Afdeling Consumenteninfo Boev\eitt\tk diensten Jw tiÜoo 'tL°°53 WELKOM 4 GOED GEZIEN JOHN MOEN Via Crucis 39.95 DEUTEKOM PAGINA 2 UITKIJKPOST - 27 MAART Agenda Open Huis Fractievergadering D66 Agenda Sporthal Het Vennewater Geslaagd Dierenbescherming CDA Info-uur Plattelandsvrouwen Zwemdiploma's Cynthia Mc Leod MA ROCHELLE PASSEE 'Via Cruris' van Liszt Welkom El Dorado' door Cynthia Mc Leod Cd van de week: Ma Rochelle Passée, Welkom El Dorado Cynthia Mc Leod Wittke lliöf Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) Huisartsen te Heiloo (A.L. Duijvestijn W.H. Lemmen, H.H. den Engelsen, H.D. Gransbergen, W. Hartong, H. Schwagermann en C.W. Willeboordse): voor spoedgevallen 's avonds en in het weekend is de dienstdoende huisarts bereikbaar onder tel. 5339669. F.A. Poelakker, huisarts te Ypestein: voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend is de dienstdoende huisarts bereikbaar onder tel. 5330077. Nacht- en weekenddienst apotheek 29 maart - 5 april: Apotheek de Bever, Emmastraat 36, Alkmaar, tel. 072- 5112956. Verloskundige J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 5337531. (Volgens afspraak). Tandartsen Doorkiesnummer van de tandarts- dienst bij spoedgevallen: tel. 072- 5123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings-dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 5332287. Ria Penders, Hoefcamplaan 13, Heiloo, tel. 5336673. Fysiotherapie Spreekuur volgens afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewisweg 34, Heiloo, tel. 5331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 5333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 5333271; Fysiotherapie- praktijk E.J. Waal, Kennemerstraatweg 452, Heiloo, tel. 5331266; PA. Slinger, De Loet 6, Heiloo, tel. 5333746 en fysi otherapeute C.W. Meulenberg, De Krommert 16a, tel. 5340500. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 5339356. Chiropractie M. Roosenberg, Kennemerstraatweg 69, Heiloo, tel. 5339963, behandeling volgens afspraak. Zwangerschapscursus/ nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 5337378. (Samen bevallen). Marianne van Velthoven, tel. 5338027, en Wybrich de Man, tel. 5336693. Marjan Neeft, tel. 5334065 (zwanger- schapsyoga). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 5337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, praktijk: J.P. de Smetcentrum, psych. centrum St. Willibrord, Kennemer straatweg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 5331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 5331606 (Commandeurslaan 1). Spreekuur maandag t/m vrijdag 10.30-11.30 en 18.00-19.00 uur, zaterdag van 11.00-12.00 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Ridder, Runxputteweg 24, 1851 PM Heiloo. Behandeling uitsluitend vol gens afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg, Wester- weg 125, Heiloo, tel. 5340550. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag 13.30-14.30 uur, zaterdag 10.00-11.00 uur en volgens afspraak. Dierencrematorium Westerhout, Zeestraat 214, Beverwijk. Inf.: 0251-216363,24 uur service. Oefentherapie Mensendieck Y.I. van Leeuwen-Chu en W. Zonjee- Tol, Westerweg 128a, Heiloo. Tel. 5338114. Hypnotherapie/homeopathie/acupunc- tuur/haptotherapie N. van Amstel, arts, De Loet 6,1851 CR Heiloo, tel. 5335315 (homeopathie/acu punctuur). Mw. F. van der Kroon, De Rietvink 16, 1852 RM Heiloo, tel. 5332605 (natuur geneeskunde/homeopathie). Frans Peeters, Pr. Irenelaan 60, Eg- mond aan den Hoef. Behandeling vol gens afspraak, tel. 072-5062573 (home opathie/hypnotherapie). Annelies' Roetert Steenbruggen, Harrelaers 63, Heiloo, tel. 5335165 (hypnotherapie/voetzoolreflexologie). Mw. I. Visser, Heerenweg 169, Heiloo. Voor afspraken bellen tussen 17.00- 19.00 uur: 5333458 (natuurgeneeskun- de/kinesiologie). Stichting Regionale Thuiszorg Gasthuisstraat 2, Postbus 67, 1800 AB Alkmaar, tel. 072 - 5127127 (24 uur per dag, 7 dagen in de week). Voor leden administratie; thuiszorg (ook kraam- en jeugdgezondheidszorg), uitleen ver- pleegartikelen, voedingsvoorlichting en dieetadvisering kunt u bellen met 072- 5127127. Het telefonisch spreekuur voor voedingsadvies is op werkdagen van 14.00 tot 15.00 uur, tel. 072- 5127127. Oefentherapie Cesar Ingrid Hoefmans en Karen Besse, Mariënstein 178a (voormalige Hofdijk- school), tel. 5330592. Artsenlaboratorium en Trombose- dienst (Starlet) Dé prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00- 8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychosynthese Individuele, relatie- en groepstherapie. Drs. Ingrid van Elk, tel. 5338857. Psychotherapie Drs. C.M. van der Linden, psycho loog/geregistreerd psychotherapeut, tel. 5339845. Tel. spreekuur: maandag 19.00 - 19.30 uur. Mw. C.M. Gaal, geregistreerd psycho therapeut, tel. 5332250. Tel. spreekuur maandag t/m vrijdag 18.30-19.00 uur. Logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 5335352; Nita te Nuijl,Termijen 101, tel. 5335148; Jolanda de Wit, Oudburger- laan 74, tel. 5338073.^ Pedagogische Praktijk Perspectief Drs. A. Visser, Vrieswijk 51, Heiloo, tel. 5336926. Hypnotherapie Individuele hypnotherapie. J. van 't Hoff, Spoorlaan 14, Heiloo, tel. 5334693. Uitvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo e.o., Henny van der Veer-Stoop, tel. 5331997. Associatie Uitvaartverzorging Alk maar e.o., Overkrocht 20, Alkmaar, tel. 072-5154544. Uitvaartverzorging IJmond u.a., tel. 06- 0375. Het Zevenhuizen 48,1852 JC Heiloo, tel 5333152 woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 27 maart 1996 28 maart 1996 29 maart 1996 30 maart 1996 31 maart 1996 1 april 1996 2 april 1996 3 april 1996 4 april 1996 5 april 1996 6 april 1996 7 april 1996 8 april 1996 9 april 1996 10 april 1996 11 april 1996 12 april 1996 13 april 1996 14 april 1996 08.30 tot 12.30 uur 19.00 tot 22.30 uur 14.00 tot 15.30 uur 16.30 tot 17.45 uur 19.00 tot 22.30 uur 17.00 tot 18.30 uur 19.00 tot 23.15 uur 10.30 tot 15.30 uur 15.45 tot 20.15 uur gesloten 18.00 tot 23.00 uur 08.30 tot 15.00 uur 18.30 tot 23.00 uur 08.30 tot 12.30 uur 16.30 tot 17.30 uur 19.00 tot 22.30 uur 14.00 tot 15.30 uur 16.30 tot 17.45 uur 19.00 tot 22.30 uur gesloten 10.30 tot 15.30 uur gesloten gesloten 08.30 tot 15.00 uur 18.30 tot 23.00 uur 08.30 tot 12.30 uur 19.00 tot 22.30 uur 14.00 tot 15.30 uur 16.30 tot 17.45 uur 19.00 tot 22.30 uur 17.00 tot 18.30 uur 19.00 tot 23.15 uur 10.30 tot 15.30 uur 15.45 tot 20.15 uur 20.30 tot 2L30shur gesloten scholen zaalvoetbal sportin stuif 50+ volleybal zaalvoetbal basketball zaalvoetbal zaalvoetbal basketball volleybal scholen volleybal scholen zaalvoetbal zaalvoetbal sportinstuif 50+ volleybal zaalvoetbal zaalvoetbal scholen volleybal scholen zaalvoetbal sportinstuif 50+ volleybal zaalvoetbal basketball zaalvoetbal zaalvoetbal basketball >Ke zaafvoetbal Voor verhuur en andere informatie over de sporthal Het Vennewater: telefoon 5313165 of 5333152. Reserveringen voor het seizoen 1996/1997 kunnen vanaf heden op telefoon nummer 5313165 De vrije uurtjes zaalvoetbal 65,- per uur): zaterdag woensdag donderdag zaterdag donderdag zaterdag woensdag donderdag zaterdag 23 maart '96 27 maart '96 28 maart '96 30 maart '96 4 april '96 6 april '96 10 april'96 11 april'96 13 april'96 13.30- 14.30 uur 18.00- 19.00 uur 18.00- 19.00 uur 12.30- 13.30 uur 18.00- 19.00 uur 12.30- 13.30 uur 18.00- 19.00 uur 18.00- 19.00 uur 11.30- 12.30 en 14.30- 15.30 uur Het zwembad gaat dit jaar open op woensdag 1 mei 1996 om 09.00 uur!!! Vanaf heden kunt u in de voorverkoop (met korting) weer uw abonnement bestellen, zie de informatie en de bestelbon in de Uitkijkpost van 13 maart jl. Bestelbonnen kunt u ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. In deze informatie is een klein foutje geslopen. Als leeftijdsgrens voor jeugd- en ouderenabonnementen geldt 1 april 1980 en niet 1 april 1979. Maar dat had u als attente lezer en rekenaar al opge merkt natuurlijk.... Nu uw abonnement bestellen betekent afhalen in de periode tussen maandag 15 en vrij dag 26 april ('s middags tussen 13.00 en 16.00 uur). De zwem vierdaagse is dit jaar vanaf maandag 20 mei 1996 tot en met vrijdag 24 mei 1996. Het jaarlijkse waterpolotoernooi van de Zwem- en Poloclub De Spetters is op zondag 25 augustus 1996. Donderdag 28 maart Mensendieck 09.00-10.00 Nivon tekenen 09.30-11.30 Yoga 09.30-10.30 Franse les voor ouderen 10.30-11.30 Yoga voor ouderen 09.30-11.45 Heilooër Operettever. 20.00-23.00 Nivon calligrafie beg. 20.00-22.00 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 Heilooër Bridge Club 20.00-23.00 Vrijdag 29 maart Pl.landsvr. volksdansen 09.00-10.30 Volksdansen v. ouderen 11.00-12.00 Nivon pergamo gev. 09.30-11.30 NVvH Damesbridge 09.30-11.30 Yoga voor ouderen 09.30-11.45 Pl.landsvr. volksdansen 14.00-15.30 Nivon pergamo gev. 13.30-15.30 NRPS vergadering 20.00-22.00 Vr. Academie kunstgesch. 13.30-15.30 Beg.orkest v. NH 20.00-22.00 Nivon determineren 20.00-22.00 Schaakver. Oppositie jeugd 19.30-20.30 Postzegelver. Heiloo 20.00-22.00 Pridini volksdansen 19.30-22.00 Zaterdag 30 maart gesloten Zondag 31 maart Kindernevendienst NHK 10.00-11.00 Maandag 1 april T'ai Chi v. ouderen 08.30-11.45 Spaanse les 09.00-10.00 Rode Kruis Welfare soos 14.00-16.00 PI.landsvrouwen zang 14.00-15.30 Sans Atout Bridge 19.30-23.30 Nivon aquarel beg. 20.00-22.00 Ton. ver. Falkland 20.00-23.00 EHK klaverjassen 20.00-22.00 Sociëteit alleenstaanden 20.00-22.00 Eurocom talencursus 20.30-22.00 Dinsdag 2 april Gymn. en Turnver. Heiloo 09.00-11.00 Alliance Fran^aise cursus 09.15-10.45 Nivon stroverwerken beg. 13.30-15.30 Oratoriumver. Nieuw Leven 20.00-22.00 Nivon boekbinden beg. 20.00-22.00 Schaakvereniging Oppositie 20.00-23.00 Heilooër Bridge Club 20.00-23.00 Cursus Mensendieck/Diëtiek 19.30-21.30 KNMTP vergadering 20.00-22.00 Woensdag 3 april Cursus Mensendieck/Diëtiek 09.00- Nivon mandala tekenen 09.30- Alliance Frangaise cursus 09.00- Cursus Mensendieck/Diëtiek 10.00- Alliance Fran^aise cursus 09.15- Vr. Academie kunstgesch. 13.30- Mensendieck 20.00- Nivon aquareltekenen 20.00- Ton.ver. Falkland 20.00- EHK klaverjassen 20.00- Rotaryclub Heiloo 18.30- Fed. Vrouwenraad cursus 19.30- 10.00 11.30 11.00 11.00 10.45 15.30 22.00 22.00 23.00 22.00 20.30 21.30 HEILOO - Oud-Heilooër drs.ir. R.L. Lomans is op 31 augustus 1995 afgestu deerd in technische informatica te Delft. Tevens heeft hij óp 27 maart 1996 zijn studie in Leiden als doctorandus in de psychologie met goed resultaat afge sloten. Ron Lomans was vroeger leer ling van de Lidwinaschool en het PCC. Inspectie Heiloo e.o.: 06-53177991. Vermiste en gevonden katten: 072- 5616106. Honden en katten Heiloo en Limmen: 072-5334316. Knaagdieren: 072-5119998. Honden en katten Akersloot: 0251- 310079. Vakantie-advies: 072-5336180. Asiel: 072-5114861. Dierenambulance Noord-Kennemer- land: 072-5644066 (alarm) en 072- 5622717, (vermissingen). Vermist: Rode ongec. kater met witte snuit, bef en sokjes, 1 jr., Laan van Zeeman, Heiloo. Grote gec. cyperse kater met wit op de borst, sokjes, 1 slecht oog, 6 jr., Kennemerstraatweg Van Foreestlaan, Heiloo. Inlichtingen: 072-5616106. Gevonden: Egaal grijze gec. kater met witte neus, bef en staartpunt, vóór witte tenen en achter sokjes, Oosterzijweg Groene- laan, Heiloo. Jong volwassen roodcyperse poes met lichtgeel bandje, Ewisweg, Heiloo, inlichtingen: 072-5616106. HEILOO - Donderdag vergadert de D66-gemeenteraadsfractie in Heiloo over de agenda van de gemeenteraads vergadering, die gehouden wordt op 1 april. De vergadering is in het gemeen tehuis en begint om 20.00 uur. Deze D66-vergadering is openbaar, ook niet-D66-leden mogen hun mening geven over de te behandelen onder werpen. Aan de orde komen onder andere de vaststelling aangepaste Kerntakennota en de vaststelling nota Minimabeleid. Meer informatie over de agenda treft u aan op de voorlichtings pagina van de gemeente elders in deze Uitkijkpost. Wie meer informatie over D66 wil, kan bellen mèt 072-5334695 (secretariaat) of 5335443 (fractiesecre tariaat). HEILOO - Als u als inwoner van Heiloo of als vertegenwoordiger van een vereniging eens met de politiek wilt praten, dan is daar gelegenheid voor. Donderdag 28 maart zitten er weer CDA-fractieleden voor u klaar van 19.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis, oude ingang, kamer 25. Schroom niet om met uw vragen, pro blemen of suggesties bij hen aan te komen. Voor inlichtingen: E. Schout- sen-Bolten, tel. 072-5334319. HEILOO - Ikebana: Japanse bloem- sierkunst was het onderwerp waarover mevrouw J. de Boks bij de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen kwam vertellen. Al vertellend ontstond er een groot- aantal bloemstukken. Allemaal verschillend, maar gebaseerd op een symboliek die al heel oud is en z'n oor sprong vindt in het Japanse, religieuze leven. Na 1945 is Ikebana moderne kunst geworden en worden naast bloe men ook andere materialen gebruikt. Een strenge, onveranderde regel echter is: het blad mag niet vuil of stoffig zijn. Een echte Ikebana kunstenaar zal dagelijks met de stofdoek zijn kunst werk nalopen. Maandagavond 15 april is de volgende bijeenkomst, die verzorgd zal worden door hét ééndagsbestuur. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehou den in de Gereformeerde Kerk. 'Het is net alsof er de hele tijd iets in m'n oog zit' zei hij benepen' maar als ik dan kijk, zie ik niks zit ten'. Dit soort klachten komen tegenwoordig wat meer voor dan vroeger. De oorzaak is meestal dat het traanvocht, dat ieder mens van nature heeft, niet in staat is de ogen naar beho ren vochtig te houden. Daar door ontstaat het gevoel van droge ogen, rode ogen, het gevoel alsof zich iets in het oog bevindt of een bepaalde mate van lichtschuwheid. 'Werkt u mis schien veel met een computer' vraag ik. 'De hele dag eigenlijk wel, soms uren achter elkaar, ik loop wat achter met rapporten die snel af moeten'. Dit is dus de oor zaak bij deze meneer. Normaal wordt bij elke ooglidslag, een hoe veelheid vocht over de voorzijde van de oogbol uitgesmeerd. Dit laagje vocht wordt gelijkmatig over het hoornvlies verdeeld. Mensen die veel achter een beeld scherm zitten gaan vaak staren en knipperen dan minder. Met als gevolg dat het hoornvlies 'uit droogt'. Dit soort relatief onge vaarlijke klachten, soms is er ook sprake van een andere oorzaak, is goed te verzachten met zogenaam de kunsttranen. Kunsttranen zor gen voor aanvulling van het traan vocht. Voor mijn klant een uit komst, nadat ik hem in de zaak had ingedruppeld ging hij weer vrolijk met z'n flesje naar de zaak. 'Dan kan ik nog een paar uurtjes door werken'. Tja, sommige mensen Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk Zondag: 10.00 uur: ds. H.C. van het Maalpad. Maandag, dinsdag en woens dag 19.30 uur: avondgebed. Gereformeerde Kerk Heiloo Zondag 9.30 uur: mw. ds. A. Boeze- winkel. Hervormde Gemeente Limmen Zondag 10.00 uur: ds. J. Mansvelt. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. English speaking service every Sunday at 5 p.m. (17.00). Families welcome. Sunday school - creche facilities. Information: 072-333396 110715. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk Donderdag 9.30 uur: Woord- en Communieviering in Huize Overkerck. Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met dames- en herenkoor. Voorgangers pastores Walstra en Helsloot. Dinsdag 19.15 uur: Eucharistieviering in de dagkapel. Moeder Godskerk Vrijdag 19.15 uur: Eucharistieviering in de dagkapel. Zondag 10.00 uur: Eucharisiteviering met kinderkoor en Die Schaeckel- singhers. Maandag 19.30 uur: Viering van Boete en Verzoening met groep Cantores. Voorgangers pastores Walstra en Helsloot. O.L.Vr. ter Nood Zaterdag: 12.00 uur H. Mis met preek, 14.00 uur Stille aanbidding/Kruisweg HEILOO - De Openbare Bibliotheek Heiloo geeft reeds lange tijd de moge lijkheid geleende materialen - mits zij niet zijn gereserveerd - telefonisch te verlengen. Tot nu toe was dit nog kos teloos. Door de bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie is een kritische blik op de dienstverlening van de bibli otheek, en de kosten daarvan, meer dan nodig. Beleid daarbij is dat de belang rijkste taken: het uitlenen/raadplegen van materialen en het verstrekken van informatie zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Voor het verlenen van extra service zal echter een kleine ver goeding moeten worden betaald, ook om de contributietarieven zo weinig mogelijk te laten stijgen. Als extra service wordt onder andere gezien het telefonisch verlengen of het in de bibliotheek verlengen met het bibliotheekpasje. Voor deze dienstver lening dient vanaf 1 april een kleine vergoeding van f 0,25 per boek te wor den betaald. Het meenemen van boe- Hken naar de bibliotheek en daar laten verlengen blijft - uiteraard - kosteloos. Voor ouderen voor wie het biblio theekbezoek nogal wat problemen oplevert, wordt hierbij een uitzonde ring gemaakt. Zij kunnen de boeken direct voor zes weken lenen. Bibliotheek Heiloo beter bereikbaar Vanaf 1 april is de bibliotheek op de drukke middagen (dinsdag en woens dag) telefonisch beter bereikbaar. Op deze middagen wordt de telefoon in een administratieve ruimte van de bibliotheek opgenomen, zodat sneller kan worden gehandeld. Zowel het ver lengen van boeken als het beantwoor den van vragen zal soepeler gaan verlo pen, met belangrijk kortere wachttij den. HEILOO - Vorige week woensdag werd ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag door wethouder Ten Hoope de grote watercypres bij de Loet verplant. Dit in verband met de voorgenomen uitbreiding van het zorgcentrum. De boom krijgt een voorlopige plek op de kwekerij en zal later worden teruggeplant bij de rotonde Stationsweg Heerenweg in Heiloo. HEILOO - De Openbare Bibliotheek Heiloo start met ingang van 2 april met een aparte afdeling Consumenten informatie. In deze afdeling, die tegen over de afdeling Reisinfo op de presen- tatiekast staat, vindt u alle mogelijke informatie op het gebied van consu mentenvoorlichting. De consument is een gebruiker, die keuzes maakt. Deze keuzes betreffen de aanschaf van uiteenlopende zaken, variërend van dagelijkse boodschappen tot het kopen van een auto of een huis. De consument (u en ik) wil waar voor zijn geld en dus is het logisch dat de aankoop wordt voorafgegaan door een afweging van de verschillende keuzes. En daarvoor kunt u nu terecht in de afdeling Consumenteninfo van de bibliotheek Heiloo. De afdeling Consumenteninfo richt zich voorlopig op roerende en onroe rende goederen, zoals het kopen van een huis, een auto, huishoudelijke apparaten en beeld- en geluidsappara tuur. Maar ook algemene onderwerpen zoals 'consument en milieu' en 'consu ment en samenleving' krijgen in deze afdeling een plaats. Natuurlijk vindt u in deze afdeling een flink aantal boeken over zeer uiteenlo pende zaken. Daarnaast zijn ook een groot aantal folders en brochures van consumentenorganisaties opgenomen, zoals Consumentenbond, Nibud, Stich ting Consument en Veiligheid, De Nationale Ombudsman en meer. De en 14.30 uur Lof. Zondag 10.30 uur: Hoogmis, voorganger pastor Hogema; 15.00 uur: lof en laatste vastenmeditatie in de kleine kapel, voorganger pater Holkamp; dinsdag 9.30 uur Eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur Eucharistieviering in de kleine kapel; voorganger pastor Ruiter. Kapel Psych. Centrum Willibrord Zaterdag 18.45 uur: Grote Kapel Palmpasen, m.m.v. De Scola, voorgan ger pastor H. Fonteijn. Zondag 10.00 uur: Grote Kapel, m.m.v. oecumenisch zanggroepje, voorganger pastor H. Fonteijn. H. Corneliuskerk Limmen Diensten: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag en donderdag 19.00 uur. Pinkstergemeente Heiloo Zondag 10.00 uur dienst. Zondags school 10.30-11.30 uur. Bijbelstudie: woensdag 20.00 uur. Kerkgebouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Bijbelstudie: dinsdag 19.30 uur in het Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Inlichtingen over vrouwen- koffie-ochtend en speciale diensten: 5337282. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Zondag dienst om 10.00 uur. Woensdag bijbelstudie om 20.00 uur. Om de week bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Inlichtingen: 5332649. HEILOO - De volgende kinderen die zwemles hebben genoten in zwembad 't Vennewater hebben afgezwommen: voor het A-diploma: Tessa Waterkott, Dennis Duinmeyer, Robbert Scholten, Carly Nooy, Inge Bruin, Karin de Jong, Misja Kloosterman, Jos van Steenis, Tim en Daphne de Zeeuw, Job Zon neveld, Sander v. Oort, Moniek v. Linden, Joey Breed, Michelle Filbri, Floris Stokman, Marjolein Visser, Laura Jansen, Robin Bremers, Anne te Kolsté, Thys Stoop, Gijs Hamer en Jim Manshande. Voor het B-diploma: Paul Ravestein, Daphne de Poot, Jennefer Jonker, Michelle Jonker, Marqaux v. Woerkens, Alain v. Woerkens, Niels Leyen, Lieke Vlaar, Tjeerd Kruidenberg, Sylvana Pronk, Vivian v. Kessel, Lianne Koning, Pim Hoedjes, Daniëlle Homberg, Laran Aelbers, Tjin Zhie Au-Yeung, Brendan Brink, Emiel Coehoorn, Jorien Swa- german, Hein Korthouwer en Nick de Haan. HEILOO - Zoals u vorige week al in de Uitkijkpost kon lezen, ontvangt zon dagmorgen het Literaire Jazz-café de bekende schrijfster Cynthia Mc Leod. Na een tournee door Nederland, komt zij zondag naar het Open Huis. Aanvang 11.00 uur, zaal open 10.30 uur. De muzikale omlijsting is van de All of Me Band. Kaartverkoop bij boekhandel Avis, en aan de bar van het Open Huis. Telefonische informatie en reserveringen tel. 072-5115511. Aansluitend zal Cynthia Mc Leod komen signeren in boekhandel Deute- kom vanaf 12.30 tot 14.00 uur. Tijdens de bijeenkomst kan een tropisch drankje worden genuttigd. folders zijn ter inzage en worden dus niet uitgeleend. In enkele gevallen kun nen de folders - als zij in grote oplage aanwezig zijn - worden meegenomen. Ook consumententijdschriften - zoals de Consumentengids - zijn hier terug te vinden. Maar waarom nu alle materialen rond consumenteninformatie op één plaats? Deze vraag is eigenlijk heel eenvoudig te beantwoorden. Mensen op zoek naar een nieuwe wasmachine kijken al snel in de consumentengids naar een test. Niet altijd.is bekend dat de bibliotheek Heiloo een abonnement heeft op dit blad en de laatste jaargangen bewaart. Nu kan dat worden teruggevonden bij de afdeling waar u met al deze 'aan- koopvragen' naar toe kan. Maar naast de consumentengids ziet u ook direct dat er brochures worden uitgegeven over dit en hele andere onderwerpen, die uw belangstelling hebben. Allerlei 'consumentenonderwerpen' die wat verdekt in de kast stonden opgesteld, worden nu overzichtelijk bij elkaar gepresenteerd. Dit móet een verbetering zijn. De afdeling Consu menteninfo wordt 2 april in stijl geo pend met een consementenonderzoek. Er worden de gehele dag vijf soorten koffie geschonken, aan de bibliotheek bezoeker de taak te raden welk soort hij of zij drinkt. Onder de bezoekers die het antwoord goed hebben, wordt een aardige attentie verloot. Uiterst sober, ingetogen en indringend van de eerste tot en met de laatste noot; dat zijn de eerste woorden die boven komen na beluistering van 'Via Crucis' van Liszt in de uitvoering van het Ne derlands Kamerkoor onder leiding van Reinbert de Leeuw. Deze twaalf jaar oude opname zal ongetwijfeld veel lief hebbers van kamermuziek een groot plezier doen, ook al omdat het niet het geijkte passie-repertoire betreft. 'Via Crucis' is een muikale verbeelding van de veertien kruiswegsituaties: na een openingskoor volgen veertien frag menten uit het lijdensverhaal die beginnen met de veroordeling van Jezus en eindigen met zijn begrafenis. Sommige deeltjes bestaan uit slechts één zin, andere uit een koraal; vier delen zijn zelfs alleen maar instrumen taal, dat wil zeggen dat er slechts een voudige pianoklanken overblijven, die echter door het toucher; het tempo en de timing van Reinbert de Leeuw zeer expressief zijn en een verstillend effect hebben. Liszt voltooide dit werk in 1879, maar beleefde er zelf geen uitvoering meer van; de première vond plaats op Goede Vrijdag 1929 in Boedapest, zoals Kees Groen in zijn Nederlandstalige toelich ting bi deze cd vermeldt. Hij wijst ook op de vakkundige manier waarop Liszt de zo uiteenlopende stijlen tot een een heid wist te smeden. Die eenheid wordt nog eens geaccentueerd door de voort durend beklemmende uitvoering van het Nederlands Kamerkoor, de solisten uit dat koor (onder wie Jelle Draijer) en Reinbert de Leeuw. Het boek 'Ma Rochelle Passée, Wel kom El Dorado' van de Surinaamse schrijfster Cynthia Mc Leod vertelt het wel en wee van de familie Couderc in het negentiende-eeuwse Suriname. Aan het begin van het verhaal zijn deze nazaten van de Franse Hugenoten blank, aan het einde zijn ze net als zoveel andere Surinaamse families: gekleurd. In deze koloniale maatschap pij is huidskleur voor veel mensen de alles bepalende factor. Dat ondervinden Estelle, kind van een slavin en haar blanke echtgenoot en haar kinderen. Als nog meer etnische groepen in deze smelkroes komen, moeten ook de nieuwelingen hun plaats in deze ingewikkelde gemeen schap veroveren. Met veel verve en zeer gevoelig worden delicate en vaak pijnlijke kwesties om 'kleur' te verweven tot een intrigerende familiegeschiedenis, die van begin tot eind blijft boeien en die vooral buiten staanders inzicht verschaft in dat wat zo typisch Surinaams en soms zo onbegrij pelijk is. Cynthia Mc Leod werd in 1936 in Paramaribo geboren. Haar romande buut 'Hoe dqur was de suiker?' werd niet alleen in Suriname (1987) maar ook in Nederland (1995) een groot suc ces. Met haar nieuwe boek bewijst ze niet alleen een groot verteller, maar ook een groot kenner van haar volk te zijn. Cynthia Mc Leod zal zondag vanaf half één, aansluitend op het literaire jazz café in het Open Huis, haar boeken sig neren bij Boekhandel Deutekom. Het boek van de week is verkrijgbaar in een gebonden en een paperback uitgave. door het Nederlands Kamerkoor voor 24.95 Boek van de week: voor (Pb* >1 Haetetvmg 67-69,1551 KL Heiloo WJf&eöK* t loo, fel W2 533146$ Tël. 5335535 LIBRiS. Uw Complete Boekhandel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1996 | | pagina 2