I Falkland-coryfeeën naast elkaar in mooi en ontroerend blijspel Spasmodique treedt op in Buk Buk Brandweer 4, Unique /Mascotte Zit! Wear Ever Broekman Bókma k ir e n t ^ennemer^an<f Lig! SILHOUET NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Dé Hy^Hheekwinkel -APELLA zaterdag 31 oktober FALKLAND TONEEL f: jj Itu^JDrukkerij uitkijkpost bv 28 OKTOBER 1998 63e JAARGANG NO. 44 Winnaars herfstpuzzel C Brandweer houdt open dag Collecte Diabetes Fonds Tweedehands boekenmarkt Geld voor terugdringen fietsdiefstal De blaadjes en de bomen vallen weer Beuk omgewaaid Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Open dag pa rata lans PRESENTEERT: 'De gouden vijver' Enthousiast Gediplomeerd Personeel JOHN MOEN GOED GEZIEN Met 3 kantoren actief in de regio CEES H AO HM AN G LOODGIETERS Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) kéêSSBB, De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij advertererTop contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Zéér fanatiek is er de afgelopen weken gepuzzeld door de lezers van de Uitkijkpost, zo bleek uit de overweldigen de stroom inzendingen met de oplossing van de herfst puzzel uit de LifeStyle-bij- lage in de krant van 7 okto ber. Stapels briefkaarten ont ving de redactie en ook een aantal ware kunstwerkjes waarin de oplossing op ingenieuze wijze was ver werkt. Opvallend was dat nagenoeg alle inzenders de puzzel goed hadden opge lost. Het spreekwoord dat uiteindelijk gevonden kon worden luidde 'Indien we genoegen in het kleine kun nen vinden, zullen de grote genoegens ons niet voorbij gaan'. Uit de goede inzendingen heeft de redactie drie win naars geloot. Dat zijn mevrouw Van Schooten uit Heiloo, C. de Zeeuw uit Heiloo en Afra Stam uit Egmond-Binnen. Zij krij gen hun prijs, een cadeau bon van f 50,-, in de komen de weken thuis gestuurd. Cor Veen en Puck Koomen. HEILOO - De brandweer Heiloo houdt in de Brandpreventieweek een open dag op zaterdag 31 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Gedurende de open dag zijn er verschillende dingen te zien en te doen. Zo is er een demonstratie brandbestrij ding en hulpverlening en een demon stratie met een ladderwagen. Er staat ook een commando-verbindingswagen. Verder zijn er informatiestandjes met onder andere info over preventie. Ook is een stand van de Brandwonden stichting aanwezig en worden video filmpjes vertoond. U kunt de kazerne en het materieel bezichtigen en er wor den rookmelders verkocht. Belang stellenden voor de vrijwillige brand weer kunnen zich op de open dag aan melden. HEILOO - Van 1 tot en met 7 novem ber houdt het Diabetes Fonds Nederland zijn jaarlijkse collecte. De opbrengst van de collecte Geef's voor diabetes wordt gebruikt om een oplos sing te vinden-voor de ziekte en com plicaties daarvan als zenuw- en oogaan doeningen en hart- en vaatziekten. Wie de collectant mist, kan een bijdra ge storten op giro 5766 ten name van het Diabetes Fonds Nederland in Amersfoort. HEILOO - Als je het aantal jaren dat ze beiden op de planken staan bij elkaar optelt, kom je in de buurt van de honderdtwintig. Een ander rekensom metje leert dat ze met elkaar veertig jaar daarvan behoren tot de Falkland- gelederen. Cor Veen (78) en Puck Koomen (74) gaven al dikwijls acte de présence in hetzelfde toneelstuk, maar nog nooit vertolkten ze naast elkaar twee hoofdrollen in een stuk. Op vrij dag 6 en zaterdag 7 november komt daar verandering in, want dan schitte ren ze als het echtpaar Norman en Ethel Thayer in het blijspel 'De gouden vijver' (On golden pond) dat Falkland Toneel brengt in theater De Beun. Toneelcollega's betitelen hen beiden als 'natuurtalenten', maar Puck Koomen en Cor Veen benadrukken dat het gewoon keihard werken is om de karakters van Ethel en Norman straks op het toneel neer te kunnen zetten. Dit Amerikaanse echtpaar viert de tachtigste verjaardag van Norman in hun zomerhuis. Hij kan het ouder wor den maar moeilijk accepteren en denkt dat het wel eens zijn laatste verjaardag zou kunnen zijn. Daarbij komt de moeizame relatie die Norman heeft met zijn enige kind Chelsea, die hem verwijt dat hij nooit tijd had voor haar toen ze klein was en liever had gewild dat ze een jongen geweest zou zijn. „Een moeilijke rol," geeft Cor Veen onmiddellijk toe. „Norman wordt namelijk dement en ik moet in het stuk als het ware van het normale een beet je naar het absurde gaan. Dat is bepaald niet eenvoudig om te doen en bij de eerste repetities ging het dan ook helemaal niet. Maar langzamerhand lukt het steeds beter." Ook de leeftijd blijkt mee te gaan spe len bij het instuderen van omvangrijke rollen als deze. ,Je kunt merken dat je ouder wordt. Vooral teksten leren kost meer moeite als vroeger. Daarentegen ben je wel wat rijper en dat maakt soms het spelen van bepaalde rollen iets makkelijker." Puck Koomen is het roerend met hem eens. „En ik kan je verzekeren, met deze rol ben ik nu dag en nacht bezig. Het is geen moment uit m'n gedachten. Het tekstboek ligt altijd in zicht en elke dag neem ik een deel door. Vaak slaap ik er niet van na een repetitie, dan zit die kop enorm vol. Of dat zielig is? Nee hoor, dat ben je aangegaan, het hoort erbij. We zijn eigenlijk een beetje beze ten." Aandacht voor detail De hoofdrolspeelster heeft in elk geval al ruimschoots bewezen grote rollen aan te kunnen. „Mijn mooiste rol bij Falkland vind ik nog altijd de joodse vrouw die ik speelde in het stuk 'Terug naar Warschau'. Maar het gaat mij er zeker niet om dat ik altijd een hoofdrol moet spelen hoor, een kleine rol vind ik net zo leuk. Als ik in een kinderstuk in het kostuum van een boom op het podium sta als mevrouw Iep, heb ik evenveel lol." Ook Cor Veen heeft geen duidelijke voorkeur voor een bepaald soort rol len. „Als ik een hele gekke rol mag spe len vind ik dat enorm leuk, maar een HEILOO - Op zaterdag 31 oktober staat de band Spasmodique op het Buk-podium. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig verkeerde Spasmodique op het hoogtepunt van zijn artiestieke kunnen. De Rotter damse formatie onder leiding van Mark Ritsema viel echter uit elkaar en de leden startten eigen projecten op. Projecten als TB, The Bride en t>iues Massacre kwamen echter niet goed van de grond. Omdat er altijd een kleine, maar kei harde kern van fans is gebleven, beslo ten de leden begin dit jaar om een reü nietournee te houden. Daarbij wordt uiteraard ook Buk Buk aangedaan, ook omdat Spasmodique in Heiloo altijd al met open armen werd ontvangen. De muziek van de Rotterdammers wordt gekenmerkt door zompige gitaarpartijen en een melancholieke, introverte sfeer. 'Grafmuziek', zo wor den de songs ook wel bestempeld, maar zoals ze zelf zeggen: door de aanraking met de dood besef je pas dat je leeft. De entree voor dit optreden bedraagt een tientje en de zaal is open om 21.00 uur. Spasmodique. serieuze rol kan ik denk ik net zo goed aan." In De gouden vijver, het stuk waarvan ook de bekende film On golden pond met Henry Fonda en Katherine Hepburn werd gemaakt, is in elk geval, ondanks het serieuze thema, een boel humor aanwezig. Driekwart jaar zijn de Falkland-leden nu bezig met de repeti ties en voorbereidingen ervoor. Met zoals altijd een enorme aandacht voor het detail. „Cor moet in het stuk van een bank afglijden," geeft Puck Koomen als voorbeeld. „Dat wordt natuurlijk moei lijker als je ouder bent. We hebben niet kunnen oefenen, maar daarom zijn we hem wel van tevoren gaan bekijken. Of 'ie niet te hoog is." Zelfs voor een kleinigheid in het stuk als de lokroep van een ijsduiker, een vogel die in de VS voorkomt, worden bij Falkland geen concessies gedaan. „Dat originele geluid hebben we van het Internet afgehaald. Met de details moet je tot het uiterste gaan." Charme Naast Puck Koomen en Cor Veen ver schijnen in het stuk, dat geregisseerd wordt door Theo Bakker, ook de Falkland-collega's Allard de Graaf, Maarten Schols en Lucia Vermeulen ten tonele, evenals de twaalfjarige Rudy Haringhuizen die de kleinzoon speelt van Norman en Ethel. „We zijn erg blij met 'm, hij heeft feeling voor toneel." Volgens de beide hoofdrolspelers is daarin ook de charme van toneelspelen gelegen. „Het samenspelen, samen werken aan een stuk tijdens de repeti ties. Toneelspelen is teamwork. En het is prachtig om te zien en mee te maken hoe een stuk, dat eerst alleen maar een aantal teksten op papier is, van punt nul af wordt opgebouwd tot een voorstel ling." Ondanks hun jarenlange ervaring is plankenkoorts voor Puck Koomen en Cor Veen nog steeds realiteit bij elke voorstelling. „Dat gaat nooit over. En die moet je eigenlijk ook hebben, anders is het niet goed." De beide voorstellingen van De gou den vijver beginnen om 20.15 uur. De entree bedraagt f 10,-, donateurs en houders van pas 65+ en CJP betalen f 5,-. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij reisbureau Holland International aan de Raadhuisweg, boekhandel Avis op het Stationsplein, Sigarenmagazijn 't Hoekstuk, de kiosk van Grosmarkt Ypestein en bij theater de Beun van maandag tot en met vrij dag van 13.30 tot 17.00 uur. Ook kun nen toegangsbewijzen vanaf één uur voor aanvang van de voorstelling wor den gekocht bij de kassa van De Beun of telefonisch worden gereserveerd via tel. 072-5115511. Telefonisch gereser veerde kaarten moeten een kwartier voor het begin van de voorstelling zijn afgehaald bij de kassa. HEILOO - Op zaterdag 31 oktober wordt van 10.00 tot 13.00 uur weer een tweedehands boekenmarkt gehouden in het Trefpunt aan het Abraham du Bois-hof 2. De opbrengst is bestemd voor de sociaal culturele activiteiten en goede doelen van Stichting Ouderen werk Heiloo. Wie nog boeken en platen heeft en die wel kwijt wil, kan bellen met tel. 072-5331297 voor ophalen, maar de boeken zelf brengen naar het Trefpunt kan ook. HEILOO - Nog deze maand stelt de gemeente Heiloo een projectgroep in die een voorstel voor het terugdringen van het aantal diefstallen van fietsen en bromfietsen in Heiloo moet onderzoe ken. Daarvoor stelt de gemeente een bedrag van f 12.000,- beschikbaar, dat valt onder de post Integraal Veiligheidsbeleid. In de projectgroep zitten vertegen woordigers van de gemeente, de politie, de Nederlandse Spoorwegen en het onderwijs. De gemeente wil door het project het aantal diefstallen van fiet sen en bromfietsen verlagen en tegelij kertijd de aangiftebereidheid verho- m een. In het jaar 2000 zou het aantal diefstal len moeten zijn verminderd tot 150 (vorig jaar werd er 224 maal aangifte gedaan van fietsdiefstal) en volgend jaar al wordt gestreefd naar een aangif tepercentage van zestig procent. Naar schatting wordt momenteel slechts de helft van het totaal aantal fiets- en bromfietsdiefstallen aangegeven bij de politie. De projectgroep gaat de plannen onderzoeken die er zijn om deze doe len te bereiken. Er zijn ideeën om bij het NS-station in Heiloo, een plek waar veel diefstallen worden gepleegd, een bewaakte fietsenstalling met een reparatiewerkplaats te creëren. Ook voorlichting aan de inwoners en gra- veeracties (om gestolen fietsen en brommers makkelijker terug te vinden) zijn onderdeel van de plannen. Daarnaast wordt erover gesproken om het project op te nemen in het school adoptieplan. Daarmee moet de jeugd bewust worden gemaakt van de effec ten van fiets- en bromfietsdiefstallen en zonodig krijgen jeugdige daders een alternatieve straf. HEILOO - Het akelige geluid van een jankende motorzaag, gevolgd door luid gekraak van versplinterend hout en de doffe dreun van een boom die onze leeftijd misschien wel ver te boven gaat. Dit is wat wandelaars in het Heilooërbos deze dagen kunnen ver wachten. Want ook dit jaar vinden weer een aantal rigoureuze ingrepen plaats op het landgoed Nijenburg. Aan de noordkant van de trimbaan sneuvelde een aantal iepen. Deze bomen zijn ziek en omdat de iepziekte zo besmettelijk is, moeten ze wel opge ruimd worden. In de opengevallen gaten zullen in het voorjaar weer strui ken en bomen geplant worden. Daardoor wordt het veld aantrekkelij ker voor recreatie, maar ook voor de natuur omdat er bijvoorbeeld vlinder- vriendelijke struiken worden aange plant. Ook willen de boswachters van natuurmonumenten tussen de trim baan en de ronde O een 'speelbosje' realiseren. Hierover kunt u te zijnertijd via een informatiebordje bij dit bosje meer te weten komen. Ook langs de Westerweg, Nijen- burgerweg en Kennemerstraatweg worden binnenkort zieke Iepen verwij derd. De groenstrook langs de Zandersloot wordt grondig aangepakt. Dode bomen worden verwijderd en hier en daar wordt wat ruimte gemaakt. Ook hier worden in het vborjaar strui ken en bomen teruggeplant. Bij de Kattenberg en op de ronde O moeten een paar 'woudreuzen' wijken vanwege de veiligheid van de wande laars. Bij deze bomen is al een aantal jaar sprake van aantasting van de stam of de wortels door bijvoorbeeld de honingzwam. HEILOO - Afgelopen weekend is aan de Kuillaan een grote beuk omgewaaid. Samen met de boswachter heeft de brandweer de boom weggehaald. Van een boom aan de Pijlemeeth moest uit voorzorg een grote, loshangende tak verwijderd worden. Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 OMDAT IEDER VAARWEL EEN BIJZONDERE IS Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 grote sorte ring In de kazerne aan het Rosendaal Vanaf 10.00 tot 16.00 uur aankondiging aangeboden door: Heerenweg 174 Heiloo FALKLAND TONEEL voor de volwassenen (On Golden Pond) Van Ernest Thompson in theater De Beun. (Zie adv. elders in dit blad). Ml HOUT Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Stationsweg 85 - Heiloo Geesterduin 54 - Castricum ELA ARSGROEP NVM MAKELAAR MilillI Regio Noord- Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te leien over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. Aan en - DnHorhnnH fiop ÏA/—*r> r.-- Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Kennemerstraatweg 99 Heiloo telefoon- 072 533 1 1 99

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1