f Ramiz Sisanovic wint finale Alkmaarse Start Natuur hult zich in herfsttooi Falkland Toneel speelt spannend tweeluik Goed I Openbare lessen DOU7 Van Osmode dames-le etage Vos Makelaardij Kom naar de Hypotheekdag van de Rabobank: zaterdag 25 oktober. Dames pantalons Heren jacks herenmode Winkelhof't Loo Heiloo A P E L L A Voor een Eerlijk Advies Akersloot is te mooi om hard doorheen te rijden: Tank Mac Tank kijk de prijs en vergelijk! JU J Drukkerij uitkijk post bv 22 OKTOBER 1997 UWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 62e JAARGANG NO Man overvallen in Heilooërbos Speelavonden Muziek- en Dansschool Gevonden voorwerpen Cursus bloemschikken Polen lopen stage Ypedisco Plattelandsvrouwen bestaan halve eeuw PunkPunk festival in Buk Buk Bowlingtop naar Heiloo tae-kwondo- nun-chaku-do karate-(jéUgdjjudo - tai-chi sv Dojo 't Loo vanaf 10.00 uur Openbare lessen Dojo 't Loo Warm aanbevolenl JOHN MOEN GOED GEZIEN SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Trotse moeder voor de buis Vraag naar de GRATIS Mac Tank Creditcard voor dag en nacht tanken. Ik ben lid van de golfclub Heiloo: CEES HACHMANG LOODGIETERS Redactieacquisitie en administratiei De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) v.. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Ljmmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Vorige week donderdag avond rond 20.00 uur is op de Wester- weg, tussen de Kraaienlaan en de Kuil- laan, een vijftigjarige Heilooër overval len. Twee personen met een bivakmuts op dwongen hem van zijn fiets af te stappen en eisten geld van hem. De man gaf niets af, maar omdat hij bang was dat de twee mannen hem iets zou den aandoen, rende hij er vandoor en liet zijn fiets achter. Deze is later op dezelfde plek teruggevonden. Van de daders ontbreekt elk spoor. HEILOO - Het muziek- en danssei- zoen van de Muziek- en Dansschool is al lang weer begonnen. Halverwege augustus klonk uit alle lokalen van de school muziek en kreeg de vloer van de dansstudio de stappen en sprongen van alle leerlingen te verwerken. Binnenkort beginnen de speelavonden weer. Een speelavond is een mini-con certje door muziekleerlingen van de school. Zij laten in een programma van drie kwartier tot een uur horen wat ze in de afgelopen tijd hebben ingestu deerd. Het programma begint door gaans met enkele beginnende leerlin gen (trots op hun prestaties!), de gevor derde leerlingen komen aan het einde. De aanvangstijd is om 19.30 uur, dus jongeren kinderen kunnen ook meeko men. Deze speelavonden zijn leuk om kennis te maken met de verschillende instrumenten en zo een keuze voor te bereiden. De eerste speelavond is woensdag 22 oktober. Leerlingen van Doroté Crijns en Martin Rozema zullen afzonderlijk en gezamenlijk optreden. De leerlingen van Doroté Crijns spelen piano en die van Martin Rozema spelen dwarsfluit. De toegang is gratis. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: diverse sleutels, een oorbel, een bankbiljet, een smalle zilveren ketting, een zilveren heren schakelarmband en een paar laarzen in een plastic zak. HEILOO - De cursussen bloemschik ken van Groei en Bloei zijn allemaal vol. Magda Bakker en Heieen Groot geven nu een extra cursus van drie avonden op dinsdag 25 oktober en 18 en 25 povember. Op het programma staat het maken van een set van drie hoge vazen, een gebonden schikking met geurende la vendel en een kraag groen. In de mid delste pot komt een, toren met mos en tillandsia, omzoomd door een kraag van blad en physalis. In de tweede les wordt een krans met mos, kruiden en kleine nep-broodjes gemaakt. De derde keer wordt in de grootste vaas van de set een zogeheten piece de milieu voor een buffet of dinertafel gemaakt. Het cursusgeld is inclusief de vazen en materialen f 140,-. De cursus vindt plaats in het Kruispunt (hoek Kenne- merstraatweg/Frederica's hof om 19.30 uur. Er zijn nog plaatsen vrij, aanmel den kan bij Heieen Groqt, tel. 072- 5333530. Rcimiz Sisanovic (l) bij de opening van schoenmakerij Rotonde. Toen wist hij nog niet dat hij met zijn bedrijfsplan de eerste prijs in de wacht zou slepen. HEILOO - Vorige week dinsdag werd in het stadhuis van Alkmaar de finale gehouden van de Alkmaarse Start, een wedstrijd voor startende ondernemers. Van de vier finalisten werd schoenher steller Ramiz Sisanovic, eigenaar van het bedrijf 'Rotonde' aan de Heeren- weg in Heiloo, door de jury als eind winnaar gekozen. Het afgelopen halfjaar vonden vier voorrondes plaats, waarbij steeds een van de drie deelnemers als 'Beste Starter' werd verkozen. Alle deelne mers kwamen uit het werkgebied van de Kamers van Koophandel en fabrie ken in de regio's Alkmaar en Hoorn. Ramiz Sisanovic won met zijn bedrijfs plan voor het schoenherstelbedrijf de eerste voorronde. De andere finalisten hadden overigens op de een of andere manier allen wel iets te maken met Heiloo. Winnaar van de tweede voor ronde werd inwoner van Heiloo Jan de Jager met een plan voor zijn verkoop organisatie voor bad- en keukentextiel in Alkmaar. Ook de winnaar van de derde voorron de, Frank Schellevis, woont in Heiloo. In zijn bedrijf TKS ijkt hij apparaten die warmte opwekken. Ron Peerdeman uit de vierde voorronde houdt zich bezig met aan- en verkoop van grond. Hij woont in de Boekelermeer, nu nog op Alkmaars grondgebied, maar wel licht in de toekomst in Heiloo. Tijdens de finale moesten de onderne mers ieder een korte presentatie hou den van hun ondernemingsplan en een aantal vragen beantwoorden over hun visie op hun bedrijf en op de toekomst. Winnaar Sisanovic ontving van een bank een bedrag van f 10.000,- ten behoeve van investeringen in zijn bedrijf en nog eens f 5.000,- van een bekend organisatie-adviesbureau. Ook kreeg hij gratis advertentieruimte aan geboden. Sisanovic reageerde na afloop zeer ver heugd. ,,Dit is natuurlijk perfect. Toch had ik van tevoren wel het idee dat ik een goede kans zou maken om de fina le te winnen. Maar je moet het altijd maar afwachten." De prijs van het organisatiebureau wil Ramiz Sisanovic gebruiken voor een accountant, voor de investeringen heeft hij nog geen concrete plannen. „Ik zit nog in de fase om te groeien. Maar ik denk dat de investeringen vooral zullen liggen op het vlak van vernieuwing." HEILOO - Afgelopen zaterdag zijn twee inwoners van Swietochlowice in Heiloo aangekomen voor een stage van een week. Eugeniusz Palka, directeur van de geriatrische zorgcentra, zal zich bij de Stichting Westerhout in Alkmaar oriën teren op organisatie en beleid van de ouderenzorg in Nederland. Activi teitenbegeleidster Theresa Piksa gaat zich bij Westerhout verschillende vor men van zinvolle dagbesteding in ver- zorgings- en verpleeghuis eigen maken. HEILOO - Het weer van de afgelopen dagen was een goede reden om er eens lekker op uit te trekken. Naar het bos bijvoorbeeld,- waar de laagstaande zon poëtisch mooi door de bomen schijnt, waar het kleurig bladerdek een dik, knisperend tapijt onder je voeten legt en waar de paddestoelen nieuwsgierig uit de grond schieten. Recent onderzoek heeft overigens aangetoond dat paddestoelen de schadelijke gevolgen van zure regen aan de bomen voor een deel te niet kunnen doen. Goed werk dus, van deze paddo's.' (foto Kitty Hoogland) HEILOO - Een halve eeuw geleden nam een aantal dames het initiatief om in Heiloo een afdeling op te richten van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen. In de oproep hiertoe van de in 1930 opgerichte Bond werd de doel stelling zo omschreven: 'De bevorde ring van de belangen in den ruimsten zin van de bevolking van het platte land, in het bijzonder zoo ver deze kan plaats vinden door samenwerking van plattelandsvrouwen'. De doelstelling heeft zich in de loop der jaren verbreed, maar richt zich nog steeds op de samenleving in platte landsgebieden. Ofschoon bij het 25-ja- rig jubileum in De Rustende Jager één der genodigden in haar toespraak meende dat een vrouwenvereniging als de Plattelandsvrouwen min of meer was achterhaald, omdat mannen en vrouwen immers gelijke rechten heb ben, blijkt volgens de bond het tegen deel uit het bloeiende- bestaan van de afdeling, die nu 115 leden telt. In de afgelopen vijftig jaar hebben talloze leden bijgedragen tot het vormgeven en besturen van de bond. Het aanbod van activiteiten, cursussen en lezingen is ruim en gevarieerd. De feestelijke herdenking is op 20 oktober gevierd door leden en geno digden met een afwisselend program ma, verzorgd door cabaret Stofvrij en bijdragen van eigen leden. De komen de vijftig jaar hoopt de NB VP voor nog veel vrouwen een aantrekkelijk mid delpunt van activiteiten te zijn en de bond hoopt daarbij veel nieuwe leden te kunnen begroeten. HEILOO - Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november speelt Falkland Toneel het eerste deel van het tweeluik Dubbel wraak door Alan Ayckbourn. Het stuk begint in Londen op de Albert Bridge om 24.00 uur. Henry Bell staat op het punt van de brug te springen nadat hij door zijn baas op straat is gezet. Hij ontmoet echter Karen Knightly die hetzelfde plan heeft, omdat zij in de steek is gelaten door haar geliefde. Samen besluiten zij hun plannen te laten varen voor iets veel beters: wraak! In deze zwarte, maar doldwaze kome die wijst Ayckbourn wederom op de ridicule kanten van het leven door bepaalde situaties net even aan te dik ken of een kwartslag te draaien, waar door het tragische ook komisch kan worden en het komische tragische trek jes gaat vertonen. Deel twee wordt gespeeld op 3 en 4 april. Béide toneelstukken kunnen ook heel goed als twee aparte stukken gezien worden. Falkland speelt de voorstelling in theater De Beun. De voorstelling begint beide dagen om 20.15 uur. Entree is f 10,-, donateurs en CJP houders betalen f 5,- Kaartverkoop vindt plaats bij Reisbu reau Holland International (Raadhuis- weg), Boekhandel Avis (Stationsplein), Sigarenmagazijn 't Hoekstuk, Gros- markt in Ypestein en bij Theater De Beun, open van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Kaarten zijn tevens vanaf één uur voor aanvang van de voorstelling te verkrij gen aan de kassa van De Beun. Telefonisch gereserveerde kaarten moeten een kwartier voor aanvang van de voorstelling aan de kassa worden afgehaald. Voor informatie en reserve ringen kunt u zich wenden tot Jaap Schuuring, tel. 072-5115511. HEILOO - Zaterdag 25 oktober is er in de Ypsalon aan De Hucht 4 weer Ypedisco voor kinderen tot en met twaalf jaar. Het dj-duo Kouwen Co neemt weer stapels cd's mee en zorgt ook voor gave lichteffecten. De deuren gaan om 19,00 uur open. Het biljart en de voetbaltafel staan ook klaar. De disco duurt tot 20.30 uur en heeft vol wassen begeleiding. De entree is f 1,-, net als de consump ties. Voor inlichtingen kan er gebeld worden met Josine Smit, 072-5338696. Een scène uit het eerste deel van het tweeluik Dubbel Wraak, gespeeld door Falkland op 7 en 8 november. HEILOO - Op zaterdag 25 oktober wordt er in de Buk Buk een muziekfes tival gehouden onder de naam 25 jaar PunkPunk. Dit festival is een ode aan de punk, die ongeveer 25 jaar geleden ontstond. Waren het toen vooral socia le misstanden die aan de kaak gesteld werden door bands als The Sex Pistols, tegenwoordig wordt punk vooral geno men als uiting "van nihilisme en een ultiem rock 'n roll gevoel. Drie bands zullen acte de présence ge ven, te weten Boner, Sellfish en the Spacemarines. Sellfish is net als Space- marines afkomstig uit Haarlem en deed vorig jaar een aantal optredens in het voorprogramma van de Heideroosjes. Verder is Sellfish te beluisteren op de cd Hollandse Herrie. Spacemarines heeft een contract bij het hippe Djax label waar ze in 1996 de cd 'Sneller dan God' uitbrachten. Ook stonden ze op Noorderslag en in het voorprogramma van diverse Neder landse toppers als de Osdorp Posse, Gotcha! en de Raggende Manne. 25 jaar PunkPunk wordt geopend door de uit Heiloo afkomstige formatie Boner. Boner heeft in korte tijd een zeer grote schare fans opgebouwd en dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Boner speelt dan ook punk met een geheel eigen draai en de bekende pube- raal-eigenwijze inslag. De deuren gaan om 21.00 uur open en de entree bedraagt een tientje. Verder is vanaf heden de voorverkoop van Osdorp Posse gestart bij Popeye (Alkmaar), Centerdisc en Buk Buk. De zaal is op 8 november om 21.00 uur open en de entree draagt f 15.-. HEILOO - Ook dit jaar houdt Bow lingvereniging Heiloo het bowlingtoer- nooi dat bekend staat als de 'Active single scratch week Heiloo 1997'. Vanaf zaterdag 25 oktober zullen ruim driehonderd bowlers uit binnen- en buitenland in zes voorronden bepalen wie zich plaatsen voor de finales op zaterdag 1 en zondag 2 november en de totale prijzenpot van 17.000 gulden zul len verdelen. Ook dit jaar is de belangstelling voor dit erkende toernooi weer groot. Omdat de organisatoren dit evenement werd toegewezen als onderdeel van de Dutch Bowling Tour (een reeks van toernooien) tellen de resultaten in de masterklasse van dit toernooi mee voor het GWK masters final-klassement. Veel toppers zullen aanwezig zijn, zoals de succesvolle winnares van de laatste twee jaar, Roos Greiner uit Juliana- dorp, die in juni op de Europese Kam pioenschappen in Nottingham drie LOODG1ETERSBEDR1JF DE JONG Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service van 7 0.00 tot 16.00 uur Kennemerstraatweg 143, Heiloo zaterdag 25 oktober a.s. aankondiging aangeboden door: MAKELAARS Sc TAXATEURS ONROEREND GOED van 69.95 nu vanaf HEILOO - Zaterdag 25 oktober orga niseert Dojo 't Loo openbare lessen. Iedereen is welkom om eens te komen kijken of mee te komen doen. In de grote zaal zijn er vanaf 10.00 uur demonstraties judo, tae-kwondo, nun- chaku-do en karate. In de kleine zaal wordt vanaf 11.00 uur tai-chi gegeven. Speciale kleding is niet noodzakelijk, de dojo heeft judopakken beschikbaar die kunnen worden gebruikt. Dit is ech ter niet noodzakelijk. De 'gewone' les sen gaan deze dag niet door. De spor ten die deze dag niet aan bod komen, maar binnenkort wel te beoefenen zijn, zijn yoga, jiu-jitsu en conditietraining. Wie vragen heeft, kan bellen met 072- 5111108. OMDAT IEDER VAARWEL EEN BIJZONDERE IS Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: Ö72 - 5 3 2 0 3 45 Installatiebedrijf BorstlGVVS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 WWs» 1**1 Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte gouden en een zilveren medaille wist te veroveren met haar teamgenoten Annemiek van den Boogaart, Chris Koopmans, Sylvia Spijker, Angelique de Win en Jacqueline de Jong. Bekende namen bij de heren als Nico Thien- pondt (titelverdediger), Erik Kok, Erwin Groen, Ton Plummen en Chris van Damme, die vorig jaar in Heiloo nog een 300 perfect-game scoorde, zul len niet ontbreken. HEILOO - Tijdens de finale van de soundmixshow, aanstaande zondag avond, zal er in elk geval één inwoon ster van Heiloo aan de buis gekluisterd zijn. En dat is mevrouw Augusta Kes- sels (76) van de Groote Olven, die heel erg trots is op de prestaties van haar dochter Evita. Zij zong afgelopen weekend de sterren van de hemel met haar vertolking en imitatie van een lied van Anita Meyer en daarmee stootte ze door tot de naar verwachting van span ning zinderende finale. Niet alleen Evita, maar ook haar broers en zussen zijn bijzonder muzikaal. Zingen, gitaar en piano spelen of drum men, ze draaien er hun hand gewoon weg niet voor om. Misschien hebben ze die talenten geërfd van hun inmiddels overleden vader, die dirigent was en zeer verdienstelijk citer en piano speel de, of van moeder, die prachtig zingen kan en accordeon speelt. Zo herinnert de familie zich nog goed dat afwassen in huize Kessels vroeger een feest was, omdat deze zeven-stemmig opgefleurd werd. En of Evita zondag wint of niet, voor haar familie is ze nummer één... MgÉp et ek Omdot voor echte en aankomende golfers er niets leuker is dan samen te golfen in het eigen dorp. Dat u het maar weet. Wordt ook lid: Bel 072 5332275 of Fax 072 5338295 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holieweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1