f t I Limmen Bestuur Hortus Bulborum zoekt nieuwe vrijwilligers Franse softbalploeg op bezoek bij BSC Double Stars Heiloo n Alkmaarse Sportbeurs Atletiek zet z'n beste beentje voor op beurs Bridgeclub Egmond Concert in Slotkapel Damclub Heiloo Edelstenen en pakhuizen Alleenstaande moeders IJsclub Egmond Kom in de kas Open dag agrarisch Akersloot Flashing Heiloo DRINGEND VERZOEK Rabo poldertrimloop bij Meervogels '60 Meervogels handbal AV Trias SV Oppositie Bridgeclub Sans Atout SV de Vrijheid Telefooncirkel viert 12V2 jarig bestaan Hulp voor vluchtelingen Solistenmiddag Excelsior Schaken in Limmen Politieberichten TTV Limmen Promotieteam zoekt uitbreiding PAGINA 12 UITKIJKPOST 31 MAART 1993 ALKMAAR - Sport, sport en nog eens sport. Voor topsporter, amateur en toe schouwer. Wie sport leuk vindt om te doen of om naar te kijken mag de 2e Alkmaarse Sportbeurs niet missen. Op vrijdag 2 april wordt de Sportbeurs om circa 20.00 uur geopend door René van der Gijp. Deze (ex-)topvoetballer die heeft gespeeld bij Sparta, Feyenoord, PSV, Heerenveen en het Nederland Elf tal en staat bekend om zijn grappen en grollen. De Alkmaarse Sportbeurs staat voor ontspanning, amusement en infor matie met en over sport. Men kan de Sportbeurs verdelen in een aantal on derdelen: De beurs, het podiumpro gramma, de activiteiten en de tentenshow. De Alkmaarse Sportbeurs is er voor jong en oud. De sportbeurs opent vrij dagavond om 19.30 uur haar deuren. Op zaterdag en zondag is de sportbeurs geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De en tree bedraagt 5,00; kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Iedere beta lende bezoeker krijgt bovendien een gratis kopje koffie of thee. Meer infor matie over de 2e Alkmaarse Sportbeurs vindt u in de Sportbeurskrant die vol gende week huis aan huis bezorgd wordt samen met Alkmaar op zondag. Deze Sportbeurskrant kunt u bovendien vin den op vrijwel alle sportaccommodaties in de wijde omtrek. Op zondagmorgen 4 april om 11.00 uur wordt in het buitenland van De Hoorn- se Vaart een unieke demonstratie gege ven. Visliefhebbers, jong en oud, kunnen zien hoe ratelende en zigzaggen de kunstvisjes door het water gaan, hoe men met een bellyboot kan vissen en de nieuwste vliegvismethodes bekijken. De demonstratie wordt verzorgd door Han dy Fish uit Heiloo samen met de Snoekstudiegroep Nederland/België. Ter gelegenheid van de 2e Alkmaarse Sportbeurs is er een leuke teken wedstrijd. Voor jong en oud. Teken je favoriete sport en win een Kofa Spruyt Waardebon. Er zijn 3 categorieën: tot 10 jaar, tot 16 jaar en alle leeftijden. De tekeningen moeten worden ingeleverd op zaterdag 3 april in de stand van Kofa Spruyt Intersport. De prijsuitreiking is zondagmiddag om 16.45 uur. ALKMAAR - Wederom zal de atletiek- sport ruimschoots vertegenwoordigd zijn op de Alkmaarse Sportbeurs, die dit jaar voor 2, 3 en 4 april op het pro gramma staat. De atletiekverenigingen uit het noorden van Noord-Holland, Trias, Hera en Hylas, zullen zich van hun sportiefste kant tonen, daarbij on dersteund door de Koninklijke Neder landse Atletiek Unie. De beursbezoeker maakt kans op een sportieve sport-zonnebril wanneer hij/zij de vragen in de atletike-kwis foutloos weet te beantwoorden. Ook over diverse atletiekmaterialen zijn vra gen opgenomen. De meeste van die ma terialen zullen bij de stand worden opgesteld. Een aantal actieve atleten van de verenigingen zal waar nodig een toelichting geven. Ook de beursbezoekers die specifiek geïnteresseerd zijn in de topatletiek ko men aan hun trekken. In de stand wor den videobeelden vertoond van de Olympische Spelen 1992 en de Wereld Jeugdkampioenschappen, waarbij de jeugdatleten tot prima resultaten kwa men, inclusief drie medailles. Vanzelfsprekend is in de atletiekstand uiteenlopende informatie over de atle- tieksport beschikbaar. Naast gegevens over de plaatselijke verenigingen is ook meer algemene informatie over atle- tieksport aanwezig. Kortom, de beurs biedt voor elk wat wils, van atletiekbe- wonderaar tot atletiekbeoefenaar, en van recreatieve hardloper tot de 'Ellen van Langens'! Damesbridgeclub Sans Atout HEILOO - Uitslagen woensdag 24 maart: A-lijn: 1. Slob-Hommes 60% 2. Tuinstra-Tuinstra 59.6% B-lijn: 1. Fijma-v.d. Wiele 66.7% 2. Toby-Toby 56.7% C-lijn: 1. Hoff-Admiraal 67.5% 2. Otte-Belleman 60% D-lijn: 1. Meijk- v.Seeventer 56% 2. Harreveld-Roest 55% EGMOND - Uitslag 23 maart: A-lijn (gem. 112): 1. Hopman-Liefting 142, 2. Bakker-Tromp 131, B-lijn (gem. 112): 1. dms. Huiberts-Druiven 139, 2A. mw. v.d. Heijden-Dekker 127, mw. Schut-de Waard 127, C-lijn (gem. 112): 1. mw. Motta-Krijnen 139, 2. dms. Glas-v.d. Pol 126. Eindstand 4e periode: A-lijn: 1. Rasch- de Waard, 2. Huibert-Baltus, B-lijn: 1. fam. Visser P., 2. mw. v.d. Heijden- Dekker P., C-lijn: 1. mw. Motta- Krijnen P., 2. dms. Glas-Imming P. EGMOND - Op zondag 4 april treedt op in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef de sopraan Maria van Dongen. Zij wordt aan de vleugel begeleid door Peter Besseling. De lyrische Sopraan Maria van Dongen kreeg haar opleiding aan het Maas trichts Conservatorium en de Opera Studio van de Nederlandse Opera. Na haar opleiding studeerde zij bij Christi na Deutekom en momenteel bij me vrouw Pauline Tinsley in London. Zij vertolkte een groot aantal opera-rollen in heel Europa. Naast haar vele radop- opnamens is zij regelmarig te beluiste ren op grote concert-podia. De pianist Peter Besseling studeerde hoofdvak piano aan het Hilversums Conservatorium. Hij sloot daarna zijn opleiding af met een staatsexamen. Hij is nu werkzaam als begeleider aan de Amsterdamse School voor de Kunsten, faculteit Muziek. Hij treedt regelmatig op met zangers en met strijkers en bla zers en als begeleider van koorconcer ten. Op het programma: Schumann, Chopin (piano-solo), Tschaikowski, Hahn en Tosti. Het concert begint om 15.00 uur, de toegangsprijs is 10,00. De ver warmde kapel is om 14.00 open en dan al staat de koffie klaar. Ook in de pauze is er koffie (met koek) en dit is alles bij de prijs inbegrepen. U kunt telefonisch reserveren: 02206-2033 of 02206-2387. HEILOO - De onderlinge competitie bij de Heilooër D.C.H. is op een oor na ge vild. De hoofdprijs is middels de over tuigende machtsgreep van Nico Ligthart reeds weken vergeven. Toch strijden de heren dammers nog ongebroken om de positie op de ranglijst te verbeteren. Zo pakte de constant presenterende Frans Schouten in de eerste groep een prachti ge derde plaats door de tegen vormver lies vechtende voorzitter Jan Kraakman te verslaan. In groep twee zit nog wel volop span ning, omdat daar de strijd om de titel nog niet helemaal gestreden is. Koplo per André Valkering kwam niet in actie, maar zijn directe belager Robert Koch wel. Deze hield zijn kansen in de con frontatie met nummer drie, Niek Ursem goed in de peiling. Lange tijd behield Ursem in deze slopende botsing het beste van de partij, maar een fout in het eindspel deed hem toch nog de das om. De uitslagen waren: J. Kraakman - N. Ligthart 0-2, R. Koch - C. Bijwaard 2-0, N. Ursem - M. Houtenbos 2-0, F. Schouten - J. Kraakman 2-0, M. Hou tenbos - A. Kroon 2-0, N. Ursem - R. Koch 0-2. Op vrijdag 2 april speelt de damclub Heiloo tegen de damvereniging Bergen haar laatste wedstrijd in de competitie van de Kennemer Damkring. Gelijktij dig vindt in de sporthal 't Vennewater de slotavond plaats van deze regionale competitie. De kampioen DOS uit St. Pancras neemt het dan op tegen De Broeikas uit Akersloot. Indien het Hei loo gelukt om Bergen te kloppen, kan DCH nog aanspraak maken op een der de plaats. De aanvang van deze dam- happening is vastgesteld om 19.30 uur. HEILOO - Twee zeer verschillende on derwerpen staan bij het Nivon/Heiloo het komend weekeinde op het pro gramma. Op vrijdag 2 april houdt mevrouw Nijenhuis-Ballintijn uit Amstelveen een lezing, geïllustreerd met dia's over het verwerken van edelstenen tot sieraden. Voorts is er een kleine tentoonstelling van geslepen stenen en sieraden. Plaats: Open Huis, aanvang: 20.00 uur. Kos ten: leden Nivon en Werkgroep geologie 2,00: overigen 4,00 p.p. Op zaterdag 3 april houdt de heer L. Witte uit Amsterdam een lezing, eve neens met dia's, onder de titel: "Van Pakhuis tot Woonhuis". Het is het ver haal van de 18e eeuwse pakhuizen aan het Entrepotdok in Amsterdam die, met behoud van de historische gevels, wer den verbouwd en omgetoverd tot woon huizen. Aansluitend aan deze lezing zal op 18 april de heer Witte een rondlei ding verzorgen langs deze pakhuizen en door de Plantagebuurt: daarna zal nog een bezoek worden gebracht aan de Amsterdamse Hortus. Plaats: Open Huis; aanvang 20.00 uur. Kosten: Ni- vonleden 2,00; overigen 3,50; jeugd 1,00 p.p. Het team van Savigny met staande vierde van links Leonie Presburg en geheel rechts George Presburg. HEILOO - Ter voorbereiding op het softbalseizoen brengt het Franse Savig ny een bezoek aan Heiloo. Het komend weekend wordt er samen met Double Stars Heiloo een trainingsweekend be legd op het complex aan het Ven newater. Savigny bereikte vorig jaar een tweede plaats in de Franse competitie en mocht door dit resultaat deelnemen aan de Eu ropese bekercompetitie en bereikte daar achter de Nederlandse en Italiaanse deelnemers een zeer verdienstelijke der de plaats. Coach Dominique Martin, te vens assistent coach van het nationale team honkbalscheidsrechter, is de alles- regelaar voor Savigny. Gezien het niveau in Frankrijk neemt Savigny de laatste jaren de wijk naar Nederland voor de voorbereiding op het seizoen. De contacten met Nederland zijn ontstaan door het feit dat Leonie Presburg, oud-speelster van Heiloo, vanwege haar werkzaamheden in Frankrijk verbleef en daar het afgelo pen seizoen deel uit maakte van de se lectie van Savigny. Daardoor .kon het gebeuren dat de bondscoach George Presburg meerdere gasttrainingen voor Savigny heeft gezorgd. Aan het trainingskamp zullen bondsco ach George Presburg en coach van het Nederlands team (en oud-speelster van Heiloo) Linda Landwehr hun medewer king verlenen. Naast het komend wee kend in Heiloo, waar op zaterdag om 18.00 uur en op zondag om 13.00 uur (double-header) wedstrijden gespeeld zullen worden tegen Double Stars Hei loo, komt Savigny in het Paasweekend wederom naar Nederland om op 10 april deel te nemen aan een toernooi bij The Herons en op 11 april aan een toer nooi bij Alcmaria Victrix. ALKMAAR - Bij de Fiom in Alkmaar is nog plaats in de groep voor al leenstaande moeders met jonge kinde ren (tot 6 jaar). Wanneer een moeder de kinderen alleen opvoedt, kan ze met al lerlei vragen en soms problemen te ma ken krijgen. De groep biedt de mogelijkheid om hierover met andere vrouwen te praten. De groep bestaat uit maximaal 8 vrou wen en wordt begeleid door 2 maat schappelijk werksters, Gerda Andriesma en Aartje de Boer. De groepsbijeenkomsten zijn wekelijks op woensdagochtend van 9.30 tot 11.15 uur op het Fiom-bureau in Alkmaar. Voordat iemand kan deelnemen aan de groep, vindt er een kennismakings gesprek plaats met de 2 begeleidsters. Voor een afspraak of informatie kan men bellen naar het Fiombureau, Van der Meijstraat 6 in Alkmaar, tel. 072-118812. «SJfSSSS <8S3S -\w\ww» Xv-X- .Xvav.v.v.v Het vierde herent earn van Effect, dat onlangs de titel veroverde. EGMOND - Voor alle schaatsliefheb bers van Egmond en omstreken hebben Paul Tabak en Cees Groot IJsclub Eg mond opgericht. Onder het motto "al les mag, niks moet" proberen de Egmonders zowel trimmers als fanatie kelingen naar ijsbaan De Meent te lok ken. Hoofdtrainer Paul Tabak, in het bezit van het schaatstrainer-diploma A, heeft al ruime ervaring in het professio neel begeleiden van opkomend talent, 's Zomers wordt er op woensdagavond in het duin gelopen, maandagavond op de weg gefietst en vrijdagavond is het mogelijk snelle rondjes te racen op de wielerbaan te Alkmaar, 's Winters is het mogelijk ëen KNSB-licentie te krijgen, zodat iedereen allround-wedstrijden en marathons kan rijden op ijsbaan De Meent, 's Zomers zal er ook beach- volley worden gespeeld. Zowel leden als sponsors zijn weer welkom. Informatie: tel. 02206-7167. HEERHUGOWAARD - Met de lande lijke manifestatie 'Kom in de kas' willen de tuinders een rechtstreekse dialoog op gang brengen met de bezoekers over de gebruikskwaliteiten van hun produkten. In kassen waarin voedingsgewassen groeien, zal men ingaan op de culinaire kwaliteiten en op de bedrijven waarin sierteelt wordt bedreven, besteedt men aandacht aan de geur in het steeds nog groeiende assortiment. In de verschillende kassen waarin voe- dingstuinbouw wordt bedreven, zullen onder meer proeverijen worden gehou den van verse en bereide groentesoor ten. Behalve dat de telers aandacht schenken aan smaak en geur in de mo derne glastuinbouw, zullen zij ook in gaan op de milieuvriendelijke teeltmethoden. Op zaterdag 3 april kan men van 10.00 tot 16.00 uur terecht in Heerhugo- waard, waar aan de Altonstraat zes be drijven hun kassen openstellen. AKERSLOOT - Zondag 4 april van 10.00 tot 16.00 uur heeft iedereen uit de omgeving weer de mogelijkheid Agra risch Akersloot van dichtbij te bekij ken. Het L.T.B.-bestuur, die de organi satie in handen heeft, heeft 7 bedrijven bereid gevonden hun medewerking te verlenen. Deze bedrijven worden vanaf de weg zichtbaar gemaakt door middel van een rood-wit-blauwe wapperende vlag. Dankzij de plaatselijke bank en di verse toeleverende bedrijven is er een boekje gemaakt met plattegrond en be- drijfsbeschrijvingen. De route kan zowel Noord-Zuid als an dersom gemaakt worden. Als men op Klein-Dorregeest wil beginnen hebben we als eerste de manege in 't Klein, met paarden en ponies. Op deze dag mogen ■kinderen tot 12 jaar gratis ponyrijden. Over Klein-Dorregeest richting Aker sloot komen we bij het Gemaal Limmen 1879, een bezienswaardigheid. Zeker als het gemaal deze open dag regelmatig in werking zal worden gezet. Via de Bos weg komen we bij de Kerklaan waar de deuren van een vleesveestal open staan, met als eigenaar slager Louter uit IJ- muiden. Dan gaan we naar de andere zijde van de Geesterweg, naar de Hoogegeest, waar het melkveebedrijf van Thomas en Janet Sander, deze winter nieuw ge start, u opwacht. Via de Hoogegeest ko men we dan aan de Buurtweg 43a van Hans en Carla Sander met melkvee, schapen, ponies en een varken. Nog meer naar het zuiden, naar de Startin- gerweg komen we bij een modern kas- senbedrijf van Leliekwekerij Kerssens. Hier wordt gewerkt met een klimaat computer die luchtvochtigheid, tempe ratuur, lichtinstelling enz. allemaal automatisch regelt. Als laatste bedrijf weer een veehouderijbedrijf met melk vee en schapen van de fa. J. J. Blokker en Zn., dit bedrijf is gelegen aan de Startingerweg 4, juist over de Akerslo- terbrug. Op elk bedrijf zijn mensen aanwezig om uw vragen te beantwoorden en er zijn overal boekjes, folders en informatie materiaal aanwezig. HEILOO - Vrijdagavond verloor Heren 1 van Flashing-Vlotman haar uit wedstrijd tegen Epibrotos 1 uit Haar lem. Heiloo kon tot de zevende minuut de oude rotten uit Haarlem bijhouden, maar daarna konden de slim spelende Haarlemmers uitlopen naar 30-13. Flas hing herstelde zich nog wel maar met de rust stond het 40-20 voor Epibratos. Na de rust ging het steeds gelijk op, de mannen van Flashing-Vlotman scoor den nu regelmatiger, maar de Haarlem se routiniers waren fysiek sterker en konden op kracht bij blijven. De eindstand werd 77-60 voor Epibratos. De dames van Flashing-Vlotman moes ten zaterdagavond in de dames van de B.V. Lely hun meerdere erkennen. De eerste helft ging gelijk op, er werden aan beide kanten opgelegde kansen ge mist, waardoor de rust bereikt werd met gelijke stand, 28-28. In de tweede helft lieten de Flashing Dames zich geheel wegspellen en werden onnodige overtre dingen gemaakt, waardoor Anita Fei- jen, Ester van der Meer en Jacqueline Schipper voortijdig met 5 P's naar de kant moesten. Flashing-Vlotman ging steeds slechter spelen, combinaties klopten niet meer en schoten misten hun doel. Met een eindstand van 57-73 wer den de douches opgezocht. Aanstaand weekend speelt Dames 1 op vrijdag-avond uit tegen de B.V. Amsterdam. Heren 1 speelt thuis in de sporthal het Vennewater op zaterdaga vond tegen HOC uit Heemstede, aan vang 18.30 uur. De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende verzoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. AKERSLOOT - Zondag 4 april start de laatste Rabopoldertrimloop van het sei zoen '92/'93, die de handbalvereniging Meervogels '60 organiseert. De serie van zes trimlopen trokken ook dit sei zoen weer vele deelnemers. Hopelijk is het zondag 4 april lekker trimweer, want de laatste paar keer was het weer bizar en waren er niet veel deelnemers aan de toch leuke trimloop. Ook deze laatste trimloop benut de AMAK om tijdens de 8 km zijn clubkampioen schappen te houden, een reden temeer om ook te.komen. Het parcours loopt weer langs vele mooie plekjes van ons dorp en nu in het voorjaar zijn er vele leuke lentebodes te zien. De afstanden zijn: 4, 8 en 14 km. De inschrijving is vanaf 9.00 uur in de kantine van de handbalvereniging aan de Boschweg, waar om 10.00 ook de start is. Kleed- en douchegelegenheid is aanwezig. Deze loop geldt voor het trimloopboek- je van de KNAU. De eerste drie, de eerste veteraan, de eerste dame en de eerste jeugdige beneden de 14 jaar van elke afstand worden beloond met ere metaal. Inschrijfgeld: tot 17 jaar 2,00, 17 jaar e.o. 3,00; met aanden ken resp. 3,00 en 4,00. Voor meer inlichtingen: G. Veldt, tel 02513- 15081. AKERSLOOT - De heren junioren van Meervogels speelden een stugge eerste helft tegen CSV, waarbij de ploeg uit Castricum verdedigend alle zeilen moest bijzetten en aanvallend zeer zwak was. Meervogels profiteerde niet zo sterk, bij rust was de voorsprong slechts 5-4. Vlak na de rust scoorde Jeremy Duin een hat trick. Helaas moest hij later met een blessure uitvallen. De aanvallen van Mewervogels werden in het tweede be drijf goed georganiseerd en de CSV- verdediging werd vele malen gepas seerd. Na een sportieve strijd was de 17-8 zege voor Meervogels een feit. HEILOO - Afgelopen zondag organi seerde atletiekvereniging Trias haar on derlinge veldloopkampioenschappen als afsluiting van het winterseizoen. Door de prima weersomstandigheden was het goed toeven op het parcours dat was uitgezet in het park rondom de slede heuvel. De atleten zorgden in de meeste categorieën voor leuke wedstrijden. Bij de dames ontstond een spannende strijd tussen de veteranes Erna Hopman en Marja de Moei, die laatstgenoemde uiteindelijk in haar voordeel wist te beslissen. De negen kilometer voor de heren vormde de afsluiting van de wedstrijden en was meteen een hoogte punt. Trias bezit diverse regionale to- plopers en die stonden allemaal aan de start. Steven Wijker, Dick ten Bruggen- cate, Raymond Blok, Frifthof Koomen en Peter Hopman maakten zich direct na het startschot dan ook al los van de rest van het veld. Al snel bleek dat Ste ven en Dick te sterk waren voor de rest en zij namen een voorsprong die steeds verder groeide. In de laatste ronde van 1500 meter wist Steven Wijker de beslis sende demarrage te plaatsen en als kam pioen te eindigen vöör veteraan Dick ten Bruggencate. Raymond Blok werd derde. De kampioenen: M pup C: Maartje Janssen M pup B: Mariëlle Tonkes M pup A I: Jet van Diepen, M Pup A II: Chariot Ory, M jun D: Sabine Graas, M jun C: Ellen Olbers, M jun B: Marja v.d. Hulst. Recreanten: Marian Oud, dames vet.: Marja dë Moei, J pup C: Youri Haanraads, J pup B: Steve Land man, J pup AI: Pim Vlug, J pup All: Ivo Singer, J jun D: Niels Koppes, J jun C: Ramon Borgers, J jun B: Luuk Schats, J jun A: Joris van Baar, heren 3 km: Jeroen v.d. Bogaerde, heren vet.: Dick ten Bruggencate. HEILOO - De laatste drie afleveringen van de leuke massakamp tegen goede schaakbuur Vredeburg eindigden in een overwinning voor Vredeburg. De jeugd was al in een nipte overwinning voor Vredeburg geëindigd, de senioren van Vredeburg kwamen dus vol zelfvertrou wen naar Heiloo om even de overwin ning binnen te halen. Het werd een zeer sfeervolle avond, die goed schaken bracht. Vooral de twee laatste partijen moesten uitkomst bren gen. F. v.d. Werff stond wel gewonnen maar je moet je tegenstander wel binnen de tijd schaakmat hebben. Leo Obdam stond ook gewonnen, maar die ging met gewonnen stelling wel door zijn vlag heen. Gelukkig wist v.d. Werff het af te maken tegen C. Limmen en was de wis selbeker, uitgereikt door dhr. P. v.d. Heijdt, voorzitter van Vredeburg, voor de winnaar van die zenuwslopende par tij zijn deel. De volledige lijst met uitslagen van de Massakamp; 1. B. Bosma-R. Rommel 0-1, 2. H. Maas-G. Hafkamp 0-1, 3. R. Sauer-K. Aafjes 1-0, 4. L. Lindenh.-M. Limmen 1-0, 5. F. v.d. Werff-C. Lim men 1-0, 6. M. Alleman-G. Hes 0-1, 7. D. de Jager-T. Schut 0-1, 8. W. Bos-P. v.d. Heijdt 0-1,0. W. Ligthart-P. Vlaar V2-V2 J0. J. Alleman-G. Pauw 1-0, 11. R. Kleijn-P. Vessies 1-0, 12. H. Niehaus-J. Limmen 1-0, 13. J. Ebregt- F. Nijman 1-0, 14. L. Obdam-J. Teb- bens 0-1, 15. J. v.d. Wal-H. Levering 1-0, 16. W. Blom-M. Custers '/i-'/ï, 17. H. Horninge-M. Zuurbier Z2-V2, 18. T. v.d. Zwart-R. Jagtenberg 1-0, 19. D. Kraaijenbrink-C. Aafjes 0-1. HEILOO - Uitlslagen maandag 29 maart: A-lijn 1. Schipper en zn 57,5, 2. ds. Bakker-de Waal 57,1. B-lijn: 1. fam. Kaashoek en fam. Mak 58,8. C- lijn: mw. Dekker-Gieles, 65, 2. ds. Kuiper-Werdmuller 56,8. D-lijn: 1. ds. Van Toornburg-de Vries 61,5, 2. ds. Hommes-Schouten 55,7. E-lijn: 1. fam. Maas 55,4, 2. ds. Haafkens-Hoeksema 55,4. F-lijn: 1. mw. Dekker-Bijsterveld 62,9, 2. mw. Hellenmons-Koot 57,5. LIMMEN - Uitslagen woensdag 24 maart. E: 1. K. Mooy 100, 2. K. Hooij- boer 99, 3. K. Mooy 98; A: 1J. Drenth 100, B. de Ruyter 100, R. Schaft 100; B: 1. K. Admiraal 97, 2. A. Engel 96, K. Schol 96; C. R. Hageman 93, R. Hage- man 93, 3. J. Hageman 92; D: 1. M. Winder 89. LIMMEN - Vrijdag 26 maart kwamen deelnemers en vrijwilligers van de tele fooncirkel Limmen bijeen in restaurant 't Lido in Egmond aan Zee voor een feestelijke koffie-ochtend, ter ere van het 12'/2 jarige bestaan van de Limmer telefooncirkel. Ook de voorzitter van het Rode Kruis, de heer P. Könst, was met zijn echtgenote aanwezig. Na kennismaking met een deelnemer, die vanaf 1 maart bij de telefooncirkel is gekomen, werden vrijwilligsters tijdens de koffie met gebak door de voorzitter in de bloemetjes gezet. Ook de afdeling Welfare Limmen had voor deze bege leidsters een aardige attentie gestuurd. Nadat de coördinatrice, mw. W. Segeri- us, een overzicht had gegeven over het ontstaan en de ontwikkeling van de tele fooncirkel, waarbij vermeldenswaard was dat twee deelnemers en een bege leidster al vanaf het allereerste begin trouw "meedraaien", werd aan deelne mers en begeleidsters een roos aangebo den. Een heer, op wiens vraag destijds de telefooncirkel door het Rode Kruis Limmen werd gestart, en die alle zes we ken de lijst van volgorde en begeleiding kopieëert en daarna rondbrengt, werd extra in het zonnetje gezet en kreeg een fruitschaal aangeboden. Tenslotte werd door de voorzitter een toost uitgebracht met de wens, dat de telefooncirkel nog lang een goede uit komst voor alleenstaanden in Limmen zal blijven. Wilt u meer weten over het functioneren van de telefooncirkel Lim men, belt u dan vrijblijvend met de coördinatrice, mevr. W. Segerius, tel. 1772, of met mevr. A. van Bleisem van de SWOL, tel. 1295. Volop activiteiten in de nieuwe Hortus, waar vorige week de vele gewas sen werden geplant; binnenkort wordt de Hortus officieel geopend. LIMMEN - De bijzondere kleuren pracht van de unieke collectie van meer dan 1500 variëteiten bolgewassen van de Hortus Bulborum is dit voorjaar voor de 65e maal te bezichtigen. Op de nieu we locatie, naast de eeuwenoude Her vormde Kerk aan de Zuidkerkenlaan, is de collectie opgeplant en deze is groter dan ooit. Daar staat ook de nieuwe bol lenschuur, gebouwd naar een model uit 1890. Met 'Ons Fhiis' en de siertuin vormt dit een fraai historisch centrum in Limmen. Vele sponsors hebben de vernieuwingen mogelijk gemaakt. Om de exploitatiekosten te drukken zal dit jaar voor het eerst entree worden ge heven om de Hortus te bezoeken gedu rende de zes weken wanneer zij in bloei staat. Gedurende deze periode werkt de Hortus op volle toeren en daarom is dringend behoefte aan vrijwilligers voor de verkoop van toegangskaarten in het verkooppunt op de Hortus. Een gezelli ge bezigheid in deeltijd voor een periode van zes weken. U kunt zich aanmelden bij de heer J. Ja cobs, Rijksweg 30, 1906 BH Limmen, tel. 02205-1529. LIMMEN - In samenwerking met de werkgroep Mi Za Mir (wij voor vrede) uit Alkmaar, willen we zaterdag 3 april een inzamelingsaktie houden. De hulp is vooral bestemd voor de kinderen in de vluchtelingenkampen in ex-Joegoslavië. Het laatste transport ging naar de kam pen in Kroatië. Ana Kozic, zelf een Joegoslavische, en lid van de werkgroep coördineert de ak- ties. Er is aan alles gebrek, maar Ana Kozic noemde een paar dingen waar echt behoefte aan is zoals: babybadjes, textiele luiers, dekens, zuigflessen, schrijfgerei en wasketels (waai- onze moeders vroeger de was in uitkookten) en aan zaden voor de groentetuin. De spullen kunnen van 11.00 tot 15.00 uur gebracht worden naar Pastoraal centrum de Pius (naast de kerk). Mocht u de spullen niet zelf kunnen brengen, of meer-informatie willen, dan kunt u bellen naar: Corrie Noom, tel. 2707 of Ans Winder, tel. 1947. Mensen van het Diakonaal Beraad zullen ervoor zorgen dat de spullen bij de werkgroep (Mi Za Mir) komen, en via Aalsmeer gaat het op transport naar Joegoslavië. LIMMEN - Op zondag 4 april wordt een solistenmiddag gehouden in het ei gen gebouw aan de Schoolweg 5 te Lim men. De aanvangstijd is 13.00 uur; de midag duurt tot ongeveer 17.00 uur. De zaal gaat open om 12.30 uur. De entree is gratis, een hapje en drankje zijn ver krijgbaar aan de bar. Er wordt een zeer uiteenlopend pro gramma gepresenteerd. De deelname varieert van blokfluit, hobo, dwarsfluit, klarinet en piano tot licht en zwaar ko per en slagwerk. De pianobegeleiding is in handen van Onne van Buuren. Als juryleden zijn aanwezig Cock van der Meulen (dirigent) en Alida Holwerda (koperdocent). Iedereen die aan deze solistenmiddag meedoet ontvangt een beoordelingsrapport. LIMMEN - De 24e ronde in de onder linge competitie, waarvoor ook de re sultaten van de op dezelfde avond in Heerhugowaard gespeelde bonds wedstrijd van Vredeburgs eerste team tegen Straffe Hendrik meetelden, lever de als opvallendste uitslagen de winst van zowel F. Nijman op P. van der Heijdt als die van J. Tebbens tegen H. Druijven op. Deze halverwege het lo pende seizoen gepromoveerde jongeren hebben zich intussen stevig in de A- groep genesteld. Opvallend was tevens de klap waarmede Straffe Hendrik het bezoek uit Limmen terugwees. Het werd in Heerhugowaard maar liefst 7-1 voor de thuisclub. J. Admiraal aan het eerste bord redde de eer voor Vredeburg en ziet dat in de ranglijst van de A- groep met een klim naar de tweede plaats achter J. Krijt uitgedrukt. G. Zeeman, die van J. Limmen won, bezet nu de derde plaats. De overige uitslagen zijn: A: C. Limmen - K. Aafjes 1-0; R. v.d. Storm - H. Levering 0-1; P. de Waard - A. Duijkersloot V1-V2. B: R. Jagtenberg - R. Lammers 0-1; O. Kaandorp - M. Zuurbier 0-1; B. de Waard - R. Hooijboer 1-0; N. Admiraal - R. Schouten 1-0; L. v.d. Eng - W. Koenekoop 0-1; C. Out - M. Bos 1-0; B. de Wit - L. de Boer 0-1; F. v.d. Vegte - A. de Waard 1-0. C: W. Castricum - K. Wokke 1-0; W. Thijsse - W. Castricum 1-0; P. Evenhuis - K. Pepping 1-0; K. Kramer - H. Smit 0-1; L. Winder - W. Beentjes 1-0; W. Könst - K. Wokke 1-0; B. Kos - P. Mooij V2-V2; W. Beentjes - K. Pepping 1-0. Op vrijdag 2 april staat het paastoer- nooi op het programma. De C-groep begint om 19.00 uur, de A- en B-groep om 20.30 uur. Op vrijdag 9 april (Goede Vrijdag) wordt er niet geschaakt bij Vredeburg. LIMMEN - Op 18 maart zag een sur veillanceauto een hen bekend persoon door Limmen rijden die een ontzegging van de rijbevoegdheid had. Die bestuur der werd tot stoppen gedwongen en Proces-verbaal werd opgemaakt. Op 23 maart zag een bewoner van de Hogeweg dat langsfietsende jongelui een spiegel van zijn auto vernielden. Hij is er achteraan gegaan en heeft de jon gens te pakken gekregen. De namen werden genoteerd en een en ander wordt uitgezocht. Er zijn de laatste tijd meldingen bij de politie Limmen binnengekomen dat ,de jeugd' zich veelal ophoud bij de Vuur baak en daar vernielingen aanricht. Er zal daar door ons extra aandacht aan geschonken worden. Indien omwonen den of winkelend publiek iets ziet of hoort, geef het a.u.b. even door dan kunnen wej.daar. tijdig op,Reageren. Op 23 maart zijn er twee buitenlanders aangehouden die bij een tankstation in Limmen getracht hadden goederen te kopen met een in Amsterdam gestolen creditcard. Deze mannen bleken het topje vn een ijsberg te zijn. Een onder zoek samen met andere politiekorpsen is gestart. Nog even iets over de komende vakan tieperiode. Indien u op vakantie gaat kunt u op het politiebureau Limmen een vakantiekaart invullen. Uw woning zal dan minimaal eenmaal worden bekeken door een extra politiesurveillance. Extra informatie kunt u op het bureau krijgen. Verloren: portemonnee, inh.: kleingeld, bankpas, en giropas. Weggelopen: grijze kater met witte voetjes, sinds 2 weken vermist. Vaste openingstijden bureau Limmen: maandagochtend van 9.00-12.00 uur, donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur. LIMMEN - Dit voorjaar bestaat de TTV Limmen 20 jaar! Op 26 april 1973 werd voor het eerst officieel getafelten nist in de zaal aan de Hogeweg in Lim men. Sinds dat tijdstip hebben meer d^n 300 Limmers, Heilooënaars, Castri- cummers en andere Noord-Kennemer- landers bij de TTV Limmen gespeeld. De vereniging viert het twintigjarig bestaan met een jubileumdag op 8 mei voor leden en vooral oud-leden. Vanaf 13.00 uur kunnen zij bewijzen wat ze nog waard zijn achter de groene tafel. Verder bijpraten kan dan tijdens een koud buffet, ook in de zaal aan de Ho geweg. De dag wordt afgesloten met een feest met levende muziek van de beken de band Porcupines in café 't Akertje in Heiloo. De organisatie heeft inmiddels voldoen de aanmeldingen binnen om de jubi leumdag doorgang te laten vinden. Oud-leden, die gevreesde tegenstanders van vroeger eindelijk eens willen vers- .laan of door willen zakken met oude teammates, kunnen zich nog inschrijven bij Henk-Jan den Ouden, Honthorst- laan 260, 1816 TK Alkmaar, tel. 072- 115797, of bij Wim Krom, 't Kieften- land 104, 1906 WH Limmen, tel. 02205-2457. Het is mogelijk, alleen mee te doen aan toernooi of koud buffet of juist alleen te feesten! LIMMEN - Het Limmer promotieteam, dat vooral actief is rond en tijdens de bekende bloemendagen eind april, zoekt voor het komende bloemenfestijn uitbreiding van het team met enkele meisjes tussen 16 en 21 jaar.uit Limmen of omgeving. Wanneer je de laatste we ken van april drie avonden en een zater dag en natuurlijk tijdens de bloemenda gen zelf beschikbaar bent en je hebt be langstelling om tot het promotieteam toe te treden, neem dan voor meer in formatie tussen 18.00 en 19.00 uur con tact op met Liesbeth (02205-3886) of Josephine (02205-1463).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 12