Heilooër jeugd toont weinig belangstelling voor discussie over nieuw jongerenbeleid Tweede plaats op NK voor Foresters handbal Goed STUNTPRIJZEN B&G Van Osmode Unique^ Unique in mode OPRUIMING! De kermis komt eraan... OPRUIMING HOGE KORTINGEN o.a JACKS nu vanaf /l/lascotte 4f»c;i&e| Bouw kazerne vordert gestaag Heren Dameskleding nu voor J>U JDrukkerij uitkijkpost bv 62e JAARGANG NO. 26 KEN 25 JUNI 1997 Gevonden voorwerpen Diplomauitreiking zelfverdediging vrouwen Uw vertrouwde Contactlens specialist JOHN MOEN GOED GEZIEN Tintoretto zoekt artistieke cursisten Open Dorstoernooi OEES H AC HM AN G LOODGIETERS 'jnL dames- 1 e etage herenmode Winkelhof 'J loo Heiloo Musicalavond ten bate van Nierstichting Nic, Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem Spierdijker dansers op slotfeest De Duif /1/iöSCOttG excluAieS De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, N Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Openingstijden kantoon maandag t/m donderdag: 8.30-16.30 uur vrijdag 8.30-15.00 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Geen Uitkijkpost ontvangen Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) HEILOO - Een plek om te zitten, te praten, een biertje te drinken en wat te roken. Daaraan blijkt vooral behoefte te zijn bij een groot deel van de jonge ren die vorige week vrijdagavond in Buk Buk mee kwamen praten over het gemeentelijk jeugdbeleid. Zij vinden dat er in Heiloo nog niet voldoende voorzieningen zijn waar ze terecht kun nen. „Overal word je weggetrapt." De jongeren denken dat er nog genoeg ruimte over is, bijvoorbeeld op plaatsen die nu van gemeentewerken zijn maar die in de toekomst vrij komen. Ze kon den deze avond meteen spijkers met koppen slaan: morgenavond al hebben ze een afspraak met wethouder Roelof Bos om verder te praten over een eigen plek. Hoewel de respons op de enquête, die vorig jaar door de gemeente onder zevenhonderd jongeren van 13 tot en met 20 jaar en nog eens vierhonderd basisscholieren werd gehouden, bijzon der groot was (91 procent), was aan de opkomst op deze discussieavond bar weinig te merken van een grote betrok kenheid van deze bevolkingsgroep. Slechts een kleine vijfentwintig jonge ren waren naar de Buk gekomen om mee te praten over het jongerenbeleid van de gemeente. De overige aanwezi gen waren vooral volwassenen uit de locale politiek en medewerkers van jongerencentra Buk Buk en Tendenz. Toch wisten de discussieleiders in de personen van de typetjes Sjonnie en zijn vader de discussie in de loop van de avond lekker op gang te brengen. De punten die de gemeente aan wil pakken hebben betrekking op drie onderwerpen, namelijk de voorzienin gen die er zijn voor jopgeren, veiligheid en onveiligheid en inspraak van jonge ren bij de gemeente. De aanbevelingen van de gemeente zijn gebaseerd op de antwoorden die de jongeren gaven in het omnibusonderzoek. De komende maanden worden deze verder uitge werkt in concrete plannen, waarover de gemeenteraad eind dit jaar een besluit zal nemen. Coffeeshop Twee ouders pleitten voor meer speel ruimte op de Hoghe Weijdt en aan de Holleweg. Hun plannen en handteke- Wethouder R. Bos (PvdA): Niet zomaar een coffeeshop neerzetten ningenacties werden door de wethou der als voorbeeld genoemd van 'con crete acties' waar de gemeente voor open staat. De behoefte aan speelveld jes, voor verschillende leeftijden, is groot gebleken. Verder denkt de gemeente aan meer verschillende activiteiten in Buk Buk en Tendenz (zoals bijvoorbeeld een kookcursus of zelfverdedigingslessen), ruimere openingstijden en films voor jongeren in De Beun. De aanwezige jongeren liepen niet echt warm voor deze plannen. Zij hadden een coffee shop en een 'knappe' discothee^km hun hoofd. Wethouder Bos benadrukte dat daar niet zomaar sprake van kan zijn. Hij noemde de proef die er in Heer- hugowaard is met een coffeeshop van uit die gemeente. „Ik zou wel eens wil len weten hoe het in Heerhugowaard gaat met die proef, maar je moet hier niet zomaar een coffeeshop neerzetten. Daar moet draagvlak voor zijn bij de mensen die erover beslissen." Ook het openen van een discotheek rekent de gemeente niet tot haar taak. „Een dis cotheek is een commercieel bedrijf en wij als gemeente gaan dat nief opzet ten." Als eventuele 'hanglocatie' werd door de jongeren bijvoorbeeld het braaklig gende veld aan de Holleweg genoemd, op de plek van de voormalige Reho- bothschool. „Zet er een paar bankjes neer." Jeugd twijfelt Als onveilige plaatsen noemden de jon geren het Heilooërbos, het station en het parkje bij het hertenkamp. Het plaatsen van betere verlichting is een mogelijke oplossing, zo Vonden zij. Ook kwam het onderwerp fietsendief stal ter sprake. Een politieman wees erop dat er heel vaak geen aangifte wordt gedaan waardoor er jaarlijks zo'n 500 a 600 fietsen op het bureau blijven staan. Wat betreft het alcoholgebruik onder jongeren in Heiloo, dat uit het omni busonderzoek als nogal verontrustend naar voren kwam, wist de agent te mel den dat er bij de politie nauwelijks overlast bekend is die te maken heeft met alcoholgebruik. De gemeente denkt door voorlichting iets te kunnen doen aan het gebruik van alcohol en drugs. Om op de hoogte te blijven wil de gemeente het omnibusonderzoek drie jaarlijks gaan herhalen en met de jon geren in gesprek blijven. Hoewel de jeugd betwijfelde of er ook echt iets met hun opmerkingen en ideeën gedaan wordt, gaf Roelof Bos het goede voorbeeld door meteen zijn agenda te trekken en een afspraak te maken om verder te praten. „Dat wil niet zeggen dat zaken meteen van van daag op morgen uitgevoerd kunnen worden. Maar ik ga niet onnodig din gen rekken, we gaan er wel voor." Het gesprek van de wethouder met de jon geren vindt plaats op donderdag 26 juni om 20.00 uur in Buk Buk. HEILOO - Als afsluiting van dit lange seizoen vertrokken de handbalsters van Foresters afgelopen zondag naar Schiedam om mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap. Tegen standers waren Plan Keukens, HVG en TVO. De eerste wedstrijd tegen Plan Keukens werd door Foresters keurig gewonnen met 7-5. Het was geen goede wedstrijd. Er werd veel balverlies gele den, mede door de regen. Dit deed er uiteindelijk niet toe, de punten waren binnen. De tweede wedstrijd ging tegen het sterke en geroutineerde UVG. Deze partij viel voor de dames uit Heiloo let terlijk in het water. Felle buien afgewis seld door motregen brachten de ploeg uit het ritme. De Schiedamse dames konden duidelijk beter met de omstan digheden overweg. Foresters werd vol ledig zoek gespeeld, niets lukte en het geluk ontbrak. UVG had alle troeven in handen en won met 16-6. De hoop op de eerste plek was vervlogen voor Foresters. Het zat er namelijk niet in dat UVG de derde wedstrijd zou verliezen. Foresters speelde de derde wedstrijd tegen TVO. De Heilooër dames lieten vooral de eerste helft zien waarom ze zoveel gewonnen hebben dit seizoen. VAn TVO werd met 10-6 gewonnen en dus behaalden de dames een keurige tweede plek. Coach John Zeeuw kan tevreden zijn over het debuut van zijn team in de hoogste divisie. HEILOO - Bij het politiebureau zijn de volgende voorwerpen als gevonden aangemeld: diverse sleutels, een zonne bril in groen etui, een herenhorloge aan een zwart bandje, een blauw kinder schoentje maat 19, een zonnebril en een kinderzitje. HEILOO - In de afgelopen maanden werd bij het Trainings Centrum Heiloo een cursus zelfverdediging voor vrou wen gegeven. De lessen vonden plaats op donderdagavond en zaterdagoch tend. Onder begeleiding van een erva ren en gediplomeerd docent gingen twee enthousiaste groepen vrouwen aan de slag om zich te bekwamen in zelfverdedigingstechnieken. Uitgangspunt daarbij was het opbou wen van zelfvertrouwen en het aanle ren van adequaat gedrag in penibele situaties. De aangeleerde technieken kunnen in uiteenlopende situaties wor den toegepast, zoals als verweer bij een beroving bij een geldautomaat, bij ver- wurging, bij aanranding en andere aan vallen. Voor de cursistes was de wens naar een verdere versterking van hun zelfver trouwen en het toenemende gevoel van onveiligheid op straat, maar ook in huis, aanleiding om de cursus te gaan volgen. Na afloop van de cursus waren zij van mening dat de cursus zeker aan hun verwachtingen had voldaan en dat de doelstellingen, het versterken van het zelfvertrouwen en het aanleren van adequaat gedrag in gevaarlijke situ aties, ruimschoots gehaald waren. Vanwege het succes van deze cursussen komt er in het najaar een herhaling en een vervolg. Voor informatie hierover kunt u bellen met het TCH, 072- 5338108 of mevrouw Neles 072- 5330534. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 HEILOO - De secretaris van schilder en tekenclub Tintoretto is druk bezig de nieuwe groepen voor het volgend cursusjaar samen te stellen. Er zijn nog plaatsen vrij op de maandagavond om de veertien dagen bij de cursus basis technieken (voor beginners en gevor derden), op dinsdagavond (ook om de veertien dagen) bij de cursus olieverf voor starters en bij de andere serie dinsdagavonden voor de cursus basis technieken (eveneens voor starters). Bovendien is er nog ruimte op de korte cursus Kunstbeschouwing die in januari van start gaat. Alle andere cursussen beginnen in september. Voor informa tie kunt u bellen met dhr. A. Zoon tel. 072-5331191. HEILOO - Vanaf zaterdag 28 juni tot en met zondag 6 juli wordt het twintig ste Dorstoernooi op de banen van TV Heiloo gehouden. Ook dit jaar staat het park weer in het teken van Wimbledon, het grote Grandslamtoernooi dat tij dens deze toernooiweek in Engeland gespeeld wordt. Zo staat er een grote tenf, zijn er verse aardbeien met slag room en zal er volop champagne zijn. -Verder wordt er natuurlijk ook geten- 'nist. Er doen weer een heleboel deelne mers uit Heiloo mee. Er wordt gespeeld in de categorieën BI,Cl, D2 21+ en Dl 35+. De muzikale onlijsting is in han den van de huisband de Dorsvlegels, die op maandagavond 30 juni en op zaterdag 5 juli muzikaliteit ten toon zal spreiden. Op woensdagavond 2 juli is er een optreden van Switch, vanaf onge veer 21.00 uur. Wie deze week zin heeft om leuke par tijtjes tennis te bekijken of aan de bar wat te komen drinken, kan zeker langs komen bij TV Heiloo. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreimging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. (zie advertentie achterpagina) T0T 50% vu iliW Heerenweg 174, Heiloo, tel. 072 5332091 Ook vorig jaar speelde Stampvast tijdens de kermis in de tent aan de Heerenweg. EGMOND - Op vrijdagavond 26 sep tember organiseert de VSN, de Vereni ging tot Steun aan de Nierstichting, een feestelijke musicalavond waarvan het batig saldo bestemd is voor de Nier stichting. Dit saldo komt ten goede aan de afdeling Nefrologie van het Medisch Centrum Alkmaar. Een, deel zal be steed worden aan onderzoek dat er op is gericht de afweerreactie van het lichaam tegen het vreemde materiaal van de kunstnier te verkleinen. Daar naast wordt geld besteed aan de inrich ting van het nieuwe dialysecentrum dat volgend jaar in het MCA betrokken wordt. De laatste jaren is de musical in Nederland uitgegroeid tot de belang rijkste theatervorm. Op de musical* avond laten grote artiesten als Marco Bakker, Irma Lohman, Joke de Kruijf, Ernst Daniël Smid, Marika Lansen en Ben Cramer highlights horen uit bekende musicals als Miss Saigon, Cyrano, The Phantom of the Opera, Cats, Les Misérables en West Side Story. De musicalavond vindt plaats in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Dit geeft de mogelijkheid om de feest avond naar eigen keuze verder uit te breiden. Hotel Zuiderduin biedt daar voor een aantal aantrekkelijke arran gementen aan. Deze arrangementen kunt u boeken via tel. 072-5065000. Toegangskaarten voor deze feestelijke avond kosten f 75,- en zijn te reserve ren via tel. 0224-214931 of 072-5336967. van de zomercollecties van In-Wear, Jackpot, Turnover etc. Start: donderdag 26 juni 1 uur (i.v.m. voorbereidingen 's ochtends gesloten) LOOPGIETERSBEPR1JF PE JONG Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service Ondanks fikse regenbuien was het slotfeest van basisschool De Duif een geslaagd evenement, mede dankzij een optreden van de Spierdijker Dansers. HEILOO - Afgelopen vrijdag vierde christelijke basisschool De Duif ter afsluiting van het schooljaar weer het traditionele slotfeest. Dit jaar hadden team en ouderraad eens iets heel anders bedacht. Verzórgden in de voor gaande jaren onderwijzeres, ouders en leerlingen zélf allerlei optredens, dit jaar mochten anderen eens hun beste beentje voorzetten. Maar voordat het zover was, moest er eerst nog een fotospeurtocht worden gelopen. Aan de hand van zestien foto's moesten de leerlingen een route door Heiloo-West volgen. Bij 'elke foto hoor de een opdracht, die met nummers en getallen te maken had. Opgeteld kon den die maar tot één goede oplossing leiden. Na afloop werden alle deelne mers op een versnapering getrakteerd. Daarna was het tijd voor het optreden van de Westfriese dansgroep Spierdijk. Gestoken in traditionele kledij en muzikaal ondersteund door eigen muzikanten op contrabas en accordeon gaven de dames en heren een aantal klassieke dansnummers ten beste. Het hoogtepunt van hun optreden werd gevormd door het lied 'Heb je wel gehoord van de zevensprong'. In twee grote kringen namen ouders en leerlin gen, samen met de Spierdijker dansers, aan deze volksdans deel. Helaas maak te de regen een vroegtijdig einde aan het optreden van de dansgroep, maar toch waren voldoende geluiden te horen dat het een geslaagd slotfeest was. HEILOO - Het getrappel van de paar- denvoetjes is nog maar nauwelijks ver stomd of de horeca-ondernemers aan de Heerenweg maken zich alweer op voor een nieuw spektakel, ofwel de jaarlijkse kermis van 3 tot 6 juli. Eerst zwieren en zwaaien aan de Omloop, en daarna fluks naar de Heerenweg om bij Aris de Wit en de Oud Inn de dorstige kelen te gaan lessen. Kermis is geen kermis zonder levende muziek, dus is er weer een gezellig programma in elkaar gedraaid. De rij wordt donderdagavond bij Aris geopend door, hoe kan het ook anders, een optreden van The Change, aange vuld met een keur van Heilooër artie sten en een gastoptreden van Frits Zonderhuis. Vrijdagavond is gereser veerd door trio Tjoe en Jeroen. Zater- en zondagavond doet Harmonie van zich horen. Ook bij de Oud Inn belooft het een meer dan gezellige boel te worden. Daar bijt donderdag de formatie Glue in the Jelly het spits af, op vrijdag gevolgd door Any Way. Ook zaterdag avond zal van thuisblijven geen sprake zijn, want dan komt duo Jansen en Jansen de tent op zijn kop zetten. Zon dagavond is de eer aan Washline om het feest waardig af te sluiten. Maar niet nadat op zondagmiddag Stampvast heeft geprobeerd of do over kapping stevig verankerd staat. En dit alles natuurlijk onder het genot van lekkere hapjes en vooral veel slokjes om dat weer weg te spoelen. dag- Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum HEILOO - De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan het Rosendaal vorderen gestaagDonderdag 22 mei was de eerste officiële handeling door het plaatsen van de liftput. Op dinsdag 17 juni werd het hoogste punt al bereiktde balklaag van de kantineDe commandant vond dit heuglijke feit reden genoeg om het personeel een hapje en een drankje aan te bieden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1