w Aanbieding ko be Boe\tet\tvo Simon Simon Medische diensten POLITIE 'Sentc/iten NOVEMBER FILMMAAND Kerkdiensten Madrigalen van Monteverdi 29,95 49,90 DEÜTEKOM *$NNÊWATfc Briefkaartenactie luchtvaartbeleid Wintersportruilbeurs Voor elk budget BBS Videotheek krijgt nieuwe eigenaar A ALLE DAGFILMS GOEDKOPER!! Forbo project-tapijt CDA Info-uur Damclub Heiloo Opbrengst rommelmarkt Spreekuur PvdA MÖN'TKV K&D Er zit volop muziek in de bibliotheek Madrigalen van Monteverdi Simon door Marianne Fredriksson CD van de week: Winkelhof 't Loo 53 Tel. 5335535 Boek van de week: PAGINA 2 UITKIJKPOST - 28 OKTOBER Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) Huisartsen te Heiloo (A.L. Duijvestijn, H.H. den Engelsen, H.D. Gransbergen, W. Hartong, H. Schwagermann en C.W. Willeboordse): voor spoedgevallen 's avonds en in het weekend is de dienst doende huisarts bereikbaar onder tel. 5339669. F.A. Poelakker, huisarts te Ypestein: voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend is de dienstdoende huisarts bereikbaar onder tel. 5330077. Nacht- en weekenddienst apotheek 30 oktober - 6 november: Apotheek Kruisinga, Koorstraat 59 in Alkmaar, tel. 5112684. Apotheek Ypestein De Krommert 14, tel. 072-5340200. Open maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Daarbuiten voor spoed gevallen geopend, echter gesloten wan neer apotheek Sibilo dienst heeft. Verloskundige J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Heiloo, tel. 5337531. (Volgens afspraak). Tandartsen Doorkiesnummer van de tandarts- dienst bij spoedgevallen: tel. 5123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, tel. 5332287, tussen 17.00-19.00 uur; Ria Penders, Hoefcamplaan 13, Heiloo, tel. 5336673. Fysiotherapie Spreekuur volgens afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Èwisweg, Ewisweg 34, tel. 5331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, tel. 5333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, tel. 5333271; Maatschap voor fysiotherapie Waal, Kennemerstraatweg 452, tel. 5331266; P.A. Slinger, De Loet 6, tel. 5333746; fysiotherapeute C.W. Meulenberg, De Krommert 16a, tel. 5340500; Fysio Heiloo, Slimpad 16a, tel. 5339355; Fysiotherapie Stromend, Mariënstein 178a, tel. 5336446. Sportfysiotherapie Sportinstituut Het Vennewater, tel. 072-5330344. Chiropractie M. Roosenberg, Kennemerstraatweg 69, tel. 5339963, behandeling volgens afspraak. Homeopathie N. van Amstel, arts, consultatieve prak tijk voor homeopathie en acupunctuur, behandeling op afspraak, de Loet 6, 5335315 en Julianaweg 72 in Egmond a/d Hoef, tel. 5069838. F. van der Kroon, homeopathie en natuurgeneeskunde, De Rietvink 16, tel. 5332605. I. van der Lubbe, klassiek homoeopaat, Stationsweg 41, tel. 5338985. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, tel. 5331165. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, tel. 5337119. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 5331606 (Commandeurslaan 1). Spreekuur werkdagen 10.30-11.30 en 18.00-19.00 uur, zaterdag van 11.00- 12.00 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Ridder, Runxputteweg 24, Heiloo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg, Wester- weg 125, Heiloo, tel. 5340550. Spreekuur werkdagen 13.30-14.30 uur, zaterdag 10.00-11.00 uur en volgens afspraak. Oefentherapie Mensendieck W. Zonjee-Tol en A.H. te Morsche, Westerweg 128a, tel. 5338114. Stichting Regionale Thuiszorg Ampèrëstraat 21, 1817 DE Alkmaar, tel. 072-5127127 (24 uur per dag, 7 dagen in de week). Thuiszorgwinkel: Geert Groteplein 8,1813 BM Alkmaar, tel. 5199265, geopend ma t/m vr van 10.00 tot 17.30 uur en za van 14.00 tot 17.00 uur. Gezondheidswijzer: Hertog Aalbrechtweg 5,1800 GH Alkmaar, tel. 5199214. Oefentherapie Cesar Ingrid Hoefmans, Stationsweg 15, tel. 5330592. Artsenlaboratoriuin Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Overkerck, Stationsweg 92c, werk dagen van 8.00 tot 8.30 uur. De Loet, De Loet 1, werkdagen van 9.00 tot 9.15 uur. Logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 5335352; Nita te Nuijl,Termijen 101, tel. 5335148; Jolanda de Wit, Vredenoord 30, tel. 5338073. Uitvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo eo, Henny van der Veer- Stoop, tel. 5320345. Agenda Sporthal Het Vennewater Het Zevenhuizen 48,1852 JC Heiloo, tel 5333152 Telefoonnummers van de partners in Sportcentrum Het Vennewater: Sportinstituut Het Vennewater (fitness aerobic). (072) 5330344 Sportcafé en Biljartcentrum De Wit, (072) 5335313 Sporthal (inlichtingen over verhuur), (072) 5333152 of 5336681 Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag 28 okt. 1998 29 okt. 30 okt. 31 okt. 01 nov. 02 nov. 03 nov. 04 nov. 1998 05 nov. 06 nov. 07 nov. 08 nov. 09 nov. 10 nov. 11 nov. 1998 12 nov. 13 nov. 14 npv. 15 nov. 16 nov. 17 nov. 18 nov. 1998 19 nov. 20 nov. 21 nov. 22 nov. 23 now 24 nov. 18.30 17.00 19.00 14.00 17.00 - 18.30 uur 19.00 - 22.30 uur 14.00 - 15.30 uur 19,00 - 22.30 uur 08.30- 12.15 uur 17.00 - 18.30 uur 19.00 - 23.15 uur 08.45 - 15.30 uur 15.30- 16.30 uur 10.00 - 14.00 uur 13.30 - 15.00 uur 17.00 - 23.00 uur 08.30- 15.00 uur 23.00 uur 18.30 uur 22.30 uur 15.30 uur 19.00 - 22.30 uur 08.30- 12.15 uur 17.00 -18.30 uur 19.00-23.15 uur 08.45 - 13.15 uur 17.00 - 20.00 uur geen verhuur 13.30 - 15.00 uur 17.00 - 23.00 uur 08.30 - 15.00 uur 19.00 - 23.00 uur 17.00 -18.30 uur 22.30 uur 15.30 uur 22.30 uur 08.30- 12.15 uur 17.00 - 18.30 uur 19.00 - 23.15 uur 11.30- 17.30 uur 10.00 - 15.00 uur 13.30 - 15.00 uur 17.00 - 23.00 uur 08.30 -15.00 uur 18.30 - 23.00 uur 13.00 - 18.30 uur 19.00 - 22.30 uur 14.00 - 15.30 uur 19.00 - 22.30 uur 08.30 - 12.15 uur 17.00 - 18.30 uur 23.15 uur 16.30 uur 20.00 uur geen verhuur 13.30 08.30 -15.00 uuf 19.00 - 23.00 uur 19.00 14.00 19.00 19.00 13.30 17.00 Basketball Zaalvoetbal Sportinstuif Zaalvoetbal Schoolgym Basketball Zaalvoetbal Volleybal Zaalvoetbal Handbal Schoolgym Volleybal Schoolgym Volleybal Basketball Zaalvoetbal Sportinstuif Zaalvoetbal Schoolgym Basketball Zaalvoetbal Volleybal Basketball Schoolgym Volleybal Schoolgym Volleybal Basketball Zaalvoetbal Sportinstuif Zaalvoetbal Schoolgym Basketball Zaalvoetbal Zaalvoetbal Handbal Schoolgym Volleybal Schoolgym Volleybal Basketball Zaalvoetbal Sportinstuif Zaalvoetbal Schoolgym Basketball Zaalvoetbal Zaalvoetbal Basketball choolgym Sèhoolgym Volleybal *Voor de huur van losse uurtjes kunt u terecht bij de afdeling Welzijn van de gemeente Heiloo, tel. 5356682 of tel. 5356681Iedere donderdag kunt u van 18.00 tot 19.00 uur nog huren voor een uurtje zaalvoetbal. *In de herfstvakantie is in de sporthal een nieuw scorebord (met ingebouwde klok) opgehangen. Zwembad Het Baafje De Omloop 11,1852 RJ Heiloo, tel 5333909 De bezoekcijfers van de laatste 4 jaar: 1998 1997 Tot en methsept. 1998 42.716 62.092 1996 39.910 1995 66.970 Ondanks de slechte zomer trok het zwembad toch meer bezoekers dan in 1996 doch bleven we ver achter bij het bezoekersaantal van vorig jaar. Vanaf zaterdag 1 mei 1999 bent u weer welkom in zwembad Het Baafje. *In het seizoen 1999 gelden de volgende openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 19.30 uur dinsdag en donderdag zaterdag en zondag '"Binnenkort zullen we u informeren over de tarieven 1999 en de voorverkoop mogelijkheden. van 07.00 tot 19.30 uur van 10.00 tot 18.30 uur REGIO - Voor het eind van het jaar wil de regering een besluit nemen over de toekomst van de Nederlandse lucht vaart. Het platform Laat de kust met rust (waarin bewonersgroepen van achttien Noord- en Zuid-hollandse gemeenten zitten) protesteert binnen kort met een briefkaartenactie tegen doorgroei van het luchtverkeer op Schiphol of in de Noordzee. Volgens het platform staan grote nega tieve gevolgen als geluidshinder, milieuvertontreiniging en aantasting van milieu en landschap in een verhou ding tot de economische voordelen. Zij vinden dat door belastheffing op kero sine en vliegtickets een selectief lucht vaartbeleid kan worden gestimuleerd. Het platform Laat de kust met rust is uitermate verontrust over de mogelijke uitkomst van de discussies over de toe komst van het vliegverkeer. Alle inwo ners van Heiloo, Limmen en Egmond krijgen in het komend weekend een nieuwsbrief van het platform in de bus, met daarin een rode kaart. Deze kaart kunt u ondertekend terugsturen naar de Stichting Duinbehoud, die de actie coördineert. Vervolgens worden alle protestkaarten tegelijk doorgestuurd naar de regering. Als u nadere informatie wilt, of mee wilt helpen met de verspreiding van de briefkaarten, dan kunt u zich wenden tot Berendien Spiers, tel. 072-5070323, Els Swart, tel. 5330324 of Roeland Otto, tel. 505207. U kunt ook informa tie inwinnen bij de Stichting Duinbehoud, tel. 071-5131800. HEILOO - Op zaterdag 31 oktober vindt er in 't Loo een wintersportbeurs plaats, waar de winkeliers diverse arti kelen die te maken hebben met winter sport laten zien of verkopen. Voor de ruilbeurs kan iedereen vanaf woensdag 28 tot en met vrijdag 30 oktober terecht bij Sporthuis Helling aan de Raadhuisweg om ski's, kleding, schoenen, snowboards en andere win tersportartikelen in te brengen. De inbrengtijden zijn op woensdag en donderdag van 9.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 9.30 tot 21.00 uur. Op zater dag tussen 16.00 en 17.00 uur kunnen in 't Loo de niet verkochte artikelen opgehaald worden. Voor verdere infor matie kunt u terecht bij Sporthuis Helling. 112 072- 5122222 •Noord-Holland Noord HEILOO HEILOO - Op 20 oktober vond op de Kennemerstraatweg nabij de kruising met de Nijenburgerweg een aanrijding plaats tussen een personenauto en een bestelauto. Op het moment van de aan rijding reed het verkeer in een file. Dit had een 50-jarige bestuurster van een personenauto te laat in de gaten. Zij kon een aanrijding niet meer voorko men. Bewoners van een woning aan Het Zevenhuizen ontdekten bij thuiskomst omstreeks 22.00 uur dat er in de woning was ingebroken. Toegang tot de woning werd verschaft door het force ren van de achterdeur. De gehele woning werd doorzocht. Gestolen werd onder andere een videorecorder. Op 21 oktober werd geprobeerd in een woning aan de Gertoomsakker in te breken. Eerst werd getracht de achter deur van de woning te forceren. Vervolgens werd een achterraam met een breekijzer geforceerd. Vermoe delijk heeft de dader van de inbraak afgezien omdat deze het idee had dat de bewoonster nog wakker was. Op de kruising van de Runxputteweg met de Kapellaan vond omstreeks 16.30 uur een aanrijding tussen een bromfietser en een personenauto plaats. De 16-jarige bromfietser ver leende geen voorrang. Als gevolg van de aanrijding kwam de bromfietser ten val. Hij klaagde na de val over pijn in zijn rechterknie. Een onbekende man heeft zich op een antwoordapparaat van een inwoonster van Heiloo aangeboden als kakkerlak kenbestrijder van de gemeente. Omdat zij het niet vertrouwde nam zij contapt op met de gemeente. Daar is de man niet bekend. Vermoed wordt dat dat deze onbekende man met een smoes heeft geprobeerd haar woning binnen te komen. Op 22 oktober werd op de Kerkakkers een personenauto vernield. De rechter- buitenspiegel werd kapot getrapt. Hierdoor ontstond tevens lakschade. Op 23 oktober werd omstreeks 01.50 uur de bestuurder van een personen auto op de Kennemerstraatweg gecon troleerd op het gebruik van alcohol. Hij bleek teveel alcohol te hebben gedron ken. Proces-verbaal werd opgemaakt. Op 23 oktober zijn in het kader van een provinciale alcoholcontrole honderd bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Naar aanleiding ADEMCO INSTALLATEUR B e v e i lig i Ul|^ alarmsystemen^ Haesackerlaan 47 1851 ML Heiloo telefoon 072 5321390 fax 072 5321389 De nieuwe eigenaresse van videotheek t Centrum, Lisette Reijersen van Buuren. HEILOO - Een grote uitdaging, zo noemt de 22-jarige Lisette Reijersen van Buuren de overname van Videotheek 't Centrum. Vanaf 1 november is zij de nieuwe eigenaresse van de videotheek aan de Heerenweg 138. De jonge onderneerhster neemt de zaak over van haar oude werkgevers Jaap en Ria de Kroon. „Ik werk al drie jaar bij 't Centrum, eerst als bijbaantje naast mijn school en daarna ben ik gebleven omdat ik het er erg naar mijn zin had." Naar eigen zeggen heeft ze van haar hobby haar werk gemaakt en ze zit dan ook vol plannen. „Tegen de zomer wil ik de videotheek gaan verbouwen. Daarnaast heb ik plannen om het aan bod van films groter te maken en meer aanbiedingen te bieden. Verder wil ik de openingstijden verruimen en heb ik een idee om een koerier films rond te laten brengen in Heiloo en omgeving." Ter gelegenheid van de overname is de hele maand november filmmaand bij Videotheek 't Centrum met diverse aanbiedingen voor de klanten. Videotheek 't Centrum Heerenweg 138 1851 KV Heiloo Tel 072 5334940 t CEnMTRUIVT O 1 DAGFILM FL 8.50 2 DAGFILMS FL 15.00 3 DAGFILMS FL 21.00 i.v.m. overname alléén zondag 1 november 2 dagfilms* FL 12.50 3 weekfilms FL 10.00 Zolang de voorraad strekt. gemêleerd frisé tapijt dikte 7,6 mm breedte 400 cm Per strekkende meter: INTERIEURS hiervan werd op De Omloop een 60- jarige bestuurster van een personen auto geverbaliseerd voor het gebruik van teveel alcohol. Op de Zeeweg werd een 52-jarige bestuurder geverbali seerd. Hij bleek ook teveel alcohol te hebben gedronken. In een bedrijfspand aan de Hoogeweg werd ingebroken.Toegang werd ver schaft door het forceren van de toe gangsdeur. Direct nadat het pand werd betreden, ging het alarm af. Dit deed de daders afzien van verdere pogingen. Tijdens het winkelen in 't Loo werd een portemonnee uit een boodschappentas gestolen. Waarschijnlijk werd de eige naresse door een van de daders afge leid, zodat een andere kans zag de por temonnee te rollen. In de portemonnee zat onder andere een geldbedrag. Uit een voortuin van een woning aan de Kennemerstraatweg is een beeld gestolen. Hét circa 80 centimeter hoge en 70 kilogram wegende beeld stelt een huilend meisje voor. Inbraken Op 25 oktober is er in een aantal woningen ingebroken. Bewoners van een woning aan de Stationsweg werden omstreeks 00.45 uur wakker van glas gerinkel. Nadat ze op onderzoek waren uitgegaan zagen ze een jongeman het pad naar de voordeur oplopen. Toen de bewoner het licht aandeed liep de jon geman hard weg, sprong op een brom fiets en reed weg. Naderhand werd geconstateerd dat een ruitje van een raam van de voordeur ingeslagen was. In een woning aan de Butterlaan werd de achterdeur geforceerd. Omdat de deur aan de binnenkant goed was afge sloten is het bij een poging gebleven. In een woning aan de Holleweg werd ingebroken nadat een keukendeur was geforceerd. Vanaf de keukentafel wer den tasjes mee naar buiten genomen. Deze werden in de tuin doorzocht en vervolgens weggegooid. Er werd niets uit gestolen. Een bewoner van een woning aan de Heerenweg constateerde om 05.30 uur dat er was ingebroken. Enkele laden van kasten stonden open. Door het for ceren van de achterdeur was de dader binnen gekomen. Twee tassen werden gestolen. Deze werden later in de buurt teruggevonden. Voor zover bekend werd er niets uit meegenomen. In een bedrijfspand aan de Oude Werf werd ingebroken.Toegang tot het pand werd verschaft door het forceren van een raam. Op dit moment is niet pre cies bekend wat er is gestolen. Op de Burenweg werd een personen auto vernield. Met een autolakstift werd een achterspatscherm en de kofferdeksel ondergesmeerd. Uit Vredenoord werd een rode Opel Corsa gestolen. De wagen heeft het kenteken JP-66-TN. In Vrieswijk werd een personenauto vernield. Met een scherp voorwerp werd het raamrubber van een achter- raam vernield. HEILOO - Donderdag 5 november houdt de CDA-fractie weer het maan delijkse info-uur. U bent van 19.30 tot 20.30 uur van harte welkom op de kamer van wethouder A.M. Worm-de Moei (ingang oude raadhuis). Voor aanmelden en inlichtingen kunt u terecht bij E. Schoutsen-Bolten, tel. 072-5334319. HEILOO - De uitslagen in de onder linge damcompetitie van Damclub Heiloo van twee weken geleden: C. v Lieshout-F. Schouten 1-1, A. Valkering- R. Koch 2-0, M. Houtenbos-R. de Boer 0-2, R Heyne-J. Kraakman 2-0. Vorige week werd als volgt gespeeld: F. Schouten-M. Out 0-2, R. Koch-C. v Lieshout 1-1, R. de Boer-P.Heyne 0-2, J. Kraakman-N. Ligthart 1-1. De tussenstand: M. Out 4-8, A. Valkering 5-8 en N. Ligthart 5-7. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk Zondag 10.00 uur: zie Gereformeerde kerk. Gereformeerde Kerk Heiloo Zondag 10.00 uur: ds. A. Brouwer; 19.00 uur ds. A. Boezewinkel, gezamenlijke zendingsdienst. Hervormde Gemeente Limmen Zondag 10.00 uur: ds. D. Verhoef. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met Die Schaeckelsinghers, voorganger pastor H. Helsloot. Maandag 10.00 uur: eucharistieviering met dames- en herenkoor, voorganger pastor H. Helsloot. Moeder Godskerk Zondag 10.00 uur: eucharistieviering met herenkoor, voorganger pastor H. Helsloot, kinderwoorddienst. Maandag 19.30 uur: eucharistieviering met dames- en herenkoor, voorganger pas tor H. Helsloot. Kapel PC Willibrord Zondag 10.00 uur in de grote kapel Allerheiligen, woord- en communie dienst, voorganger pastor F. Kortekaas. Maandag 19.00 uur grote kapel Allerzielen, voorgangers pastor F. Kortekaas en ds. M. Braamse. Woensdag 16.45 uur kleine kapel, voor ganger ds. M. Braamse. OL Vrouw ter Nood Zondag 10.30 uur hoogmis. Elke zon dag om 15.00 uur lof met rozenkrans gebed in de kleine kapel. Dinsdag en donderdag 9.30 uur eucharistieviering bij de Julianazusters. Woensdag en vrij dag 8.30 uur: eucharistieviering kleine kapel. H. Corneliuskerk Limmen Diensten: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag en donderdag 19.00 uur. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. English speaking service every Sunday at 5 p.m. (17.00 uur). Families welcome. Sunday school-creche facilities. Information: tel. 5333396. Pinkstergemeente Heiloo Zondag 10.00 uur dienst. Zondagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstudie: woensdag 20.00 uur. Kerkgebouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Informatie op tel. 5337282. Evangelische Gemeente Egmond Dinsdag 19.30 uur: bijbelstudie in het Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Zondag dienst om 10.00 uur. Woensdag bijbelstudie om 20.00 uur. Om de week bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Inlichtingen: tel. 5332649. HEILOO - De rommelmarkt die Zwem- en Poloclub De Spetters en gos pelkoor One more Voice onlangs hiel den, heeft in totaal ,f 2.622,90. opge bracht. De redactie van de Uitkijkpost is op de volgende uren bereikbaar: maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel. 072-5330175, fax 072-5335644. WÊÊ Aangeleverde kopij wordt éénmaal geplaatst, afhankelijk van nieuwswaarde en exclusiviteit. De redac tie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, een en ander mede afhankelijk van het advertentie-aanbod. ■I Foto's en kopij, getypt en voorzien van naam en tel.nr. van de afzender, kunnen tot uiterlijk maandag 16.30 uur aangeleverd worden bij het kantoor van de Uitkijkpost, De Hoefsmid 5 in Heiloo. ■i In Limmen kan de kopij maandag uiterlijk tot 12.00 uur bij N. Admiraal, Bloemenhof 5, bezorgd worden. Het algemene postadres van de redactie is Postbus 68, 1850 AB Heiloo. De redactie stuurt geen foto's en floppy's retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost weer ophalen. U kunt eventueel een aan uzelf geadresseeerde en voldoende gefrankeerde envelop meesturen voor terugzending. HEILOO - De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid houdt spreekuur op donderdag 5 november van 19.30 tot 20.15 uur. U bent welkom in het gemeentehuis (oude ingang) in de kamer van de gemeentesecretaris, links in de hal. Wie wil komen kan het beste vooraf even contact opnemen met één van de raadsleden: Aad van IJperen (tel. 072- 5339845) Roelof Bos (tel. 5335747) of Gré Ris (tel. 5332429). Wi WiZïO tei RinsMö Aks-'Wni# wi *mW V*H A*#A,»A8NA 8» WHAUttA op-op I Kennemerstraatweg 109 - Heiloo - 072 5336652 De bibliotheek in Heiloo heeft al bijna 25 jaar muziek in haar collectie. In 1974 is het begonnen met een bescheiden collectie grammofoonplaten. Anno 1998 staat er een uitgebreide collectie cd's voor de leden van de bibliotheek klaar. Maar wat velen nog niet weten is dat de bibliotheek ook nog andere materialen heeft waar muziek in zit. Wat dacht u van meer dan 700 stuks bladmuziek voor allerhande instru menten en vrijwel elk niveau, een groot aantal boeken over muziek, muziekvi deo's en - sinds kort - een klein aantal cd-rom's over muziek. En dan zou ik haast nog vergeten dat ook Internet een groot aantal muzieksites heeft, die de bibliotheek op een zeer vriendelijke manier voor zijn bezoekers heeft ont sloten. In de komende maanden en jaren vor men op muziekgebied met name de cd- roms een duidelijke groeimarkt. U kunt dus in de nabije toekomst nog heel wat moois op muziekgebied in de biblio theek verwachten. Maar ook nu al bevat de bescheiden collectie een aantal zeer goede stuk ken. Wat dacht u van 'Dancemachine', waarmee je je eigen dancehits kunt maken, of 'Opera Fatal', waarmee al spelenderwijs muziekkennis wordt opgedaan. Er zit dus volop muziek in de bibliotheek, en in de maand novem ber willen we dat eens extra benadruk ken. Robert van de bibliotheek. De cd van deze week is er een met wer ken van Claudio Monteverdi, die leefde in Italië van 1567 tot 1643. Wie aan Monteverdi denkt, denkt meestal meteen aan zijn madrigalen, door Van Dale omschreven als 'meerstemmige wereldlijke liederen, die vooral in de late Renaissance en de vroege barok gecomponeerd werden'. Op deze cd zijn twee werken opgeno men, II Combattimento di Tancredi e Clorinda en II Ballo delle Ingrate. Deze beide stukken komen uit Monteverdi's achtste madrigalenboek, dat uitkwam toen de componist eenen zeventig jaar oud was. Dit boek is min of meer een synthese van werken die gecomponeerd zijn in verschillende perioden en op verschillende plaatsen. De diverse genres en ontwikkelingen in Monteverdi's oeuvre zijn erin vertegen woordigd. De stukken worden uitgevoerd door het gloedvol spelende Concerto Italiano, dat onder leiding staat van Rinaldo Alessandrini, die zelf de clave- cimbel bespeelt. Bij deze cd van de week hoort tevens een gratis cd'tje met nieuwe releases van Opus 111. Maar liefst veertien stukken geven een indruk wat het nieu we muziekseizoen vam dit label u kan brengen. Opgenomen zijn onder meer werken van Scarlatti, Schumann en Tchaikovsky. 'Hij heette Simon Larsson, was elf jaar en klein van stuk en hij had een donke re huid. Hij had stug bruin, bijna zwart haar en ogen die zo donker waren dat het soms moeilijk was om de pupillen te onderscheiden. Het eigenaardige van zijn uiterlijk was hem tot nu toe ontgaan, want tot die dag had hij nooit de neiging gehad te gaan vergelijken en daarom had hij ook weinig zorgen gekend.' De hoofdpersoon uit deze roman, Simon, groeit op in een paradijselijke omgeving in het niet-bezette Zweden. Zijn joodse afkomst is hem aan te zien en om hem te beschermen verzwijgen zijn adoptiefouders zijn herkomst. Maar op een gegeven moment begint Simon te lijden onder het besef dat hij anders is dan zijn ouders. Met de ont hulling van de waarheid begint voor hem een spannende en moeilijke zoek tocht naar zijn identiteit. Opnieuw is de Zweedse schrijfster Marianne Fredriksson erin geslaagd een boeiende, onderhoudende roman uit haar pen te laten vloeien. Eerder oogstte ze al succes met het boek 'Anna, Hanna en Johanna' dat in 31 landen is verschenen. Ze was auteur van het jaar in Zweden en in Duitsland en ontving al vele belangrijke Zweedse literaire prijzen. door Concerto Italiano voor OO door Marianne Fredriksson voor Heerenweg 67-69,1851 KL HeBoo naast Wlnkefhol 't Loo, 072 5331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 2