Nieuwe klimhaken voor kerk Gitaardocent Peter Duinmeijer verlaat anonimiteit met eigen cd 0 /Mascotte Finale Bowlen CENTIRDISC MOET WEL! HflflJ GEWE1MGE UITVERKOOP Goed Wear Ever DOvV7 Van Osmode dames-le etage T CD'S* VIDEO'S *e.d. Dames pul lovers alle Heren PUIlOVerS nu met 25% FALKLAND TONEEL tdfm v Akersloot is te mooi om hard doorheen te rijden: a r* J Drukkerij uitkijk post bv NIEUWSBLAD VOOR HEILOO O AASTREKEN 62e JAARGANG NO./3'I Uitslag puzzel ül *4 Collecte Verstandelijk Gehandicapten Lezing over Japan Kerstactie voor kinderen uit Kroatië Omdat geen twee ogen gelijk zijn JOHN MOEN GOED GEZIEN Warme douche! Getuigen gezocht Tentoonstelling over onderwijs PRESENTEERT: 'Dubbel wraak' Speelt u met vuur? Actie Loop-estafette Laat de Kust met Rust Heiloo Single Scratch-week is Cenferdisc U zul begrijpen dat we van onze Daarom vanaf nu een van 09.95 voor herenmode Winkelhof 't Loo Heiloo Open kampioenschap driebanden Gevonden voorwerpen Tank Mac Tank kijk de prijs en vei^elijkl Vraag naar de GRATIS Mac Tank Creditcard voor dag en nacht tanken. EES HACHMANG LOODGIETERS Ik wordt lid van de golfclub Heiloo omdat: Het met mijn tennis 'langzaam' minder wordt en ik mijn vrienden wil blijven trakteren op een nederlaag. Redactieacquisitie en administratiei De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) y.v. r* De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! De afgelopen weken kreeg de redactie weer een stroom goede oplossingen van de puzzel uit de LifeStyle-krant binnen. Was er de vorige maal een grote creativiteit ten toon gespreid door de inzenders, dit keer leek so berheid het sleutelwoord. Slechts een enkeling verluch tigde zijn inzending met een tekening of een leuke kaart, iets wat overigens zeer ge waardeerd wordt door de redactie! Wel hoorden we van enkele fervente puzzelaars dat het kruiswoordraadsel dit keer tamelijk moeilijk was en dat de hokjes erg klein waren. Ook waren er in de omschrij vingen een paar foutjes ge slopen. Onze excuses daar voor. De goede oplossing luidde 'Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak', een oude wijsheid die nog immer geldt. (Ander de goede inzenders hebben we drie cadeaubon nen verloot. De winnaars zijn mevrouw K.J. Kostense-Tim- mer, de heer S. Buitenkant uit Heiloo en mevrouw C.M.J. Zonneveld-Ales uit Egmond-Binnen. Zij krijgen hun prijs binnenkort thuisge stuurd. Hoogwerkers aan het werk bij de toren van de Willibrorduskerk. HEILOO - H(jog torende er een kraan uit boven de spits van de Willi brorduskerk aan de Westerweg. Met deze hoogwerker werden afgelopen vrijdag nieuwe klimhaken aangebracht op de toren en het dak van de rooms- katholieke kerk. De haken dienen als valzekering bij werkzaamheden op het dak. Een keer per jaar inspecteert de Mo- numentenwacht de kerk. Bij de inspec tie kwam aan het licht dat er niet genoeg klimhaken waren om te vol doen aan de Arbo-eisen. Na de werk- zaamhèden van afgelopen vrijdag is daar nu wel aan voldaan. In de nabije toekomst zullen er meer dere werkzaamheden aan de kerk vol gen. Bij de kerk wordt een pastoraal centrum gebouwd. Vorige week vaar digde de Bisschop van Haarlem een decreet uit waarin officieel toestem ming, wordt gegeven om de rooms- katholieke Moeder Godskerk aan de Holleweg aan de eredienst te onttrek ken. Parochianen hebben nog twee weken de tijd'om bezwaren tegen het decreet in te brengen. Naar verwach ting treedt het decreet half november officieel in werking. De nieuwe bestem ming van de Moeder Godskerk is nog niet bekend. HEILOO - ,,Ik heb eigenlijk altijd een beetje stilletjes op de achtergrond ge werkt. Dat kwam vooral omdat ik het druk had met m'n leerlingen." Gitaar docent Peter Duinmeijer geeft al bijna een kwart eeuw les op de Muziek- en Dansschool in Heiloo, naar eigen zeg gen nog steeds met veel plezier. Maar toch werd het hoog tijd voor verande ring. 'Beginnings of a change' is de titel van de cd die hij onlangs uitbracht. „Ik hoop dat ik met deze cd met eigen gitaarmuziek eindelijk die stilte en anonimiteit kan opheffen." In het begeleidende boekje bij de cd uit Duinmeijer zijn speciale dank onder meer aan 'het Lot'. „Ik had nooit kun nen bevroeden dat ik ooit zelf nog eens een cd zou uitbrengen. Als zeventienja rige speel je in een bandje en wil je beroemd worden. Nou, dat is bij mij dus niet uitgekomen. Maar dat de zaken dan zoveel jaren later alsnog op z'n plaats vallen, dat vind ik bijzonder." Hij doelt daarmee op de toevalligheid dat de zoon van de concierge van de muziekschool een eigen opname-studio begon en hem vroeg of hij niet eens iets wilde opnemen. Het begon met één nummer, het werd uiteindelijk een hele cd. Al vanaf z'n dertiende schrijft Peter Duinmeijer liedjes en teksten. Later met de gitaar erbij omdat het, zoals hij zegt, 'een universeel instrument is, waar je vele muziekstijlen en emoties mee kunt uitdrukken'. Maar ook gewoon omdat de gitaar het instrument van die tijd was. „Het was de tijd van de rock 'n roll, van Buddy Holly, Ritchie Valens en Eddie Cochran." In de jaren zestig raakte Duinmeijer onder de indruk van mu ziek van artiesten als Bob Dylan en Buffy Sainte-Marie en stortte zich vol overgave in het hippie-leven. In 1967 vertrok hij, zoals Vele hippies deden, met zijn gitaar naar het Oosten. „Ik wilde wel eens wat van de wereld zien." Troost Het nummer waar de cd z'n titel aan dankt, Beginnings of a change, vertelt hoe hij op zijn reis in Nepal getroffen werd door een ernstige ziekte, voor twee maanden in een ziekenhuis be landde en tenslotte voortijdig huis waarts moest keren. „Dat was moeilijk, omdat ik tegen m'n zin niet kon afma ken waar ik aan begonnen was." In het ziekenhuis was het de muziek van de groep Jefferson Airplane waar hij troost uit putte. „Op mijn cd staan ook twee nummers van hen. Een aantal jaren na m'n reis ben ik in contact gekomen met de zanger, Marty Balin, en heb ik de bandleden opgezocht in de Verenigde Staten. Ze beschouwden me meteen als een collega-muzikant, dat was heel leuk. Ze weten nog niet dat ik nu zelf een cd heb uitgebracht, maar ik denk dat ze verrast zijn dat ik hen en hun muziek op mijn manier in al die jaren trouw ben gebleven." Op de cd van Peter Duinmeijer staan in totaal twintig nummers, waarvan hij voor het grootste deel zelf tekst en muziek schreef. „Ik ben nooit opgehouden met componeren, bijvoorbeeld voor m'n leerlingen en voor de Barock-rock groep en de Rock groep van de Muziek- en Dansschool die ik heb opgericht. Alles bij elkaar ligt er een Gitaardocent Peter Duinmeijer in zijn leslokaal aardig repertoire op de plank. Deze cd is dan ook eigenlijk de neerslag van dertig jaar muziek maken." Zijn muziek, solo gebracht of samen met leden van de Barock-rock groep en de Rock groep, wordt zonder twijfel gekenmerkt door een heel eigen stijl met invloeden uit zowel rock als barok van componisten als Vivaldi, Bach, Scarlatti en Albinoni. „Mensen schei den dat altijd, maar voor mij maakt het niet uit. Barokke dingen hoor ik vaak met een 'elektrisch oor', terwijl ik pop muziek beluister met een akoestisch idee." Volgens Peter Duinmeijer is muziek voor hem een levenswijze en een uit drukkingsmiddel waarin hij ook zijn emoties kan tonen. „In teksten verwerk ik dingen die ik beleef of die me bezig houden. Ook mijn houding ten opzich te van bepaalde dingen in de samenle ving kan ik erin kwijt. Ja, ik ben soms wel wat moralistisch. Maar het is echt niet zo dat ik per se tegen de stroom in wil roeien. Het gaat erom dat je ergens voor staat en dat je je wortels niet ver loochent. Ik zal nooit klakkeloos din gen aannemen en zomaar volgen." 'Beginnings of a change' is verkrijgbaar voor f 25,- bij Cd Idee in de Schouten straat in Alkmaar en bij Peter Duin meijer zelf op de Muziek- en Dans school. HEILOO - De onlangs gehouden Nationale Collecte Verstandelijk Ge handicapten heeft in totaal in Heiloo f 13.886,06 opgebracht. De organisatie dankt alle gulle gevers en de collectan ten. HEILOO - De Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen afdeling Heiloo heeft donderdag 6 november een lezing over. de Japanse samenleving op het programma. Deze vindt plaats in het Open Huis om 13.45 uur en wordt ge geven door M. Kurokawa-Stapels. De rol van de vrouw komt aan de orde de voedingsgewoonten en godsdien sten als boeddhisme en sjinö. Ook het leven van alledag in een Japans modaal gezin, zowel thuis, op school als op het werk wordt besproken. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor nadere inlichtingen kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur bellen naar Anneke Kager, tel. 072 5332935 of An Zijp, tel. 072 5063922. HEILOO - Dit jézï wordt er weer een kérstpakkettenactie georganiseerd voor kinderen in Kroatië door Sathya Sai Seva Organisatie Nederland. Ook in Heiloo zijn er twee adressen waar u een schoenendoos gevuld met kleine presentjes voor de kinderen kunt inle veren. Voor baby's kan het pakket bijvoor beeld een rammelaar, babykoekjes of babykleertjes bevatten. Voor de iets oudere kinderen kunt u denken aan zaken als handschoenen, een sjaal, een muts, kleurboeken, viltstiften, potloden met puntenslijper, een tandenborstel met tandpasta, ondergoed en een zakje snoep. In een familiepakket zouden koffie, thee, chocolade, cake, noten, meel of spijsolie kunnen zitten. Er wordt afge raden om zeep in de pakketten te stop pen, tenzij die goed verpakt is in folie. Het pakket mag niet zwaarder zijn dan drie kilo en moet verpakt zijn in een leuk papiertje. Op de doos kunt u schrijven of het voor een jongen (boy), meisje (girl) of voor een familie (fami ly) is, met daarbij de leeftijd. De spullen hoeven niet per se nieuw te zijn, goed tweedehands mag ook. Dozen kunnen ingeleverd worden vóór eind november bij Margriet Liefting, Maas Geesteranusweg 8, tel. Ö72- 5333767 of Marijke van Overeem, Vrieswijk 32, tel. 5333776. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Voorkom een koude douche laat een Nefit Ecomline HR combi cv-ketel plaatsen door de off. erkende Nefit Comfortdealer. LOODGIETERSBEDRIJF DE JONG Tel. 072 - 5333466 5616831 4J Otterkoog 18 k Alkmaar 24-uurs service HEILOO - In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober werd omstreeks 02.20 uur een 22-jarige jongeman in zijn been geschoten. De man kreeg ru zie in een café en buiten op de Matthijs Zonderhuisweg escaleerde een en ander. I Iet slachtoffer werd overgebracht naar het MCA en heeft inmiddels een ope ratie ondergaan. Kort daarna hield de politie een 25-jarige inwoner van Hei loo aan. Een tweede verdachte meldde zich in de loop van de dag bij de politie en werd ook aangehouden. De recherche stelt een onderzoek in naar dit incident. Getuigen die hebben gezien wat er zich op straat heeft afge speeld, wordt verzocht contact op te nemen met de politic van Heiloo, tel. 072-5337676. Gegevens zullen vertrou welijk worden behandeld. HEILOO - In het kader van de Open Monumentendag die in het teken stond van schoolgebouwen als monumenten, is in de Oudheidskamer De Oude Pastory een eenvoudige tentoonstelling geopend met als onderwerp het onder wijs. Te zien zijn onder meer bouwtekenin gen van de oudste schoolgebouwen in Heiloo en oude schoolplaten. Deze ten toonstelling is nog te zien tot en met zaterdag 15 november aan de Nicolaas Beetsweg 94 op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. FALKIAND TONEEL Een komedie van Alan Ayckbourn in theater De Beun. (Zie adv. elders in dit blad). Installatiebedrijf Borst/GUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 HEILOO - Het samenwerkingsver band Laat de Kust met Rust houdt op 8 en 9 november een loop-estafette langs de kust van Bergen aan Zee naar Sche- veningen. Met deze actie willen veront ruste bewoners van achttien Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten, waaronder Heiloo en Limmen, hun bezorgdheid kenbaar maken over de plannen voor het bouwen van een vliegveld in de Noordzee en de toenemende milieuo- verlast daardoor. Tijdens de strandloop worden ideeën en berichten verzameld van bewoners en gemeenten uit de kuststreek. Op maandag 10 november worden de ver zamelde boodschappen aangeboden aan de Tweede Kamer in den Haag. Deelnemers uit Heiloo en Limmen lopen zaterdag 8 november ieder een deel van het traject vanaf verschillende startplaatsen. Gratis bussen brengen de lopers naar de opstappunten terug. In woners van Heiloo lopen (samen met mensen uit de Egmonden) het traject van Egmond aan Zee naar Castricum. Verzamelen is om 9.45 uur in de Egmond aan Zee, Emmaplein bij Café 't Vijvertje. Om 12.00 uur is de aan komst in Castricum aan Zee. Voor info: Els Swart, tel. 072-5330324. Inwoners van Limmen lopen van Castricum aan Zee naar Wijk aan Zee. Verzamelen is om 11.45 uur in Castri cum aan Zee bij de strandopgang. Aankomst staat gepland om 14.00 uur in Wijk aan Zee. Info is verkrijgbaar bij Roeland Otto, tel. 072-5052071. Infor matie is ook verkrijgbaar bij de Stich ting Duinbehoud die de actie coördi neert, tel. 071-5181800. Wie ook meent dat er grenzen moeten worden gesteld aan het toenemende vliegtuiglawaai en de milieuvervuiling en dat om die reden een vliegveld in zee moet worden afgewezen, kan meel open. Berichten of ideeën kunt u ook meegeven aan de estafettelopers. 1 2 november a.s. Bowling Heiloo aanvang 17.00 uur toegang gratis aankondiging aangeboden door: Stationsweg 85 - Heiloo Geesterduin 54 - Castricum Door werk aan nauwelijks bereikbaar, complete intérieur- Wij, zijn GESLOTEN van maandag I 3 nov. t/m zaterdag 15 nov., misschien enkele dagèC|j§||® openingsadvertentie in dit blad. Binnenkort tot ziens bij ons vernieuwde CENTERDISC Heerenweg/ hoek Slimpad* tel. 072 5334906 HEILOO - Op zondag 2 november vindt in café La Strada aan de Kenne- merstraatweg het open kampioenschap driebanden plaats. Voor deze wedstrijd, die om 13.00 uur begint, kunt u zich inschrijven voor f 10,-. Dit inschrijfgeld is bestemd voor het Reumafonds. De goede biljarters gaan niet met lege handen naar huis, want de eérste prijs bedraagt f- 200,- en de tweede prijs f 100,-. De prijzen zijn beschikbaar g- esteld door de middenstand van Heiloo. HEILOO - De volgende voorwerpen werden vorige week bij het bureau aan gemeld: diverse sleutels, een zwarte bodywarmer, een witte cyperse kater, een fietscomputer, een jong zwart katje, een koffer met daarin een werkbroek, een Stanley mes, vloerartikelen, een bruine reistas, een Shetland pony en een grijze sjaal. WM Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Mijn advies! Wordt ook lid: Bel 072 5332275 of Fax 072 5338295

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1