Medische diensten Kerkdie I» Voorspeelavond muziekschool druk bezocht x BoevWtvo f biblio theek mm mm POLITIE 'Senic/rtett Christmas Mass 19,95 Vrouwen in de bijbel 69,90 DEUTEKOM I Fractielid VVD verkiesbaar Cursus nieuwe media Gevonden voorwerpen Expositie Rina Snel Vrijblijvende offerte Zwemdiploma's 't Vennewater Turn-talentenjacht Nieuw bestuur voor D66 Verkoop afgeschreven materialen Openingstijden bibliotheek Boeken aan huis Nivon cursussen Lezing NVVH over Thailand Christmas Mass van Michael Praetorius CD van de week: Vrouwen in de bijbel %l 't Loo 53 Winkelhof 't Loo 53 Tel. 5335535 Boek van de week: 'AG1NA 2UITKIJKPOST - 23 DECEMBER Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) Huisartsen te Heiloo (A.L. Duijvestijn. H.H. den Engelsen. H.D. Gransbergen, W. Hartong. H. Schwagermann en C.W. Willeboordse): voor spoedgevallen 's avonds en in het weekend is de dienst doende huisarts bereikbaar onder-tel. 5339669. F.A. Poelakker, huisarts te Ypestein: voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend is de dienstdoende huisarts bereikbaar onder tel. 5330077. Apotheken Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17. tel. 5330200. ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur. Heylo, Stationsweg 53, tel. 5331070, ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur. za 9.00 tot 17.00 uur. Ypestein, De Krömmert 14. tel. 5340200, ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur, za 11.00 tot 15.00 uur. Daarbuiten voor spoedgevallen geopend, echter gesloten wanneer apotheek Sibilo diensf heeft. Nacht- en weekenddienst 24-31 dec: Apotheek Kruisinga. Koorstraat 59. Alkmaar, tel. 072-5112684. Verloskundige J.F.M. Bugter. Ha packer laan 41. Heiloo, tel. 5337531. (Volgens afspraak). Tandartsen Doorkiesnummer van de tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 5123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser; De Wildtlaan 52, Heiloo, tel. 5332287, tussen 17.00-19.00 uur: Ria Penders. Hoefcamplaan 13. Heiloo, tel. 5336673. Fysiotherapie Spreekuur volgens afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Èwisweg. Ewisweg 34. tel. 5331100: J. de Moor. Kerkelaan 69. tel. 5333398: M. A. van Riel, De Wildtlaan 28. tel. 5333271: Maatschap voor fysiotherapie Waal. Kennemerstraatweg 452. tel. 5331266: PA. Slinger. De Loet 6, tel. 5333746: fysiotherapeute C.W. Meulenberg. De Krommert 16a. tel. 5340500: Fysio Heiloo, Slimpad 16a, tel. 5339355: Fysiotherapie Stromend, Mariënstein 178a, tel. 5336446. Sportfysiotherapie Sportinstituut Het Vennewater. tel. 072- 5330344. Chiropractic M. Roosenberg. Kennemerstraatweg 69, tel. 5339963. behandeling volgens afspraak. HEILOO - Bij de definitieve kandi daatstelling voor de kieslijst van de VVD voor de Provinciale Staten van Noord-Holland, die onlangs plaatsvond in Haarlem, werd Esther Rommel uit Heiloo gekozen op positie 21, een ver kiesbare plaats. Esther Rommel is lid van de gemeente raad van -Heiloo en beheert binnen h amfrarri e dr~ pro r t e f e tril 1 e Welzij nr. Tevens is zij lid van de commissie beroep- en bezwaarschriften eri namens Heiloo lid van het algemeen bestuur van het Samenwerkings verband Noord-Kennemerland. De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op 3 maart. Praktijk voor fysiotherapie Praktijk voor fysiotherapie M.A. Riel E.E. Corts Per 11 januari 1999 zal mevrouw M.A. van Riel haar praktijk voor fysiotherapie overdragen aan mw. E.E. Corts. Voorlopig blijft de praktijk gevestigd op hetzelfde adres en is bereikbaar onder hetzelfde telefoonnummer: de Wildtlaan 28 1852 CK Heiloo telnr.: 072-5333271 De redactie van de Uitkijkpost is op de volgende uren bereikbaar: maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel. 072-5330175, fax 072-5335644. WÊÊ Aangeleverde kopij wordt éénmaal geplaatst, afhankelijk van nieuwswaarde en exclusiviteit. De redac tie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, een en ander mede afhankelijk van het advertentie-aanbod. WÊÊ Foto's en kopij, getypt en voorzien van naam en tel.nr. van de afzender, kunnen tot uiterlijk maandag 16.30 uur aangeleverd worden bij het kantoor van de Uitkijkpost, De Hoefsmid 5 in Heiloo. In Limmen kan de kopij maandag uiterlijk tot 12.00 uur bij N. Admiraal, Bloemenhof 5, bezorgd worden. Het algemene postadres van de redactie is Postbus 68, 1850 AB Heiloo. De redactie stuurt geen foto's en floppy's retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost weer ophalen. U kunt eventueel een aan uzelf geadresseeerde en voldoende gefrankeerde envelop meesturen voor terugzending. Homeopathie N. van Amstel, arts voor homeopathie en acupunctuur, De Loet 6 in Heiloo en Julianaweg 72 in Egmond a/d Hoef. behandeling op afspraak via tel. 5069838. F. van der Kroon, homeopathie en natuurgeneeskunde. De Rietvink 16, tel. 5332605. I. van der Lubbe. klassiek homoeopaat. Stationsweg 41, tel. 5338985. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hooeendoorn. tel. 5331165. Tandprothctischc praktijk Jan Jansen. Heerenweg 72, tel. 5337119. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 5331606 (Commandeurslaan 1). Spreekuur werkdagen 10.30-11.30 en 18.00-19.00 uur. zaterdag van 11.00- 12.00 uur. Dierenkliniek De Kapel. J.A. de Ridder, Runxpulteweg 24, Heiloo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg. Wester- weg 125. Heiloo. tel. 5340550. Spreekuur werkdagen 13.30-14.30 uur. zaterdag 10.00-11.00 uur en volgens afspraak. Oefentherapie Mensendieck W. Zonjee-Tol en A.H. te Morsche. Westerweg 128a. tel. 5338114. Stichting Regionale Thuiszorg Ampèrestraat 21. 1817 DE Alkmaar, tel. 072-5127127 (24 uur per dag, 7 dagen in de week). Thuiszorgwinkel: Geert Groteplein 8. 1813 BM Alkmaar, tel. 5199265. geopend ma t/m vr van 10.00 tot 17.30 uur.en za van 14.00 tot 17.00 uur. Gezondheidswijzen Hertog Aalbrechtweg 5. 1800 GH Alkmaar, tel. 5199214. Oefentherapie Cesar Ingrid Hoefmans en Karen Besse, Stationsweg 15. tel. 5330592. Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Overkerck, Stationsweg 92c. werk dagen van 8.00 tot 8.30 uur. De Loet. De Loet 1, werkdagen van 9.00 tot 9.15 uur. Logopedie Tineke Hensen. De Sonneveld 124. tel. 5335352: Nita te Nuijl.Termijen 101. tel. 5335148: Jolanda de Wit, Vredenoord 30. tel. 5338073. Uitvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo eo, Hennv van der Veer- Stoop. tel. 5320345. HEILOO - De inschrijving voor de cur sus 'Omgaan met nieuwe media', die georganiseerd wordt door het Horizon College en de bibliotheek, is op maan dag 11 januari tussen 14.00 en 16.00 uur. De cursus omvat tien middagen, waarin de deelnemers wegwijs gemaakt worden in de bibliotheek en de nieuwe media. Het'crrrstisgetd (f 50,-) moerbij' inschrijving worden voldaan. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn als gevonden bij he bureau aange meld: een onderdeel van een accu, een huissleutel, een gouden armband, een Renault-autosleutel, een herenhorloge met witte wijzerplaat en metalen band en een blauwe trainingsbroek met sleu tels. De allerkleinsten van de Muziek- en Dansschool gaven acte de presence tijdens de kerstvoorspeelavond, (foto Starfield) HEILOO - Vaders, moeders, broertjes en zusjes. Allemaal waren zij vorige week woensdagavond naar de Muziek- en Dansschool gekomen, om hun zoon of dochter, broertje of zusje te horen spelen of te zien dansen. De hal van de school was dan ook afgeladen vol. Van jong tot iets minder jong liet tijdens deze kerstplay-in horen wat zij zoal in hun mars hebben. De avond werd geopend met een optreden van een voor de gelegenheid samengesteld schoolorkest, dat vier tra ditionele kerstliedjes ingestudeerd had. Daarna was de beurt aan dwarsfluit, keyboard, fluit, klarinet, saxofoon, piano, gitaar en hobo. afgewisseld met optredens van de leerlingen van de dansschool. Vooral de kleinsten wisten heel wat vertedering in de zaal op te wekken. De voorspeelavonden zijn bedoeld om de kinderen te laten wennen aan het optreden voor publiek. Dat zij zich daar al heel goed doorheen wisten te slaan, bleek wel uit het feit dat de meesten zich niets aantrokken van het onvermij delijke heen-en-weer geloop. Het valt ook niet mee om een uur stil te zitten voor het publiek, lijkt het wel. Jammer was dat sommige ouders van optreden de kinderen meteen nadat hun pupil van het podium afstapte zelf ook aan de kuierlatten trokken, midden in het optreden van een volgend muzikantje. Weinig respectvol gedrag, want het gaf aan een hele leuke, spontane avond een bijzonder rommelig tintje. 1' ..V' <1 Winterlandschapvan Rina Snel. HEILOO - Bij Casa Design in 't Loo worden momenteel de schilderijen van Rina Snel geëxposeerd. Het thema van de expositie is voor een groot deel 112 072- 5122222 •Noord-Holland Noord HEILOO HEILOO - Op maandag 14 december werd omstreeks middernacht de bestuurder van een personenauto op de Kennemerstraatweg gecontroleerd op het gebruik van alcohol. De man bleek teveel alcohol gedronken te heb ben. Ook bleek zijn rijbewijs ingevor derd te zijn. Een proces-verbaal werd opgemaakt en de auto werd inbeslag- genomen. Op de Kennemerstraatweg vond een kop-staart aanrijding tussen twee per sonenauto's plaats. Oorzaak van de aanrijding was vermoedelijk de laag staande zon. Er was alleen materiële schade. In een winkel in 't Loo werd een win keldief aangehouden. Hij had gepro beerd goederen ter waarde van f 15,90 te stelen. Proces-verbaal werd opge maakt. In een woning in Vrieswijk werd gepoogd in te breken. Aan de achter kant van de woning werd een kozijn geforceerd. Op 15 december werd in Vrieswijk een 25-jarige bestuurder van een personen auto gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Hij bleek teveel alcohol gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en een proces-ver baal werd opgemaakt. Kerstboom gestolen Op de oprit van een woning aan de Westerweg werd een personenauto ver nield. Van de auto werden twee banden lekgestoken. De bestuurster van een personenauto verleende op de Westerweg geen voor rang aan de bestuurder van een bestel auto komende uit de Vennewatersweg. Als gevolg hiervan ontstond een aanrij ding met materiële schade. Tussen 14 december 19.00 uur en 15 december, 10.00 uur werd uit een por tiek van een woning aan 'het .Maria's Hof een kunstkerstboom weggenomen. De kunstkerstboom stond op een groe ne voet en was nog niet versierd. Op 16 december werd uit een kleedka mer van een sportcomplex aan Het Maalwater een portemonee ont vreemd. De portemonnee werd later in de buurt teruggevonden. Op 17 december werd in een bedrijfs pand aan de Kapellaan ingebroken. Toegang tot het pand werd verschaft door het forceren van een raam van het kantoorgedeelte. Uit het kantoor werd computerapparatuur gestolen. Hierna werd een kluis in de kantine openge broken. Hieruit werd geld gestolen. Vervolgens werd een deur die toegang tot een drankopslag geeft, opengebro ken en werd een aantal flessen sterke drank meegenomen. Autotelefoons gestolen Een vijfjarig jongetje raakte gewond bij een in aanbouw zijnde voetgangers brug in Het Zandstuk. Het kind reed met zijn fietsje van de brug af en kwam ten val bij het eind van de brug, dat nog niet tot op de grond is afgewerkt. Er bevond zich daar een hoogteverschil van een halve meter. Het kind liep een gebroken neus op en mogelijk een her senschudding. Op 19 december bleek er een poging tot inbraak geweest te zijn in een bank in het Hoekstuk. Een luik werd gefor ceerd. Vermoedelijk is men niet binnen geweest omdat er vooralsnog niets wordt vermist. Op 20 december werd er op de Vijverlaan, de Burcht en de Kleine Kanne in personenenauto's ingebro ken. Uit alle drie de auto's werden de telefoons gestolen. Aan de Spanring werd een ruit van een woning vernield. Met een kleine biljart bal werd een gat in een ruit gegooid. Door onverlaten werd in de centrale trappenhal van het Dirk Bakkerhof een zestal kerstkaarten aan een prik bord in brand gestoken. Het prikbord en de kunststof klok die er boven hangt liepen schade op. Tevens ontstond ei- schade aan de muur. ADEMCO INSTALLATEUR B e v e i 1 alarmsystemei Haesackerlaan 47 1851 ML Heiloo telefoon 072 5321390 fax 072 5321389 samen te vatten onder de noemer 'Zuid-Frankrijk'. Aan dit landschap heeft deze .Heiloose kunstenares haar hart verpand en een vakantie afgelo pen jaar zorgde weer voor veel inspira tie. Rina Snel, die van zich zelf zegt dat ze veel emotie in haar werk legt, werkt voornamelijk met acrylverf. In haar schilderijen laat zij een duidelijke ont wikkeling zien. Zo werkt ze de laatste jaren meer en meer met felle, primaire kleuren. Ze schildert graag landschap pen, dorpsgezichten en bloemen. Ook is ze zich meer en meer gaan toeleggen op abstract werk, waarbij ze het experi ment niet schuwt. Niet alleen de kwast is daarbij haar gereedschap, maar ook stokjes, lappen, een paletmes en haar handen gebruikt zij om haar stemmin gen op het doek vast te leggen. Behalve schilderen geeft Rina Snel ook les. Daarnaast schrijft ze bijdragen voor het blad Palet en Tekenstift. De exposi tie bij Casa, die zowel figuratief als abs tract werk omvat, duurt drie maanden. HEILOO - Op dinsdag 15 december was het beestachtig gezellig in zwem bad 't Vennewater. Na het afzwemmen verlieten negentien otters en vier bevers het bad. op zoek naar nieuwe wateren. Voor A slaagden Angelique Hooge- land, Guus Hoekstra, Sophie en Esmee Verduin, Patricia Stanco, Dirk Eykel, Melissa Beers, Boyan Blanchard,Sanne Top. Ruben Zomerdijk. Jordy Haan- raads, Kevin Roos van Raadshoven, Richard Pepping,Tony Schouten, Barry Hageman. Kees van 't Maalpad, Lavinia Bijl. Josien Smit en Daphne Danazoglou. Het B-diploma ging naar Elvin Sisanovic, Hanneke van den Hoek, Milan Martensen en Rick Blom. ALKMAAR - Op zaterdag 9 en woensdag 13 januari houdt Sport- en Topturncentrum De Wit in Alkmaar voor de regio Noord-Holland (van Amsterdam tot en met Den Helder) een open-selectie en talentenjacht voor meisjes van alle leeftijden en niveaus van alle regionale turnclubs. Turnsters uit de regio kunnen op beide dagen uitgebreid getest worden vanaf 13.30 uur. Meisjes die geen lid zijn van een Noord-Hollandse gymnastiekver eniging kunnen vanaf 14.30 uur terecht. Naast een uitgebreide kracht- en leningheidstest is er een fysiotherapeut aanwezig om de fysieke gesteldheid te controleren. Voor meer informatie en opgave van uw dochter kunt u bellen met Sport- en Topturncentrum De Wit. tel. 072-5118400. HEILOO/LIMMEN - De afdeling Heiloo-Limmen van D66 heeft tijdens de afdelingsvergadering een nieuw bestuur gekozen. Door de overstap naar de gemeenteraadsfractie van D66 en andere drukke werkzaamheden konden voorzitter Evert Castelein en secretaris Rob Zijlstra hun bestuurs functie niet meer vervullen. Het afdelingsbestuur bestaat nu uit de volgende mensen: voorzitter Gerard Weck, secretaris Els van Halem-Hespe, penningmeester Rob Schuurman, bestuursleden Cilie Andersson-Hof- stede en Cees Groot. VoorTnlie Min gen-kunt u be I lerr met tel 072-5333590. HEILOO - Op dinsdag 29 december houdt de bibliotheek eindejaars verkoop van afgeschreven materialen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Zowel 's morgens als 's middags worden alle materialen (boeken, cd's, tijdschrif ten enz.) verkocht voor jeugd en volwas senen. De prijzen zijn voor een jeugdboek f 1,50, een volwassen boek 3.- en een cd f 5,-. HEILOO - Rond de feestdagen is de bibliotheek op de volgende dagen en uren geopend: op 24 en 31 december van 10.00 tot 16.00 uur, 25 en 26 decem ber gesloten, 31 december open vam 10.00 tot 16.00 uur, 1 januari gesloten, 2 januari geopend van 10.ÖO tot 12.30 uur. Bijna ieder mens heeft een natuurlijke behoefte aan lezen en informatie. Maar niet iedereen kan op pad. naar de bibli otheek, om in die behoefte te voorzien. Daar heeft de bibliotheek al jaren gele den iets op gevonden: de boekendienst aan huis. Een klein leger van vrijwilli gers brengt boeken en tijdschriften en van de bibliotheek naar het lid en vice versa. Deze extra dienstverlening van de bibliotheek is inbegrepen in het lid maatschap. Maar de bibliotheek blijft vernieuwen en gaat daarom vanaf 1 januari nog een stap verder. Het is vanaf die datum voor iedereen mogelijk om boeken te laten brengen en op te laten halen. Als u eens een keer geen zin heeft om uw huis uit te gaan, u heeft geen tijd voor een bibliotheekbezoek of u wilt gewoon eens een keer luxe doen. dan kunt u van deze nieuwe service gebruik maken. U geeft uw bestelling door per tele foon, fax óf e-mail, alles is mogelijk. Een medewerker van de bibliotheek zoekt een en ander bij elkaar. De titels die direct voorradig zijn, worden bin nen twee werkdagen, op afspraak, bij u thuisbezorgd. De maximale omvang van uw bestelling wordt bepaald door het aantal boeken en andere materia len dat u in de bibliotheek zou kunnen lenen (meestal vijf). Deze haal- en brengservice kost f 7,50 per enkele reis. Dus voor wie aan huis is gebonden zorgt de bibliotheek dat de boeken gra tis worden gebracht en gehaald. Maar ook anderen, die eens iets anders willen bestellen dan een pizza, zijn bij de biblioheek aan het goede adres! Robert van de bibliotheek Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk Donderdag 22.00 uur: ds. H. van het Maalpad, kerstnachtdienst met De Cantorij. Vrijdag 10.00 uur: ds. F. van der Wind, met One More Voice. Zondag 10.00 uur: ds. F. van der Wind. Gereformeerde Kerk Heiloo Vrijdag 10.00 uur: ds. A. Boezewinkel, met kinderkoor. Zondag 10.00 uur: ds. W. Koelé. Hervormde Gemeente Limmen Donderdag 22.00 uur: ds. F. van dei- Wind, kerstnachtdienst. Vrijdag 10.00 uur: ds. H. van het Maalpad. Zondag 10.00 uur: ds. H. van het Maalpad. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willihrorduskerk Donderdag 19.00 uur: gezinsviering met kinderkoor olv parochianen; 21.00 uur woord- en communieviering met Die Schaeckelsinghers, voorganger M. Strack van Schijndel. Vrijdag 10.00 uur: eucharistieviering met dames- en herenkoor, voorganger pastor H. Helsloot. Zondag 10.00 uur: eucharis tieviering met herenkoor, voorganger pastor H. Helsloot. Moeder Godskerk Donderdag 19.00 uur: eucharistievie ring met dames- en herenkoor. voor ganger pastor H. Helsloot; 24.00 uur eucharistieviering met Mogojoko, voorganger pastor H. Helsloot. Huize Overkerck donderdag 15.30 uur: viering met Cantores, voorganger pas tor H. Helsloot. Vrijdag 10.00 uur: vie ring voor kleine herdertjes en hun ouders olv parochianen. Zaterdag 10.00 uur: eucharistieviering met herenkoor, voorganger pastor H. Helsloot. Kapel PC Willibrord Donderdag 20.00 uur kerstavond in de grote kapel met De Schola, voorgan gers ds. M. Braamse en pastor F. Kortekaas. Vrijdag 10.00 uur woord- en communiedienst in de grote kapel met De Schola, voorganger pastor F. Kortekaas. Zondag 10.00 uur in de grote kapel dienst van schrift en tafel met oecumenisch zanggroepje, voor ganger ds. M. Braamse. Woensdag 16.45 uur kleine kapel, voorganger pastor F. Kortekaas. OL Vrouw ter Nood Donderdag 21.30 uur nachtmis, voor ganger vicaris Geukers, met gemengd koor. Vrijdag 10.30 uur hoogmis, voor ganger vicaris Geukers, met gemengd koor. Zaterdag 10.30 uur hoogmis, voorganger pater Holkamp, met de Miller Sisters. Zondag 10.30 uur hoog mis, voorganger pastor Hogema: 13.00 uur kerstprogramma in de grote kapel verzorgd door jong volwassen geeste lijk gehandicapten; 15.00 uur lof met rozenkransgebed in de kleine kapel. H. Corncliuskerk Limmen Diensten: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag en donderdag 19.00 uur. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. English speaking service every Sunday at 5 p.m. (17.00 uur). Families welcome. Sunday school-creche facilities. Information: tel. 5333396. Pinkstergemeente Heiloo Zondag 10.00 uur dienst. Zondagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstudie: woensdag 20.00 uur. Kerkgebouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Informatie op tel. 5337282. Evangelische Gemeente Egmond Dinsdag 19.30 uur: bijbelstudie in het Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Geest en Kracht Volle Evangèlie Centrum Zondag dienst om 10.00 uur. Woensdag bijbelstudie om 20.00 uur. Om de week bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Inlichtingen: tel. 5332649. HEILOO - Binnenkort start het Nivon weer een aantal nieuwe cursussen. De cursus strovlechten begint op donder dagmiddag 7 januari van 13.30 tot 15.30 uur in het Open Huis. Docente is Wybrich de Man. In zes lessen, éénmaal in de veertien dagen, leren cursisten de techniek van Het vlechten zowel ruim telijk als in het platte vlak. De docente zorgt voor stro, zodat u gelijk aan de slag kunt gaan. De cursus boekbinden/kartonnage start op dinsdagavond 19 januari. Deze cursus van negen lessen voor beginners onder leiding van boekbinder Cees Mul wordt ook gegeven in het Open Huis. Cursisten leren het inbinden van boeken, boeken van nieuwe kaften voorzien en de techniek van dozen en mappen maken. Voor info en opgave voor deze beide cursussen kunt u bellen met Reina Mulder, tel. 072-5333127 of A'strid Oudhoff, tel. 5336259. HEILOO - De Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen afdeling Heiloo start het nieuwe jaar met een bijeenkomst op donderdag 7 januari'om 13.45 uur in het Open Huis. H. Moscou verzorgt een lezing over Thailand. Daarnaast zal ze met dia's verschillende facetten van de samenleving toelichten. Naast leden zijn ook introducées welkom. Twee dagen voor Kerstmis zijn de ogen en oren natuurlijk gericht op dit bijzon dere feest en met de Christmas Mass van Michael Praetorius op cd kan dat niet meer misgaan. De Duitser Praetorius staat bekend als de meest invloedrijke, veelzijdige en productieve componist uit zijn land van zijn generatie. In een tijdsbestek van éen luttele vijftien jaar schreef hij aan het begin van de zeventiende eeuw een zeer omvangrijk werk van geestelijke muziek. Het werd al snel het basisre pertoire voor de lutherse kerken in Noord-Duitsland. Bijna net zo imposant als de hoeveel heid werken die hij componeerde is de vormenrijkdom die in zijn composities aanwezig is en die destijds ongetwijfeld indruk heeft gemaakt op de kerkgan gers. Op deze opname wordt een uitgelezen selectie uit zijn werk gespeeld zoals hel rond 1620 waarschijnlijk geklonken heeft, toen het uitgevoerd werd tijdens een lutherse mis in een grote kerk in midden-Duitsland. Het werk wordt hier vertolkt door het Gabrieli Consort and Players onder lei ding van Paul McCreesh. Zij bespelen originele instrumenten uit de zeven tiende eeuw. Het vöcale deel komt voor rekening van het jongenskoor en het koor van de orde van de Roskilde kathedraal in Denemarken. van Michael Praetorius Eva. Rebekka, Ruth uit Moab,richteres Debora. de koningin van Seba, Ester, Maria Magdalena, Jezus' moeder... Het boek van deze week. Vrouwen in de bijbel, brengt hun bijzondere verhaal. In hun gevoelens, fouten en heldenda den. in al hun menselijkheid spreken deze vrouwen ons over de eeuwen heen nog steeds sterk aan. De bijbel wordt vaak een mannenboek genoemd, door mannen geschreven en ook door mannen gedomineerd. Maar wie Vrouwen in de bijbel leest, zal die visie niet langer delen. Bijbelverhalen rond de dertig bekende en minder bekende vrouwengestalten zijn in dit boek samengebracht. Over strijdende volksheldinnen, maar ook over gewone vrouwen, onopvallend, maar wel heel sterk. Over de eigenste aartsmoeders van Israël naast vrouwen uit vreemde volken. Over vorstinnen, slavinnen, moeders en prostituées... Eenvoud en wijsheid, heldhaftige trouw naast list en bedrog, dit alles samengebundeld in bontgekleurde verhalen. Vrouwen in de bijbel is ook een kijk boek. Een schat aan kunstwerken uit de hele, door de bijbel geraakte en geïnspireerde wereld is geselecteerd. Miniaturen, schilderijen en beelden, van de oudheid tot aan de dag van van daag. De teksten zijn van Herbert Haag, hoogleraar Oude Testament in Tübingen. theologe en publiciste Dorothee Sölle en Joe H. Kirchberger, die zich bezighoudt met brede, cultuur historische studies. voor OO voor Heerenweg 67-69,1851 KL Heiloo naast Wlnkelhot t Loo, 072 5331463 LIBR1S. Uw Complete Boekhandel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 2