Wildschut te Heiloo worden internationale hapjes verzorgd. Wijkvereniging Ypestein zelf verkoopt het bekende spel Rondje Heiloo (tegen de beursprijs van 25,00). Namens de gemeente Heiloo wordt de maquette tentoongesteld van het ver volg van de bouw van Ypestein. Deze maquette was onlangs nog te zien in het gemeentehuis. Zoals u ziet is er genoeg zonnige informatie aanwezig om vast wat ideetjes op te doen voor het nade rende vakantieseizoen. Deze beurs is toegankelijk voor alle inwoners uit Hei loo en omgeving en de toegang is gratis. HEILOO - Op donderdag 25 maart wordt de jaarvergadering -tevens jubi leumviering - van de stichting Unie van Vrijwilligers (UW) gehouden in verzor gingshuis De Loet. We nodigen u van harte uit voor de receptie. Van 16.00- 17.30 uur is er gelegenheid tot feli citeren. We willen u deze keer graag over de projecten van de UW bij verzorgings huis De Loet info.rmeren. Vanaf het be gin in 1980 is De Loet nauw betrokken geweest bij het werk van de UW. De eqfste vriendschappelijke contacten kwamen daar na goed overleg met alle belanghebbenden tot stand. Op dit mo ment worden 11 mensen in De Loet be zocht door onze vrijwilligers. De Soos in De Loet is in maart 1980 gestart. Het was meteen een schot iifde roos. Er werd begonnen met kaart- en andere spelletjes, maar al gauw werd Bingo favoriet en dat is het nog steeds. Bij de regelmatig gehouden fancy-fairs wordt graag gebruik gemaakt van de medewerking van de vrijwilligers. Het begeleiden van de mensen naar spe cialist, fysiotherapeut of ziekenhuis be hoort ook vanaf het begin bij het UVV- werk. Het gaat dan om mensen uit de beide .verzorgingshuizen en om zelfstan dig wonende ouderen. Twaalf UVV-ers zetten zich hiervoor in. In 1986 is het theeschenkproject gestart met 28 vrijwilligers. Iedere avond bie den enkele UVV-ers de bewoners in de verschillende vleugels van het gebouw iets te drinken aan. Er ontstaan op die manier leuke contacten, die van biede zijden gewaardeerd worden. Op dit mo ment zijn hier 40 vrijwilligers actief. In Heiloo zijn nu in totaal 150 vrijwilli gers bij de UW werkzaam, die probe ren door het onderhouden van inter menselijk contact de dienstverlening aan inwoners van Heiloo gestalte te ge ven en dat continu, door de afgelopen \2Vi jaar heen tot in de toekomst. Heeft u interesse in ons UVV-werk en wilt u meer informatie? Bel dan direct met mevr. A.J. de Groot, tel. 332626, of mevi. E.J.E. v. Tuyl, tel. 02205-1990 (graag tussen 17.00 en 19.00 uur). HEILOO - Deze week start de nationale boekenweek, welke duurt tot en met za terdag 20 maart. Dat betekent dat het bij Boekhandel Deutekom aan de Hee- renweg - naast 't Loo - zo mogelijk nog voller is in de schappen en op de plan ken. Vele nieuwe titels, speciale uitga ven en veel meer zo lang het maar met boeken te maken heeft, kan men bekij ken en natuurlijk aanschaffen. Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer een speciaal geschenk tijdens de boekenweek. Willem Frederik Hermans schreef 'In de mist van het schimmen rijk', een boekje met fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karei R. Bij aanschaf van boeken ter waarde van 19,50 of meer ontvangt deze publica tie van Hermans gratis. Maar er zijn meer speciale acties. Bij voorbeeld de speciale uitgave in op dracht van de Libris Boekhandels in Nederland, tot welke organisatie Deute kom ook behoort. Nelleke Noordervliet schreef het essay 'Ik kan het niet langer verbergen', hetgeen handelt over liefde, liefdesbrieven en de taal. Een bijzonde re uitgave voor een kleine prijs. Geheel gratis heeft iedereen onlangs de Boekenweek-uitgave van de Libris- krant in de brievenbus ontvangen. Daarin naast informatie over de bo venstaande boekjes ook een opsomming van vele nieuwe publicaties in allerlei genres: literatuur, ontspanning, reizen, wetenschap enzovoort. Wie de Libris- krant gemist heeft kan in de winkel wel licht nog een exemplaar verkrijgen. Dat is des te meer interessant aangezien in de krant een prijsvraag is opgeno men, waarmee men kans maakt op een Libris-bon ter waarde van maximaal 1.000 gulden. In totaal is er 11.000 gul den aan bonnen in het prijzenpakket opgenomen. Losse deelnameformulie ren zijn in de winkel verkrijgbaar. Tenslotte kan men bij Boekhandel Deu tekom terecht voor het in boeken opge nomen werk van illustrator Jaap Lamberton. Hij ontving immers de Li bris Woutertje Pieterse Prijs voor zijn illustraties in 'Een heel lief konijn', waarvan de tekst geschreven werd door Imme Dros, die in 1988 deze prijs ook al eens won. Andere winnaars zijn o.a. Toon Teilegen en Paul Biegel. De laatste is overigens aanstaande zondag te beluisteren in Theater Dibbes te Akersloot (14.30 uur; inlichtingen 02513-13447). Kortom, als lezen je lief is, kom je ogen te kort tijdens het boekenfeest, dat van daag start bij Deutekom. Gelukkig is een boek geduldig: het laat zich ook na de boekenweek nog even gemakkelijk lezen. Een andere kijk op Indonesië HEILOO - De heer en mevrouw Linck, leden van de afdeling Heiloo van het Ni- von, hebben vorig jaar een reis door In donesië gemaakt, waar zij onder meer een bezoek hebben gebracht aan het ei land Siberut, gelegen in de Indische Oceaan voor de westkust van Sumatra. Een reisdoel, waaraan door de meeste toeristen wordt voorbijgegaan, niet we tend dat ook dat een onderdeel vormt van het zo veelzijdige en altijd verras sende land. Zij verbleven enkele dagen in een van de 'uma's' -gemeenschaps huizen- die daar midden in het tropische regenwoud zijn gelegen en maakten het dagelijkse leven van de bewoners van nabij mee. Na afloop van de algemene ledenverga dering van de afdeling op woensdag 17 maart zal Frits Linck een keuze uit hun dia's van deze afgelegen en in veel op zichten nog primitieve samenleving la ten zien en vertellen over hun ervaringen aldaar. Hoewel het verblijf te kort was om. een zo veelzijdig moge lijk fotografisch verslag te maken, zijn er voldoende interessante momenten vastgelegd die het toelichten waard zijn. Dit deel van de avond is niet alleen voor de leden, maar ook voor andere be langstellenden toegankelijk. Aanvang 21.00 uur. De toegang is vrij. HEILOO - Vorige week zijn de win naars bekend geworden van de prijsvraag van Pulsar Horloges, die in het najaar van 1992 ondermeer door de Heilooër juwelier Herman Kwaad werd gehouden. Wie bij ju welier Kwaad een Pulsar horloge kocht kreeg een deelnemersformu lier. Daarop moest op bij Pulsar horloges passende wijze een slagzin worden afgemaakt. Vorige week vrijdag werden de vier winnaars door het echtpaar Kwaad niet alleen in de bloemetjes gezet, maar kregen zij ook nog een Pulsar dames- of herenhorloge. De win naars waren: dhr. Hopman uit Castricum, mw. Zijlstra uit Hoorn, mw. Pepping uit Egmond aan den Hoef en mw. Swart uit Akersloot. Op de foto de prijswinnaars samen met de heer en mevrouw Kwaad. C SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 N l - Schilderwerken, wandafwerking - Kwaliteit en vakmanschap - Eerlijk advies en kosteloze offerte HEILOO - Zaterdag 13 maart zal Bat mobile op de bühne van jongerencen trum Buk Buk spelen. In het voorpro gramma staat Riff Raff. Entree is 10,00, aanvang 21.00 uur. Batmobile is een Rotterdamse/Bredase psycho-rockabillyband en timmert sinds 1983 stevig aan de weg. In de hoogste versnelling scheuren zij door Europa en hebben al een aantal spetterende optre dens gegeven in Nederland, België, Duitsland Zwitserland, Oostenrijk en Engeland. Batmobile bestaande uit: Jeroen Haar- mers, zang/gitaar, Eric Haamers, zang/ contrabas, Johnny Zuidhof, drums/ junglescreams, heeft al heel wat platen gemaakt. Waaronder de uit 1991 af komstige 'Sex Starved' en hun meest re cente CD 'Hard Hammer Hits'. Op het podium gaat Batmobile tekeer als een nest jonge honden en laat ook de men sen die minder bekend zijn met het rockabilly-genre door het plafond gaan. In het voorprogramma zal Riff Raff op treden. Wanneer Riff Raff het podium bestijgt gaan de Dr. Martens flink te keer. Deze vierkoppige formatie speelt voornamelijk pretpunk, dit in de stijl van de Toy Dolls, de Boegies en The Ex ploited. Deze echte pogoband met een Stationsweg 85A - Heiloo - Telefoon 072-335730 massa aan-power en beweging zal je een leuke en gezellige avond bezorgen. Bat mobile is na enkele jaren weer terug bij Buk Buk voor een dyna misch optreden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1