Personenalarmering koppelwoningen De Loet Groots jubileumconcert Eensgezindheid Buk Buk pakt flink uit met jubileum De Zuidwester winnaar van rap-bokaal /Mascotte C83 Wear Ever 1 Broekman Bqkma Geblokt... 4, - 30 jaar Vos Makelaardij Gestreept.. ZAKELIJK GEZIEN H NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OAASTREKEN van 15 t/m 18 oktober Egelshoek? Dé Hyg||heekwinkel A PEL L A Exclusieve Collecties 14 OKTOBER 1998 J^LdJU jj Drukkerij uitkijk post bv 63e JAARGANG NO. 42 Limmer Die verhuist Opbrengst collecte Kinderopvang Bommelstein Kaartverkoop ijsbaan Gustav Leonhardt in Witte Kerk Info-avonden Het Schone Streven 9*3 *«H CEES HACHMANG LOODGIETERS Fietscrosswedstrijd De Boscrossers Paddestoelenexcursie Excursie NVVH IOHN MOEN GOED GEZIEN Met 3 kantoren actief in de regio Redactieacquisitie en administratiei De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Vanaf vandaag zullèn de trouwe Limmer Die-lezers het nieuws uit Limmen op een andere plek in de krant aantreffen. Hiertoe wordt overgegaan omdat het niet altijd mogelijk is een hele pagina met louter Limmer nieuws te vullen. Wij doen ons best om het nieuws uit Limmen wel zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen, maar dit zal om redenen van opmaak-technische aard niet altijd mógelijk zijn. Kopij uit Limmen blijft de Uitkijkpost graag op dezelfde wijze als voor heen ontvangen. De redactie HEILOO - De onlangs in Heiloo gehouden Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten heeft f 15.009,10 opgebracht. HEILOO - Eind september hebben B. Greeuw, directeur van Woningstichting Heiloo en J. Keuper, waarnemend directeur van Stichting Woon- en Zorgcentrum Heiloo, een overeen komst getekend voor personen-alarme ring en eerste hulpverlening aan bewo ners van de koppelwoningen die daar voor een indicatie hebben gekregen. Deze koppelwoningen bevinden zich in de woontoren van De Loet, in het Hildebrandhof en in de Verlengde Horn. Deze service is een initiatief van Woningstichting Heiloo en in samen werking met Stichting Woon- en Zorgcentrum Heiloo tot stand ge bracht. Met personenalarmering voorkom je dat iemand uren- of dagenlang gewond iirzijn woning ligt voordat die persoon gevonden wordt door buren of een familielid. Als een bewoner iets over komt, kan door middel van dit alarm direct een spreekluisterverbinding tot stand gebracht worden met verplegend personeel van Zorgcentrum De Loet. Voor ouderen betekent dit een gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid. Ook voor de familie is het een gerust stelling te weten dat in geval van nood dag en nacht professionele hulp bereikt kan worden. Ervaring heeft geleerd, dat door deze vorm van alarmering ouderen niet alleen langer zelfstandig kunnen, maar ook langer zelfstandig willen wonen. Noodhulp Deze personenalarmering wordt koste loos aangeboden aan de voor deze gekoppelde woningen geïndiceerde senioren. De koppelwoningen zijn overdekt bereikbaar vanuit De Loet. Installatie van de alarmeringstoestellen en het onderhoud daaraan wordt door Woningstichting Heiloo verzorgd. De noodhulp vanuit het zorgcentrum wordt bekostigd uit de WBO extra murale budgetten, die speciaal bestemd zijn om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk,zelfstandg te wonen. Het alarmtoestel bestaat uit een medaillon met drukknop dat om de hals of aan de pols gedragen wordt. Door in geval van nood op de knop te drukken, wordt via de telefoon een ver binding tot stand gebracht met de ver pleging van het zorgcentrum. Degene die dienst heeft, kan via de spreekluis terverbinding direct vragen wat er aan de hand is, er hoeft niet teruggebeld te worden. Vervolgens kan onmiddellijk de gewenste vorm van hulp worden verleend, door de verpleging vanuit het zorgcentrum of door een arts of familie in te schakelen. Op 15 oktober wordt in de grote zaal van Zorgcentrum De Loet aan de geïn diceerde bewoners voorlichting over de personenalarmering gegeven. Zij heb ben hier inmiddels een uitnodiging voor ontvangen. In De Schalm, de kop pelwoningen bij Zorgcentrum Oyer- kerck, is al eerder deze voorziening aangebracht. Woningstichting Heiloo en de zorgcentra willen ook voor oude re huurders elders in Heiloo een derge lijke service tegen een geringe vergoe ding ontwikkelen. Daarvoor zal contact worden, gelegd met de Stichting Ouderenwerk Heiloo en de Regionale Thuiszorg. HEILOO - Dit jaar bestaat Muziekvereniging Eensgezindheid honderd jaar. De jubileum-festiviteiten zijn verspreid over het hele jaar, maar op zaterdag 17 oktober vindt het hoog tepunt van de viering plaats met een groots jubileumconcert. Daarin treden zowel Eensgezindheid als de Heilooër orkesten Caecilia, de Fanfare Showband en tamboer- en majoretten- korps Nijenburg op. evenals volksdans groep Pridini. Het concert wordt gege ven in het ontmoetingscentrum van PC Willibrord en begint om 20.00 uur. Het jarige Eensgezindheid speelt, onder leiding van dirigent Henk van Veldhuizen, een afwisselend program ma voor fanfare-bezetting. Tijdens dit concert worden onder meer een Engelse mars, een arrangement van hits van gitarist Eric Clapton en een tradi tioneel New Orleans-streetband num mer uitgevoerd. 1 Ook wordt het speciaal door Jaap Dekker voor Eensgezindheid gecom poneerde werk 'Vier Eensgezinde Schetsen' ten gehore gebracht. Hierin worden vier verschillende periodes in het bestaan van de muziekvereniging muzikaal weergegeven. Als afsluitend programmaonderdeel koos Eensge zindheid symbolisch voor 'You never walk alone' om aan te geven dat muziek maken een bezigheid blijft die je met z'n allen doet. Wervelende show Heilooër Harmonie-orkest Caecilia brengt onder leiding van Wim Klaver een programma met voor harmonie orkest bewerkte klassieke composities. De Fanfare. Showband Heiloo zet een wervelende show neer met vooral marsmuziek, omlijst met een swingend optreden van een groep majorettes. Ook tamboerkorps Nijenburg onder leiding van Joris de Bont houdt het vooral bij marsmuziek. Ze worden ondersteund door een groep jeugdige minirettes. Volksdansvereniging Pridini legt deze avond de link tussen muziek/ zang en dans met de uitvoering van verschillen de zigeunerdansen uit alle windstreken van de de wereld. Als spectaculaire afsluiting van dit jubileumconcert zal een orkest van 150 muzikanten met leden uit de diverse orkesten het stuk African Symphony spelen. De toegang voor dit evenement is gratis. HEILOO - In de herfstvakantieweek wordt bij de na-schoolse opvang Bommelstein op De Hucht 4 in Heiloo weer een programma met zowel activi teiten als rustmomenten aangeboden. Kinderen kunnen dan komen van 8.00 tot 18.00 uur. Ouders die hiervan gebruik willen maken, kunnen informatie krijgen en zich opgeven bij Else Oostendorp van maandag tot en met donderdag van 11.00 tot 13.00 uur, tel. 072-5333838. Op kindercentrum Ollie B. Bommel aan de Kanaalweg 1 zijn in de peuter- groepen nog enkele plaatsen vrij voor kinderen vanaf 22 maanden. Ook hier over is informatie verkrijgbaar bij Else Oostendorp. HEILOO - Voor Ijsbaan Heiloo is het nieuwe winterseizoen alweer aange broken. De kaartverkopers gaan weer op pad en u kunt ze dan ook de komen de tijd aan de deur verwachten. Wilt u ook een kaart uit de voorver koop (tot 5 december), dan kunt u bel len met C. Onderwater tel. 072- 5330164, of met K. Bakker, tel. 072- 5110432. The Neukteugels besluiten zondagavond het jubileumfeest van Buk Buk. HEILOO - Dertig jaar geleden moest je nog twee keer bukken vanwege de loshangende balken op de zolder van het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg. Inmiddels is deze zolder omgebouwd tot artiestenkleedkamer en is Buk Buk uitgegroeid tot een vol waardig podium voor allerlei soorten muziek, theater, film en workshops. Voor Buk Buk een reden om dit jubi leum niet ongemerkt voorbij te laten gaan en het jongerencentrum staat de komende dagen dan ook volop in het teken van/allerlei festiviteiten en bij zondere optredens. Op donderdag 15 oktober start het feest met een cabaretvoorstelling door ex-dorpsgenoot Maarten van Roozen- daal. Met zijn 'ongeschoren' stem vol soul brengt hij zijn verhalen en liedjes, die volgens hemzelf pas goed zijn als er meer aan de hand is dan direct wordt uitgesproken. Van Roozendaal bespeelt zelf de piano en wordt begeleid door Egon Kracht op contrabas. De zaal gaat open om 21.00 uur en de entree voor het optreden van Van Roozendaal bedraagt f 15,-. Het optreden op vrijdag 16 oktober van het achttal Faya Djang is gratis toegan kelijk. Ze brengen een echte 'tropical party' met Caribische muziek. Vurige merengue, soca, kaseko en reggae-klan- ken maken het onmogelijk om stil te blijven staan. De zaal gaat open om 21.00 uur. Van folkmuziek tot zeemanslied Muziek uit 'hogere' noordelijke sferen is te beluisteren op zaterdag 17 oktober vanaf 21.00 uur. Kilshannig brengt tra ditionele en eigentijdse folkmuziek uit Ierland en Schotland, van ingetogen ballads tot uitbundige drankliederen. Verder staat Pigmeat op het podium, dié het feestgevoel centraal stellen. Bewapend, met een zogenaamde 'kut- tepiel', een gitaar en een trommel zet het duo de tent op z'n kop met zijn vro lijke folkmuziek. De entree bedraagt een tientje. Het zestal Vitalis geeft op zondag 18 oktober vanaf 16.00 uur met een vere delde klaagzang uiting aan de tragiek van het leven. Ze citeren schaamteloos uit het muzikale repertoire van deze eeuw met flarden filmmuziek, chans ons, walsjes, rock- en zeemansliederen. Het jubileumfeest wordt daarna afge sloten met een optreden van The Neukteugels, met een reünieconcert voor alle cowlollers van Heiloo. Afgestofte country and western-hits, lacherige ballades en vrolijke meebral- liederen staan garant voor een waar festijn. Entreekosten zijn f 30,- en de drank is deze avond gratis. HEILOO - 'Van rijm tot rap', dat is het thema van de Kinderboekenweek die nog tot en met zaterdag 17 oktober duurt. Een mooi thema om een rap- wedstrijd uit te schrijven, zo dachten de medewerkers van de bibliotheek. Een bandje met achtergrondmuziek, ge maakt door Thomas de Boer en Jack Kat, diende als basis voor een zelf te maken rap-song, die zes groepen uit de bovenbouw van de Heilooër basisscho len maandagochtend in (Je bibliotheek ten gehore brachten. En de jury was het er unaniem over eens: alle songs waren van een bijzon der hoog niveau, maar gelukkig wel allemaal heel verschillend. Een toeval was dat alle kinderen in hun tekst over de bibliotheek 'rapten'. Maar slechts één kan er de beste zijn, en zo ging de eerste prijs, de beker met inscriptie, naar groep 8a van De Zuidwester. Groep 7/8 van de Benedictusschool ging met de tweede prijs strijken, in de vorm van een boekenbon van f 25,-, te besteden voor de klas. De derde prijs, de eeuwige roem, was voor alle andere meedingende groepen. Behalve deze rapwedstrijd heeft de bibliotheek nog een aantal andere acti viteiten in het kader van de Kinder boekenweek gehouden, zoals een kleurwedstrijd en een boekenweekpuz-, zei. De prijsuitreiking hiervan vindt zaterdag om 12.00 plaats in de biblio theek aan Het Malevóort. HEILOO - Zondag 18 oktober zet Gustav Leonhardt zich in de Witte Kerk aan het klavecimbel en opent daarmee de concertserie van het nieu we winter-concertseizoen. In het stre ven naar authenticiteit bij het uitvoeren van barokmuziek heeft hij sinds jaar en dag een vooraanstaande rol gespeeld. Vooral ten aanzien van de keuze van het instrument stelt hij strenge eisen; als het geen historisch klavecimbel kan zijn, dan moet er op zijn minst een goede replica staan. Ook het instru ment dat Leonhardt zondag bespeelt moet speciaal van elders uit het land worden aangevoerd. De musicus erkent echter dat het altijd gissen blijft als de vraag aan de orde komt hoe de muziek oorspronkelijk geklonken heeft. Het voortdurend zoe ken naar de beste manier van vertolken heeft Leonhardt voor verstarring behoed Op het programma staat, naast werken van componisten als Johann Sebastian en Wilhelm Friedeman Bach, Couperin en Domenico Scarlatti, óók muziek van minder bekenden, als d'Anglebert en Forqueray. Het concert begint om 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt f 15,-, houders van pas 65+ en CJP en kinderen tot en met 12 jaar betalen f 12,50. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via tel. 072-5335852. Zes groepen deden afgelopen maandag mee in de rapwedstrijd van de bibliotheek, (foto Starfield) HEILOO - De Stichting Het Schone Streven houdt binnenkort weer diain- formatie-avonden over de reizen die zij organiseert. Deze worden gehouden op 21 oktober, 18 november, 6 januari en 24 februari in het Open Huis. Toegangskaarten hiervoor zijn a f 3,- verkrijgbaar bij Disc 't Loo in het gelijknamige winkelcentrum. De avon den beginnen om 20.00 uur. De stichting Het Schone Streven werd in 1991 opgericht met als doel hulp ver lenen aan bevolkingsgroepen in Indonesië. Het geld is afkomstig uit het organiseren van reizen, waarbij de deelnemers f 25,- per reis doneren. Financiële hulp ging tot nu toe naar negen weeshuizen, de bouw van een school voor weeskinderen in Oost-Java en een internaat voor weeskinderen en minder draagkrachtigen op Sulawesi. Hier komt naast een school en nacht verblijf ook een werkplaats en een bibliotheek: |1 1 Iff Buk Buk Vier dagen feestprogramma aan de Pastoor van Muyenweg A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED Interesse om te kopen in plan Laat u alvast informeren, GRATIS EN VRIJBLIJVEND Kennemerstraatweg 125 1851 BC HEILOO lel. 072 5320322 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 Stationsweg 85 - Heiloo Geesterduin 54 - Castricum SILHOUET BENCH TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072-505 37 51 E-mail: tummersJimmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. HEILOO - Op zondag 18 oktober houdt fietscrossclub De Boscrossers de laatste wedstrijd (uit een competitie van acht) die meetelt voor het afde lingskampioenschap. Afdeling West bestaat uit de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en de Flevopolder. De fietscrossers uit deze afdeling, zo'n 190 rijders, zullen hun krachten weer kunnen meten in één spannende strijd. Menig rijder heelt in de tussenstand maar een paar punten verschil op de medecrossers. De leden van De Boscrossers staan er goed voor.en een wedstrijd op de thuis- baan kan in hun voordeel zijn. Verschillende Boscrossers zullen deze dag afdelingskampioen worden. De wedstrijd wordt gehouden op sport complex Het Vennewater aan Het Zevenhuizen, vanaf 11.00 uur. Voor de jeugd tot en met 12 jaar is de toegang vrij. HEILOO - Door de overdadige regen val in de afgelopen zomer hebben de paddestoelen de alom bekende uit drukking eer aangedaan: ze zijn als paddestoelen de grond uit geschoten, ze staan niet alleen op de grond, ze zit ten zelfs hoog in de bomen! Het IVN, de vereniging ter bevordering van het natuur- en milieubesef, nodigt u uit voor een excursie, die het wel en wee van paddestoelen aanschouwelijk behandelt. Deze excursie wordt gehou den op zondag 18 oktober. Startpunt is de Kattenberg aan de Kennemer straatweg, de begintijd is 10.00 uur en de wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren. HEILOO - Woensdag 28 oktober houdt de NVVH een dagexcursie naar Friesland. Om 8.30 uur vertrekt de bus vanaf de hoek Heerenweg/Raad- huisweg tegenover 't Loo. Rond 18.00 uur is de bus terug in Heiloo. De kosten voor deze excursie zijn f 55,-. Voor opgeven en informatie kunt u bellen met Riet Putter, 072-5116415 of Marianne van der Heijden (tussen 18.00 en 19.00 uur) 072-5336838. 1 Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 NVM elaarsgroep Kennemerstraatweg 99 Heiloo telefoon: 072 533 11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1