Hildebrandhof in stijl geopend Sportiviteit voert boventoon bij Run en Fun Mankeert u weieens iets in het weekend? HEYLO LW A P E L L A EÏ3 Kussen Hollandia T Detail l>H0Opg luj Vos Makelaardij IfilEKMAN KMA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN zondag 20 september Dé Hy$É|heekwinkel JOHN MOEN 16 SEPTEMBER 1998 J JDrukkerij uitkijkpost bv 63e JAARGANG NO. 38 Nieuw onderkomen buitendienst gemeente Naambord onthuld Boswandeling IVN Jonge musici in de Witte Kerk Jonge jury van start (detail) SILHOUET Daarom zijn wij voortaan zaterdag óók open Van 9.00 tot 17.00 uur Stationsweg 53 1851 LJ Heiloo 072 5331070 info@heylo.nl Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! (bank) SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 SILHOUET Tintoretto Rommelmarkt Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 -505 37 51 V Vn URSEM - HEILOO reclameproaucties 3 OKTOBER OPEN HUIS era KOM DOODGEWOON EENS OP DE Loffie BIJ CAPELLA Enthousiast Gediplomeerd Personeel GOED GEZIEN Met 3 kantoren actief in de regio. CEES HACHMANG LOODGIETERS Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo; Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Afgelopen vrijdagavond werd met een speciale openingshande ling door wethouder Anne-Marie Worm-de Moei het nieuwe onderko men van de gemeentelijke buitendienst aan het Rosendaal 2 officieel in gebruik genomen. Daarmee is de dienst Beheer Openbare Ruimte nu onder één dak gehuisvest. Het oude gebouw is verbouwd en uit gebreid vanwege nieuwe eisen van Arbo- en milieuwetgeving. Bovendien is een aantal kleinere gemeentelijke werkplaatsen aan de Bayershoffweg, de Holleweg en Het Malevoort gesloten, waardoor uitbreiding van het gebouw aan het Rosendaal nodig was. HEILOO - Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Anne-Marie Worm-de Moei een bebouwde kom bord 'Heiloo, part nergemeente van Swietochlowice' op de hoek van de Kennemerstraatweg en de Vennewatersweg. Het bord is een symbolisch cadeau aan de gemeente Swietochlowice ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de officiële steden band tussen de beide gemeenten. De zestig Poolse gasten bezochten af gelopen dagen op initiatief van de Stichting Stedenband en harmonieor kest Caecilia de gemeente Heiloo. Er werd met elkaar gepraat tijdens diverse workshops en ook stonden verschillen de uitstapjes op het programma. Mor gen gaan de Polen weer naar huis. HEILOO - Op zondag 20 september staat de IVN-natuurgids voor u klaar. Hij zal u meevoeren door de bossen van Heiloo, waar altijd veel te zien is. Mede door het natte weer hebben de herfstverschijnselen hun intrede reeds gedaan. Ook de paddestoelen zijn al te zien. Verzamelpunt is de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg, aanvang van de wandeling is om 10.00 uur. De wande ling duurt anderhalf tot twee uur en is geschikt voor groot en klein. Meelopen is in principe gratis, maar voor een vrij willige bijdrage is de richtprijs f 2,50 voor volwassenen en f 1,- voor kinde ren. Inlichtingen op tel. 072-5337736. .,.x Dhr. Hubbeling reikt de Camera Obscura uit aan mevrouw Schoehuijs en wethouder Ernest ten Hacken, ter gelegenheid van de opening van het Hildebrandhof. HEILOO - Afgelopen vrijdag werd in Heiloo de eerste fase van nieuwbouw project het Hildebrandhof officieel in gebruik genomen. Het hofje, dat vlakbij de Nicolaas Beetsweg in plan Oost ligt, ontleent zijn naam aan het pseudoniem van de schrijver Nicolaas Beets. Deze eerst fase bestaat uit vijftig sociale huurappartementen en een woontoren met dertien vrije-sector huurapparte menten. De tweede fase van het project met zeventien koopwoningen en zes huurwoningen wordt volgend jaar opgeleverd. Het Hildebrandhof is gere aliseerd door Woningstichting Heiloo. De heer Hubbeling, voorzitter van de Woningstichting, opende de feestelijke middag met een korte introductie. Daarna onthulde wethouder Ernest Ten Hacken het tuinplan, dat aangaf hoe de beplanting in het Hildebrand hof er uit zal gaan zien. Hubbeling overhandigde nog symbo lisch een ingebonden versie van het boek Camera Obscura van Nicolaas Beets aan wethouder Ten Hacken en aan mevrouw Schoehuijs, voorzitter van de bewonerscommissie. Door de fotograaf werd tenslotte een groepsfo to in ouderwetse Camera Obscura-stijl gemaakt. Het nieuwbouwplan is een initiatief van de..Woningstichting en is gebouwd volgens de eisen van het Seniorenlabel. Dit betekent dat de woningen eenvou dig aangepast kunnen worden voor minder-validen. Bovendien zijn belang rijke voorzieningen als winkels, open baar vervoer en medische voorzienin gen lopend te bereiken. Bij de bouw van het complex is gewerkt met milieu vriendelijke en duurzame, onderhouds arme materialen. Zo zijn waterbespa rende kranen en wc-reservoirs gebruikt en wordt met het verwarmingssysteem warmte teruggewonnen. De appartementen voldoen ook aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Volgens onderzoek daalt daarmee het inbraakpercentage met veertig procent. Ook rond het complex zijn diverse aan passingen uitgevoerd om vandalisme en autocriminaliteit terug te dringen. HEILOO - De benenwagen, die was afgelopen zondag hét vervoermiddel bij uitstek in Ypestein tijdens het eve nement Run en Fun. 's Morgens draai de het om pure snelheid tijdens de wed strijd- en trimloop door de wijk, 's mid dags moest heel wat behendigheid aan de dag worden gelegd bij de zeskamp. Atletiekvereniging Trias, die de organi satie in handen had van de trim- en wedstrijdloop (de Grosmarktrun), kon na afloop tevreden zijn: de winnaar van het koningsnummer, de tien kilometer lange wedstrijdloop waar zestig lopers aan meededen, was afkomstig uit de eigen Trias-gelederen. Peter Hopman liep de tien kilometer in een tijd van 31.43. Het parcoursrecord kwam niet in gevaar, dat blijft staan op 31.18. Bij de vrouwen won Keja Winnips in een tijd van 41.18. Wedstrijdleider Jan Adrichem sprak na afloop van 'perfect loopweer'. „Het was gelukkig droog en de temperatuur was uitstekend. Alleen de bruggetjes waren hier en daar wat glad door de regen die eerder gevallen was. De snel heid ging er daardoor af en toe een beetje uit. Maar op één kleine valpartij na, die verder geen ernstige gevolgen had, is alles goed gegaan. Uitvallers waren er niet." Naast de wedstrijdlopers waren er ook nog eens een paar honderd recreatie lopers die diverse afstanden liepen en zo'n honderd kinderen die hun krach ten konden meten in de scholierenloop. Onderlinge sportiviteit Na afloop van de Grosmarktrun maak te het overgrote deel van de lopers en het publiek zich snel uit de voeten, waarschijnlijk ook vanwege de nade rende regen die zich aankondigde door een onheilspellend pak donkere wol ken aan de hemel. De leden van de zes teams die zich hadden ingeschreven voor de zeskamp en een handjevol publiek kregen later dan ook de volle laag. Toch was het enthousiasme bij de zes kampers er niet minder om. Voor het merendeel ongetraind stortten ze zich vol overgave op de verschillende pro grammaonderdelen. De race met skip- py-worsten en supersteppen waarbij alle zes teamleden van de partij moes ten zijn, deed al meteen een flinke aan slag op de conditie. Toch viel onmiddel lijk de onderlinge sportiviteit op: hulp en aanmoedigingen van de de overige teams als een team het moeilijk had. Zo werden achtereenvolgens de onder delen ringsteken, sumoworstelen en koppensnellen, de behendigheidstest met de 'lopende A' en de stormbaan afgewerkt. Hoewel de meeste teams aangaven vooral 'om de lol' mee te doen, was er toch ook overal een ge zonde dosis fanatisme en wil om te win nen aanwezig. Het stokkenvangen moest de uiteinde lijke beslissing brengen. Met maar een halve punt voorsprong op de nummer twee mochten The Giants, een echt 'last minute team', de wisselbeker mee naar huis nemen. The Wizzard of Oz, de win naars van vorig jaar, werd tweede. Ze kregen daarbij ook nog de originali- HEILOO - Op vrijdag 18 september is het podium van de Witte Kerk voor drie jonge intenationale musici: pianist Gerard Boeters uit Heiloo, violist Vadim Tchijik uit Rusland en de Al banese pianiste Mirsa Adami brengen vanaf 20.30 uur een bijzonder concert programma ten gehore. Deze de musici nemen deel aan het Concert Artists Program van Holland Music Sessions, dat jonge, veelbeloven de solisten voorziet in concertmogelijk heden over de hele wereld. Gerard Boeters studeerde aan het Rotterdams Conservatorium en aan het Amsterdamse Sweelinck Conser vatorium. Daarna volgde hij master- classes bij diverse docenten. Samen met Vadim Tchijik, die viool studeerde in Rusland, Frankrijk en in Amsterdam, voert hij tijdens dit concert werken uit van Bach, Brahms en Ravel. Mirsa Adami studeerde piano in haar geboorteland Albanië en in Amster dam. Deze avond speelt ze werken van Haydn, Debussy en Chopin. Kaarten voor dit concert kunnen worden gere serveerd op tel. 072-5821300. HEILOO - Lezen is niet alleen lezen voor de boekenlijst op school. Lezen kan ook heel spannend en gewoon leuk zijn. Wie de proef op de som wil nemen kan meedoen met de Jonge jury. Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud, dan kun je als lid van de Jonge jury van 15 septem ber tot 15 januari steeds weer een nieu we keus maken uit de mooiste boeken die de afgelopen twee jaar zijn versche nen. Natuurlijk is niet elk boek gelijk. Daar om moet iedere deelnemer zijn jury waardering aan het einde van de perio de kenbaar maken. Daarbij geldt dat er minstens vijf boeken moeten zijn gele zen. Je kunt je opgeven vanaf 15 sep tember in de bibliotheek van Heiloo, dan zorgt de bibliotheek er voor dat al die nieuwe boeken voor je klaar staan. De landelijke winnaar van de Jonge jury krijgt een jaar lang elke week tien gulden zakgeld. HSV aanvang: 14.00 uur sportpark Bayershoffweg A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS 8c TAXATEURS ONROEREND GOED Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Concentratie bij het skippyworst springen. Het team rechts, The Giants, werd uiteindelijk winnaar. The Wizzard of Oz, links, eindigde als tweede in de zeskamp, (foto Starfield) teitsprijs vanwege hun fantasievolle outfit. De Mamma's en de pappa's ging naar huis met de derde prijs. De uitslagen van de Grosmarktrun: Heren: 1. Peter Hopman (Trias, 31.43), 2. Louis Dam (Lycurgus, 31.51), 3. Jody Tesselaar (Hera, 32.28). Heren 40-50 jaar: 1. Martin de Lange (Trias, 34.08), 2. Peter Appelman (Trias, 35.45), 3. Nico Oud (Trias, 36.48). Heren 50+: 1. Jan van Ammers (Zaanland, 35,46), 2. Kees Brasser (AV Castricum, 36.24), 3. Nico Tromp (Trias, 37.56). Dames: 1. Keja Winnips (41.18), 2. Mar- ja de Moei (veteranen Nederland, 41.49), 3. Marjan Oud (Trias, 45.10). HEILOO - Schilder- en tekenclub Tin toretto heeft het programma uitgebreid met de mogelijkheid tot vrij werken ook op de donderdagochtend. Vrij wer ken, maar toch onder deskundige bege leiding, kan met ingang van 1 oktober vanaf 9.30 uur. Vrij werken kan ook nog steeds op donderdagavond, tussen 19.30 en 22.00 uur. HEILOO - De stichting Wao/Aaw/Ug Belangen houdt weer een grote rom melmarkt op zaterdag 19 september in het gebouw aan de Bergeonstraat 22. De markt begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Wie nog overtollige spulletjes en prul letjes heeft, kan die beschikbaar stel len. Leden van de stichting komen het graag bij uw ophalen. Voor meer infor matie kunt u bellen met tel. 072- 5331840 of 5334861. www.tummersaccountants.nl TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen E-mail: tummersJimmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl ac=in Voor vloerbedekking naar Decorette! xette geeft an Je huis! Heerenweg 144 - 1851 KW Telefoon 072 5320505 AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 Uw ERA-makelaar heet u van harte welkom op hun Open Huis. Voor een vrijblijvende kennismaking, een kijkje 'achter de schermen' én een gratis exemplaar van de ERA Verkoopwijzer. Wij zien u graag op zaterdag 3 oktober, tussen 11.00 en 16.00 uur. Tevens zijn wij buiten de kantoortijden altijd op de zaterdagen geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Van der Borden Kennemerstraatweg 386, Heiloo Tel. (072) 53 51 000 Kennemerstraatweg 33, Alkmaar Tel. (072) 51 41 000 Zaterdag 3 oktober om 10.00 uur houdt Capella Uitvaartverzorging een lezing in restaurant Klein Varnebroek, De omloop 22 Heiloo. Er is van alles te zien en te horen over wat mogelijk is bij een uitvaart. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. En natuurlijk een kopje koffie. U bent van harte welkom. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop tel: 072 - 532 03 45 Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 NVM mmmRS groep vanaf Kennemerstraatweg 99 Heiloo telefoon: 072 533 1 1 99 Aanleq - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1