Matige belangstelling voor eerste van twee dorpsgesprekken Voorleesontbijt op school Heimwee naar de Egelshoek Jazz en pop in De Beun Goed 25 KORTING 99,95 Stichting Heiloo Houden zo! weken lang VOORJAARSOPRUIMING met kortingen tot Drukkerij Uitkijkpost Vos Makelaardii DiUBsiiühlj-iz Lb^fj (M uüwümjmti Sweatshirts Roberto Sarto APELLA in H e iIo op onze herenpullovers en damesjaponnen De Allerbeste Service JOHN MOEN Redactie, acquisitie en administratie: 21 MEI 1997 L. tJU J Drukkerij uitkijkpost bv NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AAST RE KEN 62e JAARGANG NO Vrijdag 23 mei is vanaf 12.00 UUr gesloten Gewapende overval in Blockhovepark Zomerfeest Overkerck Politie vat autodief in de kraag Vernielingen in luilaknacht Kunstveiling VVD-Tweede Kamerlid Hella Voute-Droste OPENBARE SPREEKBEURT Maandag 26 mei 20.15 uur in het TREFPUNT. Abraham du Bois-hof 2 Volop gelegenheid tot discussie! LOODGIETERSBEDR1JF DE JONG Nic, Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem 072 5331799 »T» GOED GEZIEN vrijdag 23 mei a.s. Z5~jarig bestaan "zingen houdt jong" gereformeerde kerk aanvang 20.00 uur ikïXDjpi m Zonnige weekaanbieding Jubileumconcert Zingen Houdt Jong Kinderkunstmuseum Zuidwester SCHÓNG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 HERINNERING AAN DONATEURS VAN DE STICHTING Heiloo Houden zo! Houdt u s.v.p. rekening met de sluitingsdatum van 22 mei a.s. voor uw aanmelding aanwezig te zijn op de donateurs bijeenkomst in het Golden Tulip Hotel op donderdag 29 mei? CEES HACHMANG LOODGIETERS De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden r=^ aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Vrijdagmorgen vond rond half elf een gewapende overval plaats op een woning aan de Van Foreestlaan. Twee mannen met een bivakmuts dron gen via de achterdeur de woning bin nen. Een van hen had daarbij een vuur wapen in de hand. De bejaarde be woonster werd samen met een'vrouw die op dat moment bij haar op t^zoek was in de voorraadkast opgesloten. De twee mannen waren kennelijk uit op geld. Uit een portemonnee stalen zij een kleine honderd gulden. Omdat deze buit niet voldoende was, werden vervolgens zo'n zeven schilderijen uit hun lijst gedrukt en in sporttassen g- estopt. De op bezoek zijnde vrouw slaagde erin de overvallers ervan te overtuigen dat de oude dame onwel werd, waarop zij uit de kast werden gelaten en in de studeerkamer werden opgesloten. Kort daarop kwam iemand het pad oplopen. De overvallers kozen hierop via de ach terdeur het hazepad. Korte tijd later slaagde de politie erin om twee mannen aan te houden. We gens gebrek aan bewijs zijn zij na ver hoor heengezonden. Van de buit ont breekt tot nu toe elk spoor. HEILOO - Op zaterdag 14 juni wordt er een zomerfeest georganiseerd bij woon- en zorgcentrum Overkerck. Het begint om 11.00 uur en om 16.00 uur is het afgelopen. Het is de bedoeling dat het een feest wordt voor oud en jong. Er is een rommelmarkt, ballen gooien, verkoop van poffertjes, handwerken, naam pop raden, de grabbelton en niet te vergeten het rad van avontuur. Voor de kinderen is er een aparte hoek waar ze video kunnen kijken. Het is echter niet gratis, overal wordt een kleine bijdrage voor gevraagd. De opbrengst hiervan komt ten goede aan activiteiten van de bewoners. HEILOO - Een dertigtal Heilooërs kwam vorige week donderdag opdagen voor het 'dorpsgesprek' over de plan nen voor een eventuele fusie. Het gesprek was georganiseerd door de gemeente en werd gehouden in de ont moetingsruimte van PC Willibrord. De avond werd ingeleid door burge meester A.H. den Boon. Hij schetste in het kort de ontwikkelingen rond de C20 discussie (het versterken van cen trumgemeenten, waarvan Alkmaar er een is, om taken als woningbouw en het creëren van werkgelegenheid goed uit te kunnen blijven oefenen). Overal in het land zie je dat omliggende gemeen tes bij centrumgemeenten gevoegd worden, zo legde Den Boon uit. Maar in Heiloo, vervolgde hij, ligt de situatie anders. Hier worden op basis van vrij willigheid grenscorrecties uitgevoerd, zodat Alkmaar zich in de toekomst kan redden. Dat is de reden dat er onder zoek gedaan is naar de mogelijkheden van een fusie. De omliggende gemeen ten, waaronder Heiloo, moeten zich sterk maken. Op 30 juni moet de ge meenteraad een definitief standpunt innemen: fuseren ja of nee, en met wie? Namens het bureau KPMG uit Amstel veen, dat de onderzoeken heeft uitge voerd, nam de heer Louter de micro foon van hem over om de rapporten nog eens toe te lichten. De belangrijk ste conclusies daarin voor Heiloo zijn samengaan met Egmond of samengaan met Egmond, Bergen en Schoorl. Hierna was het de beurt aan de zaal. Met uitzondering van gemeenteraads leden en ambtenaren - zij mochten de ze avond alleen luisteren - kregen de belangstellenden van burgemeester Den Boon ruimschoots de gelegenheid hun mening over drie stellingen te geven. In kannen en- kruiken? Zoals te verwachten was, liepen de meningen flink uiteen. Waar de een wel heil zag in een fusie, vond de ander dat Heiloo zelfstandig moest blijven. Velen vroegen zich af waar Limmen in het hele verhaal bleef. Den Boon, die zich verder tactisch buiten de discussie hield, liet duidelijk merken Limmen als een natuurlijke partner te zien. Hij hoopt dat deze zuiderbuur zich toch HEILOO - Vorige week woensdag was hetbehalve gehaktdag, ook nog Nationale VoorleesdagOp het journaal konden we zien hoe diverse ministers op scholen kwamen voorlezen uit hun favoriete kinderboekIn Heiloo hadden ze daar geen ministerswethouders of andere notabelen voor nodig. Op basisschool De Springschans lazen leerlingen van de hoogste groepen de kleintjes voor. (foto Kitty Hoogland) nog aansluit. 'We moeten laten merken dat we van ze houden. Heiloo hoort eigenlijk bij Limmen'. Veel mensen zijn bang dat de afstand tussen bestuur en burgers dóór een fusie alleen maar groter wordt. Zo ook voorzitter Van der Meulen van Heifeov Houden zo!, die de naam van zijn stich ting nog eens krachtig benadrukte. Verder was hij van mening dat alles al in kannen en kruiken is. 'Er zijn te veel besloten vergaderingen geweest'. Iets wat Den Boon ten stelligste ontkende. De nieuwsbrief van de gemeente, die vorige week in alle vier gemeenten (Egmond, Bergen, Schoorl en Heiloo) is bezorgd, kreeg er ook van langs. Een wollig verhaal, zo werd het epistel genoemd. Volgens Den Boon een gevolg van intergemeentelijke samen werking. 'Heiloo is van nature duidelij ker', vond hij. Als een brochure schrij ven met zijn vieren al zo moeilijk is, hoe HEILOO - Onder dit motto wordt op vrijdagavond 23 mei om 19.00 uur op het sportcomplex de Egelshoek een voetbalwedstrijd gespeeld. Initiatiefne mers van deze happening zijn Rolf Ouwejan en Lars de Zeeuw, die op de reünie van Foresters geruchten hadden gehoord dat er een wedstrijd zou gaan komen tussen de junioren BI en B2 van 20 jaar geleden. En wat is mooier om deze wedstrijd, nu het nog kan, op de Egelshoek te laten plaatsvinden. Alle spelers die uitgeno digd werden voor dit spektakel rea geerden uiterst enthousiast en er waren zelfs mensen die hun vakantie daar voor wilden omzetten. De spelers die deze slijtageslag gaan opvoeren zijn van verschillende pluimage. Sommige spelers zijn al jaren niet actief meer op de velden, maar er zijn ook nog heren die op niveau voetballen, zoals Paul Farenhorst en Mare Ab- couwer. De coaches van weleer zijn ook bereid gevonden om technische en tactische tips te gaan verstrekken. Verwacht wor den het duo Frans Jacobs en Ton Harteveld voor de BI junioren en Gerrit de Vries en Dick Hommes voor de jongere jongens. Uiteraard is er noveen 'after party'. Na de wedstrijd zal er in de kantine nage praat worden over deze partij en zullen de verhalen naarmate dè tijd verstrijkt sterker en sterker worden. Het is voor velen de laatste keer om deze heren op de Egelshoek in actie te zien. Aarzel dus niet en ga op 23 mei om 19.00 uur naar de Egelshoek. HEILOO - Zondagnacht werd op de Pastoor van Muijenweg een negentien jarige jongen aangehouden, die even daarvoor een auto had gestolen bij het garagebedrijf aldaar. De knaap was in gezelschap van een zeventienjarig meisje. Hij werd overgebracht naar het politiebureau in Alkmaar. Daar bleek dat hij alcohol had gedronken. De jon gen was niet in het bezit van een rijbe wijs. HEILOO - De luilaknacht is in Heiloo niet onopgemerkt voorbijgegaan. Bij winkelcentrum 't Hoekstuk werd bij de bank een raam ingegooid. Ook een ruit van een woning aan de Bosanemoon moest het ontgelden. In het Ter Coul- sterbos werden twee jongens van der tien en eën van twaalf jaar oud betrapt, zij bespoten prullenbakken, lichtmas ten en bomen met verf. Op de Pastoor van Muijenweg werden door overbal- dadige dauwtrappers wegbebakenin- gen en een bushokje vernield. Ook basisschool De Springschans kreeg te maken met vernielingen. Twee veer tienjarige jongens staken drie rolcon tainers in brand. Ook een boom liep daarbij schade op. Burgemeester Den Boon, in bezit van een loopmicrofoon, zag erop toe dat iedereen aan het woord kwam tijdens het eerste dorpsgesprek. (foto Kitty Hoogland) moet dat dan met een fusie, vroeg iemand zich af. En betekent een grote gemeente met pakweg zo'n 50.000 inwoners automatisch ook een sterke gemeente? De gemeenten kunnen toch ook veel meer en intensiever samen werken? Koop om- te beginnen eens een paar flinke computers, zo werd geopperd. Geen enkele moment kreeg het dorps gesprek het karakter van een discussie, mede doordat burgemeester Den Boon zich zorgvuldig buiten de inhoud hield en iedereen keurig om de beurt zijn zegje liet doen. Toch leken de belang stellenden tevreden over de avond. Na afloop konden de bezoekers een kleine enquête invullen over dit dorpsge sprek. De 19.970 Heilooërs die er niet waren krijgen nog één kans: donderdag 22 mei vindt het tweede gesprek plaats in het Trefpunt om 20.00 uur. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 HEILOO - Zaterdag 24 mei wordt in de Witte Kerk om 16.30 uur een kunst veiling gehouden. De opbrengst is bestemd voor MS-patiënten in Noord- Holland. Vrijdagavond tussen 19.00 en 22.0Q uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur kunnen potentiële kopers komen kijken of er wat van hun gading bij is. De ingebrachte kunstwerken zijn onder meer van de kunstenaars Reijer de Bruin, Wim Klein Schiphorst en Cilia Gregoire. De veilig is een initita- tief van Rotaract Alkmaar e.o. Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service HEILOO - Op 27,28 en 29 mei worden de openbare eindexamen-presentaties van studenten van de afdeling Jazz en Pop van het Conservatorium Hoge school Alkmaar gehouden. Voor die speciale gelegenheid wordt uitgeweken naar theater De Beun. Hier presente ren studenten drums, gitaar, toetsen, zang en saxofoon zich met hun eind examenprogramma's. De programma's vermelden bestaande en eigen compo sities in uiteenlopende stijlen: pop, rock, latin, fusion, blues en jazz. De eindexamens-presentaties van de studenten vormen de afsluiting van hun conservatoriumopleiding, waarin naast de artistieke en theoretische scholing veel aandacht is besteed aan onderwijs kundige vakken en stages. Het programma: dinsdag 20.30 uur Bas Flier (el. gitaar), woensdag 14.00 uur Dennis Servais (orgel), 16.00 uur Danille Wijnhoff (el. orgel), 20.00 uur Doenja Muis (zang I.m.), donderdag 16.00 uur Rob Swinkels (el. gitaar), 19.30 uur Mare Smit (el. gitaar, 21.30 uur Wout Age (zang I.m.). De presenta ties zijn vrij toegankelijk. Belang stellenden zijn van harte welkom. Voor meer informatie: Conservatorim Alk maar 072-5183555. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 concert aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED in het geel en div. streep nu ZAANDAM - HEILOO Stationsweg 61 - Heiloo - tel. .072 533 001 HEILOO - In verband met het 25-jarig bestaan van Zingen Houdt Jong, ge mengd koor van 55-plussers, wordt op vrijdag 23 mei in de Gereformeerde Kerk aan de Noordergeeststraat een feestelijk concert gegeven onder lei ding van Machteld Merckens. Medewerking wordt verleend door het Heilooër Salonorkest van Joke Cortie, dat naast de begeleiding ook enige mu zikale intermezzo's zal verzorgen. Naast licht klassieke muziek worden liederen uit verschillende tijden gespeeld. Het concert begint om 20.00 uur en de toegangsprijs is f 5,-. HEILOO - Op vrijdag 23 mei organi seert basisschool De Zuidwester een kinderkunstmuseum. De organisatie van het museum is in handen van de kinderen van groep 7. De hele school heeft hard gewerkt om mooie kunstwerken aan te leveren voor het museum. Het kinderkunstmu seum is geopend van 8.30 uur tot 19.00 uur op de locatie Boekenstein en op de lokatie Malevoort. Iedereen is van harte welkom om het museum te bezoeken. Bij de ingang van het museum kunt is voor een kleine bijdrage een kaartje te koop. Tevens is er een 'restaurant'. Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte HeilOO ouden zo! Postbus 194 1850 AD Heiloo Telefoon 072 533 28 46 Postgiro 1408045 De antwoordstrook kunt u zenden aan postbus 194 1850 AD Heiloo ot deponeren in de brievenbussen van de volgende adressen: Arklaan 8, Bakkersweg 20, De Blomhot 14, Breedelaan 5, Goodeslaan 51, Kerkelaan 32, Kennemerstraatweg 385, Kleyne Olven 7, Rosendaal 56, Stationsweg 47, Westerweg 37 en 326. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1