JOSEPH f ra Micfe Cultureel erfgoed te zien tijdens Open Monumentendag Drukke Uitmarkt opent seizoen MODE BRUNCH A Broekman L/DG)KMA J i% 3t n x* NU OOK OP INTERNE* KOOPZONDAG Dé HypUheekwinkel fin 13 September zondag 13 september in Ypestein VAN SCHAGEN reclameproaucties CEES HACHMANG LOODGIETERS NVM m%^elaJrsgroep Met 3 kantoren actiefin de regio. Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! J>U 4 J Drukkerij uitkijk post bv 63e JAARGANG NO. 37 I 9 SEPTEMBER 1998 Uw vertrouwde Contactlens specialist JOHN MOEN GOED GEZIEN URSEM - HEILOO Vrijwillige brandweer moet uitgebreid Bouw Egelshoek ligt niet stil Speelveldje bij De Loet Buk Buk opent met Crossband Ypestein in teken van Run Fun Collectanten gevraagd Bevers van start bij Scouting Rurik Wethouder Wuijster schort werkzaamheden op Ondergrondse glasbakken Hoofdprijs loterij valt in Heiloo www.tummersaccountants.nl Verzoek om schorsing bestemmingsplan Buitengebied full-color brochures. Vraag offerte! Grosmarkt-run aanvang: i ï.oo uur Zeskamp aanvang: 13.00 uur aankondiging aangeboden door: van 12.00 tot 16.00 uur Winkelhof 't Loo 30 HEILOO AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Regio Noord~ j - n* Kennemeriand Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. i fY X MAKELAAR Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 Voor gordijnstoffen naar Decorette! t0xette geeft kleur aan je huis'. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) T i c jeesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Vinkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Heerenweg 144 - 1851 KW Telefoon 072 5320505 HEILOO - Het aantal vrijwilligers bij de brandweer zal uitgebreid worden van vierendertig naar veertig. Onder zoek heeft uitgewezen dat de bezetting van de brandweervoertuigen de afgelo pen jaren steeds moeilijker wordt. Dit komt door maatschappelijke ontwikke lingen, zoals flexibeler werktijden, een andere invulling van de vrije tijd en verhuizingen van bedrijven waar brandweervrijwilligers werken naar de grotere industrieterreinen buiten Heiloo. Hierdoor kan in een aantal gevallen niet langer worden voldaan aan de gel dende uitruktijden (de brandweer moet tussen tien en vijftien minuten ter plaatse zijn). Vooral de bezetting over dag is een probleem. Het aantal vrijwil ligers zal in de toekomst verder uitge breid worden naar vijftig. HEILOO - De gemeente gaat ervan uit dat binnenkort gestart wordt met de bouw van de nieuwe woonwijk Egels- hoek, op het voormalige voetbalveld van De Foresters. In Heiloo doen ge ruchten de ronde dat het werk stil zou liggen, omdat er geruime tijd voor en ook na de bouwvakantie geen activitei ten op het terrein hebben plaatsgevon den. Woordvoerder Ch. van Voorst van de gemeente bestrijdt echter dat het werk stil ligt. „Een poosje voor de bouwva kantie zijn de verkoopresultaten van Egelshoek geëvalueerd. Naar aanlei ding daarvan is besloten de koop open te stellen voor mensen van buiten Heiloo. Met de aannemer is toen de afspraak gemaakt dat na de bouwva kantie de bouw van start gaat. We ver wachten dan ook dat op korte termijn de nodige keten worden geplaatst." HEILOO - De gemeenteraaad heeft maandagavond een voorbereidingsbe- sluit genomen om een speelveldje aan te leggen op de hoek Dokterslaan, Ho- ghe Weijdt en Kleijn Barlaken, tegen over het parkeerterrein aan De Loet. Tot de aanleg van het speelveldje is be sloten naar aanleiding van de onlangs door de gemeente gehouden jeugden- quête, waaruit bleek dat er in verschil lende wijken dringend behoefte was aan verharde speelveldjes voor voetbal, basketbal en tennis. De raad trok er een bedrag van f 200.000,- voor uit, waarmee inmiddels zes speelterreintjes zijn aangelegd of verbeterd. Het is nog niet duidelijk of het speelveldje tegen over De Loet geasfalteerd wordt of dat het een grasveld wordt. Een groot deel van de geraadpleegde bewoners uit de directe omgeving heeft gepleit voor asfalt, maar er gaan ook stemmen op voor een grasmat, waarop het beter voetballen zou zijn. Een besluit hier over wordt later genomen. De Crossband, vrijdag in Buk Buk. HEILOO - Vrijdag 11 september wordt het seizoen van Buk Buk geopend door een optreden van de Amstel Neder- popband, regionaal zeer bekend onder de naam The Crossband. Zij brengen een avond vol nederlandstalige hits, on der meer nummers van De Dijk, Normaal, Golden Earring, Guus Meeu- wis, De Kast en René Froger. Buk Buk en de nieuwe brouwer hebben de han den ineen geslagen en bieden dit spek takel gratis aan. Buk Buk is in dit openingsweekend HEILOO - Zondag 13 september om 11.00 uur valt het startschot voor de deelnemers aan de Grosmarkt-run '98. Deze loopwedstrijd is onderdeel van een groots opgezet evenement. Het thema van de dag is Run Fun, want naast sport is er volop entertainment en gezelligheid. De wedstrijdloop gaat over 10 kilometer en is een uitstekende voorbereiding op de Dam-tot-Dam- loop die een week later op de agenda staat. Voor de prestatielopers is er keuze uit drie afstanden: 3,3, 6,6 en 10 kilometer. De Grosmarkt-run (voorheen de 10 mijl van Heiloo) wordt georganiseerd door atletiekvereniging Trias. Om 11.00 uur wordt begonnen met de scholieren loop. Jongens en meisjes van de basis scholen lopen een afstand van 1,5 km door de wijk en krijgen na afloop een oorkonde en een ijsje. Om 11.30 uur starten de volwassenen, waarbij gestre den wordt om verschillende titels: de wedstrijdloop van 10 km is het konings nummer van de dag. Hierbij is voor de Noord-Hollandse toppers totaal een aardig bedrag aan prijzengeld te win nen. Voor de trimloper is er de presta tieloop over een afstand van 3,3, 6,6 of 10 km op een prachtig afwisselend parkparcours. Verder is er het Trias clubkampioenschap (10 km) speciaal voor de leden van atletiekvereniging Trias en de businessloop van 10 km voor bedrijven. Voor alle runs geldt: start en finish bij Grosmarkt Ypestein. Inschrijven kan op de zondag zelf vanaf 9.15 uur tot 15 minuten voor de start. Het volgende grote onderdeel van deze gratis te bezoeken. Zaterdag 12 sep tember presenteert Buk Buk het pro gramma voor het najaar tijdens een speciaal Chemical Live Kafé. Diverse bands die de komende tijd zijn te verwachten op het podium van Buk Buk, zullen zich dan presenteren. Zondag 13 september zal een nieuwe activiteit geïntroduceerd worden onder de naam StamstelCafé, een activiteit waarbij de bezoekers bij kunnen ko men van de rest van het weekend onder het genot van goede muziek en diverse spelmogelijkheden. De Buk Buk gaat vrijdag en zaterdag open om 21.00 uur, zondag om 16.00 uur. dag is een grote zeskamp van Heiloo. Vanaf 13.00 uur strijden teams op aller lei spectaculaire onderdelen die tot dan toe geheimgehouden worden. Alle teams zijn gemixd, dus elk team bestaat uit mannen en vrouwen. De organisatie garandeert dat het voor de toeschou wers én voor de deelnemers een waar feest zal zijn met veel spanning en ple zier. De activiteiten van de zeskamp worden georganiseerd door Wijkvere- niging Ypestein in en om de Ypsalon. Voor informatie en aanmelden kunt u bellen met A. de Graaf, tel. 072- 5336376. HEILOO - In de week van 20 tot 26 september vindt de jaarlijkse collecte voor de Nierstichting plaats. Hiervoor is de Nierstichting nog dringend op zoek naar collectanten. U kunt zich aanmelden bij Janny en Martin Affourtit, tel. 072-5332815. HEILOO - Afgelopen zaterdag is na een jaar van voorbereiding een nieuwe groep Bevers gestart bij Scouting Rurik. Bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot en met 7 jaar. Op zaterdag ochtend spelen zij van 10.00 tot 11.30 uur in het clubhuis van Scouting Rurik aan De Kistemaker 11. Er is inmiddels al een wachtlijst voor de speltak Bevers aangelegd, maar wie meer informatie wil, kan bellen met tel. 072-5340232 en vragen naar William. HEILOO - Mevrouw J. Wuijster- Schuddeboom, wethouder en eerste loco-burgemeester van Heiloo, heeft op medisch advies besloten tijdelijk haar werkzaamheden neer te leggen. De combinatie van fysieke klachten en de hoge werkdruk van de laatste jar.n hebben tot deze omstandigheid geleid. Haar portefeuilles worden waargeno men door de overige collegeleden. Bur gemeester H. den Boon zal de onder delen ruimtelijke ordening, volkshuis vestingsbeleid (inclusief toewijzing) en grondzaken voor zijn rekening ne men. Wethouder E. ten Hacken neemt waar voor de portefeuille ouderenbe leid. Wethouder E. Schoutsen-Bolten behartigt de zaken betreffende de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de bibliotheek. HEILOO - Een krediet van f 31.200,- is door de gemeenteraad uitgetrokken voor het 'ondergronds' brengen van het milieuparkje bij de Grosmarkt aan de Ypesteinerlaan. De glas- en kleding- containers die daar staan zijn al lang een bron van ergernis voor de bewo ners van het appartementengebouw De Kuilenaar, vanwege de geluidsoverlast. Er is gezocht naar een andere locatie voor de glasbakken, maar vanwege on der meer de aanwezigheid van kabels en leidngen in de grond, bereikbaar heid en overlast is deze niet gevonden. Het onder de grond brengen van de glasbakken zal naar alle waarschijnlijk heid de overlast sterk terugdringen. HEILOO - De droom van velen om ooit de hoofdprijs in een grote loterij te winnen is werkelijkheid geworden voor het echtpaar Ans en Cor Onderwater uit Heiloo: ze wonnen zeven miljoen gulden in de Postcode Loterij. De prijs werd hen symbolisch overhan digd door Henny Huisman in een tele visie-uitzending van RTL4 afgelopen zaterdagavond. TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072-505 37 51 E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl vanaf het Maalwater. Egmond In Egmond is er op zaterdag een wan deling in het beschermd dorpsgezicht van Egmond aan den Hoef uitgezet die voert langs oude gebouwen. Daarbij wordt uitvoerig op de gebruikte bak stenen, het voegwerk en de dakpannen ingegaan. Uitgangspunt van de wande ling is de recentelijk gerestaureerde boerderij Overslot, waar men ook een kleine tentoonstelling kan bekijken over historische bouwmaterialen. Er wordt tevens oud gereedschap ge toond, oude bouwtekeningen en er zijn mensen uit de praktijk aanwezig die u wat kunnen vertellen over de vroegere manieren van bouwen. In de boerderij is verder een diaprogramma over dit onderwerp te zien, waaraan tevens een quiz voor de kinderen is gekoppeld. Behalve Overslot zijn ook op andere plekken in Egmond gebouwen openge steld voor bezichtiging. De vuurtoren is voor iedereen toegankelijk van 10.00 tot 12.30 uur. Verder zijn de grote ker ken in de drie dorpskernen de gehele dag open. Akersloot Akersloot heeft sinds kort een eigen monumentencommissie en laat met trots zowel zaterdag als zondag zijn his torische schatten zien aan het publiek. De rooms-katholieke kerk toont zeven schilderijen uit eigen bezit, sculpturen in hout en steen en gebrandschilderde ramen. Op het kerkhof De Overtuin staan beelden en een kruis uit 1870 en naast de pastorie is er de Maria-kapel, die is opgebouwd uit stenen die afkom stig zijn van kasteel Akersloot. Uit zonderlijk is de religieuze naaldkunst, die bestaat uit een kazuivel uit 1492 en een koorkap uit de zeventiende eeuw. In de Nederlands Hervormde kerk is bij hoge uitzondering oud avondmaal- zilver te bezichtigen, dat gewoonlijk in het Museum Catharijne Convent in Utrecht tentoongesteld is. De expositie 'Kunst aan het Woord' in deze kerk bestaat uit dertien reproducties, waarin moderne kunstenaars ondogmatisch religieuze thema's en symbolen onder deel laten worden van leef- en bele vingsruimten van de mens. Zaterdag is er geregeld orgel- en fluitmuziek te ho ren. Zondag speelt de organist enige tijd na de dienst. In Het gemaal exposeert Ab van Wijhe zijn beelden, boven toont De Ver eniging Oud Akersloot archeologische vondsten. In beeldentuin Akermare aan de Uiterdijk 2 laten tien kunste naars hun werk zien en zal een demon stratie steenhouwen gegeven worden. Ook zijn verschillende steensoorten te zien. Korenmolen De Oude Knegt aan de Pontweg verkoopt meel en wortel tjescake. De monumenten zijn op beide dagen geopend tussen 11.00 en 17.00 uur, de kerken op zondag vanaf 12.00 uur. HEILOO - De Milieufederatie Noord- Holland en Milieucontact Heiloo heb ben bij de Raad van State verzocht om schorsing van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Heiloo. Dit nadat Gedeputeerde Staten het plan (gedeeltelijk) goedgekeurd heb ben. Deze twee organisaties zijn tegen de aanleg van een golfbaan in het 'nu nog redelijk ongeschonden open agra risch gebied in de gemeente Heiloo', zo staat in het schorsingverzoek te lezen. Wanneer het bestemmingsplan van kracht zou worden, zal op zeer korte termijn begonnen worden met ont grondingen in het gebied, de aanleg van waterpartijen, de bouw van een clubge bouw annex restaurant en de aanleg van parkeerterreinen. De briefschrij vers vinden daarom dat er sprake is van een spoedeisend belang; het gebied zal door deze ingrepen onherstelbaar aan getast kunnen worden. REGIO - Zaterdag 12 en zondag 13 september staan in Nederland in het teken van de monumenten: vele daar van openen weer hun deuren voor het publiek tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Ook in Heiloo, Eg mond en Akersloot zijn diverse monu menten te bezichtigen. Het thema van de twaalfde Monumentendag is 'Steen goed, de zorg voor historische bouw materialen'. Heiloo laat bezoekers op zaterdag tus sen 10.00 en 17.00 uur meegenieten van een deel van zijn culturele erfgoed. Open zijn De Hutkoffer aan de Heerenweg 21, de kapel en het com plex van Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapellaan, de Witte Kerk inclu sief de toren en het complex van Psychiatrisch Centrum Willibrord aan de Kennemerstraatweg, met daarin de werk- en expositieruimte van de archeologische Stichting Baduhenna. Verder opent de Oudheidkamer (ge meentelijk monument) aan de Nicolaas Beetsweg 94 deze dag een tentoonstel ling van werktuigen van oude ambach ten. Hier zijn gereedschappen van bij voorbeeld timmerman, molenaar en kuiper te zien. De wipwatermolen bij het Maalwater, het rijksmonument dat ook wel Varnebroekermolen genoemd wordt, zal deze keer niet draaien omdat hij gerestaureerd moet worden. Toch is het interessant om de molen eens van dichtbij te bekijken, bijvoorbeeld tij dens een wandeling over de Polderdijk De Wipwatermolen is zaterdag open maar draait niet. Een optreden van deze jonge ballerina's trok bijzonder veel bekijks op de Uitmarkt, (foto Starfield) Even leek de Uitmarkt afgelopen za terdag in het water te vallen. Letterlijk, want de regen kwam 's morgens met bakken uit de hemel naar beneden. Maar even na twaalf uur verschenen de eerste lichte plekken in de bewolking, werden de paraplu's hoopvol dichtge klapt en kon het feest dan toch echt beginnen. De sfeer was zonder meer prima te noemen. Mevrouw A. Timmer, direc teur van de openbare bibliotheek, de organisator van de Uitmarkt, noemde het maandag zelfs 'een van de hoogte punten van de afgelopen jaren'. En daar kon zij wel eens gelijk in hebben. Want meer en meer Heilooërs - en dat niet alleen, ook buitenpoorters werden veelvuldig gesignaleerd - komen naar de Uitmarkt om zich uitgebreid te laten informeren over wat er in Heiloo zoal te doen is op cultureel, educatief en sportief gebied én om zich in te laten schrijven voor een leuke activiteit. Een voorzichtige schatting van het bezoe kersaantal kwam uit op twee- a drie duizend mensen. Saamhorigheid groot Waarbij overigens ook opviel dat de saamhorigheid onder de deelnemers en de optredende groepen bijzonder groot was. Vanwege de gestaag neervallende regen moest er vooral aan het begin van de Uitmarkt met de diverse optre dens geïmproviseerd en geschoven worden, iets waar eigenlijk niemand zijn hand echt voor omdraaide. Or ganisatorisch is de Uitmarkt uitge groeid tot een gesmeerd lopende machine, wat niet in de laatste plaats te danken is aan de inzet van de vele vrij willigers. In de loop van de middag draaide de Uitmarkt op volle toeren. Flaneren langs de kraampjes, luisteren en kijken naar de optredens op de twee podia, schieten bij SV De Vrijheid, een balle tje trappen bij de Ajax-doelschietwand, een enge wond laten aanbrengen door een van de EHBO'ers, een kijkje nemen bij het Salonorkest Heiloo, dat in de bibliotheek een plekje had inge nomen, ondertussen even in de boeken neuzen, daarna meteen door naar Het Hoekstuk voor nog meer informatie en natuurlijk de tweedehands boeken markt, kortom, er was meer dan vol doende te beleven op deze volwassen Uitmarkt voor jong en oud.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1