Muzikaal Entertainment met Erik Brey i Pridini heeft plaats voor nieuwe leden Caecilia trakteert op gloedvol en muzikaal nieuwjaarsconcert - JOSEPH JvS OPRUIMING Oliebollenactie succes /Vlascotte d^ode Het adres voor uw kopieerwerkzaam Nu ook groot formaat kopieën, A2, Al eur en zwart/Wit borduurwerk en mmMÈ APELLA (Wtllfiiemtms) kortingen tot 50% Xesjdmies van schagen 7 JANUARI 1998 IEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AAST R E K E J Drukkerij uitkijk post bv 63e JAARGANG NO Oud en nieuw rustig Vandalen aangehouden UW zoekt vrijwilligers Gevonden voorwerpen JKi Cursus stroverwerken Vervolgcursus kalligrafie Diapresentatie Kleurenpracht Oud-Hollandse maaltijd Boekenmarkt f 'fsSte Welkom bij Rabobank Reizen kantoor Westerweg - Heiloo In januari extra geopend op alle zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur Rabobank Uw vertrouwde Contactlens specialist JOHN MOEN GOED GEZIEN 't leukste begin van 't nieuwe jaar: van In de kou gezet? SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 CEES HACHMANG LOODGIETERS STATIONSWEG 86 - TEL. 5320641 - FAX 5320642 Redactieacquisitie en administratiei De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) w? IM.M oM.NNM.V. SV.V.» •V. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. F* verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De jaarwisseling is in Heiloo betrekkelijk rustig verlopen. In de vroege nieuwjaarsochtend is wel een aantal vernielingen -gepleegd. Op de Van Vladerackenlaan moest een perso nenauto het ontgelden. Een ruit van een woning aan de Spillaan werd inge gooid. Dit gebeurde ook met een keu kenraam van een woning aan de Riet vink, dat met een kei werd ingegooid. Hierdoor ontstond schade aan de luxa flex, een leistenen vloer en een keuken kastje. Op de Westerweg werd tuinverlichting kapotgemaakt en dit gebeurde ook met een aantal fietsen in de omgeving van het station. Op de Heerenweg tenslotte vond een vechtpartij plaats. Overmatig alcoholgebruik was hier de oorzaak van. HEILOO - Afgelopen zaterdag zijn door vier jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar enkele vernielingen ge pleegd op de Bergeonstraat, Heeren weg en Holleweg. Door de verklaring van twee getuigen kon een van de jon gens later op de Bergeonstraat worden aangehouden. Hierna werden zijn drie maten aangehouden. De schade die zij hadden veroorzaakt is door hen ver goed. HEILOO - De Unie Van Vrijwilligers (UW) Heiloo is dringend op zoek naar vrijwilligers. De UW bevordert en verleent maatschappelijke hulp door menselijk contact en continuïteit daarin, verzorgd door vrijwilligers. Bin nen Heiloo zijn hiervoor diverse pro jecten. De UW zoekt voor de maandagoch tend mensen, die de beroepskracht wil len assisteren bij de verzorging van ouderen tijdens de dagverzorging. Voor de woensdagochtend worden mensen gezocht voor het 'Huiskamerproject'. Het gaat hier om het assisteren bij diverse activiteiten zoals gymnastiek en kerkdienst voor de bewoners van Overkerck en zelfstandig wonende ouderen. Ook worden nog vrijwilligers gezocht voor het project 'Vriendschappelijk contact'. Het betreft hier het bezoeken van zowel zelfstandig wonende als in zorgcentra verblijvende ouderen. Hiervoor is het nuttig als men met een rolstoel kan omgaan, inlichtingen en opgave bij A. de Groot, tel. 072-5332626 of L. Bakker, tel. 5336036. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: een rode sjaal, een rozenkrans en ketting, twee jonge katjes, een fox ter rier, een dameshorloge, een bankbiljet en een yorkshire terrier. Erik Brey laat volgende week muzikaal entertainment zien in De Beun(foto Jan Swinkels) HEILOO - Op donderdag 15 januari bezoekt Erik Brey theater De Beun met zijn voorstelling Muzikaal Enter tainment. Erik Brey was zestien jaar lang het muzikale brein van Purper. Inmiddels heeft hij het ensemble-werk achter zich gelaten om dat solo-programma te gaan maken dat al jaren in zijn hart, hoofd en archief bleef groeien: zingen, confereren en pianeren, en dat alles afwisselend of tegelijk. Zijn voorstelling is gelardeerd met veel humor, originele composities en tek sten, waarbij hij een lichte voorkeur voor het poëtische aan de dag legt. Een en ander gaat vergezeld van zijn alom geroemd pianospel. De voorstelling heeft sowieso veel en nog meer muziek. Niet als inhoudelijk thema of 'rode draad', maar als voer tuig. Bijvoorbeeld een gezongen ge dicht van Ed. Hoornik, maar dan op muziek van een Agnus Dei van J.S. en Bach, begeleid door jaZz-trompet contrabas. Dat is De Brey ten voeten, uit: gegoochel met ongebruikelijke bewerkingen. Een avond met muzikale kommer en kul zoals weinigen hem dat nadoen. Kaarten voor deze boeiende, bijzonde re en bruisende voorstelling zijn nog te koop (f 25,-, CJP en 65+ f 22,50) aan de kassa van De Beun, open van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. De aanvang is 20.15. uur. HEILOO - Op 15 januari start het Nivon Heiloo met een nieuwe cursus Werken met stro. De cursus omvat zes veertiendaagse lessen op donderdag middag en staat onder leiding van Wybrich de Man. De kosten bedragen f 47,- voor Nivon-leden en f 62,- voor niet-leden. Opgave voor deze cursus is mogelijk bij Reina Mulder, tel. 072- 5333127 of bij Astrid Oudhoff, tel. 072- 5336259. De vervolgcursus Patchwork/quilt die oók in januari begint, is inmiddels vrij wel volgeboekt. Wie zich hiervoor als nog zou willen opgeven kan zich voor nadere informatie wenden tot boven genoemde contactadressen. HEILOO - Op donderdag 30 januari start in het Trefpunt de vervolgcursus kalligrafie. De lessen worden eens per veertien dagen gegeven van 13.30 tot 15.30 uur. Docent is H. Dijkstra. De kosten bedragen f 60,- voor acht lessen. In de vervolgcursus wordt, naast het schrijven, veel aandacht besteed aan het maken van randen en het versieren van kapitalen (hoofdletters). Verschil lende schriftsoorten komen eveneens aan bod. Opgave en info bij Aktief, Trefpunt voor 55+, tel. 072-5331297. HEILOO - Vogelvereniging Kleuren pracht houdt op dinsdag 13 januari om 20.00 uur haar contactavond in het clubgebouw aan Het Zevenhuizen 50, achter sporthal Het Vennewater. Uitgenodigd is Jos Meulenbelt uit Amersfoort, die een dialezing zal hou den over tropische vogels. De toegang is gratis. EEN BIJZONDERE IS Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: Ó72 - 532 03 45 sm t jC7% Damesmode HEILOO - Op 22 januari is er weer een Oud-Hollandse maaltijd voor 55-plus- sers in het Trefpunt, van 17.30 tot 19.30 uur. De maaltijd wordt bereid en geser veerd door de koks van het Woon- en zorgcentrum Heiloo. Zij hebben een menu samengesteld dat bestaat snert, hete bliksem, stampot raapstelen of andijvie en warme custard met rozijnen toe. De kosten bedragen f 12,50 per per soon. Reserveren (uiterlijk tot 17 janu ari) is noodzakelijk. Hiervoor kunt u terecht in het Trefpunt of tijdens kan tooruren bellen met de Stichting Ouderenwerk Heiloö, 072-5331297. Eten in het Trefpunt is een initiatief van de Stichting Ouderenwerk Heiloo in samenwerking met de Ouderenbonden Heiloo en het Woon- en Zorgcentrum Heiloo. HEILOO - Op zaterdag 10 januari vindt er in 't Hoekstuk weer een twee dehands boekenmarkt plaats. Deze ver koop is een initiatief van de Stichting Ouderenwerk en wordt elke tweede zaterdag van de maand gehouden. De prijzen van de boeken en platen zijn vanaf f 1,-. HEILOO vereniging HEILOO - Afgelopen zondagmiddag luidde Heilooër Harmonieorkest Cae cilia op gloedvolle muzikale wijze het nieuwe Jaar in. Het traditionele nieuw jaarsconcert vond evenals vorig jaar plaats in de Moeder Godskerk die, gezien de kwaliteit van de muzikale prestaties, geheel ten onrechte maar voor de helft gevuld was. Want onder leiding van de immer enthousiaste diri gent Wim Klaver en bijgestaan door harpiste Kirsten van den Hogen en toetsenist Leo van de Sande bracht Ceacilia een bijzonder attractief pro gramma ten gehore. Na een wat aarzelende, maar desalniet temin stemmige en met veel gevoel gespeelde opening in de vorm van 'Chanson de Matin' van E. Elgar, raak te het orkest goed op dreef. 'Aqua rium', een compositie van Johan de Meij, werd spetterend en met volle overgave gebracht. Vooral spectaculair slagwerk zorgde ervoor dat de span ning in de muziek tot het uiterste werd opgevoerd. Evenals vorig jaar had Caecilia ook nu weer gezorgd voor een bijzondere gast, namelijk het Amsterdamse Combatti- mento Consort. Cellist Wouter Mijn- ders van het Consort bracht samen met Caecilia het gevoelige 'Kol Nidrei' van Max Bruch. Dit werk, oorspronkelijk voor symfonie-orkest gecomponeerd, was voor de gelegenheid gearrangeerd voor harmonie-orkest door Wim Kla ver. De schitterende klank die Mijnders uit zijn instrument wist te halen bleef echter enigszins steken in een technisch uitmuntende uitvoering. De diepe ont roering die de compositie in zich draagt kwam dan ook niet helemaal uit de verf. Een tweede solist die samen met Cae cilia voor het voetlicht trad, was trom pettist Kees van Duin uit het orkest zelf. Hoewel hij zich een enkele keer verslikte in een aantal snelle loopjes, ging hij in 'Rhapsody for trumpet' een zeer zuiver en gevoelig gebrachte con frontatie aan met het orkest. Een orkest overigens dat in 'It don't mean a thing' van Duke Ellington even de echte swing vergeten was die het in het verleden kenmerkte. Een teken dat Caecilia steeds meer de klassieke kant op gaat. Na de pauze verraste het elftal snaar kunstenaars van het Combattimento Consort het publiek met hun interpre tatie van de Italiaanse barok. In de prachtige akoestiek van de Moeder Godskerk kwamen de barokke klan ken van de zeven violen en de cello, contrabas, teorbe en clavecimbcl volle dig tot hun recht. Nu eens niet de keuze voor werken van de geijkte barok-com- ponisten, maar werken van achttiende eeuwse componisten en arrangeurs als Durante, Porpora, Avison en Leo. Soms meeslepend melancholiek, dan weer sierlijk, speels en stralend liet het ensemble het publiek genieten van deze pure en onmiskenbare barok. En dat publiek kon de uitvoering zeer waarderen, getuige het luide applaus dat de muzikanten na afloop ten deel viel. Bij de Heilooër volksdans- Pridini zijn nieuwe leden van harte welkom om zich dansend voor te bereiden op de zomervakantie. Het volksdansprogramma biedt u de mogelijkheid om nu al kennis te maken met uw vakantieland, of dat nu ver weg ligt, zoals Israël, vlakbij is, bijvoorbeeld Groot-Brittannië, of ons eigen land is. Bovendien krijgt u al dansend een prima conditie om nog meer te kunnen genieten tijdens de komende zomer. Bij alle groepen kunnen nieuwe leden zich melden; speciale kleding of schoe nen zijn niet nodig. Er is een kleuter groep, voof kinderen van 4 tot 7 jaar, op dinsdagmiddag vn 16.15 tot 17.15 uur onder leiding van Yvonne Klaver in de Ypsalon in Ypestein. Voor kinderen van 7 tot 12 jaar, is er een groep op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur, onder leiding van Coby Hogendijk, in het gebouw van Kleurenpracht, gele gen achter sportcentrum Het Venne water. Voor volwassenen zijn er een begin- nersgroep, op woensdagavond van 19.45 tot 20.45 uur, en een gevorder- dengroep op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur, beide onder leiding van Marianne Knip, ook in het gebouw van Kleurenpracht. Voor ervaren volksdansers die wel eens willen optreden, is er plaats in de volks- dansdemonstratiegroep, die onder lei ding van Annemiek Pauptit, tweemaal per maand oefent op vrijdagavond in het Open Huis. Wilt u kennis maken met deze sport, kom dan op een van de groepen langs of vraag informatie bij NiCo Blom, tel. 072-5331892 of Marianne Schippers tel. 072-5334110, beiden bereikbaar na 18.00 uur. i i. Wes t-Kennem erland 0725353504 Selection le etage Winkelhof 't Loo 30 HEILOO Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 B O U V I Q U E BERGEN HEILOO HOORN Ondanks de ijzel kwam het toch nog goed met de oliebollen-hestellingen bij Scouting Rurik. HEILOO - Drie weken geleden zou den de leden van Scouting Rurik langs de deur gaan om de bestellingen op te nemen. Maar op de bewuste woensdag was het weer de grote spelbreker. Doordat het ijzelde werd de actie afge blazen. Maar dankzij het enthousiasme van de leden kwam alles tot een goed einde. In hun vrije uurtjes gingen ze alsnog op pad en daardoor werden er in totaal 5.015 oliebollen gebakken en verkocht, een aantal waar Rurik trots dp is. Installatiebedrijf Borst/GUUS DE JONG I Westerweg 198 a Heiloo [éjTeM072) 533 34 81 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum UITVERKOOP Volksdansvereniging Pridini tijdens de laatste Uitmarkt. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1