Zaterdag 19 december ERA I 25 jaar i Trefpunt volop in kerst-knutselsfeer De Foresters Verkoopplannen? Broekman [jj] Aanleg van golfbaan is voorlopig geschorst Cabaret, muziek en voetbal in Buk Buk /Mascotte /Mode "aW Ln«»wM is het kerst. ^1 Bij Silhouet. Vos Makelaardij VAN DER BORDEN ^V\ S^° 4^ NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN MA m- cr u i yvooreen s zondag 20 december SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 t uerstda<^ xondaQ i: IL oJO JDrukkerij uitkijkpost bv Een groot deel van onze monturencollectie is spectaculair afgeprijsd. Dus kom snel langs en maak uw keuze. Dat is pas echt goed bekeken! 10 tot 50% KORTING op monturen (wo) onneveld ptïek Cursus Kijk naar je baby 16 DECEMBER 1998 63e JAARGANG NO. 51 vanaf zaterdag 12,december Wieringerwaard Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Dé Hy^theekwinkel Kerstexpositie Tintoretto Freinetschool houdt actie tijdens kerstmarkt Loterij De Zonnebloem Schaatsruilbeurs Gevonden voorwerpen Dierenbescherming zoekt inspecteurs Kerstsamenzang Aangepast badminton Horizon presenteert musical Smike C. HACHMAIMG ió (?et Dietót in onze wintlef in Xe ifoo met onze UuHpiariLrt 2 mannee^iiinó (ddpjeó en dtandjeó en natuutCijli ótijCvoffe mode Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Makelaars sinds 1933 VERKOCHT 19 dece^er zaxerda9 ^er z 113 00üUr 09 kef^ern SILHOUET IJOHN MOEN I 0 p e 1 r c Zie advertentie elders in dit blad. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag hgis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Contactlensspecialist Heerenweg 151, 1851 KN Heiloo, Telefoon (072) 533 12 75 HEILOO - Er gaat binnenkort weel een groep voor moeders van baby's van start bij de Regionale Thuiszorg. Moe ders van jonge baby's leren hun kind wat beter kennen en leren ontdekken hoe ze het beste met hun eigen kind om kunnen gaan. Tijdens de bijeenkomsten mogen de baby's mee. Met andere moeders wordt gepraat over schuldgevoelens, alle goedbedoelde raadgevingen, het wel of niet weer gaan werken, het uit handen geven van je baby en het totaal veran derde leven. Ook wordt aandacht be steed aan andere vormen van contact met de baby's, bijvoorbeeld door gym- oefeningetjes en een bezoek aan het zwembad. De negen bijeenkomsten vinden plaats in de wijkgebouwen van Regionale Thuiszorg in Alkmaar en omgeving. Voor informatie en aanmelding: Hen- riëtte Maas, tel. 072-5626617 of Tilly Zalmstra, tel. 072-5625548. HEILOO - Afgelopen zaterdag was de belangstelling groot voor de creatieve kerstmarkt die in het Trefpunt werd gehouden. Deelnemerszowel jong als oudkonden de hele dag aan de slag met kerststukjeskerst kaarten en kerstboomversieringen. Voor de kinderen was er een aparte knutselhoek ingericht en voor de allerkleinsten een speelhoek. De markt werd 's morgens geopend door wethouder Ernest ten Hacken, (foto Siarfield) Openingstijden kantoor: •maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) Heerlijke hapjes, drankjes en natuurlijk sfeervolle kerst decoraties en mooie cadeaus. SILHOUET nog 36 minuten spanning Sportpark Het Vennewater Aanvang wedstrijd: 14.00 uur A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 M%kela4rsgroep Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actiefin de regio. Vanaf 1 maart 1999 ook in Heerliiigoivaard'. Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 HEILOO - Schildersvereniging Tinto retto houdt in haar atelier De Hofdijk dit jaar opnieuw een feestelijke kerst expositie op 20, 25, 26 en 27 december en op 1 januari. De thema's zijn dit jaar zeer gevarieerd (onder andere buitenschilderwerk uit Ootmarsum, Twisk en Jisp) en daarbij zijn diverse technieken te bewonderen als olieverf, aquarel, houtsnede en ets werk. Bezoekers kunnen met een stembiljet deelnemen aan de beoordeling van de werkstukken. De expositie is open van 13.00 tot 17.00 uur in De Hofdijk, Mariënstein 178. De toegang is vrij en een kopje koffie is gratis. HEILOO - De jaarlijkse kerstmarkt van de Freinetschool staat dit jaar in het teken van de actie Operatie Schoe nendoos. De kerstmarkt wordt op don derdag 17 december gehouden van 18.00 tot 20.00 uur. Bij^de actie Ope ratie Schoenendoos geven Nederlandse kinderen gebruikt speelgoed of school spullen aan een ander kind in arme lan den. Alle leerlingen van de Freinet vullen een versierde schoenendoos met speel goed of schoolspullen voor een ander kind. Deze versierde schoenendozen worden tijdens deze kerstmarkt boven op elkaar gestapeld. Dit jaar worden de schoenendozen verstuurd naar Afrika en Oost-Europa. De kinderen verkopen zelfgemaakte kerstkaarten en de Wereldwinkel is ook aanwezig. De winst van de verkoop is ten behoeve van het transport. Op de kerstmarkt kan in elk lokaal door de kinderen geknutseld worden of ge speeld met oud-Hollandse spelletjes. Ook wordt er door de kinderen een kerstspel uitgevoerd en verzorgen twee kinderkoren van de school de muzikale omlijsting. HEILOO - Onlangs heeft de trekking plaatsgevonden van de lotenverkoop van De Zonnebloem. Op de volgende nummers van loten die in Heiloo zijn verkocht is een prijs gevallen: 5348. 5445,5446,5802,15164,15310,84379 en 84580. ALKMAAR - Op zaterdag 19 decem ber wordt er bij kunstijsbaan De Meent een schaatsruilbeurs gehouden. De beurs begint om 15.30 uur. Deelnemers bepalen zelf de prijs van hun koop waar. HEILOO - Vorige week zijn bij het po litiebureau de volgende voorwerpen aangemeld: twee sleutels aan een ring, een sleutelbos met vijf sleutels aan een hanger Vip, een blauwe regenbroek, een bruine rechter dameshandschoen, een rood etuitje, een linker bruine kin derschoen, een linnen tas met daarin een zwarte regenbroek. -J jr„~ r - -v; - s? -A -<4? (AA De Oosterzijpolder blijft voorlopig nog landelijk gebied. HEILOO - De aanleg van een golfbaan in de Oosterzijpolder is voorlopig ge schorst. Dat bepaalde vorige week be stuursrechter J. de Vries van de Raad van State. De provincie had geen goed keuring mogen geven aan het bestem mingsplan Landelijk Gebied Heiloo. De schorsing is het gevolg van een ver zoek daartoe van de Milieufederatie Noord-Holland, Milieu Contact Hei loo, agrariër Rotteveel en A. Pleizier en G. Helder, beiden raadsleden van GroenLinks. Zij vinden dat het plan is strijd is met het Streekplan Noord-Hol land Noord, waarin staat dat de natuur in dit gebied moet worden versterkt en beschermd. De provincie was juist van mening dat het plan uitstekend past binnen dit streekplan. Om de aanleg van de golfbaan mogelijk te maken zou het streekplan gewijzigd moeten worden. De Golf- en Country club Heiloo (GCH) heeft in een reactie laten weten al haar energie en kennis in të gaan zetten om dat te bewerkstelli gen. Zij weten zich daarbij gesteund door het college van Heiloo, dat voor de komst van een golfbaan is. De GCH heeft inmiddels drie miljoen gulden in het plan geïnvesteerd. De schorsing kost de club f 20.000,- per maand. HEILOO - Met enige regelmaat ko men bij de Dierenbescherming klach ten binnen over verzorging van dieren. De klachten kunnen betrekking heb ben op honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Ook over verzorging van het vee maakt het publiek zich vaak zorgen. De Nederlandse vereniging tot be scherming van Dieren afdeling Heiloo, Castricum, Limmen en Akersloot zoekt mensen die als afdelingsinspecteur op vrijwillige basis deze klachten willen onderzoeken. Vrijwilligers voor deze HEILOO - Zondag 20 december is weer de traditionele kerstsamenzang in de Moeder Gods Kerk in Heiloo. Mo- gojoko verleent medewerking aan dit zangfeest. Bij binnenkomst ontvangt u een tekstboekje. Bezoekers wordt aan geraden warme kleding aan te trekken, want het zingen zal zich gedeeltelijk buiten afspelen. De toegang is gratis, maar wie wil. kan bijdragen in de gemaakte kosten. De samenzang begint om 19.00 uur. ALKMAAR - Bij voldoende aanmel dingen kunnen mensen met een licha melijke beperking en chronisch zieken badminton spelen in sporthal Alkmaar- Noord. Het speelveld is qua afmeting gehalveerd, terwijl het net voor rolstoe lers en zittende spelers verlaagd wordt. Belangstellenden kunnen kennismaken met deze sport op de donderdagavond vanaf 21.00 uur in de Arubastraat 4 in Alkmaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij ZSV De Mare bad minton, Tineke Rijnders, tel. 072- 5618932. HEILOO - De cabaretiers Jochem Myjer en Johan Hoogeboom treden donderdag 17 december op in Buk Buk. Jochem Myjer is 21 jaar. Zijn hu mor is grof, hij zingt, speelt piano, gebruikt tegelijkertijd de human beat box, imiteert stemmen en trekt gekke bekken. Zijn teksten hebben een grote grapdichtheid. Hij speelt altijd samen met anderen en deze keer doet hij dat met Johan Hoogeboom. 'Schaapskleren' is het eerste avondvullende soloprogramma van Johan Hoogeboom (32), die eerder deel uitmaakte van diverse cabaret ensembles. Hij was jarenlang leider van het Combo Open Bak van de Engelen bak in Amsterdam en componeerde onlangs de muziek voor de nieuwe tv- serie Otje van Annie M.G. Schmidt. De entree voor deze avond bedraagt f 10,- en de zaal gaat om 20.00 uur open. Op vrijdag 18 december is er een scho- lierenfeest in de Buk Buk. Het wordt een schoolfeest, voorafgaand aan de kerstvakantie, voor scholieren van het voortgezet onderwijs. Deze avond draait de huis-dj de beste populaire dance, disco en house-muziek van dit moment. De entree is f 5,- en de zaal gaat om 21.00 uur open. Zaterdag 19 december staan er drie bands in de Buk Buk, te weten de Neukteugels, Stagger III en The Flying Embryo's. Bij Stagger III gaan num mers met veel gevoel voor show van The Supremes, Monkees en Boney M. door de hardcore-draaimolen. Eigen deuntjes zijn uit den boze bij the Stag gers. De Neukteugels zijn van een ander kaliber. Als zij ergens optreden kun je er zeker van zijn, dat het een dolle boel wordt. Met hun 'country rock'n cow' rockmuziek weten zij altijd sfeer te brengen. Bij deze band staat de lol voorop. Ook de Flying Embryo's zijn van het type dat iedereen achter elkaar in polo naise krijgt. De Embryo's maken feest en pret-punk en zijn daar goed in, met eigen nummers en tot punk verbouwde smartlappen. De toegang is een tientje en de zaal gaat om 21.00 uur open. Nieuw in de Buk Buk is dat belangrijke voetbalwedstrijden nu op groot scherm vertoond worden. Op zondag 20 december is de topper Ajax tegen Fe- yenoord vanaf 17.00 uur te zien. De toegang is gratis. functie moeten ouder dan 25 jaar zijn, telefonisch bereikbaar zijn, eigen ver voer hebben, over goede sociale vaar digheden beschikken en kennis van en betrokkenheid met dieren hebben. Nieuwe vrijwilligers krijgen een goede begeleiding van een ervaren districtin specteur van de Landelijke Inspectie Dienst. De opleiding tot inspecteur die door de Landelijke Inspectie Dienst wordt gegeven, wordt door de afdeling vergoed. Gemaakte onkosten die nodig zijn voor een onderzoek van een klacht, worden vergoed volgens de ge bruikelijke normen. Geïnteresseerden wordt verzocht schriftelijk te reageren naar Dieren bescherming, Obriglaan 51, 1852 KC Heiloo. Johan Hoogeboom. foto Angela Goedemondt) HEILOO - Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 december speelt theater groep Horizon in de Beun de musical Smike, naar het boek Nicholas Nickle- by van Charles Dickens. Het bijzonde re van deze musical is, dat naast de vol wassen acteurs en actrices een groep jongens van rond de 14 jaar meespeelt. Het eerste deel van Smike speelt op een hedendaagse Londense highschool waar leerlingen en docenten besluiten het boeiende verhaal als musical te gaan uitvoeren. Na een korte muzikale inleiding gaat het verhaal honderd jaar terug in de tijd naar de gruwelijke kost school Dotheboys Hall. De familie Squeers (vader moeder, dochter en zoon) exploiteert uit puur winstbejag het instituut in Yorkshire. Knecht en leerling Smike ondergaat dagelijks de terreur en vernedering in de kostschool. Nicholas Nickleby, als leraar in dienst van Squeers, trekt zich het lot van Smike en de jongens aan. Hij zorgt voor een onvervalste, Dickensiaanse ontknoping. Kaarten zijn a f 20,- verkrijgbaar in Heiloo aan de kassa van theater de Beun, tel. 072-5331568, in Egmond aan den Hoef bij Sigarenmagazijn J. Twisk, Herenweg 186, tel. 072-5061490 en in Egmond aan Zee bij Natuurwinkel J. Lemming, Noorderstraat 12, tel. 072- 5061309. De voorstellingen op vrijdag en zaterdag beginnen om 20.15 uur, de voorstelling op zondag begint om 14.15 uur. INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo - Dakbedekking Tqjefoon 072-533 50 85 - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1