ra KUYPER ■T /Hascotte Cabaretier Erik van Muiswinkel in Heilooër theater De Beun Trio Interlude in Witte Kerk mm Net wat meerMode Tumbling Dice in 't Oosthonk C. HACHMANG A.J. VOS HET ROER MOET OM! ROBIN LINSCHOTEN Hartverwarmend NOVEMBER 1993 UWSBLAD VOOR 58e JAARGANG NO. 44 VVD-Tweede Kamerlid Robin Linschoten spreekt in Bergen Expositie in Open Huis Jongeren helpen natuur U ZOEKT EEN HUIS?? NVM Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 Echtpaar Kwaad sluit winkeldeur definitief Opbrengst collecte geestelijk gehandicapten invmi MAKELAAR Cl3 TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Jazz Bop Dance Night in jongerencentrum Buk Buk Kamerkoor Chanterelle in kapel Willibrord Journalistiek en PR Vrijdag 15 oktober was de afsluiting van ruim 14 jaar Wethouderschap. De vele spontane, persoonlijke en schriftelijke reac ties bij mijn afscheid en mijn benoeming als lid van de Tweede Kamer, de feestelijke afsluiting met het gemëentepersoneel, de buitengewone raadsverga dering met aansluitend de ontmoetingsreceptie, hebben een geweldige indruk op mij gemaakt. Ik ben U daarvoor zeer dankbaar. Ik besef dat samen met U in 14 jaar in Heiloo veel tot stand is gebracht. Uw waardering daarvoor heb ik zeer op prijs gesteld. Het ontvangen van de Erepenning van de gemeente Heiloo is voor mij een eervolle onderscheiding. Mijn dank gaat uit naar alle mensen waarmee ik zo wel in de zakelijke als in de persoonlijke sfeer kon takten heb'mogen hebben. Als inwoner van Heiloo blijf ik de plaatselijke activi teiten met grote belangstelling volgen. A.A.M. Willemse-van der Ploeg. maandag 20.00 uur in 'De Rustende Jager' te Bergen het VVD- Tweede Kamerlid Ook u bent welkom! f 3 f M Open huis van Welfare van het Rode Kruis Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk volgende week opnemen. Ontdek zachte lenzen bij John Moen Optiek De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 KHOX Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk van briefpapier tot full-color brochures Vraag offerte! Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 HEILOO - De VVD-afdelingen Heiloo, Bergen, Schoorl en Egmond organise ren maandag 8 november om 20.00 uur in de grote zaal van de Rustende Jager te Bergen een openbare VVD-bijeen- komst. Het VVD-Tweede Kamerlid Ro bin Linschoten - in het parlement woordvoerder voor zijn partij voor so ciale zaken en werkgelegenheid - zal dan spreken over 'Het roer moet om!'. Er is volop gelegenheid tot discussie. HEILOO - In de maand november kan men in het Open Huis (boven 't Loo) een expositie van schilderijen zien, wel ke zijn gemaakt door de dames Anneke van Tongeren-van de Weijer en Tineke van de Weijer. De tentoonstelling is tij dens de openingsuren van het Open Huis te bezichtigen in de fover. Anneke is afgestudeerd als ierares tex tiele werkvormen en handenarbeid en geeft les aan verschillende scholen. Na enig experimenteren koos zij het maken van 'textielschilderijen' als meest ge schikte vorm om haar creativiteit tot uitdrukking te brengen. Het maken van de verschillende onderwerpen met stof fen en andere materialen van diverse kleuren en structuren geeft grote vol doening. Zij exposeerde al in diverse Noordhollandse gemeentes. Tineke studeerde in 1976 af aan de Riet veld Academie in Amsterdam. Zij werkt met diverse technieken en materialen: aquarel, gouache, acryl en krijt. Het gaat haar er niet in de eerste plaats om om een perfecte weergave van de werke lijkheid te geven van wat zij ziet. Veel meer is het haar te doen om door middel van licht, kleur en ritme de muzikale klankkleur van haar onderwerp te tref fen. Eerdere exposities in Noord- Holland en daarbuiten. Een deel van haar werk is in particulier en publiek bjzit. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking - Kwaliteit en vakmanschap Eerlijk advies en kosteloze offerte HEILOO - Jongeren tussen de 15 en 30 jaar die het leuk vinden om in de natuur bezig te zijn kunnen hun hart ophalen. Op zaterdag 6 november houdt het IVN (vereniging voor natuur- en milieuedu catie), een werkdag voor jongeren op het landgoed Ter Coulster in Heiloo. In dit natuurgebied zullen de handen flink uit de mouwen gestoken moeten worden. Er zullen diverse werkzaamhe den in dit oude binnenduinbos verricht moeten worden, waaronder het knotten van wilgen, verwijderen van prunus en andere bosactiviteiten. Om dit gebied in stand te houden helpen de deelnemers aan deze dag mee met onderhoudswerk, waar men anders niet zo snel aan toe komt. Dit werk is nodig om de variatie aan zeldzame planten, die in dit gebied voorkomen, in stand te houden. Tijdens het werk wordt voor koffie en thee gezorgd. Aan het deelnemen aan AÉÉ Zondag 7 november MARGÖT ROS ERIK VAN MUISWINKEL 'De Heldental' Cabaret, aanvang 20.15 uur Entree 17.50/15.00 (cjp/65 Zondag 14 november REGINA ALBRINK Koffieconcert, aanvang 11.30 uur Entree 17.50 15.00 (cjp/65+) Erik van Muiswinkel en Mar got Ros in 'De heldenlul'. (Foto Mark Kohn, HEILOO - Zaterdag 30 oktober, 16.00 uur: de heer Kwaad draait de winkeldeur van de juwelierszaak aan de Kennemerstraatweg voor goed op slot. Na een lange afbouw periode is er nu voor het echtpaar Kwaad definitief een einde geko men aan het middenstandsbestaan in Heiloo. Het pand krijgt binnen kort een andere winkelbestemming. deze dag zijn geen kosten verbonden. Wel moeten de deelnemers zorgen voor een lunchpakket en een mok. Verder is raadzaam om mee te nemen: laarzen, warme kleding en eventueel werkhand schoenen. Afhankelijk van het weer kan ook regenkleding van pas komen. De deelnemers worden verzocht om 9.30 uur aanwezig te zijn bij het witte theekoepeltje aan het einde van de oprijlaan, waar de koffie dan klaar staat. Landgoed Ter Coulster ligt aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Jon geren die het leuk vinden om aan deze werkdag mee te doen kunnen verdere informatie krijgen bij Marc van Schie, tel. 023-351239. HEILOO - De onlangs in onze gemeen te gehouden Nationale Collecte Geeste lijk Gehandicapten heeft in totaal 12.944,90 opgebracht. Dankzij de gulle gevers en de grote inzet van de wijkhoofden en de collectanten hebben we dit mooie resultaat bereikt. Hartelijk dank aan een ieder, die hieraan heeft meegewerkt. HEILOO - Op zaterdag 6 november om 20.15 uur gevén Anne Buys (altviool), Marjan Deiman (harp) en Martin Roze- ma (dwarsfluit) een concert in de Witte Kerk te Heiloo. Deze musici, allen do cent aan de Muziekschool te Heiloo, vormen samen het trio Interlude. Naast werken voor trio van Lecalair, Gebai- dulina, Bax en Ravel wordt een tweetal composities uitgevoerd voor fluit en harp van Damase en Andres. Marjan Deiman begon haar harpstudie bij Titia Tieman. Na het behalen van haar diploma docerend musicus ver volgde zij haar studie aan het Rotter dams Conservatorium bij Teresia Rieu. Zij behaalde daar de diploma's Uitvoe rend Musicus en Kamermuziek. Marjan doceert aan verschillende scholen. HEILOO - Na twee dagen toneel door Falkland is het zondag 7 november tijd voor het cabaretduo Erik van Muiswin kel en Margot Ros om de bezoekers van de Heilooër Beun te trakteren op een ontspannen avond. Zij doen dit met hun programma 'De heldenlul'. De aan vang is 20.15 uur. Kaarten kosten 17,50 (cjp/65 15,00). Erik van Muiswinkel (voorheen Zak en As) verrichtte dertig jaar voorstudie voor deze cabaretvoorstelling over tele visie. Vijfentwintig jaar keek hij ernaar en vijf jaar lang verscheen hij in respec tievelijk het school-tv-weekjournaal (naast Dieuwertje Blok), Ook Dat Nog (naast Sylvia Millecam), Ik Heb Al Een Boek (naast Martin Ros) en Megabrien (zonder steun). Van Muiswinkel staat in 'De heldenlul' tegenover de actrice/cabaretiere Margot Ros, beter en veelzijdiger dan haar te genspeler, maar toevallig niet bekend van de televisie. Samen herscheppen zij de hectische, broeierige wereld van de studiovloer op het toneel en onderzoe- Heerenweg 167,1851KN Hak»,M: 072-331716. ken zij hoe de buitenwereld verandert voor degene die met hoofd en al voor de buis verschijnt. Achter de schermen van het scherm, en in de huiskamer van de hoofdrolspelers," ontrolt zich 'De heldenlul'. U blijft kij ken, om de eenvoudige reden dat er ner gens een knop zit om dit programma uit te zetten. En de zaaldeuren zijn vergren deld, met erboven een rode lamp: ..stil te, opname...! Kaarten voor deze voorstelling zijn ver krijgbaar bij de voorverkoopadressen van De Beun: rookshop Jan-Tine Braam, reisbureau Holland Internatio nal, Brunaboekhandel Avis en Sandy's Bloemidee. Bovendien kan men een uur voor de aanvang van de voorstelling te recht bij de kassa in De Beun aan de Willibrordusweg (nabij 't Loo). Na een proefperiode van een aantal we ken is gebleken, dat de openstelling van de Beun-kassa op de vrijdagmiddag niet noodzakelijk is. Met ingang van deze week komt deze extra openstelling dan ook te vervallen. Volgend weekend organiseert de pro grammacommissie van De Beun op nieuw twee voorstellingen in het Heilooër theater. Dat is in de eerste plaats op zondag 14 november een kof fieconcert door de pianiste Regina Al- brink. De kaarten voor deze voorstel ling zijn verkrijgbaar bij de eerder ge noemde voorverkoopadressen a 17,50 (incl. een kopje koffie). Vervolgens is in de Beun-programma- gids voor vrijdag 12 november de voor stelling 'Music Hall' van de Gebroeders Flint aangekondigd. Over de doorgang van dit muziektheater is op dit moment (dinsdag 2 november) enige twijfel. In de Uitkijkpost van volgende week kunt u hierover meer lezen, evenals over het concert door Regina Albrink. HEILOO - Nieuwsgierige liefhebbers van dansend uit je bol gaan kunnen za terdag, 6 november, hun ei kwijt in jon gerencentrum Buk Buk. Dan wordt nl. een nieuwe trend gelanceerd: de Jazz Bop Dance Night. Vanaf 21.00 uur is het swingen geblazen. Niet alleen de DJ's zullen een beste performance weg geven, ook Funk Mataz zal live van de partij zijn om het feest compleet te ma ken. Voor de entree a 10,- heb je dan ook een wereldavond. Een hele mond vol: Jazz Bop Dance Night. Maar het is er dan ook eentje die heel wat in huis heeft. Geen house, me tal of underground maar wel funk, jazz, soul en een vleugje rock. Je kunt bijna van alles verwachten, als het maar swingt. De band Funk Mataz weet met dit gegeven ook wel raad en zal dan ook voor 'het nodige zweet' zorgen. Naast de muziek zal de zaal natuurlijk ook in de juiste sfeer zijn omgetoverd. Kort om, de Jazz Bop Dance Night zal je met al haar ingrediënten verbaasd doen staan. HEILOO - De restauratie van de glas- in-loodramen van de kapel van Psychia trisch Centrum Willibrord is zojuist vol tooid. Ter gelegenheid hiervan en van wege de naamdag van de Heilige St. Willibrord geeft kamerkoor Chanterelle op zondag 7 november een concet in de kapel van Psychiatrisch Centrum Willi brord. Het koor, bestaande uit 26 leden, staat onder leiding van Marlie Durge. Het koor heeft al vaak en met veel succes uitvoeringen gegeven in diverse plaatsen in Noord-Holland. Het concert begint om 13.00 uur en duurt tot 14.45 uur. Na afloop is er gelegenheid om de nieu we ramen te bewonderen. Het Ontmoe tingscentrum van Willibrord is na afloop geopend voor een kopje koffie of een drankje. ALKMAAR - De Kamer van Koophan del in Alkmaar start in november voor de tweede maal in successie met de cur sus Journalistiek en Public Relations. De cursus is bedoeld voor het Noord hollandse bedrijfsleven en wordt gehou den op 22 en 30 november. De organi satie is in handen van Media Support, public relations en voorlichting, in sa menwerking met Bak Bakker c.s. Journalisten. Er is nog plaats voor en kele deelnemers. Belangstellenden die zich willen inschrijven voor de cursus, kunnen zich wenden tot mevrouw Kers- sens van de Kamer van Koophandel, tel. 072-195761. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Het trio Interlude, dat optreedt in de Witte Kerk. Anne Buys studeerde viool bij Maarten Veeze en behaalde haar einddiploma aan het conservatorium van Maastricht. Daarna studeerde zij altviool aan het Rotterdams Conservatorium bij Tho mas Lorand, Ron Ephrat en Vladimir Mendelsohn. Zij behaalde daar in 1992 het einddiploma Uitvoerend musicus. Momenteel studeert zij nog verder bij Rivka Golani en bij het Daniel Strijk kwartet. Makelaars Taxateurs o.g. ^0™EV&RN0QP[ffl Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN SJm Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES ifc Stationsweg 85,1851LJ Heiloo KENNEMERSTRAATWEG 63,HEILOO TELEFOONS 072 - 330550 KANTOOR HOU DE ND: KENNEMERSTRAATWEG 33 POSTBUS 263, 1 800 AG ALKMAAR De formatie Tumbling Dice zorgt voor de muziek tijdens een ontspannen avond in 't Oosthonk. Martin Rozema behaalde zijn einddi ploma Uitvoerend Musicus aan het Conservatorium van Maastricht. Hij studeerde bij Eugenie van der Grinten en Michel Lefebvre. Martin doceert aan verschillende muziekscholen en speelt in diverse ensembles. Toegangsprijs 12,50 10,00 voor 65 CJP en leerlingen van de Muziek school Heiloo). Plaats reserveren is mo gelijk, telefoon 072-332882. HEILOO - Op zaterdag 6 november is het feest in het Oosthonk. Vanaf 20.30 uur is de zaal open voor wat belooft een superavond te worden. We hebben voor HEILOO - Welfare Rode Kruis afd. Heiloo houdt op 9 november van 14.30 tot 16.00 uur in 't Trefpunt aan de Westerweg Open Huis en een presenta tiemiddag. Op deze middag kunt u de dames, die iedere dinsdagmiddag bij de Welfare van het Rode Kruis in 't Tref punt handwerken, bezig zien met het vervaardigen van mooie handwerken, zoals tafelkleden, schortjes, sokken, kindertruitjes enz. Tevens is er gelegen heid deze artikelen te kopen. Bovendien is. dit een goede gelegenheid om kennis te maken met de handwerk aktiviteiten in 't Trefpunt. Als u zin heeft om ook te komen handwerken, dan kunt u zich ter plaatse opgeven of informatie inwin nen. U kunt ook bellen naar Susan Lou- weret, tel. 334467, b.g.g. naar Reina Mulder, tel. 333127. deze gelegenheid een superband binnen gehaald en in de pauzes wordt een lote rij gehouden. Aan de naam van de band zit een ver haal: ze zijn begonnen met een optreden in een cafe aan de Westerweg in Alk maar. Dit cafe ligt op de hoek Linde laan/Westerweg, dus werd de naam 'Band van de Hoek', maar dit vonden de leden van de band geen naam om mee door te gaan, dus moest er een nieuwe naam worden verzonnen. Via 'Just for Fun' werd het Tumbling Dice en onder deze naam spelen ze dan ook op 6 november in het Oosthonk. Ieder een is van harte welkom in het Oost honk aan de Oostkanter 14 in Heiloo (Plan Oost). V olleybaltoernooi Op zondag 28 november is ons jaarlijk se volleybaltoernooi. In de gymzaal aan de Burenweg starten we om 13.00 uur. We hebben hier uiteraard volleybal teams voor nodig, dus stel een team sa men van minimaal 6 personen van 16 jaar en ouder en geef je op via het tele foonnummer 335179. Inschrijfgeld per team is 10,00. We hopen op veel teams die zich sportief inzetten voor het winnen van de wisselbeker. HEILOO - Ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland dragen contactlenzen. Toch zijn er nog velen die aarzelen. Dat komt meestal door verhalen over ouderwetse contactlenzen waar allerlei zaken mee mis konden gaan. De contactlenzen van tegenwoordig zijn echter zodanig verbe terd, dat vrijwel iedereen zonder enig probleem lenzen kan dragen. Ze kunnen zelfs heel goed afwisselend met een bril worden gebruikt. Iets dat vroeger bijna nooit ging. Iedereen uit Heiloo en omgeving heeft nu de kans zelf eens te ervaren hoe het is om contactlenzen te dragen. Tot 14 november 1993 biedt John Moen Op tiek u aan om gedurende een hele week zelf lenzen te dragen. Het „eigen risi co" bedraagt 25,00. Voorwaarde wel dat er door een deskundige contact lensspecialist eerst wordt vastgesteld of lenzen geschikt zijn voor de desbetref fende persoon. Als dat zo is, worden de lenzen aangemeten. Er wordt uitgelegd hoe de ze moeten worden onderhouden en hoe ze worden ingezet en uitgenomen. Vervolgens krijg u de lenzen mee, met voldoende onder houdsmiddelen voor een hele week. Ook de benodigde accessoires horen bij de aanbieding. Na een week volgt er een controle van de ogen en de lenzen. Wanneer alles goed gaat kunnen d.e len zen worden behouden. Er kan dan een soort abonnement worden afgesloten waarin het dragen van contactlenzen, inclusief het onderhoud, voor vast aan trekkelijk bedrag wordt geregeld. Meer informatie over dit unieke aanbod kunt u krijgen bij: John Moen Optiek, Winkelhof 't Loo 40, Heiloo, telefoon 072-332595. nabij Winkelhof "t Loo. Heiloo. tel. 072-333156 VERKOOPADRESSEN: In Heiloo: Boekhandel Avis. Stationsplein - Postagentschap Rookshop Jan-Tine Braam. 't Loo Reisburo Hdjand Interna tional. Raadhuisweg - Sandy's Bloemidee, GrosmSrkt Ypestem In Alkmaar: VW. Waagplem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1