WÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊk Zandzoomvisie verhit gemoederen tijdens drukbezochte inspraakavond Egelshoek opnieuw toneel van historische vondsten (M mm *3 Foresters'71 n ERA Verkoopplannen IBrqekman Activiteiten in Buk Buk WÈÊÈÈÊÊÈÊÊÈÊÈ&* H vs Poseidon KMA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN CD'S SPIEK GOEDKOPER? JA, WANT CENTERDISC BESTAAT 9 JAAR! vrijdag 9 april Dé Hygftheekwinkel LOKEEND RECLAME ECLAME VAN DER BORDEN 072-5351000 7 APRIL 1999 L oJU jj l(L^ JDrukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 14 Oudheidkamer exposeert historische foto's Vluchtelingenhulp voor Kosovo MMWË Verkoop Ouderenzegels Donateursconcert Fanfare Showband Heiloo degradatiekraker Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 Waterschapsverkiezingen gaan via de brievenbus Opbrengst collecte Activiteiten Groei en Bloei C. HACHMANG Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. f* verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! PM HEILOO - Komend weekend is uitge roepen tot nationaal museumweekein- de. De Vereniging Oud Heiloo haakt daarop in met de opening van een expositie van oude foto's van boerderij en en middenstand in Heiloo. In de Oudheidkamer van de Oude Pastorij (Nic. Beetsweg 94) zijn tweehonderd voornamelijk oude foto's van deze onderwerpen te zien. De expositie is komende zaterdag en zondag open van 10.00 tot 17.00 uur, daarna op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. HEILOO - De stichting Motherhood in Andijk en de Stichting Warchild, die sinds 1990 kleding- en voedseltranspor- ten organiseren, willen nu hulp bieden aan de gevluchte Kosovaren in Alba nië. Ook in Heiloo worden daarvoor pakketten ingezameld. De pakketten kunnen worden gevuld met warme kinderkleding voor jongens en meisjes tussen de 0 en 16 jaar, da mes- en herenkleding, sokken, shawls, dekens, slaapzakken en levensmiddelen zoals liga, brinta, rijst, macaroni, soep, koffie, thee en blikjes fruit. Ook een kleurboek, stiften, spelletjes, een rug zakje of een knuffel zijn van harte wel kom. De goederen moeten verpakt worden in een stevige doos, bijvoorbeeld een bananendoos. Daarop moet vermeld worden of het pakket bestemd is voor een boy, girl, woman of man, en de leef tijd waar het voor bestemd is. Er wordt een bijdrage gevraagd van f 10,- voor de transportkosten. De dozen kunnen worden ingeleverd op vrijdag 9 april tussen 13.00 en 18.00 uur of zaterdag 10 april van 9.00 tot 12.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat 9. Nadere informatie kunt u- krijgen bij fam. Kroon, tel. 072-5340472. HEILOO - Zandzoom lééft onder de bevolking van Heiloo en Limmen. Dat bewees de enorme opkomst van bijna vijfhonderd bezoekers aan de inspraak avond over de toekomstige ontwikke ling van dit gebied tussen Heiloo en Limmen, die vorige week woensdag avond gehouden werd in Motel Golden Tulip. De bijeenkomst was georgani seerd door de gemeenten Limmen en Heiloo om iedereen de gelegenheid te geven te reageren op en vragen te stellen over de Structuurvisie Zandzoom die onlangs in concept-versie werd gepre senteerd door de beide gemeenten. Van die mogelijkheid werd ruim schoots gebruik gemaakt. Maar liefst 230 schriftelijke vragen werden er tij dens de pauze ingediend. Het bleek dat vooral onderwerpen als een eventuele afslag van de A9, de groeiende ver keersdruk daardoor en extra verkeer door nieuwe woningbouw, de golfbaan die in het plan is ingetekend, de belan gen van agrariërs uit het gebied en de plaats, hoeveelheid en soort woning bouw in Zandzoom veel vragen oprie pen. Vragen die in een relatief kort tijdsbestek zeker niet allemaal beant woord konden worden door het panel van wethouders en deskundigen uit de twee gemeenten. Maar die wel alle maal, zo beloofde burgemeester Henk den Boon van Heiloo, verwerkt zullen worden in een speciaal inspraakverslag dat van deze avond gemaakt wordt. God der goden Dat een gezamenlijke structuurvisie niet wil zeggen dat Heiloo en Limmen niet helemaal twee handen op een buik zijn, bleek in de discussie over de aan sluiting op de A9, die ook onder de toe hoorders voor tweespalt zorgde. Er is in de structuurvisie wel rekening met een afslag gehouden, aan de Lagelaan of zonodig op een andere plek. Limmen heeft groot belang bij een aansluiting, Heiloo is tegen omdat angst bestaat dat dan op andere plekken in het dorp ver keersproblemen ontstaan. Volgens bur gemeester Den Boon hangt het af van HEILOO - Op het bouwterrein van Egelshoek heeft de archeologische werkgroep van de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna restanten van fundamenten aangetroffen van de der de historische boederij die op het hui dige bouwterrein stond. Op grond van historische kaarten, die teruggaan tot 1665, bestond het vermoeden dat de boerderij uit 1895, die er nu nog staat, voorgangers had op dezelfde plaats. Een graafmachine heeft deze week naast de bestaande boerderij zes kubie ke meter grond diep omgezet, wat voor de werkgroep reden was voor het doen van een noodopgraving op eerste paas dag. En niet voor niets, zo bleek als spoedig. Op dit stuk grond werden twaalf hand beschilderde wandtegels en vele tegel- resten gevonden, die bijna compleet zijn. Daarnaast werden ook plavuizen en bakstenen gevonden. De oudste plint-, wand- of schouwtegels dateren uit 1625. De tegels zijn wit met blauwe decoraties en zijn 13 bij 13 centimeter lang en 1 centimeter dik. Franse lelies De decoraties bestaan uit landschap pen, ambachten, bloemenvazen, ruiters, militairen en zeemeerminnen en man- v Jyssl HEILOO - Van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 april worden in Winkelcen trum 't Loo en in het Trefpunt Oude renzegels en -kaarten verkocht. De op brengst komt ten goede aan het oude renwerk. HEILOO - Zaterdag 17 april houdt Fanfare Showband Heiloo haar jaar lijkse donateursconcert. Alle donateurs hebben inmiddels een uitnodiging ont vangen voor dit optreden in de Gere formeerde Kerk aan de Noorder geeststraat. Ook niet-donateurs zijn welkom, voor hen is de toegangsprijs f 5,-, inclusief een consumptie. De aan vang is 20.00 uur. Tijdens dit optreden zal de showband met de nodige trots haar nieuwe uni form presenteren. Jarenlang hebben de leden daarvoor oude kranten in Heiloo opgehaald. De laatste drie jaar is ruim 600.000 kilo opgehaald. Geruime tijd geleden werden van een vereniging uit Alkmaar de uniformen overgenomen. Dat was het bordeauxrode kostuum, waarmee in Heiloo maar ook ver daar buiten naam is gemaakt. Nu echter gaat voor FSH een grote droom in vervul ling met een compleet nieuwe outfit voor de muzikanten. Behalve tijdens het donateursconcert zal FSH binnenkort ook op straat haar nieuwe uniform laten zien. Op 30 april zal FSH in Boekenstein en Plan Oost haar muzikale medewerking aan de viering van Koninginnedag verlenen. Natuurlijk zijn nieuwe (jeugd)leden nog steeds van harte welkom. Op de donateursavond zijn voldoende men sen aanwezig om eventuele nieuwe muzikanten en majorettes van de nodi ge informatie te voorzien. Naast vele stunts ook nog S gulden korting of alle fullprice CP's! (Bij inlevering van deze advertentie, geldig t/m 30 april 1999) CENTERDISC, dè CD zaak van Heiloo Sporthal Het Vennewater aanvang 20.40 uur aankondiging aangeboden door: MAKELAARS ^TAXATEURS ONROEREND GOED Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEilOO tel. 072 5320322 autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 i Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze kwekerij Westerweg 53 Heilooerbos, tel. 072 512 89 36 VERKOCHT MAKELAAR Bollen-activiteiten op het land hij Limmen. Hoe lang nog(Fotostudio Starfield) nen. De hoeken van de tegels zijn ver sierd met Franse lelies, ossenkoppen en spinnetjes. De overige tegelresten heb ben verse breukvlakken, zij kunnen vrij makkelijk gerestaureerd worden. De werkgroep vermoedt dat de graaf machine de vloer of een vrij luxe kelder van de oude boerderij heeft verwoest. Van de boerderij is een muurfunda ment van drie meter lang en dertig cen timeter breed met steunbeer gevonden. Waarschijnlijk zijn de overige funda menten al eerder verwoest tijdens de aanleg van het voormalig sportcomplex op deze plaats. De werkgroep wil graag verder onderzoek doen en hoopt daar bij op medewerking van de gemeente. Tijdens de, opgravingen van afgelopen weekend heeft de werkgroep ook een ingegraven afvalput blootgelegd. Hier in bevond zich vrij compleet servies goed: pannen en borden uit diezelfde periode. De archeolgische vondsten op Egels hoek zullen tentoongesteld worden in de vitrines van de toekomstige exposi tieruimte van Baduhenna aan de Ken nemerstraatweg. Er worden nog vrij willigers gezocht om de ruimte te hel pen voltooien. Voor informatie kunt u bellen met Arsène Haverman, tel. 072- 5337142. de resultaten van een verkeersonder- zoek dat momenteel wordt uitgevoerd, of Heiloo de discussie over een afslag alsnog aangaat. „Als dat onderzoek aangeeft dat een aansluiting verbete ringen oplevert, kan erover gepraat worden, maar anders zullen we geen medewerking verlenen." Later gaf Den Boon nogmaals aan veel belang te hechten aan het verkeerson- derzoek, waarvan de resultaten rond de zomer bekend worden. Er kunnen harde conclusies worden verbonden aan het verkeersplan, antwoordde hij op een publieksvraag wat er moet ge beuren als uit het onderzoek blijkt dat met het groeiend aantal woningen de verkeersdrukte op de Kennemerstraat weg zo toeneemt dat de infrastructuur het niet meer aankan. Een toehoorder verwoordde vermoe dens onder de aanwezigen dat alles misschien al lang al in kannen en krui ken is en de aansluiting er toch wel komt, ondanks dat de Heilooër ge meenteraad tegenstemde. 'Het lijkt alsof de verkeerscommissie wordt ge zien als god der goden, die zelfs boven de gemeenteraad wordt gesteld. Maar het college van b en w moet zich hou den aan beslissingen zoals de gemeen teraad die neemt', wreef hij het panel onder de neus. Een Limmer bezoeker reageerde woedend met de opmerking dat men weinig op heeft met Limmen als al het verkeer dan maar door dat dorp gestuurd wordt. Onrust en onzekerheid Op vragen over woningbouw in Zand zoom gaf wethouder J. Wuijster-Schud- deboom aan dat het gaat om maximaal 2100 woningen, een mix van koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. Het is niet de bedoeling woningen te onteigenen die staan op plaatsen waar in de structuurvisie toekomstige wo ningbouw gepland staat, probeerde Wuijster een aantal vragenstellers ge rust te stellen. Ze gaf aan dat voorlopig alleen inbreilocaties in het dorp ge bruikt zullen worden voor nieuwbouw en dat het buitengebied zo lang moge lijk gespaard wordt, een idee dat werd gesteund door haar Lammer collega wethouder C. Rood. Haar woorden bleken allerminst ge voelens van onrust en onzekerheid weg te nemen bij een groot deel van het publiek, onder wie ook agrariërs met een bedrijf in het Zandzoom-gebied. 'Waarom wordt de golfbaan niet volge bouwd met woningen?' 'Waarom is in de Zandzoom geen ruimte gereser veerd voor bollenteelt, die al van ouds her in dit gebied plaatsvindt?' 'En waarom wordt door de gemeente Heiloo in het streekplan wel een uit zondering gemaakt voor een golfter rein en niet voor een bollenterrein?' Het luide applaus waarmee deze opmerkingen door de aanwezigen wer den ondersteund gaf aan dat menig toe hoorder de gevoelens van de inspre kers deelde. Volgens wethouder Wuijster wordt er in geen geval nog een woonwijk vastge- bouwd aan Ypestein. Met de golfbaan, het Oosterbos, het Kapelbos en de Zuiderneg moet er een groene ring om Heiloo komen. Eerdere plannen om bollen kwekers te laten verhuizen naar de Bockelermeer kunnen geen door gang vinden omdat een deel van dit gebied naar Alkmaar is gegaan en ge bruikt gaat worden voor industrie. Daarom wordt voor bollenbedrijven grond elders in Noord-Holland ge zocht, aldus de wethouder. Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte RSGRÖEP De formatie Postmen. Een van de op Egelshoek opgegraven tegeltjes. De oudste dateren van 1625. REGIO - Vanaf 7 april vallen bij meer dan 800.000 huishoudens in Noord- Holland boven het Noordzeekanaal de stembiljetten in de bus voor de water schapsverkiezingen. Voor het eerst mo gen alle inwoners stemmen. De zes wa terschappen boven het Noordzeeka naal werken samen voor deze grote operatie onder de naam waterschappen Hollands Noorderkwartier. Sinds mei 1998 voeren de waterschap pen Hollands Noorderkwartier een be trokkenheidscampagne om de burgers te informeren over de waterschappen. Onder het motto 'Waar je leeft, daar ben je bij betrokken' willen de water schappen duidelijk maken dat burgers de waterschappen overal in hun dage lijks leven tegenkomen. Alle inwoners mogen stemmen voor het waterschap en het hoogheemraad schap. Eigenaren van gebouwen en grond krijgen daar bovenop nog èens extra stemrecht. In totaal gaan er meer dan twee miljoen stembiljetten de deur uit. Bij de stembiljetten zitten boekjes met foto's en teksten van de kandida ten. Iedereen krijgt het pakket thuis gestuurd. Het stemmen gaat door een vakje in te vullen en het stembiljet in de retourenvelop op de bus te doen. Op 28 april om 12.00 uur sluit de stembus, op 3 mei wordt de uitslag bekend ge maakt. Voor Waterschap 't Lange Rond, waar toe de regio Heiloo, Limmen, Aker sloot en Egmond behoort, worden der tig hoofdingelanden gekozen. Zij vor men samen het algemeen bestuur van het waterschap en worden voor vier' jaar benoemd. Hun werk is vergelijk baar met dat van een gemeenteraad. Ze komen vier maal per jaar voor een ver gadering bijeen. Daarnaast zijn er apar te commissies. Verkiesbaar in de regio In onze regio zijn verkiesbaar: Catego rie gebouwd, kiesdistrict 1: S.J.J. Bak ker, Egmond aan den Hoef; H. van Gelder, Heiloo; kiesdistrict 2: J.C.M. Kerssens, Akersloot; G.A.M. Weck, Heiloo; T.W.M. Bakker, Heiloo; J.G. Daas, Heiloo. Categorie ingezetenen, kiesdistrict 1: E.M. Swart, Heiloo; A.J.M. ten Hoope, Heiloo; J.J.A.S. Houtenbos, Egmond-Binnen; Th. W.M. Röling, Heiloo; kiesdistrict 2: A.M. Geerling-Hofstee; M.B. van Gelder- Kop; C.T.M. Hergaarden, Akersloot; W.G.M. Veldt, Akersloot. Categorie on gebouwd, kiesdistrict 1: J.P.Th. Apeldoorn, Egmond-Binnen. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN HEILOO - Donderdag 8 april is er in Buk Buk een open café met live mu ziek van Sweetmeat. Deze uit Amster dam afkomstige driemansformatie brengt stevige punkpoprock ten geho re. De bandleden zijn laatbloeiers: in de dertig en nog maar een jaar bezig. Ze mochten niet meedoen met Noord- Hollands Glorie, maar in de Buk kun je ze toch nog zien. Het café gaat om 20.00 uur open, de toegang is gratis. Techno, trance en club zijn in de Buk te horen op vrijdag 9 april. Met top dj's Spider Willem en Astrid. Nu de gabber- scene wat afneemt, trekt de trance en techno-scene juist op. Veel gabbers stappen zelfs over. En dat is niet ver wonderlijk, want de melodieuze trance klanken en de opzwepende techno beats hypnotiseren het publiek zodat ze wel moeten blijven dansen. De Buk gaat open om 21.00 uur en de toegang is f 10,-. Zaterdag 10 april komt Postmen in Buk Buk. Postmen is als een speer de hitlijs ten ingeschoten en wordt alleen maar populairder. De unieke combinatie van reggae en rap heeft ze geen windeieren gelegd. Met hun live optredens hebben ze hun talent bewezen op Metropolis en Racism Beat It. De naam Postmen is afgeleid van het nummer African Post men van Burning Spear, die naast Bob Marley, Rakim en Kool G Rap inspira tiebron zijn. Het debuutalbum Docu ments is, zoals de titel impliceert, een collectie van muzikale documenten, elk nummer is als het ware een levensver haal. De zaal gaat open om 21.00 uur en de toegang is f 15,-. NVM Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actiefin de regio. Vanaf medio april 1999 ook in Heerhugoiuaard' HEILOO - De Simavi-collecte heeft in Heiloo een bedrag van f 8080,- opge bracht. Wie de collectant gemist heeft, kan een bijdrage overmaken op giro 300100 t.n.v. Simavi te Haarlem. HEILOO - Deze maand wordt er nog een tuincursus gegeven door Groei Bloei, met daaraan voorafgaand een voorlichtingsavond in de Ypsalon. De avond wordt verzorgd door P. van der Gracht, leraar aan de Agrarische School in Castricum, en wordt gehou den op 13 april om 20.00 uur in de Yp salon aan de Hucht in Heiloo. De toe gang is gratis. Opgeven kan bij K. Lantinga, tel. 072-5331792 of A. Kern- pers, 072-5337747. Op 14 april besluit Groei Bloei het winterseizoen met een dialezing van Riet Beuken uit Ursem met als titel 'Mijn eigen tuin'. Tijdens deze avond wordt ook feestelijk afscheid genomen van Hans Hageman die - naast vele an dere activiteiten - gedurende 25 jaar als secretaris en penningmeester deel van het bestuur heeft uitgemaakt. Reden voor de tuinclub om hem die avond in het zonnetje te zetten. Leden en belangstellenden worden uit genodigd om deze kleurrijke avond, in de Gereformeerde Kerk, Noorder geeststraat 9 bij te wonen. Aanvang 20.00 uur, de toegang is vrij. INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 073-533 50 85 Werkplaats. Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1