Zomeravondconcerten in Witte Kerk Heiloo C Tank dag en nacht bij ra KUYPER Ypestein een arts rijker, plan West één armer Al A. J. vos Tintoretto op doek vastgelegd Aardbeienmarkt 1993 door Feest bij de Hasebroekschool C. HACHMANG |58e JAARGANG NO. 27 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 7 JULI 1993 Dompvloet geselecteerd voor WK PC-typen Istanbul VERKOOPPLANNEN?? NVM De goedkoopste pomp van Noord-Hollana staat in Akersloot! (hk GeesterwegIMeerweg) Vraag naar de credit-card Oproep Nederlandse Kankerbestrijding Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 VERKOOPPLANNEN?? MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Radio Noord-Holland met elke week een ander thema de zomer door Record bij DVW-jeugd ilftlil AZ speelt eerste oefen wedstrijd bij Willibrord Raadsvergadering Heiloo Snoekbaarswedstrijd Handy Fish Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-1^.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081). Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! AAÉ HEILOO - Daar de wijk Ypstein zeer snel uitbreidt, heeft de afdeling van de Kankerbestrijding van Heiloo dringend behoefte aan een wijkhoofd voor de volgende straten: De Krommert, De Kleine Kanne en Het Brugstuk. Het kost u niet veel tijd en wij zijn enorm blij met uw hulp. De jaarlijkse collecte wordt dit jaar gehouden van 30 au gustus t/m 4 september. Wilt u zich op geven als wijkhoofd of wilt u ons helpen in dé vorm van collecteren dan kunt u contact opnemen met mevr. Ans Hen driks, tel. 333265, of met mevr. Floor Bennink, tel. 338173. Laat ons niet in de kou staan! Heerenweg 167,1851KN Heiloo.Tel.: 072-331716. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Huisarts LA. Poelakker voor zijn tijdelijke huisvesting, aan De Hucht tegenover de Ypsalon in Ypest ei n. HEILOO - Dokter F.A. Poelakker is de nieuwe huisarts in Heiloo en neemt hier mee de praktijk van dokter Th.E. Kern- pers over. Zijn praktijk is voorlopig gevestigd aan de Hucht 1 in Ypestein. Poelakker heeft- gewerkt als waarne mend arts op het "platteland", op de afdeling urologie in Amsterdam en heeft een jaar door het land gereden met een niersteenvergruizer. Dit is zijn eerste huisartsenpraktijk. Toch is er onder een aantal patiënten nogal wat commotie ontstaan, niet om de persoon Poelakker, maar om de vreemde gang van zaken. Dokter Kern- pers .had een praktijk in plan west. Ruim een jaar heeft dr. Kempers zelf om gezondheidsredenen geen praktijk kunnen uitoefenen. Vervangers hebben de praktijk waargenomen en in decem ber werd dr. Kempers definitief af gekeurd. Vroeger kon een arts gewoon zelf voor een opvolger zorgen, tegenwoordig is daar een commissie voor die zich PVC (Paritaire Vestigings Commissie) noemt. De huisartsengroep verzocht de PVC om een vestigingsvergunning om een opvolger te mogen zoeken voor dokter Kempers, die al 20 jaar deel uit maakte van die groep. Tot grote verbazing van alle artsen werd die vergunning gegeven aan de artsen in Limmen om voor hen een gunstiger re geling voor diensten mogelijk te maken. Zoals u zult begrijpen vindt de huisart senpraktijk Heiloo deze 'besluiten 4van de PVC erg onplezierig en heeft daarte gen protest aangetekend. Dokter Poel akker zegt: Ik kan mij voorstellen dat de verhuizing van de praktijk naar Ypestein voor een aantal patiënten pro blemen kan opleveren wat betreft het spreekuurbezoek. Ik wil dan ook bena drukken, dat ik u altijd thuis kan bezoe ken wanneer u niet naar mij toe kunt komen". Een andere verandering is de waar- neemregeling voor spoedgevallen. Bui ten de normale praktijkuren wordt hetzelfde praktijknummer 072-330077, altijd doorverbonden met de dienst doende arts. Wanneer Poelakker zelf geen dienst heeft is dat dokter J.J. van der Dussen of T. Elzinga in Limmen! Willen patiënten toch liever een arts in de naaste omgeving hebben dan levert dit ook problemen op daar de meeste artsen geen nieuwe patiënten meer aan nemen. Alles bij elkaar een hoogs,t on bevredigende regeling. Makelaars Taxateurs o.g. hypothekEfRnK00P Postbus 95.185ÓAB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - De uitzendingen van Radio Noord-Holland, te beluisteren via de kabel of de FM (93.9), krijgen in de maanden juli en augustus een apart ka rakter. Iedere week staat namelijk een bepaald thema centraal in de uitzendin gen. Deze week is dat Sail Den Helder. Daarna is gekozen voor achtereenvol gend 'Naar de bollen', 'Holland Music Sessions', Kermis, Water, 'Oudste in woners', Kust en Natuur. Bij elk thema staat informatie uit en over de provincie of een deel ervan centraal. HEILOO - Op 30 juni werd er een re cord gebroken bij de jeugdviswedstrijd van D.V.W. wat betreft het aantal deel nemers. Er waren 80 inschrijvingen dit keer. Het goede weer was hier volgens het bestuur wel door oorzaak van. Maar het geeft ook aan hoeveel jeugdige sportvissers er zijn bij deze visclub. De grootste vis werd gevangen door Freek Zwart (18 cm). Bij de jeugd van 11 t/m 15 jaar werd winnaar Lenard Nieuwland met 37 stuks in de groep t/m 10 jaar werd winnaar Paul Zwart met 27 stuks. Deze jonge visser is nog maar 4 jaar oud. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking - Kwaliteit en vakmanschap - Eerlijk advies en kosteloze offerte HEILOO - Op 9 juli zal Joeke Spierings van Dompvloet Opleidingen te Heiloo afreizen naar Turkije om daar het 40ë internationale Interstenocongres bij te wonen. Tijdens deze congressen worden ook de werelkampioenschappen machi- neschrijven, PC-typen en stenografie gehouden. Joeke Spierings zal met nog twee Nederlanders ons land verdedigen op deze wereldkampioenschappen. 'Het is mij natuurlijk bekend, dat de deelnemers uit de 'Oosterse landen' over het algemeen beter presteren. In Nederland bestaan wel de Nationale Kampioenschappen, maar hier weten de mensen vaak het bestaan niet van, hoe wel ik daar -door mijn functie als wedstrijdvoorzitter- de laatste jaren door middel van persberichten en spon soring meer bekendheid aan wil geven. Of ik in Turkije een goede kans maak? Wij Nederlanders zijn toch niet zo fana tiek als onze oosterburen. Samen met de Belgen kijken wij meer naar de Olympi sche gedachte die erachter zit: Sport verbroedert. Ik weet in ieder geval wat' me te wachten staat. Gedurende 30 mi nuten typ ik op mijn laptop (draagbare PC, red.) met behulp van WordPerfect gemiddeld 360 aanslagen per minuut met een maximaal foutenpercentage van 0,5%. Dit is de snelheidsproef. Hierna volgt de perfectieproef waarbij ik gedurende 10 minuten gemiddeld 300 aanslagen per minuut moet halen. Hier ligt het maximale foutenpercentage op 0,1%. Dus goed dat er een wistoets op de computer zit!", aldus Joeke Spie rings. Joeke Spierings werkt dit jaar 12,5 jaar bij Dompvloet Opleidingen als docente machineschrijven, tekstverwerken, ste no Nederlands en Engels. Om haar werk wat meer inhoud te geven en ook naar haar cursisten toe vindt ze het een leuk idèe om ook zelf te blijven presteren. "Onlangs ben ik nog voor het examen Tekstverwerken ETI geslaagd (met een 10). Hoger kan ik niet. Dus met goede moed naar Turkije dan maar". De initiatiefnemers van de zomeravondconcerten in de Witte Kerk: Gerard Leegwater en Ger Helder (rechts). HEILOO - Met ingang van volgende week zaterdag zullen er in de Hei- looër Witte Kerk zes zomeravondconcerten gegeven worden. Elke twee weken kunnen liefhebbers van diverse muziekgenres genieten van een uit voering in deze qua akoestiek en sfeer uiterst geschikte accommodatie. Het initiatief voor deze concertreeks is genomen door Ger Helder en Ge rard Leegwater: beiden niet onbekend in de muzikale kringen rondom de Witte Kerk; ze zijn respectievelijk als koorzanger en organist actief. ,,Je moet deze zomer zien als een expe riment", aldus Ger Helder. „De ge meente Heiloo heeft aangegeven dat zij graag meer activiteiten ziet gedurende de zomermaanden. Dit, gekoppeld met de belangstelling voor uitvoeringen van de Johannes Passion in 1992 en 1993, was voor ons reden om het programma op stapel te zetten". De gemeente heeft overigens laten blijken het initiatief te waarderen. Voor de zes concerten is een bedrag van 1.500.gulden beschikbaar gesteld als subsidie. Low budget Een mooie opsteker voor de organisato ren. „We beginnen natuurlijk met niks, we moeten low budget starten", zegt Helder. Naast de steun van de gemeente bleek ook de voogdij van de kerk bereid haar medewerking te verlenen en zijn er uitstekende contacten met muziekhan del Ypma uit Alkmaar. „Ook de muzi kanten moeten we interesseren voor een uitvoering in Heiloo". Gezien het voor lopige programma - het definitieve was bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend - is men daar in geslaagd. De reeks zomeravondconcerten begint op 17 juli met een gevarieerd program ma door de mezzosopraan Ingrid Stijsi- ger en pianist Thom Janssen. Zij brengen hetzelfde repertoire dat op 31 juli te beluisteren zal zijn in het Amster damse Concertgebouw. De twee hierop volgende concerten in de Witte Kerk (31 juli en 14 augustus) zullen met name in strumentale muziek brengen; contacten zijn gelegd met een gitaarduo en een Iers folkensemble. Russisch koor Het laatste.weekend van augustus wordt voor één keer afgeweken van de zater dagavond. Op vrijdag 27 augustus zal namelijk een Russisch meisjeskoor naar Heiloo komen, een bijzondere activi teit, op voorhand de moeite waard. Het 'Stabat Mater' yan Pergulesi wordt op zaterdag 11 september door een koor met begeleiding van een (klein) orkest uitgevoerd, waarna op 25 september het slotconcert volgt: een Open Podium avond, waaraan iedere Heilooënaar kan meewerken. Wie deze avond wil optre den in de Witte Kerk kan nu reeds con tact opnemen voor inlichtingen en/of opgave met Ger Helder (tel. 334804). Veel variatie Alles bij elkaar bieden de zomeravond concerten in Heiloo een gevarieerd pro gramma. Het is ook het uitgangspunt van de initiatiefnemers om zoveel moge lijk verschillende muzieksoorten te laten horen, met een lichte voorkeur voor het klassieke repertoire. Helder en Leegwater hopen op deze ma nier zoveel mogelijk mensen te berei ken. Daarbij gaan hun gedachten niet •■alleen uit naar de zomergasten van Hei loo en omstreken, maar zeker ook naar de thuisblijvers, die in deze in cultureel opzicht rustige zomertijd zo toch voor enig muzikaal vermaak in hun woon plaats terecht kunnen. Na afloop van de concerten zal het mo gelijk zijn om een drankje te gebruiken. De toegang tot de concerten kost 7,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar, cjp- houders en 65-plussers betalen 5,00 per persoon. Kaarten zijn op de concer tavond aan de zaal verkrijgbaar. Op dit moment overlegt men nog over voorver- koop-mogelijkheden. Deze zullen be kend worden gemaakt in de aankondi gingen per concert, die in de Uitkijkpost voorafgaand aan de uitvoering worden gepubliceerd. HEILOO - Vrijdagavond 25 juni was Heiloo weer eventjes in de sfeer van de twintiger en dertiger jaren. De winke liersvereniging van het Stationscentrum organiseerde voor de derde keer een nostaligsche aardbeienveiling. Negen le den van de amateurschildervereniging Tintoretto hebben deze gebeurtenis ver eeuwigd op doek en papier. Dat was geen makkelijke opgave, want het pui- bliek was in beweging. Dit in tegenstel ling tot mevrouw de Winter die gewillig poseerde in ouderwetse kledij. De wer ken van de amateurkunstenaars hangen nu ingelijst in de etalages van de winkels in het Stationscentrum. Olieverf, aqua rel, pastel, krijt en pentekeningen; vele technieken werden toegepast. De im pressies geven een leuk beeld van deze geslaagde avond. De opkomst van het publiek was goed. Het evenement wordt ook elk jaar be ter. De kinderen amuseerden zich best bij het springkussen dat beschikbaar was gesteld door de VSB-Bank en Bu reau van Duin. Een clown hield bij het kussen een oogje in het zeil. Als aard beitjes geschminkt vrolijkten de kinde ren de echte veiling op. Heiloo was destijds een aardbeien- en tuindersdorp. Nu herleeft dat gegeven nog een keer per jaar als Rinus de Winter aan het vei len slaat. De aardbeien gingen per doos je weg voor ongeveer vier gulden. Net als vroeger werd er geveild met de klok. Om de veiling in het perspectief van de huidige tijd te houden maakten de aard beien om 19.00 uur plaats voor artike len van de winkeliers van het Stations centrum. Dekbedden, een fiets, kleding- bonnen, ontbijt op bed, een grote wandklok en veel meer werd per opbod aan de man gebracht door de veiling meester van de Limmer kerkeveiling, Cees Kroone. Vele gingen met een leuk koopje naar huis. Op het Stationsplein kwam de inwendi ge mens ook aan zijn trekken. De nieu we brasserie van harte Heiloo Brasserie Wildschut kwam goed uit de verf met terras en bar. Dat ontbrak eertijds, toen de handel nog met de handkar naar het veilinggebouw werd gebracht. Begin ja ren zestig is een einde gekomen aan de groente- en fruitveiling in het gebouw van de coöperatie exportveiling St. Wil- librordus in Heiloo. De ondernemers van het Stationscentrum hebben met de ze derde editie van de nostalgische aard beienveiling een avond neergezet die voor herhaling vatbaar is. Mevrouw De Winter poseerde geduldig voor de Tintoretto-leden èn voor de fotograaf tijdens de aardbeienveiling. HEILOO - Op vrijdag 9 juli om 19.00 uur speelt AZ haar eerste oefen wedstrijd op het sportcomplex van Psy chiatrisch Centrum Willibrord te Heiloo tegen v.v. Stabilitas, de bedrijfs voetbalvereniging van Willibrord. De heer N.P.M. Schoof, burgemeester van Heiloo, doet de aftrap. De wedstrijd is voor iedereen gratis toegankelijk. De direktie van Psychiatrisch Centrum Willibrord gaf evenals vorig jaar toestemming aan AZ om haar eerste training van het nieuwe seizoen op het sportcomplex van Willibrord te hou den. Dit is in de week van 5 t/m 9 juli. Op maandag 5 juli leidde Piet Schrij vers, de nieuwe trainer van AZ de eerste training, v.v. Stabilitas, de voetbalvere niging van Willibrord, voetbalt in de vroege zomercompetitie tegen voetbal verenigingen uit Alkmaar en omgeving, dit onder auspiciën van het Alkmaar Bedrijfs Voetbal, een afdeling van de K.N.V.B. Willibrord en Stabilitas zijn verheugd met de komst van AZ op het Willibrord terrein. Ook vorig jaar heeft AZ haar eerste oefenwedstrijd tegen Stabilitas gespeeld. Dit was een goed evenement, dat veel belangstelling kreeg. Dit jaar is iedereen op 9 juli om 19.00 uur welkom. Na afloop van de wedstrijd is de kantine bij het voetbalveld open. U kunt dan met trainer en spelers van AZ en Stabili tas napraten. De direktie van Psychia trisch Centrum Willibrord verzoekt bezoekers zich aan de verkeersregels op het terrein te houden en te parkeren op de aangegeven plaatsen. HEILOO - De visliefhebbers die lid zijn van DVW (De Vroegte Wint) kunnen de komende zes jaar hun gang weer gaan. De raad ging vorige week akkoord met de verlenging van het visrecht van DVW, met uitzondering van Groen Links en mevr. A. Geerling-Hofstee (VVD), zij hebben morele bezwaren. In de nieuwe overeenkomst zijn ook de vij vers en wateren in plan Ypestein opge nomen. De vijver „de Broekertjes" aan de Zeeweg bij de Rinnegommerlaan is aan de gemeente Egmond verkocht, de ze hebben het op hun beurt weer overge dragen aan het Hoogheemraadschap. Verlenging van de verhuur van het vis recht is door DVW bij het Hoogheem raadschap aanhangig gemaakt. Een bedrag van 20.000,- stelt de ge meente beschikbaar om de geluidsover last te beperken die de Rima (Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstver lening) aan het Slimpad in de spreekka mers ondervindt. Hiermee kan de privacy van de cliënten niet gewaar borgd worden. De heer A. Pleizier (Groen Links) vroeg of dit niet van te voren voorzien was. Wethouder Borsjes zei dat dit probleem des tijds onderschat was. De Hofdijkschool gaat onderdak bie den aan sociale, culturele en maatschap pelijke groeperingen t.w. de schilders vereniging Tintoretto, de WAO/WW belangenvereniging, de balletschool van Astrid Hart, het pedicurencentrum van de Bergeonstraat, Caesartherapeute In grid Hoefmans en de beeldhouwer Bert Jonk. Hierdoor komen elders lokaties vrij, die dan weer voor woningbouw ge bruikt kunnen worden. Twee lokalen blijven beschikbaar, een voor kinderop vang en een voor wisselend gebruik. Aan het gebouw moet nog wel het nodi ge opgeknapt worden, maar men hoopt hier eind van het jaar mee klaar te zijn. Over het parkeren van auto's maakt men zich echter zorgen. Het verkeers aanbod zal ongetwijfeld groter worden. Toch wil men daar nu nog niets aan doen. Liever eerst eens kijken hoe het allemaal loopt, en dan de klachten gaan behandelen. Het is moeilijk het iedereen naar de zin te maken. Men wil er echter bij de gebruikers van de Hofdijkschool op aandringen zoveel mogelijk op de fiets te komen. Muziekschool is volgens Th. Knijff (VVD) een beter woord dan volksmu ziekschool, daar de tarieven ook voor kinderen met 3 Vi procent verhoogd zijn. Dus alleen nog te betalen voor mensen met een dikke beurs. Dit is na tuurlijk niet de wens van de muziek school maar het komt door het feit dat leerlingen boven de 21 jaar B.T.W. moeten gaan betalen. Omdat dit voor de volwassenen wel een erg zware be lasting is heeft men besloten, dit te ver spreiden over alle tarieven. HEILOO - De speciaalzaak voor de hengelsporter, Handy Fish aan de Ken nemerstraatweg in Heiloo, organiseert op zondag 11 juli in samenwerking met De Viskrant een grote snoekbaars wedstrijd. Het viswater is het Noord hollands kanaal, waar vanaf de kant in vakken wordt gevist. De wedstrijd duurt vier maal drie kwartier en na elke periode wordt er van vak' gewisseld. De deelnemers aan deze wedstrijd ma ken kans op fantastische prijzen. Op basis van de totale lengte van de gevan gen snoekbaarzen ontvangt de winnaar een prijs van 1.000 gulden te besteden bij Handy Fish (of 750 gulden contant). De tweede prijs is een bon van 500 gul den te besteden bij Handy Fish, de der de en vierde prijs zijn respectievelijk een handgemaakte Sage snoekbaarshengel en een Hummingbird fishfinder/diepte- meter. Voorts zijn er nog vele waarde volle hengelsportartikelen en huishou delijke apparaten. De vanger van de grootste snoekbaars ontvangt een prijs van 250 gulden. De leerlingen van de Hasebroekschool op het zonovegoten schoolplein tij dens de viering van het 30-jarig bestaan van de school in Plan Oost. De aanvang van de wedstrijd is om 5.00 uur; vanaf 4.00 uur kan men terecht bij café De Vriendschap, Kerkweg in Aker sloot. Het inschrijfgeld is 50 gulden. Aangezien er maximaal 100 vissers kun nen deelnemen is het raadzaam zo snel mogelijk in te schrijven. Dit kan bij Handy Fish, Kennemerstraatweg 127 te Heiloo (tel. 072-336961). Ook voor na dere informatie kan men hier terecht. HEILOO - Donderdag en vrijdag vierde de Hasebroekschool haar 30-jarig bestaan. Donderdagmorgen was er een 'vossenjacht' in plan Oost, waarbij de kinderen soms moeite hadden om de pr achtig vermomde leerkrachten te her kennen. Na een gezamenlijke lunch op school trad clown Koko op met een goochel- en ballonnenshow. Op vrijdag gingen de groepen 5 t/m 8 zwemmen in het Baafje en voor de groe pen 1 t/m 4 waren er spelletjes op het schoolplein georganiseerd, 's Middags was er o.l.v. de gymleraar een sporteve nement met aansluitend een gezellige markt die door veel enthousiaste ou ders, kinderen en belangstellenden werd bezocht. Mede door het mooie weer en de hulp van vele ouders zijn deze dagen een groot succes geweest!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1