ra J.KUYPER Kerstconcert in Witte Kerk Wethouder Wuijster opent 't Beestenboetje in hertenkamp Kerstkunstmarkt in 't Loo C. HACHMANG Eerste trekking december-actie Kers,esposllle Tlnlorelto U ZOEKT EEN HUIS?? Amels v-d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 NVM Jeugdfonds Jantje Beton steunt Pippeloentje Serie gesprekken over odendom-Christendom 58e JAARGANG NO. 50 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AAST RE KEN 15 DECEMBER 1993 Kerstsamenzang in de Moeder Godskerk Tarieven bibliotheek volgend jaar omhoog Wandeling in Heilooër Bos Marco Borsato in Turbo Lois Lane in Buk Buk Gemeentelijke aktiedag voor voormalig Joegoslavië Zaterdag 18 december 1993 Gemeentehuis geopend van 10.00 - 14.00 uur Geld inzamelen - motie ondertekenen Op weg naar kerstmis Proeven bij Bakker Hemmer Gratis kerstbomen Concert Good Company MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 A IIAC Makelaars Taxateurs O.fl.^qtheS^'M MX Ill Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSUranTIEN m W Kantoor Zeeweg20.1852CR Heiloo TAXATIES SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap Eerlijk advies en kosteloze offerte MAKELAAR HEILOO - Vrijdag 10 december is de eerste trekking verricht in het kader van HEILOO - Op maandag 10 januari gaat voor de achtste keer een beginnersgroep van start rond het thema 'Jezus was een jood en daarom...'. Dit is een serie van zes gesprekken over hetgeen het voor ons, gelovige mensen levend in een christelijke cultuur, betekent dat Jezus een joodse man was. Een man die aan het begin van onze jaartelling in een be zet joods land zijn leven en geloof gestalte gaf en zijns ondanks de stichter werd van een nieuwe wereldgodsdienst. Voor inlichtingen en/of opgave kunt u zich voor 4 januari wenden tot de bege leiders Ria Pielage-Groen (tel. 159523) of Ben van Tijn (tel. 333421). de December-actie van de Heilooër Middenstand. De trekking werd ver richt door notaris R.H.C. Winters in het notariskantoor Winter Welkers aan de Kennemerstraatweg. De le prijs t.w.v. 1.000 gulden is voor T. Zomerdijk, Obriglaan 30 te Heiloo. De 2e prijs t.w.v. 750 gulden is voor G. Louweret, Goodeslaan 24 te Heiloo. De 3e prijs t.w.v. 500 gulden is voor J. Rood, De Moestuin 19 te Heiloo. Tien prijzen t.w.v. 250 gulden elk zijn voor: M.D. Beemster, Westerweg 355, Heiloo; A. van Dam, Kennemerstraat weg 284, Heiloo; J. de Waard, Heren weg 196, Egmond aan den Hoef; G. Dekker, De Schokker 14, Egmond aan Zee; Tebbenkroff, Oosterzijweg 9, Hei loo; R. Sombroek, Kennemerstraatweg 560, Heiloo; Meijer, De Waard 65, Hei loo; G. Bos, Baafjeslaan 1, Heiloo; Nie- derhammer, De Laghe Weijdt 12, Heiloo; L. Schoonhoven, Bosanemoon 89, Heiloo. De prijswinnaars kunnen terecht bij de ING Bank aan de Heerenweg te Heiloo (tegenover 't Loo). HEILOO - De teken- en schildervereni ging Tintoretto houdt rond de kerst en jaarwisseling weer haar traditionele kersttentoonstelling in De Zevensprong aan de Ewisweg 5 te Heiloo. De exposi tie, die gratis toegankelijk is, is open op beide kerstdagen en op 1 en 2 janauri, steeds van 14.00 tot 17.00 uur. Zoals bekend is Tintoretto verhuisd naar de voormalige Hofdijkschool, waar een ruim en praktisch atelier in ge bruik is genomen. Maar nog één keer exposeert de vereniging in het oude ge bouw waar het atelier vele jaren ge vestigd was. Ook dit jaar kunt u aan de tentoon gestelde werken weer het plezier aflezen dat de leden hebben in hun creatieve ar beid. Het zal de bezoekers zeker niet ontgaan dat het tekenen en schilderen een uiterst veelzijdige bezigheid is: je kunt er alle kanten mee op. Het is dan ook geen wonder dat het aantal beoefe naars voortdurend toeneemt. In de zaal wordt een stembiljet uitgereikt, waar mee u uw voorkeur voor het beste werk in de diverse categorieën kenbaar kunt maken. Dirigent Klaas Venneker. HEILOO - Het traditionele kerstcon cert in de Witte Kerk wordt dit jaar ge geven op zaterdag 18 december om 20.15 uur door het Noord-Hollands ka merkoor o.l.v. Klaas Venneker m.m.v. Anne Koene, harp. Klaas Venneker begon zij muzikale loopbaan op 14-jarige leeftijd als pia nist van een cabaret-gezelschap. Op 21-jarige leeftijd behaalde hij het staat sexamen piano. Hij zette zijn studie voort aan het Sweelinck Conservatori um in Amsterdam en behaalde daar de diploma's piano, schoolmuziek en koordirectie o.l.v. de docenten Paul Frenkel, prof. Smits van Waesberghe, Felix de Nobel en dr. Anton van der Horst. Aan het Utrechts Conservatori um studeerde hij orkestdirectie bij Paul Hupperts en enkele jaren later werd hij HEILOO - Op zondag 19 december is het in de Moeder Godskerk aan de Hol leweg in Heiloo weer tijd voor de tradi tionele kerstsamenzang met medewer king van MoGoJoKo. Er is een uitge breid programma samengesteld van samenzang-repertoire. Iedereen, jong en oud, die het leuk vindt om te zingen of alleen te luisteren, is van harte wel kom in de kerk; de aanvang is 19.00 uur, de toegang is gratis. Aan de kinde ren vragen de organisatoren dit jaar om naast een ritme-instrumentje ook een Sint Maarten-lichtje mee te nemen. Bij binnenkomst in de kerk krijgt iedereen een tekstboekje om alles nog beter te kunnen volgen. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 HEILOO - Dankzij een gift van het Na tionaal Jeugdfonds Jantje Beton van f 2.500,00 kunnen meer dan 60 peuters uit de jonge wijk Ypestein twee keer per week een ochtend of een middag extra genieten van hun spel. De gift van Jant je Beton stelde de Stichting Kinderspeel zalen Heiloo in staat de peuterspeelzaal in te richten en middelen aan te schaffen di£ de peuters van 2,5 tot 4 jaar oud no dig hebben om prettig te spelen en te le ren met elkaar om te gaan. Een zandbak, een waterspeelbak, mu ziekinstrumenten, fietsjes, trekkers, schilderborden, tafeltjes en stoeltjes, dat alles is nodig voor een goede speel zaal. Naast het Jeugdfonds en de ge meente Heiloo heeft natuurlijk ook het Heilooër bedrijfsleven door sponsoring bijgedragen aan de realisering hiervan. HEILOO - Met ingang van 1 januari worden de tarieven van de openbare bi bliotheek in Heiloo met gemiddeld 25 procent omhoog. Deze verhoging is noodzakelijk om, ondanksstijgende kosten en bezuiniging op de subsidies, de dienstverlening op het huidige peil te kunnen handhaven. De belangrijkste wijziging in de hoogte van de contributie is het basistarief voor volwassenen, dat van f 30,00 naar f 37,50 stijgt. Het aantal op het zelfde moment te lenen objecten blijft voor de ze leners gelijk (5). Het 'top'- abonnement, waarmee 15 objecten op het zelfde moment kunnen worden ge leend, komt vanaf 1 januari te verval len. Nieuw is het zogenoemde 'kleine' HEILOO - Volgens de kalender mag het dan nog herfst zijn, in het Heilooër Bos is het winter! Maar ook in de winter valt er een hoop te beleven. Tijdens een ex cursie op zondag 19 december wórden belangstellenden vergast op allerlei we tenswaardigheden uit natuur en milieu door een IVN-gids. Start van de gratis wandeling is om 11.00 uur bij de Kat- tenberg aan de Kennemerstraatweg. Vinden de kinderen de zondagmiddag erg lang? In Bergen aan Zee is elke zon dag van 13.00 tot 17.00 uur het infocen trum van het IVN, Parnassia, geopend, waar iedereen terecht kan die eens door een microscoop wil kijken of die bij voorbeeld wil weten hoe duinen ge vormd worden. Als men de borden in Bergen aan Zee volgt, is het centrum makkelijk te vinden. Nadere inlichtin gen: tel. 072-337736. UITGEEST - DSVA, een club voor al leenstaanden viert zondag 19 december het 11-jarig bestaan in Turbo 2000. Vanwege deze verjaardag zal de popu laire zanger Marco Borsato een optre den verzorgen, met daarbij natuurlijk nummers van zijn laatste cd. De zaal gaat open om 21.00 uur, de entree be draagt f 10,00. Correcte kleding wordt op prijs gesteld. Inlichtingen: tel. 02513-15724 of 15150. Op zondag 26 december houdt DSVA ook een avond voor alleenstaanden en wel geheel in kerstsfeer. HEILOO - Wegens overdonderend suc ces van de vorige keer staat Lois Lane vrijdag 17 december na amper een jaar weer op de bühne van jongerencentrum Buk Buk. De voorverkoop voor dit op treden is reeds gestart bij Popeye, Cen- terdisc en de Buk zelf. De kaarten kosten 20,-. Eigenlijk valt er niet veel meer te zeggen over een kopstuk van een band als deze. Toch maar even een paar feiten op een rijtje. De in '84 opgerichte formatie Lois Lane - vernoemd naar het vrien dinnetje van strip- en filmheld Super man - bestaat uit 7 personen. De zusjes Klemann veroveren menig hart, niet al leen met hun uiterlijk maar zeer zeker ook door een overdosis fantastische lead-zang. Bijgestaan door Frans Koen (bas), Eveline Kareis (drums), Arnold van Dongen (gitaar), Rob van Dongen (keyboards) en Orsine Daan (backing vocals) vormt de muziek een swingend geheel. Na al een aantal successen te hebben ge scoord, breek Loïs Lane echt door in 1990 als ze meegaat op toernee met Prince. Dit jaar heeft de band er alweer heel wat opzitten; in Europa de release van de single 'Sex' en in de VS de relea se van album 'Precious'. In de toekomst zullen we nog heel wat van deze band kunnen verwachten. Dus rep je nog snel naar de kaartverkoop. glaskunstenares Ans van Bekkum. Lampen, hangers, complete ramen. U kunt het zo gek niet bedenken of Ans kan het maken. Er zijn ook zeer kleur rijke Indiase jakjes te koop met veel kralen erin verwerkt van Padja Trend. Wie op zoek is naar een exclusief sie raad kan terecht bij Annette Tjho. Zij maakt zeer knap werk dat zeker de ogen van de kenners zal strelen. Joanna Nieters vulde haar kraam met sprookjesachtige kaarten met perka ment en van die leuke kleine dingetjes die je nog gauw even wilt kopen. Maar laten we vooral niet vergeten dat het om kerstfeest gaat. De heer Jesert on derstreept dat nog eens met zijn formi dabele beelden met kerstfiguren gesne den uit hout! De sfeer van de jaren 60 proeven we nog even bij Lia Wiersema met haar gezellige kraam vol wierook, sieraden en boedha's. De kerstmarkt is weer een bonte mengeling van de meest uiteenlopende zaken geworden. Let u vooral op de veranderde openingstij den! Op 22 en 23 december kunt u tot 's avonds 21.00 uur terecht in w inkelhof 't Loo, 24 december tot 17.00 uur. Voor meer informatie; zie Gemeentelijke Informatierubriek pagina 4. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Notaris Winter (rechts) verrichtte de eerste MVH-trekking in aanwezig heid van o.a. de heer Van Holland van de Etos 'l Hoekstuk. EGMOND - Op zondag 19 december om 19.30 uur is er in de Oud-katholieke kerk aan de Voorstraat in Egmond aan Zee een uitvoering door drie Egmondse kerkkoren en het klein orkest van La moraal van Egmond. Naast samenzang worden diverse koorwerken uitgevoerd, waarbij het klein orkest de begeleiding verzorgt. Daarnaast voert het orkest nog een drietal instrumentale werken uit. Met dit programma, dat aangevuld wordt met poëzie, een schriftlezing en een korte overweging, hopen koren en orkest een sfeervolle avond te bieden om zo samen met u op weg te gaan naar kerstmis. abonnement. Hiermee kunnen twee ob jecten worden geleend. De prijs van dit abonnement is f 30,00 per jaar. De contributietarieven voor 1994 zijn derhalve als volgt: tot en met 15 jaar (10 objecten) gratis; 16 en 17 jaar (10 objec ten) f 12,50; 18 t/m 64 jaar f 30,00 (2 objecten), f 37,50 (5 objecten) of f 50,00 (10 objecten); 65 jaar en ouder (10 ob jecten) f 37,50; Pas 65 (10 objecten) f 22,50. Voorts wordt de boete voor de over schrijding van de uitleentermijn worden verhoogd van f 0,15 naar f 0,20 per ob ject per dag; voor cd's gaat deze boet van f 0,30 naar f 0,50 per cd per dag. De uitleentermijn van cd's wordt vanaf 1 januari verkort van drie weken naar één week. Tenslotte zal in 1994 voor een re servering f 2,50 in rekening worden ge bracht (was f 1,00). De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. HEILOO - Bij de 350 Echte Bakkers in Nederland wordt op vrijdag 17 decem ber een voorproefje gegeven op kerst mis. Die dag w ordt voor het eerst in ons land de 'Nationale Proefdag' gehouden en kan er gesmuld worden van traditio nele kerstlekkernijen. Tijdens de proef dag worden typische kerstprodukten aangeboden. Het assortiment wordt door de Echte Bakker samengesteld en kan variëren van een kerststol, roomboter-amandel kerstkransen en staven tot hulstbrood. Hulstbrood is een van de typische kerst produkten die alleen door de Echte Bakker, herkenbaar aan het gele logo en aangesloten bij het Echte Bakkersgilde, worden gebakken. Hulstbrood laat zich het best omschrijven als een gevuld brood met de ingrediënten van een stol als uitgangspunt. De garnering bestaat uit groene hulsttakjes met rode besjes van marsepein. Het hulstbrood heeft in het midden een kaars om de perfecte sfeer te creëren. Echte Bakker Jan Hemmer is gevestigd op de Heerenweg met een filiaal op de Kennemerstraatweg, beide te Heiloo. Echte Bakker Hemmer heeft zich gespe cialiseerd door middel van een groot as sortiment groot- ën kleinbrood en banket, wat zich steeds vernieuwd en uitbreidt en waarbij de kwaliteit immer voorop staat. Eén van de karakterpoppen van Marcella Schilt, te zien in 't Loo. aan hetzelfde conservatorium benoemd tot hoofdleraar koordirectie. Als diri gent van het Noordhollands kamerkoor en het Volendams operakoor maakte hij concertreizen naar West Duitsland, En geland, Wales, Hongarije, Bulgarije en Zwitserland. Jaarlijks dirigeert hij een serie opera/operette voorstellingen in Langedijk en geeft hij uitvoeringen van oratoria, o.m. met het Schoorls ge mengd koor. Anne Koene begon op zevenjarige leef tijd haar harpstudie. Haar klassieke vorming kreeg ze van Edward Witsen- burg aan het Kon. Conservatorium in Den Haag. In 1992 behaalde zij haar di ploma en vervolgde haar studie bij Er- estine Stoop. Zij speelt regelmatig met het Radio Symfonie Orkest. In de zo mer van 1992 is zij op toernee geweest met het Nationale Jeugd Orkest. Tijdens het kerstconcert worden er wer ken uitgevoerd van o.m. Byrd, Hassler, Poulenc, Britten, Berlioz en Willcocks, alsmede een drietal negro-spirituals. Toegangsprijs 12,50 (65+ en CJP 10,-) Kaarten zijn op de avond van het concert aan de kerk verkrijgbaar va naf 19.30 uur. HEILOO - De kerstbomenactie van de Kennemerstraat weg- winkeliers genoot vorige week de nodige be langstelling. Menigeen ging de win kels langs en noteerde de letters. Tenslotte belandde men bij Foto Ki no, waar voor de eerste 25 mensen met de juiste oplossing een prachti ge kerstboom klaar stond. Op de foto enkele van de winnaars. Heaenweg 167.1851KN Hetoo.ïï 072-331716. KENNEMERSTRAATWEG TELEFOON: Q72 - 330550 KANTOOR HOU DE ND: KENNEMERSTRAATWEG 33 POSTBUS 263, 1 800 AG ALKMAAR Mevrouw Wuijster (midden) en Rob Hoebe, die de naam van het dieren verblijf in het hertenkampje bedacht. HEILOO - Vorige week woensdag opende wethouder mevrouw J. Wuijster-Schuddeboom de knuffelhoek in het hertenkamp in het gemeentebos. Het idee voor het inrichten van een knuffelhoek kwam op naar aanleiding van het afbranden van het dierenver blijf in december 1992. Bij het tekenen van een nieuw onderkomen is in sa menspraak met de werkgroep natuur- en milieu-educatie, beheerder Ton Bis- selink en de afdeling Groen Land schap van de gemeente het idee voor de knuffelhoek ontstaan. Bij de opening van het veel ruimere die renverblijf werd ook de naam van het gebouw onthuld: 't Beestenboetje. Deze naam is bedacht door Rob Hoebe, die met zijn klas aanwezig was bij de ope ning. Rob ontving een pracfitig dieren boek. De knuffelhoek is iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor alle inwoners van Heiloo. EGMOND - Het Alkmaarse kamerkoor Good Company brengt in de Kerstnacht (vrijdag 24 december om 20.45 uur) een bijzonder concert in kerstsfeer in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef. Hiervoor is een programma van midde leeuwse Engelse kerstliederen en moder ne composities op zeer oude teksten samengesteld door dirigente Laura Hassler. Hierbij wordt veel solo of in kleine bezetting gezongen. Daarnaast zijn er liederen van Francis Poulenc en Arvo Part. De toegangsprijs bedraagt f 10,00; kinderen tot 12 jaar f 5,00. Re serveringen: tel. 02262-2530. HEILOO - Ook dit jaar komt winkel centrum Het Loo met een prachtige kerstmarkt waar veel aandacht is voor kunst en kunstnijverheid. Wie een origi neel kado zoekt voor de kerstman kan hier terecht. Winkelhof 't Loo opent op 15 december zijn deuren voor de jaar lijkse kerstmarkt. Om in de kerstsfeer te komen kunt u op het middenplein te recht voor de allergrootste sortering kerst en nieuwjaarskaarten van Noord Holland. Er zijn zeer sfeervolle en ambachtelijke vervaardigde kandelaars van Wiebe van Sloten. Maar er is natuurlijk ook aan dacht voor schilderijen. Fraaie olieverf schilderijen van Tiny Leefoge en Bep Prent uit Lisse. Er zijn aquarellen van Annemien Lichter, Ciska Kok en Trudv Slijkerpian. Haar berenaquarellen vin den gretig aftrek. "Bij de kerstmarkt ligt het accent meer bij kunstnijverheid en leuke kadootjes, die uiteraard wel handgemaakt moeten zijn", vertelt or ganisator Jean Thomassen, die zelf niet aanwezig is. Daarom kunnen we dus schitterende zilveren sieraden zien uit India en allerlei fraaie staaltjes kunst nijverheid uit Thailand. Voor weinig geld kun je in deze dure maand hier iets leuks kopen. De exotisch ingerichte kramen van Sa- waldi brengen een zonnige sfeer in deze toch wel koude december maand; Op uw speurtocht langs de kramen kunt u verder "hebbedingetjes" aantreffen van Wypkje Dijk die vooral met zijde werkt. Er is prachtige keramiek van pottenbakkerij de Mal van Joan v.d. Brugge. Pottenbakkerij de Mal kunt u trouwens ook inhuren voor een kinder feest waarbij uw kroost de liefde voor keramiek al jong wordt bijgebracht. Dirk van der Linden vorig jaar het pu bliek met zijn zeer praktische plexig laskunst. Zeer fraai en apart is ook het werk van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1