/Mascotte 'Generations' in De Vest m.m.y. zanggroep Savoy J.KUYPER Ypestock '93: muziekfeest met als topper Rowwen Hèze KROON Net wat meer Mode Bowling- en snookercentrum klaar voor het zomerseizoen TALEN INSTITUUT DE WESTER 072-128709 C. HACHMANG M'n haar gekleurd met echt natuurlijke produkten... Tank dag en nacht bij AANWEZIG OP ONDERWIJSMARKT DE VEST: ZA. 12 JUNI De Wester Sponsorloop en fancy-fair bij o.b.s. Meander VERKOOPPLANNEN?? NVM Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 VERKOOPPLANNEN?? 58e JAARGANG NO. 23 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AAST R EKEN 9 JUNI 1993 VVV zoekt ruimte De goedkoopste pomp van Noord-Holland staat in Akersloot! (hk GeesterwegIMeerweg) Vraag naar de credit-card! voor zomergasten Nationale collecte epilepsiebestrijding Opening VVV-kantoor Nieuwe expositie in het gemeentehuis MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Living Colors is bedoeld voor iedereen, die een nog mooiere, natuurlijke kleur verlangt dan de eigen haarkleur. Het geeft bovendien body aan de haar- struktuur en zorgt voor een volle en levendige haarkleur, die een natuurlijke en gezonde uitstraling heeft. En de glans is fantastisch mooi. Ja zeker, dat kan bij ons met Living Colors, de nieuwe planten- kleuring van Wella. Vervaardigd uit puur eerlijke, plantaardige kleurstoffen als henna, salie, ceder en indigo. Deze worden daarvoor speciaal verbouwd, waarbij tevens volledig rekening wordt gehouden met het milieu. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap Eerlijk advies en kosteloze offerte 4filÊ A I WAO Makelaars Taxateurs o.q. ^fïïEvKeERNKOOP[Bn Kil M.Ü. VUo Postbus95.1850AB Heiloo Tel.072-331895 «ccmrantifn ,M* W WW Kantoor Zeeweg20.1852CR He.loo rl^Tlis NVM 'Generations' is de naam van de voorstelling die door het Noordhol lands Balletcentrum tweemaal wordt gegeven in de Alkmaarse Vest. ALKMAAR - Het Noordhollands Bal letcentrum uit Heiloo presenteert op za terdag 12 juni om 20.15 uur en zondag 13 juni om 14.15 uur haar vijfde thea tershow onder de titel 'Generations'. De show is gebaseerd op de veranderingen sinds 1900 in licht, geluid, dans en kle ding. In vier grote stappen door een tur bulente tijd. De zanggroep Savoy (bestaande uit 6 close-harmony zangeressen) en de tap- dancegroep De Moor (professionele tapdancers) uit Amsterdam maken de presentatie compleet. Maar liefst meer dan 195 artiesten werken mee aan deze unieke voorstelling. De kaarten a 13,50 en kinderen t/m 12 jaar a 8,50 zijn te koop bij de vol gende voorverkoopadressen: Bruna- boekhandel Avis in het Stationscen trum, Heiloo, Papillon Koorstraat Alk maar, in de balletstudio Stationsweg 115 te Heiloo en een uur voor de voor stelling in theater De Vest. Voor telefo nische informatie kunt u bellen met Yvonne van Zoelen, tel. 02208-18462. ALKMAAR - Op de onderwijsmarkt voor volwassenen, zaterdag 12 juni in de Vest in Alkmaar, vindt u ook tale ninstituut De Wester. De Wester heeft een naam hoog te houden op het gebied van taalcursussen. In groepen van 6 tot 10 deelnemers oefent u zich vooral in spreken en verstaan, al wordt het leggen van een goede basis niet vergeten. Zowel cursisten als docenten hebben er echt plezier in: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees en, voor buitenlanders, Nederlands. U kunt bij het begin beginnen, maar ook voortbor duren op kennis die u al hebt opgedaan. De Wester heeft cursussen op elk ni veau. Ook privé-lessen, "maat cursussen", cursussen voor zakelijk taalgebruik en speciale vakantiecursus sen. Ook buitenlanders die Nederlands willen leren spreken, kunnen terecht op alle niveau's, van beginners- tot conversatie- en perfectioneringscur sussen. U kunt zich persoonlijk informeren aan onze stand in de Vest, aanstaande zater dag tussen 10.30 en 15.00 uur. Bent u verhinderd, dan kunt u de cursus voor het komend seizoen per telefoon aan vragen: 072-128709. HEILOO - Op 19 juni organiseert open bare basisschool Meander, in overleg met de rooms-katholieke Paulusschool, in Ypestein een sponsorloop rond de scholen. Deze loop start om 11.00 uur. Daarna is er een fancy-fair, met onder meer een rad van avontuur. Het doel van deze activiteiten is om geld in te za melen voor de aanschaf van buiten speelmateriaal voor beide scholen. Iedereen is welkom op 19 juni. Om 18.00 uur is het tijd voor Les Char meurs, die met haar franstalige pancha- ka's - een rauwe, semi-akoestische samensmelting van rock en flamenco - al menige zaal of tent uit z'n dak liet gaan. Dat fenomeen is ook niet onbe kend voor de leden van One Night Stand (19.30 uur). Maarten Schiphorst haalde speciaal voor Ypestock z'n zes companen van weleer bijeen voor een uurtje zwetende rock 'n roll, zwoegende blues, stampende feestmuziek en zuch tende ballads. Rowwen Hèze En alsof het allemaal nog niet genoeg is, is het om 20.30 uur tijd voor de afslui tende act: Rowwen Hèze. Deze Lim burgse formatie is al jaren een begrip bezuiden de rivieren. Twee jaar terug kwam de doorbraak. De single 'Bestel mar' werd een hit en het album 'Boem' werd goed verkocht. Dat gold ook voor 'In de wei', de cd waarop het Pinkpop optreden van 1992 is vastgelegd. Het derde album, 'Station America', staat inmiddels in de top-20. Na verschijning werden er maar liefst 13.000 exempla ren in twee dagen verkocht. Het optre den van Rowwen Hèze wordt een feest en dus een waardige afsluiting van Ypestock '93. Wanneer de bezoekers huiswaarts keren beginnen de medewerkers van Ypestock aan een fikse klus: afbreken en oprui men. Op de vrijdag en zaterdag vooraf gaand aan het festival zijn tientallen vrijwilligers actief met het opbouwen van de tent, het podium enzovoort. Zondagavond en maandag verdwijnen alle auto's, containers, apparatuur, hekken enzovoort. Dinsdag is er weer 'gewoon' een grasveld, dat - zo hoopt de Stichting Festival Heiloo - in 1994 weer gebruikt kan worden voor Ype stock. Dit jaar zullen duizenden mu ziekliefhebbers hun weg naar De Oude Werf in ieder geval wel vinden. Met sfeervolle kleuren en verlichting en een beheersbare temperatuur werd het snooker-centrum aan de Kennemerstraatweg verder verbeterd. HEILOO - Aan de Kennemerstraatweg 341 in Heiloo is al bijna twintig jaar bowlingcentrum Heiloo gevestigd. Deze accommodatie is een berip voor zowel de wedstrijd-bowlers als de recreanten. Op de vorig jaar geheel gerenoveerde kunststof banen zijn inmiddels alweer heel wat ballen in de richting van de pins geworpen. Het bowlen gebeurt bijvoorbeeld van september tot en met mei op de doorde weekse avonden door de 400 leden van de Bowling Bond Heiloo. Ook zijn er regelmatig (grote) toernooien en wordt deelgeneomen aan de regionale «om- petitie. Daarnaast verwelkomt het bowling centrum per jaar vele duizenden re creanten, die vol bravour of met valse bescheidenheid (en alles daartussen) trachten strikes er?spares te scoren. Me nig verjaardagsfeest of personeelsbij eenkomst is in het sfeervolle, niet te grote (8 banen) centrum gehouden. i MÉ UAMLAAW Maar de tijd is voorbij dat men alleen voor bowlen terecht kan. Sinds 1990 staan op de 'zolder', de verdieping bo ven de bowling, acht uitstekende snoo kertafels opgesteld. Dit populaire spel, ontstaan in India als variant op het bil jarten, geniet een toenemende belang stelling. Natuurlijk is de kabeltelevisie - en daarmee de ontvangst van o.a. BBC en EuroSport - van groot belang: de grote toernooien worden in Engeland als vanzelfsprekend uitgezonden. Sa men met cricket verslaat snooker het voetbal wat betreft het aantal televisie uren ruimschoots. De komst van het snooker-centrum in Heiloo was dan ook goed getimed. In middels is er een club opgericht en groeit het aantal spelers. De leiding van bowling- en snookercentrum Heiloo heeft onlangs besloten de temperatuur regeling op de snooker-verdieping aan te pakken. Gisteren is een geheel nieuwe air-conditioning geïnstalleerd, zodat het H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 bijvoorbeeld bij de huidige zomerse temperaturen nog uitstekend toeven en snookeren is. Het ligt in de bedoeling meer aandacht te schenken aan de snooker-mogelijk heden. In ieder geval is de sfeer van de snookerruimte al aanzienlijk verbeterd. De nogal wit en kaal aandoende ruimte is geheel geschilderd in warme rode en creme tinten. Bovendien is de verlich ting aangepast en wordt binnenkort de bar veranderd. Ook wordt er nog een tweede sport toegevoegd: dart-borden krijgen binnenkort een plaats aan de wand. Met de verbetering en uitbreiding van de mogelijkheden wordt het bowling centrum meer en meer een recreatiecen trum voor Heiloo. Gecombineerd met de mogelijkheid voor fondue, barbecue of steengrill is het een ideale plaats om een sfeervolle avond te organiseren voor diverse gelegenheden. Meer informatie over de talrijke mogelijkheden kan men krijgen in het centrum aan de Kenne merstraatweg 341 in Heiloo (tel. 072- 331992). Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Heererweg 167.1851KN Hatoo.Tö.: 072-331716. STATIONSCENTRUM 78 1851 I.M HEILOO Tel. 072 3305C2. L bent van harte welkom op onze adviesavond V RIJDAG 11 JUNI van 6 tot 9 uur. HEILOO - De Heilooër VVV is naarstig op zoek naar mensen, die in de maan den juli en augustus gedurende enige tijd hun huis willen verhuren aan zo mergasten. Er is momenteel een groei ende vraag naar accommodatie in Heiloo. De VVV bemiddelt bij de ver huur van de woning. Voor meer infor matie en/of aanmelding kan men bel len: 333719 of 335588. De optredende bands tijdens Ypestock '93 (van links boven No Licence, Les Charmeurs, One Night Stand, Boystown, The Bob Color en Rowwen Hèze. HEILOO - Het enige, wat de orga nisatoren van Ypestock 1993 niet in de hand hebben is het weer. De Stichting Festival Heiloo, dat voor aanstaande zondag (13 juni) het muziekfeest georganiseerd heeft, kan immers zonder meer rekenen op zo'n 70 vrijwilligers en een ij- zersterk programma. Absolute top per is natuurlijk de Limburgse formatie Rowwen Hèze. Maar aan het optreden van deze band gaan vijf shows vooraf: vanaf 14.00 uur staat de tent op het bedrijventerrein De Oude Werf bol van de muziek. Ypestock beleefde haar eerste editie in 1991. Als onderdeel van een grote cam pagne om de wijk Ypestein als woon- en leefplek in Heiloo aan te bevelen werd het festival met financiële steun van on der andere de gemeente Heiloo door vrijwilligers mogelijk gemaakt. Het werd direct een feest voor de 1.500 be zoekers. Na het eerste festival besloten de organisatoren door te gaan. Een stichting werd opgericht en in 1992 be leefde Heiloo opnieuw Ypestock, dit maal met 2.500 bezoekers. Het bestaansrecht van een popfestival in Heiloo was bewezen. Gratis toegang Belangrijk voor de Ypestock-ploeg is dat het festival gratis toegankelijk is. Ie dereen, die van goede muziek houdt, moet kunnen komen, aldus de Stichting Festival Heiloo. De inkomsten van het festival bestaan hierdoor voor een be langrijk deel uit de verkoop van dran ken, die geheel in eigen beheer ge schiedt. Daarnaast is een aantal Hei looër bedrijven bereid gebleken Ypestock als sponsor te steunen. Voor de editie '93 hebben de volgende bedrij ven met geld en goed het festival mede mogelijk gemaakt: Drukkerij Uitkijk post, G.P. Groot, BuroVan Duin, Cen trale Volksbank, Drankenhandel Loek Schoorl, Staalkabel, Centerdisc, Ricoh, Arend de Winter Combi-Groen, Taxi Zwart, Van der Steen Autobedrijf, Grosmarkt en Vereniging Volkshuis vesting Heiloo. Natuurlijk is er alles aan gedaan om het festival probleemloos te laten verlopen. Met de gemeente Heiloo, de politie en de brandweer zijn afspraken gemaakt wat betreft de veiligheid van de bezoe kers. Tijdens het festival is de Heilooër EHBO-vereniging aanwezig om zo no dig eerste hulp te verlenen. De organisa toren hebben daarnaast een eigen, permanente terreindienst om de gang van zaken in de tent en de directe omge ving onder controle te houden. De be woners van Ypestein hebben een informatiebrief ontvangen over het festival. Topdrukte De verwachting is - zeker bij mooi voor jaarsweer - dat het bezoekersaantal van 1992 wordt overschreden. Extra zorg is dan ook besteed aan plaatsen waar fiet sen gestald kunnen worden, terwijl er ook een aparte parkeerplaats voor mo toren zal zijn. Bezoekers van buitenaf, die met de auto komen, worden ver zocht hun vervoermiddel 'volgens de re gels' te parkeren. Het taxibedrijf Zwart heeft tijdens Ypestock een tijdelijke standplaats bij het festivalterrein, waar van 's middags om 14.00 uur de poorten open gaan. Om ongeveer 23.00 uur 's avonds is het over en sluiten. Programma In de negen festival-uren treden zes bands op. De opening (14.30 uur) ge schiedt door de Heilooër band No Li cence met een repertoire van strakke, pittige en dynamische muziek, opge bouwd uit covers van ondermeer Gene sis, Black Crowes en INXS. Daarna betreedt Boystown het podium (15.30 uur), een band uit de IJmond en Hei loo. Het viertal brengt heftig herenleed in tekst en muziek, gestoeld op de tradi ties van Britse gitaarrock. Zonder meer is na deze openingsacts de sfeer voor het festival gezet en het publiek opgewarmd voor The Bob Color. Vorig jaar nog af sluiter, nu in een nieuwe bezetting en met volledig nieuw repertoire als derde in de line-up (16.30 uur). Frontman Rob Wiedijk - tevens presentator van Ypestock - zal samen met de Texaanse zangeres Twana Rhodes en de overige bandleden de tent op z'n kop zetten. HEILOO - Van 28 juni tot en met 3 juli vindt dit jaar de collecte voor de epilep siebestrijding plaats. Veel mensen uit onze gemeente zijn hier actief mee bezig. Meer dan honderdduizend mensen heb ben epilepsie. Voor die mensen is het Nationaal Epilepsie Fonds actief. Al honderd jaar! Tijdens het jubileumjaar 1993 wordt extra aandacht geschonken aan de 40.000 kinderen met epilepsie in Nederland. Kinderen hebben de toe komst. Werken voor kinderen met epi lepsie is daardoor werken aan de toekomst. Met uw financiële steun kan o.a. wor den onderzocht wat de gevolgen zijn van langdurig medicijngebruik en of kinderen met een lager medicijngebruik kunnen worden geholpen. Daarnaast blijven andere zaken de aandacht vra gen, zoals voorlichting aan epilepsiepa- tiëntjes, hun ouders en omgeving; ontspanning en recreatie, kindervakan ties en speciaal onderwijs. Al deze activiteiten kosten meer geld dan de overheid kan bijdragen. Daarom is het Nationaal Epilepsie Fonds afhan kelijk van giften en donaties. HEILOO - Volgende week woensdag (16 juni) zal het VVV-kantoor van Hei loo op de kruising van Heerenweg en Stationsweg met enige feestelijkheden geopend worden, 's Middags wordt of ficieel een samenwerkingsverband met de VVV Alkmaar ondertekend, waarbij vertegenwoordigers van de gemeenten Heiloo en Egmond aanwezig zijn. Deze ondertekening zal plaatsvinden om 13.30 uur. SALON HEILOO - Vanaf donderdag 10 juni is er een nieuwe expositie te bezichtigen in de gangen en de hal van het gemeente huis. Schilderijen van Heieen Peiger en Nel Tjaden, beeldhouwwerk van Ina Middelkoop en een expositie van foto's van ouderenwoningen in Heiloo. door Frans Huyzer. Mw. A.A.M. Willemse- van der Ploeg zal deze tentoonstelling openen op 10 juni om 16.00 uur. De ex positie in het gemeentehuis duurt tot 10 september en is te bezichtigen op werk dagen van 8.00-1^.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Heieen Peiger volgde pas op latere leef tijd tekenlessen. In het begin leerde zij de techniek van het aquarelleren en de laatste jaren heeft zij zich meer toege legd op het schilderen met olieverf. Zij schildert bij voorkeur kleine stillevens van voorwerpen die haar dierbaar zijn. Op de expositie vindt men verder nog wat werk van vakanties in Frankrijk en Griekenland. Heieen Peiger woont al 22 jaar in Heiloo. Nel Tjaden volgde lessen in Haarlem en in Heiloo. Zij is lid van Tintoretto en van Perspectief (Castricum). In het be gin aqurelleerde zij veel; de laatste tijd werkt zij ook met andere technieken. Sinds een aantal jaren maakt zij ook et sen en beeldhouwwerk. Exposities had zij in gemeentehuis Castricum, Over- kerck, Dierenkliniek Heiloo. Rond 1982 ontdekte Ina Middelkoop haar creatieve mogelijkheden met voor keur voor het boetseren en beeldhou- wen. Om dit tot ontwikkeling te brengen volgde zij lessen van de beeld houwers Gerard v.d. Leeden en Karei Comes. Ook teken- en schilderlessen volgt zij. Haar voorkeur gaat uit naar werken met klei en was, waarvan het re sultaat vaak in brons wordt vastgelegd, maar zij werkt ook met hout en steen. Tegelijkertijd met haar tentoonstelling in Heiloo exposeert zij vanaf 12 juni ook in kasteel Sypesteyn te Loosdrecht. Frans Huyzer is bekend in Heiloo van zijn freelance werk bij de Uitkijkpost. Van jongsaf aan heeft hij al belangstel ling voor de fotografie. In zijn vrije tijd volgde hij cursussen bij de LOI, de Fotovakschool in Apeldoorn en bij de Leicaschool. Hij is lid geweest van Fo toclub Alkmaar en sinds 1973 lid van Fotoclub HAF. Stationsweg 85,1851 IJ Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1