Sint-Nicolaas warm onthaald Transsolar Heiloo leeft van de zon Goed HZV-Foresters WtfêmSg) Paulusschool wint toernooi De Beun VI mg Vos Makelaardij de Uitkijkpost met de Kerst MAtö 1 -7' Klassieke damespakjes 30% KORTING Herencolbert nu voor de helft van de prijs Akersloot is te mooi om hard doorheen te rijden: -jar^ Nlac Tank kijk de P"js veröefijk' JU J Drukkerij uitkijkpost bv 62e JAARGANG NO. 48 OMSTREKEN 26 NOVEMBER 1997 George Borst lijsttrekker CDA Bingo Wuijster lijsttrekker VVD Brandweer PC Willibrord viert feest Gevonden voorwerpen Enthousiast Gediplomeerd Personeel IOHN MOEN 2e-Ronde Zaalvoetbalbeker Sporthal het Vennewater "''lp"" Aanvang: 21.30 uur Skaten en dansen bij Tendenz Ypedisco Sinterklaas-toneelstuk in Muziek- en Dansschool Federatieve Vrouwenraad Verkoop bibliotheekboeken Kaartverkoop IJsbaan Heiloo druk, druk, druk! Vraag naar de GRATIS Mac Tank Creditcard voor dag en nacht tanken. f»ir«r«5 HACHMANG loodgieters De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen Redactie, acquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) in verband met Kerstmis zal de Uitkijkpost op 24 december niet verschijhen. De laatste Uitkijkpost vóór Kerstmis verschijnt op vrijdag 19 december, samen met een gezellige bijlage met leuke verha len en kerst- en nieuwjaarswensen. Kopij voor deze editie moet uiterlijk dinsdag 16 december om 16.30 uur op de redactie ingeleverd zijn. De laatste Uitkijkpost van het jaar verschijnt op 31 december. De kopij daarvoor dient zoals gebrui kelijk de maandag ervoor, uiterlijk 16.30 uuraangeleverd te worden. HEILOO - Op 2 december wordt tij dens de ledenvergadering van het CDA de kandidatenlijst voor de gemeente raadsverkiezingen in maart 1998 vast gesteld. .Lijsttrekker wordt de huidige fractie voorzitter George Borst. Op de tweede plaats staat Evalyn Schoutsen-Bolten, gevolgd door Martin Groot. Anne Marie Worm-de Moei is op eigen ver zoek op een wat lagere (vijfde) plaats gezet, zij blijft echter beschikbaar voor de gemeenteraad. Het CDA. wil de partij wat verjongen en heeft daarom een aantal dertigers ingezet. Nummer vier is Hero Veger, op zes staat Elly Beens, Corinne Jansz be zet de zevende plaats en Johan de Gruijl de achtste. Ans Willemse-van dei- Ploeg en Wim Swart bezetten de negende en tiende plek op de lijst. HEILOO - De Stichting WAO, AAW en UG Belangen houdt op woensdag 3 december een bingo. Deze vindt plaats in gebouw van de stichting aan de Bergeonstraat 22 in Heiloo. Sint-Nicolaas legt de laatste meters te voel af. Op het gemeentehuis stond de burgemeester hem op te wachten HEILOO - Naar verluid had hij onder weg nog de nodige hinder ondervon den van storm en hoge golven op het Alkmaardermeer, maar hij stond er dan toch afgelopen zaterdag, in de zon op het bordes van het Heilooër ge meentehuis: Sint-Nicolaas. Samen met zijn pieten werd hij daar opgewacht en ontvangen door burgemeester Henk den Boon, een orkest van leden van twee Heilooër muziekverenigingen en duizenden jonge (en oudere) Hei- looërs. De-aankomst van Sinterklaas begon eerder die ochtend bij de Willibrordus- kerk. Begeleid door majorettes en muziek, scouts, fietscrossers van de Boscrossers, volksdansers van Pridini en ruiters van Ponyclub Heiloo ging het te paard door de straten van het cen trum van Heiloo. Verwachtingsvol werd er door de vele kinderen en hun ouders langs de route naar de goedheiligman en zijn gevolg uitgekeken. De meesten hadden echter al gepro beerd om een goed plaatsje te verover en langs de Raadhuisweg. Ondanks de dranghekken viel het voor de sint en zijn hoofdpiet nog niet mee om zich een weg te banen door de menigte. Daarom was het paard alvast op stal gezet en werd het laatste stuk te voet afgelegd, luid toegezongen door alle kinderen. Op het gemeentehuis werden Sint- Nicolaas en de pieten getrakteerd op echte Hollandse boerenkool met worst. Stevige kost, die ze wel nodig hadden: 's HEILOO - Afgelopen vrijdagmiddag werd in bijzijn van wethouder T. ten Hoope de Sunny Airco onthuld, een in Heiloo ontwikkelde airconditioning die loopt op zonne-energie. Het apparaat is, in samenwerking met het Innovatie Centrum en TNO Research, ontworpen door het Heiloose bedrijf Transsolar, dat hiermee een wereldprimeur heeft. Het echtpaar Klaas en Lucky Schimmel begon in 1991 met hun bedrijf in zon nepanelen. Daarbij richtten zij zich vooral op de recreatiesector: caravans, kampeerauto's, maar bijvoorbeeld ook zomerhuisjes. „In het begin zijn we wel met folders langs de strandhuisjes gegaan," herinnert Lucky Schimmel zich. „Daarnaast adverteerden we veel in kampeerbladen. Eerst toonden al leen particulieren belangstelling, later kwamen daar meer en meer dealers bij. De zonnepanelen importeerde het bedrijf aanvankelijk uit Japan, maar de laatste jaren ook uit Duitsland, Zweden en Amerika. Uit Italië worden inmid dels koelkasten geïmporteerd, die te vens op zonnenergie lopen. Was Transsolar de eerste jaren voorna melijk actief op de kampeermarkt, later kwam daar de watersport bij. „We heb ben inmiddels verschillende projecten 'op het water' gedaan. Zo heeft de Amsterdamse Waterleiding een elek- troboot varen en varen er in Amster dam en de Biesbosch een aantal rond vaartboten op zonne-energie. Milieu vriendelijk en geruisloos. Zonnepaneel op de rugzak De toepassingsmogelijkheden van zon ne-energie zijn legio. Lucky somt op. „Een echtpaar kocht een stuk grond in Spanje, waar geen elektriciteitsnet was. Met het plaatsen van panelen konden ze voldoende stroom opwekken om te gaan bouwen. Van de bewoners van een afgelegen huisje in Friesland kwam dezelfde vraag. Een Belgische missio naris die in Afrika werkte, vroeg ons of we een koelkast konden ombouwen. In die koelkast moesten medicijnen be waard worden. Weet je dat je zelfs een klein zonnepaneeltje op een rugzak kunt bevestigen? Ga je dan voor een tijd de bergen in, dan kun je de batte rijen van je camera ermee opladen! Maar ook dichterbij zijn er mogelijkhe den. De lantaarnpalen in het Egmond- se buitengebied bijvoorbeeld, water pompen in het weiland om het vee van drinkwater te voorzien, verlichting in de abri's of een praatpaal langs de autosnelweg. In al deze gevallen wordt zonne-energie toegepast omdat er geen 'stroom' voorhanden is. Daarnaast is er dan nog een groep ideologische gebrui kers, die zo zuinig mogelijk met Moe der Aarde om wil gaan. Toch lijkt in Nederland zonne-energie niet het licht van de toekomst te zijn. „Zonnepanelen bestaan al zo'n twintig a dertig jaar, maar worden toch niet veel gebruikt, eenvoudigweg omdat het nog niet kan concurreren met de elek triciteitsprijs," licht Lucky toe. Maar het toepassen van zonne-energie in de recreatiesector blijkt voor Trans solar-toch een schot in de roos. Het bedrijf telt inmiddels zes werknemers. Ook Klaas Schimmel senior levert geregeld een bijdrage. „Hij maakt voor ons alle 'speciale' dingen. Draaiwerk bijvoorbeeld. Dat is echt een man die alles kan," aldus Lucky. De vrijdag gelanceerde Sunny Airco, die aangedreven kan worden door een 12 of 24 volt accu, is in twee modellen uitgevoerd: een dakunit voor kampeer auto's, caravans en vrachtwagens, en één watergekoelde inbouwunit voor schepen. Het apparaat is vrijwel geluid loos en kan een ruimte van pakweg twintig kubieke meter koelen. Daar moet je nu misschien nog niet aan den ken, met de winter voor de deur. Maar als het straks weer zomer wordt... middags stonden immers nog bezoeken aan de wijkverenigingen op het pro gramma. HEILOO - Tijdens de ledenvergade- ring van 17 november heeft de VVD afdeling Heiloo de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezin gen in maart 1998 vastgesteld. Lijsttrekker is Juup Wuijster-Schudde- boom, óp dit moment wethouder met in haar portefeuille ruimtelijke orde ning, volkshuisvesting, grondbedrijf, ouderenbeleid, onderwijs en educatie en sport en recreatie. Ernest ten Hacken en Gerrit Jan Stok- reef, beiden al zeven jaar actief in raad en commissies, zijn respectievelijk als tweede en derde op de lijst geplaatst. Een nieuwe gezicht staat op nummer vier, Rob Opdam. Hij is bestuurskundi ge en als geboren Heilooër zeer betrok ken bij het dorp. Verdere verjonging van de fractie komt van Esther Rom mel die de vijfde plaats op de lijst inneemt. Zij is fiscaal juriste en zelf standig ondernemer. Voor haar verhui zing naar Heiloo was ze in Limmen actief in de VVD. Ze wordt op de lijst gevolgd door nummer zes, Felix Gim- brère. Hij is oud-officier bij de land macht en heeft in Arnhem ervaring opgedaan als raadslid. De laatste vier plaatsen worden bezet door ouderen en oudgedienden. Janne- ke Cahn, de voorzitter van de huidige fractie, kiest na veertien jaar raad voor wat rustiger vaarwater. Ook Rietje Terol (ouderenwerk) en Klaas Kuiper (ouderen- en gehandicaptenzorg) wil len wat in de schaduw blijven, vandaar hun plaatsing als achtste en negende. Hekkesluiter Anne Marie Geerling tenslotte kiest ook voor een rustiger werkweek, maar blijft actief op de ach tergrond. HEILOO - Veertig jaar al bestaat de bedrijfsbrandweer van Psychiatrisch Centrum Willibrord. Gisteren vierden de leden van het korps het jubileum. Daarbij werden ook de korpsleden Frans van der Ark (commandant), Nico Beers (ondercommandant) en Wil Buiter (hoofd brandwacht) in de bloe metjes gezet omdat ze al vijfentwintig jaar deel uitmaken van het korps. De brandweer van Willibrord w^rd in 1957 door de toenmalige broeders opgericht. In de loop van de tijd groei de het korps uit tot een professioneel functionerende organisatie met goed opgeleide en getrainde vrijwilligers. De bedrijfsbrandweer treedt op bij calamiteiten in Willibrord en zorgt voor veiligheid in de gebou wen. Ook wordt in voorkomende gevallen assistentie verleend aan brandweerkorpsen in de regio. Sinds 1 september is het korps onderdeel van de Stichting Geestelijke Gezondheids zorg Noord-Holland Noord. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn als gevonden bij het bureau aange meld: diverse sleutels, een zwarte rech ter handschoen, een rode paraplu, een goudkleurige bril, een blokfluit in hoes, een armband met inscriptie, een blauw groene rechter want, een trouwring, een kinderfiets van het merk Piet Pelle, twee goudkleurige armbandjes en een paar blauwe dameshandschoenen. Gr ge goed GEZIEN Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 vrijdag 28 november a. aankondiging aangeboden door: MAKELAARS &TAXATEURS ONROEREND GOED ^5 Het superieure jongensteam van de Paulusschool. HEILOO - Op 27 november houdt Tendenz aan de Pastoor van Muijen- weg 12 weer een skateparty met een mini ramp en een grind pipe in de grote zaal. De entree bedraagt een piek en Tendenz is open van 19.30 tot 21.30 uur. Speciaal voor alle leerlingen van groep 8 uit Heiloo houdt Tendenz op zaterdag 29 november weer een basedance. Op deze avond worden de grootste en lek kerste top 40 nummers gedraaid. Ook kan iedereen verzoeknummers aanvra- gen. Wie is uitgedanst kan bij de bar, op de bank of bij de tafelvoetbaltafel wat lek kers of wat fris nuttigen. HEILOO - Zaterdag 29 november is er weer Ypedisco in de Ypsalon aan de Hucht 4 voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Het dj duo Kouwen Co zorgt voor de muzikale begeleiding en licht effecten. Om 19.00 uur gaan de deuren open, om 20.30 uur mogen de kinderen weer op huis aan. Wie geen zin heeft om te dansen kan biljarten of een par tijtje tafelvoetbal spelen. De entree is f 1,-, net als de consump ties. Voor inlichtingen kun je bellen met Josine Smit, tel. 072-5338696. urn on Fen hoof "'v ^^5 m Jap* HEILOO - Op woensdag 3 december om 16.00 uur is er een groot sinter klaasfeest in de Muziekschool- en Dansschool. Ieder kind dat wil zingen of spelen op zijn instrument is van harte welkom. Leerlingen van de muziekafdeling krijgen de muziek van hun leraar en als je geen leerling van de school bent kun je de muziek op de administratie kopen voor een kwartje per vel. Neem instrument, lessenaar en muziek of je stem mee, kom op tijd, zoek een leuk plaatsje en speel mee en zing mee. Je moeder en kleine broertje of zusje mogen ook meekomen. HEILOO - Vorige week woensdag vormde sporthal Het Vennewater het strijdtoneel van een basketbaltoernooi voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Heilooër basisscholen. De Paulusschool was vertegenwoordigd met een jongens- en een meisjesteam. Vooral het jongensteam ging zeer voort varend te werk. Met winst in alle vier de gespeelde wedstrijden verdienden de spelers Peter, Johan, Youri,Tonme, Boy, Pieter Pascal en Youri een plaats in de halve finale. Na een spannende strijd werd die gewonnen met 6-4. In de finale waren ze helemaal goed op dreef: met 28-2 werd de tegenstander ingemaakt en het team van de Paulusschool was daarmee net als vorig jaar winnaar van het toernooi hij de jongens. Topscorer was Johan Zandbergen. Het meidenteam met Chantal, Mar iene, Jennifer, Samantha, Kim, Sanne, Meral, Petra en Jantina speelden niet slecht. Ze wonnen twee wedstrijden, verloren er ook twee en speelden er één gelijk. Uiteindelijk werden ze Vijf de van de in totaal tien teams. Lucky en Klaas Schimmel Op de achtergrond wordt de laatste hand gelegd aan de Sunny Airco. (fotoAb Baart) HEILOO - De jaarlijkse gezamenlijke avond voor alle leden van de bij de Federatieve Vrouwenraad aangesloten verenigingen vindt donderdag 27 november om 20.00 uur plaats in het Kruispunt, Maas Geesteranusweg te Heiloo. Elisabeth Brokke-Mulder uit Velp zal vertellen over haar trektochten in Lapland. Dit gebied strekt zich uit over het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland en ligt bijna geheel boven de Poolcirkel. Sinds 1973 trekt zij elk jaar meestal voor een paar maanden, naar Lapland. De kosten voor deze dialezing bedragen f 6,- inclusief een kopje koffie of thee. HEILOO - De bibliotheek houdt op 28 november een verkoop van afgeschre ven materialen. Naast boeken worden ook cd's, tijdschriften, video's'en puz zels verkocht. De boekenmarkt in de hal van de bibli otheek is van 15.00 tot 17.30 uur voor jeugdmateriaal en van 18.00 tot 20.30 uur voor de afdeling volwassenen. De prijzen zijn vanaf f 1,50. HEILOO - Een hoofdpiet, twee domme pietjes en nog veel meer perso nages zijn de ingrediënten van het Sint- Nicolaas toneelstuk, dat komende zaterdag in De Beun gespeeld wordt. De verenigingen Forento en Pancratius uit Castricum spelen dan 'Van een grij ze piet en een groene paraplu'. De kaartjes voor dit vrolijke stuk zijn gratis verkrijgbaar bij de servicebalie van Albert Heijn, Hema en Bruna in 't Loo. Er zijn twee voorstellingen, 13.30 en 15.15 uur. Na afloop is er in het win kelcentrum voor de kinderen een trak tatie. HEILOO - Terwijl in het Canadese Calgary op de klapschaats sprintre cords verpulverd worden alsof het niets is, zijn ook de medewerkers van Ijsbaan Heiloo alweer op pad geweest voor de kaartverkoop voor het komen de winterseizoen. Wie de schaatsbenen ook alweer voelt tintelen en nog geen kaart heeft, kan die alsnog kopen. De kaarten zijn te bestellen bij C. Onderwater, tel. 072- 5330164. Tot 6 december kosten ze f 7,50, daarna worden ze duurder. ALKMAAR iihout.nitraot 1vtakbi) H.t .tadhol. ALKMAAR/DE MARE BERGEN HEERHUGOWAARD 072 528 OS 85 072-562 17 57 072 589 86 22 072 - 574 19 02 Installatiebedrijf Borst/GUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 9aÜf-?ndÏ!oud g". Water -C.v.- Sanitair - Dakwerk - Rioo,reiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1