Feestelijke opening van De Amberhof Sylvia de Leur rekent af met fascinerende moeder Goed co p=- 1 1B&G U«V7 Van Osmode CENTERDISC IS BIJNA KLAAR! FEESTELIJKE Hangjeugd veroorzaakt geregeld overlast in en om gemeentebosje uitvoering (O Vos Makelaardij Akersloot is te mooi om hard doorheen te rijden: alle Damesrokken klassieke Damesjaponnen APELLA VRIJDAG 28 NOVEMBER 's morgens tien uur Cooooool 62e JAARGANG NO. 47 19 NOVEMBER 1997 dinsdag 25 november a.s. Tank Mac Tank kijk de prijs en vergelijk- Vraag naar de GRATIS Mac Tank Creditcard voor dag en nacht tanken. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte MoGoJoKo KVG St. Monica viert vijftigjarig bestaan mt. 38 t/m 50 NU AFGEPRIJSD nu met 20% KORENS dames- 16 etage herenmode winkelhort loo moo Hef heeft wet zweetdruppels gekoshimmr mM vnemten m familie (waarvoor dank) is CENTERDISC de meest modemè CD zaak van Nederland! Onze OPENING gaal uiteraard gepaard mat STUNTS, zoals nog nooit vertoond. Zowel op vrijdag, (koop) vrijdagavond {vanaf 9.30} flotrtttelksS to'soa Welkom in ons nieuwe CENTERDISC- PALUS Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 !PlJ>U X,-* JDrukkerij uitkijkpost bv Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Sinterklaas is in het land B en W lanceren plan voor uitbreiding markt Voorverkoop kaarten Buk-evenementen Uw vertrouwde Contactlens specialist IOHN MOEN GOED GEZIEN Klachten vliegtuiglawaai fors toegenomen Oratorium Vereniging Nieuw Leven speelt werken van Schubert en Rutter Moedergodskerk Aanvang: 20.00 uur CEES HACHMANG LOODGIETERS HEILOO - Afgelopen vrijdag is ver pleegafdeling De Amberhof in zorg centrum De Loet officieel geopend. De openingshandeling was het planten van een door de gemeente geschonken amberboom. De schep werd ter hand genomen door de heer Bakkerode,, directeur ouderenbeleid van het minis terie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport, wethouder T. ten Hoope, be woonster M. Rus-van Bockhove en de vijfjarige Amber Lakeman. Terwijl buiten de aarde op de wortels werd geschept, konden de vele geno digden binnen op een groot video scherm de gebeurtenissen volgen. De officiële opening volgt ruim drie maanden nadat de eerste bewoners hun intrek in deze psycho-geriatrische verpleegafdeling namen. De Amberhof is gehuisvest in de voor dit doel ver bouwde voormalige noordvleugel van zorgcentrum De Loet en biedt plaats aan twintig dementerende bejaarden. Naast één gezamenlijke huiskamer per vijf bewoners heeft iedere bewoner ook zijn eigen kamer. Daarmee blijft de privacy, die bewoners van een verzor gingshuis nog hebben. Tegelijkertijd is hier de intensievere zorg aanwezig die gebruikelijk is in een verpleeghuis. De verpleegafdeling, waarvoor de eer ste plannen zeven jaar geleden al ont stonden in samenwerking m^t de Stich ting Westerhout, een verpleeghuis in Alkmaar, wordt gefinancierd uit het budget 'zwevende bedden' van de AWBZ. Zorgmanager Joost Bakker maakte vrijdagmiddag meteen gebruik van de aanwezigheid van Bakkerode van het ministerie door om meer perso neel te vragen. Sylvia de Leur vraagt zich in De Beun af: Geluk? Wieso Gliick? (foto William Rutten) Wethouder T. ten Hoöpe (l) en de vijfjarige Amber Lakeman trekken samen de strik los rond de amberboom tijdens de officiële opening van De Amberhof HEILOO - Moeders en dochters: soms twee handen op één buik, maar ook wel eens als twee kemphanen tegenover elkaar. De relatie tussen moeders en dochters heeft al dikwijls stof opgele verd voor verhalen, romans, theater en film. Dit is ook het thema van de voor stelling 'Geluk? Wieso Glück? die Sylvia de Leur op zondag 30 november op de planken van De Beun brengt. Comédienne Sylvia de Leur maakt er geen geheim meer van dat haar moeder de meest tegenstrijdige, verwarrende, boeiende, kwetsende en indrukwek kende persoon in haar leven is geweest. Regisseur George Groot stelde in het televisieprogramma 'De show van je leven' aan Sylvia de Leur voor om naar aanleiding van dit gegeven een solo stuk te maken. Lang hoefde De Leur daar niet over na te denken: een solostuk stond al gerui me tijd op haar persoonlijke verlang lijstje. In deze korte voorstelling van een uur en een kwartier ziet de toe schouwer een hartverscheurende rela- tie. Aan de ene kant is er de tragiek van een moeder die veel te vroeg haar eigen danscarrière heeft moeten afbre ken en dat haar dochter verwijt. Aan de andere kant is er de dochter die weigert zich door deze levenslange ontgooche ling te laten meeslepen en zich ontwik kelt tot een zelfstandig en gewaardeerd comédienne. Het is bijna onthutsend om te zien hoe Sylvia de Leur op het toneel voortdu rend van verstandige, vaak zachtmoedi ge dochter transformeert naar de half Duitssprekende moeder met haar fasci nerende en dwingende persoonlijkheid. Kaarten voor deze voorstelling, die om 11.30 uur begint, zijn a f 22,50 (CJP/65+ f 20,-) verkrijgbaar aan de kassa van De Beun, geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 17.00 uur. HEILOO - Woensdag 26 november staat door de ruim honderd leden van het Katholiek Vrouwengilde St. Mo nica in het teken van het vijftigjarig bestaan. 's Ochtends en 's avonds zijn er vanwe ge het jubileum twee speciale bijeen komsten. In de morgen, die om 9.30 uur begint, is er een korte dankdienst waar in pastor Walstra zal voorgaan. Deze viering wordt onmiddellijk gevolgd door een feestelijke receptie voor de leden en genodigden. Tijdens deze bij eenkomst zullen enkele leden van het eerste uur gehuldigd worden. Voor de avond heeft het bestuur de Diatonica's uitgenodigd. Dit gezel schap komt met de show 'Especially for you'. Het geheel vindt plaats in restau rant Klein Varnebroek te Heiloo. De levensloop van het KVG begon in 1946 toen enkele Heiloose dames een clubje oprichtten van katholieke arbei dersvrouwen. Op 26 november 1947 sloot deze vereniging zich aan bij het Landelijk Katholiek Vrouwengilde. In de beginjaren was het een hechte vereniging met een duidelijk sociaal karakter, naast eigen ontplooiing veel aandacht voor lief en leed van de leden en ondersteuning van de gemeenschap waar nodig. Veel activiteiten zijn dooi de jaren heen gelijksoortig gebleven, alleen de keuze in de onderwerpen is sterk veranderd. De leden gaan nu meer selectief te werk. Wat onveranderd blijft is de doelstel ling van het KVG, namelijk keuzes maken in het KVG maar wel bewust kiezen vóór het KVG. Deze stelling en een actueel programma zorgen er voor dat de leden trouw blijven. St. Monica kan zich zelfs verheugen in een lichte groei van haar ledenbestand. Een hoopvol perspectief voor het volgende decennium. 1 1 1 1 HEILOO - Na de mooie en drukbe zochte viering in de Willibrorduskerk op 18 oktober zingt MoGoJoKo zater dag 22 november om 19.00 uur weer in de Moeder Godskerk. Geïnteresseerden zijn welkom om eens een repetitie bij te wonen. Het koor repeteert elke vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Moeder Godskerk aan de Holleweg in Heiloo. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 en zaterdag Heerenweg/hoek Slimpad tel 072 5334906 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. HEILOO - Afgelopen zaterdag zette hij alweer voet op Nederlandse bodem: Sint Nicolaas. Samen met zijn Pieter mannen was hij zelfs al even heel dicht bij tijdens zijn bezoek aan Alkmaar. Maar komende zaterdag is het dan toch eindelijk zover dat hij met zijn gevolg ook Heiloo aandoet. De intocht start om 11.00 uur op de parkeerplaats aan de Westerweg tegen over de Willibrorduskerk. Dë optocht gaat vervolgens onder de muzikale begeleiding van twee Heilóoër muziek korpsen door het centrum van Heiloo (rond Stationsweg en Heerenweg) rich ting gemeentehuis. De zeeverkenners van Scoutinggroep Victorie lopen mee met het paard van de goedheiligman en zorgen er voor dat de stoet veilig de spoorbaan kan passe ren. Om ongeveer 11.45 uur staat bur gemeester H. den Boon klaar op het bordes van het gemeentehuis om Sint Nicolaas toe te spreken. Voor autover keer is de Raadhuisweg dan niet toe gankelijk omdat deze wordt afgesloten met dranghekken. 's Middags bezoeken de Sint en zijn trouwe helpers de wijkverenigingen van Ypestein, Termeijen en Vreden- oord. HEILOO - Het college van Burge meester en wethouders willen de woensdag-markt bij ',t Loo uitbreiden om het relatief grote verloop onder de kooplui tegen te gaan en om meer publiek te trekken. Volgens hen zou dat kunnen door 54 plaatsen voor kramen te creëren in plaats van de 42 die er nu zijn. Het college wil het marktgeld dan verlagen naar f 4,- per vierkante meter. Bij een aantal artikelen wordt er een behoorlijk verloop van standplaatshou ders waargenomen. Daarom is het de bedoeling dat de markt wordt uitge breid in de richting van de winkels van de Kennemer Vers en Blokker. Sinds kort staan de handelaren die op dins dag, vrijdag en zaterdag een stand plaats hadden naast 't Loo op het plein aan de noordzijde bij De Beun. HEILOO - Op 20 november start de voorverkoop van kaarten voor het optreden van Anouk in Buk Buk op 20 december en voor de Final Party op 1 januari. Anouk Teeuwe mag wel de vaderland se muzikale revelatie van de afgelopen maanden genoemd worden. Met 'Mood Indigo' scoorde zij een bescheiden hitje, om muziekliefhebbend Neder land vervolgens helemaal wakker te schudden met 'Nobody's wife'. Intus sen heeft Anouk ook haar debuutal bum in de schappen staan: Together Alone. Anouks stijl is al wel bekend: behoor lijk stevige rock, die vergelijkbaar is met de muziek van Tracy Bonham en Alanis Morrissette. De band is loeistrak en Anouks podium-act lekker wild. Van deze avond maakt de Buk meteen een mini-festival, met een voorpro gramma door Jammah Tammah en Carp. Jammah Tammah. met onder meer zes blazers in de gelederen, maakt swingende pretmuziek. Openingsact is Carp, het grunge-quintet uit Heiloo. In dë nacht van woensdag 31 december op donderdag 1 januari luidt de Buk op gepaste wijze 1998 in, onder de noemer 'Final Party, Dance into 1998'. Vanaf 0.30 uur kun je helemaal uit je dak gaan op alle soorten muziek, met zorg uitge zocht door de dj's van het huis. Kaarten a f15,- zijn gewoontegetrouw verkrijg baar bij Pop-Eye Alkmaar, Centerdisc Heiloo en Buk Buk. HEILOO - Vernielingen aan het Bees- tenboetje, rondslingerend afval rond de bankjes en een vernield en met uit werpselen besmeurd informatiebord. Voor Tineke Kuyper, wonende aan het Slimpad, was vorige week woensdag de maat vol. „Een groep van zo'n 20 a 25 jongeren hangt hier elke avond rond, soms tot diep in.de nacht. En een troep dat ze achterlaten. Glas, blikjes, papiertjes, zelfs condooms heb ik zien liggen." Kuyper begrijpt best dat de jeugd een eigen plek zoekt, maar vernielingen aan het hertenkampje, dat gaat te ver. „Ze klimmen 's nachts over het hek, rennen achter de beesten aan en laten de poorten open staan." Om zelf zo min mogelijk last te hebben van de hangjongeren, heeft ze een hek achter in de tuin geplaatst. „Maar veel helpt het niet. Van de zomer lagen ze hier achter zelfs te slapen!" Twee vijftienjarige jongens, behorend tot de vaste groep die 's avonds in het gemeentebosje rondhangt, halen hun schouders op over alle commotie. „We zitten hier 's avonds, tot een uur of half tien, met een groepje van zo'n man of dertig een beetje te kletsen en te roken. Ja hoor, daar zit ook wel eens een joint bij." Maar van 'rottigheid uithalen' weten ze niks af. „Eén keer hebben we gezien dat een jongen een petje over het hek gooide, om te pesten. Ja, toen moest-ie er wel overheen klimmen." En gevraagd naar het vernielde bord bij de ingang van het Beestenboetje: „Poep? Dat is helemaal geen poep. Dat waren pepernoten." De twee kijken ta melijk onschuldig uit hun ogen. „We wachten op een eigen plek. De ge meente heeft al een hele tijd geleden beloofd dat ze wat voor ons zou doen, maar we kunnen nog steeds nergens terecht." Woordvoerder Van Voorst van de gemeente Heiloo beaamt dat er gere geld vernielingen worden gepleegd rond het Beestenboetje. „We hebben met de politie afgesproken dat er vaker gecontroleerd wordt, ook met de fiets. 'Van deze laatste vernielingen hebben we ook aangifte gedaan." Binnen de gemeente wordt nog steeds nagedacht over het creëren van 'hang plekken' voor de jeugd. Van Voorst: „In de raadsvergadering van deze maand is een voorstel aangenomen om vijf ver harde speelplekken aan te leggen, voor en in overleg met de iets oudere jeugd. Op dit moment zijn er nog geen con crete plannen voor een eigen onderko men, maar daar wordt, naar aanleiding van de resultaten van de jeugdomni- busenquête, wel aan gewerkt." Behalve eigen hangplekken, zijn er ook nog steeds de plannen voor een skate- baan. Een speciaal voor deze gelegen heid geraadpleegde jeugdgemeente- raad koos in de zomer van 1996 voor een plek aan de Omloop, waartegen door omwonenden echter veel bezwa ren werden ingediend. Een nieuwe locatie voor de skatebaan op het par keerterrein bij Het .^aafje stuitte ver volgens ook weer op*bezwaren van om wonenden. Het college bekijkt nu opnieuw de plannen. Installatiebedrijf I Borst!GUUS DE JONG I Westerweg 198 a Heiloo Ié Tel. (072)533 34 81 Geesterduin'37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 HEILOO - Het totaal aantal klachten uit Heiloo over geluidshinder door vliegverkeer is in het derde kwartaal van dit jaar opmerkelijk hoger dan in het eerste en tweede kwartaal. Dat staat te lezen in het Infobulletin van de Commissie Geluidshinder Schiphol. Het aantal klachten dat vanuit Heiloo werd ingediend was 6.221. In het eerste kwartaal kwamen er 1.719 klachten binnen, in het tweede kwartaal waren dat er 4.224. Vergeleken met het derde kwartaal van 1996 (toen werden er 277 klachten ingediend) is de toename van het aan tal klachten uit Heiloo en omstreken bijzonder groot te noemen. Het totale aantal klagers uit Heiloo en omstreken bedroeg gedurende het derde kwartaal 739. De meeste klachten uit de omge ving van Heiloo komen van gemeenten ten zuiden van Heiloo, waaruit de com missie concludeert dat vliegtuigverkeer boven Alkmaar geen hinder oplevert. In Heiloo zelf klaagden er 195 perso nen over vliegtuiglawaai. Zeker 108 personen in Heiloo hebben het afgelopen kwartaal slapeloze nach ten gehad. Zij dienden samen 957 klachten in over hinderlijk vliegtuigla waai 's nachts. Poep of pepernoot? Volgens de hangjeugd is met dat laatste het informatiebord tegenover het Beestenboetje besmeurd. A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED w o noifiAiorlt Rmn reimaina Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1