KOflPWOP Scholieren Sint Jan Mavo winnen finale Biblio-spel Een gratis wasbeurt voor uw auto Groeiende animo voor de Avondvierdaagse in Heiloo J.KUYPER KROOn ra ft A.J. VOS C. HACHMANG PRESENTATIE LIVING COLORS 58e JAARGANG NO. 24 MIEUWSBLAP VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 16 JUNI 1993 Open huis bij De Vijfhoek De wereld van Magda Bakker Nationale collecte epilepsiebestrijding Aardbeienveiling in Stationscentrum Adviesavonden Living Colors bij Salon Kroon Op zaterdag 19 juni is het bij Albert Heijn Limmen al VADERDAG Van 10.00 uur tot 16.00 uur kunt u uw auto op de parkeerplaats bij Albert Heijn laten wassen, terwijl u de boodschappen doet. Deze aanbieding is alleen geldig bij Albert Heijn, Vuurbaak 1, Limmen. Vrijdagavond koopavond, 's maandags om 11.00 uur geopend. Nu hoort u het ook eens van een ander Zwemvierdaagse in Het Baafje Mt IVN-Wandelingen Viswedstrijd voor bedrijven en verenigingen Geslaagd MAKELAAR TAXATEUR Ó.G. ASSURANTIËN VERKOOPPLANNEN?? !NVM Lezing in Heiloo door Mient-Jan Faber Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 VERKOOPPLANNEN?? Wao-Aaw Belangen vereniging Heiloo Op vrijdag 25 juni wordt er op het stationsplein een nostalgische aardbeienveiling gehouden. De zoetste aardbeien voor de lekkerste tractaties. Slal'ioncscenbrujii Heiloo De goede /aken van net leven. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Kinderdagverblijf de Vijf hoek houdt zaterdag 19 juni open huis van 14.00 - 16.00 uur. De Vijfhoek biedt plaats aan ca. 40 verstandelijke en/of meervoudig gehandicapte kinde ren van 2Vi jaar tot 17 jaar uit de regio Noord-Kennemerland. Zoals iedereen uit eerdere publicaties heeft kunnen lezen is er actie gevoerd voor de kinderen van De Vijfhoek om een ,,snoezelruimte" te bouwen. Voor iedereen die niet weet wat een snoezel- ruimte is, is dit dè gelegenheid om er één te bezichtigen. Tevens is het voltallige personeel aanwezig om aan alle be langstellenden uit te leggen wat er op De Vijfhoek gedaan wordt. Voor alle kinderen wordt goed gezorgd: clowns, schminken, draaimolen, een groot springkussen, ballonnen etc. etc. Bovendien is er een optreden van Marco Borsato met het kinderkoor De Waag- zangertjes. U bent van harte welkom in De Vijfhoek, Het Vierkant 22 te Heiloo. HEILOO - Tijdens de zomermaanden exposeert Magda Bakker in de huisart senpraktijk van H. Schwagermann. In haar aquarellen zijn bloemen het cen trale thema. Bloemen bepalen de wereld van Magda Bakker. In teer roze componeert zij met stokro zen, rozebottels en magnolia's. Dan weer zet zij in krachtige violetten water lelies of een stilleven met een bouquet hortensi's neer. Niet alleen met penseel en verf maakt Magda Bakker muziek met bloemen. Het maken van bouquetten met (droog- )boemen en vruchten is haar tweede kunst. Haar in de tuin gelegen atelier houdt dan ook het midden tussen schil dersatelier en een bloembinderij. HEILOO - Van 28 juni tot en met 3 juli wordt voor de epilepsiebestrijding in Nederland gecollecteerd. Meer dan hon derdduizend mensen hebben epilepsie. Voor die mensen is het Nationaal Epi lepsie Fonds actief. Al honderd jaar.' Tijdens hei jubileumjaar 1993 wordt ex tra aandacht geschonken aan de 40.000 kinderen met epilepsie in Nederland. Kinderen hebben de toekomst. Werken voor kinderen met epilepsie is daardoor werken aan de toekomst. Met uw finan ciële steun kan o.a. worden onderzocht wat de gevolgen zijn van langdurig me dicijngebruik en of kinderen met een la ger medicijngebruik kunnen worden geholpen. Daarnaast blijven andere zaken de aan dacht vragen, zoals voorlichting aan epilepsiepatiëntjes, hun ouders en om geving; ontspanning en recreatie, kin dervakantie en speciaal onderwijs. Al deze activiteiten kosten meer geld dan de overheid kan bijdragen. Daarom is het Nationaal Epilepsie Fonds afhanke lijk van giften en donaties. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de collecte-organisator. Mw. J. Verbeek, tel. 072-333625. Leerlingen en leraren van de Sint Jan Mavo. Links zittend: mevrouw Van Nes, jeugdbibliothecaresse van de Openbare Bibliotheek Heiloo. HEILOO - Deze maand introduceert Salon Kroon de nieuwe plantenkleuring van Wella: Living Colors. Vervaardigd uit zuiver plantaardige kleurstoffen die veelal hun oorsprong vinden in de tro pen van Australië. Deze worden daar voor speciaal verbouwd op zorgvuldig geselecteerde plantages, waarbij volle dig rekening wordt gehouden met het milieu. Living Colors bevat geen syn thetische kleur- en conserveringsmidde len en biedt een uitgebreid scala van kleuren die de natuurlijke haarkleur versterken of een modisch kleureffect teweeg brengen. Salon Kroon staat de komende periode geheel in het teken van Living Colors en heeft daardoor een tropische uitstra ling. Op vrijdag 18 en 25 juni en op 2 juli organiseert Salon Kroon advies avonden, waarop van 18.00 tot 21.00 uur demonstraties zullen worden gege ven van de mogelijkheden van de nieu we Living Colors plantenkleuring. Daarbij zullen overheerlijke tropische hapjes en'drankjes worden geserveerd en is er natuurlijk tropische muziek! De gasten zullen worden ontvangen door de Living Colors adviseuses Ingrid Dijkhuizen, Sylvia Buter, en Sandra Donse en iedereen is van harte welkom! Salon Kroon is gevestigd aan de Stati onsweg 78 in Heiloo. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Makelaars Taxateurs o.q. SÓpotw^RmKOOP AAN- tN VtHKUUK «TW HYPOTHEKEN ACCl IDAhlTICM Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES SALON HEILOO - Acht derdeklassers van de St. Jan Mavo uit Heiloo hebben op woensdag 9 juni in de bibliotheek van Heerhugowaard de hoofdprijs, een op treden van de vooraanstaande popgroep The Bob Color in de wacht gesleept. De leerlingen versloegen in een zeer span nende finale de deelnemers van de Don Bosco Mavo en kunnen zich trots de kampioenen van Noord-Holland noe men. Samen met hun trouwe suppor ters, zowel medeleerlingen als docenten, kwamen ze met de bus om zeven uur 's avonds weer bij het schoolgebouw aan alwaar de vlag was uitgestoken en het thuisfront met spandoek en bloemen wachtte. De volgende dag, donderdag zijn de prijswinnaars op school nog eens in de schijnwerpers gezet. Ook me vrouw Van Nes, jeugdbibliothecaresse van de openbare bibliotheek Heiloo, die als een deskundig coach aan het succes heeft bijgedragen, werd terecht lof toe gezwaaid. Het Biblio-spel is een onderdeel van het radioprogramma "De Blauwbilgorgel" dat zaterdags tussen 10 en 12 uur op FM 92.5 wordt uitgezonden door Radio Noord-Holland. Afgelopen zaterdag is de finale op de radio te horen geweest. Op woensdag 23 juni zal op het terrein van de school tussen 2 en 4 uur een groot popconcert worden gegeven. Al lerlei andere attracties zullen het optre den omlijsten. Voorshands vraagt de St. Jan Mavo omwonenden begrip voor de geluidsoverlast die deze unieke happe ning met zich mee zal brengen. HEILOO - En wel van Richard Rorty. Hij was namelijk in ons land: de Ameri kaanse schrijver Richard Rorty. Van beroep filosoof., Dus iemand, die diep nadenkt en doordenkt, vooral, over al les wat hij leest, om daaraan, als het even kan, weer nieuwe ideeën toe te voegen. Wij willen u één van zijn geliefde theo rieën niet onthouden. Of ze waar zijn, of niet waar, tot oordelen hierover zijn we beslist niet bevoegd. Hier gaan we dan: Van morel theorieën verwacht Rorty voor de opvoeding van de mensheid weinig. De literatuur en vooral de roman-literatuur heeft ons veel meer te vertellen over de betekenis van goed en kwaad in ons leven. Niet omdat ze ons principes aan de hand doet, maar om dat ze ons vertrouwd maakt met een steeds breder veld van ervaringen en ge zichtspunten. „Romans verrijken het morele bewust zijn, omdat je daarmee in de schoenen van een groot aantal verschillende men sen komt te staan. Zodat je na veei lezen meer en meer in staat bent om een situa tie vanuit allerlei verschillende stand punten te bekijken". Aldus de schrijver en filosoof Richard Ror'v. Je zou zeg gen: Een opsteker voor de bibliotheek en voor allen die zich bezighouden met boeken en met het lezen daarvan. Terwijl de bibliotheek in Heiloo deze week notabene al haar opsteker heeft gehad. En wel, doordat de St. Jan MA VO, klas drie, de eerste prijs in de wacht sleepte vna het biliospel. Hierbij werd de klas, zoals het de spelers in een com petitie betaamd, getraind en gecoached door het hoofd van de jeugdafdeling van de bibliotheek in Heiloo: mevróuw M. van Nes. Zie voor bijzonderheden en de foto over deze spannende eindstrijd elders in deze Uitkijkpost. En, U mag het best weten, wij van de bibliotheek zijn apetrots op dit succes van de MAVO in Heiloo. Carla van de Bibliotheek HEILOO - Dit jaar wordt voor de 19e keer de zwemvierdaagse in zwembad "Het Baafje" georganiseerd, een vier daagse waaraan iedereen, jong en oud kan deelnemen. De zwemvierdaagse zal dit jaar plaatsvinden van maandag 28 juni tol en met vrijdag 2 juli; dit lijkt een beetje vreemd, een zwemvierdaagse over 5 dagen, maar er is rekening ge houden met mensen die één dag niet kunnen. De laatste avond(vrijdag) zal besloten worden met enkele evenemen ten en muziek. Wethouder mevrouw J.J. Wuijster-Schuddeboom zal de me dailles uitreiken. De afstanden tijdens de zwemvierdaagse bedragen voor de kinderen tot en met 10 jaar 250 meter (5 banen) per dag, personen boven de 10 jaar moeten per dag 500 meter (10 ba nen) zwemmen. De kosten bedragen 5,- per persoon, waarvoor men bij het behalen van de genoemde afstanden een medaille en een sticker ontvangt. De tij den om te zwemmen zijn als volgt: maandag 28 juni, jong en oud van 16.30 tot 19.30 uur; dinsdag 29 juni, jong en oud van 16.30 tot 19.30 uur; woensdag 30 juni, jongen oud van 16.30 tot 19.30 uur, donderdag 1 juli, jong en oud van 16.30 tot 19.30 uur. Vrijdag 2 juli, mas sale start kinderen t/m 10 jr. 19.00 uur. Massale start 11 jr. en ouder 19.50 uur. Voor personen ouder dan 30 jaar bestaat de gelegenheid hun baantjes te zwemmen 's morgens van 09.00 tot 10.00 uur. Het diepe bad is van 28 juni tot en met 2 juli van 16.30 tot 20.00 uur gereserveerd voor de zwemvierdaagse- zwemmers. HEILOO - Het stationscentrum Heiloo staat op vrijdag 25 juni weer in het te ken van de nostalgie van de aardbeien veiling uit de jaren twintig. Van 17.00 tot 19.00 uur word door R. de Winter een hele partij aardbeien op ouderwetse wijze geveild. Iedereen wordt uitgeno digd deel te nemen aan deze veiling. De prijs bepaalt u zelf met een druk op de knop. Vanaf 19.00 uur neemt veiling meester Cees Kroone uit Limmen het veilen over. In plaats van aardbeien worden er dan artikelen van de detail listen van het Stationscentrum aan de man gebracht. Kledingbonnen, een ge weldig mooie fiets (waarde 1.000,-) een prachtig schilderij van Galerie René Smithuis en vele lekkernijen gaan weg voor een prijs die de bezoekers van de veiling per opbod bepalen. Naast de veiling zijn er voor groot en klein ook andere activiteiten. Er staat een groot springkussen op het gezellige Stationsplein en kinderen die het leuk vinden worden als aarbeitje gesminkt. Op het terras van Brasserie Wildschut is het goed toeven en er is een markt met 20 kramen. Slagerij J. v.d. Peet ver zorgt een barbequedemonstratie terwijl als gastheer en speaker de heer Henk Spaans het een en ander aan elkaar praat. De leden van de amateurschilder- vereniging Tintoretto zullen de sfeer en omgeving op doek vastleggen. Tijdens het evenement vervaardigen zij schilde rijen die later door de jury bestaande uit de heren v/d Neut en Haanstra worden beoordeeld. Na afloop worden de schil derijen tentoongesteld in de etalages van de winkeliers van het Station scentrum; Om 17.00 uur wordt de bel geluid als te ken dat de veiling is begonnen. Zo ging dat ook in de tijd dat er in het tuinders dorp Heiloo nog elke dag geveild werd. De aanvoer van groente en fruit bij de coöp. Exportveiling St. Willibrordus was soms zo groot dat de handkarren tot bij de Zevenhuizerlaan in rij stonden te wachten. Ook op 25 juni ontbreken de handkarren en de originele veilklok van Heiloo niet. De winkeliers van het Statinscentrum doen er alles aan om u een fijne middag en avond te bezorgen bij de derde editie van de jaarlijkse aardbeienveiling. HEILOO - De avondvierdaagse begint ui te groeien tot een belangrijk evene ment en niet alleen voor Heiloo maar ook voor de regio. Hoewel er op 29 plaatsen avondvierdaagse wordt gelo pen komen de mensen graag naar Hei loo omdat het daar „zo gezellig" is. Dit jaar liepen er 1313 deelnemers mee (wie durft nog te zeggen dat 13 een on geluksgetal is), dat is 24 procent meer dan verleden jaar! Het parcours was weer zeer gevarieerd, de heer B. Bos en de zijnen hadden daar veel werk van gemaakt. De eerste dag ging door Plan West-Zuid, de tweede dag door Plan Oost, de derde dag door het Heilooërbos en de vierde dag door Ypestein. Zo'n vijf km per avond. De heer Dick Slagter deed deze keer voor de 25e keer mee en werd daarvoor in de bloemetjes gezet. De jongste deel nemer was 4 jaar en de oudste was me vrouw Belleman, die in augustus 83 jaar wordt. Vrijdagavond was het feest bij aan komst op het schoolplein kon je over de hoofden lopen. De muziekkorpsen, Fanfare en Showband Heiloo, Caecilia, Eengsgezindheid en Nijenburg hadden de laatste loodjes muzikaal onder steund. Enkele ouderen van Huize Overkerck werden in hun rolstoelen meegenomen naar het plein om van de feestelijke intocht te genieten. Daar stonden familie, vrienden en kennissen met bloemen de wandelaars op te wach ten, het was één groot feest. Een com pliment voor de heer Bos en de ouder raad van de Radbouthschool. Dank aan alle scholen en niet in de laatste plaats aan de politie die er voor zorgde dat ie dereen veilig daar kwam waar die zijn moest. De Avondvierdaagse kende dit jaar een record-aantal deelnemers Een aantal bewoners van Overkerck werd naar het aankomst plein ge bracht om de feestelijke intocht van de wandelaars mee te maken. HEILOO - Zondag 20 juni om 11.00 uur kunt u weer een wandeling door het Heilooërbos maken, geleid door gidsen van het IVN. Startpunt: de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg. Dinsdag 22 juni om 19.00 uur worden belangstellenden door IVN-gidsen rondgeleid in het Maalwater, in Heiloo West. Startpunt: zwembad Loos. Beide wandelingen duren ca. 1,5 uur en zijn gratis. HEILOO - Voor deze jaarlijkse vis wedstrijd op zondag 27 juni verwacht de organiserende commissie nog enige inschrijvingen. De sluitingsdatum is gesteld op 20 juni. Daarna is opgave niet meer mogelijk. Inschrijven kan bij J. Oosterling (tel. 330934) of J.H. van Willigen (334104). HEILOO - Onze oud-plaatsgenote Jo- rien van Maanen is geslaagd voor de opleiding Sociaal Cultureel Werk aan de Sociale Academie te 's Herto genbosch. Hewenwg 167.1851 KN Hatoo.Tèl. 072-331716. STATIONSCENTRUM 78 1851 LM HEILOO TEL. 072 530502. U bent van harte welkom op onze adviesavond VRIJDAG 18 JUNI van 6 tot 9 uur AÉÉ Mient-Jan Faber. HEILOO - Op donderdag 24 juni zal de algemeen secretaris van het Interkerke lijk Vredesberaad een inleiding houden over 'De toestand in Joegoslavië'. Op deze avond zal Mient-Jan Faber, die zelf reeds enige malen een bezoek aan Joegoslavië heeft gebracht, de situatie in dit land verduidelijken en ingaan op de mogelijkheden voor vrede. Met na me wat wij in Nederland zouden kun nen doen. De avond vindt plaats op donderdag 24 juni in de zaal van de ee- relormeerde kerk aan de Noorder geeststraat te Heiloo, aanvang 20.00 uur. Er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen en/of over bepaalde zaken te discussiëren. HEILOO - De W.A.O.-A.A.W. Belan- genverening heeft op dit moment een zomerstop. Op 6 september hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Trefpunt op de Westerweg. Wij hopen dat we u daarna zo spoedig kunnen ver welkomen in ons eigen onderkomen in de voormalige Hofdijkschool. De voor bereidingen zijn volop aan de gang en wij krijgen hierbij veel steun van de Ge meente Heiloo. Op woensdag 25 augustus organiseren wij nog een dagtocht. We vertrekken om 9.00 uur per touringcar naar Ame- rongen, waar wij een kopje koffie met vers gebak gebruiken. Aansluitend ma ken wij een rondrit door de omgeving. Om 12.30 uur komen wij weer terug bij het restaurant en gebruiken een goede koffietafel met soep. Na het eten rijden wij naar Wijk bij Duurstede, waar het schip de Veerman'op ons ligt te wachten voor een rondvaart van 5 kwartier. Om 18.00 uur hopen wij weer thuis te zijn. De prijs van dit alles bedraagt 40,50 p.p. Opgave en betaling voor 15 au gustus bij: mevr. Braids, tel. 331840- mevr. Groen, tel. 334861; mevr. Duin' tel. 337617. Rm she sweet s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1