Regen op de camping óók gezellig! eoiudfl KUYPER Van der Peet's Vakhandel overhandigt supercleaner Buk Buk viert 25-ste verjaardag met grote feestweek in oktober A. J. VOS U0MII>AS Mieke Klaver na veertien jaar weg bij dagverblijf De Vijfhoek C. HACHMANG prolines Hé taxateur o.g. 58e JAARGANG NO. 31 IEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN AUGUSTUS 1993 Vrijwilligers gezocht voor zomeraktiviteiten Aqua-jogging in het Baafje Univé blijf homeopatische geneesmiddelen vergoeden Voor De vermaarde Belgische pralines naar WARME BAKKER BORST 't Hoekstuk 12, Stationsweg 96 Bibliotheek Heiloo denkt aan thuisblijvers MAKELAAR ASSURANTIËN Geslaagd Engelandkunde en wiskunde bij Cornelis Drebbel College Nationale bollendag in Bergen en Egmond Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Alles wijst erop dat de zo meraktiviteiten ook dit jaar weer een groot succes worden. Fantastische akti- viteiten, een grote groep kinderen die mee willen doen. Prachtige lokaties. Maarer zijn helaas erg weinig men sen die hebben aangeboden om ons te helpen bij de uitvoering van de aktivitei- ten. Hierdoor kunnen we de kinderen die meedoen niet de aandacht en bege leiding geven die ze verdienen. We zijn daarom op zoek naar mensen vanaf 16 jr. die bij één (of meer) activiteit(en) willen helpen. De volgende activiteiten worden er ge organiseerd: Maandag 9 augustus creatief met water en wind; Woensdag 11 augustus atletiekdag i.s.m. Trias; Vrijdag 13 aug. spookdag; Maandag 16 aug. Douanespel; Woensdag 18 aug. straatspelendag; Vrijdag 20 aug. Indianendag; Maandag 23 aug. T-shirts schilderen en schminken; Woensdag 25 aug. speurtocht; Vrijdag 27 aug. Fitspektakel met aan sluitend een talentenjacht. Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven dat kan in het gemeentehuis van Heiloo, afdeling sociale zaken, tel. 072-313183. Een zigeunerfeest, compleet met originele muziek en dans. HEILOO - Het weer van de laatste we ken deed menigeen zeggen: „Die arme mensen die nu op een camping staan!" Toen we op bezoek gingen bij camping Heiloo om eens een praatje met deze mensen te maken, bleek het tegendeel waar. Peter, Bart en Robert Barnhorn voeren met z'n drieën de camping Heiloo. De eerste heeft de leiding en doet de admi nistratie, de tweede zwaait de scepter in de kantine en nummer drie zorgt voor het buitengebeuren. Vooral dat laatste speelt een belangrijke rol bij een regen achtige zomer. „We hebben weinig last van overtollig water, want het terrein is goed gedraineerd", aldus Robert. Verder zorgt het drietal ervóór dat nie mand zich op de camping hoeft te ver velen bij slecht weer. Natuurlijk is het het fijnste als de zon schijnt, dan kan ie dereen buiten leven, in de zon zitten, zwemmen, enz. Is het dat niet, dan moet er iets ondernomen worden. We spraken met Esther, zij bezoekt al twintig jaar de camping Heiloo, begon in een tent en is nu de trotse bezitter van een schitterende sta-caravan. „Waarom ik hier zo graag kom?" zegt ze en haar Rotterdamse herkomst verloochent zich niet. „Het is hier ontzettend gezellig, kraakhelder en er heerst een ontspannen sfeer. Je hebt hier een zwembad en ten nisbanen en binnen worden ook allerlei activiteiten georganiseerd". Als je al zo lang op een camping staat, en er zo vaak komt, want zomer en win ter is Esther in haar caravan te vinden, dan ken je iedereen. Er is veel burenhulp, en valt er wat te klussen, dan is altijd wel een helpende hand. Bij de sta-caravans wordt ook veel aan de tuinen gedaan en daar heeft de regen in gunstige zin zijn werk gedaan. Afgelopen zondag was er een groot zi geunerfeest georganiseerd, iedereen ver kleed, zigeunermuziek en lekkere hapjes. ,,lk ben hier begonnen in een tent", vertelt Esther. „Ik heb familie in Heiloo en zo kwam ik vanuit Rotterdam in Hei loo terecht. Nu verblijf ik af en en toe in Rotterdam, dan weer in Heiloo, maar het liefste ben ik in Heiloo. M'n dochter heeft hier vlakbij nu ook een stacara van, waar ze regelmatig met de klein kinderen komt en dat is reuze gezellig". Wel een verschil met de beginperiode in de tent. Als Rotterdamse was het toch moeilijk om tussen de vele Amsterdam mers, die hier veel komen, een plaats te vinden. Het was zoiets als Feyenoord- Ajax, maar het is prima gegaan. Intussen komen er nieuwe gasten aan, er wordt gezwaaid, ieder vindt zijn plek en geniet van de rust. In de tenten verblijven meer de jonge lui, die maken veel plezier met elkaar. Maar er is ook veel te doen, bingo, mu ziek regelen, de dartcompetitie, enz. Ie mand die zich jaren heeft ingezet voor de evenementen is de heer Hans Keizer in de wandel „Ome Hans" genaamd. Ook de ouderen vergat hij niet, voor hen werden mooie bustochten georgani seerd o.a. naar 't Loo, de Beekse Ber gen en de Biesbos. Viel er wat te timmeren, dan kon er ook altijd een beroep op Ome Hans gedaan worden. Uit de opbrengsten van de toto en de lotto voor volwassenen werden de spelen voor de kinderen bekostigd. „Ik heb het met heel veel plezier gedaan, he laas moest ik om gezondheidsredenen stoppen. De jongens Barnhorn hebben het nu overgenomen, maar ik biedt mijn diensten aan, daar waar dat nodig is". Op de vraag of het 's winters niet onge zellig is op de camping, antwoordt Est her ontkennend, dan zijn ze bezig alles weer op te knappen en in de weekeinden HEILOO - Jongerencentrum Buk Buk bestaat dit jaar alweer 25 jaar. Een kwart eeuw geleden werd jongerensocië- teit Buk Buk op de zolder van het Bruno-gebouw op originele wijze geo pend. Toenmalig Burgemeester Corver- Van Haaften goot enkele druppels sher ry uit h&ar glas op de vloer en de Buk was een feit. Inmiddels is er heel wat veranderd, door de jaren heen is er een goede naam op gebouwd en er is in de loop der tijd aar dig wat ruimte bijgekomen. Door de groei van de activiteiten, de komst van beroepskrachten en de behoefte aan een nieuw onderkomen voor het tienerwerk was een verbouwing noodzakelijk dit jaar en het resultaat mag er zijn! Het jubileum vindt plaats van vrijdag 22 tot en met zondag 31 oktober. Een officiële opening wordt gevolgd door een reünie, er zal een veiling gehouden worden waar o.a. gesigneerde T-shirts te koop worden aangeboden. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een thea- terproduktie die in deze periode zal worden opgevoerd. Grote en kleine bands zullen op het Buk-podium staan, waaronder Herman brood, een oude bekende die tijdens dit spektakel niet mag ontbreken. De Vero nica drive-in-show zal zowel voor tie ners als later voor wat 'oudere' jonge ren een swingende dansavond verzor gen. Ook staat er een open dag op het programma. Tijdens deze dag is het de bedoeling dat er voor jong en oud leuke activiteiten zijn gepland, waaronder een concert van de harmonie Caecilia, een optreden van drumband Nijenburg, spelletjes voor kleine en grote bezoe kers, er zal een overzichtstentoonstel ling zijn en standjes met informatie. Een kans om te zien dat bij Buk Buk ge zelligheid voorop staat! Herman Brood. (Foto: Caspari Esther en vriend Gerrit voor de fraaie stacaravan. komen er toch altijd wel weer beken den. „Kom maar eens met kerstmis kij ken, iedereen heeft z'n kerstboom buiten staan, dan is het net een sprook je, je weet niet wat je ziet". De camping Heiloo heeft ook een cara van voor invaliden, daar komen regel matig dezelfde bezoekers, want ook zij hebben hier hun bekenden zitten. U ziet, op camping Heiloo is het hele jaar door iets te beleven, mede door de inzet van Peter, Bart en Robert is het er goed toeven. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 HEILOO - Voor de tweede keer dit sei zoen gaat in zwembad 't Baafje aan De Omloop een cyclus aqua-jogging van start. Door de enthousiaste reacties van de deelnemers aan de eerste serie kunt u zich nu opgeven aan de kassa voor vijf lessen op de woensdagmorgen of -avond. Voor mensen, die al eerder in het water hebben 'gejogged' is er de mogelijkheid om op dinsdag of op donderdag hun er varing verder uit te bouwen. Voor star ters bedragen de kosten 15,00 (excl. entree) voor 5 lessen; gevorderden beta len 25,00 (excl. entree) voor 10 keer. Meer informatie kunt u krijgen bij het zwembad, tel. 333909. Makelaars Taxateurs o.q. hypotheken00 Postbus 95.1850 AB He.lOO Tel 072-331895 ASSURANTIËN -S Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES Als laatste nog even een oproep... Zoals eerder vermeld, wordt er op vrijdag 22 oktober een reünie gehouden. Deze avond ^zouden we graag alle oudmede werkers en anderen die nauw verwant zijn geweest met Buk Buk» verwelko men. Behoor jij tot deze groep en heb je wel oren naar deze happening, neem dan contact op met de Buk (tel. 335242) of stuur je naam en adres naar Postbus 108, 1805 AC Heiloo (t.a.v. reünie). Je krijgt dan zo snel mogelijk nadere in formatie toegestuurd. ALKMAAR - Homeopatische en antro posofische geneesmiddelen. Steeds meer mensen gebruiken alternatieve medicij nen. Sinds kort worden homeopatische en antroposofische geneesmiddelen, die .op recept voorgeschreven zijn, niet meer automatisch vergoed. Om geld te besparen, heeft het kabinet ze uit het ziekenfondspakket geschrapt. „Voor sommige mensen betekent dit een behoorlijke financiële klap," vertelt drs. M. Snijders, adjunct-directeur van Univé Verzekeringen. „Homeopatische en antroposofische geneesmiddelen zijn de laatste jaren flink in populariteit toe genomen. Univé heeft besloten, als deze middelen tenminste op, recept worden voorgeschreven, in ieder geval dit jaar gewoon te blijven vergoeden. Deze maatregel van het kabinet kost onze verzekerden dus niets". Univé Verzekeringen, een verzekeraar zonder winstoogmerk, is een van de weinige verzekeraars in Nederland, die homeopatische en antroposofische mid delen zonder een verhoging van de pre mie blijft vergoeden. Snijders: „We willen onze verzekerden Mieke Klaver nam vorige week afscheid van De Vijfhoek in Heiloo. HEILOO - Dit jaar niet op vakantie, en dan met dit weer! De openbare biblio theek Heiloo is van mening dat het ook voor de thuisblijvers vakantie moet zijn. Met een goed boek of een mooie cd is zelfs heel veel regen te trotseren. Daarom heeft de bibliotheek Heiloo de ze zomer een actie. Alle nieuwe leden betalen het eerste jaar de helft van de prijs van het normale abonnement. Dit is dus voor personen van 16 en 17 jaar 5,00, personen van 18 t/m 64 jaar 15,00 en voor personen vanaf 65 jaar op vertoon van de 65 kaart) 10,00. Deze actie geldt nog tot en met 31 au gustus. HEILOO - Veertien jaar was Mieke Klaver verbonden aan het dagverblijf de Vijfhoek, met ingang van 1 augustus verlaat ze, met pijn, haar kinderen om in Oostzaan bij de SPD (Sociaal Peda gogische dienst) te gaan werken. Hier gaat het om gehandicapte kinderen die thuis blijven. Zij gaat nu deze gezinnen begeleiden. „Na de HBO opleiding deed ik, zoals dat toen nog genoemd werd kinderver zorging en opvoeding", vertelt Mieke. „Tijdens mijn stage kwam ik in aanra king met het werk voor geestelijk en li chamelijk gehandicapte kinderen. Ik vond dat mooi werk en m'n verwach ting is uitgekomen. Je kunt ze zo'n stuk op weg helpen, ze een beetje zelfver trouwen geven. Ze zijn vaak tegenover broertjes en zusjes erg onzeker", aldus Mieke. Door spelontwikkeling, die gericht is op een vaste structuur, is de kinderen veel te leren. Ook de erva'ring van de leidster met collega's. Er is een praktisch en een theoretisch gedeelte; logopedie, fysio therapie, orthopedagogie. Er wordt op de Vijfhoek volgens een vast schema gewerkt. In een groep zit ten acht kinderen en elke dag wordt be gonnen met de kring, elkaar begroeten, contactspelletjes worden gedaan (b.v. handgeven) en goede morgen wensen en er wordt een liedje gezongen. De snoe- zelruimte die sinds enige maanden in ge bruik is voldoet goed in de praktijk. Hier kunnen de kinderen tot rust komen d.m.v. muziek, lichtspel, het waterbed, enzovoort. Mieke Klaver zegt: „We hebben een jongen die de hele dag in een rolstoel zit. Wil je hem er even uithalen dan moest hij vroeger op de grond liggen. Nu ligt hij in de snoezelruimte op een waterbed, dat licht vibreert, z'n spalken gaan dan af en hij kan zich heerlijk ont spannen en vindt dat heerlijk. Een an der kind wordt rustig van de muziek en het lichtspel". Mieke Klaver zal de Vijfhoek best mis sen. „En wij haar ook", zegt Harm van der Land, direkteur van de Vijfhoek. Heerenweg 167,1851 KN Heiloo,Tel.: 072-331716. niet in de kou laten staan. Bovendien, de verwarring voor de consument wordt door dit soort maatregelen alleen maar groter" Univé rekent ook geen limiet per verzekerde, terwijl de vergoeding niet alleen geldt voor ziekenfonds verzekerden, maar ook voor particulier verzekerden. Univé Verzekeringen, met in totaal 600.000 verzekerden, neemt deze kosten voor eigen rekening en vergoedt ze aan alle verzekerden. Hiermee is een bedrag van naar schatting 1 tot 1,3 miljoen gul den gemoeid. Tot voor kort werden de kosten voor homeopatische en antroposofische mid delen vergoed via de Algemene Wet Bij zondere Ziektekosten (AWBZ). Uit bezuinigingsoverwegingen heeft staats secretaris Simons (volksgezondheid) de vergoeding van deze middelen via de AWBZ per 1 juli geschrapt. Univé Verzekeringen heeft huisartsen en apothekers inmiddels laten weten dat op recept verstrekte homeopatische en antroposofische middelen aan alle ver zekerden worden vergoed. Snijders: „In het algemeen worden deze middelen door de apotheker recht streeks bij Univé in rekening gebracht. Voor onze verzekerden is dat alleen maar makkelijk". HEILOO - Op 28 juni is oud- plaatsgenote Ingrid Yvonne Schuurman aan de Vrije Universiteit te Amsterdam geslaagd voor het doctoraal examen in de Nederlandse taal en letteren. HEILOO - Bij het horen van de term wiskunde zijn er twee soorten reacties: 'Ik heb het nodig voor mijn beroep, maar wat ze in de praktijk toch allemaal met die theorie doen?' en 'Al die x-jes en y-tjes, dat kan ik niet!'. Voor beide groepen is er nu een kans om te ervaren waar al die exacte kennis voor nodig kan zijn en om te merken dat wiskunde ook heel anders en heel toegankelijk kan zijn. Het Cornelis Drebbel College organi seert een éénjarige cursus die laat zie hoe nuttig een wiskundige kijk op alle daagse zaken is. Voorkennis wat betreft wiskunde is bij deze cursus niet nodig. Aan het einde van de cursus komt u op het wiskunde-niveau van de eerste klas Mavo. Wanneer u enthousiast gewor den bent kunt u na deze cursus verder leren tot het examen D-niveau van de Mavo. Engelandkunde Bij de cursus Engelandkunde, die het Cornelis Drebbel College onder andere ook in Heiloo aanbiedt, leert men in de eerste plaats de Engelse taal, waarbij de nadruk ligt op spreek- en luistervaardig heid. Daarnaast komen de aardrijks kunde en geschiedenis van Engeland aan bod. Tijdens de lessen - één ochtend per week - komt elke week de taal aan bod, de aardrijkskunde en geschiedenis wisselen elkaar om de week af. De cursus is geschikt voor iedereen die meer van Engeland en de taal die er wordt gesproken wil weten. De lessen worden gegeven door ervaren docenten. Voor informatie over de cursussen wis kunde en Engelandkunde, de lestijden en de bijbehorende kosten kan men contact opnemen met het Cornelis Drebbel College, Nassauplein 10 te Alk maar, tel. 072-123109. De heer Blom ontving een Vax Supercleaner uit handen van mevrouw Van der Peet, van de gelijknamige vakhandel aan de Stationsweg. HEILOO - Op woensdag 28 juli mocht de heer Blom, wonend aan de Klooster hof in Heiloo, bij Van der Peet's Vak handel aan de Stationsweg een Vax 2000 supercleaner in ontvangst nemen. De heer Blom had deze gewonnen door mee te doen aan een puzzel in de KRO Mi- krogids. Aangezien de firma Van der Peet het dealerschap van Vax Benelux in deze regio heeft, kon mevrouw Van der Peet de heer Blom blij maken met deze super stof-water-tapijt (kortom al les) reiniger in één. EGMOND - Praten met een kweker over de teelt'van bollen, genieten van bloeiende bloembollen of gewoon een kijkje nemen in een bollenschuur. Dat kan op zaterdag 7 augustus tijdens de tweede nationale bollendag. Op die dag stellen tussen 10.00 en 16.00 uur vier bollentelers in Egmond en Bergen hun bedrijf open voor het publiek. Op het bedrijf van de Gebr. Pepping aan de Tijdverdrijfslaan 4 in Egmond aan den Hoef is onder andere te zien hoe tulpen in de winter op elk gewenst moment in bloei kunnen worden ge trokken. Het bedrijf teelt behalve tul pen ook narcissen, krokussen en mus- cari (blauwe druifjes). In dezelfde plaats kan het publiek ook terecht op het bedrijf van de fam. de Waard aan de Nieuwe Egmonderweg 23. Op dit bedrijf worden onder andere ook lelies geteeld. De familie De Waard exporteert de bollen zelf naar onder an dere Engeland. In Egmond-Binnen is het bedrijf van de firma Th. G. Apeldoorn, aan de Here- weg 13b, opengesteld. Op dit bedrijf wordt een breed assortiment van bolge wassen geteeld, waaronder de Allium oftewel de sierui. De Allium is er in vele variëteiten. In Bergen tenslotte aan de Bergerweg 82 kan men terecht bij het bedrijf van de fam. N. van Schagen. Ook hier kan men talrijke bijzondere bolgewassen be wonderen. De nationale bollendag wordt georgani seerd door de Koninklijke Algemene Vereniging voor de Bloembollencultuur en de Westelijke Land- en Tuinbouwor ganisatie. In het hele land hebben zo'n veertig telers hun bedrijven opengesteld voor het publiek. Er zijn in Nederland zo'n vierduizend bollentelers die in totaal op zo'n 16.000 hectare bloembollen telen. De meest ge teelde is de tulp (45 procent van het areaal), gevolgd door de lelie (16), de gladiool (11 procent) de narcis (10 pro cent), de hyacint (6 procent) de iris (5 procent) en de krokus (3 procent). Jaar lijks exporteert ons land voor één mil jard gulden aan bollen en vierhonderd miljoen gulden aan bolbloemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1