'Happy New Year' met The Porcupines in De Beun SUPER JACKS Efi 0PCU1M1NS Oudejaars- markt. Tankstation Morsch (Westerweg) door Grosmarkt voortgezet NU 198, NU 169, van 10 tot 50% KORTING intratuin ■B sas 58e JAARGANG NO. 52 BBS NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN DECEMBER Vrijdag 31 december is drukkerij Uitkijkpost de GEHELE DAG GESLOTEN Jeugdvoorstelling 'Alle vogels vliegen' morgenmiddag in Beun Hout uit Kapelbos II itiiisi ""Kees de Groot in 't Kroegje Mui*!! Openingstijden gemeentehuis Heiloo rond Oud en Nieuw Slotavond VOG U ZOEKT EEN HUIS?? van 498,- van 369,- Stationsweg 85 - 1851 LJ Heiloo NVM Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennepierstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 STATIONSWEG 61, 1851 LJ HEILOO TELEFOON: 072 - 330068 C HACHMANG DAKDEKKER - LOODGIETER H r' CV KETELS MET SUBSIDIE Holleweg 19 072-335085 0p alle kerstartikelen en bloeiende kerstplanten 30-50% korting. Op diverse andere artikelen 20, 30, 40 en 50% korting. Kom kijken en profiteer. Aan bieding is geldig van maandag 27 t/m vrij dag 31 december a.s. Leerlingen Willibrord naar Overkerck Oudheidskamer Heiloo Nieuwjaarsreceptie UW P. VAN DER BORDEN WENST U EEN VOORSPOEDIG 1994 Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Tijdens de kerstvakantie brengt de Jeugdkomedie Amsterdam 'Alle vogels vliegen', een jeugdvoorstel ling geschreven door Mies Bouhuys met muziek van Joop Stokkermans. Het verhaal speelt op een gezellig drukke markt, waar alles volop te koop is: olie bollen om van te smullen, feestneuzen en toeters om mee te lachen, machient jes die het leven makkelijker maken en zovoort. Gezongen wordt er natuurlijk ook. Maar dan gebeurt het. Er komt iemand binnen met alleen maar een lege vogel kooi, die ook een plaatsje op de markt wilt Hij komt van 'ergens anders', waar de mensen het niet zo makkelijk hebben als in de wereld van de feestneuzen en de machientjes. De mensen weten niet wat ze met deze 'vreemde vogel' aan moeten. Maar dan blijkt dat die kale vreemde vogel iets bezit wat de anderen op de markt niet meer hebben: dromen. De mensen halen hem ertoe over zijn dromen te verkopen. Ze krijgen echter niet de dromen waa rop ze hadden gehoopt, ze raken ver zeild in een nachtmerrie. Als ze na de droom terugkeren op hun markt weten ze hoe dom het is niet verder te kijken dan hun neus lang is. Ze ontdekken hoe de wereld zou kunnen zijn als mensen elkaar beter leren kennen en begrijpen en vrij als vogels van hier naar daar vlie gen in een wereld waar niet eentje meer is dan de ander. Aanvankelijk zou deze voorstelling gespeeld worden op donderdag 23 de cember, maar omdat vorige week de kerstvakantie nog niet was begonnen, is de speeldatum verplaatst naar morgen, 30 december. De aanvang van de voor stelling is 14.30 uur. Kaarten zijn vanaf een uur voor aanvang verkrijgbaar aan de kassa van het theater aan de Willi- brordusweg 2. De toegangsprijs is f 8,00 per persoon. HEILOO - In januari zal aan de zuidzij de van het kapelbos een hek worden ge plaatst. Aangezien er hiervoor een aantal bomen moest wijken is er hier door weer open haard-hout beschikbaar van een goede kwaliteit voor een gunsti ge prijs. Voor meer informatie: Jan Swart, tel. 02205-1477. wiMiik HEILOO - Het nieuwe jaar moet je goed beginnen en dat weten ze bij 't Kroegje. Levende muziek op nieuw jaarsdag om de beste wensen kracht bij te zetten. Cornell Grant ofwel Kees de Groot woont al tijden niet meer in Hei loo maar komt nog steeds graag hier om een avondje ouderwets gezellig de boel te vermaken. Nieuwjaarsdag 1 januari om 17.00 uur gaat het feest beginnen, dus een borrel uurtje zal het niet worden want de avond is nog lang. Iedereen is van harte welkom om Kees te horen en te zien en een lekkere nieuwjaarsborrel te drinken. Veie maanden was het stil rond The Porcupines uit Heiloo. Zondag presenteert de formatie zich weer tijdens het dubbelconcert voor jong (middag) en oud (avond) onder de noemer 'Happy New Year'. HEILOO - Op vrijdag 31 december zijn alle diensten van de gemeente de gehele dag gesloten. De bedrijfscontainers worden in plaats van op 31 december (Oudjaar) nu geleegd op 30 december. Op maandag 3 januari is het gemeente huis voor het publiek pas vanaf 10.00 uur geopend in verband met de nieuw jaarsbijeenkomst voor het gemeenteper- soneel. De reinigingsdienst zal deze dag wat later op pad gaan. Laat uw bak ge rust buiten staan: hij wordt in ieder ge val (hoewel wat later) geleegd. Op 3 januari houdt het gemeentebe stuur van Heiloo de jaarlijkse nieuw jaarsreceptie. Dit jaar is de bijeenkomst in het gemeentehuis (ingang Raad huisplein) van 19.30 - 21.00 uur. U bent hierbij van harte welkom. HEILOO - Klaverjasvereniging VOG hield op 20 december haar slotavond. Deze avond werd de kampioen van 1993 bekend gemaakt. Deze eer viel te beurt aan voorzitter Bonny Ruiter, gevolgd door de heren Oud en Snel. De marsen- prijs was voor mevrouw Roosloot. Mensen, die in het nieuwe jaar willen meedoen zijn welkom op 3 januari, aan vang 20.00 uur in de sporthal 't Venne- water. Wekelijks wordt er op de maandagavond gespeeld. Voor meer in formatie kan men contact opnemen met de secretaris van VOG, W. Ursem. tel. 332677. HEILOO - Zondag 2 januari vindt in het Heilooër theater De Beun een bij zonder. dubbelconcert plaats. De in hoofdzaak uit Heiloo afkomstige for matie The Porcupines verzorgt namelijk zowel 's middags (voor de jeugd) als 's avonds een concert als goed begin voor het nieuwe jaar 1994. Beide uitvoerin gen staan, zoals men van de zeskoppige band mag verwachten, in het teken van de muziek uit de jaren '60. Maar daar naast is een aantal bijzondere elementen toegevoegd, waardoor ook de vaste fans The Porcupines weer eens van een ande re kant leren kennen. The Porcupines geniet veel bekendheid in de regio Alkmaar. Met de uitsteken de, maar soms ook eigenwijze vertol king van de muziek uit de jaren zestig heeft de band al menige zaal vol muzie kliefhebbers in beweging gekregen. Na zes jaar optreden is met name in Heiloo een optreden van The Porcupines een garantie voor een groots feest gebleken. Velen kwamen naar de optredens tij dens het Oranjebal in de nieuwbouw wijk Ypestein, het jaarlijkse concert in jongerencentrum Buk Buk en vele ande re evenementen waar de band van de partij was. Na tenten, kroegen en feest zalen is het ditmaal het Heilooër theater De Beun waar de formatie haar noviteit van het jaar wil beleven. Niet alleen wordt voor het eerst in een schouwburg opgetreden, maar ook is er voor het eerst een speciale voorstelling voor de jeugd. Hulp van buitenaf t Voor het theaterdebuut heeft The Por cupines, bestaande uit Tanja Noorde loos (zang), Piet Schouten (zang), Sjaak Klaasse (gitaar), Gerrit-Jan van Kam pen (gitaar en toetsen), Sjaak Keizer (bas) en Henk-Jan van der Horst (drums), de medewerking ingeroepen van diverse personen en groepen. Zo zal tijdens de middagvoorstelling voor de jeugd de Boerenkapel van het Heilooër harmonie-orkest Caecilia mede de show stelen. Diverse nummers zullen samen gespeeld worden, terwijl de Boerenka pel ook met een medley van bekende nummers te horen zal zijn. Voorts wordt de middag 'aan elkaar ge praat' door twee leden van Falkland Toneel: Anneke Keijsper en Allard de Graaf. Zij geven tekst en uitleg, maar zorgen ook zelf voor enkele acts. Tenslotte rekent The Porcupines op het jonge publiek. Ook al is het merendeel van de muziek van ver voor hun geboor tedag, er kunnen vele nummers worden meegezongen. Ook is er voor hen direct na de pauze een heuze wedstrijd aan de hand van bekende melodietjes van de televisie. Al met al wordt het een echt 'Happy New Year'-feestje, dat om 14.30 uur begint en waarvoor de entree vijf gulden per persoon bedraagt. Rock roll' De avondvoorstelling van The Porcupi nes op de tweede dag van het nieuwe jaar is zeker geen herhaling van de mati nee. Zo zal niet de Boerenkapel muzi kaal assisteren, maar is er een speciale rol voor een rock roll dansgroep, die een flitsende demonstratie zal verzorgen voor de pauze. Voorts krijgt de avond een wat serieus karakter. Min of meer bekende personages uit de jaren ?estig zullen min of meer herkenbaar het podi um betreden om de toehoorder een lesje te leren over de tijd, waarop de muziek van The Porcupines is gebaseerd. Dat daarbij een link naar de jaren negentig wordt gelegd mag men verwachten. Thema's als flower power, religie, on derwijs en milieu komen zonder meer aan de orde. Gelukkig blijft The Porcupines paraat om in te grijpen wanneer de gastspreker doordraaft. Dan is het 'back to the six ties' met muziek van The Rolling Sto nes, Golden Earring, Fleetwood Mac, Creedence, The Kinks en vele anderen. Na de pauze zal ook de Nederlandse Joe Cocker (Jan Groot) terzijde gestaan door een saxofonist de band versterken. Samen werken de acht muzikanten naar een swingende finale, waarbij zal blij ken of De Beun klaar is voor een 'hap py' start van liet 'new year'. Kortom, een speciaal avondje met The Porcupi nes, dat om 20.15 uur begint. De entree bedraagt drie rijksdaalders per persoon. Kaarten voor beide Porcupines- concerten zijn verkrijgbaar bij de vaste voorverkoopadressen van theater De Beun: reisbureau Holland International (Raadhuisweg), rookshop Jan-Tine Braam ('t Loo), Bruna-boekhandel Avis (Stationsplein), Sandy's Bloemidee (Grosmarkt, Ypestein) en sigarenmaga zijn 't Hoekstuk, alle te Heiloo. Ook bij de VVV Alkmaar kcin men voor kaarten terecht. Voor zover beschikbaar worden de laatste kaarten vanaf een uur voor aanvang van de betreffende voorstelling verkocht aan de kassa van het theater aan de Willibrordusweg 2 te Heiloo. a*é A I 11^\O Makelaars Taxateurs o.g. ^0^evk\RmKOQP Rfl] IIM A\„»JL w i. Postbus95.1850AB He.loo Tel 072-331895 ASSURANT|gN W Kantoor Zeeweg20.1852CR Heiloo TAXATIES i Het tankstation Morsch aan de Westerweg wordt voortgezet door Grosmarkt. De werkplaats voor autorepara ties op de achtergrond wordt per 1 januari gesloten. HET GROENE WARENHUIS HEILOO, Vennewatersweg 15, tel. 072 - 332727. HEILOO - Met ingang van 1 januari 1994 zal het tankstation van de firma Morsch en Zn voortgezet door Grosmarkt B.V. worden voortgezet. In het kader van deze overname van het bedrijf aan de Westerweg is besloten de autowerkplaats per genoemde datum te sluiten. Het tankstation wordt de ko mende weken onder handen genomen en zal naar de eisen van deze tijd wor den ingericht. Zo zullen de klanten na de verbouwing door middel van het be kende PIN-code-systeem kunnen afre kenen. De bediening en persoonlijke service blijven onveranderd. Deze zijn in handen van Heieen Morsch en Aad Vader. De gesprekken over de overname van het tankstation vonden plaats in de loop van 1993. De heer C. Morsch trad op namens het bedrijf en de heer Th.R. Groot voerde de besprekingen namens Grosmarkt B.V. Het aanvankelijke plan om het tankstation in de loop van het komende jaar over te nemen werd door het overlijden van de heer C. Morsch in november jl. vervroegd naar 1 januari. Vlak voor Kerstmis werden de papieren getekend. Voor de consument veranderen er enke le .zaken. Vanaf 1 januari zal er niet meer op rekening worden geleverd. De heer Groot: „Wij willen scherpe prijzen berekenen voor de benzine en het auto- gas. Maar om de dagprijzen fle kunnen hanteren is contante afrekening nood zakelijk". De vaste klanten van het tankstation ontvangen over deze veran dering een persoonlijk schrijven. De be kende Grodsmarkt-spaaractie 'Pak het pakket' zal voor klanten van dit tankstation worden ingevoerd. Voor el ke besteding van vijf gulden aan benzi ne of autogas krijgt de klant een spaarzegel. Deze actie zal nog ruim twee maanden duren. Zoals bekend heeft de gemeente Heiloo plannen voor het gebied tussen grofweg Stationsweg, Westerweg, Grosmarkt en spoorbaan. Door verplaatsing van het ouderenwerk naar een nieuw onderko men aan de Pastoor van Muijenweg wordt het gebouw van 't Trefpunt 'overbodig'. Bij een eventuele sloop komt er ruimte vrij voor woningbouw. Het zogeheten inbreigebied grenst nage noeg aan de grond van de firma Morsch en Zn. Over de overname heeft Grosmarkt B.V. met de gemeente over leg gevoerd. Wat er in de nabije toekomst zal gebeu ren is nog niet geheel bekend. Met name zal het achterste deel van het terrein van de firma Morsch en Zn (de vroegere opslag voor brandstof) een andere bestemming krijgen. Op korte termijn wordt gedacht aan een uitbreiding van de parkeergelegenheid voor de klanten van de Grosmarkt aan de Westerweg. HEILOO - Voor de derde keer dit jaar zijn kinderen van de Willibrordschool naar het verzorgingshuis Overkerck ge weest. De school heeft een speciale band met dit huis en haar bewoners. Na de rondleiding en gezamenlijke muzikale middag in het voorjaar stond er nu een Kerstmiddag op het programma. In een feestelijk versierde zaal heette Marry van Dijk de leerlingen en leerkrachten en begeleidende ouders van harte wel kom. „Midden in de Winternacht" galmde door het hele huis uit meer dan honderd kelen. Enkele kinderen lazen het kerstverhaal voor, afgewisseld met samenzang. Het eigen koor van Over kerck „Toontje Lager" liet ook enkele nieuwe Kerstliederen horen. De blok fluit groep o.l.v. mevrouw Agterberg speelde een heel programma aan kerst liedjes. Ook mevrouw Speur liet op haar mandoline kerstmuziek horen. Na de pauze waarin de kelen werden gesmeerd, werd door groep 7 het to neelstukje van Baboeska opgevoerd. Alle 70 kinderen zongen daarna enthou siast het lied van Baboeska en de 3 ko ningen lieten ons weten dat zij de ster achterna gingen. Na samen gezongen „Stille Nacht" besloten wij deze fijne kerstmiddag. De bewoners van Overkerck en de kinderen van de Willibrordschool zien alweer uit naar een volgende ontmoeting in 1994. HEILOO - De Oudheidskamer van de Vereniging Oud-Heiloo is op nieuw jaarsdag tussen 14.00 en 16.30 uur geo pend. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen bij de expositie van k^ekplnaken, die momenteel gehouden wordt. De Oudheidskamer is te vinden in de Oude Pastorie, Nicolaas Beetsweg 94 te Heiloo (schuin tegenover het ge meentehuis). HEILOO - Het bestuur van de Unie van Vrijwilligers (UW) afdeling Heiloo houdt haar nieuwjaarsreceptie op woensdag 5 januari in verzorgingshuis De Loet. De vrijwilligers en andere be langstellenden zijn van harte welkom tijdens deze receptie, die tussen 14.00 en 16.00 uur wordt gehouden. MAKELAAR IN en TAXATEUR VAN ONROERENDE GOEDEREN KENNEMERSTRAATWEG 63. HEILOO TELEFOON 072 330 550 KANTOORHOUDEND: KENNEMERSTRAATWEG 33 POSTBUS 263. 1800 AG ALKMAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1