Adressen Limmen iviteiten Limmen Kopij Uitkijkpost Programmering locale radio Tip voor een dagje uit in de regio Volendam centraal in Zuiderzeemuseum Commotie op het strand door gifzakjes Limmen X Egmond in woord en beeld ÉT PAGINA 8 UITKIJKPOST - 5 AUGUSTUS In Heiloo kan kopij voor de Uitkijkpost getypt en voorzien van naam en telefoon nummer van de afzender (tijdens kantooru ren) ingeleverd worden tot uiterlijk maandag 16.30 uur bij het kantoor van Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5 in Heiloo. De Uithijhpost. Hét gratis weekblad voor Heiloo en omstreken. Streekradio Excellence OSU Radio 80 Bloedafname-avond P#L 1 T 1 E 'S&UcZteti PfLITIE Expositie Marianne Eugster Huisartsen Onder tel. 5051272 is altijd één van de doktoren bereikbaar. Tandartsen Tijdens het weekend en in de avondu ren, uitsluitend voor spoedgevallen: tel. 06-53937620. Apotheek Limmen Kerkweg 29 a. Geopend van 8.00 tot 18.00 uur.Tijdens het weekend en in de avonduren, uitsluitend voor spoedge vallen: tel. 5052620. Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging Lia Groot, tel. 5053009. Fysiotherapie Maatschap voor fysiotherapie Waal, Vuurbaak 9, tel. 5051796 (bgg 5331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M. Donker, Het Achtkant 12, Limmen, tel. 5053369. Praktijkadres: Rijksweg 47A, tel. 5053219. Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 5051250. Stichting Regionale Thuiszorg Tel. 072-5127127 (24 uur per dag, 7 dagen per week), zie verder de rubriek Medische diensten. Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) Prikpunt Kruisgebouw, Middenweg 26A, dinsdag en vrijdag tussen 8.00 en 8.30 uur. Verloskundige M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72. Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (5052635). Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek. Ellen van der Dussen, tel. 5052126. Zwangerschapsyoga Voor zwangerschapsyoga en babymas sage, Carien van Diepen, Hogeweg 73, tel. 5052757. Logopedie Nita te Nuijl, afspraken tel. 5335148. Gemeente Limmen Secretarie Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen. Telefoon 5051456. Open van 8.30 tot 12.30 uur. Bureau Burgerzaken Open van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag van 15.30 tot 17.30 uur. Bureau Huisvesting Open en telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur. Sector Welzijn Voor bijstandsaanvragen en gehandi captenvoorzieningen kunt u terecht (na het maken van een telefonische afspraak) op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Indicatiecommissie Aanvragen voor thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuiszorg bij Regiobureau Zorgindicatie, postbus 9331, Alkmaar, tel. 072-5670050. Burgemeester en wethouders Te spreken na telefonische afspraak. Spreekuur wethouders maandag van 18.30 tot 19.30 uur en dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur, zij-ingang gemeentehuis. Grof vuil Tel. 5413533. Bejaarden welzijn Limmen Secretaris mw. E. Rodenhuis-Janssen, Kerkweg '47, 1906 AV Limmen, tel. 5051410. Unie van Vrijwilligers Voorzitter mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tus sen 18.00 en 19.00 uur) tel. 5051398. Openbare Bibliotheek Zonnedauw 2, 1906 HA Limmen, tel. 5052135. Openingstijden: maandag 14.00-17.30 19.00-20.30 uur woensdag 10.00-12.00 14.00-17.30 uur vrijdag 14.00-17.30 19.00-20.30 uur H. Corneliuskerk Pastoor S.Tol, Dusseldorperweg 74, tel. 5051275. Spreekuur dinsdag en donder- 'dag van 18.00 tot 19.00 uur, woensdag van 9.30 tot 10.30 uur. Diensten: zater dag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dins dag en donderdag 19.00 uur. Parochie secretariaat in de Pius, geopend op vrij dag van 14.00 tot 16.00 uur, tel. 5053793. Ned. Hervormde Gemeente Predikant ds. H.C. van het Maalpad, Ypesteinerlaan 19, Heiloo, tel. 5331473. Scriba J.P. Hartog, tel. 5053403. Dienst: zondag 10.00 uur. Zaterdag Info en muziek 00.00 Geert de Ridder 09.00 Tim Klein 12.00 Martijn Kolkman 1 5.00 Rob van de Berg 1 8.00 Nonstop Loolijst 21.00 Zondag Info en muziek 00.00 johan van 1 Veld 09.00 Frans van der Meer 1 2.00 Loolijst 30 1 5.00 Peter Hermsen 1 8.00 Walter Hoogenbosch21.00 Maandag Info en muziek 00.00 De Frisse morgen 07.00 Rene van Doom 18.00 Jan de Boer 1 9.00 Dinsdag Info en muziek 00.00 De Frisse morgen 07.00 Marcel van Leeuwen 1 9.00 Woensdag Info en muziek 00.00 De Frisse morgen 07.00 Robbie van Houten 19.00 Donderdag Info en muziek 00.00 De Frisse morgen 07.00 Frank van der Veer 19.00 Vrijdag Info en muziek 00.00 Frank van der Veer 1 8.00 Mare Vermeulen 21.00 Streekradio Excellence is de omroep van Heiloo, te ont vangen op de kabel FM 96.5 in stereo en in de ether op FM 106.3, ieder weekend het hele weekend, wat je oren willen horen. Maandag Delicabesse 09.00 OSU continu 12.00 AKKU-Kort 19.00 Broodje met 20.00 Subbacultcha 21.00 Nachtprogramma 22.00 Dinsdag OSU continu 09.00 Voor ouderen door ouderen 10.00 OSU continu 1 1.00 Piatencollage 18.30 Gemeentevoorl. Akersloot 19.00 Piatencollage 19.30 OSU-bliem 20.00 OSU-jazz 21.00 Nachtprogramma 22.00 Woensdag Delicabesse 09.00 Broodje met 1 2.00 OSU continu- 13.00 Gemeentevoorl. Limmenl8.30 Holland Omstreken 19.00 Wegwijzer 20.00 Met Tien tot 1 0 21.00 Nachtprogramma 22.00 Donderdag Wegwijzer 09.00 OSU continu 11.00 Trammelant ledikant 18.30 AKKU actualiteiten 1 9.00 Muziekboetiek 20.00 OSU continu 21.00 Nachtprogramma 22.00 Vrijdag Delicabesse 09.00 OSU continu 12.00 Dat zijn goede berichten 1 7.00 Freak Out! 19.00 Energy! 20.00 House-radio 22.00 Nachtprogramma 23.00 Zaterdag Dat zijn goede berichten 09.00 OSU continu 11.00 Tune-in 13.00 Beestenboel 14.00 Spinrag 15.00 Interlokaal 16.00 Flash-back 17.00 Freak-out! (herh.) 18.00 Top-30 19.00 Danceline 21.00 Nachtprogramma 23.00 Zondag Trammelant ledikant 9.30 Wie wat waar op zondag 10.00 Goudmerk 11.00 Ziezozondag 12.00 Grootspraak 14.00 Luisterrijk 16.00 Zendtijd voor de kerken 18.00 KLasse Klassiek 20.00 Nachtprogramma 21.00 De OSU is op de kabel te beluisteren op 89.0 FM in Akersloot en Limmen, op 104.5 FM in Uitgeest en in de ether op 106.7 FM. Maandag Radio 80 Nacht 00.00 Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 In de middag 14.00 Factor 80 1 6.00 Avondprogramma 18.00 Sportfoyer 20.00 Nighttime 22.00 Dinsdag Radio 80 Nacht 00.00 Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 In de middag 14.00 Factor 80, 16.00 Horoscopen 18.00 Interactief 20.00 Late Lazy 22.00 Woensdag Radio 80 Nacht 00.00 Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 In de middag 14.00 Factor 80 16.00 Avondprogramma 18.00 Halte 107 19.00 Avondprogramma 20.00 Late Lazy 22.00 Donderdag Radio 80 Nacht 00.00 Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 In de middag 14.00 Factor 80 16.00 Avondprogramma 18.00 Uitcafé 20.00 Tracks 22.00 Vrijdag Radio 80 Nacht 00.00 Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 In de middag 14.00 Factor 80 16.00 Top Egmond 18.00 De start van het weekend 20.00 Remsporen 22.00 Zaterdag Radio 80 Nacht 00.00 Rik in de morgen 08.00 De Koffieshop 10.00 IQ:80 12.00 Thee-splitsing 14.00 Lukraak 16.00 Evert is er 18.00 De juiste toon 20.00 Late Lazy 22.00 Zondag Radio 80 Nacht 00.00 Sloot-Wit- Blauw/ Kerkprogramma/ Gertje en Bertje 09.00 Ronde van Egmond 10.00 Muziekmuseum 12.00 Zondagsport 80 14.00 Happy hour 17.00 RS. 18.00 De echo van het weekend 20.00 Nighttime 22.00 Radio 80 is in de ether te ontvangen op 107 FM en op de Egmondse kabel op 96.5 FM in stereo. LIMMEN - Op maandag 17 augustus houdt het Rode Kruis een bloedafna me-avond in De Burgerij van 18.15 tot 20.30 uur. Op dit moment zijn er ruim 500.000 bloeddonoren in Nederland. Samen zorgen ze voor zo'n 800.000 donaties per jaar. Maar elk jaar stopt ongeveer tien procent van de donors ermee. Bijvoorbeeld omdat ze te oud worden om bloed te mogen geven, omdat ze zelf ziek zijn, of omdat ze het na zoveel keer welletjes vinden. Daar komt bij dat er steeds meer bloed nodig is voor hartoperaties, transplantaties en behan deling van kankerpatiënten. Om te zorgen dat er niet alleen nu, maar ook in de toekomst voldoende bloed is, heeft het Rode Kruis elk jaar 50.000 nieuwe donors nodig. Een donor moet tenminste 18 jaar zijn en niet ouder dan 70. Verder moet de donor gezond zijn. Een donor mag geen bloedarmoede hebben en moet vrij zijn van virusinfecties die door bloed over draagbaar zijn. Wie meer wil weten kan een kijkje komen nemen op de bloedafname- avond. Wie zich aan wil melden als donor kan dat doen bij E. Admiraal, tel. 072-5052391. 112 «Noord-Holland Noord 072- 5122222 •LIMMEN LIMMEN - Op woensdag 29 juli werd uit een weiland aan de Westerweg een shovel gestolen. Met deze shovel werd een pui van een bank in Castricum geramd. Geprobeerd werd de kluis te kraken. Op de plaats waar de shovel werd gestolen werd een Opel Kadett met het kenteken NZ-13-NV aange troffen. Deze bleek in Castricum te zijn gestolen. Gevonden voorwerpen: een baby schoentje Mexx,;een sleutel aan een zwart label, een goudkleurige leesbril in beige etui, een bril met goudkleurig montuur, drie sleutels aan een gele ring, een fietssleutel, een sleutel van een hangslot, een brievenbussleutel aan geel label, een rode portemonnee, een bruin lederen portefeuille en een grijze O'Neill rugtas met inhoud. len aan de Koningsweg 36 te Akersloot, open van 9.30 tot 15.00 uur. Opbrengst voor renovatie van meisjesschool in Uganda. Mensen die bruikbare spullen hebben kunnen contact opnemen met W. Broersen, tel. 0251-312778 of B. Schagen, tel. 0251-314957. «Noord-Holland Noord 112 072- 5122222 •AKERSLOOT AKERSLOOT - Op 30 juli werd in een bedrijfspand aan de Molenlei ingebro ken. De toegangsdeur werd met behulp van een voertuig ingedrukt. Als gevolg hiervan raakte de deur ontzet. Ver volgens werd het pand doorzocht. Diverse goederen zijn gestolen. Op 1 augustus is er op het parkeerter rein van het motel in een personenauto ingebroken. Een portierruit werd ingej slagen. Niet bekend is wat er uit de auto werd gestolen. Een interieur van een Volendams winkeltje. ENKHUIZEN - De Nederlandse zo mer houdt weer niet over dit jaar. Velen hebben, zeker na het voetbal debacle in juni, alsnog besloten om naar een war mer oord te vertrekken. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarom in de ze Uitkijkpost een tip voor een leuk uitje in de regio: een dagje naar het Zuider zeemuseum in Enkhuizen, waar binnen kort de schijnwerper op Volendam wordt gericht. Vele verhalen en meningen zijn er over Volendam en de Volendammers. In het themaweekend van 8 en 9 augustus kunnen de bezoekers van het Zuider zeemuseum zelf beoordelen welke plaats Volendam inneemt. Een goed historisch beeld over deze oude visser plaats is te vinden in het binnenmuse um. In het buitenmuseum ontbreken de historische panden, zoals de snoepwin kel van Trui Mol en het kantoortje van de visafslag, niet. Natuurlijk zijn er Volendamse kostuums te zien en als extra activiteit tijdens het themaweek end wordt er een demonstratie hullen plooien gegeven. Een essentiële hande ling bij het onderhoud van het Volen damse kostuums. Volendam was en is een visserplaats onder de rook van Amsterdam. Als kleine nederzetting langs de Water- landse zeewijk werd Volendam in de zeventiende eeuw op de kaart gezet. Bekend als de vissersplaats met vele 'botschuiten', oefenden de Volendam mers niet alleen de Zuiderzeevisserij maar ook de kustvisserij uit. In 1848 viste meer dan de helft van de schepen gedurende acht maanden op de Noord zee. Na een zware storm in 1896, waar bij vele schepen verongelukten, ver dween de kustvisserij en besloot men om alleen op de Zuiderzee te gaan vis sen. Van bot tot garnaal De arme Volendamse vissertjes uit 1658 ontwikkelden zich tot een ware vissersvloot met 200 botschuiten in 1893. Een belangrijk deel van de opbrengst van de visserij verkreeg men toen uit de verkoop van kabeljauw, schelvis en schol. Maar ook ansjovis, haring en bot was van groot belang. In de Zuiderzee zat een overvloed van deze vis. De bekende paling van Vo lendam werd pas na de afsluiting van de Zuiderzee interessant. Ook de gar- nalenhandel kwam pas later op gang, toen de Amsterdamse bevolking dit schaaldiertje ging waarderen. De gar nalen in de netten van de vissers wer den lange tijd als een ongedierte gezien. Na de afsluiting van het IJ kon den de Volendammers de vis en garna len niet langer met hun schuiten bren gen. Met de tram en stoomboot werden toen de handelswaren naar Amsterdam gebracht. De romantiek van de eenvoudige vis sergemeenschap trok al vroeg menig toerist. De specifieke Volendamse kle derdracht en schilderachtige huizen waren vooral interessant. Het toerisme kwam echt goed op gang door een rail verbinding met Monnikendam en Amsterdam. Het dagelijkse leven van schilderachtig Volendam werd vele malen vastgelegd op doek en papier door schilders uit de hele wereld. Hierbij bemiddelde de hotelier Spaander, die achter zijn hotel ateliers bouwde en modellen verzorgde voor de kunstenaars. Hotel Spaander bestaat nog steeds en in het binnenmuseum is een tentoonstelling die een goede indruk geeft van het toenmalige hotel. Kostuums en oude panden In het buitenmuseum zijn Volendamse kostuums te zien in het pand Zaandijk. In deze tentoonstelling wordt een beeld gegeven van de oorsprong en diversiteit van klederdrachten uit het Zuiderzeegebied. Twee karakteristieke panden uit Volendam, een snoepwinkel met een reconstructie van het interieur en het kantoortje van de visafslag uit 1905 bestaan nog steeds in het muse um. In het visafslag-kantoor'tje kan het publiek een expositie bekijken over het opkomende toerisme naar Volendam en Marken. In de maanden juli en augustus kiest het vlaggeschip van de museumvloot, de Texelse Blazer TX II, vanuit de Marker haven meerdere malen per dag het ruime sop. De bezoekers kunnen aanmonsteren voor een tocht op het IJsselmeer. Tijdens het themaweekend eindigen de laatste twee afvaarten van deze boottocht bij het ontvangstge- boüw bij het parkeerterrein. De passa gier kunnen dan aansluitend een bezoek brengen aan het museumdepot Krabbersplaat, dat beide dagen wordt opengesteld. In het depot neemt u een kijkje achter de schermen en ziet u een kleine expositie van bijzondere stuk ken uit de collectie van het Zuider zeemuseum. Gelet op het beperkte aantal plaatsen aan boord van de blazer en de ontvangst mogelijkheid in het depot is opgave voor deze activiteiten bij het Informatiecentrum noodzake lijk. Jubileumjaar Na Volendam staat dit jaar nog een regio een weekend centraal in het Zui derzeemuseum, namelijk Marken op 17 en 18 oktober. Tevens wordt er een vis serijweekend op 29 en 30 augustus georganiseerd en is er een extra pro gramma rondom de Kinderboeken week. Deze weekends maken deel uit van het programma ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaart van het Zui derzeemuseum, dat onder de noemer 'Het Groot Vernieuwd Zuiderzeemu seum; een halve eeuw verbeelding van het verleden' wordt gevierd. Verder is in het buitenmuseum nieuw geopend een volledig ingerichte boerderij uit het Friese Baard met een Boerenleenbank 'aan huis' en 'Het Kindereiland'. Dit eiland is een bijzondere presentatie voor de leeftijdsgroep 4 tot 12 jarigen over het leven van een Marker gezin uit 1930. Tenslotte is de heropening van het binnenmuseum met nieuwe én ver trouwde exposities over zeven eeuwen Zuiderzeehistorie één van de hoogte punten in het jubileumjaar. Vanaf 1 juli is dit deel open voor het publiek. Voor meer informatie over het Zuider zeemuseum kunt u bellen met 0228- 3511111. Gemeentehuis Heiloo Tot eind augustus expositie in de hal van schilderijen van Gerard van Velzen, dagelijks te zien tussen 8.00 en 17.00 uur en maandag ook van 18.00 tot 20.00 uur. Beeldentuin Ditta Engel Westerweg 182, elke zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. Oude Pastorij Tot en met 15 augustus tentoonstelling over de Boekelermeer in de oudheids kamer van de Oude Pastorij, Nicolaas Beetsweg 94, geopend op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Regionale Thuiszorg Tot half december expositie van schil derijen van Wim Twaalfhoven en Tilly van Tongeren, collages van Sylvia Hoogland en foto's van Sjoekie Tip in het kantoor aan de Nijverheidsweg 33. Bibliotheek Heiloo Tentoonstelling tot 7 september in de afdeling voor volwassenen 'Zweden: Stockholm, culturele hoofdstad van Europa'. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 13 september schilderijen van Dirk Oudes. Museum aan de Doelenstraat 5 in Alkmaar open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Orgelzaal Booy Op vrijdag 7 augustus orgelconcert in de zaal aan het Daalmeerpad 13 in Alk maar door Klaas Jan Mulder, aanvang 20.00 uur, toegang f 7,50. NH Kerk Tot en met 12 september expositie van acryl schilderijen, aquarellen en iconen van Janny Veenstra. Nederlands Her vormde kerk aan de Abdijlaan in Egmond-Binnen geopend op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Hoeve Overslot In augustus schilderijen, beelden en objecten van diverse regionale kunste naars te zien met als titel 'Bollen, billen en beelden' aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef. Open van donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Museum van Egmond Vaste tentoonstelling over de ont staansgeschiedenis van het gebied en het verleden van de drie Egmonden. Open zondag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur, Zuiderstraat 7, Egmond aan Zee. Abdij kaarsen Tot en met 29 augustus expositie van schilderijen van Kees Verdonk. Abdij aan de Vennewatersweg 27 in Egmond- Binnen open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur. Slotkapel Tot en met 17 augustus tentoonstelling van schilderijen en beelden van de Limmer Joffers, te zien op woensdag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Galerie De Kapberg Tot en met 23 augustus expositie van grafiek van Thea Figee, schilderijen van Lieuwe Kingma en keramiek van Henk Wolvers, geopend op donderdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur en op afspraak (tijdens openingsuren op tel. 072-5062645). EGMOND - Groot alarm afgelopen vrijdagtoen een flinke hoeveelheid zakjes met het giftige fosfine aanspoelde op de Nederlandse kustDe zakjes gif waarschijnlijk afkomstig van een schipworden gebruikt om de ruimen van schepen met levensmiddelen vrij van ongedierte te houdenNader onderzoek wees later uit dat het om gebruikte zakjes gingDe brandweerman op de foto had zijn handen vol aan het tegenhouden en informeren van het publiek, hetgeen weer door een cameraploeg werd vastgelegd. (foto Starfield) Deze kunstenres is in 1985 afgestu deerd aan de VLVU en heeft eerst een paar jaar voor de klas gestaan. Momenteel geeft zij les aan huis en bij het Nivon. Op de expositie ziet u ver schillende onderwerpen, zoals uitheem se klederdrachten en glas in lood-aqua- rellen. Een aquarel van Marianne Eugster. HEILOO - Vanaf maandag 3 augustus is er een nieuwe expositie te zien in de koffieshop van de Hema in 't Loo met aquarellen van Marianne Eugster. Galerie Amber In augustus expositie van aardewerk van Henneke Chevalier en linoleum- snedes van Atelier Zizo. In de tuin vlag gen van diverse materialen van ver schillende kunstenaars. Galerie aan de Dusseldorperweg 18 geopend van don derdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Gemeentehuis Limmen Tot 5 oktober expositie van aquarellen van Nico Dingerdis, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, behalve vrijdag middag. Gemaal 1879 Tot en met 30 augustus groendecoraties van Marlies Dekker en sieraden van Jolanda de Lange. Gemaal aan de Fielkerweg geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Beeldentuin Akermare Expositie 'Maritiem' met beelden en schilderijen van diverse kunstenaars, onder meer van Hans Blank, David Aukes, Fred Donant, Lucia Kick, Wil Wiegant, Joze Dijkstra, Ina Buisman. Ruud Zweypfenning en Menno Veenendaal. Open op vrijdag en zater dag tussen 11.00 en 17.00 uur, de eerste en derde zondag van de maand en op afspraak (0251-312598). Uiterdijk 2, Akersloot. Stichting Doorstroom Elke eerste en derde zaterdag van de maand verkoop van tweedehands spul-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 8