Sarana helpt kinderen wereldwijd Kees Torn in de Beun CDA - HEILOO 30% 40% 50°/c Rosetti Ensemble treedt op in Witte Kerk Bekerfinale wereldtop driebanden in Heiloo Als ik het niet dacht' 1 Voor een Eerlijk Advies liL^JDrukkerij uitkijkpost bv 63e JAARGANG NO. 5 NIEU \A/ S B LAP VOO R HEILOO E N OMSTKEJ<IEN 28 JANUARI 1998 Jongen mishandeld Bijdragen Juliana Welzijn Fonds Ypedisco Keuken gestolen Kinderjury van start Samen leven doe je niet alleen Het CDA op de bres voor betaalbaar wonen KIES 4 maart het CDA LIJST 3 JOHN MOEN J Vrï'cV* GOED GEZIEN Geslaagd Sterke uitstraling Gevonden voorwerpen Standwerkersconcours in 't Loo EHK Klaverjasclub Collecties uitleenposten vernieuwd Buk Buk zoekt beginnende bands CEES HACHMANG LOODGIETERS De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmoncf-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) HEILOO - Zaterdagnacht omstreeks 02.00 uur is een vijftienjarige jongen mishandeld. De jongen fietste op de Hoogeweg in de richting Heiloo. Ter hoogte van nummer 45 kwamen vier jongens hem tegemoet fietsen. Een van hen fietste tegen hem aan, waardoor hij moest stoppen. De jongen werd tot tweemaal toe door zijn belager tegen de grond geslagen. Hierna fietsten de vier jongens weg. Eenmaal thuisgekomen werd de jon gen onwel. Een dienstdoende huisarts onderzocht hem en constateerde een hersenschudding en een zwaar gek neusde neus. Getuigen van deze mis handeling wordt verzocht met de poli tie van Heiloo contact op te nemen, tel. 072-5337676. HEILOO - Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo (Buk Buk en Tendenz) een bij drage toegekend van f 30.000,-. Het geld is bestemd voor inrichting en ver bouwing. Aan de GGZ Noord-Holland Noord (PC Willibord) heeft het fonds f 15.000,- geschonken voor het 'Maat jesproject Dit is een project voor zelf standig wonende (ex-)psychiatrische patiënten. Het Juliana Welzijn Fonds ondersteunt projecten die mensen betrekken bij hun eigen omgeving, zoals buurtvereni gingen, sociëteiten van ouderen, dorps huizen, buurt- en wijkcentra, projecten met en voor buitenlanders en buurt- projecten. HEILOO - Zaterdag 31 januari is er weer Ypedisco in de Ypsaion aan de Hucht 4. Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn welkom. Het dj-duo Kou wen Co zorgt voor de muzikale bege leiding en lichteffecten. Om 19.00 uur gaan de deuren open. Om 20.30 uur mogen de kinderen weer op huis aan. Ook kan er gebiljart of een partijtje tafelvoetbal gespeeld worden. De entree is f 1,-, net als de consump ties. Voor inlichtingen bellen met Josine Smit, tel. 072-5333896. Tinie de Wildt (zittend) met twee vrijwilligers van de Stichting Sarana. HEILOO - Het magazijn aan de Korte Kapellaan barst bijna uit zijn voegen. Stellingen aan de wand en dozen op de vloer puilen uit van exotische koop waar uit Sri Lanka, India en Indonesië. Houten speelgoed, beelden en beeldjes van hout en papier maché, imposante maskers, kleurig textiel, lederwaren en thee, allemaal zaken waaruit de geur van het verre Oosten opstijgt. Toen Tinie de Wildt uit Heiloo een kindje uit Sri Lanka adopteerde, wist ze nog niet dat daarmee eigenlijk ook de Stichting Sarana geboren werd. Sarana, Singhalee.s voor hulp, koopt mens- en milieuvriendelijke produkten in de derde wereld, die in Nederland worden doorverkocht aan onder ande re de Wereldwinkels. De verdiensten worden opnieuw geïnvesteerd in pro- HEILOO - Op woensdag 11 februari zal de Beun lichtelijk op zijn grondves ten staan te trillen. Want dan wordt het podium betreden door cabaretier Kees Torn, die er zijn voorstelling 'Als ik het niet daght' komt spelen. De wereld is te groot voor Kees. En het leven te kort om er je weg in te vinden. Daarom maakt Kees zich voor het gemak maar niet eens druk over de vraag waartoe het allemaal leidt en waar hij terechtkomt.'•Laat hem maar rondkuieren door het leven, zoals hij ook door zijn eigen bochtige gedachten dwaalt. Dankzij een gecultiveerd gebrek aan inzicht, vereenvoudigt hij langs uiteen lopende omwegen wat hij niet bevatten kan, zoals het evolutievraagstuk en de liefde. En als de verwarring hem teveel wordt omdat hem vanaf het schoolplein een bijna traumatische herinnering achtervolgt, nachtmerries over Mozart en telefoonnummers hem van de wijs brengen, en als hij als postbode de post niet kan bestellen voor hij elke straat naam heeft thuisgebracht, dan zoekt hij afleiding bij zijn huisdier of in zijn scheikundedoos. Wordt de rusteloosheid van de stad hem te machtig en voelt hij zich zelfs op zee niet thuis, dan schudt hij alles van ziëh af met overzichtelijke liedjes en gedichtjes. Want als het rijmt, lijkt het net of vanzelf klopt wat je denkt. Kaarten voor deze bijzondere voorstel ling zijn a f 20,- (CJP en 65+ betalen een knaak minder) te koop aan de kassa van de Beun, die van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur geopend is. jecten in de derde wereld. Daarbij gaat het vooral om kleine projecten, werk plaatsen, onder andere voor gehandi capten en ook kinderopvang, die de kwaliteit i van het leven in de derde wereld kunnen verbeteren. Eigen brood verdienen „Geld geven lost niets op," zo weet De Wildt. „Als je geld geeft, maak je de mensen alleen maar afhankelijk. Onze doelstelling is met de winst het produc tieproces te verbeteren en indien mo gelijk het opzetten van nieuwe werk plaatsen, waar mensen een vak kunnen leren, zodat ze hun eigen brood kunnen verdienen." Sarana kiest voor de klei nere projecten, waaraan de grotere fondsen meestal voorbijgaan. De stich ting maakt deel uit van het Platform N Heiloo Wereldwijd, en droeg ook me teen het eerste, gezamenlijke project voor, het Kandana PreSchool Project in Sri Lanka. Daar wordt peuter- en kleu teronderwijs gerealiseerd voor kinde ren van moeders die buitenshuis moe ten werken om de kost te verdienen. „Toen we onze dochter ophaalden, kocht ik een stel prachtige kaarten van een zuster uit het weeshuis, om hier te verkopen. Zo ben ik begonnen. Toen kwamen de sleutelhangers, mobiles en ga zo maar door. Ik nam de spullen zelf in een koffer mee naar Nederland." De handel groeide en groeide, en in 1989 was de Stichting Sarana een feit. Mo menteel zetten tien vrijwilligers, drie mannen en zeven vrouwen, zich in voor Sarana. Een van hen is Jan Brouwer. Hij is de technische man van de club. Brouwer kijkt vooral naar de kwaliteit van de artikelen. „Kijkje moet natuurlijk wel eisen aan een produkt stellen, want als je dat niet doet wordt het een rommel tje. Het materiaal moet in orde zijn, milieuvriendelijk en wat het speelgoed betreft kindveilig." Spullen die niet in orde zijn, worden niet gekocht. Binnenkort vertrekt Brouwer naar In dia, om te helpen bij het opstarten van een nieuw project. Hij verwacht zo'n drie weken weg te zijn. „Alleen zeggen hoe ze moeten werken, is niet voldoen de. Door mijn technische achtergrond kan ik zodanig adviseren en begeleiden dat de produkten aan de gestelde eisen voldoen." Hij laat wat houten speel goed zien en wijst op punten waar gebreken kunnen ontstaan. Brouwer werkt met hart en ziel voor de stichting. „Ik doe heel graag iets voor mijn mede mens. En de mensen die wij proberen te helpen, ja, die wonen toevallig wat verder weg." Handen tekort De omzet van Sarana is vorig jaar ver- dubbeld.jDe stichting komt dan ook handen tekort en zit te springen om nieuwe vrijwilligers. Want, zo bena drukt Tinie de Wildt, het is allemaal vrijwilligerswerk, dus is het niet de bedoeling dat iemand er een dagtaak aan krijgt. De medewerkers zijn maan dagmorgen aanwezig in het magazijn aan de Korte Kapellaan 10, dat die och tend geopend is. Het streven is om meer dagdelen per week open te gaan. Daarnaast staan de medewerkers ruim twintig keer per jaar op beurzen in het hele land. Vervoer, in- en uitladen, het opzetten en afbreken van een stand, het hoort er allemaal bij. Ook heeft de stichting dringend behoefte aan men sen met ervaring in het bedrijfsleven. „Iemand die de regelgeving en groei mogelijkheden voor Sarana kan onder zoeken, introduceren en verbeteren, zou zeer welkom zijn," aldus De Wildt. „We zitten te wachten op mensen met goede ideeën en met affiniteit voor de derde wereld. Belangstellenden worden uitgenodigd om eerst eens een maandagmorgen mee te draaien, om de sfeer een beetje te proeven en om te zien waar de stich ting zich mee bezig houdt. Wie interes se heeft voor het werk van de Stichting Sarana, kan zich in verbinding stellen met Tinie de Wildt, tel. 072-5337841. Op 14 februari is Sarana met een stand aanwezig op de mini-braderie in 't Loo, georganiseerd door het Platform Heiloo Wereldwijd, in samenwerking met het COS, Alkmaar. HEILOO - Afgelopen weekend is uit een in aanbouw zijnde woning aan de Ypesteinerlaan een vrijwel complete keuken met apparatuur gestolen. Ook werden er zes radiatoren meegenomen. De daders zijn binnengekomen' door het cilinderslot van de achterdeur te vernieten. HEILOO - Vanaf 4 februari gaat in de bibliotheek de Kinderjury 1998 van start. Er kunnen tweehonderd kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar aan deel nemen. De Kinderjury kiest de mooi ste, leukste of beste boeken uit het jaar 1998. Die boeken worden speciaal gereserveerd voor de leden van de Kinderjury en kunnen tijdens de jury periode (4 februari tot 15 mei) alleen door hen worden geleend. Ieder jurylid mag zoveel boeken lezen als hij wil, maar het moeten er wel min stens vijf zijn. Bij elk gelezen boek wordt thuis een beoordelingsformulier ingevuld, waarop ook het totaalcijfer voor het boek wordt vermeld. Op woensdag 27 mei komt de schrijver Koos Meinderts de uitslag van de Kinderjury Heiloo bekend maken en meteen iets over zichzelf en zijn boe ken vertellen. Alle kinderen die dit voorjaar het neusje van de zalm op kin- derboekengebied willen lezen, kunnen zich. tot 4 februari opgeven voor de Kinderjury 1998 bij de bibliotheek aan Het Malevoort en bij uitleenpost Ypestein. Er hebben zich al meer dan honderd kinderen opgegeven, dus wees er snel bij. (zie pag 8) George Borst BOUTIQUE BERGEN HEILOO - HOORN MUSt 1**1 Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 HEILOO - Plaatsgenoot Ron Koppes is op 22 januari 1998 aan de Hoge school te Alkmaar geslaagd als ingeni eur civiele techniek, afstudeerrichting waterbouwkunde en constructietech niek. Als extra vak heeft hij verkeers- bouwkunde gedaan. Installatiebedrijf A. Borst/GUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 Rosetti Ensemble. HEILOO - Tien blaasinstrumenten (fluiten, hobo's, klarinetten, hoorns en fagotten) aangevuld met een contrabas en geleid door Ernst Rombout: het Rosetti Ensemble. Jonge musici zijn het, die plezier hebben in het bespelen van hun instrument en die zich niet gebonden voelen aan het standaardre pertoire. Deze avontuurlijke instelling laat zich ook afleiden uit het program ma waarmee zij op zondag 1 februari in de Witte Kerk van Heiloo optreden: Rosetti, Beethoven, Frangaix, d'Indy, Weill en Orff staan borg voor veel afwisseling. De mezzo-sopraan Christie Briels, die haar opleiding genoot aan de conserva toria van Utrecht en Den Haag, neemt de vocale bijdragen voor haar reke ning. Haar repertoire omvat onder meer rollen uit Mozarts Zauberflöte en 'La Vida Breve' van De Falla. De dirigent, Ernest Rombout, is ho boïst van origine en kan als zodanig, na zijn opleiding bij Heinz Holliger cum laude te hebben afgesloten, al bogen op een groot aantal succesvolle internatio nale optredens en een zeer goed ont vangen cd. Hij studeerde een jaar direc- Kees Torn. foto Menno Leutscher) HEILOO - Biljarten is in Noord- Holland een populaire sport. Dagelijks zijn er wedstrijden op allerlei niveaus. Maar de wereldtop driebanden op visi te komt niet elke dag voor. Heiloo zal voor de tweede maal gastheer zijn voor de biljarters, waar van woensdag 25 tot en met zaterdag 28 maart de finale van de KNBB-beker wordt verspeeld. Een toernooi voor teams waaraan het Nederlands Kampioenschap is verbon den. Zeven eredivisieteams en het Top-eer- ste divisieteam met Raymond Ceule- mans en Frederic Caudron, hebben zich voor de eindstrijd geplaatst, die wordt gehouden in het Golden Tulip Hotel aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Daarvoor is de grote zaal omgetoverd tot een grote biljartarena, waar vier grote matchtafels een plaats hebben ge vonden. Tevens zal een deel ingericht zijn als biljartcafé, waar men even in een sfeervolle ambiance kan bijpraten. Het strijdtoneel wordt bevolkt door onder anderen de nieuwe wereldkam pioen Dick Jaspers, de meervoudig wereldkampioenen Torbjorn Blomdahl en Raymond Ceulemans, maar ook wereldrecordhouder Frederic Caudron en vele anderen als Raymond Burg man, het Turkse biljartwonder Semih Sayginer en Italiaans kampioen Marco Zanetti, Frans kampioen Richard Bita- lis. en Nederlandse toppers als Louis Havermans, Jan Arnouts, Henk Habra- ken, de stratenmaker Gerwin Valentijn om er een aantal te noemen. Van de eerste tot de laatste dag zullen als deze toppers te zien zijn. Tijdklok Dat de KNBB-beker (een knock-out bekercompetitie met acht teams in de eindronde) een serieuze zaak is, bewijst het aan de beker verbonden prijzen geld, dat in totaal f 65.000,- bedraagt. Het winnende team ontvangt hiervan f 20.000,-. De eerste speler die kans ziet om in een beurt de set van 15 carambo les meteen uit te spelen, krijgt tevens de sleutels van een splinternieuwe Opel Vectra. Bijzonder aan deze bekerfinale is weer, dat er gespeeld gaat worden met tijd klok. Per stootbeeld wordt 60 seconden aangehouden. Op vrijdag 27 maart zal na afloop van de wedstrijden een demonstratie worden verzorgd door Raymond Ceulemans en Semih Say giner. Sayginer die dan onnavolgbare stootbeelden zal demonstreren, op ludieke wijze aaneengepraat door grootmeester Ceulemans zelf. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: een zwart herenhorloge, een kin- der-kralenketting, zilverkleurig dames horloge, een knuffeldier (muis), een blauwe rechterhandschoen, een leren mapje met rozenkrans, een bruine bril- lenkoker, een sleutel aan ring, een groene kinderwant en een gouden schakelarmband met fijne schakels. HEILOO - Zaterdag 31 januari vindt in 't Loo een kleinschalig standwerkers concours plaats. In totaal komen zes verkopers op de pleinen op spectacu laire wijze hun waren aanprijzen en de monstreren. Zoals altijd zullen zij de bezoekers trachten te overtuigen dat hun produkt uw leven een stuk aangenamer kan ma ken. Tussen het publiek loopt een jury lid die beoordeelt wie van de standwer kers de lieveling van het publiek is geworden. De deelnemers komen uit verschillen de delen van ons land en hebben pro dukten bij zich als vershoudklemmen, geurballen, schoonloopmatten en de in deze tijd zeer populair zijnde blowpen- nen, waarmee de kinderen de prachtig ste kunstwerken kunnen maken. HEILOO - Op 2 februari houdt EHK weer een open drive. U bent allen, met of zonder partner, van harte welkom in het Open Huis in 't Loo. De drive begint om 20.00 uur en eindigt rond 23.00 uur. Inlichtingen bij D. Leurink 072-5334366 of bij K. Knegt 072-5334056. HEILOO - De bibliotheek heeft naast de vestiging aan Het Malevoort ook drie uitleenposten: in het wijkgebouw Ypsaion (voor kinderen tot 12 jaar) en in de zorgcentra De Loet en Overkerck (ook voor ouderen uit de omgeving). Een groot deel van de collecties van de uitleenposten in de zorgcentra wordt elk half jaar omgeruild vanuit de cen trale vestiging aan Het Malevoort. Op deze manier geven de collecties in deze uitleenposten steeds weer ruim vol doende keus op het gebied van romans (in gewone en grote letters) en infor matieve boeken. De wisseling van deze winter heeft plaatsgevonden op woens dag 21 januari. tie bij David Porcelijn in Utrecht. Al met al weer ingrediënten voor een uitstekend concert. Dit concert op zon dagmiddag begint om 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt f 15,- (65+, CJP en kinderen tot en met 12 jaar f 12,50). Telefonisch kunnen kaartjes worden gereserveerd via 072-5334804 en 5335852. HEILOO - Komend voorjaar staat al weer de zevende editie van de Big Buk Buk Band Battle op het programma. Sinds een aantal jaren wordt deze band-competitie gehouden in het kader van het popconcours Noord-Hollands Glorie. De band die wint in Buk Buk wordt naar de finale in het Patronaat in Haarlem afgevaardigd. Als vervolg daarop mag de winnaar in Haarlem naar de finale van de Grote Prijs van Nederland, in Paradiso te Amsterdam, De criteria zijn al jaren hetzelfde, met als belangrijk uitgangspunt dat de bands beginnend dienen te zijn. Dit houdt in, dat de deelnemende bandjes globaal niet langer dan een jaar mogen bestaan en daarin niet meer dan tien optredens gedaan mogen hebben. Als jij wilt meedoen, bel dan Buk Buk, tel. 072-5335242 en vraag naar Maria. Of ga even langs. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1