Lentegeluid La Primavera op derde zomeravondconcert Eerste bewoners nemen intrek op verpleegafdeling De Amberhof Jeugdige speurders zoeken 'vossen' tijdens drukbezochte Zomerspelen BEELDENTUIN ■mnm APE L L A w Oogmerk Opticien Redactieacquisitie en administratiei 838® SS L q=J U JDrukkerij uitkijkpost bv 62e JAARGANG NO. 31 JOHN MOEN SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 CEES H ACH MAN G LOODGIETERS Verkoop handwerken Rode Kruis Timmerdorp van start Ditta Engel opent beeldentuin voor publiek Kinderbijbelweek de jong van Ditta Engel OPEN I elke zaterdag van 13.0017.00 uur. Westerweg 182 Heiloo Pakketten voor Polen HSV jeugdtoernooi Getuigen gezocht Rommelmarkt De Spetters Excursies NVvH GOED GEZIEN De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) .-riSSftWSSss-M •y.w. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, t Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. HEILOO - Woensdag 6 augustus vindt van 9.00 tot 18.00 uur in winkelcentrum 't Hoekstuk de zomerverkoop plaats van handwerken, die vervaardigd zijn door de dames (en heer) op de diverse locaties van de Rode Kruis Welfare in Heiloo. Op de tafels liggen brei-, haak- en borduurwerk voor baby's, peuters en kleuters uitgestald en ook vindt u er artikelen voor huis, tuin en 'keuken. Woensdag geldt een speciale korting van tien procent. Van de opbrengst worden nieuwe materialen gekocht. Er is nog ruimte voor nieuwe deel neemsters. Wilt u hierover meer infor matie, dan kunt u zich richten tot mevrouw Poppes, tel. 072-5332102. HEILOO - Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 augustus wordt weer het jaar lijkse Timmerdorp gehouden aan De Omval. Ook dit jaar zullen weer hon derden kinderen op het evenementen terrein de mooiste hutten en bouwsels laten verrijzen. Vijfendertig vrijwilli gers zorgen ervoor dat een en ander in goede banen geleid zal worden. HEILOO - Zomaar verborgen achter een woonhuis langs de drukke Wester- weg ligt de idyllische beeldentuin en het atelier van kunstenares Ditta En gel. In deze oase van rust, stilte en natuurpracht werkt de kunstenares aan haar beelden, die, eenmaal voltooid, een plaatsje krijgen in het atelier of in de tuin. Vanaf zaterdag 2 augustus stelt Ditta Engel haar beeldentuin en atelier open voor publiek. De kunstenares maakt bronsbeeldjes en beelden van gietmateriaal en klei. Haar werk is veelal figuratief, vooral vrouwen met harmonische ronde vor men en in allerlei poses weergegeven, zijn favoriet. Maar ook maakt ze daar naast graag werk in opdracht, figuratief of meer abstract. Wie de beelden, de tuin en het atelier van Ditta Engel graag wil bekijken is voortaan elke zaterdag van harte wel kom tussen 13.00 en 17.00 uur aan de Westerweg 182 in Heiloo. HEILOO - Van 4 tot en met 8 augustus is er een Kinderbijbelweek, met vrijwil ligers uit diverse kerken. Het is alweer de vijfde keer dat deze week gehouden wordt. Dit jaar wordt een grote tent opgezet, waarin de kinderen elke dag een pro gramma kunnen volgen. Drie uur lang kunnen deelnemers luisteren naar muziek, knutselen, luisteren naar bij belverhalen, kwissen doen en kijken naar de poppenkast. Wie nieuwsgierig is geworden, is van harte welkom in de tent die staat opge steld op, het evenementeterrein naast Timmerdorp. Ook vriendjes of vriend innetjes mogen mee. Aan het eind van het programma kunnen liefhebbers zich nog uitleven in verschillende bin nen- en buitenspelletjes. Voor drinken en koekjes wordt ge zorgd. Als klap op de vuurpijl, is er op vrijdagavond vanaf 19.00 uur een slot feest. De evenementen beginnen dage lijks om 14.00 uur en zijn om 17.00 uur afgelopen. Voor meer info kun je terecht bij Nicky van Kiel, tel. 072- 5336610 of Liesbeth van Diepen, tel. 072-5331548. (K LOOPGIETERSBEDRIJF Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 24-uurs service Otterkoog 18k Alkmaar Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 532 03 45 La Primavera HEILOO - Op vrijdag 1 augustus vindt alweer het derde zomeravondconcert plaats in de Witte Kerk. Vanaf 20.30 uur strelen de muzikale klanken van La Primavera het oor, een ensemble dat zowel in Nederland als daarbuiten geregeld concerten verzorgd. De drie musici, die deze avond concer teren, vormen een zeer internationaal gezelschap, want Clémence Comte (blokfluiten), Maaike Boekholt (viola da gamba) en Regina Albanez (gitaar en theorbe) komen uit repectievelijk Frankrijk, Nederland en Brazilië. De naam 'La Primavera' is een verwijzing naar nieuwe geluiden, naar een ontlui kende nieuwe muziek. Deze muziek is muziek ontstaan op het breekpunt van Renaissance en Barok en dat is het genre waar La Primavera zich vooral op toelegt. Het programma vermeldt dan ook wer ken van componisten die leefden en werkten tussen ongeveer 1530 en 1680 (zoals Orlando di Lasso, Girolamo Frescobaldi en Diego Ortiz), die zullen zorgen voor een afwisselend en kleur rijk concert op instrumenten die u niet elke dag zult horen. Ook het podium kan weer worden benut, zodat niet alleen het oor maar ook het oog volop kan meegenieten. Kaarten voor deze ongetwijfeld boeiende en interessante muziekavond (f 12.50 en f 10,-) zijn vooraf te bestellen via de tel.nrs. 072- 5334804 en 5335852 of in voorverkoop verkrijgbaar bij de VVV Heiloo (hoek Stationsweg/Heerenweg)., HEILOO - Er is weer gelegenheid tot het inleveren van pakketten voor fami lie, vrienden en kennissen in Polen. Het pakket wordt in Polen aan huis afgele verd. Uw pakket kan worden ingele verd bij familie Velthuis, Zeeweg 17, op donderdag 7 augustus van 13.00 tot 20.00 uur. Telefonisch kunt u hen berei ken onder tel. 072-5331802. De pakketten moeten goed verpakt zijn, bij voorkeur in een stevige karton nen doos, met plakband dichtgeplakt en met een stevig touw eromheen. De adressen van geadresseerde én afzen der dienen duidelijk leesbaar op de doos geschreven te worden. De pakket ten mogen ook brieven en tijdschriften bevatten, echter géén geld. Het maximale gewicht van een pakket is 25 kg, de kosten zijn f 7,50 per pakket plus f 2,50 per kilo. Bij inleveren van het pakket is men verplicht een legiti matiebewijs te tonen. HEILOO - Jongens en meisjes die van voetbal houden, kunnen binnenkort aan de bak. Voetbalvereniging HSV houdt op zaterdag 9 augustus een 4 tegen 4 voetbaltoernooi op het grasvel- veldje aan de Hucht (tegenover de Meander en de Paulusschool) in Ype- stein. De inschrijving staat open voor alle kinderen van 5 tot en. met 13 jaar (F-pupil tot en met C-junior). Wie is geboren op of na 1-8-1983 en ouder dan 5 jaar is, mag meedoen. Deelname is gratis. Wie zich wil opgeven kan naam, geboortedatum, adres en telefoonnum mer doorbellen aan Fred Benner, tel. 072-5340537. Het toernooi start om 15.00 uur en de finales worden ge speeld vanaf 18.30 uur. Mochten zich héél veel kinderen inschrijven, dan beginnen de voorrondes wat eerder. Uiterlijk 7 augustus horen deelnemers in welk team ze zijn ingedeeld en op welke tijden ze moeten spelen (het speelschema wordt thuisbezorgd) HEILOO - Op 24 juli werd omstreeks 13.00 uur in het Heüooërbos een acht jarig meisje door een jongen geslagen. De jongen was met twee andere jon gens aan het joggen. Tijdens het passe ren sloeg hij het meisje van haar van de fiets. Toen ze weer was opgestapt en weg wilde fietsen, werd het meisje opnieuw mishandeld. Daarna renden de jongens weg. Het betrof hier jongens in de leeftijd van 13 tot 14 jaar. Even tuele getuigen van dit incident worden verzocht contact op te nemen met de politie van Heiloo, telefoonnummer 072-5337676. HEILOO - Op 23 augustus wordt er op het parkeerterrein van zwembad het Baafje een 'spetterende' rommel- markt/fancy fair gehouden tussen 12.00 en 18.00 uur. Wie is op zoek is naar net dat ene potje of snuisterijtje, of wie wel eens afwisseling wil in zijn verzameling legpuzzels of ander kinderspeelgoed, kan dat misschien vinden op deze rom melmarkt van Zwem- en Poloclub De Spetters. Behalve spullen kopen kunt u ook een gokje wagen bij het rad van avontuur of proberen 'sjoelkampioen' van de dag te worden. En wilt u de drukte en gezel ligheid even van een afstandje bekij ken, dan kunt u een kopje koffie of iets anders drinken in de tent. Ook is er de mogelijkheid om een haring of een ijsje te eten. De opbrengst van de markt komt ten goede aan de Zwem- en Poloclub. Heeft u nog spullen die u graag kwijt wilt? Op de zaterdagen 2, 9 en 16 augustus kunt u deze tussen 10.00 en 14.00 uur brengen op het parkeerter rein van het Baafje. Op witgoed, meu bels en kleding na, is al uw 'rommel' van harte welkom. Wie geen gelegen heid heeft om de spullen zelf te bren gen, kan bellen met Ineke Visser, tel. 072-5333906. In de woonkamers van De Amberhof wordt geprobeerd een zo huiselijk mogelijke sfeer te creëren, (foto EWD) HEILOO - „Op deze verpleegafdeling wordt het goede van een verzorgings huis gecombineerd met het goede van een verpleeghuis." Op die manier ty peerde Fried Lammerink, sectorhoofd psycho-geriatrische zorg van de Alk- maarse Stichting Westerhout, de nieu we psycho-geriatrische afdeling De Amberhof tijdens de ingebruikname vorige week vrijdag. De Amberhof is gehuisvest in de, voor dit doel ver bouwde, voormalige noordvleugel van zorgcentrum De Loet en biedt plaats aan twintig, dementerende bejaarden. Vorige week arriveerden de eerste vijf bewoners. Met zijn woorden doelde Lammerink op de manier waarop de bewoners van de Amberhof wonen. Naast één geza menlijke huiskamer per vijf bewoners heeft iedere bewoner ook zijn eigen kamer. Daarmee blijft de privacy, die bewoners van een verzorgingshuis nog hebben. Tegelijkertijd is hier dé inten sievere zorg aanwezig die gebruikelijk is in een verpleeghuis. Gedeelde verantwoordelijkheid Directeur Paul van Baar van de Stich ting Woon- en Zorgcentrum Heiloo be nadrukt dat het hier om een uniek pro ject gaat, zeker wat betreft de organisa tie en financiering ervan. „Deze vorm valt buiten de bestaande regels. Wonen en zorg zijn gescheiden. Voor de zorg is de Stichting Westerhout verantwoorde lijk. De Amberhof is daarvan een afde ling en het verzorgend personeel dat hier rondloopt, ongeveer vijfentwintig personen, is ook in dienst van die stich ting." Van Baar legt uit dat de zorg wordt gefinancierd uit het budget 'zwevende bedden' door de AWBZ, waarbij een eigen bijdrage afhankelijk is van het inkomen. „Daarnaast vallen het beheer van De Amberhof en andere voorzieningen, zoals voeding, huishouding en techni sche dienst, momenteel nog onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Woon- en Zorgcentrum Heiloo, waar De Loet onderdeel van is. Binnenkort zal voor het beheer een aparte stichting worden opgericht. De kosten van huis vesting en het gebruik van voorzienin gen, die voorlopig zijn vastgesteld op f 800,- per maand, betalen de bewoners zelf." Van Baar geeft toe dat die kosten een probleem kunnen vormen. „Dat kan met name bij echtparen voorkomen, als een van de partners elders woont en ook woonlasten heeft. In dit soort indi viduele gevallen wil de gemeente Heiloo bekijken of mensen misschien aanspraak kunnen maken op regelin gen als huursubsidie of de algemene bijstandswet. Maar dat is een tijdelijke oplossing. De kosten mogen in ieder geval geen reden zijn dat iemand niet in De Amberhof kan wonen." Wat dat betreft zullen de lange wacht lijsten die er zijn als gevolg van het groeiend aantal dementerenden, eerder een belemmering vormen. De twintig plaatsen in De Amberhof worden opgevuld door mensen die deels af komstig zijn uit de zorgcentra De Loet en Overkerck en deels uit een gewone thuissituatie. Verder wordt het zogenaamde substitu tieproject groepsverzorging in De Loet, waar dementerenden kunnen worden opgevangen, voortgezet' als ontmoe tingscentrum. In de toekomst wordt dat waarschijnlijk gehuisvest op de begane grond, onder de twee verdiepingen van De Amberhof. Gebloemd dekbed Het is de bedoeling dat in-de komende anderhalve week alle bewoners hun intrek nemen op de afdelingen. Hun eigen kamer, met daarin een eigen ruime badkamer, kunnen ze precies zo inrichten als ze willen. „Er staat nog wel een speciaal verpleeghuisbed in, maar die bedden lijken nu veel huiselij ker," laat zorgmanager Joost Bakker zien. „Houten randen, geen zichtbare wielen meer en een gebloemd dekbed in plaats van dekens." Ook in de in totaal vier gezamenlijke woonkamers die De Amberhof telt, is die huiselijkheid nagestreefd. Wat eer der tweepersoonskamers waren van verzorgingshuis De Loet, zijn nu lichte ruimtes geworden met gordijnen, tafels en stoelen in vrolijke kleuren. Een compleet ingerichte keuken en een televisie maken het een comfortabele plaats om overdag samen te zitten, te eten of mee te doen aan diverse activi teiten. Het verplegend personeel loopt zoveel mogelijk in eigen, alledaagse kleding. „Het onderscheid tussen per soneel en bewoners is duidelijk genoeg, daar zijn geen uniformen voor nodig," meent Joost Bakker. De verbouwing van de twee verdiepin gen werd in elf weken tijd gerealiseerd. De verbouwing van de begane grond staat gepland voor na de bouwvakantie. Daar komen nog een kantoor voor de zorgmanager, een spreekruimte, een gezamenlijke activiteitenruimte en eventueel een bezinningsruimte en de ontmoetingsruimte voor dagbehande ling. Half oktober vindt de officiële opening van De Amberhof plaats. HEILOO - Het was minder eenvoudig dan het van te voren leek, de vossen jacht die vprige week woensdagmiddag werd gehouden in het kader van de Zomerspelen. Groepjes jeugdige speur neuzen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar stroopten onder begeleiding van oude re vrijwilligers de wijken Mariënstein, Termijen, Baetenburg en Boekenstein af op zoek naar 'vossen'. Die waren deze middag uitgedost in allerlei spor tieve vermommingen en liepen, renden of skeelerden her en der door de wij ken. Als bleek dat de sportievelingen inder daad een 'vos' waren, kregen de kinde ren een letter uitgereikt. In totaal moesten in twee uur tijd tien letters verzameld worden. Daarmee konden- ze vervolgens een woord vormen. Vorig jaar konden de Zomerspelen niet doorgaan vanwege een tekort aan vrij willigers, maar dit jaar was er toch weer voldoende hulp om vier middagen te kunnen organiseren. Vorige week maandag werd er ook al geknipt, geplakt en geknutseld op de creatieve middag en afgelopen maan dag konden jeugdige Rembrandts, Van Goghs en Karei Appels zich helemaal uitleven tijdens de schildermiddag. Vrijdag worden de Zomerspelen afge sloten met een groots fitspektakel aan De Omloop. De organisatie hoopt dat er volgend jaar nóg meer enthousiaste vrijwilligers willen helpen, zodat weer als vanouds negen activiteitenmiddagen georgani seerd kunnen worden. Een 'vos' op skeelers, ja, dat bestaat. Vorige week woensdag reed die door Mariënstein, waar jeugdige deelnemers aan de vossenjacht hem wisten te vinden. HEILOO - De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Heiloo zit niet stil, want binnenkort staan er weer twee excursies op het programma. Er is opnieuw een fietstocht, en wel op vrijdag 8 augustus. Ook nu is de start om 9.30 uur bij het tuincentrum tegen over het station. Er wordt gefietst tot ongeveer 16.30 uur. Deelnemers dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen en natuurlijk regenkleding mee te nemen. Introducés zijn altijd welkom. Voor overige informatie is An Zijp te berei ken op tel. 072-5063922. Op woensdag 27 augustus is er een ex cursie naar het Energiecentrum Noord- West te Alkmaar, met als thema Ener giebesparing. De ontvangst is om 9.30 uur met koffie, waarna informatie en een discussie over besparing van ener gie volgt. Ook is er een diapresentatie over dit onderwerp. Om 12.00 uur wordt de inwendige mens van de nodige energie voorzien. Daarna is er nog gelegenheid voor een rondleiding in het Gas-licht Museum. De lezingen worden gegeven door J. Brand (afdeling electra) en M.G. Wilpe (afdeling gas). Het gebouw vindt u aan de James Wattstraat 27 te Alkmaar. Opgave voor deze excursie kan tot 20 augustus bij Riet Putter, tel. 072- 5116415. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1