Woonvoorziening Egelenborgh officieel in gebruik genomen Bewoners Zevenhuizerlaan ontevreden over inspraak Kinder Kunst Museum QD fc parachutisten 4, Goed alle herenpullovers stem lijst 2 nr. 51 "4" k S wmmm TERZAKE KUNDIG :t ■■■Mil Dé Hy^heekwinkel demonstratie SAMENLEVEN DOE JE NIET ALLEEN A P E L L A Kunt u zelf op 6 mei niet stemmen? Voor een Eerlijk Advies 11 Lü>U Drukkerij uitkijk post bv 129 APRIL 1998 UWSBLAD 63e JAARGANG NO. 18 Telefoonstoring Fietser bruut beroofd Verkiezingsmarkt Gevonden voorwerpen HSV gaat voor promotie naar tweede klasse De Uitkijkpost is donderdag 30 april en vrijdag 1 mei GESLOTEN Getuigen gezocht Creatieve expositie Excursie NYVH <v reclameproaucties Koninginnedag EEN VOORKEURSTEM GAAT NO< )IT VERLOREN SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Heilooërs in de race voor plaats in Tweede Kamer in Heiloo 533 25 20 in Limmen 505 17 01 JOHN MOEN GOED GEZIEN CEES H ACH MAN G LOODGIETERS Redactieacquisitie en administratie'. De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072 515 79 00 (Interholland verspreiders) •v-S LMIOIOj De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Bij PTT-werkzaamheden dins dag op bedrijventerrein De Oude Werf raakte een hoofdka bel beschadigd, waardoor het telefoonverkeer aldaar en in de wijk Ypestein een groot gedeel te van de-dag stil kwam te lig gen. Ook Drukkerij Uitkijkpost was hierdoor telefonisch niet bereikbaar. Onze excuses daar voor. HEILOO - In de nacht van vrijdag op zaterdag werd omstreeks 02.50 uur op het fietspad van de Kennemerstraat- weg een negentienjarige fietser be roofd. Een bromscooter kwam naast hem rijden en de passagier spoot traan gas in zijn gezicht. Omdat de fietser niets meer zag stopte hij, waarop een tweede scooter achter hem stopte. De jongen werd tegen zijn hoofd ge schopt en geslagen en èr werd geld ge ëist, wat hij niet had. Hij probeerde de slagen af te weren en keek vervolgens in de loop van een pistool. Nadat hij nog een keer had gezegd dat hij geen geld had en dat ze dan zijn fiets maar mee moesten meenemen' reden de bromscooters weg in de richting van Alkmaar. Eventuele getuigen van deze brute roofoveral wordt verzocht met de poli tie van Heiloo, tel. 072-5337676, contact op te nemen. HEILOO - Op zaterdag 2 mei wordt in 't Loo een verkiezingsmarkt gehouden. Hieraan doen alle landelijke politieke partijen die in de Heilooër politiek ver tegenwoordigd zijn mee. De politieke 'kopstukken' van Heiloo zijn van 10.00 tot 16.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden en belangstellenden van documentatie te voorzien. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: een autosleutel, een zilveren arm band, een speelgoedslang, een gouden halsketting met schorpioen, een bruine werkschoen, een wit konijn en een paarse kinderfiets. Voorzitter Wijnstra van de Cliëntenraad en zorgmanager Visser verrichtten de openingshandeling van Egelenhorch. Zij drukten de letters op de muur van het nieuwe gebouw, (foto Srarfield) - HEILOO - Onder het toeziend oog van veel belangstellenden is vorige week de nieuwe woonvoorziening Egelenborgh geopend aan de Kennemerstraatweg. Egelenborgh ligt recht tegenover 'moe- dergebouw' PC Willibrord en biedt huisvesting aan 32 bewoners, afkomstig uit de 'oude' afdelingen Cornelius, Glo- rieux en Jozef. Deze 'oversteek' wordt voor de meeste van de bewoners een verhuizing van een paar honderd meter. Maar wel een ingrijpende stap, want na jaren op het terrein van Willibrord te hebben ge woond, nemen ze nu hun intrek in een woning 'buiten de poort'. Sommigen zullen er korter verblijven en begeleid worden in het maken van een meer zelfstandige woonkeuze, voor andere bewoners is de nieuwe huisvesting van langere duur. Vermaatschappelijking Het zelfstandiger wonen is volgens Hans de Bont, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Noord-Holland- Noord, een goede stap in de richting van de vermaatschappelijking van p.sy^ chiatrische patiënten, het terugkeren in de maatschappij en er ook daadwerke lijk aan deelnemen. „Maar die ver maatschappelijking is pas echt ge slaagd," zo sprak De Bont tijdens het officiële gedeelte, „wanneer mensen met een psychiatrische stoornis naar al gemene voorzieningen gaan. Naar een gewone bank in plaats van naar de kas sa van Willibrord, naar een eigen geko zen dagbesteding in plaats van naar het dagactiviteitencentrum, kortom, naar echt zelfstandig zijn." Na de toespraken volgde de onthulling van de naam Egelenborch. Bedacht door verpleegkundige Ank Altenaar, die er een cadeaubon mee won, en gekozen uit 26 uitzendingen. Egelenborch is de andere naam voor het kasteel Ypestein, dat in vroeger tij den op de plek heeft gestaan waar nu het psychiatrisch centrum ligt. Aansluitend staken bewoners en hun familie, personeel, vrijwilligers en ande re genodigden de drukke Kennemer straatweg over om, na het opdrukken van de naam door voorzitter Wijnstra van de Cliëntenraad en zorgmanager Visser, het nieuwe gebouw te bekijken. Terwijl de bewoners op zoek gingen naar hun toekomstige kamer, grepen buiten verpleegkundigen de gelegen heid aan om aandacht te vragen voor hun actie 'No pay no. c^re'. Open en gesloten In Egelenborch wonen vier groepen van elk acht bewoners. Iedere bewoner krijgt een eigen zit/slaapkamer, daar naast zijn er gemeenschappelijke woonkamers. Het gebouw geeft aan de buitenkant tegelijkertijd eën open en een gesloten, beschermde indruk, door de twee naar elkaar toestekende da ken. Binnen overheersen zachte tinten, afgewisseld met vrolijke, kleurige patronen op de vloeren. Het geheel is ontworpen door de architecten Douma en Vormer. Met de opening van Egelenborch komt een einde aan een bouwgolf die zes jaar geduurd heeft. Straks wonen er geen mensen meer in de oude, vooroorlogse gebouwen. Voor Cornelius ligt er wel een plan om er veertig tbs-verpleegden te huisvesten. Hiervoor zou het oude gebouw voor vier a vijf miljoen gulden verbouwd moeten worden. Voor de andere gebouwen liggen nog geen definitieve plannen klaar. HEILOO - Na een spannend slot van de competitie zijn de kampioen en de degradanten bekend. Tot de laatste speeldag waren zowel de onderste plaatsen als de club die zou promover en onzeker. De Kennemers uit Beverwijk zijn, ondanks het feit dat ze de gehele com petitie niet bovenaan de ranglijst heb ben gestaan, op de laatste speeldag met de eer gaan strijken. Voor de Valken en MFC is het degradatiedoek gevallen en zij zullen het volgend seizoen in de vierde klasse hun opwachting maken. Nu de competitie ten einde is gaan de verenigingen met een periodetitel op zak zich opmaken om de resterende plaats in de tweede klasse te bezetten. De periodekampioenen in de derde klasse A zijn HSV, WFC en KGB. De kampioen van de tweede periode, WFC, komt zondag 3 mei op bezoek bij HSV, de kampioen van de eerste perio de. Het zal zondag bij HSV dan ook een groot voetbalspektakel worden. Zoals bij alle competitiewedstrijden is het zondag vrij toegang voor leden en donateurs, op vertoon van hun dona teurs- of ledenkaart. Voorafgaand aan deze wedstrijd speelt het G(ehandicpaten)-team van HSV een wedstrijd tegen het G- team uit Uitgeest. Voor een naar ver wachting duizendkoppig publiek zullen deze teams, die uit jongens en méisjes bestaan, hun beste beentje voorzetten in een naar verwachting sportieve wed strijd. Deze begint om 13.00 uur. HEILOO - Vorige week maandag ont stond omstreeks 08.10 uur op het fiets pad van de Kennemerstraatweg een aanrijding. Een 16-jarige fietser werd ter hoogte van het Heilooërbos in de richting van Alkmaar ingehaald door een bromfietser. Doordat het stuur van de bromfiets die van de fietser raakte kwam deze te vallen en liep daarbij di verse kneuzingen en schaafwonden op. De bromfietser reed vervolgens door in de richting van Alkmaar. Eventuele getuigen van deze aanrijding wordt ver zocht met de politie van Heiloo contact op te nemen, tel. 072-5337676. Omstreeks 17.40 uui* Verleende de be stuurder van een personenauto komen de uit de uitrit van het plein van win kelcentrum 't Loo geen voorrang aan een fietser. Hierdoor raakte de fiets beschadigd. De personenauto reed ver volgens door. Eventuele getuigen van deze aanrijding wordt ook verzocht met de politie van Heiloo contact op te nemen. De bewoners van de Zevenhuizerlaan blijven pleiten voor verkeers- remmende maatregelen. HEILOO - 'Onaangenaam en verrast'. Zo reageerde de Bewonersgroep Ze venhuizerlaan Autoluw bij het begin van de inspraakronde over de recon structie van de spoorwegovergang tus sen de Westerweg en de Zevenhuizer laan. De bewonersgroep is ontevreden over het feit dat de gemeente de inspraak is gestart over de vier varianten, en de door de bewonersgroep aangedragen vijfde variant naast zich heeft neerge legd. In deze vijfde variant waren de ideeën van bewoners en ondernemers van de Zevenhuizerlaan opgenomen. Volgens woordvoerder Ch. van Voorst van de gemeente is deze vijfde variant niet in de inspraakronde betrokken, omdat de gemeente alleen de spoor wegovergang wil opknappen, met de bedoeling deze veiliger te maken voor met name het langzame verkeer. De bewoners van de Zevenhuizerlaan vinden echter dat de bron van het kwaad op de spoorwegovergang het drukke oost-west autoverkeer is. Zij blijven daarom pleiten voor aanvullen de verkeersremmende maatregelen, inclusief een verbod op vrachtwagens. HEILOO - Op zaterdag 2 en zondag 3 mei wordt van 12.00 tot 17.00 uur een creatieve expositie gehouden in het Trefpunt. Op deze expositie kunt u werk bekijken van zo'n honderd ama- tèurkunstenaars. Olieverf-, houtskool en aquarelschilderijen maken deel uit va'n de expositie. Daarnaast treft u aan beeldhouw-, keramiek- kantklos- en houtwerkstukken. HEILOO - De Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen afdeling Heiloo gaat woensdag 13 mei op excursie naar Delft. Het vertrek per trein is om 9.43 uur van station Heiloo. Bij aankomst in Delft wacht de koffie en start om 13.00 uur de stadswandeling onder leiding van een gids. De duur van deze tocht langs vele historische plaatsen is twee en een half uur. De kosten van de wan deling f 3,- per persoon. Opgave voor deze excursie tot 5 mei bij Riet Putter, tel. 072-5116415 of bij Marianne van der Heijden (tussen 18.00 en 19.00 uur) tel. 072-5336838. HEILOO - Vorige week kwam burgemeester Henk den Boon in hoogst eigen persoon naar basisschool De Zuidwester om het Kinder Kunst Museum te openen. Hier waren tekeningen, schilderijen en beelden van alle leerlingen van de school te zien. Kinderen van groep 6 droegen zelfgemaakte gedichten voor. /"/z v 4 Eengezinswon ing Waardeert uw... Rijtjeshuis Stolpboerderij Grachtenpand tweg 129 EILOO 533 53 30 gen in Alkmaar AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125 1851 BC HEILOO tel. 072 5320322 In Ypestein op het Oranjcbal. Aanvang 16.30 uur. aankondiging aangeboden door: CDA 4ns Willemse van der Ploeg Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 HEILOO - Woensdag 6 mei worden de Tweede Kamer-verkiezingen gehou den. Die dag zijn de stembureaus van 8.00 tot 20.00 uur geopend. Een aantal inwoners van Heiloo heeft zich voor een plaats in de Tweede Kamer verkiesbaar gesteld. Dat zijn voor het CDA Ans Willemse-van der Ploeg (nr. 51 op de lijst) en Anne-Marie Worm-de Moei (nr. 57 op de lijst). Kandidaat voor de NCPN staat Willem Gomes (nr. 23 op de lijst) en voor de Nederlandse Middenstands Partij (.NMP) Jan Schut (nr. 15 op de lijst). Laat dan uw stem niet verloren gaan en bel tijdig: r i c Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 -505 37 51 E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1