\JF Bowlingtoernooi vol spannende momenten Baggerdepot in gebruik Sponsors steken ijsclub in een nieuw jasje Adressen Heil Kids for Animals waarschuwen voor vuurwerk Dierenbescherming Oud-papieracties in Heiloo PAGINA 6 UITKIJKPOST - 23 DECEMBER Cursus voetreflexzone-therapie MR IIP|§F Agenda Sporthal Het Vennewater Zwembad Het Baafje De Omloop 11 /y 1852 RJ Heiloo Duitse en Franse boeken in bieb Damclub Heiloo Nieuwjaarsconcert Robert Valter Don Kosaken in de Grote Kerk SV Oppositie "v - Kerstconcert Grote Kerk Sans Atout Gemeente Heiloo Algemeen: tel. 5356666, fax 5356788. Woon-Zorgloket Voor aanvragen voor de WVG, huisves ting in een verzorgingshuis, zorgwo- ning. alarmering en warme maaltijden kunt u terecht in het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur, telefonisch bereikbaar op nummer 5356703. Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening (RIMA) Slimpad 16, tel. 5330984. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Terminale Thuiszorg Vrijwilligersorganisatie, die belange loos de helpende hand wil bieden. Inlichtingen: tel. 5334383, 5334828 of 5338850. Telefonische Hulpdienst Voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar: tel. 5613614. Unie van Vrijwilligers Heiloo Informatie: I.G. Niessink, de Spanring 33 in Heiloo, tel. 5333332. Rode Kruis Heiloo Rode Kruisgebouw: Slimpad 16c, 1851 LB Heiloo, tel. 5333399. Secretariaat: J. Snel, Frederica's Hof 1, 1851 BM Heiloo, tel. 5340223. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het welzijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of ver pleeghuis. Secr. A. Hoedjes, Holleweg 119, Heiloo, tel. 5335268. Rolstoelbus Heiloo Dagelijks beschikbaar, inlichtingen en afspraken: tel. 5333695. Servicetaxi Noord-Kennemerland Elke dag beschikbaar van 9.00 tot 24.00 uur. Rijdt in alle gemeenten van Noord-Kennemerland. Iedereen kan van de taxi gebruik maken, in het bij zonder ouderen en gehandicapten. Minimaal een uur van tevoren bestel len, tel. 0900-8686. Stichting Ouderenwerk Heiloo Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo, tel. 5331297: Tafeltje Dekje, Aktief trefpunt voor 55+ en Senioren Info Centrum. Alg. Ned. Bond voor Ouderen Belangenbehartiging, ontspanningsac tiviteiten en culturele bijeenkomsten voor 50+ in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2. Vanaf 6 oktober elke dins dag spreekuur van 14.00 tot 15.00 uur. Inlichtingen: secretariaat A.H. Eeken, Termijen 11, 1852 TA Heiloo, tel. 5333154. Kath. Bond voor Ouderen Belangenbehartiging, ontspanningsac tiviteiten, educatieve en culturele bij eenkomsten in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2. Inlichtingen: mw. A. Schaap-Kamper (secr.), De Driestal 40, 1852 RC Heiloo, tel. 5331134 of op het kantoor, tel. 5331458 toestel 13. Woningstichting Heiloo Kennemerstraatweg 380, 1851 BK Heiloo, tel. 5338536. Technische dienst: tel. 5330430. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Openbare Bibliotheek Heiloo Het Malevoort 13, 1852 KZ te Heiloo, tel. 5330670. Openingstijden: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Uitleenpost Ypestein (tot 12 jr) elke woensdag open van 14.00 tot 16.30 uur. Uitleenposten De Loet en Overkerck, ook bestemd voor oudere bewoners uit de omgeving, geopend op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Politicbureau Heiloo Tel. 5337676, dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur, vrijdag tevens van 18.00 tot 22.00 uur. HEILOO - Op donderdag 21 januari gaat in het Trefpunt de cursus Voetreflexzone-therapie van start onder leiding van Margreet Roden burg. De cursus wordt gegeven van 10.00 tot 12.00 uur. De eeuwenoude voetreflexzone-thera pie gaat uit van het principe dat op de HEILOO - Waterschap Het Lange Rond uit Alkmaar beschikt sinds kort over een baggerdepot voor schone en licht verontreinigde bagger. Het depot is begin december in gebruik genomen om bagger uit stedelijke gebieden (tij delijk) te kunnen opslaan. Het bagger depot, dat bijna één hectare groot is, heeft een capaciteit van 10.000 kuub bagger. Het depot ligt aan de oostzijde van de rijksweg A9, op de noordelijke hoek met de Kanaalweg in de gemeen te Heiloo. Met het in gebruik nemen van dit depot heeft Het Lange Rond een oplossing gevonden voor het nijpende gebrek aan opslagcapaciteit voor schone en licht verontreinigde bagger. Met name bagger uit stedelijke gebieden, waar de opslagmogelijkheden door de geva rieerde openbare functies slechts klein zijn, kan er naar foe worden gebracht en opgeslagen.-Het depot heeft een strategische ligging ten opzichte van Alkmaar en Heiföo, maar wordt ook gebruikt voor bagger uit andere gemeenten in de buurt. Het is de bedoeling de afstanden tussen depot en werk kort te houden, zodat de trans portkosten binnen acceptabele grenzen blijven. De eerste besprekingen tussen gemeente en waterschap dateren uit 1996. In 1997 kon al tot besluitvorming worden overgegaan, nadat de benodig de vergunningen waren verleend. Dit jaar werd de koop gesloten en afgelo pen zomer kon de uiteindelijke herin handen en voeten reflexzones liggen die corresponderen met alle organen, spieren en weefsels van het lichaam. Door massage wordt het evenwicht gestimuleerd en de gezondheid verbe terd. Na afloop van acht lessen zijn cur sisten in staat om in huiselijke kring een massage te geven. De kosten voor de cursus bedragen f 100,-. Informatie en opgave bij Aktief 55+, tel. 072-5331297. Vermist en gevonden dieren: 072- 5616106. Knaagdieren: 072-5119998. Honden en katten Akersloot: 0251- 310079. Vakantie-advies: 072-5336180. Asiel: 072-5114861. Dierenambulance Noord-Kennemer land: 072-5150173 (alarm) en 072- 5150085 (informatie). Stichting Zwerfdier: 072-5612482. Gevonden Goudbruin haantje, Schuine Honds- bosschelaan, Heiloo. Witte kat, Holleweg, Heiloo. Inl. 072-5616106. richting van de voormalige gemeente stortplaats beginnen, nadat een gedeel te van de grond was gesaneerd. Het depot is ingericht in drie apart omdijkte compartimenten. Hier wordt de natte bagger gestort en gedroogd aan de lucht. Dit natuurlijke proces wordt enigszins versneld door de bag ger een aantal malen mechanisch om te zetten. Via zogenaamde stortkisten wordt het vrijkomende water eerst in een bezinksloot geloosd, waarna het via een overloopconstructie weer kan weg stromen naar het water van de Oosterzijpolder. Bij de lozingspunten zullen in verband met de waterkwaliteit geregeld monsters worden genomen. Verwerken Na het indrogen kan de overblijvende grond weer worden verwerkt. De firma Grondbalans uit Langedijk is ingescha keld om de bagger in het depot te ver werken, te drogen en weer elders af te zetten. Het bedrijf regelt verder het beheer van het depot, de stort- en afze- tadministratie en verzorgt de kwali teitsanalyses voor het waterschap. De eerste bagger was afkomstig uit de Boekelermeer en de volgende partij prut van 200 kubieke meter was afkom stig uit Stompetoren, waar de sloot rondom de kerk gebaggerd moest wor den. Ondertussen is er ook al bagger uit de stadsgrachten van Alkmaar heen gebracht. De totale kosten voor aan koop en inrichting van het baggerdepot bedragen iets meer dan 250.000 gulden. - y w Zaterdag 26 december Zwem- en poloclub De Spetters, par keerplaats bij zwembad Het Baafje. tussen 10.00 en 12.00 uur. Elke zaterdag Gymnastiek- en Turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk tussen 10.30 en 12.00 uur. Maandag 28 december Meander/Paulusschool, De Hucht 2. huis-aan-huisactie plan Ypestein bij Laan Eindeloos, dozen en bundels gereed zetten op gele stippen vóór 19.00 uur, of brengen tussen 19.00 en 20.00 uur naar de parkeerplaats bij de school. Maandag t/in vrijdag WAO/AAW/UG Belangenbehartiging Heiloo, container op de Bergeonstraat. tussen 9.00 en 17.00 uur. Stichting Ouderenwerk Heiloo, contai ner achter het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, tussen 9.00 en 17.00 uur. ook op zaterdag. Dagelijks Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. HSV, container op parkeerterrein sportpark Bayershoffweg. Foresters, container bij sportpark Het Vennewater, ingang Vennewatersweg 23. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Base- en softbalclub Double Stars Heiloo, container bij het clubhuis op sportpark Het Vennewater, tijdens trai ningen en wedstrijden. Vogelvereniging Kleurenpracht Heiloo, container bij clubgebouw achter sporthal Het Vennewater, halen op verzoek tel. 5337339. Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. HEILOO - De bridge-uitslagen van Sans Atout van afgelopen maandag: A- lijn: 1. V. Diepen 57,9,2. Dolmans-Stark 57,5. B-lijn: 1. Middelbeek-Brons 62,1, 2. De Groot-Boersen 59,2. C-lijn: 1. Hommes-Schouten 56.7, 2. Fam. vd. Klis 56,3. D-lijn: 1. Frugte-Krul 60,2. Roelofs-Fagel 57,9. E-lijn: 1. Fam. Smit 61,5,2. De Jager-Theune 59,4. Het Zevenhuizen 48 '"tHw 1852 JC Heiloo 'W tel 5333152 Telefoonnummers van óe partners in Sportcentrum Het Vennewater: Sportinstituut Het Vennewater (fitness aerobic), (072) 5330344 Sportcafé en Biljartcentrum De Wit, (072) 5335313 Sporthal (inlichtingen over verhuur), (072) 5333152 of 5336681 Wo. - 23 dec. 09.00 - 16.00 u. Zaalvoetbal toernooi 17.00 - 18.30 u. Basketball Do. - 24 dec. geen verhuur Vrij. - 25 dec. geen verhuur Za. - 26 dec. 11.00 - 16.00 u. Zaalvoetbal- toernooi Zo. - 27 dec. geen verhuur Ma. - 28 dec. Di. - 29 dec. 09.30 - 15.30 Pannen- koektoernooi Wo. - 30 dec. Do. - 31 dec. geen verhuur Vrij. 01 jan. Za. - 02 jan Zo.- 03 jan. 13.00 - 17.00 u. Basketball Ma. - 04 jan. 13.30 - 15.00 u. Schoolgym 17.00 - 23.00 u. Volleybal Di. - 05 jan. 08.30 - 15.00 u. Schoolgym Wo. - 06 jan. 13.30 - 16.30 u. Zaalvoetbal 17.00 - 18.30 u. Basketball 19.00 - 22.30 u. Zaalvoetbal Do. - 07 jan. 19.00 - 22.30 u. Zaalvoetbal Vrij. - 08 jan. 08.30 - 12.15 u. Schoolgym 17.00 - 18.30 u. Basketball 19.00 - 23.15 u. Zaalvoetbal Za. - 09 jan. 14.30 - 17.30 u. Zaalvoetbal Zo.- 10 jan. 10.00 - 15.00 u. Handbal Ma. - 11 jan. 13.30 - 15.00 u. Schoolgym 17.00 - 23.00 u. Volleybal Di. - 12 jan. 08.30 - 15.00 u. Schoolgym 19.00 - 23.00 u. Volleybal Wo. -13 jan. 13.30 - 16.30 u. Zaalvoetbal 17.00 - 18.30 u. Basketball 19.00 - 22.30 u. Zaalvoetbal Do. -14 jan. 14.00 - 15.30 u. Sportinsuif 19.00 - 22.30 u. Zaalvoetbal Vrij. -15 jan. 08.30 - 12.15 u. Schoolgym 17.00 - 18.30 u. Basketball 19.00 - 23.15 u. Zaalvoetbal Za. -16 jan. 10.30 - 16.30 u. Zaalvoetbal 17.00 - 20.00 u. Basketball 20.30 - 21.30 u. Zaalvoetbal Zo. -17 jan. 10.00 - 16.00 u. Volleybal toernooi Ma. -18 jan. 13.30 - 15.00 u Schoolgym 17.00 - 23.00 u.Volleybal Di. -19 jan. 08.30 - 15.00 u. Schoolgym 18.30 - 23.00 u. Volleybal Voor de huur van losse uurtjes kunt u terecht bij de afdeling Welzijn van de gemeente Heiloo, tel. 5356682 of tel. 5356681. Iedere donderdag kunt u van 18.00 tot 19.00 u. nog huren voor een uurtje zaalvoetbal. tel 5333909 ÖAAF^ *0p 2 november 1998 heeft de gemeenteraad de tarieven voor 1999 vastgesteld. In de voor verkoop (hierover wordt u in februari/maart 1999 via deze krant geïnformeerd) bedragen de prijzen voor een abonnement: Gezinsabonnement 210,00 Bijkaart bij gezinsabonnement 10,00 Persoonlijk abonnement: 2 t/m 15 jaar 75,00 16 jaar en ouder 105,00 De bezoekcijfers van de laatste 4 jaar: Tot en met 6 sept. 1998 1998 1997 1996 1995 42.716 62.092 39.910 66.970 Vanaf zaterdag 1 mei 1999 bent u weer welkom in zwem bad Het Baafje. *ln het seizoen 1999 gelden de volgende openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 19.30 uur dinsdag en donderdag van 07.00 tot 19.30 uur zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.30 uur Vlnr Carry Manshanden, Paul Boerlage en Marco Rong. HEILOO - In het in kerstsfeer aange klede Bowling-snooker en party center Heiloo aan de Kennemerstraatweg werd door de leden van Bowlingvereniging Heiloo van 13 tot en met 16 december de voorronde gespeeld van het zevende De Deel Delicatessen kersttoernooi met als cli max de finale-avond op donderdag 17 december. De strijd om de felbegeerde sfeervolle kerstsurprises, bekers en wis selbekers was extra spannend vanwege het aantal hoge handicappunten die spelers met een laag gemiddelde kre gen toegewezen. Daardoor was de kans op een van de 32 finaleplaatsen (ver deeld over twee klassen heren en dames) .voor iedereen gelijk. De uit drie games bestaande finales werd bij de heren klasse B evenals vorig jaar door Willem Bakker uit Alkmaar gewonnen op 12 pins, gevolgd door Fred Tieken uit Wormerveer. Opvallend was weer het optreden van het jeugdlid Wouter Haringhuizen. Komende van een achtste finaleplaats wist hij beslag te leggen op een eervol le derde plaats. Het besluit van de organisatie om ook de jeugdleden met dit interne toernooi mee te laten doen zorgde bij de dames in deze klasse voor een unieke situatie. Zo kon het gebeuren, dat het twaalfja rige jeugdlid Myrna Meijaard uit Heiloo haar eerste finale afsloot met een mooie achtste plaats, hetgeen slechts 35 pins minder was dan haar zestig jaar oudere medefinaliste Martha Laan uit Heiloo. Ina de Wit uit Limmen werd hier de winnares met een score van 1196. Natasja Derksen uit Zaandijk werd tweede met 27 pins voorsprong op de als derde eindigende Ina Buitenhuis uit Heiloo. Marco Rong uit Beverwijk spande de kroon in de A-klasse heren. Met de hoogste totaalscore van 1308 (en hoog ste games van het toernooi 258) behaal de hij verdiend de eerste plaats en omdat dit ook de hoogste score heren van beide klasse was tevens de wissel beker heren. De hoogste finale score (621) bracht Bob Moolhuizen uit Purmerend op een tweede plaats. De derde plaats was hier voor Eelko Pel uit Beverwijk met een totaalscore van 1253. De respectievelijk als tweede en derde eindigende dames in de klasse A Ilonka Pluymers uit Alkmaar (finale serie 657) en Pascale Bleeker uit Egmond aan Zee (finale serie 635) konden niet ver hinderen dat de eerste plaats met over tuiging werd gewonnen door Carry Manshanden uit Heemskerk met de hoogste totaalscore van alle klassen 1314 en dus goed voor de wisselbeker dames. Eindstanden Trio's: 1. That's the blues (totaal 1840) met Henk Groen. Ben Cretier en Ton Ransijn. 2. Time out (totaal 1829) met Natasja Derksen. Rick Bout en Ron Groeneveld. 3. HTS (totaal 1805) met Nicole Hoetjes. Fred Tieken en Martin Schuit. Heren A klasse: 1. Marco Rong 1308. 2. Bob Moolhuizen 1280. 3. Eelko Pel 1253. 4. Henk Groen 1233. 5. Johan Groot 1192. 6. Ron Groeneveld 1186. 7. Marco Boerman 1180. 8. Jaap Frietema 1177. Heren B klasse: 1. Willem Bakker 1258. 2. Fred Tieken 1246.3. Wouter Haringhuizen 1232,4. Peter Koenen 1230,5. Paul Sanders 1204,6. Rick Imming 1186. 7. Frank Hemmekam 1186. 8. Aad Roobeek 1139. Dames A klasse: 1. Carry Manshanden 1314. 2. Ilonka Pluymers 1279.3. Pascale Bleeker 1267.4. Alie de Witte 1253.5. Shirley Groot 1235.6. Marjo Hoolwerf 1223, 7. Trudy Pos 1211, 8. Ans de Man 11.30. Dames B klasse: 1. Ina de Wit 1196. 2. Natasja Derksen 1188. 3. Ina Buitenhuis 1161.4. Yvonne Feddema 1156, 5. Martha Laan 1133. 6. Linda de Jong 1128. 7. Bianca Peereboom 1114.8. Myrna Meijaard 1098. HEILOO - Morgen wordt de collectie Duits- en Franstalige boeken van de bibliotheek weer vernieuwd, met onge veer honderd boeken. De nieuwe boe ken worden tot 9 januari apart gepre senteerd. U kunt ze natuurlijk al wel lenen. HEILOO - De uitslagen van de onder linge damcompetitie van Damclub Heiloo: F. Schouten-C. van Lieshout 1- 1, N. Ligthart-R. de Boer 1-1, J. Kraakman-P. Heyne 1-1. Stand kopgroep: N. Ligthart 11-16, A. Valkering 11-16 en M. Out 8-14. De damwedstrijd DCH-De Broeikas is door Heiloo met 10-6 gewonnen. De eerstvolgende wedstrijd tegen Damclub Bergen is vastgesteld op 21 januari. werkt en kon vervolgens een stuk en de partij inleveren. Langereis boog een mindere stelling in het eindspel naar zich toe en moest toen in vliegende tijdnood een winst plan vinden, wat niet lukte. Het leidde tot remise. Maas speelde een rustige remise. Bosma kwam in een theoretisch remise-eindspel terecht. Hij deed er nog van alles aan, maar zijn tegenstan der bleef goed bij de les. Kracht offerde in een kansrijke stelling een paard tegen drie pionnen, maar zijn aanval sloeg net niet door. Van Etten kon nog een gelijkspel voor Oppositie uit het vuur slepen als hij zou winnen. Ook hier zaten beide spelers in razende tijdnood. De klok tikte door en de zetten vlogen over het bord. Van Etten had zijn tegenstander bijna in de houdgreep, maar net niet voldoende. Remise was het resultaat en daarmede kwam Oppositie een half puntje tekort. Uitslagen van de interne competitie: Manni-Reus 1-0, Dahi-Kerst 0-1, Heeringa-Huffnagel 1-0, Koenders-De Jager 0-1, A. vd Brink-Horninge 0-1, Vd Wal-Niehaus 1-0, G. vd Brink-Hassing 1-0, Lamers-Ranzijn 0-1, Jonkheer- Tuinstra 1-0, Kraayenbrink-Blom 0-1. nachtdienst gehouden. De toegang is gratis. Optreden zullen het Saxofoon Kwartet op, Vrouwenkoor Enchanté, Gospel koor Joy, Timeless Vocaal en Stemband Future Baet.Tot slot zal de organist van de Grote Kerk, Pieter van Dijk, om 22.00 uur het grote Van Hagerbeer orgel bespelen. De kerstnachtdienst begint om 22.30 uur. Voorganger is ds Jan den Hartog. Medewerking wordt veleend door het Laat-koor van de Kapelkerk, waarbij tevens fluit, cello en piano worden bespeeld en het grote orgel. Uitgevoerd wordt het Kerstoratorium van Huub Oosterhuis. Bijzonder is dit jaar de afsluiting: aansluitend aan de kerst nachtdienst treedt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor op. Robert Valter. HEILOO - Zondg 3 januari is er in res taurant Klein Varnebroek een nieuw jaarsconcert met zanger en componist Robert Valter and Friends. Om 11.00 uur wordt u ontvangen met koffie, een half uur later begint het concert. Tijdens dit optreden zingt de uit Schoorl afkomstige Robert Valter hoogtepunten uit zijn musicalcarrière en nummers van zijn debuut-cd, die vorige week gepresenteerd werd in de sfeervolle ambiance van Klein Varnebroek. Bariton Ernst Daniël Smid zou het eerste exemplaar uitrei ken, maar moest helaas verstek laten gaan. Wel gaf een flink aantal musical sterren acte de présence, collega's van Valter, die in de musical Les Misérables twee maal per week de (hoofd)rol van Jean Valjean vertolkte. Ook zong Robert Valter als operatenor Montfleury in de musical Cyrano en nam verschillende rollen voor zijn rekening in the Phantom of the Opera. Kaarten voor dit optreden zijn a f 20,- telefonisch bij Klein Varnebroek te bestellen, 072-5331612. ALKMAAR - Het Don Kosaken Chor Russland is op toernee en treedt vrij dag 15 januari op in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. Een toe gangskaartje kost f 42,50. De aanvang is 20.00 uur, terwijl het kerkgebouw vanaf 19.00 uur geopend is. Kaarten kunnen gereserveerd worden tijdens kantooruren, 072-5140707, en kunnen afgehaald worden tot een half uur voor aanvang van de voorstelling. De traditionele liederen van het Don Kosaken Chor laten het 'oude Rusland' van voor 1917 herleven. Dit authentie ke koor is gespecialiseerd in gezangen uit de orthodoxe kerk, statige kozak- kenliederen, melancholieke melodieën, authentieke volksliedjes en vrolijke feestmuziek. Alle zangers, waaronder de diepste bas ter wereld, stammen uit eeuwenoude kozakkenfamilies. Diri gent Marcel 'Nicolajevitsj' Verhoeff smeedde hun stemmen samen tot een subtiel, wendbaar en energiek geheel. Het resultaat is warme klanken van de oeroude mannenkoortraditie, een per fect uitgebalanceerde dynamiek en een scala aan gevarieerde liederen. Daar mee weet het Don Kosaken Chor Russland het publiek te boeien van begin tot eind. Het Don Kosaken Chor Russland werd in 1992 opgericht. Op de vele Europese tournees wordt het koor geroemd om de uitzonderlijke ensemblekwaliteiten. Dit seizoen toeren de kozakken door Rusland, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. Samen met het Moskau Festival Ensemble, dat met traditionele instrumenten als de bayan, de domra en verschillende balalaika's kozakken- liederen begeleidt. Inmiddels waarde ren miljoenen mensen de authentieke muziek van het Don KosakenChor. HEILOO - In de veertiende ronde van de interne schaakcompetitie van SV Oppositie was er geen enkele remise. Manni had weinig moeite met Reus, die wat terugvalt. Kerst pakte Dahi gede gen in. Huffnagel verzette zich met alles wat hij schaaktechnisch in huis had, maar het mocht niet baten: Heeringa was toch listiger. Horninge raakte in de winning mood na zijn overwinning op A. van de Brink. Van der Wal poetste zijn gedeukte schaakimago weer wat op ten koste van Niehaus. G. van de Brink verraste Hassing met een uitgebalanceerde combinatie, waar Hassing zeer van onder de indruk was. Het eerste achttal moest de belangrijke bondswedstrijd tegen Excelsior spelen. Het werd een ware thriller die eindigde in een nipte 3,5-4,5 nederlaag. Jongkind gaf in een goede stelling zomaar een stuk weg en daarmee de partij. Folkertsma kwam na een wat aarzelen de opening goed terug en pakte de volle buit. Van der Werf ervoer aan den lijve hoe in het eindspel een paardvork NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN HEILOO/EGMOND - IJsclub Egmond/Heiloo zit er warmpjes bij deze winter. Het traint ook stukken beter, in die nieuwe jacks die de sponsors ter beschikking hebben gesteld. De club, die sinds afgelopen zomer actief is, telt inmiddels zestig leden, onderverdeeld in diverse categorieën. Op 2 januari start een jeugdploeg. Schaatsliefhebbers die lid willen worden, kunnen bellen naar Gitta Tabak, 072-5067167. Alle kids bij elkaar met op de achtergrond hun vuurwerkposters. HEILOO - Vorige week woensdag hielden de Kids for Animals uit Heiloo, de jeugdleden van de Dierenbe scherming, een posterwedstrijd. Mét de posters willen ze het publiek waarschu wen voorzichtig om te gaan met vuur werk in de omgeving van dieren. Bijna dertig kinderen kwamen naar het Open Huis en maakten prachtige posters. Dierenarts Raadsen had het als jurylid moeilijk en koos uiteindelijk twee win naars, Estelle Bogaard en Jessica de Bruyn. De winnende posters hangen in de wachtkamer van de dierenarts aan de Westerweg. Voor de andere posters zoeken de kinderen zelf een opvallen de plaats. De waarschuwingen die in de posters verbeeld worden, zijn de hond aan de riem te houden en hem op oudejaars avond vroeg uit te laten, de kat binnen te houden, het konijnenhok af te dek ken of het een nachtje in de schuur te zetten en de kinderen er op te laten let ten geen vuurwerk af te schieten in de omgeving van eventuele slaapplaatsen van vogels, zoals bij bosjes en plantsoe nen. ALKMAAR - Het jaarlijkse kerstcon cert op 26 december wordt dit jaar ver zorgd door de organist van de Grote Kerk, Pieter van Dijk, samen met het Kamerkoor van het Alkmaars Conservatorium. De toegangsprijs is f 12,50 (CJP, 65+ en St. Vrienden f 10,-). Kaarten kunnen tij dens kantooruren gereserveerd worden op tel. 072-5140707. De kaarten liggen dan gereed tot een half uur voor aan vang van het concert. Op kerstavond, 24 december, is er een open podium. Vanaf 19.00 uur brengen diverse koren en musici hun versie van kerstliederen ten gehore. Glühwijn, warme chocolademelk en kerstbrood zijn verkrijgbaar. Aansluitend wordt om 22.30 uur de traditionele kerst-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 6