donderdag, vrijdag en zaterdag de laatste drie dagen de laatste zomerrestanten voor de allerlaagste prijzen. /l/lascotte Aiode Russisch meisjeskoor concerteert vrijdagavond in de Witte Kerk J.KUYPER John Geels opent showroom Serre-Lux Systeembouw Steeman Verwarming en Sanitair verhuist naar 'de overkant' C. HACHMANG DAKDEKKER - LOODGIETER Vakantiespelen bijna voorbij hztr* GIGANTISCH WINTERSPORTVOORDEEL 2 halen - 1 betalen STATIONSWEG 85 - 1851 LJ HEILOO VERKOOPPLANNEN?? SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap - Eerlijk advies en kosteloze offerte Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE Holleweg 19 072-335085 Makelaars Taxateurs o.g. ^pÓtheVk¥n0QP Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk volgende week opnemen. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 25 AUGUSTUS 1993 Helder water in de Zandersloot De Vroegte Wint Collecte voor de kankerbestrijding Zonneveld Optiek introduceert de Zonneveld Junior Club! De jjthjkpOtt wordt gespeld Financiering verhuizing wereldwinkel bijna rond Waterpolotoernooi 58e JAARGANG NO. 34 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Zieken verzorgen Intersport wint etalagewedstrijd EHBO-cursus MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURAI\iïlËN Wendelaarstraat 1, Alkmaar Tel. 072-159062 (in WASTORA) Winkelcentrum 't Loo, Heiloo Tel. 072-335152 (U betaalt het duurste artikel) SKI-OVERALLS BODYWARMERS JACKS LANGLAUFSKI'S SKIBROEKEN ALPINE SKI'S Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al, uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Natuurmonumenten gaat vanaf 30 augustus de Zandersloot in het Heilooër Bos uitbaggeren. De werk zaamheden zullen ongeveer een week gaan duren. Uitgraven is nodig omdat de Zandersloot langzaam aan het dicht groeien was met waterplanten. Door de huidige plantenmassa te verwijderen en de dikke laag bagger tot de zandbodem uit te graven krijgt de Zandersloot weer helder en stromend water. Hierdoor zullen er meer verschillende planten gaan groeien in plaats van alleen krab- bescheer. Om te voorkomen dat tijdens de werk zaamheden gevaarlijke situaties ont staan zal het fietspad met korte tussen pozen afgesloten zijn. Het uit te bagge ren traject loopt vanaf de Kuillaan tot aan het tunneltje onder de Randweg. Een loonwerkersbedrijf uit de Scher mer, aan wie het werk uitbesteed is or ganiseert het werk zodanig dat er zo min mogelijk overlast voor de fietsers zal zijn. Zij werken met een schuifboot, een kraan en kiepwagens. De Zandersloot is in -1962 voor het laatst uitgebaggerd. In de tussentijd is de sloot wel geschoond, maar toch ble ven er zoveel plantenresten achter waar door er een flinke laag bagger op de bodem is ontstaan. Medewerkers van Natuurmonumenten zijn benieuwd wel ke planten zich zullen gaan vestigen in het heldere en stromende water van de uitgegraven Zandersloot. HEILOO - Vandaag wordt in Plan Oost de tweede koppelwedstrijd voor de da mes van dit seizoen vervist. Verzameld wordt om 18.30 uur op de parkeerplaats bij de Loet. Op woensdag 18 augustus vervisten de dames hun laatste witviswedstrijd van dit seizoen in Boswijk. Deze wedstrijd werd nu eens niet vergald door stromen de regen en bovendien wisten de dames in totaal 487 vissen en visjes op de kant te brengen. De uitslag was als volgt: In de A-klasse: 1. mevr. Jansen. 77 stuks; 2. mevr. kaandorp, 37 stuks; 3. mevr. Becker, 36 stuks. En in de B-klasse: 1H. Bruin, 62 stuks; 2. R. de Graaf, 55 stuks; 3. L. van Ber- kum, 40 stuks. Wie meer wil weten over de dameswedstrijden bij DVW kan con tact opnemen met de dames H. Beent jes, tel. 336762, of H. de Jong, tel. 337239. HEILOO - Deze week treft u bij de Uit kijkpost het colléctezakje aan voor de Kankerbestrijding. De CQllectanten ko men tussen 30 augustus en 4 september bij u langs. De plaatselijke organisato ren hopen op een succesvolle collecte. Wilt u hiertoe als collectant uw bijdrage leveren, neemt u dan contact op met mw. Ans Hendriks, tel. 333265. HEILOO - De voormalige Lidwina- school aan de Pastoor van Muijen- weg is de afgelopen week weer even in gebruik geweest. De kinderen, die deelnamen aan de vakantiespe len in Heiloo, vonden er een droog onderkomen voor hun activiteiten. Allereerst was er vorige week vrij dag een indianenmiddag. Toen de zon zich even liet zien, werden de HEILOO - Vanaf deze week is er bij Zonneveld Optiek voor kinderen tot en met 12 jaar de Zonneveld Junior Club. In de winkel is een speciale collectie mooie, vrolijke ën modieuze kinderbril- bezigheden natuurlijk naar buiten verplaatst. Afgelopen maandag stond het beschilderen van t-shirts - en zichzelf - op het programma. De organisatoren vonden het goed dat ook de wanden van de vroegere ba sisschool een nieuw verf laagje kre gen. Over de toekomst van het gebouw liet één van de deelnemers geen onduidelijkheid bestaan: 'Veel plijzier met het slopen!' Aanstaan de vrijdag worden de vakantiespe len 1993 afgerond met een fitspek- takel en een talentenjacht. len aanwezig die worden gepresenteerd in de speciale kinderhoek. Hier zijn ook Topper (een hond) en zijn vriendjes Bas en Kiki. Samen vormen zij het gezicht van 'de Junior Club. Kinderen die lid worden van de Zonneveld Junior Club krijgen een mooie poster. Zo wordt Topper ook hun vriend en kunnen ze sa men avonturen beleven. Het voordeel van de Junior Club is voor de ouders 8' I t 4-, duidelijkheid over de prijs, zekerheid over de service en garantie, en in ieder geval een tevreden kind. Dat komt.om dat alle monturen uit de brede collectie een vaste prijs hebben. De kinderen kunnen dus vrijuit kiezen, zonder prijs- drempel voor de ouders. Daarnaast geeft de Junior Club een jaar lang volle dige garantie op de bril. Dat is voor ou ders een hele geruststelling. Als de bril binnen de garantieperiode zoek raakt kost een nieuwe bril slechts de helft van de prijs. Op woensdagmiddag is het clubmiddag. De leden kunnen dan hun bril gratis la ten bijstellen en schoonmaken. Ouders die twijfelen aan de ogen van hun kind, of de ouders die het gewoon leuk vin den, kunnen dan langs komen voor een gratis oogtest. Een geweldige service, want wie weet er nu iets van de ogen van kinderen? De kinderen geven zelf niet aan dat ze toe zijn aan een bril. De kleine koper van een bril krijgt een eigen clubpas (wel twee pasfoto's mee nemen). De clubpas is nodig voor de ga rantie, maar geeft ook recht op diverse voordeeltjes en op deelname aan een wedstrijd in oktober (de maand van de kinderbril). Verder gaan natuurlijk een toffe sticker en de poster mee naar huis. Voor meer informatie kunt u altijd te recht bij Zonneveld Optiek in Heiloo. Uw advertentie wordt gelezen HEILOO - Half juli vroeg het bestuur van de wereldwinkel u mee te doen met de 100 x 100 aktie. Eind september ho pen we natuurlijk te verhuizen naar de vroegere viswinkel van de familie Tij mes. Dit pand ligt naast de huidige win kel en is ongeveer tweemaal zo groot. Voor de lezers die onze oproep over het hoofd hebben gezien of op vakantie wa ren: de totale kosten van inrichten en verhuizen bedragen 30.000,00. De medewerkenden van de wereldwinkel hebben 10.000,00 aan schenkingen toegezegd: dit bedrag is reeds over gemaakt. Aan het gemeentebestuur is een subsidie van 10.000,00 gevraagd. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft echter besloten 5000,00 te geven. Een tegenvaller dus. De deelnemers aan de 100 x 100 aktie hebben tot nu toe bijna 5000,00 aan leningen en 2000,00 aan schenkingen overgemaakt. Er blijft dus nog een gat van 8000,00 te over bruggen. Daarom doet het bestuur van de wereldwinkel nogmaals een beroep op u om mee te doen aan de aktie: 100,00 renteloos lenen aan de wereld winkel en wel voor 3 jaar. U kunt dit be drag overmaken op giro 5965784 van de Stichting Wereldwinkel Heiloo. Als be wijs ontvangt u een certificaat. Na 3 jaar - of als u wilt later- betalen wij u het geleende bedrag terug. Een groeien de omzet staat hiervoor garant. Onder tussen houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen van de Wereldwin kel. Helpt ons het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen, zodat wij de produc ten uit de derde wereld niet alleen voor een behoorlijke prijs maar ook op een behoorlijke manier kunnen aanbieden. Het interieur van het bedrijfspand van John Geels aan de Oosterzijweg. HEILOO - Aan de Oosterzijweg 25 (naast de modezaak van Marja Geels) opent John Geels aanstaande vrijdag een prachtige showroom om te laten zien wat er tegenwoordig met wanden, plafonds en verlichting gedaan kan wor den. U zult versteld staan wat er alle maal mogelijk is. HEILOO - Het jaarlijkse waterpolo toernooi van de Z PC De Spetters, dat zal worden gehouden op zondag 29 augustus in het zwembad het Baafje, ziet er op papier bijzonder interessant uit. Hopenlijk laat het weer ons dit jaar niet in de steek. Verdeeld over vier pou les - Heren I, Heren 2a. Heren 2b en Jongens 1 - zullen in totaal 22 teams van 13 verenigingen tegen elkaar in actie ko men. Er staan 55 wedstrijden op het programma, die verdeeld over twee speelvelden zullen plaatsvinden tussen 10.15 en 17.15 uur. De toegang tot het bad voor toeschouwers zonder abonne ment is 3,00. Het ondiepe bad is toe gankelijk voor het publiek, het diepe bad is de gehele dag gereserveerd voor het toernooi. John Geels is al vanaf '78 werkzaam in deze branche. Leverde hij tot nu toe al leen aan aannemers, bouwers enz. nu is het ook voor de particulier weggelegd met dit fraaie materiaal te gaan werken. U kunt het zelf doen, uitgebreide be schrijvingen en tekeningen worden er bijgeleverd, maar u kunt het ook laten doen. Het materiaal bestaat uit kunststof, alluminium of hout. In de zaak kunt u zien hoe de verschillende materialen verwerkt kunnen worden. Kunststof tegels met daartussen een goudkleurige strip geeft een heel bijzon der effect. Ook het diagonaal plaatsen van de lamellen tegen hel plafond, waar uitstekend spotjes en luidsprekers in verwerkt kunnen worden, suggereert veel ruimte. Nieuw is het plafond met licht er achter. We zagen ook tegels die eruit zagen als hout, allemaal mooi, het ligt er maar aan waar het voor nodig is. De showroom laat u heel veel mogelijk heden zien. Op het gebied van verlichting laat John Geels naast de tl-verlichting een stel hele mooie spots zien. Er zijn er bij met een goud laagje (nooit meer poetsen). U kunt de showroom bezoeken op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur en zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Het Russische koor, hoofdzakelijk bestaand uit meisjes tussen 12 en 15 jaar, geeft vrijdagavond een concert in 't Witte Kerkje in Heiloo in het kader van de reeks zomeravondconcerten. HEILOO - In het kader van de zomera vondconcerten wordt aanstaande vrij dagavond een concert gegeven door een Russisch meisjeskoor. Althans zo staat het aangegeven op de affiches voor de zomeravondconcerten. Geheel juist is dit niet, want het gaat om een koor school uit Moskou en op deze koor school zingen ook enkele jongens. Maar verreweg het merendeel van het koor bestaat uit meisjes (van ca. 10 tot 15 jaar). Het koor is er op uitnodiging van het Noordhollands Jongenskoor, dat onder leiding van Hendrik Timmerman dit voorjaar in Moskou heeft meege daan aan het Vijfde Internationale Sla vische Koren Festival voor kinderen. Op dat festival zijn uiteraard de kontak ten ontstaan. Het Russische koor, dat in Rusland zeer aktief is en deelneemt aan vele concerten en festivals, komt woens dag in Alkmaar aan. De kinderen wor den ondergebracht bij gastgezinnen en leden van het Noordholland Jongens koor. De organisatoren van het Hei looër zomeravondconcerten hebben het koor kunnen strikken voor een concert in de Witte Kerk. En dat dit de moeite waard is kunt u vrijdag 27 augustus be luisteren. Het koor heeft een repertoire van Russische spirituals, klassieke mu ziek, muziek van moderne komponisten en folkloristische songs. Het program ma voor vrijdag vermeldt dan ook wer ken van Rimsky-Korsakov, een selektie van Russische volksmelodieën, „the Maiden's chorus from the opera A Mar- mald" van de komponist Dargomyzhs- ky en vele gevarieerde andere werken. Het concert begint om 20.00 uur. De toengangsprijs is ook voor dit speciale concert gehandhaafd op 7,50 (CJP- ers, 65 en kinderen tot »12 jaar 5,00). Voor voorverkoop kunt u te recht bij de VVV Heiloo (Hoek Heeren- weg/Stationsweg). HEILOO - In elk huishouden is wel eens iemand voor kortere of langere tijd ziek, meestal geedt dit niet veel moei lijkheden. De wijkverpleging van Inter- kruis Noord-Kennemerland geeft vijf informatiemiddagen, die zijn bedoeld voor mensen die in hun familie of om geving te maken hebben met ernstige of langdurig zieken. De informatiemidda gen zijn ook bestemd voor hen die hier mee in de toekomst als familielid of buurtgenoot te maken kunnen krijgen. De cursus bestaat uit een theoretisch ge deelte waarin de grondbeginselen wor den uitgelegd om een zieke te kunnen verzorgen, zoals medicijngebruik, voe ding e.d. Ook praktisch gaan we aan de gang b.v. het oefenen van een juiste til- techniek, gebruik van hulpmiddelen en ook krijgt u informatie waar de wijk verpleging u verder mee kan helpen. De data zijn dinsdagmiddag 14 septem ber, 21 september, 28 september, 5 ok tober en 12 oktober van 13.45 - 15.15 uur in het wijkgebouw, Holleweg 94, Heiloo. Kosten voor de cursus 32,50, inclusief boekje, folders. Opgave en in formatie bij de wijkverpleging tussen 12.30-13.30 uur, tel. 072-332753 of 072-199222. Uiterste inschrijfdatum 6 september. CASTRICUM - Zevenenzeventig jaar kachels op de markt. Toen kwam de was de firma Steeman gehuisvest op de overschakeling op gas en dat bracht ook Overtoom 21 in Castricum. Het bedrijf weer de nodige veranderingen met zich verhuist nu naar de „overkant": Ver- mee. Dat was het moment dat de ^aak lengde Overtoom 24. Op 27 augustus werd uitgebreid met watervoorzienin- krijgt dit een feestelijk tintje en is er gen en sanitair. Ook was er bijna geen open huis van 16.00-19.00 uur. huis meer zonder centrale verwarming. Wie zolang met „verwarming" bezig is, Nu is Steeman verwarming en sanitair heeft heel wat veranderingen meege- een modern bedrijf met 10 man perso- maakt. En hoewel de zaak nog steeds de neel. „Op het gebied van sanitair heb- naam Steeman draagt, is er niemand ben we veel in huis" zegt de huidige van die naam meer werkzaam in het eigenaar. „We zijn ruim gesorteerd in bedrijf. de merken Sfinx en Keramag en hebben Begonnen werd in een oude boerderij ook sanitair voor invaliden". Een- uit 1700. Er werden toen steenkolen ver- mooie showroom laat zien wat Steeman kocht en potkachels en haarden. Na de allemaal te bieden heeft. Service staat oorlog gingen de meeste mensen over op hier hoog in het vaandel. Het nieuwe olie. Ook dat werd door Steeman rond moderne pand biedt natuurlijk veel gebracht en er kwamen uiteraard andere meer mogelijkheden. EGMOND - De sportshop Intersport Egmond in Egmond aan Zee heeft on langs de eerste prijs gewonnen bij een etalagewedstrijd, die was uitgeschreven door fabrikant O'Neill. De etalage was ingericht door etaleur Otto Graf uit Heiloo, de foto van het fraaie geheel werd verzorgd door Ab Baart, eveneens uit Heiloo. Intersport Egmond kreeg als prijs een week wintersport in Zwitser land voor twee personen aangeboden. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 HEILOO - Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een cursus EH BO worden gegeven. De cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 20.00- 22.00 uur in het kruisgebouw aan de Holleweg 94 te Heiloo. De eerste avond is dinsdag 28 september. De kosten be dragen 250,00 (dit is inclusief boek jes, verbandleer, reanimatie, examen). Er zijn nog enkele plaatsen beschik baar. De inschrijving gaat in volgorde van ontvangen betaling. Het bedrag kunt u overmaken op Rabobank nr. 1205.83.194 onder vermelding van naam en adres. Half september krijgen cursisten een bevestiging thuisgestuurd. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen tel. 337342. Heeremwg 167.1851KN Hatoo/B.: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1