Wethouder A.A.M. Willemse-van der Ploeg stapt over naar CDA-fractie Tweede Kamer Toneel en cabaret openen seizoen in theater De Beun ra Cursus 'Vrouw en Politiek' NIEUW KUYPER =1 Af A.J. VOS KLEURENKOPIE C. HACHMANG DAKDEKKER - LOODGIETER 58e JAARGANG NO. 38 - NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN 22 SEPTEMBER SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap Eerlijk advies en kosteloze offerte maken bij Dierenbescherming heeft tekort aan collectanten Woningmarkt Heiloo op 2 oktober 1993. voor meer informatie, zie pagina 6. MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Politieberichten Gemeentedag 1993 Juliana-klooster in expositie Oud-Heiloo Coos de Joode Hairfashionteam haarfijn de beste zie voor WAARDECOUPON advertentie modebijlage Nieuwe winkelwagen voor Zuivelservice 'Erik of het klein insectenboek' in Beun VOOR EEN HYPOTHEEK? NVM Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE Holleweg 19 072-335085 Prijsuitreiking in Galerie Amber Eigen logo voor werkgroep natuur en milieu educatie Makelaars Taxateurs o.g. hypotheVxfnKOQP ZELDZAME COLLECTIE BERGENSE SCHOOL Gerrit van Blaaderen Else Berg Arnout Colnot Dirk Filarsky Leo Gestel Jan van Herwijnen Adriaan Lubbers Germ de Jong Harrie Kuyten Mommie Schwarz Matthieu Wiegman Piet van Wijngaerdt RENEE SMITHUIS KUNSTHANDEL STATIONSWEG 83 HEILOO VR-ZA 14.00-18.00 en op afspr.: 02518-55903 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175: Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Het nieuws kwam vorige week woensdag als een verrassing: me vrouw A.A.M. Willemse-van der Ploeg (CDA) zal binnen afzienbare tijd haar wethouderspost in Heiloo verlaten om de CDA-fractie in de Tweede Kamer te Den Haag te versterken. Mevrouw Wil- lemse wordt de opvolgster van kamerlid Aarts, die benoemd is tot lid van de Raad van State. Wanneer de wisseling van de wacht zal zijn en wie de opvolger wordt van mevrouw Willemse in de Hei- looër raad is op dit moment nog niet bekend.' Bijna vier jaar geleden gaf mevrouw Willemse al aan dat zij bereid was om het politieke werk in Den Haag ter hand te nemen. Ze stond op de kandidaten lijst van het CDA. Weliswaar als num mer 75, maar er vinden in de loop van enkele jaren altijd wel wijzigingen plaats, zoals direct na de verkiezingen, wanneer gekozen kamerleden zitting ne men in het kabinet. Al enige maanden was mevrouw Willemse 'eerste opvol ger' voor de kamerfractie. Na de benoe ming van Aarts werd zij door haar partij gevraagd om diens plek in te ne men. Vorige week donderdag heeft zij zich hiertoe bereid verklaard. Vandaag is er verder overleg met de CDA-fractie in Den Haag. Mevrouw Willemse werd in 1978 raads lid in Heiloo, een jaar later wethouder. Tot op de dag van vandaag werkt zij met veel genoegen in de gemeente: „Ik ga absoluut niet weg om het werk. Er is HEILOO - Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 oktober vindt de jaarlijkse dierenbeschermingscollecte weer plaats. Het geld, dat op deze manier wordt in gezameld, is van groot belang om het hele jaar door de vele dieren, die hulp nodig hebben, ook daadwerkelijk te kunnen helpen. Alleen al de opvang van zwerfdieren kost handen vol geld. De afgelopen tijd heeft u ongetwijfeld ook de schokkende beelden op tv en in de krant gezien over de veetransporten naar Italië en 't vervoer van wrakke die ren naar 't slachthuis. Ook daar doet de Dierenbescherming wat aan. Veel mensen zijn bereid een gift in de collectebus te doen, maar dat kan alleen nog genoeg te doen en ik vind het leuk om te doen". Maar haar politieke ambi tie houdt niet op bij de gemeentegren zen: „Je wilt toch doorstromen na vijftien jaar gemeentepolitiek. Je kijkt links en rechts om je heen naar de mo gelijkheden, al ben je natuurlijk in de politiek afhankelijk van het resultaat van de verkiezingen", aldus mevrouw Willemse. Blij is zij in ieder geval dat ze in Heiloo kan blijven wonen. „Het is een zegen om in deze gemeente te wonen", oor deelt mevrouw Willemse. De dagelijkse reis naar Den Haag zal zij per trein ma ken: geen verloren tijd, want „reistijd is werktijd". Met welke onderwerpen zij zich in de Tweede Kamer-fractie zdl gaan bezighouden is nog niet bekend, een echte voorkeur heeft zij ook niet. „Maar als ik mag kiezen, dan wil ik bij voorkeur geïntegreerd met iets bezig zijn. Neem nu seniorenbeleid, daarbij spelen huisvesting, zorg, gezondheids zorg enzovoort een rol. Niets staat op zichzelf, er zijn veel raakvlakken, die je moet meenemen", aldus mevrouw Wil lemse, die absoluut geen politiek van achter het bureau wil bedrijven: „Een groot deel van de tijd moet je zijn op de plaatsen, waar dingen zich afspelen. Je moet je inleven in de situatie, waarover je beslissingen moet nemen". De reacties op haar aanstaande benoe ming noemt mevrouw Willemse 'enig'. „Ons huis- is een bloemenzee, het ant woordapparaat staat dagelijks vol feli citaties en ik heb veel kaarten gekre gen". Maar naast deze vreugde staat de afdeling Heiloo van het CDA natuurlijk voor het probleem de opvolging van mevrouw Willemse op zo kort mogelij ke termijn te regelen. Want niet alleen in Den Haag draait de politieke molen door en dienen de posten bemand te zijn, ook in Heiloo, waar voor begin november bijvoorbeeld de behandeling van de begroting 1994 op het program ma staat. De Uitkijkpost zal u zo snel mogelijk informeren over de ontwikke lingen. Wethouder A.A.M. Willemse-van der Ploeg stapt binnenkort over naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer. als er iemand bij hen aan de deur komt. Als u dus nog een uurtje kunt missen en in uw eigen straat zou willen collecte ren, zouden we daar al heel erg mee ge holpen zijn. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij H. Dekker, tel. 072-332879. Heerenweg 167; 1851KN Heiloo,Tel.: 072-331716. HEILOO - De afgelopen weken heeft u in de Uitkijkpost de wekelijkse politie berichten gemist. Door een reorganisa tie bij de politie in de regio bleek het niet meer mogelijk de berichten op de gebruikelijke manier aan de redactie van de Uitkijkpost door te spelen. Wij doen onze uiterste best om de berichtge ving zo spoedig mogelijk weer 'in ere te herstellen'. Gevonden voorwerpen Tussen 27 augustus en 16 september zijn de volgende gevonden goederen ingele verd bij de politie te Heiloo: diverse sleutels, groen jack, klassieke cd, pakje shag en portemonnaie, dameshorloge, drie foto's, zilveren armbandje, Jung- hans-dameshorloge, zwart langoor-ko nijn, luiertas, babyschoentje, groen- rood kinderjack, groen-wit baby schoentje, blauw-groen jack, rood met groen kinder jasje (maat 122), een rode sporttas met fruit.. Hidde Maas, Marlous Fluitsma en Ellen Vogel (v.l.n.r.) treden met 'Het Misverstand' op in theater De Beun. (Foto Jaap Pieper) HEILOO - Woensdag 29 september start het seizoen in theater De Beun wat betreft de professionele voorstellingen. Helaas moest de oorspronkelijk eerste voorstelling, 'Kroniek van een aange kondigde dood', op zondag 19 septem ber geannuleerd worden. Maar de liefhebbers van toneel komen volgende week woensdag zonder meer aan hun trekken: 'Het Misverstand' met onder meer Ellen Vogel en Marlous Fluitsma. De zaterdag daarop treden Bert Klunder en Mylou Frencken op in De Beun met hun cabaretprogramma 'Varkens wassen'. Kaarten voor beide voorstellingen zijn verkrijgbaar bij de vaste voorverkoopa dressen van theater De Beun: rookshop Jan-Tine Braam in winkelhof 't Loo, reisbureau Holland International aan de Raadhuisweg en boekhandel Avis op het Stationsplein, alle in Heiloo. Vanaf dit seizoen zijn er nog twee voorverkoo padressen bijgekomen: de VVV in Alk maar en bloemenshop Sandy's Bloem- idee in de Grosmarkt in Ypestein te Hei loo. Daarnaast is het iedere vrijdag tus sen 16.00 en 18.00 uur en vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling mogelijk om kaarten te kopen aan de kassa van De Beun aan de Willibrordus- weg (ook voor andere voorstellingen in het seizoen 1993-1994) Het Misverstand Een verloren zoon komt na vele jaren terug bij zijn moeder en zuster, die er gens in een afgelegen grauwe, regenach tige streek een pension drijven. Om zijn familie te verrassen houdt hij zijn iden titeit geheim; hij houdt dat zijn moeder en zuster hem spontaan zullen herken nen. Moeder en zuster koesteren de wens naar het zuiden af te reizen om in zonniger streken een nieuw bestaan op te bouwen. Om deze droom te verwe zenlijken, vermoorden zij rijke reizigers die in hun pension de nacht door brengen. In 'Het Misverstand' schetst Nobelprijs-winnaar Albert Camus een troosteloze wereld, waarin niets de mens ervan weerhoudt zijn medemens te doden. Camus veroordeelt de twee moordenaressen niet, maar toont ze als eenzame, meelijwekkende schepsels, die in een absurde wereld leven. Om aan die wereld te ontsnappen, leveren ze een strijd die hen verblindt en die gedoemd is te mislukken. Camus tekent in deze HEILOO - Evenals vorig jaar zal Hei loo ook dit jaar op 25 september mee doen aan de landelijke Gemeentedag. Het thema dit jaar is 'Ouderen(beleid)'. Niet zo vreemd in het internationale jaar van de ouderen. Onderdelen van deze dag zullen dan ook in dit teken staan. Hoe ziet de Gemeeniedag er op 25 sep tember in Heiloo uit? Programma: 11.00-13.00 uur: ontvangst nieuwe in woners van Heiloo. Deze nieuwe inwo ners zullen persoonlijk door het college van burgemeester en wethouders wor den uitgenodigd voor een ontvangst in het gemeentehuis; - officiële overhandiging eerste exem plaar Gemeentegids 1993-1994; - 13.00-15.00 uur open dag gemeente huis voor alle inwoners van Heiloo. Wat is er te doen? - De publiekgerichte afdelingen zullen open zijn en er zijn ambtenaren om tekst en uitleg te geven over de werk zaamheden;. - De nieuwe stemmachine zal voor een demonstratie bij Burgerzaken staan op gesteld; - De Ouderenbonden en de Stichting Ouderenwerk Heiloo zullen voorlich ting geven over hun aktiviteiten; - De gemeentelijke werkgroep Natuur- en Milieu-educatie heeft een ten- toontstelling in de hal en gang; - Er is een expositie van kunst; - Er is muziek verzorgd door oud en jong en - er is een demonstratie koersbal. Kortom een dag om eens gezellig binnen te lopen bij het gemeentehuis. De burge meester en de wethouders ontvangen u graag. meeslepende en aangrijpende moderne tragedie op indringende wijze de karak ters van de figuren, die ondanks hun ge breken menselijk en vertederend zijn. Met Marlous Fluitsma, Marianne Vloetgraven, Ellen Vogel, Hidde Maas en Freek van Muiswinkel, regie: Joanna Bilska. Woensdag 29 september. Aan vang 20.15 uur. Entree 30,00 - 27,50 (cjp/65 Varkens wassen Bij het samenstellen van dit artikel is nog onduidelijk waar 'Varkens wassen' over zal gaan. Vast staat alleen dat het geschreven is en gespeeld gaat worden door Mylou Frencken ëh Bert Klunder. In het seizoen '92-'93 speelden zij met veel succes hun eerste programma 'Visch en Fruit', dat volgens kenners bestond uit twee schitterende delen. Meer nog dan 'Visch en Fruit' zal 'Var kens wassen' een gezamenlijk project worden. Een-afgerond geheel, niet meer een toevallige samenloop van omstan digheden. Twee tegenovergestelde krachten met hetzelfde doel: een beetje geluk temidden van een samenleving, die steeds minder overzichtelijk wordt. Maar of dat lukt? Je weet het niet... Een soort 'Visch en Fruit 2' dus, maar dan heel anders. Zaterdag 2 oktober. Aanvang 20.15 uur. Entree 17,50 - 15,00 (cjp/65 HEILOO - Aan de zuidzijde van Hei loo, nabij de grens met Limmen en het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood ligt een klooster. Dit wordt be woond door de zusters van de Congre gatie van de H. Juliana van Falconieri. Op plechtige wijze werd dit klooster in gebruik genomen op 19 juni 1933. In verband met het feit, dat dit klooster dus dit jaar zestig jaren bestaat, is er door de Vereniging Oud Heiloo in nau we samenwerking met de zusters een tentoonstelling ingericht. Deze ten toonstelling laat onder meer zien de historie van het gebouw en het leven en werken van de zusters, in het bijzonder haar werk in de kraam- en gezinszorg, waarin zij gespecialiseerd waren. Nog tot en met zaterdag 2 oktober (dit in tegenstelling tot eerdere berichten) is deze tentoonstelling te zien in de Oud heidskamer de Oude Pastory te Heiloo, Nicolaas Beetsweg 94, op de gebruike lijke tijden, te weten dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. HEILOO - Op maandag 27 september gaat Zuivelservice Heiloo in deze ge meente rijden met een gloednieuwe Spijkstaal Optima rijdende winkel. De ze gebeurtenis laat Zuivelservice Heiloo niet ongemerkt voorbij gaan. Met speci ale acties en aanbiedingen wil men dit heugelijke feit vieren en mensen uitno digen eens een kijkje te komen nemen in dit warë wonder der techniek. De Optima is het nieuwste model rijden de winkel, dat dit jaar door de firma Spijkstaal uit Spijkenisse op de markt is gebracht. De wagen is voorzien van de modernste snufjes en apparatuur, die nodig zijn om op effectieve en efficiënte wijze een compleet pakket levensmidde len optimaal te presenteren. ZSH is een samenwerkingsverband van drie ondernemers, te weten Henk Kaan dorp, Paul Morsch en Wim van Wijk. Gedrieën bedienen zij al sinds 1975 met rijdende winkels een groot gedeelte van Heiloo en Limmen. De consumenten al daar kunnen tevens gebruik maken van de unieke telefonische bestelservice die ZSH biedt. Ondernemers moeten met hun tijd mee, zo ook de ondernemers van Zuivelservi ce Heiloo. Toen dit jaar de Spijkstaal Optima werd gepresenteerd, ontstond al snel de gedachte dat dit de ideale wagen is om levensmiddelen te verkopen. Ze ker wanneer een belangrijk deel van je verkopen verse produkten zijn. Zuivelservice Heiloo staat van oudsher bekend om de verse produkten, die zij in het assortiment heeft. Deze versgroep wordt voor de Nederlandse consument steeds belangrijker. Met de nieuwe rij dende winkel speelt ZSH in op deze be hoefte. In de winkelwagen treft men dan ook alle versgroepen aan: vleeswa ren, salades, brood en banket, binnen- en buitenlandse kaas, Mona-toetjes, zuivel en zuivelprodukten van Limmer Polder, aardappelen, groente en fruit. Dit alles natuurlijk naast een compleet assortiment overige kruidenierswaren. Zuivelservice Heiloo is op (de) weg, op weg naar het jaar 2000. Doelstelling daarbij is het zo goed mogelijk bedienen van consumenten, die kwaliteit, service en gemak waarderen. Het aanbieden van dagelijkse boodschappen, met na me versprodukten, tegen een concurre rende prijs vormt daarbij het uitgangs punt. Vanaf 27 september kan de nieuwe Op tima rijdende winkel van ZSH in Heiloo worden bewonderd bij de klanten van Wim van Wijk. De hele week krijgt ie dere bezoeker een aardige attentie in de vorm van een tas met gratis boodschap pen. Bovendien ontvangt men bij beste ding van 25,00 of meer gratis een leuke pluche egel. A! met al redenen ge noeg om een bezoek te brengen aan de nieuwe rijdende winkel. Eens te meer namelijk blijkt: ZSH blijft bij de tijd met service en kwaliteit. HEILOO - Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor de reprisevoorstellin gen van Jeugdtheater Heiloo op 25 sep tember in theater De Beun in Heiloo. Tijden van de voorstellingen 's middags 15.00 uur en 's avonds 20.15 uur. Voor inlichtingen over nog beschikbare kaar ten en reserveringen kunt u het beste rechtstreeks bellen met onderstaande voorverkoopadressen, of op 25 septem ber naar theater De Beun, vanaf 13.30 uur. Voorverkoop: Boekhandel Avis, tel. 332834, Boekhandel Deutekom, tel. 331483, Rookshop Braam, tel. 331004, Sandy's Bloemidee, tel. 339195, Thea ter De Beun, tel. 333156. AM Kantoorvakhandel Slallonscenirum Meerenweg 140 Heiloo Telefoon 072 334955 Telelax: 072330354 - W. LIMMEN - Afgelopen zaterdag vond de prijsuitreiking plaats van een poëziewedstrijd, die werd geor ganiseerd door de Limmer Galerie Amber. Op de foto van rechts naar links mevrouw Brown-Vlesch uit Heiloo (le prijs), Greet je Roelof zen uit Limmen (2e prijs), Jan Panne keet uit Heiloo (3e prijs), galerie houdster Jeanette Coppens en jury voorzitster Margreet Schou wenaar. HEILOO - In de hal van het gemeente huis werd maandagmiddag het logo ge presenteerd dat door de Heiloose kunstenaar Jan Giling speciaal voor de Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie was ontworpen. Tevens boden de leer lingen van groep 6, 7 en 8 van de Reho- bothschool een bloemetje aan aan alle vrijwilligers die zoveel werk voor deze werkgroep doen. H Er was een alleraardigste expositie van het werk van de kinderen van de projec ten waar ze mee bezig zijn geweest. Zij hadden naar aanleiding hiervan werk stukken gemaakt en deze waren te be wonderen. Voor de leerlingen was er nog een quiz te maken. Er moesten 23 vragen beant woord worden. De twee hoofdprijzen werden gewonnen door Joost Dekker (11) en Gijsbert Brouwer de Koning (9). De aktiviteiten van de werkgroep na tuur en milieu educatie nemen een grote vlucht. Met het logo heeft de groep nu een eigen gezicht gekregen. Kunstenaar J. Giling ontwierp het logo van de Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie. Onder toeziend oog van werkgroepvoorzitter A.M. Geerling nam wethouder J. Wuijster-Schuddeboom het logo in ont vangst. Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN i Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - Met het oog op de verkiezin gen die óns in 1994 te wachten staan gaat op donderdagavond 30 september (en niet op 23 september, zoals vorige week abusievelijk gemeld) bij de Fede ratieve Vrouwenraad de cursus Vrouw en Politiek' van start. In zes bijeen komsten wordt ingegaan op de politieke stromingen die Nederland rijk is. Ook komt aan de orde hoe bijvoorbeeld wet ten en gemeentelijke verordeningen tot stand komen, maar op verzoek van de deelneemsters kunnen ook andere poli tieke' onderwerpen worden behandeld. Cursusleidster is mevrouw Gerda Hage- man, die al meerdere malen met succes lezingen en cursussen in Heiloo heeft verzorgd. De werkwijze die ze voor Vrouw en Politiek' hanteert is bijzon der. Ze vertelt niet alleen over ontstaan en boodschap van de politieke stromin gen, maar behandelt die zó dat de cur sisten zich voor even aanhanger van de betreffende richting voelen. Vrouwen die geen lid zijn van een politieke partij kunnen zo ervaren wat de verschillen en overeenkomsten tussen de stromingen zijn, om zo tot een weloverwogen keuze te komen. Ook voor wie wel bij een par tij is aangesloten, kan deze werkwijze verrassend en verrijkend zijn. Werden de cursussen van de Federatieve Vrouwenraad tot op heden altijd in de ochtend- of middaguren gegeven, dit maal is gekozen voor zes avonden om ook overdag werkende vrouwen in de gelegenheid te stellen de cursus te vol gen. Vrouw en politiek' wordt vanaf 30 september op zes achtereenvolgende donderdagavonden gegeven. De bijeen komsten duren van 19.30 tot 22 uur. Plaats van samenkomst is het Open Huis in Heiloo. De cursus is toeganke lijk voor alle vrouwen uit Heiloo en om- gving. Dankzij subsidie van de gemeente bedragen de totale kosten slechts 30,00. Voor opgave en inlich tingen kunt u bellen met Marjolein Voorberg, tel. 072-330358.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1