Tintoretto ERA Proekman krant Prettige feestdagen! A 2E KERSTDAG GEOPEND Caecilia op podium met Jacob Slagter Tintoretto toont boeiende contrasten TCeTS op traditionele kersttentoonstelling OPRUIMING cao/. /Mascotte /Mode BcfKMA *öj Vos Makelaardii Taxatie THUIS IN ZAKEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AASTREKEN I 24 t/m 26 deepen 1 jan. jü__ expositie C. HACHMAIMG INSTALLATIEBEDRIJF programmering 5351000 Van der Borden Makelaardij wenst u fijne feestdagen De Beun begint nieuwe jaar met Muzet Superet Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 -505 37 51 Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Dé Hy^heekwinkel Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEILOO tel. 072 5320322 Rabobank L» cJO ü(U^J Drukkerij uitkijkpost bv 23 DECEMBER 1998 Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533.01 75 Telefax: 072 533 56 44 63e JAARGANG NO. 52 12.00 TOT 17.00 UUR Scouting Rurik Kerstbij lage Inleveren vuurwerk Geslaagd Collecte voor De Vijfhoek Pannenkoekentoernooi Double Stars Oliebollenactie ■f Reünie Willibrordschool Le Champion zoekt hulp bij halve marathon Geslaagd Streekradio Excellence verandert Onze WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm is begonnen met kortingen tot /V Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum VnU/)flG KOOPflVOND v.. Locatie: De Hofdijk Openingstijden: 13.00- 17.00 uur aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo - Dakbedekking Telefoon 072-533 50 85 - Loodgieters werk Werkplaats: Holleweg 19 HEILOO - Met ingang van 1 januari worden de informatieve programma's van Streekradio Excellence alleen nog uitgezonden in de avonduren. Uit een onlangs gehouden luisteronderzoek is gebleken dat de luisteraars de informa tieve programma's overdag als storend ervoeren. Mensen die echter op deze zendér afstemden voor de lokale wetenswaardigheden, vonden dat de muziek hier niet goed op aansloot. In het nieuwe jaar zal overdag op Excellence voornamelijk muziek uit de 80'er en 90'er jaren te horen zijn, aan gevuld met hits van nu. Tussen 7.00 en 9.00 en tussen 18.00 en 20.00 uur is er ruimte voor nieuws en informatie. De avonden worden gevuld met zogeheten 'doelgroep-programma's', waarmee bedoeld worden programma's voor bij voorbeeld jongeren en ouderen. De radio-omroep is nog in overleg met de gemeente over het rechtstreeks uitzen den van commissie- en raadsvergade ringen. Met kerst en oud en nieuw laat Excellence ook van zich horen. Op eer ste kerstdag is er non-stop kerstmuziek. op nieuwjaarsdag is er om 12.00 uur een toespraak van loco-burgemeester A. Worm-de Moei. Een scène uit Muzet Superet. HEILOO - Traditiegetrouw wordt er in de kerstvakantie in theater de Beun altijd iets leuks voor de kinderen gedaan. Dit jaar komt op zaterdag 2 januari het Belgische jeugdtheaterge zelschap Luxemburg naar Heiloo met de voorstelling Muzet Superet. Dit muziekprogramma handelt over twee winkelbedienden in een kleine supermarkt, waar de stemming afhangt van muzak, tl-verlichting en de dage lijkse sleur. Maar de twee mannen blij ven niet bij de pakken neerzitten. Want ze ontdekken dat je in de microfoon van de kassa ook kunt zingen. En dat hoeft niet altijd hetzelfde liedje te zijn... Hoe word je vedette in de superette? Een voorstelling om van het begin tot het eind mee te lachen,mee te voelen en mee te genieten. Jeugdtheatergezelschap Luxemburg, van start gegaan in 1997, bestaat uit Arlette van Overvelt, Griet Op De Beeck, Geert Vermeulen en Walter Poppeliers. Van de muziek uit de voor stelling is een minicd verschenen. Deze voorstelling, die geschikt is voor kinderen vanaf vijf jaar. begint om 14.30 uur. Kaartjes kosten tien gulden en zijn te koop aan de kassa van de Beun. Deze is open van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Voor inlichtingen kunt u bellen met 072-5333156. elaIrsgroep Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actiefin de regio. Vanaf 1 maart 1999 ook in vHeerhugowaard' Regio Noords Kennemeriand Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen E-mail: —Ar- tummers.Iimmep@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl Onze kantoren zijn op beide kerstdagen en op niéuwjaarsdag gesloten. Op donderdag 24 december bent u'welkom tot 17.00 uiii en op donderdag 31 december tot 12.00 uur. V kunt natuurlijk 24 uur per dag gebruikmaken van de geldautomate! De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Jacob Slagter. HEILOO - Het is nog steeds mogelijk om bij Scouting Rurik oliebollen te bestellen. De scouts, die sinds het begin van hun actie al tweeduizend oliebollen hebben verkocht, hebben een speciale oliebollenlijn in het leven geroepen waar u uw bestelling op kunt doorge ven: 072-5331742. Een zakje met zes stuks kost vier gul den, twee zakjes kosten zeven gulden. De oliebollen worden geleverd met of zonder krenten. Ook bedrijven kunnen hun klanten (of personeel) verrassen met een oliebol. Zij kunnen bellen met 072-5062447, voor een bestelling van tien (f 10,-), twintig (f 18,-) of dertig stuks (f 25,-). Poedersuiker en servetten worden bij geleverd. 'i** «x -0? 4T Bij deze een na laatste Uitkijkpost van het jaar 4 4 zit weer een gezellige kerstbij lage voor de hele familie. Met leuke ver- 4 halen, een flinke puzzel, boeken- en cd-tips en a een kleurplaat voor de f kinderen. In de Uitkijkpost van A volgende week vindt u f weer het jaaroverzicht, met de belangrijkste gebeurtenissen van 1998 en een heleboel foto's. HEILOO - Onafgestoken vuurwerk dat na de jaarwisseling op straat wordt gevonden, kan door de jeugd worden ingeleverd bij de politiebureaus in Heiloo, Limmen en Akersloot. Wie vuurwerk komt brengen, krijgt in ruil daarvoor een aardig presentje. Doel van deze actie is dat de jeugd niet pro beert om het vuurwerk dat zij op straat vindt, alsnog af te steken, met alle geva ren van dien. HEILOO - Plaatsgenoot Michel Harren studeerde onlangs af als docto randus in de Bedrijfskunde aan' Universiteit Nijenrode. HEILOO - Stichting Vrienden van De Vijfhoek houdt van 4 tot en met 9 janu ari in Heilöo een collecte ten behoeve van een nieUwe buitenspeelplaats bij het orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek. De Vrienden van de Vijfhoek zoeken nog collectanten. Opgeven kan •bij Willem de Haas, tel. 072-5115114 of 5338432. HEILOO - Op 29 december wordt bij honk- en softbalvereniging Double Stars Heiloo het Pannenkoeken- toernooi gehouden voor de allerklein sten van de club, de peanuts. Om 9.30 uur zal de eerste wedstrijd beginnen in sporthal Het Vennewater. Gasten zijn de Cr om tigers uit Krommenie, de Flying Petrels uit Purmerend en de Bears uit Bergen. De wedstrijden zullen onderbroken wor den tijdens lunchtijd voor het verhap stukken van de pannenkoeken en om 15.00 uur zal de prijsuitreiking plaats vinden. HEILOO - Op zondag 3 januari maakt Slagter brengt samen met Caecilia het het Heilooër Harmonieorkest Caecilia derde hoornconcert van Mozart en de zich op voor het jaarlijkse nieuwjaars- Air Poétique van T. Huggens ten geho- concert, dat dit jaar in de grote kapel re. Na de pauze speelt hij, begeleid van Onze Lieve Vrouw ter Nood gege- door Hiromi Kikuchi op viool en ven wordt. Danièle Dechenne op piano, een com- Sinds een aantal jaren geeft Caecilia positie van Brahms, haar nieuwjaarsconcerten een bijzon- Het concert begint om 14.00 uur. De der tintje door professionele, muzikale toegang bedraagt f 15,-, donateurs beta- artiesten van klassieke huize uit te len een rijksdaalder minder. De voor- nodigen. Dit jaar is dat hoornist Jacob verkoop is bij De Schrijverij en Disc 't Slagter, die verbonden is aan het Loo. Reserveren kan op tel. 072- Concertgebouworkest in Amsterdam. 5336937. HEILOO - Tot 1 maart is in de Oude Pastorij aan de Nicolaas Beetsweg de tentoonstelling 'Het petroleumstel van oma' van de Vereniging Oud Heiloo te HEILOO - Een olieverfschilderij met strakke lijnen en vlakken in felle kleu ren naast een 'stilleven in bruinen'. Het illustreert de grote variatie en de boei ende contrasten op de kersttentoon stelling van de Heilooër schildervereni ging Tintoretto. Negentig werken van de hand van leden van de vereniging zijn momenteel te zien in De Hofdijk in Mariënstein. Voor de gelegenheid is de ruimte, die doorgaans dienst doet als atelier, omge toverd tot een sfeervolle expositieruim te, waar engelen en dennentakken voor een stemmig kersttintje zorgen. De kersttentoonstelling van Tintoretto mag met recht een traditie genoemd worden, want de vereniging houdt al vanaf 1955 jaarlijks rond de feestdagen een expositie. Ruim de helft van de honderd Tintoretto-leden heeft werk ingezon den. dat is onderverdeeld in de catego rieën Algemeen, Buiten schilderen en Houtsnede en etsen. Bezoekers kunnen met een speciaal stembiljet in elke cate gorie een voorkeur voor een schilderij aangeven. Wie de mogelijkheden van aquarel en olieverf nog niet kent. zal verrast zijn. Een heel scala aan technieken is ver werkt door de hobby-schilders, met een soms vindingrijk kleurgebruik. Inspiratiebronnen blijken dikwijls zaken en personen uit de omgeving van de schilder, en ook landschappen in binnen- en buitenland zijn favoriet. Spanje. Italië. Frankrijk, Duitsland en Ierland, maar ook schilderachtige plek jes in eigen land zijn door leden op lin nen of papier vastgelegd. Voor een deel tijdens de buiten schilderdagen die de vereniging geregeld organiseert, bij voorbeeld in Ootmarsum. Twisk, Jisp en Egmond. Een bijzonder evenement waar" ook leden van Tintoretto aan deelnemen is de jaarlijkse buiten-schil derdag op de Zeedijk in Amsterdam en zien. De expositie toont huishoudelijke arti kelen die dateren van eind vorige eeuw tot 1950, waaronder serviesgoed van emaille en kristal en zaken als een kolenkit én een petroleumstel van wel eer. De Oude Pastorij is geopend op dins dag van 19.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag van 14.00 tot 16.00 uur. HEILOO - In 1999 is het vijfenzeventig jaar geleden dat de katholieke Clemens Willibrordschool werd geopend. Een jubileumcommissie is momenteel bezig om adressen van oud-leerlingen, oud leerkrachten en voormalige oudér- raadsleden te verzamelen voor een reü nie. Wie zelf leerling is geweest van de Willibrordschool of mensen kent die dat zijn geweest wordt gevraagd dat te melden bij de school, tel. 072-5320503. Een bezoeker bestudeert een van de werken op de kerstexpositie van Tin toretto, (foto Starfield) op de expositie ontbreekt een aquarel met een impressie van deze beruchte buurt dan ook niet. Juttersbuit Naast de landschappen vormen por tretten en stillevens een elementair onderdeel van de expositie, in olieverf, acryl of aquarel. Bij de stillevens zijn er natuurlijk de traditionele kannen, vazen en glazen, maar ook bijvoorbeeld een juttersbuit, met petroleumlamp en oude blikken, een olieverfschilderij geheel uitgevoerd in een breed scala vaii grijstinten. De manier waarop de voorstellingen zijn weergegeven is ronduit afwisselend te noemen, van figuratief tot abstracte improvisaties. De Ëgmondse duinen, kasteel Ypestein anno 1723 en Afrikaanse dansers zijn onderwerpen die met veel fantasie zijn verwerkt in hout- en linoleum- en kurk- snedes en etsen, waarbij sommige leden het experiment met kleur en techniek niet geschuwd hebben. De tentoonstelling van Tintoretto is nog te zien van vrijdag 25 tot en met zondag 27 december en op vrijdag 1 januari tussen 13.00 en 17.00 uur in De Hofdijk, Mariënstein 178 in Heiloo. EGMÖND - Tijdens de halve mara thon in Egmond aan Zee op 10 januari zal tussen 9.30 en 11.30 uur een bus pendeldienst rijden vanuit Alkmaar en Heiloo naar Egmond aan Zee. Organisator Le Champion zoekt vrij willigers die ouder zijn dan 16 en in Alkmaar en Heiloo willen assisteren als parkeerwacht en bij de verkoop van buskaartjes. De bussen vertrekken in Alkmaar vanaf Maxis aan de Wendelaarstraat en in Heiloo vanaf 't Loo. Medewerkers ontvangen na afloop een T-shirt of een badlaken. Aanmelden kan op tel. 072-5338136: HEILOO - Onlangs behaalde oud- plaatsgenote Barbara Spits haar docto raal examen Bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij studeerde af in de richting Strategie. Marketing en Distributie. Eerder behaalde ze haar diploma aan de HES in Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1