Verbouwing voor Wizzl van start Recordopbrengst van sponsorfietstocht bestemd voor Wroclaw Nimrods lOK Spetterende zomerpret bij Het Baafje Speelhuizen speelklaar n Golf de Luxe ZAKEN RELATIE Vos Makelaardij Exclusieve Collecties Dé Hy^heekwinkel i Drukkerij uitkijkpost bv 63e JAARGANG NO. 21 O AAST R KEM UWSBLAD VOO R 20 MEI 1998 Woonkrant in Uitkijkpost Tendenz houdt dropping Dief vlucht per trein Drukkerij Uitkijkpost is donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei GESLOTEN Inschrijving wandel vierdaagse van start JOHN MOEN GOED GEZIEN Zondag 24 mei reclameproaucties Cabrio's glimmen voor het goede doel Bibliotheek gesloten CEES HACHMANG LOODGIETERS tjwm êjêh Winkel I Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072 515 79 00 (Interholland verspreiders) -•-v.w.v.v 8 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) r Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Vanaf yolgende week, 27 mei, zult u in de Uitkijkpost de woonkrant aantreffen, met daarin het aan bod aan huurwoningen in de regio. Deze woonkrant, die elke veertien dagen verschijnt, was tot nu toe opgenomen in Ons Streek blad, Heiloo. Dit blad wordt ech ter niet meer uitgegeven. Mede door het opnemen van de woningkrant zal vanaf 27 mei de Uitkijkpost ook in Egmond aan Zee verschijnen. De krant groeit daarmee naar een oplage van 20.000 exemplaren. Het versprei dingsgebied van de Uitkijkpost beslaat nu Heiloo, Limmen, Akersloot en Egmond. HEILOO - Tendenz houdt op 22 mei een dropping voor tieners van 12 tot 15 jaar. Om 20.00 uur begint de inschrij ving. Het vertrek is rond 21.00 uur en de kosten bedragen f 1,50. De aan komst wordt verwacht tussen 23.00 en 01.00 uur. HEILOO - De bewoners van een wo ning aan de Vierakkers ontdekten vori ge week vrijdag bij thuiskomst rond vijf uur 's middags dat er in hun woning werd ingebroken. Toen zij door de bij keuken de woning binnenkwamen hoorden zij boven een geluid. Een in breker was door het slaapkamerraam naar buiten gevlucht en via het platte dak door de tuin weggerend. De 56- jarige bewoner ging achter de man aan, echter zonder succes. Later ging de bewoner met een kennis op het station kijken en zag daar de vermoedelijke dader staan. Hij pro beerde de man aan te houden, maar de ze wist zich los te rukken en in een klaarstaande trein te springen, die daarop wegreed. Het gaat om een jon gen van een jaar of achttien met don kerblond haar tot in de nek. Uit de woning had hij een portemonnee met inhoud gestolen. 'V fggg De loketruimte van het station wordt momenteel verbouwd tot Wizzl- Vorige week is gestart met de verbou wing die nodig is voor de nieuwe Wizzl- winkel op het station. De winkel komt in de ruimte waar tot nu toe alleen het loket was gehuisvest. Gedurende de verbouwing vindt de kaartverkoop plaats in een hokje aan de zuidkant van het station. De bedoeling is dat de Wizzl-winkel op 26 juni officieel open gaat. Commer cieel manager F. Dudink van de NS omschrijft de Wizzl als een soort gemakswinkel. „Het is een winkel waar je terecht kunt voor de 'vergeetbood- schappen', zoals snacks, toiletpapier, zoetwaren en tijdschriften. Tevens is het mogelijk om in de Wizzl-winkel fotorolletjes te laten ontwikkelen, schoenen te laten repareren en kleding af te geven voor de stomerij." In de Wizzl vindt ook de kaartverkoop plaats, aan dezelfde balie. Er zal meer personeel aangenomen worden, zodat de snelheid van de kaartverkoop niet onder de Wizzl-verkoop te lijden heeft," zo heeft de NS beloofd. De win kel zal daarom altijd door minimaal twee mensen bemand worden. In het gehele land zijn er inmiddels 28 Wizzl-winkels open. In onze regio zijn dat onder meer in Castricum, Heerhu- gowaard en Schagen. Volgens Dudink met groot succes. „Tot nu toe zijn de klanten heel erg tevreden." Flink wat commotie De komst van de Wizzl op het station van Heiloo heeft in het verleden al flink wat stof doen opwaaien. Al in augustus 1994 is het toenmalige college door de NS benaderd met plannen voor een dergelijke winkel. Het college, dat op dat moment bezig was met een ont werp bestemmingsplan voor de sta tionsomgeving, zag aanvankelijk geen gevaar in de verkoop van een beperkt assortiment en wilde wel instemmen met een experiment. Als zou blijken dat de middenstand er nadeel van ondervond, dan kon de toestemming voor de Wizzl alsnog ingetrokken wor den, zo dacht het college. De plannen die in het najaar van 1995 naar buiten kwamen, vielen echter he lemaal niet in goede aarde bij de mid denstand van het stationscentrum. Ook een meerderheid van de politiek bleek daarop fel tegen de komst van de Wizzl te zijn. Het college ging daarop over stag en wees de komst van de Wizzl af. De NS tekende vervolgens beroep aan bij Gedeputeerde Staten en vervolgens bij de Raad van State, dat zij uiteinde lijk won. De Raad van State was van mening dat het in de Wizzl-winkel om een dermate kleinschalige activiteit gaat, dat deze niet strijdig is met het bestemmingsplan. Nog steeds fel tegen Groen licht dus voor de NS om met de Wizzl-winkel op station Heiloo te star ten. Mevrouw Tilburgs van de tabaks zaak betreurt de -komst van de Wizzl nog steeds. „Wij blijven er fel op tegen. Wij schieten er helemaal niets mee op." Nu er op het station kranten, tijdschrif ten en sigaretten verkocht gaan wor den, zal de omzet van Tilburgs zeker dalen, zo verwacht Tilburgs. „Samen met de winkeliersvereniging hebben we tegen de komst van een Wizzl geprocedeerd, tot aan de Hoge Raad aan toe. Maar het heeft niet mogen baten." De winkeliers in het stations centrum voelen zich machteloos, te meer daar zij niet in staat zijn de ope ningstijden van hun zaken verder te verruimen. De fietsers staan 's morgens om 7.00 uur klaar voor hun vertrek naar Melaune. HEILOO - Elfhonderd kilometer is de afstand van Heiloo naar Melaune in het voormalige Oost-Duitsland. Begin mei vertrokken negen Heilooërs vanuit hun woonplaats gezamenlijk op de fiets voor deze lange rit. Acht dagen later werden ze feestelijk onthaald in Me laune. Met deze sponsorfietstocht brachten ze een recordbedrag van f 25.000,- bijeen voor een diaconaal project in Polen. De fietstocht werd gehouden ter ere van het tienjarig bestaan van het con tact tussen kerkelijke gemeenten in de beide plaatsen. Doel was om geld bij een te brengen voor het herstel van de sanitaire voorzieningen in een bejaar dentehuis in Wroclaw (het voormalige Breslau), die door de overstromingen van vorig jaar volledig verwoest waren. Alle negen fietsers die uit Heiloo ver trokken haalden de eindstreep, hoewel vooral op de vierde dag, toen de tocht door de heuvelachtige Harz ging, alle zeilen bijgezet moesten worden. De werkgroep in Melaune had voor de fietsers en andere belangstellenden uit Heiloo een heel programma samenge steld, met onder meer een bezoek aan de stad Dresden en een fietstocht naar Polen. De opbrengst van de sponsortocht kon in Melaune worden overhandigd aan de heer Lis, vertegenwoordiger van de evangelische kerk in Polen. HEILOO - De wandel(avond)vier- daagse in Heiloo wordt dit jaar gehou den van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. De Plaatselijke Wandelcommissie van de NHWB heeft ook dit jaar haar best gedaan op het maken van de par- coursen, die de wandelaars langs fraaie plekjes in en rond Heiloo brengen. Evenals vorige jaren wordt er gestart op het plein van de basisschool St. Rad boud aan de Breedelaan. Om 18.00 uur kunnen de vijftien-kilometer wande laars aan hun tocht beginnen. De start- tijd voor de tien kilometer is 18.15 uur, terwijl de mensen die vijf'kilometer wil len afleggen, vanaf 18.30 uur kunnen starten. Het zal de trouwe deelnemers niet ver rassen dat de organisatie ook di,t jaar weer medewerking krijgt van alle muziekverenigingen uit Heilop. Alle avonden worden de wandelaars bij terugkomst op het schoolplein met mu ziek verwelkomd. Inschrijven voor de avondvierdaagse kan van maandag 25 mei tot en met donderdag 28 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur op de volgende adressen: M. Henning, De Krommert 34; J. Kraak man, Boswinde 19 en B. Bos, Werken- delslaan 9. Voor meer informatie kunt u terecht bij het laatste adres (tel. 072- 5337426). Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar f 6,- voor iedere deelnemer. Voor leden van erkende wandelsportbonden geldt, op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs, een reductie van f 1,50. Aan de start wordt het inschrijfgeld verhoogd met f 1,50 en vervalt tevens het recht op reductie. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Golfbaan Spaarnwoudc van ïo.oo -17.00 uur Condor Club aankondiging aangeboden door: MAKELAARS ^TAXATEURS ONROEREND GOED TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 - 505 37 51 E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl AU.TOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Ken nemerstraatweg 125 1851 BC HEILOO tel. 072 5320322 r i HEILOO - Het Baafje was vorige week een gewilde plaats voor diegenen die op zoek waren, naar wat verkoeling. Aan het begin van de middag stond er een lange rij voor de kassa te wachten. Bij de duikplank en glijbaan verdrongen de kinderen zich voor een frisse duik in het koele water. HEILOO - Dinsdagmorgen werden op de Benedictusschool twee zo geheten speelhuizen in gebruik genomenDeze zijn in krap twee maanden tijd door ouders en leerkrachten getimmerdDe klimhuizen zijn in een loods in de Boekelermeer in elkaar gezet en moesten in drie delen door het raam van de school naar binnen worden getakeld De groepen een en twee maakten er meteen dankbaar gebruik van HEILOO/ALKMAAR - Liefhebbers van cabrio's kunnen komend weekein de hun hart ophalen. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei houdt de Lions Club Heiloo, Limmen en de Egmonden een cabrioletshow in tenniscentrum Het Goede Veld in Alkmaar. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de Stich ting Eardrop. Deze stichting zorgt ervoor dat mensen in Kenia (Afrika) met oorproblemen geopereerd kunen worden en dat jonge Keniaanse artsen zich kunnen specialiseren tot KNO- arts. Tijdens de cabrioshow worden zo'n 75 sportieve open auto's tentoongesteld. De allernieuwste modellen, twoseaters van vóór 1965 én cabrioclassics maken het tot een uniek evenement. Aanspre kende merken als Austin Healey, Triumph, Morgan, DKW, BMW, Mer cedes, Jaguar, Porsche, Rover MG en Audi en VW staan gepoetst te pronken voor het goede doel. De Nederlandse Stichting Eardrop stuurt jaarlijks twee teams van een aan tal oorchirurgen en een anesthesist naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi om slechthorende kinderen te opere ren. Doofheid is een onzichtbare handi cap en heeft meestal tot gevolg dat deze kinderen niet of slecht kunnen praten. Vaak wordt gedacht: 'Hij kan niet praten, dus hij zal ook wel niet kunnen denken.' Vanuit die positie hebben deze kinderen geen toekomst. Tijdens de operaties worden ook Keniaanse assistent KNO-artsen opge leid. Eardrop wil daarmee zorgen voor effect op lange termijn omdat ze het uitzichtloos vindt om blijvend een beroep te doen op de vrije tijd van goedwillende medici. Eardrop heeft jaarlijks minimaal f 150.000,- nodig voor onder andere het uitvoeren van de operaties, het verzorgen van cursussen en opleidingen voor artsen, het begelei den en maken van programma's voor dovenscholen en het betalen van boor toestellen. Lionsclub Heiloo, Limmen en de Egmonden wil met de cabrio show '98 een impuls geven aan de acti viteiten van de Stichting Eardrop. Aan de entreeprijs van f 10,- voor vol wassenen en f 2,50 voor kinderen tot 12 jaar, kan het bijna niet liggen. De show is op zaterdag te zien van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag zijn de bolides te bezichtigen tussen 10.00 en 17.00 uur. Het Goede Veld is te vinden aan de Terborchlaan 311 in Alkmaar. HEILOO - De bibliotheek is op He melvaartsdag, donderdag 21 mei, geslo ten. Op vrijdag 22 mei is de bibliotheek normaal geopend. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Stolp boerderij Bedrijfspand Eigen woning Grachtenpand Rijtjeshuis Eengezinswoning Waardeert uw... Kennemerstraatweg 129 1850 AC Heiloo Telefoon: (072) 533 53 30 Tevens twee vestigingen in Alkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1